โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร : 11

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้นที่กลุ่มเขต (จำนวน 6 กลุ่มเขต) เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ =แผนที่แสดงตำแหน่งอาคารด้วยระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้นที่กลุ่มเขต (จำนวน 6 กลุ่มเขต)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0189 : ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่ จำแนกตามประเภทอาคาร และพื้นที่เขต)

ตาราง : 2.1 ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่ จำแนกตามประเภทอาคาร และพื้นที่เขต

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_do_ownerc_categoryquantity_buildings_subjectcar_parks_soir_roads_subdristrictd_districtbuilding_typeadddateupdatedate
11บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -กัลปพฤกษ์บางแคบางแค02020-06-082020-06-08
22บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารโรงแรม (283 ห้อง) พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์269.00 -เพชรบุรีถนนเพชรบุรีราชเทวี12020-06-082020-06-08
33นายสมศักดิ์ พรสุวรรณนภาตึก1พาณิชย์ สถานกีฬาในร่ม จอดรถยนต์23.00 -บางแคบางแคบางแค02020-06-082020-06-08
44บริษัท แลนด์มาร์ค โอลดิ้งส์ จำกัดตึก1+1อาคารโรงแรม (411 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (396 ห้อง) ห้องประชุมสัมมนา ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ , อาคารหอทำความเย็น1064.00เจริญกรุง 64เจริญกรุงยานนาวาสาทร12020-06-082020-06-08
55บริษัท ทรัพย์เจริญวงศ์ แก๊ส จำกัดโครงเหล็ก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน , หลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ - -เชื่อมสัมพันธ์โคกแฝดหนองจอก02020-06-082020-06-08
66บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์ สรรพสินค้า สถานกีฬาในร่ม สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ3163.00 -พระรามที่ 1ปทุมวันปทุมวัน12020-06-082020-06-08
77บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดตึก1สรรพสินค้า พาณิชย์ ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ จอดรถยนต์582.00 -สุขสวัสดิ์บางปะกอกราษฎร์บูรณะ22020-06-082020-06-08
88นางสาววีณา ทับรอดตึกแถว2+1 คูหาโรงแรม (14 ห้อง) -รามคำแหง 24 แยก 6 -หัวหมากบางกะปิ02020-06-082020-06-08
99บริษัท เทพรักษ์ อินโนเวชัน จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน , อาคารบริการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน) - -เทพรักษ์ท่าแร้งบางเขน02020-06-082020-06-08
1010สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1อาคารสรรพสินค้า พาณิชย์ โรงแรม (509 ห้อง) ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ สถานศึกษา จอดรถยนต์6191.00 -พระรามที่ 1ปทุมวันปทุมวัน12020-06-082020-06-08
1111บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดตึก1พาณิชย์ สรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ จอดรถยนต์2635.00 -เจริญนครคลองต้นไทรคลองสาน12020-06-082020-06-08
1212บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ตึก1+1อาคารชุดพาณิชย์ (3 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (883 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ - , 335สุขุมวิท 71สุขุมวิทสวนหลวงสวนหลวง12020-06-082020-06-08
1313บริษัท เฟรเกรนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (219 ห้อง) จอดรถยนต์219.00สุขุมวิท 11สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
1414บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (994 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์344.00 -รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ12020-06-082020-06-08
1515บริษัท นายารา จรัญ จำกัดค.ส.ล.1อาคารชุด859.00 -จรัญสนิทวงศ์บางยี่ขันบางพลัด12020-06-082020-06-08
1616บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้าให้เช่า) สำนักงาน จอดรถยนต์910.00 -กำแพงเพชร 2จตุจักรจตุจักร12020-06-082020-06-08
1717บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดตึก1+1อาคารสโมสร , อาคารชุดอยู่อาศัย (175 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (4 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ - , 266 -พระรามที่ 3บางโคล่บางคอแหลม12020-06-082020-06-08
1818นางพรทิพย์ ก่อกูลเกียรติ นายสาธิต ก่อกูลเกียรติ และ นายสุธี ก่อกูลเกียรติตึก1สถานพยาบาล (4 เตียง)15.00 -ประดิษฐ์มนูญธรรมลาดพร้าวลาดพร้าว02020-06-082020-06-08
1919บริษัท อุรุกิตติพงศ์ 2017 จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (28 ห้อง) -นาทอง 3รัชดาภิเษกดินแดงดินแดง02020-06-082020-06-08
2020นางนุศรา สุโง๊ะตึก1อาคารเพื่อการศึกษา12.00 -เลียบคลองที่ 13หนองจอกหนองจอก02020-06-082020-06-08
2121นางสาวรัชย์สิรี ศรีวิชชุพงษ์โครงเหล็ก1สถานศึกษา -อนามัยงามเจริญ 23 -ท่าข้ามบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
2222บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารคลุมแท่นเครื่องสูบน้ำมัน - -บรมราชชนนีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา02020-06-082020-06-08
2323บริษัท ยูเนี่ยน อินฟินิตี้ กรุ๊ป จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมหัวจ่ายน้ำมัน - -พรานนก-พุทธมณฑล สาย 4บางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
2424นางยพดา วัฒนสุวรรณตึก1อาคารโรงแรม (18 ห้อง) -ดำเนินกลางใต้ -บวรนิเวศพระนคร02020-06-082020-06-08
2525บริษัท เอสอาร์พี เอ็กซ์เพรส จำกัดตึก1ภัตตาคาร278.00กรุงเทพ-กรีฑา 32กรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ทับช้างสะพานสูง02020-06-082020-06-08
2626บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็กชั้นเดียว 1 หลังหลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - -ลาดพร้าว 71ลาดพร้าวลาดพร้าว02020-06-082020-06-08
2727บริษัท ฉลองกรุง ไดร์ฟวิ่ง จำกัดตึก1โรงเรียนสอนขับรถยนต์3.00ฉลองกรุง 38ฉลองกรุงลำปลาทิวลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
2828นางวรรณี เจตจำนงนุชโครงสร้างเหล็ก1สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา6.00เอกชัย 64/5เอกชัยบางบอนบางบอน02020-06-082020-06-08
2929บริษัท ซุปเปอร์โมเดล เอนเนอจี จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1+1+1+1+1อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ภัตตาคาร) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -สายไหมสายไหมสายไหม02020-06-082020-06-08
3030บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร จอดรถยนต์1599.00 -ราชดำริลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
3131บริษัท แคมบริดจ์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัดโครงเหล็ก1+1อาคารอำนวยการ , สถานศึกษา (ระดับอนุบาล)12 , -อ่อนนุช 30 แยก 7อ่อนนุชสวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
3232สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1+1+1อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร , อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) , อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์ - , - , 44 -มหาราชพระบรมราชวังพระนคร02020-06-082020-06-08
3333บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัดตึก1+1+1พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) ภัตตาคาร จอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) จอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) จอดรถยนต์50 , 57 , 28 -พระรามที่ 2ท่าข้ามบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
3434บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (277 ห้อง) สโมสร จอดรถยนต์235.00 -นเรศสี่พระยาบางรัก12020-06-082020-06-08
3535บริษัท คิดดีศึกษา จำกัดตึก1อาคารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)7.00อรรถกระวี 1พระรามที่ 4คลองตันคลองเตย02020-06-082020-06-08
3636นายอดิเรก พันธิสุนทรตึก1+1อาคารโรงแรม (16 ห้อง) , อาคารโรงแรม (15 ห้อง) -สีลม 22สีลมบางรักบางรัก02020-06-082020-06-08
3737บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดตึก1อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์103.00สุขุมวิท 64/2สุขุมวิทบางจากพระโขนง02020-06-082020-06-08
3838บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (1,005 ห้อง) อาคารชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 5 ห้อง) อาคารชุด (พาณิชย์ อยู่อาศัย 1 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์339.00 -ศรีนครินทร์สวนหลวงสวนหลวง12020-06-082020-06-08
3939บริษัท เซ็นคาร์ จำกัดตึก1พาณิชยกรรม (ค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้า) โรงมหรสพ สำนักงาน จอดรถยนต์717.00 -เพชรเกษมหนองค้างพลูหนองแขม22020-06-082020-06-08
4040นางกมลลักษณ์ หงษ์หยกตึก1+1อาคารสถานศึกษา (อนุบาลและประถมศึกษา) จอดรถยนต์ , อาคารสถานศึกษา (อนุบาล)25.00ปรีดีพนมยงค์ 36สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
4141บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - -สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)ประเวศประเวศ02020-06-082020-06-08
4242บริษัท ว.แสงอำนวย จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (32 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า) - -สุขุมวิท 21 (อโศก)คลองเตยเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
4343บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัดตึก1+1+อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) สำนักงาน (1 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) -พหลโยธิน 34พหลโยธินเสนานิคมจตุจักร72020-06-082020-06-08
4444บริษัท รีเจนท์ รามคำแหง จำกัดตึก1โรงแรม (78 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (78 ห้อง)63.00รามคำแหง 22รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ72020-06-082020-06-08
4545บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง , อาคารบริการ (พาณิชย์ (ร้านค้า)) - , 7 -สุวินทวงศ์แสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
4646บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัดตึก1สถานพยาบาล จอดรถยนต์26.00 -พระรามที่ 2บางมดจอมทอง02020-06-082020-06-08
4747บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารสถานพยาบาล จอดรถยนต์80.00 -แจ้งวัฒนะทุ่งสองห้องหลักสี่02020-06-082020-06-08
4848บริษัท เอสแอนด์เอส เรสซิเดนเชียล จำกัดโครงเหล็ก1ตลาด43.00 -ลาดพร้าว คลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
4949บริษัท วงศ์กุลศรา เอสเตท จำกัดตึก1อาคารพาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน สถานศึกษา39.00 -พระรามที่ 4คลองตันคลองเตย02020-06-082020-06-08
5050บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ค.ส.ล.1+1+1อาคารชุดอยู่อาศัย (278 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์143 , 77 , - -อรุณอมรินทร์บางยี่ขันบางพลัด12020-06-082020-06-08
5151บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัดตึก1สำนักงาน ห้องเครื่อง57.00 -วิภาวดีรังสิตจตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
5252บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) สำนักงาน145.00 -ประดิษฐ์มนูญธรรมคลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
5353บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) สำนักงาน31.00 -ประดิษฐ์มนูญธรรมคลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
5454สมาคมประกันวินาศภัยไทยตึก1อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์109.00สุขุมวิท 64/1สุขุมวิทบางจากพระโขนง02020-06-082020-06-08
5555บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัดตึก1+1อาคารเรียน สำนักงาน , อาคารเรียน โรงอาหาร สถานกีฬาในร่ม จอดรถยนต์77 , 86พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน22020-06-082020-06-08
5656บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์1870.00 -รามอินทราคันนายาวคันนายาว22020-06-082020-06-08
5757บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (293 ห้อง) พาณิชยกรรม จอดรถยนต์343.00 -วิทยุลุมพินีปทุมวัน22020-06-082020-06-08
5858บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7สะพานสูงสะพานสูง02020-06-082020-06-08
5959บริษัท ช.วิวัฒน์บ้านและที่ดิน จำกัดตึก1สำนักงาน อยู่อาศัยรวม (100 ห้อง) โรงแรม (76 ห้อง) จอดรถยนต์85.00 -มังกรจักรวรรดิสัมพันธวงศ์12020-06-082020-06-08
6060บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดค.ส.ล.1+1+1อาคารชุดอยู่อาศัย (635 ห้อง) จอดรถยนต์ , อาคารจอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ร้านค้า 2 ห้อง)35 , 225 , -จรัญสนิทวงศ์ 81จรัญสนิทวงศ์บางอ้อบางพลัด12020-06-082020-06-08
6161นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต , นายนเรศ เดชนครชัย, นายอรพรรณ เดชนครชัย, นายธามม วงศ์สรรคกรตึก1อาคารอยู่อาศัยรวม (59 ห้อง) จอดรถยนต์17.00ประชาอุทิศ 15ประชาอุทิศสามเสนนอกห้วยขวาง72020-06-082020-06-08
177177บจ.แอดวานซ์สายไหมตึก1สถานศึกษา9.00สุขาภิบาล 5ออเงินสายไหม02020-06-082020-06-08
6262บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่าย - -พระราม3ช่องนนทรียานนาวา02020-06-082020-06-08
6363บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (79 ห้อง) จอดรถยนต์30.00ลาดพร้าว 33ลาดพร้าวจันทรเกษมจตุจักร72020-06-082020-06-08
6464บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่าย - -พุทธมณฑล สาย 3บางไผ่บางแค02020-06-082020-06-08
6565บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน - -พระรามที่ 2ท่าข้ามบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
6666บริษัท ซีคอน บางแค จำกัดตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า) โรงมหรสพ สถานศึกษา จอดรถยนต์4448.00 -เพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ22020-06-082020-06-08
6767นายสุวิชา ธีรวิจารณญานกุลตึก1อาคารสถานศึกษา( โรงอเรียนเอกชนนอกระบบ ) และอยู่อาศัย15.00 -เจริญกรุงบางคอแหลมบางคอแหลม02020-06-082020-06-08
6868บจ. 3 เอ็นพีพีโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันบรมราชชนนีตลิ่งชันตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
6969บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก2หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน ก๊าซพุทธบูชาบางมดจอมทอง02020-06-082020-06-08
7070บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ02020-06-082020-06-08
7171มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์ ตึก1อาคารสถานศึกษา20.00พัฒนาการ 20 แยก 7พัฒนาการสวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
7272บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้ง จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 411 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 396 ห้อง ) ห้องประชุมสัมนา ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า ) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์490.00เจริญกรุง 64เจริญกรุงยานนาวาสาทร12020-06-082020-06-08
7373บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย ( 319 ห้อง ) -สระว่ายน้ำ - จอดรถยนต์228.00 -เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
7474นางพวงสร้อย-นายอนุสรณ์-นางกุลธิดา บุญอิต(ผู้จัดการมรดก นายบรรณสิทธิ์ บุญอิต) นายอดุลย์ ศิริวัฒนกุล (ผู้จัดการมรดกนางสุนทรี ศิริวัฒนกุล)อาคารไม้1สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)7.00ศรีบำเพ็ญพระรามที่ ๔ทุ่งมหาเมฆสาทร02020-06-082020-06-08
7575บจ.เอสเตท คิวตึก4+1ชุดอยู่อาศัย (A=129 B=175 C=210 D=226 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์ สโมสร 56+74+75นาคนิวาสลาดพร้าวลาดพร้าว72020-06-082020-06-08
7676บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ตึก1พาณิชย์ (ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร) สำนักงาน จอดรถยนต์297.00จรัญสนิทวงศ์บางเสาธงบางกอกน้อย22020-06-082020-06-08
7777บจ.เชลล์แห่งประเทศไทยสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ ร้านค้า)เทพารักษ์คลองถนนบางเขน02020-06-082020-06-08
7878บจ.ออริจิ้น แกรนด์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (726 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า 3 ห้อง) จอดรถยนต์295.00พหลโยธินอนุสาวรีย์บางเขน12020-06-082020-06-08
7979บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหทัยราษฎร์บางชันคลองสามวา02020-06-082020-06-08
8080บจ.สตาร์โฮลดิ้งส์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (ST)พรานนก-พุทธมณฑลบางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
8181บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตึก1อาคารสถานพยาบาล ( 5 เตียง ) และจอดรถยนต์38.00สุขุมวิท 2สุขุมวิทคลองเตยคลองเตย02020-06-082020-06-08
8282บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
8383บจ.แอดวานซ์หทัยราษฎร์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถยนต์)14.00หทัยราษฎร์บางชันคลองสามวา02020-06-082020-06-08
8484นายนิพนธ์ สุโง๊ะตึก1อาคารเพื่อการศึกษา (อาคารเรียนอนุบาล)13.00ส้มป่อยเลียบคลองสิบสองหนองจอกหนองจอก02020-06-082020-06-08
8585บจ.เออเบินสเตชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันฉลองกรุงลำผักชีหนองจอก02020-06-082020-06-08
8686บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (ร้านค้า ร้านกาแฟ สำนักงาน ห้องน้ำ)รัชดาภิเษกจันทรเกษมจตุจักร02020-06-082020-06-08
8787บริษัท สยามสินธร จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 358 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 526 ห้อง ) ภัตตาคาร พาณิชยกรรม ปและจอดรถยนต์1698.00 -สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
8888บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันบางขุนเทียน 11บางขุนเทียนแสมดำบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
8989บริษัท สยามสินธร จำกัดตึก1อาคารอยู่อาศัยรวม ( 22 ห้อง ) สำนักงาน และจอดรถยนต์ 63.00 -สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
9090นายเทิอดศักดิ์ สุริยภูมิตึก1สถานพยาบาล ( 30 เตียง )51.00 -เพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวาง02020-06-082020-06-08
9191บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันกาญจนาภิเษกทุ่งครุทุ่งครุ02020-06-082020-06-08
9292บจ.บางกอก 101 ปิโตเลี่ยมโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันราษฎร์อุทิศแสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
9393บจ.เจดับบลิว เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย 275 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์108.00รามอินทรา 86รามอินทรามีนบุรีมีนบุรี12020-06-082020-06-08
9494บจ.บางกอก คาซ่าโครงเหล็ก2เก็บสินค้าพระรามที่ 2 ซอย 83พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
9595บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดตึก1อาคารอยู่อาศัย ( 28 ห้อง ) ( ทาวเวอร์ A) จอดรถยนต์อัตโนมัติ ( ทาวเวอร์ B )28.00หม่อมแผ้วพระราม 6สามเสนในพญาไท72020-06-082020-06-08
9696นายจิระเดช ดิสสันตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า )9.00โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดงดินแดงดินแดง02020-06-082020-06-08
9797บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 266 ห้อง ) -ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์153.00 -รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
9898บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก2ชุดอยู่อาศัย (245+60 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์134.00จรัญสนิทวงศ์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อย12020-06-082020-06-08
9999บริษัท บริทิช เอ็ดยูเคชั่น แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัดโครงเหล็ก1อาคารสถานศึกษา ( สนามกีฬาในร่ม ) 4.00สุขุมวิท 107สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
100100จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก1อาคารโรงแรม ( 104 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 517 ห้อง ) พาณิชยกรรม ( ร้านค้า ) ภัตตาคาร สถานศ฿กษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ1586.00 -พญาไท-พระรามที่4วังใหม่ปทุมวัน12020-06-082020-06-08
101101บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ( มหาชน ) ตึก2หลังคคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน 1 และ 2 -พระรามที่4วังใหม่ปทุมวัน02020-06-082020-06-08
102102บริษัท วาย แอล พี จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย ( 36 ห้อง ) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์ 209.00 -นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆสาทร12020-06-082020-06-08
103103บจ.บดินทร์ เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (72 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (7 ห้อง)32.00ลาดพร้าว 112ลาดพร้าวพลับพลาวังทองหลาง72020-06-082020-06-08
104104บริษัท ชาร์เตอร์ คอนเซนเทรชั่น จำกัดตึก1โรงแรม ( 48 ห้อง ) - สำนักงาน29.00ลาดพร้าว ( 48 ห้อง ) - สำนักงานลาดพร้าวคลองเจ้าคุณสิงห์วังทองหลาง02020-06-082020-06-08
105105บจ.เพียรสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ตึก2พาณิชย์ ร้านค้า สำนักงานรามคำแหง 110รามคำแหงสะพานสูงสะพานสูง02020-06-082020-06-08
106106บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )ตึกอาคารชุดอยู่อาศัย ( 243 +182 ห้อง ) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์144+222 -ชิดลมลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
107107บริษัท บิทิช เอ็ดเคชั่น แมเนจเม้นท์ ซิสเต้มส์ จำกัดตึก1อาคารสถานศึกษา ( สนามกีฬาในร่มและห้องเรียน )24.00สุขุมวิท 107สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
108108บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 77ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 155 ห้อง )109.00รามคำแหง 39 ( เทพลีลา 1 ) ประชาอุทิศวังทองหลางวังทองหลาง12020-06-082020-06-08
109109สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1อาคารสำนักงาน ห้องประชุม จอดรถยนต์500.00 -รัชดาภิเษกคลองเตยคลองเตย12020-06-082020-06-08
110110บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน -จันทร์วัดพระยาไกรบางคอแหลม02020-06-082020-06-08
111111บจ.ออลล์ ดิสเคาท์ตึก1สถานศึกษา สำนักงาน พาณิชยกรรมสุขุมวิท 101/1สุขุมวิทบางจากพระโขนง02020-06-082020-06-08
112112บจ.ซิตี้ วิลล่าตึก3อยู่อาศัยรวม (J1=110 J2=110 ห้อง) (อาคาร 3 จอดรถยนต์)253.00สาธารณะข้างโรงพยาบาลปิยะเวทพระราม 9บางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
113113บจ.ออริจิ้น สาทรตึก1ชุดอยู่อาศัย (726 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (2 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์504.00นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆสาทร12020-06-082020-06-08
114114บจ.ซัน 168 คอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ สำนักงาน)พระราม 9สวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
115115บมจ.ศุภาลัย ตึก2ชุดอยู่อาศัย (1,410 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า 14 ห้อง) ห้องสโมสร จอดรถยนต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า ป้อมยาม1044.00พระราม 9บางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
116116บจ.ทรู พรอพเพอร์ตีส์ตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์431.00รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
117117นางไมตรี คงนุกูลตึก1สถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)28.00พัฒนาการ 69 แยก 5พัฒนาการประเวศประเวศ02020-06-082020-06-08
118118บจ.ศิริเอราวัณตึก1โรงแรม (54 ห้อง) จอดรถยนต์14.00สุขุมวิท 13สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
119119บจ.สินแพทย์ บางนาตึก1โรงพยาบาล(264 เตียง) จอดรถยนต์299.00เฉลิมพระเกียรติ ร.9หนองบอนประเวศ22020-06-082020-06-08
120120บจ.แอท เรสิเดนซ์ตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบัง 24/1 ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
121121บจ.แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮมตึก1สถานพยาบาล (30 เตียง)8.00พหลโยธินสายไหมสายไหม22020-06-082020-06-08
122122นายสิทธิภัสร์ จิรเพียงทองตึกแถว1โรงแรม(7 ห้อง)เจริญพานิชทรงวาดตลาดน้อยสัมพันธวงศ์02020-06-082020-06-08
123123นางอลิสา ปริญญานุสสรณ์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)2.00เย็นกาอาศ 2 แยก 3เย็นอากาศช่องนนทรียานนาวา02020-06-082020-06-08
124124นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชวงศ์ตึก1โรงแรม(50 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(5 ห้อง)19.00แจ้งวัฒนะ 15แจ้งวัฒนะทุ่งสองห้องหลักสี่02020-06-082020-06-08
125125บจ.พิมลรุ่งเรือง (1991)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันกรุงเทพ-นนทบุรีบางซื่อบางซื่อ02020-06-082020-06-08
126126บจ.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ตึก3ชุดอยู่อาศัย(900 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1+2 ห้อง) จอดรถยนต์ 89+272พหลโยธินลาดยาวจตุจักร12020-06-082020-06-08
127127บจ.นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงเหล็ก1ตลาด13.00เสรีไทย 41เสรีไทยคลองกุ่มบึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
128128บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย(607 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง)251.00ประชาราษฎร์ สาย 1บางซื่อบางซื่อ12020-06-082020-06-08
129129บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(148 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์187.00สุขุมวิท 55สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
130130บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันพรานนก-พุทธมณฑลบางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
131131บมจ.ซัสโก้โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเลียบคลองสองบางชันคลองสามวา02020-06-082020-06-08
132132บจ.บ้านพักริมเจ้าพระยาตึก1โรงแรม(50 ห้อง) จอดรถยนต์23.00จรัญสนิทวงศ์บางอ้อบางพลัด02020-06-082020-06-08
133133บจ.ทาร์เก็ตเพลซตึก1โรงแรม(232 ห้อง) พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์197.00สุขุมวิท 24สุขุมวิทคลองตันคลองเตย12020-06-082020-06-08
134134บจ.ที่พักดอนเมืองตึก1โรงแรม (36 ห้อง)สรงประภา 1 แยก 1สรงประภาดอนเมืองดอนเมือง02020-06-082020-06-08
135135มูลนิธิพร้อมมิตรตึก1อาคารเรียนระดับอนุบาล(ระดับประถมศึกษา)20.00ศรีบูรพาคลองจั่นบางกะปิ02020-06-082020-06-08
136136บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภตึก1ชุดอยู่อาศัย(366 ห้อง) จอดรถยนต์169.00รางน้ำถนนพญาไทราชเทวี12020-06-082020-06-08
137137บจ.คอนติเนนตัล ซิตี้ตึก1ชุดอยู่อาศัย(282 ห้อง)สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์187.00สุขุมวิท 33สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
138138สมาคมไทยยูนานตึก 1สถานศึกษา (การศึกษานอกระบบ)14.00นวมินทร์ 161 แยก 1-2นวมินทร์นวลจันทร์บึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
139139บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม(30 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
140140บจ.คอนติเนนตัล ซิตี้ตึก1ชุดอยู่อาศัย(288 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์171.00สุขุมวิท 19สุขุมวิทคลองเตยหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
141141บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1โครงหลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ LPGกาญจนาภิเษกบางบอนบางบอน02020-06-082020-06-08
142142บจ.วิชดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่นตึก1ชุดอยู่อาศัย(554 ห้อง) ชุดพาณิชย์(2 ห้อง) จอดรถยนต์346.00สุขุมวิทบางจากพระโขนง12020-06-082020-06-08
143143บจ.สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ตึก1พาณิชย์(ร้านค้า) สำนักงาน ภัตตาคาร จอดรถยนต์592.00กำแพงเพชร 3จตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
144144บจ.เสนีย์ กรุ๊ปตึก+โครงเหล็ก3ตลาด พาณิชย์14+7เพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ02020-06-082020-06-08
145145บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีนตึก1ชุดอยู่อาศัย(640 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์239.00เพชรเกษมบางหว้าภาษีเจริญ12020-06-082020-06-08
146146บจ.ฟ้าบันดาลทรัพย์ตึก1พาณิชย์(ร้านค้า) อยู่อาศัยรวม สถานศึกษา(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา)22.00ศรีวราพลับพลาวังทองหลาง02020-06-082020-06-08
147147บจ.เชลล์แห่งประเทศไทยตึก2อาคารบริการ(พาณิชย์ ห้องน้ำ) หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันรัชดาภิเษกบุคคโลธนบุรี02020-06-082020-06-08
148148บจ.บีนาห์ตึก1อยู่อาศัยรวม(45 ห้อง) โรงแรม(18 ห้อง) จอดรถยนต์19.00จรัญสนิทวงศ์ 84จรัญสนิทวงศ์บางอ้อบางพลัด72020-06-082020-06-08
149149บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้าตึก1โรงพยาบาล(59 เตียง) พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์298.00ริมคลองบางกะปิบางกะปิห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
150150บจ.เทอร์ตี้ไนน์ บุเลอวาร์ดตึก1อยู่อาศัยรวม(77 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์140.00พร้อมจิตสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
151151บจ.แฮปปี้ เฮลธ์ แอนด์เวลธ์ตึก1สถานพยาบาล (กายภาพบำบัด)สุขุมวิท 49/14สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
152152บจ.พี.เอส.แกรนด์ เอสเตทตึก1อยู่อาศัยรวม(79 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์206.00พร้อมจิตสุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
178178บจ.ไท่ฮั่งไท่ กรุ๊ปตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์280.00บางนา-ตราดบางนาบางนา12020-06-082020-06-08
153153บจ.ไอคอนสยามตึก2พาณิชย์ สรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ จอดรถยนต์ 2635.00เจริญนครคลองต้นไทรคลองสาน12020-06-082020-06-08
154154บจ.สยามจตุจักรตึก1ห้างสรรพสินค้า หอประชุม สำนักงาน พาณิชย์ ภัตตาคาร สถานศึกษา โฆษณา จอดรถยนต์1706.00ลาดพร้าว ซอย 1ลาดพร้าวจอมพลจตุจักร22020-06-082020-06-08
155155บจ.สเปช แวลลู (ไทยแลนด์)ตึก1สำนักงาน พาณิชย์ จอดถรยนต์80.00พหลโยธินสามเสนในพญาไท02020-06-082020-06-08
156156บจ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(235 ห้อง) จอดรถยนต์204.00สุขุมวิท 57สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
157157บจ.ที เค ดี ไฟเบอร์ตึก1สำนักงาน พาณิชย์(แสดงสินค้า) อยู่อาศัย183.00หลวงแพ่งทับยาวลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
158158บจ.คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอกตึก1โรงแรม (338 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์267.00สุขุมวิท 27สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
159159บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ตึก2ชุดอยู่อาศัย(981 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์470.00ประดิพัทธสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
160160บจ.ฟ้าบันดาลทรัพย์ตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า)140.00ศรีวราพลับพลาวังทองหลาง02020-06-082020-06-08
161161บจ.สยามสินธรตึก1โรงแรม(358 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(526 ห้อง) ภัตตาคาร พาณิชยกรรม จอดรถยนต์1698.00สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
162162บจ.เอพี เอ็มอี 2ตึก1ชุดอยู่อาศัย(1,344 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์566.00วิทยุลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
163163บจ.ทานตะวัน พร็อพเพอร์ตี้ตึก1โรงแรม(23 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(56 ห้อง) จอดรถยนต์25.00วิภาวดีรังสิต 38วิภาวดีรังสิตจตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
164164นายธนะ จิตมากุศลตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถ)6.00เสรีไทยมีนบุรีมีนบุรี02020-06-082020-06-08
165165บจ.มีสไตล์ แอสเสทตึก2อยู่อาศัยรวม(168 ห้อง) โรงแรม (49 ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า)ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์141.00ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอกห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
166166บจ.ออริจิ้น วัน ทองหล่อตึก1โรงแรม(303 ห้อง) สำนักงาน ภัตตาคาร จอดรถยนต์169.00สุขุมวิท 55สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
167167นายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรีตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล) จอดรถยนต์45.00รามคำแหง 2ดอกไม้ประเวศ02020-06-082020-06-08
168168โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ตึก1อาคารเรียน4.00พัฒนาการ 20พัฒนาการสวนหลวงสวนหลวง02020-06-082020-06-08
169169นางสาวมัยรัตน์ บรรลือลาภตึกแถว1โรงแรม(21 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง)ราชวิถี 9(เลิศปัญญา)ถนนพญาไทราชเทวี02020-06-082020-06-08
170170บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ปตึก1โรงแรม(501 ห้อง)พาณิชย์ สำนักงาน ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์192.00สุขุมวิท 24สุขุมวิทคลองตันคลองเตย12020-06-082020-06-08
171171บจ.โทชิ เอ็นเนอร์ยี่โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันพรานนก-พุทธมณฑลบางพรมตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
172172บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ทตึก1ชุดอยู่อาศัย(177 ห้อง)สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์75.00สุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าวลาดพร้าว72020-06-082020-06-08
173173บจ.ไซมิส ควีนส์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(331 ห้อง)ชุดพาณิชย์(1 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ (ที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ)93+136ไผ่สิงห์โตพระรามที่ 4คลองเตยคลองเตย12020-06-082020-06-08
174174จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก1โรงแรม (42 ห้อง)จุฬาลงกรณ์ 5พระรามที่ 4วังใหม่ปทุมวัน02020-06-082020-06-08
175175บจ.เซ็นคาร์ตึก6พาณิชยกรรม (ภัตตาคาร)198.00สุขาภิบาล 5ออเงินสายไหม02020-06-082020-06-08
176176บจ.เอพี เอ็มพี 5ตึก1ชุดอยู่อาศัย(438 ห้อง)ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง)จอดรถยนต์176.00สุขุมวิท 62สุขุมวิทบางจากพระโขนง12020-06-082020-06-08
179179การเคหะแห่งชาติตึก1สรรพสินค้า พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ จอดรถยนต์724.00พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน22020-06-082020-06-08
180180บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
181181นางสาวกันธิมา พรศรีนิยมตึก1โรงแรม (15 ห้อง)หลังวัดหัวลำโพงทรัพย์สี่พระยาบางรัก02020-06-082020-06-08
182182บจ.เบบี้พูลตึก1สถานศึกษา (สอนว่ายน้ำ)4.00ปรีดีพนมยงค์ 26สุขุมวิท 71คลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
183183บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ตึก2ชุดอยู่อาศัย (508 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์215.00กรุงธนบุรีคลองต้นไทรคลองสาน12020-06-082020-06-08
184184บจ.พี โอ ออยล์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวา02020-06-082020-06-08
185185บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย(854 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 6 ห้อง) จอดรถยนต์328.00รามคำแหงสวนหลวงสวนหลวง12020-06-082020-06-08
186186บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่นตึก1ชุดอยู่อาศัย(778 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์325.00สุขุมวิทบางจากพระโขนง12020-06-082020-06-08
187187บจ.ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ตึก4+1ชุดอยู่อาศัยผ82+80+98+98 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์31+30+36+35+13พหลโยธินเสนานิคมจตุจักร72020-06-082020-06-08
188188บจ.อินฟินิตี้ ฮอสพิแท็ลลิที กรุ๊ปตึก1โรงแรม (54 ห้อง) สุขุมวิท 71สุขุมวิทคลองเตนเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
189189บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุตึก1พาณิชย์ สำนักงาน จอดรถยนต์89.00เลียบวารีกระทุ่มรายหนองจอก02020-06-082020-06-08
190190บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันสุขุมวิทพระโขนงใต้พระโขนง02020-06-082020-06-08
191191บจ.เย็นสบายดี เรสซิเด้นท์ตึก 2ชุดอยู่อาศัย(37+42 ห้อง) 15-14ลาดพร้าว 126ลาดพร้าววังทองหลางวังทองหลาง72020-06-082020-06-08
192192บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(389 ห้อง) จอดรถยนต์157.00อินทามระ 4สุทธิสารวินิจฉัยสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
193193บจ.รีนัลเบสท์ตึก1สถานพยาบาล พาณิชย์ (ร้านค้า) อยู่อาศัย7.00รามอินทรา 23อนุสาวรีย์บางเขน02020-06-082020-06-08
194194บจ.ประตูน้ำวัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ตึก1โรงแรม (75 ห้อง)19.00เพชรบุรี 15เพชรบุรีถนนพญาไทราชเทวี02020-06-082020-06-08
195195บจ.แหลมทองสหการตึก2สำนักงาน พาณิชยกรรม ภัตตาคาร จอดรถยนต์878.00เพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันราชเทวี12020-06-082020-06-08
196196บจ.เพชราวุธ ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1สถานศึกษา70.00รามอินทรา 44รามอินทรารามอินทราคันนายาว02020-06-082020-06-08
197197บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดีตึก 1พาณิชย์ สำนักงาน จอดรถยนต์145.00งามวงศ์วานลาดยาวจตุจักร12020-06-082020-06-08
198198บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีนตึก1ชุดอยู่อาศัย (148 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์151.00สุขุมวิท 55สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา12020-06-082020-06-08
199199บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์246.00พหลโยธินสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
200200บจ.ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016ตึก 1ชุดอยู่อาศัย (563 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 12 ห้อง) จอดรถยนต์203.00พหลโยธินอนุสาวรีย์บางเขน12020-06-082020-06-08
201201บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันทางรถไฟสายเก่าพระโขนงใต้พระโขนง02020-06-082020-06-08
202202บจ.วัชรพลตึก1สำนักงาน104.00วิภาวดีรังสิตจอมพลจตุจักร12020-06-082020-06-08
203203บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก2ชุดอยู่อาศัย (736 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 4 ห้อง) จอดรถยนต์11+259วิภาวดีรังสิต 38วิภาวดีรังสิตจอมพลจตุจักร12020-06-082020-06-08
204204บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (260 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์135.00ประดิพัทธ์ 23ประดิพัทธสามเสนในพญาไท12020-06-082020-06-08
205205บจ.วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ตึก1พาณิชย์ (ร้านอาหาร ร้านค้า) จอดรถยนต์ (อาคาร B)218.00จรัญสนิทวงศ์บางพลัดบางพลัด02020-06-082020-06-08
206206บจ.วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (200 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์97.00ประเสริฐมนูกิจเสนานิคมจตุจักร12020-06-082020-06-08
207207นางศิริลักษณ์ วีระมงคลกุลตึก1โรงแรม (50 ห้อง) (อาคาร A)พหลโยธิน 30/1พหลโยธินจันทรเกษมจตุจักร02020-06-082020-06-08
208208บจ.พราวดี เอ็นเนอร์ยี่โครงเหล็ก1คลุมแท่นจ่ายน้ำมันพุทธมณฑล สาย 1 ซอย 39พหลโยธิน สาย 1ฉิมพลีตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
209209บจ.แลนด์ แอสเซทตึกแถว2โรงแรม(A=24+B=36) ทางเดินเชื่อม 4 แห่งสุขุมวิทพระโขนงคลองเตย02020-06-082020-06-08
210210นายภวดล เกลียวอรรคเดชตึก1ภัตตาคาร17.00ประชาสงเคราะห์ 33ประชาสงเคราะห์ดินแดงดินแดง02020-06-082020-06-08
211211บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก2ชุดอยู่อาศัย(543 ห้อง) จอดรถยนต์ ห้องเก็บขยะ221.00สาธุประดิษฐ์ 27สาธุประดิษฐ์ช่องนนทรียานนาวา12020-06-082020-06-08
212212บมจ.เอสไอเอสบีตึก1อาคารเรียน สำนักงาน (อาคาร A)65.00โรจนมินประชาอุทิศวังทองหลางวังทองหลาง02020-06-082020-06-08
213213บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)ตึก3ชุดอยู่อาศัย (A=168 B=203 C=182 ห้อง) จอดรถยนต์62+73+68อ่อนนุช 21สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)สวนหลวงสวนหลวง72020-06-082020-06-08
214214บจ.ภิรัชบุรีตึก1สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า)129.00สุขุมวิท 105สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
215215บจ.ไรมอน แลนด์ สีลมตึก1ชุดอยู่อาศัย(268 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์203.00ประมวญสีลมบางรัก12020-06-082020-06-08
216216บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันกาญจนาภิเษกศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา02020-06-082020-06-08
217217บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ตึก1สรรพสินค้า พาณิชย์ โรงมหรสพ สถานศึกษา สำนักงาน จอดรถยนต์5791.00ศรีนครินทร์หนองบอนประเวศ12020-06-082020-06-08
218218บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็กโครงหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ(ร้านค้า) สำนักงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม8.00วิภาวดีรังสิตจตุจักรจตุจักร02020-06-082020-06-08
219219บจ.สิริพัฒน์ โฟร์ตึก5สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์ (A B C D E)203+76+17เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์พระโขนงเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
220220บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็กหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสรรพาวุธบางนาเหนือบางนา02020-06-082020-06-08
221221นายภาณพ คุณวัฒน์ตึก1สำนักงาน อยู่อาศัย21.00เทศบาลนิมิตรใต้ลาดยาวจตุจักร02020-06-082020-06-08
222222บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
223223บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
224224บจ.ภรพงภาตึก1โรงแรม (16 ห้อง)สุขุมวิทพระโขนงเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
225225นายสมพล ใยมณีตึก1หอประชุมของโรงเรียน8.00อินทาปัจ 11/1เพชรเกษมหลักสองบางแค02020-06-082020-06-08
226226บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (104 ห้อง) จอดรถยนต์74.00ร่วมฤดีเพลินจิตลุมพินีปทุมวัน72020-06-082020-06-08
227227บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นตึก1ชุดอยู่อาศัย (261 ห้อง) จอดรถยนต์121.00พหลโยธินจันทรเกษมจตุจักร12020-06-082020-06-08
228228บจ.แอสไพเรชั่น วันตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์361.00พญาไททุ่งพญาไทราชเทวี12020-06-082020-06-08
229229นายกมล อันนันหนับตึกแถว1 คูหาโรงแรม (15 ห้อง)เพชรบุรีทุ่งพญาไทราชเทวี02020-06-082020-06-08
230230บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(377 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ร้าน) จอดรถยนต์141.00พระรามที่ 2บางมดจอมทอง12020-06-082020-06-08
231231บจ.อรรคฐานตึกแถว1 คูหาโรงแรม (22 ห้อง)บรรทัดทองถนนเพชรบุรีราชเทวี02020-06-082020-06-08
232232บจ.เอเอ็มเอช รัชดาตึก1โรงแรม(445 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์271.00รัชดาภิเษกห้วยขวางห้วยขวาง12020-06-082020-06-08
233233บจ.อัครายาโครงเหล็กหลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ (ล้างรถยนต์))โพธิ์แก้วนวมินทร์บึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
234234หจก.เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ตึก1โรงมหรสพ พาณิชยกรรม สำนักงาน จอดรถยนต์533.00บรมราชชนนีบางบำหรุบางพลัด22020-06-082020-06-08
235235บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก2โรงแรม (A=40 B=36 ห้อง)ลาดกระบัง 13ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
236236บมจ.โรบินสันตึก2สรรพสินค้า พาณิชยกรรม(ร้านค้า) ภัตตาคาร โรงมหรสพ สวนสนุก สถานศึกษา สำนักงาน จอดรถยนต์448+1226ลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง22020-06-082020-06-08
237237บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(546 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์204.00พหลโยธินจันทรเกษมจตุจักร12020-06-082020-06-08
238238นางสาววินดา กัลยาณมิตร ตึก1โรงแรม (16 ห้อง)สามเสน 3ลำพูวัดสามพระยาพระนคร02020-06-082020-06-08
239239บจ.บิ๊กไบร๊ท์ตึก2สถานกีฬาในร่ม(สนามแบดมินตัน) พาณิชย์(ร้านค้า) ภัตตาคาร สำนักงาน ห้องน้ำ71.00สุขุมวิท 105 (ลาซอน ซอย 48)สุขุมวิทบางนาบางนา02020-06-082020-06-08
240240บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (795 ห้อง) จอดรถยนต์284.00จรัญสนิทวงศ์วัดท่าพระบางกอกใหญ่12020-06-082020-06-08
241241บจ.ไอแอมไซน่าทาวน์ตึก1โรงแรม (46+224 ห้อง) สรรพสินค้า จอดรถยนต์264.00เจริญกรุงป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-06-082020-06-08
242242บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (795 ห้อง) จอดรถยนต์284.00จรัญสนิทวงศ์วัดท่าพระบางกอกใหญ่12020-06-082020-06-08
243243บจ.เพชรโกเมน ตึกแถว1โรงแรม (24 ห้อง)งามดูพลีพระรามที่ 4ทุ่งมหาเมฆสาทร02020-06-082020-06-08
244244พลอากาศตรีคำพร ชาญวิเศษตึก1สถานพยาบาล9.00พหลโยธินสายไหมสายไหม02020-06-082020-06-08
245245บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้นตึก1ชุดอยู่อาศัย(348 ห้อง) จอดรถยนต์209.00พญาไทถนนพญาไทราชเทวี12020-06-082020-06-08
246246บจ.เอสอาร์พี เอ็กซ์เพรสโครงเหล็ก1ร้านอาหารและทางเดิน (อาคาร F)268.00กรุงเทพ-กรีฑา 32กรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ทับช้างสะพานสูง02020-06-082020-06-08
247247โรงเรียนอนุบาลสุพัชชาตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)2.00สุขสวัสดิ์ 30 แยก 6บางปะกอกราษฎร์บูรณะ02020-06-082020-06-08
248248บจ.22 เรสซิเด้นซ์ตึก1โรงแรม (59 ห้อง)สุขุมวิท 22สุขุมวิทคลองเตยคลองเตย02020-06-082020-06-08
249249บจ.ออลเกรท เอนเนอจี โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 1)รัชดา-รามอินทรานวลจันทร์บึงกุ่ม02020-06-082020-06-08
250250บจ.ดับเบิ้ล พี ชอคเกอร์ตึก1สถานศึกษา (ฟุตซอล) ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษ/อาชีวศึกษา8.00ราษฎร์อุทิศแสนแสบมีนบุรี02020-06-082020-06-08
251251บจ.อาร์ทูดีวันตึกครึ่งไม้1สถานศึกษา3.00พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4พระรามที่ 2แสมดำบางขุนเทียน02020-06-082020-06-08
252252บจ.อพอลโล่ บูติคตึก1โรงแรม (30 ห้อง) ห้องอาหารสุรวงศ์บางรักบางรัก02020-06-082020-06-08
253253โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงตึก 1อาคารเรียน และจอดรถยนต์11.00รามคำแหง 117รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ02020-06-082020-06-08
254254บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ตึก1โรงแรม (79 ห้อง)ช่างอากาศอุทิศดอนเมืองดอนเมือง02020-06-082020-06-08
255255บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ตึก1โรงแรม (79 ห้อง)34.00ช่างอากาศอุทิศ 3ช่างอากาศอุทิศดอนเมืองดอนเมือง02020-06-082020-06-08
256256บจ.กู๊ด ไอเดียร์ ดีไซน์ แอนด์ บิ้วตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า)อารีย์ 4 เหนือพหลโยธินพญาไทพญาไท02020-06-082020-06-08
257257ม.ร.ว.โศภา กาญจนะวิชัยตึกแถว1 คูหาโรงแรม(24 ห้อง)พระรามที่ 4มหาพฤฒารามบางรัก02020-06-082020-06-08
258258บจ.ซิตี้พลาซ่านานาตึก2โรงแรม(A=59 ห้อง B=16 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า A= 11 ห้อง B= 7 ห้อง)35+19สุขุมวิท 3สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
259259บจ.รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (4,920 ห้อง)ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 54 ห้อง) และจอดรถยนต์ (4 ทาวเวอร์)1598.00กรุงเทพ-นนทบุรีบางซื่อบางซื่อ12020-06-082020-06-08
260260นายธนเดช สงวนพันธุ์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถ) (อาคาร A)9.00สวนผัก 29สวนผักตลิ่งชั่นตลิ่งชัน02020-06-082020-06-08
261261บมจ.ซัสโก้โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร B2)หัวหมากหัวหมากบางกะปิ02020-06-082020-06-08
262262นางกัญญ์วรินทร์-นายนิธิวิทย์-นายพลธวัฒน์ ฐานวรนนท์ตึกแถว1 คูหาโรงแรม (9 ห้อง)สุขุมวิท 33/1สุขุมวิทคลองตันเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
263263บจ.เอ็น โฮลดิ้งโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันบางนา-ตราด 37บางนา-ตราดบางนาเหนือบางนา02020-06-082020-06-08
264264บจ.แคมบริดจ์ อินเตอร์เนชั่นนัลโครงเหล็ก1สถานศึกษา (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา) และอาคารอำนวยการ12.00อ่อนนุช 30อ่อนนุชสวนหลวง02020-06-082020-06-08
265265นางสาวกนกกร เพชรทวีวัน (นางสาวปัญจรส เพชรทวีวัน ผู้อนุบาล)ตึก1โรงแรม (30 ห้อง)ริมคลองสามเสนบางกะปิห้วยขวาง02020-06-082020-06-08
266266บจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (632 ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์539.00รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ12020-06-082020-06-08
267267บจ.พีเอ็ม (ประเวศ)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 2)เฉลิมพระเกียรติ ร.9ดอกไม้ประเวศ02020-06-082020-06-08
268268บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (ติดตั้งแผงโซล่าเซล)กาญจนาภิเษกทุ่งครุทุ่งครุ02020-06-082020-06-08
269269บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 1)กาญจนาภิเษกบางบอนบางบอน02020-06-082020-06-08
270270บมจ.ซี.พี.แลนด์ตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์439.00วิภาวดีรังสิตทุ่งสองห้องหลักสี่12020-06-082020-06-08
271271บจ.ตลาด ถนอมมิตรตึก1สถานศึกษา (อนุบาล)วัชรพลรามอินทราท่าแร้งบางเขน02020-06-082020-06-08
272272บจ.เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)ตึก1โรงแรม (263 ห้อง) ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์124.00สุขุมวิท 14สุขุมวิทคลองเตยคลองเตย12020-06-082020-06-08
273273บจ.โอพัส (ไทยแลนด์)ตึก1สถานศึกษา (สอนว่ายน้ำ)18.00ปรีดีพนมยงค์ 36สุขุมวิท 71พระโขนงเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
274274บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน(อาคาร 2)สุวินทวงศ์มีนบุรีมีนบุรี02020-06-082020-06-08
275275บจ.เจ้าคุณ ออยล์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 4)เจ้าคุณทหารคลองสามประเวศลาดกระบัง02020-06-082020-06-08
276276บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หอเผาระบบปิด (Enclose Ground Flare:EGF)สุขุมวิท 64สุขุมวิทพระโขนงใต้พระโขนง02020-06-082020-06-08
277277บจ.เอพี (รัชโยธิน)ตึก2ชุดอยู่อาศัย (A=706 ห้อง B=909 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (1 ห้อง)(B) และจอดรถยนต์303+425พหลโยธินจอมพลจตุจักร12020-06-082020-06-08
278278บจ.ออริจิ้น รามคำแหงตึก 2ชุดอยู่อาศัย (682 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (3 ห้อง) จอดรถยนต์ 24+219รามคำแหง 42รามคำแหงหัวหมากบางกะปิ12020-06-082020-06-08
279279บจ.เดอะ คอมมอนส์ ศาลาแดงตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร จอดรถยนต์19.00ศาลาแดงสีลมบางรัก02020-06-082020-06-08
280280นางดวงดาว วรรณวิทยาธร นายสิทธิชัย วรรณวิทยาธรตึก1โรงแรม (23 ห้อง)พระสุเมรุบวรนิเวศพระนคร02020-06-082020-06-08
281281บจ.สยามสินธรตึก1โรงแรม (616 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (268 ห้อง) สำนักงาน ภัตตาคาร พาณิชยกรรม จอดรถยนต์1698.00สารสินลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
282282บจ.สยามสินธรตึก2(A)โรงแรม (344 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า)ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์(B)อยู่อาศัยรวม(49 ห้อง) สรรพสินค้า จอดรถยนต์156+100หลังสวนลุมพินีปทุมวัน12020-06-082020-06-08
283283บจ.ด็อกเตอร์ โทนี่ตึก1สถานพยาบาล (เวชกรรมความงาม)9.00ประดิษฐ์มนูธรรม 15ประดิษฐ์มนูญธรรมลาดพร้าวลาดพร้าว02020-06-082020-06-08
284284บจ.เออร์เบิน เทอร์ตี้วันตึก1โรงแรม(79 ห้อง) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์29.00สุขุมวิท 31สุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนา02020-06-082020-06-08
285285มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาตึก1อาคารเรียน (อาคารสำนักงานบริหาร)235.00ลาซาลสุขุมวิท 105บางนาใต้บางนา02020-06-082020-06-08ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0190 : ข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 6. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 7. อาคารชุด/อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้ง)

ตาราง : 2.2 ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_do_ownerc_categoryquantity_buildings_subjectbuilding_typeadddateupdatedate
11บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
22บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารโรงแรม (283 ห้อง) พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
33นายสมศักดิ์ พรสุวรรณนภาตึก1พาณิชย์ สถานกีฬาในร่ม จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
44บริษัท แลนด์มาร์ค โอลดิ้งส์ จำกัดตึก1+1อาคารโรงแรม (411 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (396 ห้อง) ห้องประชุมสัมมนา ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ , อาคารหอทำความเย็น12020-06-082020-06-08
55บริษัท ทรัพย์เจริญวงศ์ แก๊ส จำกัดโครงเหล็ก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน , หลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ02020-06-082020-06-08
66บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์ สรรพสินค้า สถานกีฬาในร่ม สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ12020-06-082020-06-08
77บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดตึก1สรรพสินค้า พาณิชย์ ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
88นางสาววีณา ทับรอดตึกแถว2+1 คูหาโรงแรม (14 ห้อง)02020-06-082020-06-08
99บริษัท เทพรักษ์ อินโนเวชัน จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน , อาคารบริการ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน)02020-06-082020-06-08
1010สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1อาคารสรรพสินค้า พาณิชย์ โรงแรม (509 ห้อง) ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ สถานศึกษา จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1111บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดตึก1พาณิชย์ สรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1212บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ตึก1+1อาคารชุดพาณิชย์ (3 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (883 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1313บริษัท เฟรเกรนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (219 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1414บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (994 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1515บริษัท นายารา จรัญ จำกัดค.ส.ล.1อาคารชุด12020-06-082020-06-08
1616บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้าให้เช่า) สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1717บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดตึก1+1อาคารสโมสร , อาคารชุดอยู่อาศัย (175 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (4 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
1818นางพรทิพย์ ก่อกูลเกียรติ นายสาธิต ก่อกูลเกียรติ และ นายสุธี ก่อกูลเกียรติตึก1สถานพยาบาล (4 เตียง)02020-06-082020-06-08
1919บริษัท อุรุกิตติพงศ์ 2017 จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (28 ห้อง)02020-06-082020-06-08
2020นางนุศรา สุโง๊ะตึก1อาคารเพื่อการศึกษา02020-06-082020-06-08
2121นางสาวรัชย์สิรี ศรีวิชชุพงษ์โครงเหล็ก1สถานศึกษา02020-06-082020-06-08
2222บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารคลุมแท่นเครื่องสูบน้ำมัน02020-06-082020-06-08
2323บริษัท ยูเนี่ยน อินฟินิตี้ กรุ๊ป จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมหัวจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
2424นางยพดา วัฒนสุวรรณตึก1อาคารโรงแรม (18 ห้อง)02020-06-082020-06-08
2525บริษัท เอสอาร์พี เอ็กซ์เพรส จำกัดตึก1ภัตตาคาร02020-06-082020-06-08
2626บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็กชั้นเดียว 1 หลังหลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง02020-06-082020-06-08
2727บริษัท ฉลองกรุง ไดร์ฟวิ่ง จำกัดตึก1โรงเรียนสอนขับรถยนต์02020-06-082020-06-08
2828นางวรรณี เจตจำนงนุชโครงสร้างเหล็ก1สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา02020-06-082020-06-08
2929บริษัท ซุปเปอร์โมเดล เอนเนอจี จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1+1+1+1+1อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ภัตตาคาร) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , อาคารบริการ (ร้านค้า) , หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
3030บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
3131บริษัท แคมบริดจ์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัดโครงเหล็ก1+1อาคารอำนวยการ , สถานศึกษา (ระดับอนุบาล)02020-06-082020-06-08
3232สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1+1+1อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร , อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) , อาคารพาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
3333บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัดตึก1+1+1พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) ภัตตาคาร จอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) จอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ค้าเครื่องเรือนและตกแต่งบ้าน) จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
3434บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (277 ห้อง) สโมสร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
3535บริษัท คิดดีศึกษา จำกัดตึก1อาคารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)02020-06-082020-06-08
3636นายอดิเรก พันธิสุนทรตึก1+1อาคารโรงแรม (16 ห้อง) , อาคารโรงแรม (15 ห้อง)02020-06-082020-06-08
3737บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดตึก1อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
3838บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (1,005 ห้อง) อาคารชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 5 ห้อง) อาคารชุด (พาณิชย์ อยู่อาศัย 1 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
3939บริษัท เซ็นคาร์ จำกัดตึก1พาณิชยกรรม (ค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้า) โรงมหรสพ สำนักงาน จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
4040นางกมลลักษณ์ หงษ์หยกตึก1+1อาคารสถานศึกษา (อนุบาลและประถมศึกษา) จอดรถยนต์ , อาคารสถานศึกษา (อนุบาล)02020-06-082020-06-08
4141บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง02020-06-082020-06-08
4242บริษัท ว.แสงอำนวย จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (32 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า)02020-06-082020-06-08
4343บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จำกัดตึก1+1+อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) สำนักงาน (1 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง) , อาคารชุดอยู่อาศัย (224 ห้อง)72020-06-082020-06-08
4444บริษัท รีเจนท์ รามคำแหง จำกัดตึก1โรงแรม (78 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (78 ห้อง)72020-06-082020-06-08
4545บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก+ตึก1+1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง , อาคารบริการ (พาณิชย์ (ร้านค้า))02020-06-082020-06-08
4646บริษัท บิวติเพล็กซ์ จำกัดตึก1สถานพยาบาล จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
4747บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)ตึก1อาคารสถานพยาบาล จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
4848บริษัท เอสแอนด์เอส เรสซิเดนเชียล จำกัดโครงเหล็ก1ตลาด02020-06-082020-06-08
4949บริษัท วงศ์กุลศรา เอสเตท จำกัดตึก1อาคารพาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน สถานศึกษา02020-06-082020-06-08
5050บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)ค.ส.ล.1+1+1อาคารชุดอยู่อาศัย (278 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
5151บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัดตึก1สำนักงาน ห้องเครื่อง02020-06-082020-06-08
5252บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) สำนักงาน02020-06-082020-06-08
5353บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) สำนักงาน02020-06-082020-06-08
5454สมาคมประกันวินาศภัยไทยตึก1อาคารสำนักงาน จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
8282บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
5555บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัดตึก1+1อาคารเรียน สำนักงาน , อาคารเรียน โรงอาหาร สถานกีฬาในร่ม จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
5656บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัดตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
5757บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัดตึก1อาคารโรงแรม (293 ห้อง) พาณิชยกรรม จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
5858บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
5959บริษัท ช.วิวัฒน์บ้านและที่ดิน จำกัดตึก1สำนักงาน อยู่อาศัยรวม (100 ห้อง) โรงแรม (76 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
6060บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดค.ส.ล.1+1+1อาคารชุดอยู่อาศัย (635 ห้อง) จอดรถยนต์ , อาคารจอดรถยนต์ , พาณิชยกรรม (ร้านค้า 2 ห้อง)12020-06-082020-06-08
6161นายสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต , นายนเรศ เดชนครชัย, นายอรพรรณ เดชนครชัย, นายธามม วงศ์สรรคกรตึก1อาคารอยู่อาศัยรวม (59 ห้อง) จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
6262บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่าย02020-06-082020-06-08
6363บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย (79 ห้อง) จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
6464บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่าย02020-06-082020-06-08
6565บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
6666บริษัท ซีคอน บางแค จำกัดตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า) โรงมหรสพ สถานศึกษา จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
6767นายสุวิชา ธีรวิจารณญานกุลตึก1อาคารสถานศึกษา( โรงอเรียนเอกชนนอกระบบ ) และอยู่อาศัย02020-06-082020-06-08
6868บจ. 3 เอ็นพีพีโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
6969บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก2หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน ก๊าซ02020-06-082020-06-08
7070บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
7171มูลนิธิอิสลามอนุสรณ์ ตึก1อาคารสถานศึกษา02020-06-082020-06-08
7272บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้ง จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 411 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 396 ห้อง ) ห้องประชุมสัมนา ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า ) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
7373บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย ( 319 ห้อง ) -สระว่ายน้ำ - จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
7474นางพวงสร้อย-นายอนุสรณ์-นางกุลธิดา บุญอิต(ผู้จัดการมรดก นายบรรณสิทธิ์ บุญอิต) นายอดุลย์ ศิริวัฒนกุล (ผู้จัดการมรดกนางสุนทรี ศิริวัฒนกุล)อาคารไม้1สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)02020-06-082020-06-08
7575บจ.เอสเตท คิวตึก4+1ชุดอยู่อาศัย (A=129 B=175 C=210 D=226 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์ สโมสร 72020-06-082020-06-08
7676บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ตึก1พาณิชย์ (ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร) สำนักงาน จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
7777บจ.เชลล์แห่งประเทศไทยสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ ร้านค้า)02020-06-082020-06-08
7878บจ.ออริจิ้น แกรนด์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (726 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า 3 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
7979บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว02020-06-082020-06-08
8080บจ.สตาร์โฮลดิ้งส์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (ST)02020-06-082020-06-08
8181บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตึก1อาคารสถานพยาบาล ( 5 เตียง ) และจอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
8383บจ.แอดวานซ์หทัยราษฎร์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถยนต์)02020-06-082020-06-08
8484นายนิพนธ์ สุโง๊ะตึก1อาคารเพื่อการศึกษา (อาคารเรียนอนุบาล)02020-06-082020-06-08
8585บจ.เออเบินสเตชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
8686บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (ร้านค้า ร้านกาแฟ สำนักงาน ห้องน้ำ)02020-06-082020-06-08
8787บริษัท สยามสินธร จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 358 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 526 ห้อง ) ภัตตาคาร พาณิชยกรรม ปและจอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
8888บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
8989บริษัท สยามสินธร จำกัดตึก1อาคารอยู่อาศัยรวม ( 22 ห้อง ) สำนักงาน และจอดรถยนต์ 12020-06-082020-06-08
9090นายเทิอดศักดิ์ สุริยภูมิตึก1สถานพยาบาล ( 30 เตียง )02020-06-082020-06-08
9191บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
9292บจ.บางกอก 101 ปิโตเลี่ยมโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
9393บจ.เจดับบลิว เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย 275 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
9494บจ.บางกอก คาซ่าโครงเหล็ก2เก็บสินค้า02020-06-082020-06-08
9595บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัดตึก1อาคารอยู่อาศัย ( 28 ห้อง ) ( ทาวเวอร์ A) จอดรถยนต์อัตโนมัติ ( ทาวเวอร์ B )72020-06-082020-06-08
9696นายจิระเดช ดิสสันตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า )02020-06-082020-06-08
9797บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 266 ห้อง ) -ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
9898บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก2ชุดอยู่อาศัย (245+60 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
9999บริษัท บริทิช เอ็ดยูเคชั่น แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ จำกัดโครงเหล็ก1อาคารสถานศึกษา ( สนามกีฬาในร่ม ) 02020-06-082020-06-08
100100จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก1อาคารโรงแรม ( 104 ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 517 ห้อง ) พาณิชยกรรม ( ร้านค้า ) ภัตตาคาร สถานศ฿กษา ห้องประชุม สำนักงาน จอดรถยนต์ โรงมหรสพ12020-06-082020-06-08
101101บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ( มหาชน ) ตึก2หลังคคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน 1 และ 202020-06-082020-06-08
102102บริษัท วาย แอล พี จำกัดตึก1อาคารชุดอยู่อาศัย ( 36 ห้อง ) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์ 12020-06-082020-06-08
103103บจ.บดินทร์ เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (72 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (7 ห้อง)72020-06-082020-06-08
104104บริษัท ชาร์เตอร์ คอนเซนเทรชั่น จำกัดตึก1โรงแรม ( 48 ห้อง ) - สำนักงาน02020-06-082020-06-08
105105บจ.เพียรสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ตึก2พาณิชย์ ร้านค้า สำนักงาน02020-06-082020-06-08
106106บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )ตึกอาคารชุดอยู่อาศัย ( 243 +182 ห้อง ) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
107107บริษัท บิทิช เอ็ดเคชั่น แมเนจเม้นท์ ซิสเต้มส์ จำกัดตึก1อาคารสถานศึกษา ( สนามกีฬาในร่มและห้องเรียน )02020-06-082020-06-08
108108บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัดตึก1อาคารโรงแรม ( 77ห้อง ) อยู่อาศัยรวม ( 155 ห้อง )12020-06-082020-06-08
109109สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตึก1อาคารสำนักงาน ห้องประชุม จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
110110บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัดโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
111111บจ.ออลล์ ดิสเคาท์ตึก1สถานศึกษา สำนักงาน พาณิชยกรรม02020-06-082020-06-08
112112บจ.ซิตี้ วิลล่าตึก3อยู่อาศัยรวม (J1=110 J2=110 ห้อง) (อาคาร 3 จอดรถยนต์)12020-06-082020-06-08
148148บจ.บีนาห์ตึก1อยู่อาศัยรวม(45 ห้อง) โรงแรม(18 ห้อง) จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
113113บจ.ออริจิ้น สาทรตึก1ชุดอยู่อาศัย (726 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (2 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
114114บจ.ซัน 168 คอร์ปอเรชั่นสถานีบริการน้ำมันหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ สำนักงาน)02020-06-082020-06-08
115115บมจ.ศุภาลัย ตึก2ชุดอยู่อาศัย (1,410 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า 14 ห้อง) ห้องสโมสร จอดรถยนต์ ห้องเครื่องไฟฟ้า ป้อมยาม12020-06-082020-06-08
116116บจ.ทรู พรอพเพอร์ตีส์ตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
117117นางไมตรี คงนุกูลตึก1สถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)02020-06-082020-06-08
118118บจ.ศิริเอราวัณตึก1โรงแรม (54 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
119119บจ.สินแพทย์ บางนาตึก1โรงพยาบาล(264 เตียง) จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
120120บจ.แอท เรสิเดนซ์ตึก1โรงแรม (40 ห้อง)02020-06-082020-06-08
121121บจ.แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮมตึก1สถานพยาบาล (30 เตียง)22020-06-082020-06-08
122122นายสิทธิภัสร์ จิรเพียงทองตึกแถว1โรงแรม(7 ห้อง)02020-06-082020-06-08
123123นางอลิสา ปริญญานุสสรณ์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)02020-06-082020-06-08
124124นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชวงศ์ตึก1โรงแรม(50 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(5 ห้อง)02020-06-082020-06-08
125125บจ.พิมลรุ่งเรือง (1991)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
126126บจ.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ตึก3ชุดอยู่อาศัย(900 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1+2 ห้อง) จอดรถยนต์ 12020-06-082020-06-08
127127บจ.นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงเหล็ก1ตลาด02020-06-082020-06-08
128128บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย(607 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง)12020-06-082020-06-08
129129บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(148 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
130130บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
131131บมจ.ซัสโก้โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
132132บจ.บ้านพักริมเจ้าพระยาตึก1โรงแรม(50 ห้อง) จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
133133บจ.ทาร์เก็ตเพลซตึก1โรงแรม(232 ห้อง) พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
134134บจ.ที่พักดอนเมืองตึก1โรงแรม (36 ห้อง)02020-06-082020-06-08
135135มูลนิธิพร้อมมิตรตึก1อาคารเรียนระดับอนุบาล(ระดับประถมศึกษา)02020-06-082020-06-08
136136บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภตึก1ชุดอยู่อาศัย(366 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
137137บจ.คอนติเนนตัล ซิตี้ตึก1ชุดอยู่อาศัย(282 ห้อง)สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
138138สมาคมไทยยูนานตึก 1สถานศึกษา (การศึกษานอกระบบ)02020-06-082020-06-08
139139บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม(30 ห้อง)02020-06-082020-06-08
140140บจ.คอนติเนนตัล ซิตี้ตึก1ชุดอยู่อาศัย(288 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
141141บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1โครงหลังคาคลุมแท่นจ่ายก๊าซ LPG02020-06-082020-06-08
142142บจ.วิชดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่นตึก1ชุดอยู่อาศัย(554 ห้อง) ชุดพาณิชย์(2 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
