โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : 100

ค่าเป้าหมาย 137 โรงเรียน : 137 โรงเรียน

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสทางการศึกษาและเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ - นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่มีความบกพร่อง 9 ประเภท ดังนี้ ๑) ทางการมองเห็น ๒) ทางการได้ยิน ๓) ทางสติปัญญา ๔) ทางร่างกายหรือสุขภาพ ๕) ทางภาษาและการพูด ๖) ทางอารมณ์และพฤติกรรม ๗) ทางการเรียนรู้ ๘) ออทิสติก ๙) พิการซ้อน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0410 : จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม))

ตาราง : จำนวนโรงเรียนกทม.ที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnameadddateupdatedate
125623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย2020-06-012020-06-01
225623110011906บางกะปิคลองกะจะ2020-06-012020-06-01
325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)2020-06-012020-06-01
425623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)2020-06-012020-06-01
525623110021511ประเวศคลองปักหลัก2020-06-012020-06-01
625623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์2020-06-012020-06-01
725623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก2020-06-012020-06-01
825623110013330หนองจอกคลองสอง2020-06-012020-06-01
925623110014202คันนายาวคันนายาว2020-06-012020-06-01
1025623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์2020-06-012020-06-01
1125623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง2020-06-012020-06-01
1225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 22020-06-012020-06-01
1325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)2020-06-012020-06-01
1425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง2020-06-012020-06-01
1525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์2020-06-012020-06-01
1625623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา2020-06-012020-06-01
1725623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน2020-06-012020-06-01
1825623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์2020-06-012020-06-01
1925623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)2020-06-012020-06-01
2025623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)2020-06-012020-06-01
2125623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์2020-06-012020-06-01
2225623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์2020-06-012020-06-01
2325623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา2020-06-012020-06-01
2425623110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)2020-06-012020-06-01
2525623110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)2020-06-012020-06-01
2625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)2020-06-012020-06-01
2725623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)2020-06-012020-06-01
2825623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ2020-06-012020-06-01
2925623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ2020-06-012020-06-01
3025623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ2020-06-012020-06-01
3125623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ2020-06-012020-06-01
3225623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)2020-06-012020-06-01
3325623110011604บางเขนประชาภิบาล2020-06-012020-06-01
3425623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ2020-06-012020-06-01
3525623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)2020-06-012020-06-01
3625623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์2020-06-012020-06-01
3725623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา2020-06-012020-06-01
3825623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)2020-06-012020-06-01
3925623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)2020-06-012020-06-01
4025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์2020-06-012020-06-01
4125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ2020-06-012020-06-01
4225623110013106มีนบุรีมีนบุรี2020-06-012020-06-01
4325623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์2020-06-012020-06-01
4425623110010108พระนครราชบพิธ2020-06-012020-06-01
4525623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์2020-06-012020-06-01
4625623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย2020-06-012020-06-01
4725623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์2020-06-012020-06-01
4825623110013322หนองจอกลำเจดีย์2020-06-012020-06-01
4925623110013211ลาดกระบังลำพะอง2020-06-012020-06-01
5025623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ2020-06-012020-06-01
5125623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา2020-06-012020-06-01
5225623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง2020-06-012020-06-01
5325623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม2020-06-012020-06-01
5425623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี2020-06-012020-06-01
5525623110011002ยานนาวาวัดช่องลม2020-06-012020-06-01
5625623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา2020-06-012020-06-01
5725623110011101สาทรวัดดอน2020-06-012020-06-01
5825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน2020-06-012020-06-01
5925623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม2020-06-012020-06-01
6025623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร2020-06-012020-06-01
6125623110013707สวนหลวงวัดทองใน2020-06-012020-06-01
6225623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม2020-06-012020-06-01
6325623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ2020-06-012020-06-01
6425623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส2020-06-012020-06-01
6525623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ2020-06-012020-06-01
6625623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา2020-06-012020-06-01
6725623110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)2020-06-012020-06-01
6825623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง2020-06-012020-06-01
6925623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม2020-06-012020-06-01
7025623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี2020-06-012020-06-01
7125623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส2020-06-012020-06-01
7225623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว2020-06-012020-06-01
7325623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย2020-06-012020-06-01
7425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)2020-06-012020-06-01
7525623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก2020-06-012020-06-01
7625623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส2020-06-012020-06-01
7725623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ2020-06-012020-06-01
7825623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว2020-06-012020-06-01
7925623110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม2020-06-012020-06-01
8025623110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์2020-06-012020-06-01
8125623110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ2020-06-012020-06-01
8225623110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ2020-06-012020-06-01
8325623110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส2020-06-012020-06-01
8425623110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)2020-06-012020-06-01
8525623110010801พญาไทวัดไผ่ตัน2020-06-012020-06-01
8625623110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี2020-06-012020-06-01
8725623110013317หนองจอกวัดพระยาปลา2020-06-012020-06-01
8825623110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล2020-06-012020-06-01
8925623110010106พระนครวัดมหาธาตุ2020-06-012020-06-01
9025623110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม2020-06-012020-06-01
9125623110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)2020-06-012020-06-01
9225623110012809บางพลัดวัดรวก2020-06-012020-06-01
9325623110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน2020-06-012020-06-01
9425623110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร2020-06-012020-06-01
9525623110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม2020-06-012020-06-01
9625623110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)2020-06-012020-06-01
9725623110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม2020-06-012020-06-01
9825623110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว2020-06-012020-06-01
9925623110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า2020-06-012020-06-01
10025623110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว2020-06-012020-06-01
10125623110014410คลองสามวาวัดลำกระดาน2020-06-012020-06-01
10225623110012515บางขุนเทียนวัดเลา2020-06-012020-06-01
10325623110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง2020-06-012020-06-01
10425623110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร2020-06-012020-06-01
10525623110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม2020-06-012020-06-01
10625623110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล2020-06-012020-06-01
10725623110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง2020-06-012020-06-01
10825623110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร2020-06-012020-06-01
10925623110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร2020-06-012020-06-01
11025623110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง2020-06-012020-06-01
11125623110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม2020-06-012020-06-01
11225623110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม2020-06-012020-06-01
11325623110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม2020-06-012020-06-01
11425623110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี2020-06-012020-06-01
11525623110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ2020-06-012020-06-01
11625623110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)2020-06-012020-06-01
11725623110024004สายไหมวัดหนองใหญ่2020-06-012020-06-01
11825623110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)2020-06-012020-06-01
11925623110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม2020-06-012020-06-01
12025623110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)2020-06-012020-06-01
12125623110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี2020-06-012020-06-01
12225623110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา2020-06-012020-06-01
12325623110013803ดินแดงวิชากร2020-06-012020-06-01
12425623110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ2020-06-012020-06-01
12525623110023801ดินแดงสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)2020-06-012020-06-01
12625623110010607ดุสิตสุโขทัย2020-06-012020-06-01
12725623110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ2020-06-012020-06-01
12825623110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก2020-06-012020-06-01
12925623110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน2020-06-012020-06-01
13025623110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า2020-06-012020-06-01
13125623110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว2020-06-012020-06-01
13225623110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก2020-06-012020-06-01
13325623110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ2020-06-012020-06-01
13425623110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่2020-06-012020-06-01
13525623110021805จตุจักรเสนานิคม2020-06-012020-06-01
13625623110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา2020-06-012020-06-01
13725623110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์2020-06-012020-06-01
13825623110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์2020-06-012020-06-01
13925623110014003สายไหมออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)2020-06-012020-06-01ตาราง : จำนวนโรงเรียนกทม.ที่เปิดการจัดการเรียนร่วม

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnamest_tog_allst_tog_pst_tog_mst_tog_specadddateupdatedate
125623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย32146122020-05-292020-05-29
225623110011906บางกะปิคลองกะจะ3232002020-05-292020-05-29
325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)136996312020-05-292020-05-29
425623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)3333002020-05-292020-05-29
525623110021511ประเวศคลองปักหลัก73462252020-05-292020-05-29
625623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์105052020-05-292020-05-29
725623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก2121002020-05-292020-05-29
825623110013330หนองจอกคลองสอง88002020-05-292020-05-29
925623110014202คันนายาวคันนายาว2114072020-05-292020-05-29
1025623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์1313002020-05-292020-05-29
1125623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง3700372020-05-292020-05-29
1225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 248156272020-05-292020-05-29
1325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)91082020-05-292020-05-29
1425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง3200322020-05-292020-05-29
1525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์1414002020-05-292020-05-29
1625623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา75202020-05-292020-05-29
1725623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน88002020-05-292020-05-29
1825623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์1818002020-05-292020-05-29
1925623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)2460182020-05-292020-05-29
2025623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)00002020-05-292020-05-29
2125623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์65541102020-05-292020-05-29
2225623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์5552032020-05-292020-05-29
2325623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา140140002020-05-292020-05-29
2425623110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)2222002020-05-292020-05-29
2525623110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)2222002020-05-292020-05-29
2625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)113001132020-05-292020-05-29
2725623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)1313002020-05-292020-05-29
2825623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ148602020-05-292020-05-29
2925623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ1814402020-05-292020-05-29
3025623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ3737002020-05-292020-05-29
3125623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ5090412020-05-292020-05-29
3225623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)1717002020-05-292020-05-29
3325623110011604บางเขนประชาภิบาล2121002020-05-292020-05-29
3425623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ3232002020-05-292020-05-29
3525623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)1032930442020-05-292020-05-29
3625623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์50321802020-05-292020-05-29
3725623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา6969002020-05-292020-05-29
3825623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)3434002020-05-292020-05-29
3925623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)2020002020-05-292020-05-29
4025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์5805802020-05-292020-05-29
4125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ3403402020-05-292020-05-29
4225623110013106มีนบุรีมีนบุรี3737002020-05-292020-05-29
4325623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์2525002020-05-292020-05-29
4425623110010108พระนครราชบพิธ4444002020-05-292020-05-29
4525623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์2625102020-05-292020-05-29
4625623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย1919002020-05-292020-05-29
4725623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์145452020-05-292020-05-29
4825623110013322หนองจอกลำเจดีย์66002020-05-292020-05-29
4925623110013211ลาดกระบังลำพะอง2590162020-05-292020-05-29
5025623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ1500152020-05-292020-05-29
5125623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา99002020-05-292020-05-29
5225623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง2618802020-05-292020-05-29
5325623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม3223902020-05-292020-05-29
5425623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี1414002020-05-292020-05-29
5525623110011002ยานนาวาวัดช่องลม2400242020-05-292020-05-29
5625623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา2719082020-05-292020-05-29
5725623110011101สาทรวัดดอน25110142020-05-292020-05-29
5825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน1010002020-05-292020-05-29
5925623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม1515002020-05-292020-05-29
6025623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร5245072020-05-292020-05-29
6125623110013707สวนหลวงวัดทองใน55002020-05-292020-05-29
6225623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม2121002020-05-292020-05-29
6325623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ3131002020-05-292020-05-29
6425623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส156182020-05-292020-05-29
6525623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ44293122020-05-292020-05-29
6625623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา2424002020-05-292020-05-29
6725623110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)41291202020-05-292020-05-29
6825623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง1515002020-05-292020-05-29
6925623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม1313002020-05-292020-05-29
7025623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี2117402020-05-292020-05-29
7125623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส66002020-05-292020-05-29
7225623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว26140122020-05-292020-05-29
7325623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย3232002020-05-292020-05-29
7425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)84270572020-05-292020-05-29
7525623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก824814202020-05-292020-05-29
7625623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส3333002020-05-292020-05-29
7725623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ1414002020-05-292020-05-29
7825623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว50381202020-05-292020-05-29
7925623110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม2424002020-05-292020-05-29
8025623110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์99002020-05-292020-05-29
8125623110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ1818002020-05-292020-05-29
8225623110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ39221702020-05-292020-05-29
8325623110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส49260232020-05-292020-05-29
8425623110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)2121002020-05-292020-05-29
8525623110010801พญาไทวัดไผ่ตัน1111002020-05-292020-05-29
8625623110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี3333002020-05-292020-05-29
8725623110013317หนองจอกวัดพระยาปลา1111002020-05-292020-05-29
8825623110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล1515002020-05-292020-05-29
8925623110010106พระนครวัดมหาธาตุ1616002020-05-292020-05-29
9025623110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม3030002020-05-292020-05-29
9125623110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)119202020-05-292020-05-29
9225623110012809บางพลัดวัดรวก2020002020-05-292020-05-29
9325623110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน2020002020-05-292020-05-29
9425623110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร63461702020-05-292020-05-29
9525623110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม1515002020-05-292020-05-29
9625623110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)3428602020-05-292020-05-29
9725623110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม3660302020-05-292020-05-29
9825623110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว33002020-05-292020-05-29
9925623110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า3131002020-05-292020-05-29
10025623110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว46615252020-05-292020-05-29
10125623110014410คลองสามวาวัดลำกระดาน2929002020-05-292020-05-29
10225623110012515บางขุนเทียนวัดเลา2721062020-05-292020-05-29
10325623110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง2525002020-05-292020-05-29
10425623110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร3080222020-05-292020-05-29
10525623110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม2929002020-05-292020-05-29
10625623110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล822813412020-05-292020-05-29
10725623110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง2721062020-05-292020-05-29
10825623110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร482116112020-05-292020-05-29
10925623110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร3030002020-05-292020-05-29
11025623110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง33210122020-05-292020-05-29
11125623110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม61303102020-05-292020-05-29
11225623110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม77002020-05-292020-05-29
11325623110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม6060002020-05-292020-05-29
11425623110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี53370162020-05-292020-05-29
11525623110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ42202020-05-292020-05-29
11625623110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)1313002020-05-292020-05-29
11725623110024004สายไหมวัดหนองใหญ่36261002020-05-292020-05-29
11825623110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)1919002020-05-292020-05-29
11925623110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม1717002020-05-292020-05-29
12025623110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)53341902020-05-292020-05-29
12125623110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี2922702020-05-292020-05-29
12225623110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา00002020-05-292020-05-29
12325623110013803ดินแดงวิชากร37170202020-05-292020-05-29
12425623110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ2222002020-05-292020-05-29
12525623110023801ดินแดงสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)1731076602020-05-292020-05-29
12625623110010607ดุสิตสุโขทัย4236062020-05-292020-05-29
12725623110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ3930902020-05-292020-05-29
12825623110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก77002020-05-292020-05-29
12925623110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน2424002020-05-292020-05-29
13025623110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า88002020-05-292020-05-29
13125623110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว00002020-05-292020-05-29
13225623110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก40134232020-05-292020-05-29
13325623110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ33002020-05-292020-05-29
13425623110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่105502020-05-292020-05-29
13525623110021805จตุจักรเสนานิคม34152172020-05-292020-05-29
13625623110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา6600662020-05-292020-05-29
13725623110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์3324902020-05-292020-05-29
13825623110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์1212002020-05-292020-05-29
13925623110014003สายไหมออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)40200202020-05-292020-05-29ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0411 : จำนวนนักเรียนสูงสุดที่โรงเรียนสามารถ จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ได้)

ตาราง : จำนวนนักเรียนสูงสุดที่โรงเรียนกทม.สามารถจัดการศึกษาพิเศษ

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnamest_tog_alladddateupdatedate
125623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย322020-05-292020-05-29
225623110011906บางกะปิคลองกะจะ322020-05-292020-05-29
325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)1362020-05-292020-05-29
425623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)332020-05-292020-05-29
525623110021511ประเวศคลองปักหลัก732020-05-292020-05-29
625623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์102020-05-292020-05-29
725623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก212020-05-292020-05-29
825623110013330หนองจอกคลองสอง82020-05-292020-05-29
925623110014202คันนายาวคันนายาว212020-05-292020-05-29
1025623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์132020-05-292020-05-29
1125623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง372020-05-292020-05-29
1225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2482020-05-292020-05-29
1325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)92020-05-292020-05-29
1425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง322020-05-292020-05-29
1525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์142020-05-292020-05-29
1625623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา72020-05-292020-05-29
1725623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน82020-05-292020-05-29
1825623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์182020-05-292020-05-29
1925623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)242020-05-292020-05-29
2025623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)02020-05-292020-05-29
2125623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์652020-05-292020-05-29
2225623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์552020-05-292020-05-29
2325623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา1402020-05-292020-05-29
2425623110011301พระโขนงบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)222020-05-292020-05-29
2525623110012413ภาษีเจริญบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)222020-05-292020-05-29
2625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)1132020-05-292020-05-29
2725623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)132020-05-292020-05-29
2825623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ142020-05-292020-05-29
2925623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ182020-05-292020-05-29
3025623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ372020-05-292020-05-29
3125623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ502020-05-292020-05-29
3225623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)172020-05-292020-05-29
3325623110011604บางเขนประชาภิบาล212020-05-292020-05-29
3425623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ322020-05-292020-05-29
3525623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)1032020-05-292020-05-29
3625623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์502020-05-292020-05-29
3725623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา692020-05-292020-05-29
3825623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)342020-05-292020-05-29
3925623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม (คลองเสือน้อย)202020-05-292020-05-29
4025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์582020-05-292020-05-29
4125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ342020-05-292020-05-29
4225623110013106มีนบุรีมีนบุรี372020-05-292020-05-29
4325623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์252020-05-292020-05-29
4425623110010108พระนครราชบพิธ442020-05-292020-05-29
4525623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์262020-05-292020-05-29
4625623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย192020-05-292020-05-29
4725623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์142020-05-292020-05-29
4825623110013322หนองจอกลำเจดีย์62020-05-292020-05-29
4925623110013211ลาดกระบังลำพะอง252020-05-292020-05-29
5025623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ152020-05-292020-05-29
5125623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา92020-05-292020-05-29
5225623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง262020-05-292020-05-29
5325623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม322020-05-292020-05-29
5425623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี142020-05-292020-05-29
5525623110011002ยานนาวาวัดช่องลม242020-05-292020-05-29
5625623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา272020-05-292020-05-29
5725623110011101สาทรวัดดอน252020-05-292020-05-29
5825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน102020-05-292020-05-29
5925623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม152020-05-292020-05-29
6025623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร522020-05-292020-05-29
6125623110013707สวนหลวงวัดทองใน52020-05-292020-05-29
6225623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม212020-05-292020-05-29
6325623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ312020-05-292020-05-29
6425623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส152020-05-292020-05-29
6525623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ442020-05-292020-05-29
6625623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา242020-05-292020-05-29
6725623110022611จอมทองวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)412020-05-292020-05-29
6825623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง152020-05-292020-05-29
6925623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม132020-05-292020-05-29
7025623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี212020-05-292020-05-29
7125623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส62020-05-292020-05-29
7225623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว262020-05-292020-05-29
7325623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย322020-05-292020-05-29
7425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)842020-05-292020-05-29
7525623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก822020-05-292020-05-29
7625623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส332020-05-292020-05-29
7725623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ142020-05-292020-05-29
7825623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว502020-05-292020-05-29
7925623110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม242020-05-292020-05-29
8025623110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์92020-05-292020-05-29
8125623110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ182020-05-292020-05-29
8225623110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ392020-05-292020-05-29
8325623110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส492020-05-292020-05-29
8425623110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)212020-05-292020-05-29
8525623110010801พญาไทวัดไผ่ตัน112020-05-292020-05-29
8625623110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี332020-05-292020-05-29
8725623110013317หนองจอกวัดพระยาปลา112020-05-292020-05-29
8825623110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล152020-05-292020-05-29
8925623110010106พระนครวัดมหาธาตุ162020-05-292020-05-29
9025623110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม302020-05-292020-05-29
9125623110022610จอมทองวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)112020-05-292020-05-29
9225623110012809บางพลัดวัดรวก202020-05-292020-05-29
9325623110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน202020-05-292020-05-29
9425623110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร632020-05-292020-05-29
9525623110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม152020-05-292020-05-29
9625623110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)342020-05-292020-05-29
9725623110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม362020-05-292020-05-29
9825623110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว32020-05-292020-05-29
9925623110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า312020-05-292020-05-29
10025623110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว462020-05-292020-05-29
10125623110014410คลองสามวาวัดลำกระดาน292020-05-292020-05-29
10225623110012515บางขุนเทียนวัดเลา272020-05-292020-05-29
10325623110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง252020-05-292020-05-29
10425623110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร302020-05-292020-05-29
10525623110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม292020-05-292020-05-29
10625623110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล822020-05-292020-05-29
10725623110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง272020-05-292020-05-29
10825623110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร482020-05-292020-05-29
10925623110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร302020-05-292020-05-29
11025623110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง332020-05-292020-05-29
11125623110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม612020-05-292020-05-29
11225623110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม72020-05-292020-05-29
11325623110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม602020-05-292020-05-29
11425623110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี532020-05-292020-05-29
11525623110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ42020-05-292020-05-29
11625623110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)132020-05-292020-05-29
11725623110024004สายไหมวัดหนองใหญ่362020-05-292020-05-29
11825623110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)192020-05-292020-05-29
11925623110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม172020-05-292020-05-29
12025623110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)532020-05-292020-05-29
12125623110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี292020-05-292020-05-29
12225623110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา02020-05-292020-05-29
12325623110013803ดินแดงวิชากร372020-05-292020-05-29
12425623110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ222020-05-292020-05-29
12525623110023801ดินแดงสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)1732020-05-292020-05-29
12625623110010607ดุสิตสุโขทัย422020-05-292020-05-29
12725623110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ392020-05-292020-05-29
12825623110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก72020-05-292020-05-29
12925623110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน242020-05-292020-05-29
13025623110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า82020-05-292020-05-29
13125623110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว02020-05-292020-05-29
13225623110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก402020-05-292020-05-29
13325623110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ32020-05-292020-05-29
13425623110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่102020-05-292020-05-29
13525623110021805จตุจักรเสนานิคม342020-05-292020-05-29
13625623110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา662020-05-292020-05-29
13725623110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์332020-05-292020-05-29
13825623110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์122020-05-292020-05-29
13925623110014003สายไหมออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)402020-05-292020-05-29ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0409 : จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnamegroupdistrictadd_schoolpostcodetelfaxclassroomadddateupdatedate
125623110011401วัดสะพานคลองเตยกรุงเทพใต้1730 ถ.ทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ1025002 311512002 311512092020-05-292020-05-29
225623110011402วัดคลองเตยคลองเตยกรุงเทพใต้1/9 ซ.วัดคลองเตยใน ถ.สุนทรโกศา1011002 249341202 249341292020-05-292020-05-29
325623110011403ศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยกรุงเทพใต้133/1 ถ.อาจณรงค์1011002 249218902 2496773232020-05-292020-05-29
425623110021404ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยกรุงเทพใต้2/109 ถ.อาจณรงค์1011002 249449902 2494499182020-05-292020-05-29
525623110012304วัดเศวตฉัตรคลองสานกรุงธนเหนือ1223/1 ซ.เจริญนคร 25 ถ.เจริญนคร1060002 437232702 4372327 ต่อ 103182020-05-292020-05-29
625623110012305วัดสุทธารามคลองสานกรุงธนเหนือ403/1 ถ.เจริญนคร1060002 438869202 4388692242020-05-292020-05-29
725623110012306วัดทองเพลงคลองสานกรุงธนเหนือ135 ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร1060002 438265702 4382657212020-05-292020-05-29
825623110012307วัดทองธรรมชาติคลองสานกรุงธนเหนือซ. วัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่1060002 437945602 437945682020-05-292020-05-29
925623110022301วัดทองนพคุณคลองสานกรุงธนเหนือ4645 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา1060002 437204002 437204082020-05-292020-05-29
1025623110022302วัดพิชัยญาติคลองสานกรุงธนเหนือ32 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา1060002 437376882020-05-292020-05-29
1125623110022303วัดสุวรรณคลองสานกรุงธนเหนือ27ซ.เจริญนคร 9 ถ.เจริญนคร1060002 437558502 4375585242020-05-292020-05-29
1225623110022308มัธยมวัดสุทธารามคลองสานกรุงธนเหนือ196/4 ซ.เจริญนคร 46 ถ.เจรินคร1060002 437 718302 4388692272020-05-292020-05-29
1325623110014401กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก35 หมู่ 71051002 175312202 1753122162020-05-292020-05-29
1425623110014403บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก89 ม.4 ถ.พระยาสุเรนทร์1051002 517038002 5177475862020-05-292020-05-29
1525623110014404บ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก43 ม.11 ซ.แบนชะโด1051002 906131902 906131982020-05-292020-05-29
1625623110014405บ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก12 ม.10 ถ.พระยาสุเรนทร์1051002 569211902 5692135152020-05-292020-05-29
1725623110014407ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาคลองสามวากรุงเทพตะวันออก50 หมู่ 3 ถ.พระยาสุเรนทร์1051002 1750307002 9191248402020-05-292020-05-29
1825623110014408วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก33 หมู่ 7 ถ.เลียบคลองสอง1051002 5104699492020-05-292020-05-29
1925623110014409วัดบัวแก้วคลองสามวากรุงเทพตะวันออก14 หมู่ 2 ถ.นิมิตใหม่1051002 543730502 5437305302020-05-292020-05-29
2025623110014410วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก26 ม.14 ถ.หทัยราษฎร์1051002 915427902 9154279312020-05-292020-05-29
2125623110014411วัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก32/3 ถ.พระยาสุเรนทร์1051002 9140176242020-05-292020-05-29
2225623110014412วัดลำกระดานคลองสามวากรุงเทพตะวันออก40 หมู่ 10 ถ.นิมิตใหม่1051002 569105402 5691054162020-05-292020-05-29
2325623110014413วัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก35 หมู่ 8 คลองเก้า1051002 988614302 9886143102020-05-292020-05-29
2425623110014414วัดสุขใจคลองสามวากรุงเทพตะวันออก8 ม.6 ซ.วัดสุขใจ คลองสอง1051002 906163202 906163282020-05-292020-05-29
2525623110014415วัดสุทธิสะอาดคลองสามวากรุงเทพตะวันออกหมู่ 4 ถ.นิมิตใหม่1051002 915651102 9156511242020-05-292020-05-29
2625623110014416สุเหร่าเกาะขุนเณรคลองสามวากรุงเทพตะวันออก35 หมู่ 12 ถ.ประชาร่วมใจ1051002 543704282020-05-292020-05-29
2725623110014417สุเหร่าคลองสี่คลองสามวากรุงเทพตะวันออก20 หมู่ 15 ซอยที่ 8 ถ.ไมตรีจิตร1051002 989724482020-05-292020-05-29
2825623110024402สุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)คลองสามวากรุงเทพตะวันออก15/6 หมู่ 11 ถ.พระยาสุเรนทร์1051002 175037602 1750376322020-05-292020-05-29
2925623110024406สุเหร่าสามวาคลองสามวากรุงเทพตะวันออก1/1 หมู่ 1 ถ.นิมิตรใหม่1051002 957684302 9576843162020-05-292020-05-29
3025623110024418สุเหร่าแสนแสบคลองสามวากรุงเทพตะวันออก50 ม. 10 ถ.ประชาร่วมใจ1051002 543732202 5437322272020-05-292020-05-29
3125623110014201จินดาบำรุงคันนายาวกรุงเทพตะวันออก67 หมู่ที่ 13 ถ.รามอินทรา1023002 510542302 5105423302020-05-292020-05-29
3225623110014202คันนายาวคันนายาวกรุงเทพตะวันออก30/4 ซอยเสรีไทย50 ถ.สุขาภิบาล 21023002 517072802 5170728332020-05-292020-05-29
3325623110011801วัดเสมียนนารีจตุจักรกรุงเทพเหนือ32 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต1090002 589493602 5914188242020-05-292020-05-29
3425623110011802วัดเทวสุนทรจตุจักรกรุงเทพเหนือ1 ถ.วิภาวดีรังสิต1090002 589636102 589636182020-05-292020-05-29
3525623110011803บ้านลาดพร้าว (สาทร-สุ่น พานิชเฮง)จตุจักรกรุงเทพเหนือ114 หมู่13 ซอยภาวนา ถ.ลาดพร้าว 411090002 541851202 5418266162020-05-292020-05-29
3625623110011804รัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)จตุจักรกรุงเทพเหนือ111 ม.19 ถ.งามวงศ์วาน1090002 589205402 5892054262020-05-292020-05-29
3725623110011806เสนานิคมจตุจักรกรุงเทพเหนือ1242 ถ.พหลโยธิน ซอยเสนานิคม11090002 579554302 9418488392020-05-292020-05-29
3825623110021805ประชานิเวศน์จตุจักรกรุงเทพเหนือซอย 10 ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ1090002 588423102 5884231482020-05-292020-05-29
3925623110021807มัธยมประชานิเวศน์จตุจักรกรุงเทพเหนือถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ1090002 591947402 5807445452020-05-292020-05-29
4025623110012601วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)จอมทองกรุงธนเหนือ68 ซอยวัฒนา (ตากสิน 46)1015002 468163702 4681637162020-05-292020-05-29
4125623110012602วัดนางนอง (พิพัฒน์)จอมทองกรุงธนเหนือ78 ถ.วุฒากาศ1015002 468062302 4680623222020-05-292020-05-29
4225623110012603วัดศาลาครืนจอมทองกรุงธนเหนือ102/1ซ.วุฒากา42 ถ.วุฒากาศ1015002 468605202 468605282020-05-292020-05-29
4325623110012605วัดโพธิ์ทองจอมทองกรุงธนเหนือ67 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 261015002 427326402 4273264302020-05-292020-05-29
4425623110012606วัดสีสุกจอมทองกรุงธนเหนือ23 หมู่ 6 ถ.พระราม 21015002 468515702 8773209262020-05-292020-05-29
4525623110012607วัดบางประทุนนอกจอมทองกรุงธนเหนือ22 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 9 ถนนเอกชัย1015002 415227902 4152279132020-05-292020-05-29
4625623110012608วัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา)จอมทองกรุงธนเหนือ16 หมู่ 11 ซอยวัดโพธิ์แก้ว ถนนพระราม 21015002 427514002 427514092020-05-292020-05-29
4725623110012609วัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)จอมทองกรุงธนเหนือ8 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 81015002 468521002 4685210322020-05-292020-05-29
4825623110012611วัดบางขุนเทียนนอก (ศิลปเดชศึกษาคาร)จอมทองกรุงธนเหนือ1 หมู่ 7 ซอยวัจนะ1015002 468521902 4685219222020-05-292020-05-29
4925623110022604วัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)จอมทองกรุงธนเหนือ24 หมู่ 6 ซอยวัดยายร่ม ถ.พระราม 21015002 427122002 4271220292020-05-292020-05-29
5025623110022610วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)จอมทองกรุงธนเหนือ12 หมู่ 2 ซอยเอกชัย 23 ถนนเอกชัย1015002 415062402 4169956512020-05-292020-05-29
5125623110011701วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)ดอนเมืองกรุงเทพเหนือ1/4 หมู่ 10 ถ.เชิดวุฒากาศ1021002 5661918452020-05-292020-05-29
5225623110011702พหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์ ) ดอนเมืองกรุงเทพเหนือ113/1 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต1021002 5313005242020-05-292020-05-29
5325623110011705วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)ดอนเมืองกรุงเทพเหนือ56 หมู่ 5 ถ.วัดเวฬุวนาราม1021002 573495602 9833477492020-05-292020-05-29
5425623110021703ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)ดอนเมืองกรุงเทพเหนือ16/1 หมู่ 4 ซอยประชาอุทิศ ถ.สรงประภา1021002 565252502 9282980722020-05-292020-05-29
5525623110021704เปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)ดอนเมืองกรุงเทพเหนือ209 หมู่ 7 ซ.เปรมประชา ถนนวิภาวดีรังสิต1021002 536219602 5362196202020-05-292020-05-29
5625623110021706บำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)ดอนเมืองกรุงเทพเหนือ501 หมู่ 3 ถ.เตชะตุงคะ1021002 929217202 9292172372020-05-292020-05-29
5725623110013803สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)ดินแดงกรุงเทพกลาง2000/22 ถ.ประชาสงเคราะห์1040002 277055702 2770557912020-05-292020-05-29
5825623110023801วิชูทิศดินแดงกรุงเทพกลาง4095/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ 131040002 246155102 2469969542020-05-292020-05-29
5925623110023802วิชากรดินแดงกรุงเทพกลาง398 ถ.มิตรไมตรี 21032002 246155502 2461555332020-05-292020-05-29
6025623110010601วัดประชาระบือธรรมดุสิตกรุงเทพกลาง158 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 51030002 241026802 2410268222020-05-292020-05-29
22225623110022811บางยี่ขันวิทยาคมบางพลัดกรุงธนเหนือ165 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 421070002 4244074112020-05-292020-05-29
6125623110010602วัดสวัสดิวารีสีมารามดุสิตกรุงเทพกลาง996 ซอยวัดสวัสดิวารีสีมาราม ถ.นครไชยศรี1030002 241043702 241043782020-05-292020-05-29
6225623110010603วัดราชผาติการามดุสิตกรุงเทพกลาง147 ถ.ราชวิถี1030002 241049502 241049582020-05-292020-05-29
6325623110010604วัดเทวราชกุญชรดุสิตกรุงเทพกลาง90/1 ซอยศรีอยุธยา 21 ถ.ศรีอยุธยา1030002 281793802 282981582020-05-292020-05-29
6425623110010605วัดสมณานัมบริหารดุสิตกรุงเทพกลาง416/1 ซอยพิษณุโลก 3 ถ.พิษณุโลก1030002 282270302 282270392020-05-292020-05-29
6525623110010606วัดเบญจมบพิตรดุสิตกรุงเทพกลาง69 ถ.นครปฐม1030002 281015802 2810158242020-05-292020-05-29
6625623110010607สุโขทัยดุสิตกรุงเทพกลาง361 ถ.สุโขทัย1030002 241367302 2413673162020-05-292020-05-29
6725623110010608วัดจันทรสโมสรดุสิตกรุงเทพกลาง977/39 ถ.สามเสน1030002 2412655162020-05-292020-05-29
6825623110010609วัดธรรมาภิรตารามดุสิตกรุงเทพกลาง170/2 ถ.เตชะวณิช1030002 587082702 9105374162020-05-292020-05-29
6925623110012901วัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)ตลิ่งชันกรุงธนเหนือ11/1 หมู่ 2 ซอยวัดไก่เตี้ย ถนนบางกอกน้อย1017002 424951682020-05-292020-05-29
7025623110012902วัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันกรุงธนเหนือ124 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์1017002 435951102 4359511162020-05-292020-05-29
7125623110012903ชุมทางตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงธนเหนือ291 หมู่ 11 ซอยสวนผัก 29 ถ.สวนผัก1017002 448491202 4484912152020-05-292020-05-29
7225623110012905ฉิมพลีตลิ่งชันกรุงธนเหนือ82/3 หมู่ 7 ถ.สวนผัก1017002 4484900 02 8844160272020-05-292020-05-29
7325623110012906วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)ตลิ่งชันกรุงธนเหนือ23 หมู่ 10 ซอยวัดทอง ถนนบรมราชชนนี1017002 412979102 887604082020-05-292020-05-29
7425623110012907วัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร)ตลิ่งชันกรุงธนเหนือ24 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 11017002 448618802 448618882020-05-292020-05-29
7525623110012908วัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)ตลิ่งชันกรุงธนเหนือ9/2 หมู่ 1 ถ.พุทธมณฑลสาย 11017002 4486113192020-05-292020-05-29
7625623110012909วัดอินทราวาสตลิ่งชันกรุงธนเหนือ6 หมู่ 22 ซอยวัดประดู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 11017002 443371002 4433710162020-05-292020-05-29
7725623110012910วัดปากน้ำฝั่งเหนือตลิ่งชันกรุงธนเหนือ942/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 351017002 410780502 4107805102020-05-292020-05-29
7825623110012911วัดประสาทตลิ่งชันกรุงธนเหนือ30 หมู่ 10 ซอยวัดประสาท ถ.วัดแก้ว-พุทธมณฑล1017002 418414902 418414982020-05-292020-05-29
7925623110012912วัดเกาะตลิ่งชันกรุงธนเหนือ38 ม.9 ริมคลองบางเชือกหนัง1017002 410780602 410780682020-05-292020-05-29
8025623110012913วัดพิกุลตลิ่งชันกรุงธนเหนือ2 หมู่ 5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 131017002 410163882020-05-292020-05-29
8125623110012914วัดกระโจมทองตลิ่งชันกรุงธนเหนือ14 หมู่ 6 คลองบางน้อย1017002 410793802 410793882020-05-292020-05-29
8225623110012915วัดรัชฎาธิฐานตลิ่งชันกรุงธนเหนือ692 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 351017002 4124020162020-05-292020-05-29
8325623110012916วัดตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงธนเหนือ300 ถ.ชักพระ1017002 424704402 424704482020-05-292020-05-29
8425623110022904วัดช่างเหล็กตลิ่งชันกรุงธนเหนือ430 ซอยวัดช่างเหล็ก ถนนฉิมพลี1017002 424704502 424704582020-05-292020-05-29
8525623110014901คลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)ทวีวัฒนากรุงธนเหนือ87/2 หมู่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 21017002 448153902 4481539102020-05-292020-05-29
8625623110014901คลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)ทวีวัฒนากรุงธนเหนือ155 หมู่ 1 คลองทวีวัฒนา1017002 431556502 4315565332020-05-292020-05-29
8725623110014902คลองบางพรหมทวีวัฒนากรุงธนเหนือ53 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 31017002 441315702 4413157162020-05-292020-05-29
8825623110014903คลองมหาสวัสดิ์ทวีวัฒนากรุงธนเหนือ28/3 หมู่ 4 คลองมหาสวัสดิ์1017002 447743002 4477430162020-05-292020-05-29
8925623110014904วัดปุรณาวาสทวีวัฒนากรุงธนเหนือ25 ม.3 ถนนศาลาธรรมสพน์1017002 4419584472020-05-292020-05-29
9025623110014906ตั้งพิรุฬห์ธรรมทวีวัฒนากรุงธนเหนือ9/3 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี1017002 4410373-402 4413074442020-05-292020-05-29
9125623110024907มัธยมปุรณาวาสทวีวัฒนากรุงธนเหนือ25 ม.3 ถนนศาลาธรรมสพน์1017002 441516002 4415160282020-05-292020-05-29
9225623110015001นาหลวงทุ่งครุกรุงธนใต้60/1 ประชาอุทิศ บางมด1014002 427563002 4275630772020-05-292020-05-29
9325623110015002สามัคคีบำรุงทุ่งครุกรุงธนใต้75 หมู่ 4 ซอย ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ1014002 463283602 8172741232020-05-292020-05-29
9425623110015003บางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)ทุ่งครุกรุงธนใต้177 หมุ่ 3 ถ.พุทธบูชา1014002 426389902 4263899172020-05-292020-05-29
9525623110015004ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)ทุ่งครุกรุงธนใต้141 หมู่ 1 ซอยทุ่งครุ ถ.ประชาอุทิศ1014002 426022002 8719004342020-05-292020-05-29
9625623110015005รางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)ทุ่งครุกรุงธนใต้47/2 หมู่ 4 ซอยประชาอุทิศ 721014002 426231102 426231182020-05-292020-05-29
9725623110015006วัดทุ่งครุทุ่งครุกรุงธนใต้42 หมู่ 6 ถ.ประชาอุทิศ1014002 463729502 8158150602020-05-292020-05-29
9825623110015007คลองรางจากทุ่งครุกรุงธนใต้69/1 หมู่ 1 ประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ1014002 463232802 463232882020-05-292020-05-29
9925623110015008ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ทุ่งครุกรุงธนใต้81/27 หมู่ 4 ซอยประชาอุทิศ 271014002 428301002 8708100202020-05-292020-05-29
10025623110012201วัดประยุรวงค์ธนบุรีกรุงธนเหนือ24/1 ถ.ประชาธิปก1060002 466265402 890020182020-05-292020-05-29
10125623110012202วัดขุนจันทร์ธนบุรีกรุงธนเหนือ1144 ถ.เทอดไท 28 ถนนเทอดไท1060002 466307502 466307582020-05-292020-05-29
10225623110012203วัดบุคคโลธนบุรีกรุงธนเหนือ349 ถ.เจริญนคร ซอยเจริญนคร 63 ถนนเจริญนคร1060002 468065902 468065982020-05-292020-05-29
10325623110012204วัดดาวคนองธนบุรีกรุงธนเหนือซอยเจริญนคร 65 ถ.เจริญนคร1060002 468065402 468065482020-05-292020-05-29
10425623110012205วัดกัลยาณมิตรธนบุรีกรุงธนเหนือ656 ถ.เทศบาลสาย 11060002 466265502 466265582020-05-292020-05-29
10525623110012206วัดราชคฤห์ธนบุรีกรุงธนเหนือ520 ซอยเทอดไท 14 ถ.เทอดไท1060002 466085902 466085982020-05-292020-05-29
10625623110012207วัดประดิษฐารามธนบุรีกรุงธนเหนือ33 ถ.อิสรภาพ1060002 466344202 466344282020-05-292020-05-29
10725623110012208วัดบางสะแกในธนบุรีกรุงธนเหนือ1587 ซ.บางสะแก ถ.ริมทางรถไฟ1060002 476628002 4766280252020-05-292020-05-29
10825623110012209วัดเวฬุราชิณธนบุรีกรุงธนเหนือ154/1 ซ.เทอดไท 2 ถ.เทอดไท1060002 466058402 4660584152020-05-292020-05-29
10925623110012210กันตทารารามธนบุรีกรุงธนเหนือ37/59 ซอย รัชดาภิเษก 14 ถ.รัชดาภิเษก1060002 466039082020-05-292020-05-29
11025623110012211วัดโพธินิมิตรธนบุรีกรุงธนเหนือ309 ถ.เทอดไท1060002 466344102 4663441162020-05-292020-05-29
11125623110012212วัดใหม่ยายนุ้ยธนบุรีกรุงธนเหนือ282/2 ซ.วุฒกาศ 24 ถ.วุฒากาศ1060002 465042402 465042482020-05-292020-05-29
11225623110012213วัดกระจับพินิจธนบุรีกรุงธนเหนือ300/1 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ถ.ตากสิน1060002 477915802 4779158242020-05-292020-05-29
11325623110012214วัดราชวรินทร์ธนบุรีกรุงธนเหนือ472 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 211060002 438866082020-05-292020-05-29
11425623110012215วัดบางสะแกนอกธนบุรีกรุงธนเหนือ154 ซอยเทอดไท 33 ถ.เทอดไท1060002 465035082020-05-292020-05-29
11525623110012216วัดใหญ่ศรีสุพรรณธนบุรีกรุงธนเหนือ98 ซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.อินทรพิทักษ์1060002 465810482020-05-292020-05-29
11625623110012217วัดบางน้ำชนธนบุรีกรุงธนเหนือ24 ซ.วัดบางน้ำชน ถ.เจริญนคร1060002 460130302 468485582020-05-292020-05-29
11725623110012701วัดบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงธนเหนือ31/81 ซอยวัดบางขุนนนท์1070002 424582782020-05-292020-05-29
11825623110012702วัดวิเศษการบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ42/3 ถ.พรานนก1070002 4123193102020-05-292020-05-29
11925623110012703วัดเจ้าอามบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ137/14 ถ.บางขุนนนท์1070002 424137702 424177482020-05-292020-05-29
12025623110012704วัดโพธิ์เรียงบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ106/5 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 181070002 412303602 866811082020-05-292020-05-29
12125623110012705วัดยางสุทธารามบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ767/92-94 ถ.พรานนก1070002 4113176222020-05-292020-05-29
12225623110012706วัดศรีสุดารามบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ54/8 ถ.บางขุนนนท์1070002 424042482020-05-292020-05-29
12325623110012707วัดบางเสาธงบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ834 ถ.จรัลสนิทวงศ์1070002 411225682020-05-292020-05-29
12425623110012708วัดสุวรรณารามบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ375/2 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์1070002 4244087172020-05-292020-05-29
22325623110010501วัดหัวลำโพงบางรักกรุงเทพใต้728/1 ถ.พระรามสี่1050002 2333730162020-05-292020-05-29
12525623110012709วัดพระยาทำบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ161/9 ซ.วัดพระยาทำ ถ.อรุณอมรินทร์1070002 411125102 848954282020-05-292020-05-29
12625623110012711วัดมะลิบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ487/3 ถ.จรัลสนิทวงศ์1070002 4122481192020-05-292020-05-29
12725623110012712วัดดงมูลเหล็กบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ69/3 ซ.วัดดงมูลเหล็ก1070002 411398182020-05-292020-05-29
12825623110012713วัดอัมพวาบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ111 ถ.อิสรภาพ1070002 411054882020-05-292020-05-29
12925623110012714วัดสุวรรณคีรีบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ796/1 ซ.รุ่งประชาธรรม ถ.บรมราชชนนี1070002 424041682020-05-292020-05-29
13025623110012715วัดดุสิตารามบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ9/13 ซ.วัดดุสิดาราม ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า1070002 4240418152020-05-292020-05-29
13125623110022710วัดปฐมบุตรอิศรารามบางกอกน้อยกรุงธนเหนือ197/1 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 451070002 424041582020-05-292020-05-29
13225623110013001วัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่กรุงธนเหนือ94 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ1060002 466125302 8911232142020-05-292020-05-29
13325623110013002วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงธนเหนือ30 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซอย 41060002 467059502 4672579212020-05-292020-05-29
13425623110013003วัดประดู่ฉิมพลีบางกอกใหญ่กรุงธนเหนือ1162/1 ซอยเพชรเกษม 151060002 467197282020-05-292020-05-29
13525623110013004วัดใหม่พิเรนทร์บางกอกใหญ่กรุงธนเหนือ611/1 ถ.อิสรภาพ1060002 465058502 891127782020-05-292020-05-29
13625623110013005วัดดีดวดบางกอกใหญ่กรุงธนเหนือ116/13 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 121060002 411211382020-05-292020-05-29
13725623110013006วัดนาคกลางบางกอกใหญ่กรุงธนเหนือ761 ถ.อรุณอัมรินทร์ ซอยทวีธาภิเศก1060002 465058382020-05-292020-05-29
13825623110011901ไขศรีปราโมชอนุสรณ์บางกะปิกรุงเทพตะวันออก136 ม.2 ถ.ลาดพร้าว 1341024002 3776514162020-05-292020-05-29
13925623110011902สุเหร่าคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพตะวันออก191 ม.2 ซ.ลาดพร้าว 1321024002 3776929162020-05-292020-05-29
14025623110011903วัดเทพลีลาบางกะปิกรุงเทพตะวันออก76 ซอยรามคำแหง 411024002 3180675382020-05-292020-05-29
14125623110011904วัดศรีบุญเรืองบางกะปิกรุงเทพตะวันออก596 ถ.รามคำแหง ซอย 1071024002 374799602 3746558222020-05-292020-05-29
14225623110011905ลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)บางกะปิกรุงเทพตะวันออก183 ถ.กรุงเทพกรีฑา1024002 379472402 3794743232020-05-292020-05-29
14325623110011906คลองกะจะบางกะปิกรุงเทพตะวันออก163 ซอยคลองกะจะ ถนนรามคำแหง 241024002 3004695152020-05-292020-05-29
14425623110011907สุเหร่าวังใหญ่บางกะปิกรุงเทพตะวันออก909 ถ. กรุงเทพกรีฑา1024002 368390982020-05-292020-05-29
14525623110011908สุเหร่าหัวหมากน้อยบางกะปิกรุงเทพตะวันออก171 ถ.รามคำแหง ซอย 601024002 3744170212020-05-292020-05-29
14625623110011909บ้านบางกะปิบางกะปิกรุงเทพตะวันออก93 ถ.นวมินทร์1024002 374137202 7337068882020-05-292020-05-29
14725623110011910วัดบึงทองหลางบางกะปิกรุงเทพตะวันออก1149 ถ.ลาดพร้าว ซอย 1011024002 376022302 3760849642020-05-292020-05-29
14825623110021911มัธยมบ้านบางกะปิบางกะปิกรุงเทพตะวันออก93 ถ.นวมินทร์1024002 377370702 7331238382020-05-292020-05-29
14925623110012410วัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงธนใต้54 หมู่ 10 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนสายบางแวก1016002 4104510112020-05-292020-05-29
15025623110012501หมู่บ้านเกาะโพธิ์บางขุนเทียนกรุงธนใต้22/3 หมู่ 10 คลองแสมดำใต้ ถนนพระราม 21015002 01-868895382020-05-292020-05-29
15125623110012503วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงธนใต้3/1 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล1015002 4161166302020-05-292020-05-29
15225623110012506ราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)บางขุนเทียนกรุงธนใต้9/9 ม.6 ถนนบางขุนเทียน1015002 4151546422020-05-292020-05-29
15325623110012507วัดสะแกงามบางขุนเทียนกรุงธนใต้42/2 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม ถ.พระราม 21015002 451567202 8949844552020-05-292020-05-29
15425623110012510วัดแสมดำบางขุนเทียนกรุงธนใต้40 ม.3 ซอยแสมดำ 241015002 4157206332020-05-292020-05-29
15525623110012511แก้วขำทับอุปถัมภ์บางขุนเทียนกรุงธนใต้60/8 หมู่ 8 คลองหัวกระบือ1015002 897437782020-05-292020-05-29
15625623110012512คลองพิทยาลงกรณ์บางขุนเทียนกรุงธนใต้54/2 ม.10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล1015002 4525001162020-05-292020-05-29
15725623110012514วัดบางกระดี่บางขุนเทียนกรุงธนใต้47 หมู่ 8 ซอยวัดบางกระดี่ ถนนพระราม 21015002 452148002 8964704352020-05-292020-05-29
15825623110012516ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)บางขุนเทียนกรุงธนใต้53/10 หมู่ 6 ซอยโรงเรียนศาลเจ้า ถ.บางขุนเทียน1015002 415208902 4512098322020-05-292020-05-29
15925623110022502วัดท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงธนใต้5 ม.4 ซ.วัดท่าข้าม ถนนพระราม 21015002 4518546322020-05-292020-05-29
16025623110022504วัดบัวผันบางขุนเทียนกรุงธนใต้7/1 หมู่ 2 คลองรางน้ำ1015002 873845102 426712682020-05-292020-05-29
16125623110022505วัดกกบางขุนเทียนกรุงธนใต้54 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ซอย 441015002 4151254232020-05-292020-05-29
16225623110022508วัดประชาบำรุงบางขุนเทียนกรุงธนใต้24/4 หมู่ 9 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ซอย 251015002 452347302 8493604162020-05-292020-05-29
16325623110022509วัดเลาบางขุนเทียนกรุงธนใต้30 ม.1 ซอยวัดเลา ถ.พระราม 21015002 4151224392020-05-292020-05-29
16425623110022513บางขุนเทียนศึกษาบางขุนเทียนกรุงธนใต้88/2685 ม.6 ถ.พระรามที่ 21015002 4152136642020-05-292020-05-29
16525623110011602ไทยนิยมสงเคราะห์บางเขนกรุงเทพเหนือ79 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน1022002 521042702 5210198902020-05-292020-05-29
16625623110011603บ้านคลองบัวบางเขนกรุงเทพเหนือ112 ม.6 ถ.รามอินทรา ซอย 391022002 5199104422020-05-292020-05-29
16725623110011604บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)บางเขนกรุงเทพเหนือ59/1 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 51022002 5198825162020-05-292020-05-29
16825623110011605ประชาภิบาลบางเขนกรุงเทพเหนือ14/15 ม. 13 ถ. พหลโยธิน1022002 5210424242020-05-292020-05-29
16925623110021601วัดไตรรัตนารามบางเขนกรุงเทพเหนือ3/1 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 81022002 5211289232020-05-292020-05-29
17025623110011201วัดไผ่เงินโชตนารามบางคอแหลมกรุงเทพใต้880 ซอยไผ่เงิน ถ.จันทน์1012002 2113966292020-05-292020-05-29
17125623110011202วัดราชสิงขรบางคอแหลมกรุงเทพใต้29 ซ.เจริญกรุง 74 ถ.เจริญกรุง1012002 2890611302020-05-292020-05-29
17225623110011203วัดลาดบัวขาวบางคอแหลมกรุงเทพใต้504 ซ. เจริญกรุง 80 ถ.เจริญกรุง1012002 289066482020-05-292020-05-29
17325623110011204วัดไทรบางคอแหลมกรุงเทพใต้633 ซอยประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง1012002 2890400232020-05-292020-05-29
17425623110011205วัดจันทร์นอกบางคอแหลมกรุงเทพใต้101/1 ซ. วัดจันทน์นอก ถ.พระรามที่ 31012002 289014802 291573482020-05-292020-05-29
17525623110011206วัดบางโคล่นอกบางคอแหลมกรุงเทพใต้448/25 ถ.พระราม 3 ซอย 221012002 289009082020-05-292020-05-29
17625623110011207วัดจันทร์ในบางคอแหลมกรุงเทพใต้ซอยเจริญกรุง 107 ถ.เจริญกรุง1012002 2893733162020-05-292020-05-29
17725623110013331วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)บางแคกรุงธนใต้8 หมู่ 8 ถนนธรรมรัฐ1053002 9887138162020-05-292020-05-29
17825623110014601บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)บางแคกรุงธนใต้299 หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 511016002 4131682242020-05-292020-05-29
17925623110014604วัดบุณยประดิษฐ์บางแคกรุงธนใต้115 หมู่ 2 ซอยพัฒนรัตน์ ถ.พุทธมณฑลสาย 21016002 4132937292020-05-292020-05-29
18025623110014605คลองหนองใหญ่บางแคกรุงธนใต้53 ม.9 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 11016002 4132939442020-05-292020-05-29
18125623110014606เพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)บางแคกรุงธนใต้273 หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 651016002 4211134222020-05-292020-05-29
18225623110014607วัดศาลาแดงบางแคกรุงธนใต้4 หมู่ 6 ถนนบางแวก1016002 4210681222020-05-292020-05-29
18325623110014608บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)บางแคกรุงธนใต้9 ม.10 ซอยบางไผ่1016002 410345582020-05-292020-05-29
18425623110014609บางเชือกหนังบางแคกรุงธนใต้หมู่ 7 ซอยวัฒนเสวี ถ.บางแวก1016002 4482526182020-05-292020-05-29
18525623110014610วัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางแคกรุงธนใต้43/2 หมู่ 4 ซ.อัสัสมชัญ 13 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ1016002 421001502 4215996272020-05-292020-05-29
18625623110014612บางแคเหนือบางแคกรุงธนใต้76/6 ม.1 ซ.เพชรเกษม 76/11016002 4130027282020-05-292020-05-29
18725623110024602วัดม่วงบางแคกรุงธนใต้8 ม.2 ซ.เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม1016002 4131490322020-05-292020-05-29
18825623110024611หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคกรุงธนใต้351/1 ม.6 ซ.31-3 ถ.ทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ1016002 421011002 4219295302020-05-292020-05-29
18925623110010701วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อกรุงเทพเหนือ104 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 41080002 5851941122020-05-292020-05-29
19025623110010702วัดบางโพโอมาวาสบางซื่อกรุงเทพเหนือ101 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 11080002 5850627212020-05-292020-05-29
19125623110010703วัดสร้อยทองบางซื่อกรุงเทพเหนือ1333 ซ.วัดสร้อยทอง ถ.ประชาราษฎร์ สาย 11080002 5856463192020-05-292020-05-29
19225623110010704วัดทองสุทธารามบางซื่อกรุงเทพเหนือ26/3 ม.15 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี1080002 585682402 5560364 - 65172020-05-292020-05-29
19325623110010706วัดมัชฌันติการามบางซื่อกรุงเทพเหนือ203 ถ.วงศ์สว่าง ซอย 111080002 5852201152020-05-292020-05-29
19425623110010707วัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อกรุงเทพเหนือ1451 ซอยจงสุข1080002 585707782020-05-292020-05-29
19525623110020705วัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อกรุงเทพเหนือ102 ถ.วงศ์สว่าง1080002 585167882020-05-292020-05-29
19625623110014701วัดบางนาในบางนากรุงเทพใต้200ซ.วัดบ้านนาใน ถ.สรรพวุธ1026002 3931646232020-05-292020-05-29
19725623110014702วัดบางนานอกบางนากรุงเทพใต้16/1 ซ.วัดบางนานอก ถ.สรรพวุธ1026002 3932847172020-05-292020-05-29
19825623110014703ผ่องพลอยอนุสรณ์บางนากรุงเทพใต้3/1 หมู่ 7 ซอยลาซาล 55 สุขุมวิท 1051026002 3934062322020-05-292020-05-29
19925623110014705รุ่งเรืองอุปถัมภ์บางนากรุงเทพใต้122 ซอยอุดมสุข 12 ถ.สุขุมวิท 103/11026002 3930709232020-05-292020-05-29
20025623110014706อำนวยกนกศิริอนุสรณ์บางนากรุงเทพใต้1007/7 หมู่ 12 ซ.อุดมสุข 26 ถ.สุขุมวิท 1031026002 3838821222020-05-292020-05-29
20125623110024704ศรีเอี่ยมอนุสรณ์บางนากรุงเทพใต้111/2 ถนนบางนาตราด1026002 3935306542020-05-292020-05-29
20225623110024707เพี้ยนพินอนุสรณ์บางนากรุงเทพใต้27/799 ม.3 ซ. โปษยานนท์ ถ.สุขุมวิท 1051026002 3935966302020-05-292020-05-29
20325623110014802บ้านนายเหรียญบางบอนกรุงธนใต้10/7-10 หมู่ 11 คลองหนามแดง1015002 445541502 4455937262020-05-292020-05-29
20425623110014803บ้านนายผลบางบอนกรุงธนใต้39/2 หมู่ 2 ถ.เอกชัย-บางบอน 51015002 416763802 4155696162020-05-292020-05-29
20525623110014804บ้านนายสีบางบอนกรุงธนใต้77/4 หมู่ 10 ถนนเอกชัย ซอย 1001015002 4157301192020-05-292020-05-29
20625623110014805วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)บางบอนกรุงธนใต้33/1 หมู่ 3 ถ.เอกชัย-บางบอน ซอย 1191015002 415238202 8858063322020-05-292020-05-29
20725623110014806พรหมราษฎร์รังสรรค์บางบอนกรุงธนใต้59 หมู่ 5 ถ.เอกชัย ซอย 1091015002 453059102 4530306212020-05-292020-05-29
20825623110014807สถานีพรมแดนบางบอนกรุงธนใต้23 ม.3 ซอยพรหมแดน ถนนเอกชัย1015002 4165373102020-05-292020-05-29
20925623110014809คงโครัดอุทิศบางบอนกรุงธนใต้24 หมู่ 8 ซอยเอกชัย 50 ถ.เอกชัย1015002 415 5906172020-05-292020-05-29
21025623110024801วัดนินสุขารามบางบอนกรุงธนใต้94/1 ม.10 ซ.วัดนินสุขาราม ถ.กาญจนาภิเษก1015002 415170982020-05-292020-05-29
21125623110024808พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์บางบอนกรุงธนใต้89ม.7 ซอยพระยามนธาตุฯ ถ.บางขุนเทียน1015002 415358902 8998700822020-05-292020-05-29
21225623110012801วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดกรุงธนเหนือ139 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 721070002 424124902 890000582020-05-292020-05-29
21325623110012802วัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางพลัดกรุงธนเหนือ482/12 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 401070002 424041782020-05-292020-05-29
21425623110012803วัดเปาโรหิตย์บางพลัดกรุงธนเหนือ396 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซอย 621070002 424137482020-05-292020-05-29
21525623110012804วัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)บางพลัดกรุงธนเหนือ583 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 681070002 424408982020-05-292020-05-29
21625623110012805วัดฉัตรแก้วจงกลณีบางพลัดกรุงธนเหนือ110 ซอยถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 941070002 424332182020-05-292020-05-29
21725623110012806วัดวิมุตยารามบางพลัดกรุงธนเหนือ13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 981070002 4241025152020-05-292020-05-29
21825623110012807วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)บางพลัดกรุงธนเหนือ821ถ.จรัลสนิทวงศ์ 791070002 4242460162020-05-292020-05-29
21925623110012808วัดคฤหบดีบางพลัดกรุงธนเหนือ707 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 441070002 424408682020-05-292020-05-29
22025623110012809วัดรวกบางพลัดกรุงธนเหนือ1158ถ.จรัลสนิทวงศ์ 571070002 4242461152020-05-292020-05-29
22125623110012810วัดสามัคคีสุทธาวาสบางพลัดกรุงธนเหนือ510 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 851070002 4240200142020-05-292020-05-29
22425623110010502วัดม่วงแคบางรักกรุงเทพใต้30 ถ.เจริญกรุง ซอย 341050002 234149782020-05-292020-05-29
22525623110010503วัดมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพใต้44 วัดมหาพฤฒาราม ถ.สี่พระยา1050002 236456002 639552082020-05-292020-05-29
22625623110010504วัดสวนพลูบางรักกรุงเทพใต้58/1 ถ.เจริญกรุง ซอย 421050002 234447182020-05-292020-05-29
22725623110010505วัดแก้วแจ่มฟ้าบางรักกรุงเทพใต้562 ซ. แก้วฟ้า ถนนสี่พระยา1050002 236365482020-05-292020-05-29
22825623110012101วัดบางเตยบึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก39/1 หมู่ 6 ซอยโรงเรียนวัดบางเตย ถ.นวมินทร์1024002 510093802 5107983452020-05-292020-05-29
22925623110012102ประภาสวิทยาบึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก13/117 หมู่ 13 ซอยสุวรรณประสิทธิ์ ถ.สุขาภิบาล 11024002 3770303202020-05-292020-05-29
23025623110012103คลองลำเจียกบึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก33/4 หมู่ 9 ซอยสมาคมแพทย์ ถ.นวลจันทร์1023002 5080566182020-05-292020-05-29
23125623110012104วัดนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก43/4 ม.12 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา1023002 5191010222020-05-292020-05-29
23225623110012105วัดพิชัยบึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก30/1 ซอยวัดพิชัย ถ.เสรีไทย1024002 377616092020-05-292020-05-29
23325623110012107คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)บึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก109/4 ถ.เสรีไทย1024002 3741330572020-05-292020-05-29
23425623110012108พิชัยพัฒนาบึงกุ่มกรุงเทพตะวันออกหมู่ 1 ถ.เสรีไทย1024002 3781605312020-05-292020-05-29
23525623110022106แย้มจาดวิชชานุสรณ์บึงกุ่มกรุงเทพตะวันออก39/359 ม.11 ซ. อมรวิวัฒน์ ถ.นวมินทร์1023002 510013002 5099215312020-05-292020-05-29
23625623110010301วัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพใต้2/1 ถ.พระราม 6 ซอย 151033002 214452182020-05-292020-05-29
23725623110010305วัดชัยมงคลปทุมวันกรุงเทพใต้437 ถ.พระราม 11033002 2140210112020-05-292020-05-29
23825623110010306วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีปทุมวันกรุงเทพใต้969/1 ถ.พระราม 11033002 2512995222020-05-292020-05-29
23925623110010308วัดสระบัวปทุมวันกรุงเทพใต้6 ถ.รองเมือง1033002 214433482020-05-292020-05-29
24025623110010309สวนลุมพินีปทุมวันกรุงเทพใต้196 ถ.วิทยุ1033002 2526957212020-05-292020-05-29
24125623110020302วัดดวงแขปทุมวันกรุงเทพใต้86 ถ.จารุเมือง1033002 2143511162020-05-292020-05-29
24225623110020303ปลูกจิตปทุมวันกรุงเทพใต้99 ซอยปลูกจิตร ถนนพระราม 41050002 2515954252020-05-292020-05-29
24325623110011501วัดตะกล่ำประเวศกรุงเทพตะวันออก26 หมู่ 3 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.91026002 3984172362020-05-292020-05-29
24425623110011502แก่นทองอุปถัมภ์ประเวศกรุงเทพตะวันออก14 ม.7 ถ. ศรีนครินทร์1026002 3986947212020-05-292020-05-29
24525623110011503วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศกรุงเทพตะวันออก6 หมู่ 3 ซอยอ่อนนุช 671025002 3287274382020-05-292020-05-29
24625623110011504คลองมะขามเทศประเวศกรุงเทพตะวันออก1/2 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ1026002 328013292020-05-292020-05-29
24725623110011505สุเหร่าจรเข้ขบประเวศกรุงเทพตะวันออก33 หมู่ 8 ซอยอ่อนนุช ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙1025002 3288208262020-05-292020-05-29
24825623110011506สุเหร่าทางควายประเวศกรุงเทพตะวันออก9/4 ม.5 ซอยอ่อนนุช 59 ถนนสุขุมวิท 771025002 3214704162020-05-292020-05-29
24925623110011507สุเหร่าทับช้างประเวศกรุงเทพตะวันออก354 ม.3 ถ.มอร์เตอร์เวย์1025002 368205482020-05-292020-05-29
25025623110011508สุเหร่าบึงหนองบอนประเวศกรุงเทพตะวันออก213 หมู่ 11 ซอยอ่อนนุช 701025002 3212604162020-05-292020-05-29
25125623110011509สุเหร่าศาลาลอยประเวศกรุงเทพตะวันออก76/1 ม.10 ซอยอ่อนนุช 721025002 321372682020-05-292020-05-29
25225623110011510สุเหร่าบ้านม้าประเวศกรุงเทพตะวันออก325 ม.5 ถ. กรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ คลองบ้านม้า1025002 368289982020-05-292020-05-29
25325623110011512คลองปักหลักประเวศกรุงเทพตะวันออก28 หมู่ 6 สุขาภิบาล 21026002 3291549442020-05-292020-05-29
25425623110011513งามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)ประเวศกรุงเทพตะวันออก10/1 หมู่ 6 ซอยอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช1025002 3213674142020-05-292020-05-29
25525623110011514คชเผือกอนุสรณ์ประเวศกรุงเทพตะวันออก18 หมู่ 1 ซอยจัดสรรทหารเรือ1026002 3280160162020-05-292020-05-29
25625623110011515สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ประเวศกรุงเทพตะวันออก10/11 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช1025002 3213738312020-05-292020-05-29
25725623110021511อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ประเวศกรุงเทพตะวันออก10 หมู่ 1 ซอยสุภาพงษ์ถ.พัฒนาการ1026002 3308711232020-05-292020-05-29
25825623110021516มัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์ประเวศกรุงเทพตะวันออกหมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช1026002-3215355432020-05-292020-05-29
25925623110010201วัดพระพิเรนทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพกลาง326 ซอยคลองถม ถนนวรจักร1010002 222387482020-05-292020-05-29
26025623110010202วัดสิตารามป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพกลาง21/2 ถ.ดำรงรักษ์1010002 2810085112020-05-292020-05-29
26125623110010203วัดคณิกาผลป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพกลาง405/1 ถ.มังกร1010002 226369882020-05-292020-05-29
26225623110010204วัดดิสานุการามป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพกลาง1 ถ.วรจักร1010002 223506982020-05-292020-05-29
26325623110010801วัดไผ่ตันพญาไทกรุงเทพกลาง64/1 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ซอย 151040002 2781542292020-05-292020-05-29
26425623110011302วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระโขนงกรุงเทพใต้774 ซอยพึ่งมี ถ.สุขุมวิท 931026002 331296502 7300049242020-05-292020-05-29
26525623110011304พูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)พระโขนงกรุงเทพใต้1000 สุขุมวิท 66/1(ซอยพูนสิน)1026002 393294202 7448840212020-05-292020-05-29
26625623110021303วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)พระโขนงกรุงเทพใต้132 ซอยปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 1011026002 311774202 7417684152020-05-292020-05-29
26725623110022403บางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)พระโขนงกรุงเทพใต้5 หมู่ 6 ซอยร่วมพัฒนา ถ.เพชรเกษม1016002 457347082020-05-292020-05-29
26825623110010101วัดมกุฎกษัตริยารามพระนครกรุงเทพกลาง330/2 ถ.กรุงเกษม1020002 281257002 6291714162020-05-292020-05-29
26925623110010102วัดตรีทศเทพพระนครกรุงเทพกลาง165 ถ.ประชาธิปไตย1020002 282785182020-05-292020-05-29
27025623110010103วัดราชนัดดาพระนครกรุงเทพกลาง2 ถ.มหาไชย1020002 221090382020-05-292020-05-29
27125623110010104วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระนครกรุงเทพกลาง261/1 ถ.ตะนาว1020002 224116582020-05-292020-05-29
27225623110010105วัดสุทัศน์พระนครกรุงเทพกลาง18/1 ถ.อุณากรรณ1020002 221433182020-05-292020-05-29
27325623110010106วัดมหาธาตุพระนครกรุงเทพกลาง3 ถ.พระจันทร์1020002 222286982020-05-292020-05-29
27425623110010107วัดพระเชตุพนพระนครกรุงเทพกลาง2 ถ.สนามไชย1020002 222083082020-05-292020-05-29
27525623110010108ราชบพิธพระนครกรุงเทพกลาง29 ถ.ราชบพิธ1020002 2220867162020-05-292020-05-29
27625623110010109วัดราชบูรณะพระนครกรุงเทพกลาง133/18 ถ.ตรีเพชร1020002 221984402 623734782020-05-292020-05-29
27725623110010110วัดอินทรวิหารพระนครกรุงเทพกลาง1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์1020002 281987582020-05-292020-05-29
27825623110010111วัดใหม่อมตรสพระนครกรุงเทพกลาง132 ถ.สามเสน 81020002 281767082020-05-292020-05-29
27925623110011301บางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)ภาษีเจริญกรุงธนใต้263 ซอยสุขุมวิท 581026002 3117926162020-05-292020-05-29
28025623110012401วัดนิมมานรดีภาษีเจริญกรุงธนใต้1 หมู่ 15 ถ.เพชรเกษม1016002 413121802 4131144612020-05-292020-05-29
28125623110012402วัดจันทร์ประดิษฐารามภาษีเจริญกรุงธนใต้56 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม 481016002 457054302 4578928552020-05-292020-05-29
28225623110012404วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)ภาษีเจริญกรุงธนใต้30 หมู่ 2 ซอยเพชรเกษม 27 ถนนพัฒนาการ1016002 4670514312020-05-292020-05-29
28325623110012405วัดชัยฉิมพลีภาษีเจริญกรุงธนใต้86 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม 481016002 4101658152020-05-292020-05-29
28425623110012406วัดโคนอนภาษีเจริญกรุงธนใต้13 หมู่ 3-4 ถ.พัฒนาการ1016002 4675573112020-05-292020-05-29
28525623110012407วัดมะพร้าวเตี้ยภาษีเจริญกรุงธนใต้12 หมู่ 4 ซอยวัดมะพร้าวเตี้ย ถ.สายบางแวก1016002 4101930192020-05-292020-05-29
28625623110012408วัดโตนดภาษีเจริญกรุงธนใต้40/1 หมู่ 1 ซอยวัดโตนด ถนนจรัญสนิทวงศ์ 131016002 467325682020-05-292020-05-29
28725623110012409วัดตะล่อมภาษีเจริญกรุงธนใต้4 ม.1 ซอยวัดตะล่อม ถนนสายบางแวก1016002 410180502 865104992020-05-292020-05-29
28825623110012411วัดทองศาลางามภาษีเจริญกรุงธนใต้229/11 ถ.เพชรเกษม ซอย 201016002 4671516172020-05-292020-05-29
28925623110012412วัดวิจิตรการนิมิตรภาษีเจริญกรุงธนใต้1099 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซอย 131016002 410773982020-05-292020-05-29
29025623110012413วัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)ภาษีเจริญกรุงธนใต้163 ถ.เพชรเกษม ซอย 341016002 467197682020-05-292020-05-29
29125623110012515วัดกำแพงภาษีเจริญกรุงธนใต้45/62ก ม.6 ซอยวัดกำแพง ถนนพระราม 21015002 415227602 8986603322020-05-292020-05-29
29225623110013101คลองสองต้นนุ่นมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก20 หมู่ 6 ถ.ร่มเกล้า1051002 5438222162020-05-292020-05-29
29325623110013102คลองสามมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก37 หมู่ 15 ถ.ร่มเกล้า1051002 5438111162020-05-292020-05-29
29425623110013103วังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)มีนบุรีกรุงเทพตะวันออก13/1 หมู่ 17 ถนนสุวินทวงศ์1051002 5438452132020-05-292020-05-29
29525623110013105บ้านเกาะมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก37 ม.4 ซอยบ้านเกาะ ถ.สุวินทวงศ์1051002 5438333222020-05-292020-05-29
29625623110013106บึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)มีนบุรีกรุงเทพตะวันออก19/3 หมู่ 4 ถ.บึงขวาง1051002 543840082020-05-292020-05-29
29725623110013108มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก36 ม.1 ถ.สีหนุรานุกิจ1051002 5407137642020-05-292020-05-29
29825623110013109วัดทองสัมฤทธิ์มีนบุรีกรุงเทพตะวันออก50/1 หมู่ 18 ซอยวัดทองสัมฤทธิ์ ถ.คุ้มเกล้า1051002 5438666142020-05-292020-05-29
29925623110013110วัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก26 หมู่ 14 ถ.เสรีไทย1051002 517090602 5402207272020-05-292020-05-29
30025623110013111วัดแสนสุขมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก47/1 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์1051002 5437241232020-05-292020-05-29
30125623110013112วัดใหม่ลำนกแขวกมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก9/1 หมู่ 10 ถ.สุวินทวงศ์1051002 5431159212020-05-292020-05-29
30225623110023104ศาลาคู้มีนบุรีกรุงเทพตะวันออก35/1 หมู่ 6 ถ.ราษฎร์อุทิศ1051002 543150002 9891913162020-05-292020-05-29
30325623110023107สุเหร่าบางชันมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก2 หมู่ 15 ถ.เสรีไทย1051002 517215702 5401653122020-05-292020-05-29
30425623110023113สุเหร่าทรายกองดินมีนบุรีกรุงเทพตะวันออก61 หมู่ 8 ถ.ราษฎร์อุทิศ1051002 5438669512020-05-292020-05-29
30525623110011001วัดดอกไม้ยานนาวากรุงเทพใต้583 ถ.พระราม 31012002 2940796242020-05-292020-05-29
30625623110011002วัดช่องลมยานนาวากรุงเทพใต้29 ถ.พระราม 31012002 2853466 ต่อ11242020-05-292020-05-29
30725623110011003วัดช่องนนทรียานนาวากรุงเทพใต้461 ถ.ช่องนนทรี1012002 284213402 2948101242020-05-292020-05-29
30825623110011004วัดปริวาศยานนาวากรุงเทพใต้762/1 ถนพระราม 3 ซอย 301012002 294251582020-05-292020-05-29
30925623110011005วัดคลองใหม่ยานนาวากรุงเทพใต้18 ถ.พระราม 31012002 294324682020-05-292020-05-29
31025623110011006วัดคลองภูมิยานนาวากรุงเทพใต้22/1 ถนนพระราม 3 ซอย 461012002 294198582020-05-292020-05-29
31125623110010902กิ่งเพชรราชเทวีกรุงเทพกลาง323/113 ซอยกิ่งเพชร1040002 2153657232020-05-292020-05-29
31225623110010903วัดดิสหงสารามราชเทวีกรุงเทพกลาง9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่1040002 252993402 6529741142020-05-292020-05-29
31325623110010904วัดพระยายังราชเทวีกรุงเทพกลาง49 ถ.พระราม 61040002 2153647122020-05-292020-05-29
31425623110020901วัดทัศนารุณสุนทริการามราชเทวีกรุงเทพกลาง51 ซอยวัดตะพาน ถ.ราชปรารภ1040002 245393702 6401458162020-05-292020-05-29
31525623110013403วัดบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงธนใต้86/1 หมู่1 ซอยสุขสวัสดิ์ 191014002 427260702 4281984692020-05-292020-05-29
31625623110013404รัตนจีนะอุทิศราษฎร์บูรณะกรุงธนใต้649/3 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 301014002 4277408332020-05-292020-05-29
31725623110013405วัดประเสริฐสุทธาวาสราษฎร์บูรณะกรุงธนใต้10 หมู่ 4 ถนนราษฎร์พัฒนา1014002 427462602 428601182020-05-292020-05-29
31825623110013406วัดแจงร้อนราษฎร์บูรณะกรุงธนใต้2/3 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 371014002 4626146172020-05-292020-05-29
31925623110023401วัดสนราษฎร์บูรณะกรุงธนใต้102 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 351014002 4626283102020-05-292020-05-29
32025623110023402วัดสารอดราษฎร์บูรณะกรุงธนใต้25/1 ถ.สุขสวัสดิ์ 441014002 4277189172020-05-292020-05-29
32125623110013202วัดลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก125 หมู่ 4 ซอยประชาร่วมใจ ถนนร่มเกล้า1052002 3269653302020-05-292020-05-29
32225623110013204วัดปลูกศรัทธาลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก85/1 ม. 31052002 3269005352020-05-292020-05-29
32325623110013205วัดสังฆราชาลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก336 หมู่ 5 ถลาดกระบัง ซอย 31052002 326900402 3274107222020-05-292020-05-29
32425623110013206วัดบำรุงรื่นลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก61 หมู่ 3 ซอยวัดบำรุงรื่น ถ.ร่มเกล้า1052002 3266936242020-05-292020-05-29
32525623110013207วัดพลมานีย์ลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก22 หมู่ 2 ถนนประชาพัฒนา1052002 3269003352020-05-292020-05-29
32625623110013208วัดสุทธาโภชน์ลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก129 ม.7 ซฮยฉลองกรุง1052002 7373088222020-05-292020-05-29
32725623110013209แสงหิรัญวิทยาลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก99 หมู่ 3 ถ.หลวงแพ่ง1052002 3266937332020-05-292020-05-29
32825623110013210ประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)ลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก97/2 หมู่ 8 คลองทับยาว1052002 739544602 739539282020-05-292020-05-29
32925623110013211วัดบึงบัวลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก57 หมู่ 4 ถนนคุ้มเกล้า1052002 326869102 3277011182020-05-292020-05-29
33025623110013213วัดทิพพาวาสลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก68 หมู่ 7 ซอยฉลองกรุง 5 ถนนฉลองกรุง1052002 3261396222020-05-292020-05-29
33125623110013214ลำพะองลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก49 หมู่ 8 ถ.ฉลองกรุง1052002 738619502 7374489252020-05-292020-05-29
33225623110013215วัดราชโกษาลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก77 หมู่ 1 ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง1052002 704120702 7041042382020-05-292020-05-29
33325623110013217วัดขุมทองลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก11 หมู่ 5 ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง1052002 739539982020-05-292020-05-29
33425623110013218ตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)ลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก68 หมู่ 7 ถนนประชาอุทิศ1052002 739541182020-05-292020-05-29
33525623110013219ขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)ลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก130 ม.5 ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง1052002 739524782020-05-292020-05-29
33625623110013220วัดลานบุญลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก19 หมู่ 7 ถนนอ่อนนุช ซอยลาดกระบัง 11052002 329028302 7277366492020-05-292020-05-29
33725623110023201วัดปากบึงลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก46 หมู่ 4 ซอยวัดปากบึง ถนนร่มเกล้า1052002 5439844362020-05-292020-05-29
33825623110023203สุเหร่าลำนายโสลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก36 ม.4 ถนนราษฎร์พัฒนา1052002 918465692020-05-292020-05-29
33925623110023212แดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)ลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก79 .1 ซ.พัฒนาชนบท 2 ถนนร่มเกล้า 11052002 737931982020-05-292020-05-29
34025623110023216เคหะชุมชนลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพตะวันออก143 ม.3 ซ.50 ถ.ร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น1052002 5439568622020-05-292020-05-29
34125623110012001ลอยสายอนุสรณ์ลาดพร้าวกรุงเทพเหนือ41 หมู่ที่ 1 ถ.รามอินทรา 341023002 5191222232020-05-292020-05-29
34225623110012003วัดลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพเหนือ1 หมู่ 9 ลาดพร้าว 411023002 513241002 5314535272020-05-292020-05-29
34325623110012004เทพวิทยาลาดพร้าวกรุงเทพเหนือ13/3 หมู่ 11 ซอยพหลโยธิน 321023002 5705084272020-05-292020-05-29
34425623110012005วัดลาดปลาเค้าลาดพร้าวกรุงเทพเหนือ63/1 หมู่ 2 ซอยวัดลาดปลาเค้า1023002 570724502 5706314302020-05-292020-05-29
34525623110012006เพชรถนอม (คลองเสือน้อย)ลาดพร้าวกรุงเทพเหนือ2/3 หมู่ 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์1023002 5709302462020-05-292020-05-29
34625623110022002คลองทรงกระเทียมลาดพร้าวกรุงเทพเหนือ1/4 หมู่ 8 ถนนลาดพร้าว ซอย 711023002 5301313222020-05-292020-05-29
34725623110014301สุเหร่าลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพกลาง568 ซอยรามคำแหง 391031002 514146282020-05-292020-05-29
34825623110014302สุเหร่าดอนสะแกวังทองหลางกรุงเทพกลาง87 ม.9 ซอยลาดพร้าว 961031002 5141716152020-05-292020-05-29
34925623110014303วัดสามัคคีธรรมวังทองหลางกรุงเทพกลาง51/1 ซอยจันทิมาแยก 7 ถ.ลาดพร้าว1031002 514280702 5302640212020-05-292020-05-29
35025623110014501วัดธาตุทองวัฒนากรุงเทพใต้1325 ถ.สุขุมวิท1011002 391165602 3912175302020-05-292020-05-29
35125623110014504วิจิตรวิทยาวัฒนากรุงเทพใต้170 ซอยนวลน้อย ถ.เอกชัย1011002 3921570182020-05-292020-05-29
35225623110014505สุเหร่าบ้านดอนวัฒนากรุงเทพใต้84 ถ.สุขุมวิท 49/141011002 3920530112020-05-292020-05-29
35325623110014506สุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)วัฒนากรุงเทพใต้ซ.ปรีดีพนมยงค์ 4 ถ.สุขุมวิท 711011002 3926962142020-05-292020-05-29
35425623110014507สุเหร่าสามอินวัฒนากรุงเทพใต้780 ถนนปรีดีพนมยงค์1011002 3921571162020-05-292020-05-29
35525623110014508วัดภาษีวัฒนากรุงเทพใต้ซ.เอกมัย 23 ถ.สุขุมวิท1011002 3925534162020-05-292020-05-29
35625623110024502แจ่มจันทร์วัฒนากรุงเทพใต้4/44 ซ.เอกมัย 21 ถ.สุขุมวิท 631011002 3920553142020-05-292020-05-29
35725623110024503สวัสดีวิทยาวัฒนากรุงเทพใต้35/10 ซ.สวัสดี ถ.สุขุมวิท 311011002 258077102 2611913222020-05-292020-05-29
35825623110013308สุเหร่าใหม่สวนหลวงกรุงเทพใต้14/8 ม.6 ถนนผดุงพันธ์1053002 5431439112020-05-292020-05-29
35925623110013701วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)สวนหลวงกรุงเทพใต้435 ซอยอ่อนนุช3 ถ.สุขุมวิท 771025002 3311071192020-05-292020-05-29
36025623110013702นาคนาวาอุปถัมภ์สวนหลวงกรุงเทพใต้96 ซอยริมคลองบ้านป่า ถ.พัฒนาการ1025002 3140344362020-05-292020-05-29
36125623110013704วัดปากบ่อสวนหลวงกรุงเทพใต้292 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 771025002 3212684402020-05-292020-05-29
36225623110013706หัวหมากสวนหลวงกรุงเทพใต้55 ซอยจินดาอนันต์ ถนนศรีนครินทร์1025002 3213690102020-05-292020-05-29
36325623110013707คลองกลันตันสวนหลวงกรุงเทพใต้646 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์1025002 3213686202020-05-292020-05-29
36425623110023703วัดทองในสวนหลวงกรุงเทพใต้412 ซ.อ่อนนุช 25 สุขุมวิท 771025002 311162982020-05-292020-05-29
36525623110023708มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์สวนหลวงกรุงเทพใต้96/1 ซ.พัฒนาการ 26 ถ.พัฒนาการ1025002-328802802-3288028242020-05-292020-05-29
36625623110014101สุเหร่าทับช้างคลองบนสะพานสูงกรุงเทพตะวันออก79 ม.6 ถ.กรุงเทพกรีฑา1025002 368211602 7357671102020-05-292020-05-29
36725623110014102วัดลาดบัวขาวสะพานสูงกรุงเทพตะวันออก33/7 หมู่ 14 ถนนวงแหวนด้านตะวันออก1025002 3738744162020-05-292020-05-29
36825623110014103สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)สะพานสูงกรุงเทพตะวันออก100/603 ม.16 กรุงเทพกรีฑา1025002 3682652332020-05-292020-05-29
36925623110014105สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)สะพานสูงกรุงเทพตะวันออก25/2 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง1024002 3734975282020-05-292020-05-29
37025623110024104สุเหร่าลาดบัวขาวสะพานสูงกรุงเทพตะวันออก63/1 หมู่ 9 ถนนราษฎร์พัฒนา1024002 5170881182020-05-292020-05-29
37125623110024106สามแยกคลองหลอแหลสะพานสูงกรุงเทพตะวันออก19 หมู่ 7 ถนนราษฎร์พัฒนา1024002 5178560192020-05-292020-05-29
37225623110010401วัดจักรวรรดิ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพกลาง225/1 ถ.จักรวรรดิ1010002 221872382020-05-292020-05-29
37325623110010402วัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์กรุงเทพกลาง1620/1 ถ.ทรงวาด1010002 233321682020-05-292020-05-29
37425623110010403วัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพกลาง579/1 ถ.ทรงสวัสดิ์1010002 222608482020-05-292020-05-29
37525623110011101วัดดอนสาทรกรุงเทพใต้25/1 ซอยวัดดอน ถนนเจริญกรุง1012002 2128776192020-05-292020-05-29
37625623110011102วัดยานนาวาสาทรกรุงเทพใต้1648 ถ.เจริญกรุง1012002 211948202 6759190152020-05-292020-05-29
37725623110014002สายไหมสายไหมกรุงเทพเหนือ19/3 ซ.ทัดสาย 9 ถ.สายไหม1022002 5360363622020-05-292020-05-29
37825623110014003วัดเกาะสุวรรณารามสายไหมกรุงเทพเหนือ1 ม.3 ซ.วัดเกาะ 9 ถ.พหลโยธิน1022002 5236845422020-05-292020-05-29
37925623110014005ออเงินสายไหมกรุงเทพเหนือ60 ม.1 ซอยเพิ่มสิน ถ.สุขาภิบาล 51022002 5333494172020-05-292020-05-29
38025623110014006วัดหนองใหญ่สายไหมกรุงเทพเหนือ1 หมุ่ 1 ถ.รัตนโกสินทร์สมโภชน์1022002 533349392432020-05-292020-05-29
38125623110014007ฤทธิยะวรรณาลัยสายไหมกรุงเทพเหนือ171/3503 ซอยท่าดินแดง 3 ถ.พหลโยธิน1022002 53146081162020-05-292020-05-29
38225623110014008ประชานุกูลสายไหมกรุงเทพเหนือ116 ม.2 ถ.สายไหม1022002 5237649192020-05-292020-05-29
38325623110014009พรพระร่วงประสิทธิ์สายไหมกรุงเทพเหนือ110 หมู่ 6 ถ.รัตนโกสินทร์สมโภช1022002 5198827102020-05-292020-05-29
38425623110024001วัดราษฎร์นิยมธรรมสายไหมกรุงเทพเหนือ41 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 521022002 521050102 5217978322020-05-292020-05-29
38525623110024004ซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก2)สายไหมกรุงเทพเหนือ745 ม.6 ซอยแอนแนกซ์ ถนนพหลโยธิน1022002 5238976322020-05-292020-05-29
38625623110013501วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)หนองแขมกรุงธนใต้66 หมู่ 8 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษี1016002 4293714522020-05-292020-05-29
38725623110013503วัดอุดมรังสีหนองแขมกรุงธนใต้28/1 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม1016002 4210220642020-05-292020-05-29
38825623110013505ประชาบำรุงหนองแขมกรุงธนใต้10 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ1016002 4210168362020-05-292020-05-29
38925623110013506บ้านขุนประเทศหนองแขมกรุงธนใต้20 ม.3 ถ.เพชรเกษม ซอย101016002 4210075522020-05-292020-05-29
39025623110023502มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์หนองแขมกรุงธนใต้16 ม.9 ถนนเพชรเกษม ซอย1041016002 4213821112020-05-292020-05-29
39125623110023504วัดศรีนวลธรรมวิมลหนองแขมกรุงธนใต้36 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ซอย 811016002 4293655412020-05-292020-05-29
39225623110013301วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)หนองจอกกรุงเทพตะวันออก18 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี1053002 5431160512020-05-292020-05-29
39325623110013302สุเหร่าหะยีมินาหนองจอกกรุงเทพตะวันออกม.4 ถ.สังฆสันติสุข1053002 5431161242020-05-292020-05-29
39425623110013303สุเหร่าบ้านเกาะหนองจอกกรุงเทพตะวันออกม.1 ถ.เลียบ คลองสิบสาม1053002 989972782020-05-292020-05-29
39525623110013304ลำบุหรี่พวงหนองจอกกรุงเทพตะวันออกม.14 ถ.คลองสิบ-คลองสิบสี่ ลำบุหรี่พวง1053002 988635482020-05-292020-05-29
39625623110013306หนองจอกพิทยานุสรณ์หนองจอกกรุงเทพตะวันออก31/3 หมู่ 9 ถ.มิตรไมตรี ซอย 41053002 543116602 5482030582020-05-292020-05-29
39725623110013307สุเหร่าศาลาแดงหนองจอกกรุงเทพตะวันออก25 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์1053002 543116382020-05-292020-05-29
39825623110013309สามแยกท่าไข่หนองจอกกรุงเทพตะวันออกหมู่ 6 ถ.สังฆสันติสุข1053002 543130902 988345482020-05-292020-05-29
39925623110013310หลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)หนองจอกกรุงเทพตะวันออก24/1 หมู่ 12 ถ.สังฆสันติสุข1053002 988229582020-05-292020-05-29
40025623110013311นีลราษฎร์อุปถัมภ์หนองจอกกรุงเทพตะวันออก59-60 หมู่ 10 ถ.สังฆสันติสุข1053002 988229602 988201882020-05-292020-05-29
40125623110013312บ้านเจียรดับหนองจอกกรุงเทพตะวันออก46 ม.2 ถ.เลียบวารี1053002 5431165282020-05-292020-05-29
40225623110013313วัดทรัพย์สโมสรหนองจอกกรุงเทพตะวันออก56 ม.11 ถนนเลียบวารี1053002 5431167252020-05-292020-05-29
40325623110013314สุเหร่านาตับหนองจอกกรุงเทพตะวันออกหมู่ 9 ถนนเลียบวารี1053002 989848082020-05-292020-05-29
40425623110013315สุเหร่าอีรั้วหนองจอกกรุงเทพตะวันออก250 ม.7 ซอยลำอีรั้ว ถนนเชื่อมสัมพันธ์1053002 988051282020-05-292020-05-29
40525623110013316อิสลามลำไทรหนองจอกกรุงเทพตะวันออกหมู่ 5 ซอยลำไทร ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 21053002 543155882020-05-292020-05-29
40625623110013317บ้านลำต้นกล้วยหนองจอกกรุงเทพตะวันออก10/6 ม.6 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 171053002 543120202 9881761162020-05-292020-05-29
40725623110013318วัดพระยาปลาหนองจอกกรุงเทพตะวันออก15/1 ประชาสำราญ1053002 5631118232020-05-292020-05-29
40825623110013319วัดแสนเกษมหนองจอกกรุงเทพตะวันออก14 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองสิบสาม1053002 989957582020-05-292020-05-29
40925623110013321วัดใหม่เจริญราษฎร์หนองจอกกรุงเทพตะวันออกม.111053002 989982182020-05-292020-05-29
41025623110013322วัดสามง่ามหนองจอกกรุงเทพตะวันออก1 ม.8 ถ.คู้คลองสิบ1053002 3178244252020-05-292020-05-29
41125623110013323วัดสีชมพูหนองจอกกรุงเทพตะวันออก1/1 หมู่ 4 คลองสิบ1053002 988609982020-05-292020-05-29
41225623110013324ลำเจดีย์หนองจอกกรุงเทพตะวันออก64/2 ม.5 ถ.คู้คลองสิบ คลองลำเจดีย์1053002 988671582020-05-292020-05-29
41325623110013325สุเหร่าคลองเก้าหนองจอกกรุงเทพตะวันออกม.2 ถ.คลองเก้า1053002 989737782020-05-292020-05-29
41425623110013326สุเหร่าคลองสิบหนองจอกกรุงเทพตะวันออก18 ม.8 ถ.คลองสิบ1053002 988630782020-05-292020-05-29
41525623110013327สุเหร่าคลองสิบเอ็ดหนองจอกกรุงเทพตะวันออก58/2 ม.11 คลองสิบ-สิบสี่1053002 988629782020-05-292020-05-29
41625623110013328สุเหร่าสนามกลางลำหนองจอกกรุงเทพตะวันออกม.8 คลองสิบ-สิบสี่1053002 988675482020-05-292020-05-29
41725623110013329วัดใหม่กระทุ่มล้มหนองจอกกรุงเทพตะวันออกหมู่ 4 ซอยเสริมพัฒนา ถนนร่วมพัฒนา1053002 988713702 988722682020-05-292020-05-29
41825623110013330ผลลีรุ่งเรืองหนองจอกกรุงเทพตะวันออกม. 13 ถนนสุวินทวงศ์1053002 543544582020-05-292020-05-29
41925623110013333คลองสองหนองจอกกรุงเทพตะวันออก20/3 หมู่ 8 ถนนสุวินทวงศ์1053002 988795202 317917382020-05-292020-05-29
42025623110013335คารีอุปถัมภ์หนองจอกกรุงเทพตะวันออก55/4 หมู่ 81053002 988722582020-05-292020-05-29
42125623110013337สุเหร่าลำแขกหนองจอกกรุงเทพตะวันออก10/11 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์1053002 5431931202020-05-292020-05-29
42225623110013705สุเหร่าใหม่หนองจอกกรุงเทพตะวันออก327 ซอยอนามัย ถ.ศรีนครินทร์1025002 3212559192020-05-292020-05-29
42325623110023305ศิริวังวิทยาคารหนองจอกกรุงเทพตะวันออก19 หมู่10 ซอยแก้วประดับ ถนนสุวินทวงศ์1053002 543516282020-05-292020-05-29
42425623110023320สังฆประชานุสสรณ์หนองจอกกรุงเทพตะวันออก3/3-4 หมู่ 7 ซอยสังฆประชา ถ.ฉลองกรุง1053002 9885967282020-05-292020-05-29
42525623110023332วัดอู่ตะเภาหนองจอกกรุงเทพตะวันออก21 ม.4 ซอยประชาอุทิศ ถนนฉลองกรุง1053002 956539182020-05-292020-05-29
42625623110023334วัดลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพตะวันออก1 ม.1 ถนนวิบูลย์สาธุกิจ1053002 9887224152020-05-292020-05-29
42725623110023336ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพตะวันออกหมู่ 10 ซอยแก้วประดับ ถนนสุวินทวงศ์1053002 988540082020-05-292020-05-29
42825623110024603วัดราษฎร์บำรุงหนองจอกกรุงเทพตะวันออก10 ม.4 ซ. เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม1016002 421016602 4211849392020-05-292020-05-29
42925623110013901วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)หลักสี่กรุงเทพเหนือ101 หมู่ 4 ซอยชัยภัทร ถ.วิภาวดีรังสิต1021002 5737123222020-05-292020-05-29
43025623110013904ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)หลักสี่กรุงเทพเหนือ207 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 131021002 5734908202020-05-292020-05-29
43125623110013906เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1หลักสี่กรุงเทพเหนือ326 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต1021002 573483502 5746631362020-05-292020-05-29
43225623110023902เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2หลักสี่กรุงเทพเหนือ314 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต1021002 5734836192020-05-292020-05-29
43325623110023903การเคหะท่าทรายหลักสี่กรุงเทพเหนือ304/233 ม.6 ถ.ประชาชื่น1021002 589977702 5803403392020-05-292020-05-29
43425623110023905บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)หลักสี่กรุงเทพเหนือ106 หมู่ 1 ซอยวิภาวดี 25 ถ.กำแพงเพชร 61021002 5895367232020-05-292020-05-29
43525623110013602ประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางกรุงเทพกลาง500 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 241032002 277335302 6906966492020-05-292020-05-29
43625623110013603พระราม ๙ กาญจนาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพกลาง542 ถ. พระราม 9 ซอย 191032002 319374402 3185045372020-05-292020-05-29
43725623110023601วัดใหม่ช่องลมห้วยขวางกรุงเทพกลางเลขที่ 2042 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  1031002 3144311102020-05-292020-05-29