รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
 • ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา พื้นที่แขวงสามเสนนอก
(1) ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา พื้นที่แขวงสามเสนนอก ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาในพื้นที่แขวงห้วยขวาง
(2) ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาในพื้นที่แขวงห้วยขวาง ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงซอยสบายใจ แยก 4 จากปากซอยสบายใจ แยก 4 ถึงบ้านเลขที่ 91 (3) ปรับปรุงซอยสบายใจ แยก 4 จากปากซอยสบายใจ แยก 4 ถึงบ้านเลขที่ 91 ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 8 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 15 (4) ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 8 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 15 ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงซอยพระราม 9 แยก 26-1 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 34 (5) ปรับปรุงซอยพระราม 9 แยก 26-1 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 34 ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 34 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 177 (6) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพร้าว 34 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงบ้านเลขที่ 177 ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (7) ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (8) ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม (9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ซ่อมแซมพื้นลานกิจกรรมภายในสวนพรรณภิรมย์
(10) ซ่อมแซมพื้นลานกิจกรรมภายในสวนพรรณภิรมย์ ฝ่ายโยธา : คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65
 • ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง