โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น : 102

ค่าเป้าหมาย จุด : 310 จุด

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา หมายถึง จุดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองเป้าหมายและแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กำหนดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

- สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ - blog สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ https://wqmo.blogspot.com

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200, กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0033 : จำนวนจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ตารางแสดงจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 59-63

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ตารางข้อมูลจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 59-63

idcanalsample_pointsdistrictssample_yearadddateupdatedate
1คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร.ราชินีพระนคร25592020-05-292020-05-29
2คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากรมที่ดินพระนคร25592020-05-292020-05-29
3คูเมืองเดิม(คลองหลอด)อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมพระนคร25592020-05-292020-05-29
4คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร. พระปิ่นเกล้าพระนคร25592020-05-292020-05-29
5คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากระทรวงมหาดไทยพระนคร25592020-05-292020-05-29
6หลอดวัดราชนัดดาหลัง กทม. 1พระนคร25592020-05-292020-05-29
7หลอดวัดราชบพิธถนนตีทองพระนคร25592020-05-292020-05-29
8รอบกรุงสะพานผ่านฟ้าพระนคร25592020-05-292020-05-29
9รอบกรุงหลังตลาดนานาพระนคร25592020-05-292020-05-29
10รอบกรุงปตร. บางลำภูพระนคร25592020-05-292020-05-29
11รอบกรุงปตร. โอ่งอ่างสัมพันธวงศ์25592020-05-292020-05-29
12รอบกรุงสะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)สัมพันธวงศ์25592020-05-292020-05-29
13รอบกรุงสะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)สัมพันธวงศ์25592020-05-292020-05-29
14มหานาคสะพานดำรัสป้อมปราบศัตรูพ่าย25592020-05-292020-05-29
15มหานาคสะพานเจริญราษฎร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย25592020-05-292020-05-29
16มหานาคเจริญผลปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
17ผดุงกรุงเกษมสถานีสูบน้ำกรุงเกษมบางรัก25592020-05-292020-05-29
18ผดุงกรุงเกษมสถานีรถไฟหัวลำโพงป้อมปราบศัตรูพ่าย25592020-05-292020-05-29
19ผดุงกรุงเกษมหน้ากรมวิเทศสหการดุสิต25592020-05-292020-05-29
20ผดุงกรุงเกษมตลาดเทวราชดุสิต25592020-05-292020-05-29
21ผดุงกรุงเกษมปตร. เทเวศน์ดุสิต25592020-05-292020-05-29
22สามเสนปตร. สามเสนดุสิต25592020-05-292020-05-29
23สามเสนวัดโบสถ์ดุสิต25592020-05-292020-05-29
24สามเสนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไท25592020-05-292020-05-29
25สามเสนหลังแฟลตดินแดงดินแดง25592020-05-292020-05-29
26แสนแสบตลาดหนองจอกหนองจอก25592020-05-292020-05-29
27แสนแสบถนนอโศกดินแดงห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
28แสนแสบปตร.แสนแสบ (ถ.เพชรบุรี ซ.ประสานมิตร)วัฒนา25592020-05-292020-05-29
29แสนแสบซอยเทพลีลาวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
30แสนแสบสะพานบางกะปิบางกะปิ25592020-05-292020-05-29
31แสนแสบวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรี25592020-05-292020-05-29
32แสนแสบมีนบุรี (รร.สตรีวิทยามีนบุรี)มีนบุรี25592020-05-292020-05-29
33แสนแสบปตร.แสนแสบ (ของกรมชลประทาน)มีนบุรี25592020-05-292020-05-29
34แสนแสบสะพานประตูน้ำเวิลเทรดเซ็นเตอร์ราชเทวี25592020-05-292020-05-29
35แสนแสบถนนเลียบวารีหนองจอก25592020-05-292020-05-29
36แสนแสบซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกหนองจอก25592020-05-292020-05-29
37ตันปตร. คลองตันวัฒนา25592020-05-292020-05-29
38เปรมประชากรสี่แยกสะพานแดงดุสิต25592020-05-292020-05-29
39เปรมประชากรตลาดบางซื่อบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
40เปรมประชากรทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)จตุจักร25592020-05-292020-05-29
41เปรมประชากรเทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)จตุจักร25592020-05-292020-05-29
42เปรมประชากรถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)ดุสิต25592020-05-292020-05-29
43เปรมประชากรถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)ดุสิต25592020-05-292020-05-29
44เปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่25592020-05-292020-05-29
45เปรมประชากรถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองดอนเมือง25592020-05-292020-05-29
46บางซื่อสะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)ดุสิต25592020-05-292020-05-29
47บางซื่อถนนพหลโยธินพญาไท25592020-05-292020-05-29
48บางซื่อถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)ดินแดง25592020-05-292020-05-29
49สาทรปตร. สาทรสาทร25592020-05-292020-05-29
50สาทรสถานทูตซาอุดิอาระเบียสาทร25592020-05-292020-05-29
51สาทรถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมสาทร25592020-05-292020-05-29
52ช่องนนทรีถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
53ช่องนนทรีแยกถนนจันทร์ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
54ช่องนนทรีก่อนแยกสาทรสาทร25592020-05-292020-05-29
55ช่องนนทรีตัดถนนสีลมบางรัก25592020-05-292020-05-29
56ช่องนนทรีตัดถนนสุรวงศ์บางรัก25592020-05-292020-05-29
57ช่องนนทรีหน้าโรงงานฯช่องนนทรียานนาวา25592020-05-292020-05-29
58บางไส้ไก่ถนนเจริญนครธนบุรี25592020-05-292020-05-29
59บางไส้ไก่ถนนตากสินธนบุรี25592020-05-292020-05-29
60สมเด็จเจ้าพระยาสะพานท่าดินแดงคลองสาน25592020-05-292020-05-29
61สมเด็จเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน25592020-05-292020-05-29
62ห้วยขวางชุมชนห้วยขวางดินแดง25592020-05-292020-05-29
63ห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยดินแดง25592020-05-292020-05-29
64ห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
65ห้วยขวางถนนวัฒนธรรม ใกล้สถานฑูตเกาหลีห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
66ลาดพร้าวสน.วังทองหลางวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
67ลาดพร้าวถนนประชาอุทิศห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
68ลาดพร้าวร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์ (ถนนลาดพร้าว)ห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
69ลาดพร้าววัดบางบัวบางเขน25592020-05-292020-05-29
70ลาดพร้าวถนนเกษตร - นวมินทร์จตุจักร25592020-05-292020-05-29
71บางน้ำชนถนนเจริญนครธนบุรี25592020-05-292020-05-29
72บางน้ำชนถนนพระเจ้าตากสินธนบุรี25592020-05-292020-05-29
73ดาวคะนองถนนเจริญนครราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
74ดาวคะนองถ.พระเจ้าตากสิน หลังโรงเก็บขนมูลฝอยราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
75บางขุนเทียนท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)จอมทอง25592020-05-292020-05-29
76บางขุนเทียนถนนพระรามที่ 2จอมทอง25592020-05-292020-05-29
77ภาษีเจริญร.ร.วัดรางบัว (ถ.เพชรเกษม 33)ภาษีเจริญ25592020-05-292020-05-29
78ภาษีเจริญถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)หนองแขม25592020-05-292020-05-29
79อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดโตนดนนทบุรี25592020-05-292020-05-29
80อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์นนทบุรี25592020-05-292020-05-29
81บางละมุดตรงข้าม รร.เทคโนโลยีพระรามหก)บางพลัด25592020-05-292020-05-29
82มอญถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่25592020-05-292020-05-29
83มอญถนนจรัญสนิทวงค์บางกอกน้อย25592020-05-292020-05-29
84บางกอกน้อยถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย25592020-05-292020-05-29
85บางกอกน้อยท่าน้ำวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย25592020-05-292020-05-29
86บางกอกน้อยทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25592020-05-292020-05-29
87บางกอกน้อยซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25592020-05-292020-05-29
88บางกอกน้อยท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.บางกรวย-จงถนอม)นนทบุรี25592020-05-292020-05-29
89พระโขนงปตร. พระโขนงคลองเตย25592020-05-292020-05-29
90พระโขนงสะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)วัฒนา25592020-05-292020-05-29
91บางนาหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)บางนา25592020-05-292020-05-29
92บางนาสะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)บางนา25592020-05-292020-05-29
93สำเหร่ถนนเจริญนครธนบุรี25592020-05-292020-05-29
94สำเหร่ถนนเทอดไทยธนบุรี25592020-05-292020-05-29
95ไผ่สิงโตตลาดคลองเตยคลองเตย25592020-05-292020-05-29
96ไผ่สิงโตข้างโรงงานยาสูบคลองเตย25592020-05-292020-05-29
97แจงร้อนถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
98แจงร้อนถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
99ราษฎร์บูรณะถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
100ราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
101บางปะกอกถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
102บางปะกอกถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
103บางปะแก้วถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
104บางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25592020-05-292020-05-29
105สำโรงสะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)สมุทรปราการ25592020-05-292020-05-29
106บางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมภาษีเจริญ25592020-05-292020-05-29
107บางกอกใหญ่ร.ร.พาณิชยการธนบุรีบางกอกใหญ่25592020-05-292020-05-29
108ชักพระวัดช่างเหล็กตลิ่งชัน25592020-05-292020-05-29
109ชักพระบางขุนนนท์บางกอกน้อย25592020-05-292020-05-29
110บางกอกใหญ่สะพานเจริญพาสน์ธนบุรี25592020-05-292020-05-29
111คลองบางหลวงชุมชนคลองบางหลวงภาษีเจริญ25592020-05-292020-05-29
112คลองบางกรวยวัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)นนทบุรี25592020-05-292020-05-29
113บางกรวยวัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)นนทบุรี25592020-05-292020-05-29
114มหาสวัสดิ์หน้าวัดชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน25592020-05-292020-05-29
115ทวีวัฒนาถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีทวีวัฒนา25592020-05-292020-05-29
116ทวีวัฒนาแยกถนนเพชรเกษม 69บางแค25592020-05-292020-05-29
117ทวีวัฒนาสน.ศาลาแดงทวีวัฒนา25592020-05-292020-05-29
118สนามชัยวัดสิงห์จอมทอง25592020-05-292020-05-29
119สนามชัยวัดเลาบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
120สนามชัยสน. ท่าข้ามบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
121สนามชัยวัดบางกระดี่บางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
122สนามชัยวัดแสมดำบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
123หัวกระบือวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
124ขุนราชพินิจใจหน้า ปตร.คลองขุนฯบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
125ขุนราชพินิจใจปตร.รางสะแกบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
126ขุนราชพินิจใจวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
127ประเวศบุรีรมย์หน้าวัดลานบุญลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
128ประเวศบุรีรมย์สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
129ประเวศบุรีรมย์ถนนพัฒนาการประเวศ25592020-05-292020-05-29
130เชิงตาแพปตร. เชิงตาแพบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
131รางหอกหักปตร. วัดลูกโคบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
132รางหอกหักปตร. เรือสัญจรบางขุนเทียน25592020-05-292020-05-29
133บางจาก(เขตพระโขนง)โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง25592020-05-292020-05-29
134บางรักถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25592020-05-292020-05-29
135บางกะปิปตร. บางกะปิห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
136บางเขนปตร. บางเขนเก่าบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
137บางเขนวัดทางหลวงบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
138บางเขนข้างทัณฑสถานบางเขนจตุจักร25592020-05-292020-05-29
139บางเขนชุมชนบางบัวบางเขน25592020-05-292020-05-29
140บางเขนถ.วิภาวดีรังสิตบางเขน25592020-05-292020-05-29
141บางเขนใหม่ถนนพิบูลย์สงครามบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
142บางยี่ขันวัดพระศิริไอยสวรรค์บางพลัด25592020-05-292020-05-29
143บางยี่ขันถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25592020-05-292020-05-29
144บางยี่ขันซ.บรมราชชนนี 2บางพลัด25592020-05-292020-05-29
145บางจาก(เขตบางพลัด)วัดเปาว์โลหิตบางพลัด25592020-05-292020-05-29
146บางพลูวัดภาณุรังสีบางพลัด25592020-05-292020-05-29
147บางพลัดถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25592020-05-292020-05-29
148พระครูถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25592020-05-292020-05-29
149บางโพสน. บางโพบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
150บางโพถนนประชาราษฏร์สาย 1บางซื่อ25592020-05-292020-05-29
151หลุมไผ่ถนนลาดปลาเค้าลาดพร้าว25592020-05-292020-05-29
152หลุมไผ่ติด ซ. ลาดปลาเค้า 53บางเขน25592020-05-292020-05-29
153กุ่มหมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)บึงกุ่ม25592020-05-292020-05-29
154กุ่มถ. สุขาภิบาล 2บึงกุ่ม25592020-05-292020-05-29
155พังพวยถ. สุขาภิบาล 1บึงกุ่ม25592020-05-292020-05-29
156พังพวยหลังแฟลตคลองจั่น ซ.57บางกะปิ25592020-05-292020-05-29
157เตยปตร. คลองเตยคลองเตย25592020-05-292020-05-29
158เตยอาคารทวิชคลองเตย25592020-05-292020-05-29
159วัดดอนซ. เจริญกรุง 57สาทร25592020-05-292020-05-29
160ต้นไทรถ. เจริญนคร 17คลองสาน25592020-05-292020-05-29
161วัดทองเพลงวัดทองเพลงคลองสาน25592020-05-292020-05-29
162วัดทองเพลงถนนเจริญนครคลองสาน25592020-05-292020-05-29
163หัวลำโพงหน้าเขตคลองเตยคลองเตย25592020-05-292020-05-29
164กรวยซ. เจริญกรุง 71บางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
165ด่านถนนเทอดไทยภาษีเจริญ25592020-05-292020-05-29
166ด่านท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)จอมทอง25592020-05-292020-05-29
167ลาดยาวถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักร25592020-05-292020-05-29
168ลาดยาวถนนรัชดาภิเษกจตุจักร25592020-05-292020-05-29
169พญาเวิกถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)จตุจักร25592020-05-292020-05-29
170น้ำแก้วถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)ห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
171น้ำแก้วถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25592020-05-292020-05-29
172สวนหลวงถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)ปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
173สวนหลวงถนนเจริญเมืองปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
174บางกระบือถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)ดุสิต25592020-05-292020-05-29
175นาซองถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)ดินแดง25592020-05-292020-05-29
176นาซองถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)ดินแดง25592020-05-292020-05-29
177บางสะแกถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)ธนบุรี25592020-05-292020-05-29
178บางสะแกถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)ธนบุรี25592020-05-292020-05-29
179วัดอนงค์หน้าวัดอนงค์คลองสาน25592020-05-292020-05-29
180สองต้นนุ่นถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
181สองต้นนุ่นซ.รามคำแหง 209มีนบุรี25592020-05-292020-05-29
182บางลำภูล่างวัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองสาน25592020-05-292020-05-29
183วัดราชาวัดราชาดุสิต25592020-05-292020-05-29
184บุปผารามสน.บุปผารามธนบุรี25592020-05-292020-05-29
185ผักหนามซ.จรัญฯ 41บางพลัด25592020-05-292020-05-29
186บางบำหรุซ.จรัญฯ 45บางพลัด25592020-05-292020-05-29
187ควายถ.พุทธมณฑลสาย 2ทวีวัฒนา25592020-05-292020-05-29
188บัว(ทวีวัฒนา)ถ.สวนผัก 46ทวีวัฒนา25592020-05-292020-05-29
189เจ๊กซ.รามคำแหง 149สะพานสูง25592020-05-292020-05-29
190หลอแหลซ.รามคำแหง 157/3สะพานสูง25592020-05-292020-05-29
191หลอแหลซ.รามคำแหง 162สะพานสูง25592020-05-292020-05-29
192หลอแหลซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีรอสะพานสูง25592020-05-292020-05-29
193บางชันถ.รามคำแหง ตรงข้ามธาราการ์เด้นมีนบุรี25592020-05-292020-05-29
194ลาดบัวขาวถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวสะพานสูง25592020-05-292020-05-29
195ลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวสะพานสูง25592020-05-292020-05-29
196ลำนายโสถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
197ลำนายโสวัดปากบึงลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
198บึงขวางถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางมีนบุรี25592020-05-292020-05-29
199ทรายกองดินถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินมีนบุรี25592020-05-292020-05-29
200ลำหินถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองหนองจอก25592020-05-292020-05-29
201ลำหินฝั่งใต้ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้หนองจอก25592020-05-292020-05-29
202สิบเอ็ดถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดหนองจอก25592020-05-292020-05-29
203หวังโตถ.มิตรไมตรี ชุมชนหนองจอกหนองจอก25592020-05-292020-05-29
204บึงแตงโมถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นหนองจอก25592020-05-292020-05-29
205ลำต้นกล้วยถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกหนองจอก25592020-05-292020-05-29
206ลำผักชีถ.สิวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.หนองจอก25592020-05-292020-05-29
207ลำผักชีถ.ฉลองกรุง ม.ฉลองกรุงริเวอร์วิวหนองจอก25592020-05-292020-05-29
208ลำปลาเน่าถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองหนองจอก25592020-05-292020-05-29
209ส้มป่อยพระราม6สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
210ซุงใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
211บางซ่อนถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36บางซื่อ25592020-05-292020-05-29
212บางโพธิ์ขวางถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21บางซื่อ25592020-05-292020-05-29
213บึงหน้าสำนักงานเขตสวนหลวงสวนหลวง25592020-05-292020-05-29
214สองห้องถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61ประเวศ25592020-05-292020-05-29
215สองห้องถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9ประเวศ25592020-05-292020-05-29
408คลองบางปะกอกถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
216สองห้องหน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)ประเวศ25592020-05-292020-05-29
217วัดกระทุ่มเสือปลาถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศ25592020-05-292020-05-29
218จรเข้ขบถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79ประเวศ25592020-05-292020-05-29
219จรเข้ขบถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนประเวศ25592020-05-292020-05-29
220ปลัดเปรียงถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มัสยิดซะห์หร่อตุลอิสลามประเวศ25592020-05-292020-05-29
221ปลัดเปรียงทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)ประเวศ25592020-05-292020-05-29
222ตาเปียถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 51ประเวศ25592020-05-292020-05-29
223หนองบอนถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26ประเวศ25592020-05-292020-05-29
224ตาช้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25592020-05-292020-05-29
225ตาสาดประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25592020-05-292020-05-29
226บ้านม้าถ.ศรีนครินทร์สวนหลวง25592020-05-292020-05-29
227หัวหมากถ.อ่อนนุชสวนหลวง25592020-05-292020-05-29
228ตาพุกถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4ลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
229บัวลอยถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22ลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
230ลาดกระบังถ.ลาดกระบัง วัดลาดกระบังลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
231หนองตะกร้าถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40ลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
232หนองคาหมู่บ้านมณสินีลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
233หนองปรือสวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
234หัวตะเข้ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล)ลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
235ลำพุทธาติดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
236ลำชวดเตยติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
237ลำกอไผ่ตัดถนนฉลองกรุงลาดกระบัง25592020-05-292020-05-29
238บัว(บางเขน)ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5บางเขน25592020-05-292020-05-29
239จรเข้ถ.วัชรพล (ข้างร้านไก่ย่างจักราช ใต้ทางด่วน)บางเขน25592020-05-292020-05-29
240ออเงินตัดถนนสุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60สายไหม25592020-05-292020-05-29
241ออเงินหมู่บ้านมายด์เพลสสายไหม25592020-05-292020-05-29
242ออเงินร.ร.ศิริวัฒน์วิทยาสายไหม25592020-05-292020-05-29
243สองซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยาสายไหม25592020-05-292020-05-29
244บางอ้อถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากพระโขนง25592020-05-292020-05-29
245เจ็กถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขพระโขนง25592020-05-292020-05-29
246บ้านหลายถ.อ่อนนุชพระโขนง25592020-05-292020-05-29
247บ้านหลายซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นพระโขนง25592020-05-292020-05-29
248เคล็ดถ.อ่อนนุชพระโขนง25592020-05-292020-05-29
249เคล็ดถ.อุดมสุข พระโขนง25592020-05-292020-05-29
250ขวางถ.เจริญกรุง 72บางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
251สวนหลวง(บางคอแหลม)ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76บางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
252บางคอแหลมถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยบางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
253วัดจันทร์ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมบางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
254บางโคล่น้อยถ.พระราม 3 โฮมโปรบางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
255บางโคล่น้อยถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์บางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
256บางโคล่ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์บางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
257วัดไทรถ.พระราม 3 วัดไกรบางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
258วัดช่องนนทรีถ.พระราม 3 เข้าซอย 53ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
259ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีบางกะปิ25592020-05-292020-05-29
260ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจบางกะปิ25592020-05-292020-05-29
261ใหม่ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
262วัดปริวาสถ.พระราม 3ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
263วัดดอกไม้ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
264โรงน้ำมันถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากยานนาวา25592020-05-292020-05-29
265ครุถ.เสรีไทย 67คันนายาว25592020-05-292020-05-29
266ลำเกร็ดถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25592020-05-292020-05-29
267คอตันถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25592020-05-292020-05-29
268ระหัสถ.เสรีไทย 57คันนายาว25592020-05-292020-05-29
269ลำต้นนุ่นถ.เสรีไทย 73คันนายาว25592020-05-292020-05-29
270บ้านม้าถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าบางกะปิ25592020-05-292020-05-29
271บ้านม้าถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1บางกะปิ25592020-05-292020-05-29
272สะพานสูงถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์สะพานสูง25592020-05-292020-05-29
273ทับช้างล่างถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)สะพานสูง25592020-05-292020-05-29
274บัวคลี่ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวสะพานสูง25592020-05-292020-05-29
275หลอแหลถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนสะพานสูง25592020-05-292020-05-29
276ลำมะขามถ.ฉลองกรุงหนองจอก25592020-05-292020-05-29
277มะนาวปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3ยานนาวา25592020-05-292020-05-29
278มหาศรถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5หนองแขม25592020-05-292020-05-29
279มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)หนองแขม25592020-05-292020-05-29
280มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)หนองแขม25592020-05-292020-05-29
281บางจากกาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคบางแค25592020-05-292020-05-29
282บางจากพุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)บางแค25592020-05-292020-05-29
283บางไผ่ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาบางแค25592020-05-292020-05-29
284บางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค25592020-05-292020-05-29
285สามวาปตร.หทัยราษฎร์มีนบุรี25592020-05-292020-05-29
286สามวาสุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา25592020-05-292020-05-29
287พลับพลาสถานีสูบน้ำคลองพลับพลาวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
288พลับพลาประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
289พลับพลาหน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
290พลับพลาหลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
291พลับพลาลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
292พลับพลาหลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาวังทองหลาง25592020-05-292020-05-29
293ต้นสนซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์ปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
294ต้นสนซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
295สมคิดซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
296สมคิดซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศปทุมวัน25592020-05-292020-05-29
297สี่ถ.สุวินทวงศ์ (เลย) บริษัทแสงสหมิตรสตีล จำกัดมีนบุรี25592020-05-292020-05-29
298ลำต้นไทรถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์มีนบุรี25592020-05-292020-05-29
299ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี25592020-05-292020-05-29
300สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยาบางซื่อ25592020-05-292020-05-29
301สะพานปื่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยาพระนคร25592020-05-292020-05-29
302สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยาพระนคร25592020-05-292020-05-29
303สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยาบางคอแหลม25592020-05-292020-05-29
304สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยายานนาวา25592020-05-292020-05-29
305ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยายานนาวา25592020-05-292020-05-29
306วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยาบางนา25592020-05-292020-05-29
307พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยาสมุทรปราการ25592020-05-292020-05-29
308คลองกรวยซ. เจริญกรุง 71บางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
309คลองกุ่มถ. สุขาภิบาล 2บึงกุ่ม25602020-05-292020-05-29
310คลองกุ่มหมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)บึงกุ่ม25602020-05-292020-05-29
311คลองขวางถ.เจริญกรุง 72บางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
312คลองขุนราชพินิจใจหน้า ปตร.คลองขุนฯบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
313คลองขุนราชพินิจใจวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
314คลองขุนราชพินิจใจปตร.รางสะแกบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
315คลองครุถ.เสรีไทย 67คันนายาว25602020-05-292020-05-29
316คลองควายถ.พุทธมณฑลสาย 2ทวีวัฒนา25602020-05-292020-05-29
317คลองคอตันถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25602020-05-292020-05-29
318คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร. พระปิ่นเกล้าพระนคร25602020-05-292020-05-29
319คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากรมที่ดินพระนคร25602020-05-292020-05-29
320คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร.ราชินีพระนคร25602020-05-292020-05-29
321คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากระทรวงมหาดไทยพระนคร25602020-05-292020-05-29
322คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมพระนคร25602020-05-292020-05-29
323คลองเคล็ดถ.อุดมสุขพระโขนง25602020-05-292020-05-29
324คลองเคล็ดถ.อ่อนนุชพระโขนง25602020-05-292020-05-29
325คลองโควัดถ.ศรีนครินทร์สวนหลวง25602020-05-292020-05-29
326คลองจรเข้ถ.วัชรพล(ร้านไก้ย่างจักราช)ใต้ทางดาวนบางเขน25602020-05-292020-05-29
327คลองจรเข้ขบถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79ประเวศ25602020-05-292020-05-29
328คลองจรเข้ขบถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนประเวศ25602020-05-292020-05-29
329คลองเจ็กถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขพระโขนง25602020-05-292020-05-29
330คลองเจ๊กซ.รามคำแหง 149สะพานสูง25602020-05-292020-05-29
331คลองแจงร้อนถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
332คลองแจงร้อนถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
333คลองช่องนนทรีหน้าโรงงานฯช่องนนทรียานนาวา25602020-05-292020-05-29
334คลองช่องนนทรีถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
335คลองช่องนนทรีแยกถนนจันทร์ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
336คลองช่องนนทรีก่อนแยกสาทรสาทร25602020-05-292020-05-29
337คลองช่องนนทรีตัดถนนสีลมบางรัก25602020-05-292020-05-29
338คลองช่องนนทรีตัดถนนสุรวงศ์บางรัก25602020-05-292020-05-29
339คลองชักพระบางขุนนนท์บางกอกน้อย25602020-05-292020-05-29
340คลองชักพระวัดช่างเหล็กตลิ่งชัน25602020-05-292020-05-29
341คลองเชิงตาแพปตร. เชิงตาแพบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
342คลองซุงใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
343คลองด่านถนนเทอดไทยภาษีเจริญ25602020-05-292020-05-29
344คลองด่านท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)จอมทอง25602020-05-292020-05-29
345คลองดาวคะนองถ.พระเจ้าตากสิน หลังโรงเก็บขนมูลฝอยราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
346คลองดาวคะนองถนนเจริญนครราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
347คลองต้นไทรถ. เจริญนคร 17คลองสาน25602020-05-292020-05-29
348คลองต้นสนซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
349คลองต้นสนซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์ปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
350คลองตันปตร. คลองตันวัฒนา25602020-05-292020-05-29
351คลองตาช้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25602020-05-292020-05-29
352คลองตาป่วนหลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
353คลองตาพุกถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4ลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
354คลองตาสาดประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25602020-05-292020-05-29
355คลองเตยปตร. คลองเตยคลองเตย25602020-05-292020-05-29
356คลองเตยอาคารทวิชคลองเตย25602020-05-292020-05-29
357คลองทรายกองดินถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินมีนบุรี25602020-05-292020-05-29
358คลองทวีวัฒนาสน.ศาลาแดงทวีวัฒนา25602020-05-292020-05-29
359คลองทวีวัฒนาถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีทวีวัฒนา25602020-05-292020-05-29
360คลองทวีวัฒนาแยกถนนเพชรเกษม 69บางแค25602020-05-292020-05-29
361คลองทับช้างล่างถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)สะพานสูง25602020-05-292020-05-29
362คลองนาซองถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)ดินแดง25602020-05-292020-05-29
363คลองนาซองถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)ดินแดง25602020-05-292020-05-29
364คลองน้ำแก้วถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
365คลองน้ำแก้วถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)ห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
366คลองบัว(ทวีวัฒนา)ถ.สวนผัก 46ทวีวัฒนา25602020-05-292020-05-29
367คลองบัว(บางเขน)ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5บางเขน25602020-05-292020-05-29
368คลองบัวคลี่ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวสะพานสูง25602020-05-292020-05-29
369คลองบัวลอยถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22ลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
370คลองบางกรวยวัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
371คลองบางกรวยวัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
372คลองบางกระบือถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)ดุสิต25602020-05-292020-05-29
373คลองบางกอกน้อยท่าน้ำวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย25602020-05-292020-05-29
374คลองบางกอกน้อยถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย25602020-05-292020-05-29
375คลองบางกอกน้อยซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
376คลองบางกอกน้อยท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
377คลองบางกอกน้อยทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
378คลองบางกอกใหญ่สะพานเจริญพาสน์ธนบุรี25602020-05-292020-05-29
379คลองบางกอกใหญ่ร.ร.พาณิชยการธนบุรีบางกอกใหญ่25602020-05-292020-05-29
380คลองบางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมภาษีเจริญ25602020-05-292020-05-29
381คลองบางกะปิปตร. บางกะปิห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
382คลองบางขุนเทียนท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)จอมทอง25602020-05-292020-05-29
383คลองบางขุนเทียนถนนพระรามที่ 2จอมทอง25602020-05-292020-05-29
384คลองบางเขนปตร. บางเขนเก่าบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
385คลองบางเขนข้างทัณฑสถานบางเขนจตุจักร25602020-05-292020-05-29
386คลองบางเขนชุมชนบางบัวบางเขน25602020-05-292020-05-29
387คลองบางเขนวัดทางหลวงบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
388คลองบางเขนถ.วิภาวดีบางเขน25602020-05-292020-05-29
389คลองบางเขนใหม่ถนนพิบูลย์สงครามบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
390คลองบางคอแหลมถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยบางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
391คลองบางโคล่ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์บางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
392คลองบางโคล่น้อยถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์บางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
393คลองบางโคล่น้อยถ.พระราม 3 โฮมโปรบางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
394คลองบางจากกาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคบางแค25602020-05-292020-05-29
395คลองบางจากพุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)บางแค25602020-05-292020-05-29
396คลองบางจาก(เขตบางพลัด)วัดเปาว์โลหิตบางพลัด25602020-05-292020-05-29
397คลองบางจาก(เขตพระโขนง)โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง25602020-05-292020-05-29
398คลองบางชันถ.รามคำแหง ตรงข้ามธาราการ์เด้นมีนบุรี25602020-05-292020-05-29
399คลองบางซ่อนถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36บางซื่อ25602020-05-292020-05-29
400คลองบางซื่อสะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)ดุสิต25602020-05-292020-05-29
401คลองบางซื่อถนนพหลโยธินพญาไท25602020-05-292020-05-29
402คลองบางซื่อถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)ดินแดง25602020-05-292020-05-29
403คลองบางนาสะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)บางนา25602020-05-292020-05-29
404คลองบางนาหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)บางนา25602020-05-292020-05-29
405คลองบางน้ำชนถนนเจริญนครธนบุรี25602020-05-292020-05-29
406คลองบางน้ำชนถนนพระเจ้าตากสินธนบุรี25602020-05-292020-05-29
407คลองบางบำหรุซ.จรัญฯ 45บางพลัด25602020-05-292020-05-29
709สำเหร่ถนนเจริญนครธนบุรี25612020-05-292020-05-29
409คลองบางปะกอกถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
410คลองบางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
411คลองบางปะแก้วถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
412คลองบางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค25602020-05-292020-05-29
413คลองบางไผ่ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาบางแค25602020-05-292020-05-29
414คลองบางพลัดถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25602020-05-292020-05-29
415คลองบางพลูวัดภาณุรังสีบางพลัด25602020-05-292020-05-29
416คลองบางโพสน. บางโพบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
417คลองบางโพถนนประชาราษฏร์สาย 1บางซื่อ25602020-05-292020-05-29
418คลองบางโพธิ์ขวางถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21บางซื่อ25602020-05-292020-05-29
419คลองบางยี่ขันวัดพระศิริไอยสวรรค์บางพลัด25602020-05-292020-05-29
420คลองบางยี่ขันถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25602020-05-292020-05-29
421คลองบางยี่ขันซ.บรมราชชนนี 2บางพลัด25602020-05-292020-05-29
422คลองบางรักถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25602020-05-292020-05-29
423คลองบางละมุดตรงข้าม รร.เทคโนโลยีพระรามหก)บางพลัด25602020-05-292020-05-29
424คลองบางลำภูล่างวัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองสาน25602020-05-292020-05-29
425คลองบางสะแกถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)ธนบุรี25602020-05-292020-05-29
426คลองบางสะแกถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)ธนบุรี25602020-05-292020-05-29
427คลองบางไส้ไก่ถนนเจริญนครธนบุรี25602020-05-292020-05-29
428คลองบางไส้ไก่ถนนตากสินธนบุรี25602020-05-292020-05-29
429คลองบางอ้อถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากพระโขนง25602020-05-292020-05-29
430คลองบ้านม้าถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1บางกะปิ25602020-05-292020-05-29
431คลองบ้านม้าถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าบางกะปิ25602020-05-292020-05-29
432คลองบ้านหลายถ.อ่อนนุชพระโขนง25602020-05-292020-05-29
433คลองบ้านหลายซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นพระโขนง25602020-05-292020-05-29
434คลองบึงหน้าสำนักงานเขตสวนหลวงสวนหลวง25602020-05-292020-05-29
435คลองบึงขวางถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางมีนบุรี25602020-05-292020-05-29
436คลองบึงแตงโมถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นหนองจอก25602020-05-292020-05-29
437คลองบุปผารามสน.บุปผารามธนบุรี25602020-05-292020-05-29
438คลองประเวศบุรีรมย์ถนนพัฒนาการประเวศ25602020-05-292020-05-29
439คลองประเวศบุรีรมย์หน้าวัดลานบุญลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
440คลองประเวศบุรีรมย์สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
441คลองปลัดเปรียงทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)ประเวศ25602020-05-292020-05-29
442คลองปลัดเปรียงถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มัสยิดซะห์หร่อตุลอิสลามประเวศ25602020-05-292020-05-29
443คลองเปรมประชากรถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)ดุสิต25602020-05-292020-05-29
444คลองเปรมประชากรถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)ดุสิต25602020-05-292020-05-29
445คลองเปรมประชากรสี่แยกสะพานแดงดุสิต25602020-05-292020-05-29
446คลองเปรมประชากรตลาดบางซื่อบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
447คลองเปรมประชากรทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)จตุจักร25602020-05-292020-05-29
448คลองเปรมประชากรเทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)จตุจักร25602020-05-292020-05-29
449คลองเปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่25602020-05-292020-05-29
450คลองเปรมประชากรถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองดอนเมือง25602020-05-292020-05-29
451คลองผดุงกรุงเกษมปตร. เทเวศน์ดุสิต25602020-05-292020-05-29
452คลองผดุงกรุงเกษมหน้ากรมวิเทศสหการดุสิต25602020-05-292020-05-29
453คลองผดุงกรุงเกษมสถานีสูบน้ำกรุงเกษมบางรัก25602020-05-292020-05-29
454คลองผดุงกรุงเกษมสถานีรถไฟหัวลำโพงป้อมปราบศัตรูพ่าย25602020-05-292020-05-29
455คลองผดุงกรุงเกษมตลาดเทวราชดุสิต25602020-05-292020-05-29
456คลองผักหนามซ.จรัญฯ 41บางพลัด25602020-05-292020-05-29
457คลองไผ่สิงโตข้างโรงงานยาสูบคลองเตย25602020-05-292020-05-29
458คลองไผ่สิงโตตลาดคลองเตยคลองเตย25602020-05-292020-05-29
459คลองพญาเวิกถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)จตุจักร25602020-05-292020-05-29
460คลองพระโขนงปตร. พระโขนงคลองเตย25602020-05-292020-05-29
461คลองพระโขนงสะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)วัฒนา25602020-05-292020-05-29
462คลองพระครูถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25602020-05-292020-05-29
463คลองพลับพลาหลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
464คลองพลับพลาหน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
465คลองพลับพลาประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
466คลองพลับพลาสถานีสูบน้ำคลองพลับพลาวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
467คลองพลับพลาลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
468คลองพังพวยถ. สุขาภิบาล 1บึงกุ่ม25602020-05-292020-05-29
469คลองพังพวยหลังแฟลตคลองจั่น ซ.57บางกะปิ25602020-05-292020-05-29
470คลองภาษีเจริญร.ร.วัดรางบัว (ถ.เพชรเกษม 33)ภาษีเจริญ25602020-05-292020-05-29
471คลองภาษีเจริญถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)หนองแขม25602020-05-292020-05-29
472คลองมหานาคสะพานดำรัสป้อมปราบศัตรูพ่าย25602020-05-292020-05-29
473คลองมหานาคเจริญผลปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
474คลองมหานาคสะพานเจริญราษฎร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย25602020-05-292020-05-29
475คลองมหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)หนองแขม25602020-05-292020-05-29
476คลองมหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)หนองแขม25602020-05-292020-05-29
477คลองมหาศรถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5หนองแขม25602020-05-292020-05-29
478คลองมหาสวัสดิ์หน้าวัดชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน25602020-05-292020-05-29
479คลองมอญถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่25602020-05-292020-05-29
480คลองมอญถนนจรัญสนิทวงค์บางกอกน้อย25602020-05-292020-05-29
481คลองมะขามเทศถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 51ประเวศ25602020-05-292020-05-29
482คลองมะนาวปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
483คลองรอบกรุงปตร. โอ่งอ่างสัมพันธวงศ์25602020-05-292020-05-29
484คลองรอบกรุงปตร. บางลำภูพระนคร25602020-05-292020-05-29
485คลองรอบกรุงสะพานผ่านฟ้าพระนคร25602020-05-292020-05-29
486คลองรอบกรุงสะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)สัมพันธวงศ์25602020-05-292020-05-29
487คลองรอบกรุงหลังตลาดนานาพระนคร25602020-05-292020-05-29
488คลองรอบกรุงสะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)สัมพันธวงศ์25602020-05-292020-05-29
489คลองระหัสถ.เสรีไทย 57คันนายาว25602020-05-292020-05-29
490คลองรางหอกหักปตร. เรือสัญจรบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
491คลองรางหอกหักปตร. วัดลูกโคบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
492คลองราษฎร์บูรณะถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
493คลองราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25602020-05-292020-05-29
494คลองโรงน้ำมันถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากยานนาวา25602020-05-292020-05-29
495คลองลาดกระบังถ.ลาดกระบัง วัดลาดกระบังลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
496คลองลาดบัวขาวถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวสะพานสูง25602020-05-292020-05-29
497คลองลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวสะพานสูง25602020-05-292020-05-29
498คลองลาดพร้าววัดบางบัวบางเขน25602020-05-292020-05-29
499คลองลาดพร้าวร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์ (ถนนลาดพร้าว)ห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
500คลองลาดพร้าวถนนเกษตร - นวมินทร์จตุจักร25602020-05-292020-05-29
501คลองลาดพร้าวถนนประชาอุทิศห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
502คลองลาดพร้าวสน.วังทองหลางวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
503คลองลาดยาวถนนรัชดาภิเษกจตุจักร25602020-05-292020-05-29
504คลองลาดยาวถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักร25602020-05-292020-05-29
505คลองลำกอไผ่ตัดถนนฉลองกรุงลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
506คลองลำเกร็ดถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25602020-05-292020-05-29
507คลองลำชวดเตยติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
508คลองลำต้นกล้วยถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกหนองจอก25602020-05-292020-05-29
509คลองลำต้นไทรถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์มีนบุรี25602020-05-292020-05-29
510คลองลำต้นนุ่นถ.เสรีไทย 73คันนายาว25602020-05-292020-05-29
511คลองลำนายโสถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
512คลองลำนายโสวัดปากบึงลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
513คลองลำปลาเน่าถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองหนองจอก25602020-05-292020-05-29
514คลองลำผักชีถ.ฉลองกรุง ม.ฉลองกรุงริเวอร์วิวหนองจอก25602020-05-292020-05-29
515คลองลำผักชีถ.สิวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.หนองจอก25602020-05-292020-05-29
516คลองลำพุทธาติดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
517คลองลำมะขามถ.ฉลองกรุงหนองจอก25602020-05-292020-05-29
518คลองลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจบางกะปิ25602020-05-292020-05-29
519คลองลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีบางกะปิ25602020-05-292020-05-29
520คลองลำหินถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองหนองจอก25602020-05-292020-05-29
521คลองลำหินฝั่งใต้ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้หนองจอก25602020-05-292020-05-29
522คลองวัดกระทุ่มเสือปลาถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศ25602020-05-292020-05-29
523คลองวัดจันทร์ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมบางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
524คลองวัดช่องนนทรีถ.พระราม 3 เข้าซอย 53ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
525คลองวัดดอกไม้ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
526คลองวัดดอนซ. เจริญกรุง 57สาทร25602020-05-292020-05-29
527คลองวัดทองเพลงถนนเจริญนครคลองสาน25602020-05-292020-05-29
528คลองวัดทองเพลงวัดทองเพลงคลองสาน25602020-05-292020-05-29
529คลองวัดไทรถ.พระราม 3 วัดไกรบางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
530คลองวัดปริวาสถ.พระราม 3ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
531คลองวัดราชาวัดราชาดุสิต25602020-05-292020-05-29
532คลองวัดอนงค์หน้าวัดอนงค์คลองสาน25602020-05-292020-05-29
533คลองสนามชัยวัดแสมดำบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
534คลองสนามชัยวัดบางกระดี่บางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
535คลองสนามชัยวัดสิงห์จอมทอง25602020-05-292020-05-29
536คลองสนามชัยวัดเลาบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
537คลองสนามชัยสน. ท่าข้ามบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
538คลองสมคิดซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
539คลองสมคิดซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
540คลองสมเด็จเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน25602020-05-292020-05-29
541คลองสมเด็จเจ้าพระยาสะพานท่าดินแดงคลองสาน25602020-05-292020-05-29
542คลองส้มป่อยพระราม6สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังบางซื่อ25602020-05-292020-05-29
543คลองสวนหลวงถนนเจริญเมืองปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
544คลองสวนหลวงถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)ปทุมวัน25602020-05-292020-05-29
545คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76บางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
546คลองสองซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยาสายไหม25602020-05-292020-05-29
547คลองสองต้นนุ่นถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
548คลองสองต้นนุ่นซ.รามคำแหง 209มีนบุรี25602020-05-292020-05-29
549คลองสองห้องถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9ประเวศ25602020-05-292020-05-29
550คลองสองห้องหน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)ประเวศ25602020-05-292020-05-29
551คลองสองห้องถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61ประเวศ25602020-05-292020-05-29
552คลองสะพานสูงถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์สะพานสูง25602020-05-292020-05-29
553คลองสาทรปตร. สาทรสาทร25602020-05-292020-05-29
554คลองสาทรถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมสาทร25602020-05-292020-05-29
555คลองสาทรสถานทูตซาอุดิอาระเบียสาทร25602020-05-292020-05-29
556คลองสามวาสุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา25602020-05-292020-05-29
557คลองสามวาปตร.หทัยราษฎร์มีนบุรี25602020-05-292020-05-29
558คลองสามเสนวัดโบสถ์ดุสิต25602020-05-292020-05-29
559คลองสามเสนปตร. สามเสนดุสิต25602020-05-292020-05-29
560คลองสามเสนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไท25602020-05-292020-05-29
561คลองสามเสนหลังแฟลตดินแดงดินแดง25602020-05-292020-05-29
562คลองสำโรงสะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)สมุทรปราการ25602020-05-292020-05-29
563คลองสำเหร่ถนนเทอดไทยธนบุรี25602020-05-292020-05-29
564คลองสำเหร่ถนนเจริญนครธนบุรี25602020-05-292020-05-29
565คลองสิบเอ็ดถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดหนองจอก25602020-05-292020-05-29
566คลองสี่ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดมีนบุรี25602020-05-292020-05-29
567คลองแสนแสบซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกหนองจอก25602020-05-292020-05-29
568คลองแสนแสบตลาดหนองจอกหนองจอก25602020-05-292020-05-29
569คลองแสนแสบถนนเลียบวารีหนองจอก25602020-05-292020-05-29
570คลองแสนแสบปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)มีนบุรี25602020-05-292020-05-29
571คลองแสนแสบมีนบุรี (รร.สตรีวิทยามีนบุรี)มีนบุรี25602020-05-292020-05-29
572คลองแสนแสบวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรี25602020-05-292020-05-29
573คลองแสนแสบสะพานบางกะปิบางกะปิ25602020-05-292020-05-29
574คลองแสนแสบประตูน้ำราชเทวี25602020-05-292020-05-29
575คลองแสนแสบซอยเทพลีลาวังทองหลาง25602020-05-292020-05-29
576คลองแสนแสบปตร.แสนแสบ (คลองตัน)วัฒนา25602020-05-292020-05-29
577คลองแสนแสบสะพานอโศกมนตรีห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
578คลองหนองคาหมู่บ้านมณสินีลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
579คลองหนองตะกร้าถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40ลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
580คลองหนองบอนถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26ประเวศ25602020-05-292020-05-29
581คลองหนองปรือสวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
582คลองหลอดวัดราชนัดดาหลัง กทม. 1พระนคร25602020-05-292020-05-29
583คลองหลอดวัดราชบพิธถนนตีทองพระนคร25602020-05-292020-05-29
584คลองหลอแหลถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนสะพานสูง25602020-05-292020-05-29
585คลองหลอแหลซ.รามคำแหง 162สะพานสูง25602020-05-292020-05-29
586คลองหลอแหลซ.รามคำแหง 157/3สะพานสูง25602020-05-292020-05-29
587คลองหลอแหลซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีรอสะพานสูง25602020-05-292020-05-29
588คลองหลุมไผ่ซ. ลาดปลาเค้า 53บางเขน25602020-05-292020-05-29
589คลองหลุมไผ่ถนนลาดปลาเค้าลาดพร้าว25602020-05-292020-05-29
590คลองห้วยขวางถนนวัฒนธรรม ใกล้สถานฑูตเกาหลีห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
591คลองห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25602020-05-292020-05-29
592คลองห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยดินแดง25602020-05-292020-05-29
593คลองห้วยขวางชุมชนห้วยขวางดินแดง25602020-05-292020-05-29
594คลองหวังโตถ.มิตรไมตรี ชุมชนหนองจอกหนองจอก25602020-05-292020-05-29
595คลองหัวกระบือวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25602020-05-292020-05-29
596คลองหัวตะเข้ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล)ลาดกระบัง25602020-05-292020-05-29
597คลองหัวลำโพงหน้าเขตคลองเตยคลองเตย25602020-05-292020-05-29
598คลองหัวหมากถ.อ่อนนุชสวนหลวง25602020-05-292020-05-29
599คลองใหม่ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
600คลองออเงินถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60สายไหม25602020-05-292020-05-29
601คลองออเงินหมู่บ้านมายด์เพลสสายไหม25602020-05-292020-05-29
602คลองออเงินร.ร.ศิริวัฒน์วิทยาสายไหม25602020-05-292020-05-29
603คลองอ้อมนนท์ท่าน้ำวัดโตนดนนทบุรี25602020-05-292020-05-29
604คลองอ้อมนนท์ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
605บางมดพุทธบูชา 24ทุ่งครุ25602020-05-292020-05-29
606บางมดวัดพุทธบูชาทุ่งครุ25602020-05-292020-05-29
607บางมดตลาดน้ำคลองบางมดทุ่งครุ25602020-05-292020-05-29
608แม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์นนทบุรี25602020-05-292020-05-29
609แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม7 บางซื่อ25602020-05-292020-05-29
610แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานปื่นเกล้า พระนคร25602020-05-292020-05-29
611แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธ พระนคร25602020-05-292020-05-29
612แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกรุงเทพ บางคอแหลม25602020-05-292020-05-29
613แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม9 ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
614แม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรี ยานนาวา25602020-05-292020-05-29
615แม่น้ำเจ้าพระยาวัดบางนานอก บางนา25602020-05-292020-05-29
616แม่น้ำเจ้าพระยาพระประแดง สมุทรปราการ25602020-05-292020-05-29
617คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร.ราชินีพระนคร25612020-05-292020-05-29
618คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากรมที่ดินพระนคร25612020-05-292020-05-29
619คูเมืองเดิม(คลองหลอด)อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมพระนคร25612020-05-292020-05-29
620คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร. พระปิ่นเกล้าพระนคร25612020-05-292020-05-29
621คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากระทรวงมหาดไทยพระนคร25612020-05-292020-05-29
622หลอดวัดราชนัดดาหลัง กทม. 1พระนคร25612020-05-292020-05-29
623หลอดวัดราชบพิธถนนตีทองพระนคร25612020-05-292020-05-29
624รอบกรุงสะพานผ่านฟ้าพระนคร25612020-05-292020-05-29
625รอบกรุงหลังตลาดนานาพระนคร25612020-05-292020-05-29
626รอบกรุงปตร. บางลำภูพระนคร25612020-05-292020-05-29
627รอบกรุงปตร. โอ่งอ่างสัมพันธวงศ์25612020-05-292020-05-29
628รอบกรุงสะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)สัมพันธวงศ์25612020-05-292020-05-29
629รอบกรุงสะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)สัมพันธวงศ์25612020-05-292020-05-29
630มหานาคสะพานดำรัสป้อมปราบศัตรูพ่าย25612020-05-292020-05-29
631มหานาคสะพานเจริญราษฎร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย25612020-05-292020-05-29
632มหานาคเจริญผลปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
633ผดุงกรุงเกษมสถานีสูบน้ำกรุงเกษมบางรัก25612020-05-292020-05-29
634ผดุงกรุงเกษมสถานีรถไฟหัวลำโพงป้อมปราบศัตรูพ่าย25612020-05-292020-05-29
635ผดุงกรุงเกษมหน้ากรมวิเทศสหการดุสิต25612020-05-292020-05-29
636ผดุงกรุงเกษมตลาดเทวราชดุสิต25612020-05-292020-05-29
637ผดุงกรุงเกษมปตร. เทเวศน์ดุสิต25612020-05-292020-05-29
638สามเสนปตร. สามเสนดุสิต25612020-05-292020-05-29
639สามเสนวัดโบสถ์ดุสิต25612020-05-292020-05-29
640สามเสนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไท25612020-05-292020-05-29
641สามเสนหลังแฟลตดินแดงดินแดง25612020-05-292020-05-29
642แสนแสบตลาดหนองจอกหนองจอก25612020-05-292020-05-29
643แสนแสบถนนอโศกดินแดงห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
644แสนแสบปตร.แสนแสบ (ถ.เพชรบุรี ซ.ประสานมิตร)วัฒนา25612020-05-292020-05-29
645แสนแสบซอยเทพลีลาวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
646แสนแสบสะพานบางกะปิบางกะปิ25612020-05-292020-05-29
647แสนแสบวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรี25612020-05-292020-05-29
648แสนแสบมีนบุรี (รร.สตรีวิทยามีนบุรี)มีนบุรี25612020-05-292020-05-29
649แสนแสบปตร.แสนแสบ (ของกรมชลประทาน)มีนบุรี25612020-05-292020-05-29
650แสนแสบสะพานประตูน้ำเวิลเทรดเซ็นเตอร์ราชเทวี25612020-05-292020-05-29
651แสนแสบถนนเลียบวารีหนองจอก25612020-05-292020-05-29
652แสนแสบซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกหนองจอก25612020-05-292020-05-29
653ตันปตร. คลองตันวัฒนา25612020-05-292020-05-29
654เปรมประชากรสี่แยกสะพานแดงดุสิต25612020-05-292020-05-29
655เปรมประชากรตลาดบางซื่อบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
656เปรมประชากรทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)จตุจักร25612020-05-292020-05-29
710สำเหร่ถนนเทอดไทยธนบุรี25612020-05-292020-05-29
657เปรมประชากรเทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)จตุจักร25612020-05-292020-05-29
658เปรมประชากรถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)ดุสิต25612020-05-292020-05-29
659เปรมประชากรถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)ดุสิต25612020-05-292020-05-29
660เปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่25612020-05-292020-05-29
661เปรมประชากรถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองดอนเมือง25612020-05-292020-05-29
662บางซื่อสะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)ดุสิต25612020-05-292020-05-29
663บางซื่อถนนพหลโยธินพญาไท25612020-05-292020-05-29
664บางซื่อถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)ดินแดง25612020-05-292020-05-29
665สาทรปตร. สาทรสาทร25612020-05-292020-05-29
666สาทรสถานทูตซาอุดิอาระเบียสาทร25612020-05-292020-05-29
667สาทรถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมสาทร25612020-05-292020-05-29
668ช่องนนทรีถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
669ช่องนนทรีแยกถนนจันทร์ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
670ช่องนนทรีก่อนแยกสาทรสาทร25612020-05-292020-05-29
671ช่องนนทรีตัดถนนสีลมบางรัก25612020-05-292020-05-29
672ช่องนนทรีตัดถนนสุรวงศ์บางรัก25612020-05-292020-05-29
673ช่องนนทรีหน้าโรงงานฯช่องนนทรียานนาวา25612020-05-292020-05-29
674บางไส้ไก่ถนนเจริญนครธนบุรี25612020-05-292020-05-29
675บางไส้ไก่ถนนตากสินธนบุรี25612020-05-292020-05-29
676สมเด็จเจ้าพระยาสะพานท่าดินแดงคลองสาน25612020-05-292020-05-29
677สมเด็จเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน25612020-05-292020-05-29
678ห้วยขวางชุมชนห้วยขวางดินแดง25612020-05-292020-05-29
679ห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยดินแดง25612020-05-292020-05-29
680ห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
681ห้วยขวางถนนวัฒนธรรม ใกล้สถานฑูตเกาหลีห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
682ลาดพร้าวสน.วังทองหลางวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
683ลาดพร้าวถนนประชาอุทิศห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
684ลาดพร้าวร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์ (ถนนลาดพร้าว)ห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
685ลาดพร้าววัดบางบัวบางเขน25612020-05-292020-05-29
686ลาดพร้าวถนนเกษตร - นวมินทร์จตุจักร25612020-05-292020-05-29
687บางน้ำชนถนนเจริญนครธนบุรี25612020-05-292020-05-29
688บางน้ำชนถนนพระเจ้าตากสินธนบุรี25612020-05-292020-05-29
689ดาวคะนองถนนเจริญนครราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
690ดาวคะนองถ.พระเจ้าตากสิน หลังโรงเก็บขนมูลฝอยราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
691บางขุนเทียนท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)จอมทอง25612020-05-292020-05-29
692บางขุนเทียนถนนพระรามที่ 2จอมทอง25612020-05-292020-05-29
693ภาษีเจริญร.ร.วัดรางบัว (ถ.เพชรเกษม 33)ภาษีเจริญ25612020-05-292020-05-29
694ภาษีเจริญถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)หนองแขม25612020-05-292020-05-29
695อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดโตนดนนทบุรี25612020-05-292020-05-29
696อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
697บางละมุดตรงข้าม รร.เทคโนโลยีพระรามหก)บางพลัด25612020-05-292020-05-29
698มอญถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่25612020-05-292020-05-29
699มอญถนนจรัญสนิทวงค์บางกอกน้อย25612020-05-292020-05-29
700บางกอกน้อยถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย25612020-05-292020-05-29
701บางกอกน้อยท่าน้ำวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย25612020-05-292020-05-29
702บางกอกน้อยทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
703บางกอกน้อยซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
704บางกอกน้อยท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.บางกรวย-จงถนอม)นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
705พระโขนงปตร. พระโขนงคลองเตย25612020-05-292020-05-29
706พระโขนงสะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)วัฒนา25612020-05-292020-05-29
707บางนาหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)บางนา25612020-05-292020-05-29
708บางนาสะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)บางนา25612020-05-292020-05-29
711ไผ่สิงโตตลาดคลองเตยคลองเตย25612020-05-292020-05-29
712ไผ่สิงโตข้างโรงงานยาสูบคลองเตย25612020-05-292020-05-29
713แจงร้อนถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
714แจงร้อนถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
715ราษฎร์บูรณะถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
716ราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
717บางปะกอกถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
718บางปะกอกถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
719บางปะแก้วถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
720บางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25612020-05-292020-05-29
721สำโรงสะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)สมุทรปราการ25612020-05-292020-05-29
722บางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมภาษีเจริญ25612020-05-292020-05-29
723บางกอกใหญ่ร.ร.พาณิชยการธนบุรีบางกอกใหญ่25612020-05-292020-05-29
724ชักพระวัดช่างเหล็กตลิ่งชัน25612020-05-292020-05-29
725ชักพระบางขุนนนท์บางกอกน้อย25612020-05-292020-05-29
726บางกอกใหญ่สะพานเจริญพาสน์ธนบุรี25612020-05-292020-05-29
727คลองบางหลวงชุมชนคลองบางหลวงภาษีเจริญ25612020-05-292020-05-29
728คลองบางกรวยวัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
729บางกรวยวัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
730มหาสวัสดิ์หน้าวัดชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน25612020-05-292020-05-29
731ทวีวัฒนาถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีทวีวัฒนา25612020-05-292020-05-29
732ทวีวัฒนาแยกถนนเพชรเกษม 69บางแค25612020-05-292020-05-29
733ทวีวัฒนาสน.ศาลาแดงทวีวัฒนา25612020-05-292020-05-29
734สนามชัยวัดสิงห์จอมทอง25612020-05-292020-05-29
735สนามชัยวัดเลาบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
736สนามชัยสน. ท่าข้ามบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
737สนามชัยวัดบางกระดี่บางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
738สนามชัยวัดแสมดำบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
739หัวกระบือวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
740ขุนราชพินิจใจหน้า ปตร.คลองขุนฯบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
741ขุนราชพินิจใจปตร.รางสะแกบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
742ขุนราชพินิจใจวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
743ประเวศบุรีรมย์หน้าวัดลานบุญลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
744ประเวศบุรีรมย์สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
745ประเวศบุรีรมย์ถนนพัฒนาการประเวศ25612020-05-292020-05-29
746เชิงตาแพปตร. เชิงตาแพบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
747รางหอกหักปตร. วัดลูกโคบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
748รางหอกหักปตร. เรือสัญจรบางขุนเทียน25612020-05-292020-05-29
749บางจาก(เขตพระโขนง)โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง25612020-05-292020-05-29
750บางรักถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25612020-05-292020-05-29
751บางกะปิปตร. บางกะปิห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
752บางเขนปตร. บางเขนเก่าบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
753บางเขนวัดทางหลวงบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
754บางเขนข้างทัณฑสถานบางเขนจตุจักร25612020-05-292020-05-29
755บางเขนชุมชนบางบัวบางเขน25612020-05-292020-05-29
756บางเขนถ.วิภาวดีรังสิตบางเขน25612020-05-292020-05-29
757บางเขนใหม่ถนนพิบูลย์สงครามบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
758บางยี่ขันวัดพระศิริไอยสวรรค์บางพลัด25612020-05-292020-05-29
759บางยี่ขันถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25612020-05-292020-05-29
760บางยี่ขันซ.บรมราชชนนี 2บางพลัด25612020-05-292020-05-29
761บางจาก(เขตบางพลัด)วัดเปาว์โลหิตบางพลัด25612020-05-292020-05-29
762บางพลูวัดภาณุรังสีบางพลัด25612020-05-292020-05-29
763บางพลัดถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25612020-05-292020-05-29
764พระครูถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25612020-05-292020-05-29
765บางโพสน. บางโพบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
766บางโพถนนประชาราษฏร์สาย 1บางซื่อ25612020-05-292020-05-29
767หลุมไผ่ถนนลาดปลาเค้าลาดพร้าว25612020-05-292020-05-29
768หลุมไผ่ติด ซ. ลาดปลาเค้า 53บางเขน25612020-05-292020-05-29
769กุ่มหมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)บึงกุ่ม25612020-05-292020-05-29
770กุ่มถ. สุขาภิบาล 2บึงกุ่ม25612020-05-292020-05-29
771พังพวยถ. สุขาภิบาล 1บึงกุ่ม25612020-05-292020-05-29
772พังพวยหลังแฟลตคลองจั่น ซ.57บางกะปิ25612020-05-292020-05-29
773เตยปตร. คลองเตยคลองเตย25612020-05-292020-05-29
774เตยอาคารทวิชคลองเตย25612020-05-292020-05-29
775วัดดอนซ. เจริญกรุง 57สาทร25612020-05-292020-05-29
776ต้นไทรถ. เจริญนคร 17คลองสาน25612020-05-292020-05-29
777วัดทองเพลงวัดทองเพลงคลองสาน25612020-05-292020-05-29
778วัดทองเพลงถนนเจริญนครคลองสาน25612020-05-292020-05-29
779หัวลำโพงหน้าเขตคลองเตยคลองเตย25612020-05-292020-05-29
780กรวยซ. เจริญกรุง 71บางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
781ด่านถนนเทอดไทยภาษีเจริญ25612020-05-292020-05-29
782ด่านท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)จอมทอง25612020-05-292020-05-29
783ลาดยาวถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักร25612020-05-292020-05-29
784ลาดยาวถนนรัชดาภิเษกจตุจักร25612020-05-292020-05-29
785พญาเวิกถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)จตุจักร25612020-05-292020-05-29
786น้ำแก้วถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)ห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
787น้ำแก้วถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25612020-05-292020-05-29
788สวนหลวงถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)ปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
789สวนหลวงถนนเจริญเมืองปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
790บางกระบือถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)ดุสิต25612020-05-292020-05-29
791นาซองถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)ดินแดง25612020-05-292020-05-29
792นาซองถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)ดินแดง25612020-05-292020-05-29
793บางสะแกถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)ธนบุรี25612020-05-292020-05-29
794บางสะแกถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)ธนบุรี25612020-05-292020-05-29
795วัดอนงค์หน้าวัดอนงค์คลองสาน25612020-05-292020-05-29
796สองต้นนุ่นถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
797สองต้นนุ่นซ.รามคำแหง 209มีนบุรี25612020-05-292020-05-29
798บางลำภูล่างวัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองสาน25612020-05-292020-05-29
799วัดราชาวัดราชาดุสิต25612020-05-292020-05-29
800บุปผารามสน.บุปผารามธนบุรี25612020-05-292020-05-29
801ผักหนามซ.จรัญฯ 41บางพลัด25612020-05-292020-05-29
802บางบำหรุซ.จรัญฯ 45บางพลัด25612020-05-292020-05-29
803ควายถ.พุทธมณฑลสาย 2ทวีวัฒนา25612020-05-292020-05-29
804บัว(ทวีวัฒนา)ถ.สวนผัก 46ทวีวัฒนา25612020-05-292020-05-29
805เจ๊กซ.รามคำแหง 149สะพานสูง25612020-05-292020-05-29
806หลอแหลซ.รามคำแหง 157/3สะพานสูง25612020-05-292020-05-29
807หลอแหลซ.รามคำแหง 162สะพานสูง25612020-05-292020-05-29
808หลอแหลซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีรอสะพานสูง25612020-05-292020-05-29
809บางชันถ.รามคำแหง ตรงข้ามธาราการ์เด้นมีนบุรี25612020-05-292020-05-29
810ลาดบัวขาวถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวสะพานสูง25612020-05-292020-05-29
811ลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวสะพานสูง25612020-05-292020-05-29
812ลำนายโสถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
813ลำนายโสวัดปากบึงลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
814บึงขวางถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางมีนบุรี25612020-05-292020-05-29
815ทรายกองดินถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินมีนบุรี25612020-05-292020-05-29
816ลำหินถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองหนองจอก25612020-05-292020-05-29
817ลำหินฝั่งใต้ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้หนองจอก25612020-05-292020-05-29
818สิบเอ็ดถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดหนองจอก25612020-05-292020-05-29
819หวังโตถ.มิตรไมตรี ชุมชนหนองจอกหนองจอก25612020-05-292020-05-29
820บึงแตงโมถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นหนองจอก25612020-05-292020-05-29
821ลำต้นกล้วยถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกหนองจอก25612020-05-292020-05-29
822ลำผักชีถ.สิวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.หนองจอก25612020-05-292020-05-29
823ลำผักชีถ.ฉลองกรุง ม.ฉลองกรุงริเวอร์วิวหนองจอก25612020-05-292020-05-29
824ลำปลาเน่าถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองหนองจอก25612020-05-292020-05-29
825ส้มป่อยพระราม6สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
826ซุงใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนบางซื่อ25612020-05-292020-05-29
827บางซ่อนถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36บางซื่อ25612020-05-292020-05-29
828บางโพธิ์ขวางถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21บางซื่อ25612020-05-292020-05-29
829บึงหน้าสำนักงานเขตสวนหลวงสวนหลวง25612020-05-292020-05-29
830สองห้องถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61ประเวศ25612020-05-292020-05-29
831สองห้องถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9ประเวศ25612020-05-292020-05-29
832สองห้องหน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)ประเวศ25612020-05-292020-05-29
833วัดกระทุ่มเสือปลาถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศ25612020-05-292020-05-29
834จรเข้ขบถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79ประเวศ25612020-05-292020-05-29
835จรเข้ขบถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนประเวศ25612020-05-292020-05-29
836ปลัดเปรียงถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มัสยิดซะห์หร่อตุลอิสลามประเวศ25612020-05-292020-05-29
837ปลัดเปรียงทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)ประเวศ25612020-05-292020-05-29
838ตาเปียถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 51ประเวศ25612020-05-292020-05-29
839หนองบอนถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26ประเวศ25612020-05-292020-05-29
840ตาช้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25612020-05-292020-05-29
841ตาสาดประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25612020-05-292020-05-29
842บ้านม้าถ.ศรีนครินทร์สวนหลวง25612020-05-292020-05-29
843หัวหมากถ.อ่อนนุชสวนหลวง25612020-05-292020-05-29
844ตาพุกถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4ลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
845บัวลอยถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22ลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
846ลาดกระบังถ.ลาดกระบัง วัดลาดกระบังลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
847หนองตะกร้าถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40ลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
848หนองคาหมู่บ้านมณสินีลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
849หนองปรือสวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
850หัวตะเข้ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล)ลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
851ลำพุทธาติดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
852ลำชวดเตยติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
853ลำกอไผ่ตัดถนนฉลองกรุงลาดกระบัง25612020-05-292020-05-29
854บัว(บางเขน)ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5บางเขน25612020-05-292020-05-29
855จรเข้ถ.วัชรพล (ข้างร้านไก่ย่างจักราช ใต้ทางด่วน)บางเขน25612020-05-292020-05-29
856ออเงินตัดถนนสุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60สายไหม25612020-05-292020-05-29
857ออเงินหมู่บ้านมายด์เพลสสายไหม25612020-05-292020-05-29
858ออเงินร.ร.ศิริวัฒน์วิทยาสายไหม25612020-05-292020-05-29
859สองซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยาสายไหม25612020-05-292020-05-29
860บางอ้อถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากพระโขนง25612020-05-292020-05-29
861เจ็กถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขพระโขนง25612020-05-292020-05-29
862บ้านหลายถ.อ่อนนุชพระโขนง25612020-05-292020-05-29
863บ้านหลายซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นพระโขนง25612020-05-292020-05-29
864เคล็ดถ.อ่อนนุชพระโขนง25612020-05-292020-05-29
865เคล็ดถ.อุดมสุข พระโขนง25612020-05-292020-05-29
866ขวางถ.เจริญกรุง 72บางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
867สวนหลวง(บางคอแหลม)ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76บางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
868บางคอแหลมถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยบางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
869วัดจันทร์ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมบางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
870บางโคล่น้อยถ.พระราม 3 โฮมโปรบางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
871บางโคล่น้อยถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์บางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
872บางโคล่ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์บางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
873วัดไทรถ.พระราม 3 วัดไกรบางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
874วัดช่องนนทรีถ.พระราม 3 เข้าซอย 53ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
875ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีบางกะปิ25612020-05-292020-05-29
876ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจบางกะปิ25612020-05-292020-05-29
877ใหม่ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
878วัดปริวาสถ.พระราม 3ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
879วัดดอกไม้ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
880โรงน้ำมันถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากยานนาวา25612020-05-292020-05-29
881ครุถ.เสรีไทย 67คันนายาว25612020-05-292020-05-29
882ลำเกร็ดถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25612020-05-292020-05-29
883คอตันถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25612020-05-292020-05-29
884ระหัสถ.เสรีไทย 57คันนายาว25612020-05-292020-05-29
885ลำต้นนุ่นถ.เสรีไทย 73คันนายาว25612020-05-292020-05-29
886บ้านม้าถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าบางกะปิ25612020-05-292020-05-29
887บ้านม้าถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1บางกะปิ25612020-05-292020-05-29
888สะพานสูงถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์สะพานสูง25612020-05-292020-05-29
889ทับช้างล่างถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)สะพานสูง25612020-05-292020-05-29
890บัวคลี่ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวสะพานสูง25612020-05-292020-05-29
891หลอแหลถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนสะพานสูง25612020-05-292020-05-29
892ลำมะขามถ.ฉลองกรุงหนองจอก25612020-05-292020-05-29
893มะนาวปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
894มหาศรถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5หนองแขม25612020-05-292020-05-29
895มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)หนองแขม25612020-05-292020-05-29
896มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)หนองแขม25612020-05-292020-05-29
897บางจากกาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคบางแค25612020-05-292020-05-29
898บางจากพุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)บางแค25612020-05-292020-05-29
899บางไผ่ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาบางแค25612020-05-292020-05-29
900บางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค25612020-05-292020-05-29
901สามวาปตร.หทัยราษฎร์มีนบุรี25612020-05-292020-05-29
902สามวาสุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา25612020-05-292020-05-29
903พลับพลาสถานีสูบน้ำคลองพลับพลาวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
904พลับพลาประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
905พลับพลาหน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
906พลับพลาหลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
907พลับพลาลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
908พลับพลาหลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาวังทองหลาง25612020-05-292020-05-29
909ต้นสนซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์ปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
910ต้นสนซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
911สมคิดซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
912สมคิดซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
913สี่ถ.สุวินทวงศ์ (เลย) บริษัทแสงสหมิตรสตีล จำกัดมีนบุรี25612020-05-292020-05-29
914ลำต้นไทรถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์มีนบุรี25612020-05-292020-05-29
915คลองบางมดตลาดน้ำคลองบางมดจอมทอง25612020-05-292020-05-29
916คลองบางมดวัดพุทธบูชาจอมทอง25612020-05-292020-05-29
917คลองบางมดพุทธบูชา 24ทุ่งครุ25612020-05-292020-05-29
918คลองบางมดถนนพระรามสองทุ่งครุ25612020-05-292020-05-29
919คลองพระยาสุเรนทร์วัดหนองใหญ๋สายไหม25612020-05-292020-05-29
920คลองบึงไผ่ถนนประชาร่วมใจมีนบุรี25612020-05-292020-05-29
921คลองโตนดถนนสุวินนทวงศ์มีนบุรี25612020-05-292020-05-29
922คลองอรชรข้างสยามดิสคัฟเวอรี่ปทุมวัน25612020-05-292020-05-29
923บึงหนองบอนปตร.1ประเวศ25612020-05-292020-05-29
924บึงหนองบอนปตร.2ประเวศ25612020-05-292020-05-29
925บึงหนองบอนปตร.3ประเวศ25612020-05-292020-05-29
926บึงหนองบอนหน้าศูนย์อำนวยการฯประเวศ25612020-05-292020-05-29
927แม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์นนทบุรี25612020-05-292020-05-29
928แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม7 บางซื่อ25612020-05-292020-05-29
929แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานปื่นเกล้า พระนคร25612020-05-292020-05-29
930แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธ พระนคร25612020-05-292020-05-29
931แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกรุงเทพ บางคอแหลม25612020-05-292020-05-29
932แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม9 ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
933แม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรี ยานนาวา25612020-05-292020-05-29
934แม่น้ำเจ้าพระยาวัดบางนานอก บางนา25612020-05-292020-05-29
935แม่น้ำเจ้าพระยาพระประแดง สมุทรปราการ25612020-05-292020-05-29
936คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร.ราชินีพระนคร25622020-05-292020-05-29
937คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากรมที่ดินพระนคร25622020-05-292020-05-29
938คูเมืองเดิม(คลองหลอด)อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมพระนคร25622020-05-292020-05-29
939คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร. พระปิ่นเกล้าพระนคร25622020-05-292020-05-29
940คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากระทรวงมหาดไทยพระนคร25622020-05-292020-05-29
941หลอดวัดราชนัดดาหลัง กทม. 1พระนคร25622020-05-292020-05-29
942หลอดวัดราชบพิธถนนตีทองพระนคร25622020-05-292020-05-29
943รอบกรุงสะพานผ่านฟ้าพระนคร25622020-05-292020-05-29
944รอบกรุงหลังตลาดนานาพระนคร25622020-05-292020-05-29
945รอบกรุงปตร. บางลำภูพระนคร25622020-05-292020-05-29
946รอบกรุงปตร. โอ่งอ่างสัมพันธวงศ์25622020-05-292020-05-29
947รอบกรุงสะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)สัมพันธวงศ์25622020-05-292020-05-29
948รอบกรุงสะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)สัมพันธวงศ์25622020-05-292020-05-29
949มหานาคสะพานดำรัสป้อมปราบศัตรูพ่าย25622020-05-292020-05-29
950มหานาคสะพานเจริญราษฎร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย25622020-05-292020-05-29
951มหานาคเจริญผลปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
952ผดุงกรุงเกษมสถานีสูบน้ำกรุงเกษมบางรัก25622020-05-292020-05-29
953ผดุงกรุงเกษมสถานีรถไฟหัวลำโพงป้อมปราบศัตรูพ่าย25622020-05-292020-05-29
954ผดุงกรุงเกษมหน้ากรมวิเทศสหการดุสิต25622020-05-292020-05-29
955ผดุงกรุงเกษมตลาดเทวราชดุสิต25622020-05-292020-05-29
956ผดุงกรุงเกษมปตร. เทเวศน์ดุสิต25622020-05-292020-05-29
957สามเสนปตร. สามเสนดุสิต25622020-05-292020-05-29
958สามเสนวัดโบสถ์ดุสิต25622020-05-292020-05-29
959สามเสนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไท25622020-05-292020-05-29
960สามเสนหลังแฟลตดินแดงดินแดง25622020-05-292020-05-29
961แสนแสบตลาดหนองจอกหนองจอก25622020-05-292020-05-29
962แสนแสบถนนอโศกดินแดงห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
963แสนแสบปตร.แสนแสบ (ถ.เพชรบุรี ซ.ประสานมิตร)วัฒนา25622020-05-292020-05-29
964แสนแสบซอยเทพลีลาวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
965แสนแสบสะพานบางกะปิบางกะปิ25622020-05-292020-05-29
966แสนแสบวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรี25622020-05-292020-05-29
967แสนแสบมีนบุรี (รร.สตรีวิทยามีนบุรี)มีนบุรี25622020-05-292020-05-29
968แสนแสบปตร.แสนแสบ (ของกรมชลประทาน)มีนบุรี25622020-05-292020-05-29
969แสนแสบสะพานประตูน้ำเวิลเทรดเซ็นเตอร์ราชเทวี25622020-05-292020-05-29
970แสนแสบถนนเลียบวารีหนองจอก25622020-05-292020-05-29
971แสนแสบซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกหนองจอก25622020-05-292020-05-29
972ตันปตร. คลองตันวัฒนา25622020-05-292020-05-29
973เปรมประชากรสี่แยกสะพานแดงดุสิต25622020-05-292020-05-29
974เปรมประชากรตลาดบางซื่อบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
975เปรมประชากรทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)จตุจักร25622020-05-292020-05-29
976เปรมประชากรเทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)จตุจักร25622020-05-292020-05-29
977เปรมประชากรถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)ดุสิต25622020-05-292020-05-29
978เปรมประชากรถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)ดุสิต25622020-05-292020-05-29
979เปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่25622020-05-292020-05-29
980เปรมประชากรถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองดอนเมือง25622020-05-292020-05-29
981บางซื่อสะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)ดุสิต25622020-05-292020-05-29
982บางซื่อถนนพหลโยธินพญาไท25622020-05-292020-05-29
983บางซื่อถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)ดินแดง25622020-05-292020-05-29
984สาทรปตร. สาทรสาทร25622020-05-292020-05-29
985สาทรสถานทูตซาอุดิอาระเบียสาทร25622020-05-292020-05-29
986สาทรถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมสาทร25622020-05-292020-05-29
987ช่องนนทรีถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
988ช่องนนทรีแยกถนนจันทร์ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
989ช่องนนทรีก่อนแยกสาทรสาทร25622020-05-292020-05-29
990ช่องนนทรีตัดถนนสีลมบางรัก25622020-05-292020-05-29
991ช่องนนทรีตัดถนนสุรวงศ์บางรัก25622020-05-292020-05-29
992ช่องนนทรีหน้าโรงงานฯช่องนนทรียานนาวา25622020-05-292020-05-29
993บางไส้ไก่ถนนเจริญนครธนบุรี25622020-05-292020-05-29
994บางไส้ไก่ถนนตากสินธนบุรี25622020-05-292020-05-29
995สมเด็จเจ้าพระยาสะพานท่าดินแดงคลองสาน25622020-05-292020-05-29
996สมเด็จเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน25622020-05-292020-05-29
997ห้วยขวางชุมชนห้วยขวางดินแดง25622020-05-292020-05-29
998ห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยดินแดง25622020-05-292020-05-29
999ห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1000ห้วยขวางถนนวัฒนธรรม ใกล้สถานฑูตเกาหลีห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1001ลาดพร้าวสน.วังทองหลางวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1002ลาดพร้าวถนนประชาอุทิศห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1003ลาดพร้าวร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์ (ถนนลาดพร้าว)ห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1004ลาดพร้าววัดบางบัวบางเขน25622020-05-292020-05-29
1005ลาดพร้าวถนนเกษตร - นวมินทร์จตุจักร25622020-05-292020-05-29
1006บางน้ำชนถนนเจริญนครธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1007บางน้ำชนถนนพระเจ้าตากสินธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1008ดาวคะนองถนนเจริญนครราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1009ดาวคะนองถ.พระเจ้าตากสิน หลังโรงเก็บขนมูลฝอยราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1010บางขุนเทียนท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)จอมทอง25622020-05-292020-05-29
1011บางขุนเทียนถนนพระรามที่ 2จอมทอง25622020-05-292020-05-29
1012ภาษีเจริญร.ร.วัดรางบัว (ถ.เพชรเกษม 33)ภาษีเจริญ25622020-05-292020-05-29
1013ภาษีเจริญถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)หนองแขม25622020-05-292020-05-29
1014อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดโตนดนนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1015อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1016บางละมุดตรงข้าม รร.เทคโนโลยีพระรามหก)บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1017มอญถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่25622020-05-292020-05-29
1018มอญถนนจรัญสนิทวงค์บางกอกน้อย25622020-05-292020-05-29
1019บางกอกน้อยถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย25622020-05-292020-05-29
1020บางกอกน้อยท่าน้ำวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย25622020-05-292020-05-29
1021บางกอกน้อยทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1022บางกอกน้อยซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1023บางกอกน้อยท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.บางกรวย-จงถนอม)นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1024พระโขนงปตร. พระโขนงคลองเตย25622020-05-292020-05-29
1025พระโขนงสะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)วัฒนา25622020-05-292020-05-29
1026บางนาหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)บางนา25622020-05-292020-05-29
1027บางนาสะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)บางนา25622020-05-292020-05-29
1028สำเหร่ถนนเจริญนครธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1029สำเหร่ถนนเทอดไทยธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1030ไผ่สิงโตตลาดคลองเตยคลองเตย25622020-05-292020-05-29
1031ไผ่สิงโตข้างโรงงานยาสูบคลองเตย25622020-05-292020-05-29
1032แจงร้อนถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1033แจงร้อนถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1034ราษฎร์บูรณะถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1035ราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1036บางปะกอกถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1037บางปะกอกถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1038บางปะแก้วถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1039บางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25622020-05-292020-05-29
1040สำโรงสะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)สมุทรปราการ25622020-05-292020-05-29
1041บางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมภาษีเจริญ25622020-05-292020-05-29
1042บางกอกใหญ่ร.ร.พาณิชยการธนบุรีบางกอกใหญ่25622020-05-292020-05-29
1043ชักพระวัดช่างเหล็กตลิ่งชัน25622020-05-292020-05-29
1044ชักพระบางขุนนนท์บางกอกน้อย25622020-05-292020-05-29
1045บางกอกใหญ่สะพานเจริญพาสน์ธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1046คลองบางหลวงชุมชนคลองบางหลวงภาษีเจริญ25622020-05-292020-05-29
1047คลองบางกรวยวัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1048บางกรวยวัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1049มหาสวัสดิ์หน้าวัดชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน25622020-05-292020-05-29
1050ทวีวัฒนาถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีทวีวัฒนา25622020-05-292020-05-29
1051ทวีวัฒนาแยกถนนเพชรเกษม 69บางแค25622020-05-292020-05-29
1052ทวีวัฒนาสน.ศาลาแดงทวีวัฒนา25622020-05-292020-05-29
1053สนามชัยวัดสิงห์จอมทอง25622020-05-292020-05-29
1054สนามชัยวัดเลาบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1055สนามชัยสน. ท่าข้ามบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1056สนามชัยวัดบางกระดี่บางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1057สนามชัยวัดแสมดำบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1058หัวกระบือวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1059ขุนราชพินิจใจหน้า ปตร.คลองขุนฯบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1060ขุนราชพินิจใจปตร.รางสะแกบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1061ขุนราชพินิจใจวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1062ประเวศบุรีรมย์หน้าวัดลานบุญลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1063ประเวศบุรีรมย์สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1064ประเวศบุรีรมย์ถนนพัฒนาการประเวศ25622020-05-292020-05-29
1065เชิงตาแพปตร. เชิงตาแพบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1066รางหอกหักปตร. วัดลูกโคบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1067รางหอกหักปตร. เรือสัญจรบางขุนเทียน25622020-05-292020-05-29
1068บางจาก(เขตพระโขนง)โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง25622020-05-292020-05-29
1069บางรักถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1070บางกะปิปตร. บางกะปิห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1071บางเขนปตร. บางเขนเก่าบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1072บางเขนวัดทางหลวงบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1073บางเขนข้างทัณฑสถานบางเขนจตุจักร25622020-05-292020-05-29
1074บางเขนชุมชนบางบัวบางเขน25622020-05-292020-05-29
1075บางเขนถ.วิภาวดีรังสิตบางเขน25622020-05-292020-05-29
1076บางเขนใหม่ถนนพิบูลย์สงครามบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1077บางยี่ขันวัดพระศิริไอยสวรรค์บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1078บางยี่ขันถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1079บางยี่ขันซ.บรมราชชนนี 2บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1080บางจาก(เขตบางพลัด)วัดเปาว์โลหิตบางพลัด25622020-05-292020-05-29
1081บางพลูวัดภาณุรังสีบางพลัด25622020-05-292020-05-29
1082บางพลัดถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1083พระครูถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1084บางโพสน. บางโพบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1085บางโพถนนประชาราษฏร์สาย 1บางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1086หลุมไผ่ถนนลาดปลาเค้าลาดพร้าว25622020-05-292020-05-29
1087หลุมไผ่ติด ซ. ลาดปลาเค้า 53บางเขน25622020-05-292020-05-29
1088กุ่มหมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)บึงกุ่ม25622020-05-292020-05-29
1089กุ่มถ. สุขาภิบาล 2บึงกุ่ม25622020-05-292020-05-29
1090พังพวยถ. สุขาภิบาล 1บึงกุ่ม25622020-05-292020-05-29
1091พังพวยหลังแฟลตคลองจั่น ซ.57บางกะปิ25622020-05-292020-05-29
1092เตยปตร. คลองเตยคลองเตย25622020-05-292020-05-29
1093เตยอาคารทวิชคลองเตย25622020-05-292020-05-29
1094วัดดอนซ. เจริญกรุง 57สาทร25622020-05-292020-05-29
1095ต้นไทรถ. เจริญนคร 17คลองสาน25622020-05-292020-05-29
1096วัดทองเพลงวัดทองเพลงคลองสาน25622020-05-292020-05-29
1097วัดทองเพลงถนนเจริญนครคลองสาน25622020-05-292020-05-29
1098หัวลำโพงหน้าเขตคลองเตยคลองเตย25622020-05-292020-05-29
1099กรวยซ. เจริญกรุง 71บางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1100ด่านถนนเทอดไทยภาษีเจริญ25622020-05-292020-05-29
1101ด่านท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)จอมทอง25622020-05-292020-05-29
1102ลาดยาวถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักร25622020-05-292020-05-29
1103ลาดยาวถนนรัชดาภิเษกจตุจักร25622020-05-292020-05-29
1104พญาเวิกถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)จตุจักร25622020-05-292020-05-29
1105น้ำแก้วถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)ห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1106น้ำแก้วถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25622020-05-292020-05-29
1107สวนหลวงถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)ปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1108สวนหลวงถนนเจริญเมืองปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1109บางกระบือถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)ดุสิต25622020-05-292020-05-29
1110นาซองถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)ดินแดง25622020-05-292020-05-29
1111นาซองถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)ดินแดง25622020-05-292020-05-29
1112บางสะแกถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)ธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1113บางสะแกถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)ธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1114วัดอนงค์หน้าวัดอนงค์คลองสาน25622020-05-292020-05-29
1115สองต้นนุ่นถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1116สองต้นนุ่นซ.รามคำแหง 209มีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1117บางลำภูล่างวัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองสาน25622020-05-292020-05-29
1118วัดราชาวัดราชาดุสิต25622020-05-292020-05-29
1119บุปผารามสน.บุปผารามธนบุรี25622020-05-292020-05-29
1120ผักหนามซ.จรัญฯ 41บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1121บางบำหรุซ.จรัญฯ 45บางพลัด25622020-05-292020-05-29
1122ควายถ.พุทธมณฑลสาย 2ทวีวัฒนา25622020-05-292020-05-29
1123บัว(ทวีวัฒนา)ถ.สวนผัก 46ทวีวัฒนา25622020-05-292020-05-29
1124เจ๊กซ.รามคำแหง 149สะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1125หลอแหลซ.รามคำแหง 157/3สะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1126หลอแหลซ.รามคำแหง 162สะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1127หลอแหลซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีรอสะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1128บางชันถ.รามคำแหง ตรงข้ามธาราการ์เด้นมีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1129ลาดบัวขาวถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวสะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1130ลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวสะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1131ลำนายโสถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1132ลำนายโสวัดปากบึงลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1133บึงขวางถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางมีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1134ทรายกองดินถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินมีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1135ลำหินถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1183เคล็ดถ.อ่อนนุชพระโขนง25622020-05-292020-05-29
1136ลำหินฝั่งใต้ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้หนองจอก25622020-05-292020-05-29
1137สิบเอ็ดถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1138หวังโตถ.มิตรไมตรี ชุมชนหนองจอกหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1139บึงแตงโมถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1140ลำต้นกล้วยถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1141ลำผักชีถ.สิวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.หนองจอก25622020-05-292020-05-29
1142ลำผักชีถ.ฉลองกรุง ม.ฉลองกรุงริเวอร์วิวหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1143ลำปลาเน่าถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1144ส้มป่อยพระราม6สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1145ซุงใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนบางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1146บางซ่อนถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36บางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1147บางโพธิ์ขวางถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21บางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1148บึงหน้าสำนักงานเขตสวนหลวงสวนหลวง25622020-05-292020-05-29
1149สองห้องถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1150สองห้องถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1151สองห้องหน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1152วัดกระทุ่มเสือปลาถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศ25622020-05-292020-05-29
1153จรเข้ขบถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1154จรเข้ขบถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนประเวศ25622020-05-292020-05-29
1155ปลัดเปรียงถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มัสยิดซะห์หร่อตุลอิสลามประเวศ25622020-05-292020-05-29
1156ปลัดเปรียงทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1157ตาเปียถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 51ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1158หนองบอนถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1159ตาช้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1160ตาสาดประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1161บ้านม้าถ.ศรีนครินทร์สวนหลวง25622020-05-292020-05-29
1162หัวหมากถ.อ่อนนุชสวนหลวง25622020-05-292020-05-29
1163ตาพุกถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4ลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1164บัวลอยถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22ลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1165ลาดกระบังถ.ลาดกระบัง วัดลาดกระบังลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1166หนองตะกร้าถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40ลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1167หนองคาหมู่บ้านมณสินีลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1168หนองปรือสวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1169หัวตะเข้ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล)ลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1170ลำพุทธาติดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1171ลำชวดเตยติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1172ลำกอไผ่ตัดถนนฉลองกรุงลาดกระบัง25622020-05-292020-05-29
1173บัว(บางเขน)ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5บางเขน25622020-05-292020-05-29
1174จรเข้ถ.วัชรพล (ข้างร้านไก่ย่างจักราช ใต้ทางด่วน)บางเขน25622020-05-292020-05-29
1175ออเงินตัดถนนสุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60สายไหม25622020-05-292020-05-29
1176ออเงินหมู่บ้านมายด์เพลสสายไหม25622020-05-292020-05-29
1177ออเงินร.ร.ศิริวัฒน์วิทยาสายไหม25622020-05-292020-05-29
1178สองซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยาสายไหม25622020-05-292020-05-29
1179บางอ้อถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากพระโขนง25622020-05-292020-05-29
1180เจ็กถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขพระโขนง25622020-05-292020-05-29
1181บ้านหลายถ.อ่อนนุชพระโขนง25622020-05-292020-05-29
1182บ้านหลายซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นพระโขนง25622020-05-292020-05-29
1184เคล็ดถ.อุดมสุข พระโขนง25622020-05-292020-05-29
1185ขวางถ.เจริญกรุง 72บางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1186สวนหลวง(บางคอแหลม)ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76บางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1187บางคอแหลมถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยบางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1188วัดจันทร์ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมบางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1189บางโคล่น้อยถ.พระราม 3 โฮมโปรบางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1190บางโคล่น้อยถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์บางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1191บางโคล่ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์บางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1192วัดไทรถ.พระราม 3 วัดไกรบางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1193วัดช่องนนทรีถ.พระราม 3 เข้าซอย 53ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1194ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีบางกะปิ25622020-05-292020-05-29
1195ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจบางกะปิ25622020-05-292020-05-29
1196ใหม่ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1197วัดปริวาสถ.พระราม 3ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1198วัดดอกไม้ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1199โรงน้ำมันถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1200ครุถ.เสรีไทย 67คันนายาว25622020-05-292020-05-29
1201ลำเกร็ดถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25622020-05-292020-05-29
1202คอตันถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25622020-05-292020-05-29
1203ระหัสถ.เสรีไทย 57คันนายาว25622020-05-292020-05-29
1204ลำต้นนุ่นถ.เสรีไทย 73คันนายาว25622020-05-292020-05-29
1205บ้านม้าถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าบางกะปิ25622020-05-292020-05-29
1206บ้านม้าถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1บางกะปิ25622020-05-292020-05-29
1207สะพานสูงถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์สะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1208ทับช้างล่างถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)สะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1209บัวคลี่ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวสะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1210หลอแหลถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนสะพานสูง25622020-05-292020-05-29
1211ลำมะขามถ.ฉลองกรุงหนองจอก25622020-05-292020-05-29
1212มะนาวปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1213มหาศรถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5หนองแขม25622020-05-292020-05-29
1214มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)หนองแขม25622020-05-292020-05-29
1215มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)หนองแขม25622020-05-292020-05-29
1216บางจากกาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคบางแค25622020-05-292020-05-29
1217บางจากพุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)บางแค25622020-05-292020-05-29
1218บางไผ่ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาบางแค25622020-05-292020-05-29
1219บางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค25622020-05-292020-05-29
1220สามวาปตร.หทัยราษฎร์มีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1221สามวาสุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา25622020-05-292020-05-29
1222พลับพลาสถานีสูบน้ำคลองพลับพลาวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1223พลับพลาประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1224พลับพลาหน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1225พลับพลาหลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1226พลับพลาลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1227พลับพลาหลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาวังทองหลาง25622020-05-292020-05-29
1228ต้นสนซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์ปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1229ต้นสนซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1230สมคิดซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1231สมคิดซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1232สี่ถ.สุวินทวงศ์ (เลย) บริษัทแสงสหมิตรสตีล จำกัดมีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1233ลำต้นไทรถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์มีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1234คลองบางมดตลาดน้ำคลองบางมดจอมทอง25622020-05-292020-05-29
1235คลองบางมดวัดพุทธบูชาจอมทอง25622020-05-292020-05-29
1236คลองบางมดพุทธบูชา 24ทุ่งครุ25622020-05-292020-05-29
1237คลองบางมดถนนพระรามสองทุ่งครุ25622020-05-292020-05-29
1238คลองพระยาสุเรนทร์วัดหนองใหญ๋สายไหม25622020-05-292020-05-29
1239คลองบึงไผ่ถนนประชาร่วมใจมีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1240คลองโตนดถนนสุวินนทวงศ์มีนบุรี25622020-05-292020-05-29
1241คลองอรชรข้างสยามดิสคัฟเวอรี่ปทุมวัน25622020-05-292020-05-29
1242บึงหนองบอนปตร.1ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1243บึงหนองบอนปตร.2ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1244บึงหนองบอนปตร.3ประเวศ25622020-05-292020-05-29
1245บึงหนองบอนหน้าศูนย์อำนวยการฯประเวศ25622020-05-292020-05-29
1246แม่น้ำเจ้าพระยาท่าน้ำนนท์นนทบุรี25622020-05-292020-05-29
1247แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม7 บางซื่อ25622020-05-292020-05-29
1248แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานปื่นเกล้า พระนคร25622020-05-292020-05-29
1249แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธ พระนคร25622020-05-292020-05-29
1250แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกรุงเทพ บางคอแหลม25622020-05-292020-05-29
1251แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม9 ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1252แม่น้ำเจ้าพระยาช่องนนทรี ยานนาวา25622020-05-292020-05-29
1253แม่น้ำเจ้าพระยาวัดบางนานอก บางนา25622020-05-292020-05-29
1254แม่น้ำเจ้าพระยาพระประแดง สมุทรปราการ25622020-05-292020-05-29
1255คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร.ราชินีพระนคร25632020-05-292020-05-29
1256คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากรมที่ดินพระนคร25632020-05-292020-05-29
1257คูเมืองเดิม(คลองหลอด)อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมพระนคร25632020-05-292020-05-29
1258คูเมืองเดิม(คลองหลอด)ปตร. พระปิ่นเกล้าพระนคร25632020-05-292020-05-29
1259คูเมืองเดิม(คลองหลอด)หน้ากระทรวงมหาดไทยพระนคร25632020-05-292020-05-29
1260หลอดวัดราชนัดดาหลัง กทม. 1พระนคร25632020-05-292020-05-29
1261หลอดวัดราชบพิธถนนตีทองพระนคร25632020-05-292020-05-29
1262รอบกรุงสะพานผ่านฟ้าพระนคร25632020-05-292020-05-29
1263รอบกรุงหลังตลาดนานาพระนคร25632020-05-292020-05-29
1264รอบกรุงปตร. บางลำภูพระนคร25632020-05-292020-05-29
1265รอบกรุงปตร. โอ่งอ่างสัมพันธวงศ์25632020-05-292020-05-29
1266รอบกรุงสะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)สัมพันธวงศ์25632020-05-292020-05-29
1267รอบกรุงสะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)สัมพันธวงศ์25632020-05-292020-05-29
1268มหานาคสะพานดำรัสป้อมปราบศัตรูพ่าย25632020-05-292020-05-29
1269มหานาคสะพานเจริญราษฎร์ป้อมปราบศัตรูพ่าย25632020-05-292020-05-29
1270มหานาคเจริญผลปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1271ผดุงกรุงเกษมสถานีสูบน้ำกรุงเกษมบางรัก25632020-05-292020-05-29
1272ผดุงกรุงเกษมสถานีรถไฟหัวลำโพงป้อมปราบศัตรูพ่าย25632020-05-292020-05-29
1273ผดุงกรุงเกษมหน้ากรมวิเทศสหการดุสิต25632020-05-292020-05-29
1274ผดุงกรุงเกษมตลาดเทวราชดุสิต25632020-05-292020-05-29
1275ผดุงกรุงเกษมปตร. เทเวศน์ดุสิต25632020-05-292020-05-29
1276สามเสนปตร. สามเสนดุสิต25632020-05-292020-05-29
1277สามเสนวัดโบสถ์ดุสิต25632020-05-292020-05-29
1278สามเสนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไท25632020-05-292020-05-29
1279สามเสนหลังแฟลตดินแดงดินแดง25632020-05-292020-05-29
1280แสนแสบตลาดหนองจอกหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1281แสนแสบถนนอโศกดินแดงห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1282แสนแสบปตร.แสนแสบ (ถ.เพชรบุรี ซ.ประสานมิตร)วัฒนา25632020-05-292020-05-29
1283แสนแสบซอยเทพลีลาวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1284แสนแสบสะพานบางกะปิบางกะปิ25632020-05-292020-05-29
1285แสนแสบวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1286แสนแสบมีนบุรี (รร.สตรีวิทยามีนบุรี)มีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1287แสนแสบปตร.แสนแสบ (ของกรมชลประทาน)มีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1288แสนแสบสะพานประตูน้ำเวิลเทรดเซ็นเตอร์ราชเทวี25632020-05-292020-05-29
1289แสนแสบถนนเลียบวารีหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1290แสนแสบซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1291ตันปตร. คลองตันวัฒนา25632020-05-292020-05-29
1292เปรมประชากรสี่แยกสะพานแดงดุสิต25632020-05-292020-05-29
1293เปรมประชากรตลาดบางซื่อบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1294เปรมประชากรทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)จตุจักร25632020-05-292020-05-29
1295เปรมประชากรเทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)จตุจักร25632020-05-292020-05-29
1296เปรมประชากรถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)ดุสิต25632020-05-292020-05-29
1297เปรมประชากรถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)ดุสิต25632020-05-292020-05-29
1298เปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่25632020-05-292020-05-29
1299เปรมประชากรถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองดอนเมือง25632020-05-292020-05-29
1300บางซื่อสะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)ดุสิต25632020-05-292020-05-29
1301บางซื่อถนนพหลโยธินพญาไท25632020-05-292020-05-29
1302บางซื่อถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)ดินแดง25632020-05-292020-05-29
1303สาทรปตร. สาทรสาทร25632020-05-292020-05-29
1304สาทรสถานทูตซาอุดิอาระเบียสาทร25632020-05-292020-05-29
1305สาทรถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมสาทร25632020-05-292020-05-29
1306ช่องนนทรีถนนนราธิวาสราชนครินทร์ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1307ช่องนนทรีแยกถนนจันทร์ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1308ช่องนนทรีก่อนแยกสาทรสาทร25632020-05-292020-05-29
1309ช่องนนทรีตัดถนนสีลมบางรัก25632020-05-292020-05-29
1310ช่องนนทรีตัดถนนสุรวงศ์บางรัก25632020-05-292020-05-29
1311ช่องนนทรีหน้าโรงงานฯช่องนนทรียานนาวา25632020-05-292020-05-29
1312บางไส้ไก่ถนนเจริญนครธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1313บางไส้ไก่ถนนตากสินธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1314สมเด็จเจ้าพระยาสะพานท่าดินแดงคลองสาน25632020-05-292020-05-29
1315สมเด็จเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน25632020-05-292020-05-29
1316ห้วยขวางชุมชนห้วยขวางดินแดง25632020-05-292020-05-29
1317ห้วยขวางถนนสุทธิสารวินิจฉัยดินแดง25632020-05-292020-05-29
1318ห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1319ห้วยขวางถนนวัฒนธรรม ใกล้สถานฑูตเกาหลีห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1320ลาดพร้าวสน.วังทองหลางวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1321ลาดพร้าวถนนประชาอุทิศห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1322ลาดพร้าวร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์ (ถนนลาดพร้าว)ห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1323ลาดพร้าววัดบางบัวบางเขน25632020-05-292020-05-29
1324ลาดพร้าวถนนเกษตร - นวมินทร์จตุจักร25632020-05-292020-05-29
1325บางน้ำชนถนนเจริญนครธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1326บางน้ำชนถนนพระเจ้าตากสินธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1327ดาวคะนองถนนเจริญนครราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1328ดาวคะนองถ.พระเจ้าตากสิน หลังโรงเก็บขนมูลฝอยราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1329บางขุนเทียนท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)จอมทอง25632020-05-292020-05-29
1330บางขุนเทียนถนนพระรามที่ 2จอมทอง25632020-05-292020-05-29
1331ภาษีเจริญร.ร.วัดรางบัว (ถ.เพชรเกษม 33)ภาษีเจริญ25632020-05-292020-05-29
1332ภาษีเจริญถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)หนองแขม25632020-05-292020-05-29
1333อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดโตนดนนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1334อ้อมนนท์ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์นนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1335บางละมุดตรงข้าม รร.เทคโนโลยีพระรามหก)บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1336มอญถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่25632020-05-292020-05-29
1337มอญถนนจรัญสนิทวงค์บางกอกน้อย25632020-05-292020-05-29
1338บางกอกน้อยถนนอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย25632020-05-292020-05-29
1339บางกอกน้อยท่าน้ำวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย25632020-05-292020-05-29
1340บางกอกน้อยทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1341บางกอกน้อยซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)นนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1342บางกอกน้อยท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.บางกรวย-จงถนอม)นนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1343พระโขนงปตร. พระโขนงคลองเตย25632020-05-292020-05-29
1344พระโขนงสะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)วัฒนา25632020-05-292020-05-29
1345บางนาหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)บางนา25632020-05-292020-05-29
1346บางนาสะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)บางนา25632020-05-292020-05-29
1347สำเหร่ถนนเจริญนครธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1348สำเหร่ถนนเทอดไทยธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1349ไผ่สิงโตตลาดคลองเตยคลองเตย25632020-05-292020-05-29
1350ไผ่สิงโตข้างโรงงานยาสูบคลองเตย25632020-05-292020-05-29
1351แจงร้อนถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1352แจงร้อนถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1353ราษฎร์บูรณะถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1354ราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1355บางปะกอกถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1356บางปะกอกถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1357บางปะแก้วถนนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1358บางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ25632020-05-292020-05-29
1359สำโรงสะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)สมุทรปราการ25632020-05-292020-05-29
1360บางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษมภาษีเจริญ25632020-05-292020-05-29
1361บางกอกใหญ่ร.ร.พาณิชยการธนบุรีบางกอกใหญ่25632020-05-292020-05-29
1362ชักพระวัดช่างเหล็กตลิ่งชัน25632020-05-292020-05-29
1363ชักพระบางขุนนนท์บางกอกน้อย25632020-05-292020-05-29
1364บางกอกใหญ่สะพานเจริญพาสน์ธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1365คลองบางหลวงชุมชนคลองบางหลวงภาษีเจริญ25632020-05-292020-05-29
1366คลองบางกรวยวัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)นนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1367บางกรวยวัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)นนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1368มหาสวัสดิ์หน้าวัดชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน25632020-05-292020-05-29
1369ทวีวัฒนาถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีทวีวัฒนา25632020-05-292020-05-29
1370ทวีวัฒนาแยกถนนเพชรเกษม 69บางแค25632020-05-292020-05-29
1371ทวีวัฒนาสน.ศาลาแดงทวีวัฒนา25632020-05-292020-05-29
1372สนามชัยวัดสิงห์จอมทอง25632020-05-292020-05-29
1373สนามชัยวัดเลาบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1374สนามชัยสน. ท่าข้ามบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1375สนามชัยวัดบางกระดี่บางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1376สนามชัยวัดแสมดำบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1377หัวกระบือวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1378ขุนราชพินิจใจหน้า ปตร.คลองขุนฯบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1379ขุนราชพินิจใจปตร.รางสะแกบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1380ขุนราชพินิจใจวัดหัวกระบือบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1381ประเวศบุรีรมย์หน้าวัดลานบุญลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1382ประเวศบุรีรมย์สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1383ประเวศบุรีรมย์ถนนพัฒนาการประเวศ25632020-05-292020-05-29
1384เชิงตาแพปตร. เชิงตาแพบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1385รางหอกหักปตร. วัดลูกโคบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1386รางหอกหักปตร. เรือสัญจรบางขุนเทียน25632020-05-292020-05-29
1387บางจาก(เขตพระโขนง)โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนง25632020-05-292020-05-29
1388บางรักถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1389บางกะปิปตร. บางกะปิห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1390บางเขนปตร. บางเขนเก่าบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1391บางเขนวัดทางหลวงบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1392บางเขนข้างทัณฑสถานบางเขนจตุจักร25632020-05-292020-05-29
1393บางเขนชุมชนบางบัวบางเขน25632020-05-292020-05-29
1394บางเขนถ.วิภาวดีรังสิตบางเขน25632020-05-292020-05-29
1395บางเขนใหม่ถนนพิบูลย์สงครามบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1396บางยี่ขันวัดพระศิริไอยสวรรค์บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1397บางยี่ขันถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1398บางยี่ขันซ.บรมราชชนนี 2บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1399บางจาก(เขตบางพลัด)วัดเปาว์โลหิตบางพลัด25632020-05-292020-05-29
1400บางพลูวัดภาณุรังสีบางพลัด25632020-05-292020-05-29
1401บางพลัดถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1402พระครูถนนจรัญสนิทวงค์บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1403บางโพสน. บางโพบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1404บางโพถนนประชาราษฏร์สาย 1บางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1405หลุมไผ่ถนนลาดปลาเค้าลาดพร้าว25632020-05-292020-05-29
1406หลุมไผ่ติด ซ. ลาดปลาเค้า 53บางเขน25632020-05-292020-05-29
1407กุ่มหมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)บึงกุ่ม25632020-05-292020-05-29
1408กุ่มถ. สุขาภิบาล 2บึงกุ่ม25632020-05-292020-05-29
1409พังพวยถ. สุขาภิบาล 1บึงกุ่ม25632020-05-292020-05-29
1410พังพวยหลังแฟลตคลองจั่น ซ.57บางกะปิ25632020-05-292020-05-29
1411เตยปตร. คลองเตยคลองเตย25632020-05-292020-05-29
1412เตยอาคารทวิชคลองเตย25632020-05-292020-05-29
1413วัดดอนซ. เจริญกรุง 57สาทร25632020-05-292020-05-29
1414ต้นไทรถ. เจริญนคร 17คลองสาน25632020-05-292020-05-29
1415วัดทองเพลงวัดทองเพลงคลองสาน25632020-05-292020-05-29
1416วัดทองเพลงถนนเจริญนครคลองสาน25632020-05-292020-05-29
1417หัวลำโพงหน้าเขตคลองเตยคลองเตย25632020-05-292020-05-29
1418กรวยซ. เจริญกรุง 71บางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1419ด่านถนนเทอดไทยภาษีเจริญ25632020-05-292020-05-29
1420ด่านท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)จอมทอง25632020-05-292020-05-29
1421ลาดยาวถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักร25632020-05-292020-05-29
1422ลาดยาวถนนรัชดาภิเษกจตุจักร25632020-05-292020-05-29
1423พญาเวิกถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)จตุจักร25632020-05-292020-05-29
1424น้ำแก้วถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)ห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1425น้ำแก้วถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง25632020-05-292020-05-29
1426สวนหลวงถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)ปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1427สวนหลวงถนนเจริญเมืองปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1428บางกระบือถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)ดุสิต25632020-05-292020-05-29
1429นาซองถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)ดินแดง25632020-05-292020-05-29
1430นาซองถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)ดินแดง25632020-05-292020-05-29
1431บางสะแกถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)ธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1432บางสะแกถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)ธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1433วัดอนงค์หน้าวัดอนงค์คลองสาน25632020-05-292020-05-29
1434สองต้นนุ่นถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1435สองต้นนุ่นซ.รามคำแหง 209มีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1436บางลำภูล่างวัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองสาน25632020-05-292020-05-29
1437วัดราชาวัดราชาดุสิต25632020-05-292020-05-29
1438บุปผารามสน.บุปผารามธนบุรี25632020-05-292020-05-29
1439ผักหนามซ.จรัญฯ 41บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1440บางบำหรุซ.จรัญฯ 45บางพลัด25632020-05-292020-05-29
1441ควายถ.พุทธมณฑลสาย 2ทวีวัฒนา25632020-05-292020-05-29
1442บัว(ทวีวัฒนา)ถ.สวนผัก 46ทวีวัฒนา25632020-05-292020-05-29
1443เจ๊กซ.รามคำแหง 149สะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1444หลอแหลซ.รามคำแหง 157/3สะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1445หลอแหลซ.รามคำแหง 162สะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1446หลอแหลซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีรอสะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1447บางชันถ.รามคำแหง ตรงข้ามธาราการ์เด้นมีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1448ลาดบัวขาวถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวสะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1449ลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวสะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1450ลำนายโสถ.ราษฏร์พัฒนา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1451ลำนายโสวัดปากบึงลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1452บึงขวางถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางมีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1453ทรายกองดินถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินมีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1454ลำหินถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1455ลำหินฝั่งใต้ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้หนองจอก25632020-05-292020-05-29
1456สิบเอ็ดถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1457หวังโตถ.มิตรไมตรี ชุมชนหนองจอกหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1458บึงแตงโมถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1459ลำต้นกล้วยถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1460ลำผักชีถ.สิวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.หนองจอก25632020-05-292020-05-29
1461ลำผักชีถ.ฉลองกรุง ม.ฉลองกรุงริเวอร์วิวหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1462ลำปลาเน่าถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1463ส้มป่อยพระราม6สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1464ซุงใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1465บางซ่อนถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36บางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1466บางโพธิ์ขวางถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21บางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1467บึงหน้าสำนักงานเขตสวนหลวงสวนหลวง25632020-05-292020-05-29
1468สองห้องถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1469สองห้องถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1470สองห้องหน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1471วัดกระทุ่มเสือปลาถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาประเวศ25632020-05-292020-05-29
1472จรเข้ขบถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1473จรเข้ขบถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนประเวศ25632020-05-292020-05-29
1474ปลัดเปรียงถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มัสยิดซะห์หร่อตุลอิสลามประเวศ25632020-05-292020-05-29
1475ปลัดเปรียงทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1476ตาเปียถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 51ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1477หนองบอนถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1478ตาช้างสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1479ตาสาดประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1480บ้านม้าถ.ศรีนครินทร์สวนหลวง25632020-05-292020-05-29
1481หัวหมากถ.อ่อนนุชสวนหลวง25632020-05-292020-05-29
1482ตาพุกถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4ลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1483บัวลอยถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22ลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1484ลาดกระบังถ.ลาดกระบัง วัดลาดกระบังลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1485หนองตะกร้าถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40ลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1486หนองคาหมู่บ้านมณสินีลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1487หนองปรือสวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1488หัวตะเข้ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล)ลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1489ลำพุทธาติดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1490ลำชวดเตยติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1491ลำกอไผ่ตัดถนนฉลองกรุงลาดกระบัง25632020-05-292020-05-29
1492บัว(บางเขน)ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5บางเขน25632020-05-292020-05-29
1493จรเข้ถ.วัชรพล (ข้างร้านไก่ย่างจักราช ใต้ทางด่วน)บางเขน25632020-05-292020-05-29
1494ออเงินตัดถนนสุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60สายไหม25632020-05-292020-05-29
1495ออเงินหมู่บ้านมายด์เพลสสายไหม25632020-05-292020-05-29
1496ออเงินร.ร.ศิริวัฒน์วิทยาสายไหม25632020-05-292020-05-29
1497สองซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยาสายไหม25632020-05-292020-05-29
1498บางอ้อถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากพระโขนง25632020-05-292020-05-29
1499เจ็กถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขพระโขนง25632020-05-292020-05-29
1500บ้านหลายถ.อ่อนนุชพระโขนง25632020-05-292020-05-29
1501บ้านหลายซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นพระโขนง25632020-05-292020-05-29
1502เคล็ดถ.อ่อนนุชพระโขนง25632020-05-292020-05-29
1503เคล็ดถ.อุดมสุข พระโขนง25632020-05-292020-05-29
1504ขวางถ.เจริญกรุง 72บางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1505สวนหลวง(บางคอแหลม)ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76บางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1506บางคอแหลมถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยบางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1507วัดจันทร์ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมบางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1508บางโคล่น้อยถ.พระราม 3 โฮมโปรบางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1509บางโคล่น้อยถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์บางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1510บางโคล่ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์บางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1511วัดไทรถ.พระราม 3 วัดไกรบางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1512วัดช่องนนทรีถ.พระราม 3 เข้าซอย 53ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1513ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีบางกะปิ25632020-05-292020-05-29
1514ลำสาลีถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจบางกะปิ25632020-05-292020-05-29
1515ใหม่ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1516วัดปริวาสถ.พระราม 3ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1517วัดดอกไม้ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1518โรงน้ำมันถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1519ครุถ.เสรีไทย 67คันนายาว25632020-05-292020-05-29
1520ลำเกร็ดถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25632020-05-292020-05-29
1521คอตันถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคันนายาว25632020-05-292020-05-29
1522ระหัสถ.เสรีไทย 57คันนายาว25632020-05-292020-05-29
1523ลำต้นนุ่นถ.เสรีไทย 73คันนายาว25632020-05-292020-05-29
1524บ้านม้าถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าบางกะปิ25632020-05-292020-05-29
1525บ้านม้าถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1บางกะปิ25632020-05-292020-05-29
1526สะพานสูงถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์สะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1527ทับช้างล่างถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)สะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1528บัวคลี่ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวสะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1529หลอแหลถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนสะพานสูง25632020-05-292020-05-29
1530ลำมะขามถ.ฉลองกรุงหนองจอก25632020-05-292020-05-29
1531มะนาวปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3ยานนาวา25632020-05-292020-05-29
1532มหาศรถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5หนองแขม25632020-05-292020-05-29
1533มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)หนองแขม25632020-05-292020-05-29
1534มหาศรซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)หนองแขม25632020-05-292020-05-29
1535บางจากกาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคบางแค25632020-05-292020-05-29
1536บางจากพุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)บางแค25632020-05-292020-05-29
1537บางไผ่ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาบางแค25632020-05-292020-05-29
1538บางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค25632020-05-292020-05-29
1539สามวาปตร.หทัยราษฎร์มีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1540สามวาสุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา25632020-05-292020-05-29
1541พลับพลาสถานีสูบน้ำคลองพลับพลาวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1542พลับพลาประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1543พลับพลาหน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1544พลับพลาหลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1545พลับพลาลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1546พลับพลาหลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาวังทองหลาง25632020-05-292020-05-29
1547ต้นสนซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์ปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1548ต้นสนซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1549สมคิดซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1550สมคิดซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1551สี่ถ.สุวินทวงศ์ (เลย) บริษัทแสงสหมิตรสตีล จำกัดมีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1552ลำต้นไทรถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์มีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1553คลองบางมดตลาดน้ำคลองบางมดจอมทอง25632020-05-292020-05-29
1554คลองบางมดวัดพุทธบูชาจอมทอง25632020-05-292020-05-29
1555คลองบางมดพุทธบูชา 24ทุ่งครุ25632020-05-292020-05-29
1556คลองบางมดถนนพระรามสองทุ่งครุ25632020-05-292020-05-29
1557คลองพระยาสุเรนทร์วัดหนองใหญ๋สายไหม25632020-05-292020-05-29
1558คลองบึงไผ่ถนนประชาร่วมใจมีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1559คลองโตนดถนนสุวินนทวงศ์มีนบุรี25632020-05-292020-05-29
1560คลองอรชรข้างสยามดิสคัฟเวอรี่ปทุมวัน25632020-05-292020-05-29
1561บึงหนองบอนปตร.1ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1562บึงหนองบอนปตร.2ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1563บึงหนองบอนปตร.3ประเวศ25632020-05-292020-05-29
1564บึงหนองบอนหน้าศูนย์อำนวยการฯประเวศ25632020-05-292020-05-29
1565คลองบางพรมถนนบางบอน 1บางบอน25632020-05-292020-05-29
1566คลองบางพรมถนนกาญจนาภิเษกบางบอน25632020-05-292020-05-29
1567ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี25632020-05-292020-05-29
1568สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยาบางซื่อ25632020-05-292020-05-29
1569สะพานปื่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยาพระนคร25632020-05-292020-05-29
1570สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยาพระนคร25632020-05-292020-05-29
1571สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยาบางคอแหลม25632020-05-292020-05-29
1572สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยายานนาวา25632020-05-292020-05-29
1573ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยายานนาวา25632020-05-292020-05-29
1574วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยาบางนา25632020-05-292020-05-29
1575พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยาสมุทรปราการ25632020-05-292020-05-29