143143บจ.สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ตึก1พาณิชย์(ร้านค้า) สำนักงาน ภัตตาคาร จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
144144บจ.เสนีย์ กรุ๊ปตึก+โครงเหล็ก3ตลาด พาณิชย์02020-06-082020-06-08
145145บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีนตึก1ชุดอยู่อาศัย(640 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
146146บจ.ฟ้าบันดาลทรัพย์ตึก1พาณิชย์(ร้านค้า) อยู่อาศัยรวม สถานศึกษา(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา)02020-06-082020-06-08
147147บจ.เชลล์แห่งประเทศไทยตึก2อาคารบริการ(พาณิชย์ ห้องน้ำ) หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
149149บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้าตึก1โรงพยาบาล(59 เตียง) พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
150150บจ.เทอร์ตี้ไนน์ บุเลอวาร์ดตึก1อยู่อาศัยรวม(77 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
151151บจ.แฮปปี้ เฮลธ์ แอนด์เวลธ์ตึก1สถานพยาบาล (กายภาพบำบัด)02020-06-082020-06-08
152152บจ.พี.เอส.แกรนด์ เอสเตทตึก1อยู่อาศัยรวม(79 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
153153บจ.ไอคอนสยามตึก2พาณิชย์ สรรพสินค้า สถานศึกษา โรงมหรสพ ภัตตาคาร สำนักงาน พิพิธภัณฑ์ จอดรถยนต์ 12020-06-082020-06-08
154154บจ.สยามจตุจักรตึก1ห้างสรรพสินค้า หอประชุม สำนักงาน พาณิชย์ ภัตตาคาร สถานศึกษา โฆษณา จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
155155บจ.สเปช แวลลู (ไทยแลนด์)ตึก1สำนักงาน พาณิชย์ จอดถรยนต์02020-06-082020-06-08
156156บจ.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(235 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
157157บจ.ที เค ดี ไฟเบอร์ตึก1สำนักงาน พาณิชย์(แสดงสินค้า) อยู่อาศัย02020-06-082020-06-08
158158บจ.คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอกตึก1โรงแรม (338 ห้อง) ภัตตาคาร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
159159บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ตึก2ชุดอยู่อาศัย(981 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
160160บจ.ฟ้าบันดาลทรัพย์ตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า)02020-06-082020-06-08
161161บจ.สยามสินธรตึก1โรงแรม(358 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(526 ห้อง) ภัตตาคาร พาณิชยกรรม จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
162162บจ.เอพี เอ็มอี 2ตึก1ชุดอยู่อาศัย(1,344 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
163163บจ.ทานตะวัน พร็อพเพอร์ตี้ตึก1โรงแรม(23 ห้อง) อยู่อาศัยรวม(56 ห้อง) จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
164164นายธนะ จิตมากุศลตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถ)02020-06-082020-06-08
165165บจ.มีสไตล์ แอสเสทตึก2อยู่อาศัยรวม(168 ห้อง) โรงแรม (49 ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า)ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
166166บจ.ออริจิ้น วัน ทองหล่อตึก1โรงแรม(303 ห้อง) สำนักงาน ภัตตาคาร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
167167นายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรีตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล) จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
168168โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ตึก1อาคารเรียน02020-06-082020-06-08
169169นางสาวมัยรัตน์ บรรลือลาภตึกแถว1โรงแรม(21 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง)02020-06-082020-06-08
170170บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ปตึก1โรงแรม(501 ห้อง)พาณิชย์ สำนักงาน ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
171171บจ.โทชิ เอ็นเนอร์ยี่โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
172172บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ทตึก1ชุดอยู่อาศัย(177 ห้อง)สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
173173บจ.ไซมิส ควีนส์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(331 ห้อง)ชุดพาณิชย์(1 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์ (ที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ)12020-06-082020-06-08
174174จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก1โรงแรม (42 ห้อง)02020-06-082020-06-08
175175บจ.เซ็นคาร์ตึก6พาณิชยกรรม (ภัตตาคาร)02020-06-082020-06-08
176176บจ.เอพี เอ็มพี 5ตึก1ชุดอยู่อาศัย(438 ห้อง)ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง)จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
177177บจ.แอดวานซ์สายไหมตึก1สถานศึกษา02020-06-082020-06-08
178178บจ.ไท่ฮั่งไท่ กรุ๊ปตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
179179การเคหะแห่งชาติตึก1สรรพสินค้า พาณิชยกรรม ภัตตาคาร สำนักงาน โรงมหรสพ จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
180180บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)02020-06-082020-06-08
181181นางสาวกันธิมา พรศรีนิยมตึก1โรงแรม (15 ห้อง)02020-06-082020-06-08
182182บจ.เบบี้พูลตึก1สถานศึกษา (สอนว่ายน้ำ)02020-06-082020-06-08
183183บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ตึก2ชุดอยู่อาศัย (508 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
184184บจ.พี โอ ออยล์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
185185บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย(854 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 6 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
186186บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่นตึก1ชุดอยู่อาศัย(778 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
187187บจ.ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ตึก4+1ชุดอยู่อาศัยผ82+80+98+98 ห้อง) สโมสร สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
188188บจ.อินฟินิตี้ ฮอสพิแท็ลลิที กรุ๊ปตึก1โรงแรม (54 ห้อง) 02020-06-082020-06-08
189189บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุตึก1พาณิชย์ สำนักงาน จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
190190บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
191191บจ.เย็นสบายดี เรสซิเด้นท์ตึก 2ชุดอยู่อาศัย(37+42 ห้อง) 72020-06-082020-06-08
192192บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(389 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
193193บจ.รีนัลเบสท์ตึก1สถานพยาบาล พาณิชย์ (ร้านค้า) อยู่อาศัย02020-06-082020-06-08
194194บจ.ประตูน้ำวัน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ตึก1โรงแรม (75 ห้อง)02020-06-082020-06-08
195195บจ.แหลมทองสหการตึก2สำนักงาน พาณิชยกรรม ภัตตาคาร จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
196196บจ.เพชราวุธ ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1สถานศึกษา02020-06-082020-06-08
197197บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดีตึก 1พาณิชย์ สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
198198บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีนตึก1ชุดอยู่อาศัย (148 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
199199บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นตึก1สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
200200บจ.ริชชี่ ดีเวลลอปเมนท์ 2016ตึก 1ชุดอยู่อาศัย (563 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า 12 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
201201บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน02020-06-082020-06-08
202202บจ.วัชรพลตึก1สำนักงาน12020-06-082020-06-08
203203บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก2ชุดอยู่อาศัย (736 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 4 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
204204บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (260 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
205205บจ.วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ตึก1พาณิชย์ (ร้านอาหาร ร้านค้า) จอดรถยนต์ (อาคาร B)02020-06-082020-06-08
206206บจ.วัน ลีฟวิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (200 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
207207นางศิริลักษณ์ วีระมงคลกุลตึก1โรงแรม (50 ห้อง) (อาคาร A)02020-06-082020-06-08
208208บจ.พราวดี เอ็นเนอร์ยี่โครงเหล็ก1คลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
209209บจ.แลนด์ แอสเซทตึกแถว2โรงแรม(A=24+B=36) ทางเดินเชื่อม 4 แห่ง02020-06-082020-06-08
210210นายภวดล เกลียวอรรคเดชตึก1ภัตตาคาร02020-06-082020-06-08
211211บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก2ชุดอยู่อาศัย(543 ห้อง) จอดรถยนต์ ห้องเก็บขยะ12020-06-082020-06-08
212212บมจ.เอสไอเอสบีตึก1อาคารเรียน สำนักงาน (อาคาร A)02020-06-082020-06-08
213213บจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018)ตึก3ชุดอยู่อาศัย (A=168 B=203 C=182 ห้อง) จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
214214บจ.ภิรัชบุรีตึก1สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า)02020-06-082020-06-08
215215บจ.ไรมอน แลนด์ สีลมตึก1ชุดอยู่อาศัย(268 ห้อง) สระว่ายน้ำ จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
216216บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
217217บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ตึก1สรรพสินค้า พาณิชย์ โรงมหรสพ สถานศึกษา สำนักงาน จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
218218บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็กโครงหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารบริการ(ร้านค้า) สำนักงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม02020-06-082020-06-08
219219บจ.สิริพัฒน์ โฟร์ตึก5สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์ (A B C D E)02020-06-082020-06-08
220220บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็กหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง02020-06-082020-06-08
221221นายภาณพ คุณวัฒน์ตึก1สำนักงาน อยู่อาศัย02020-06-082020-06-08
222222บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)02020-06-082020-06-08
223223บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก1โรงแรม (40 ห้อง)02020-06-082020-06-08
224224บจ.ภรพงภาตึก1โรงแรม (16 ห้อง)02020-06-082020-06-08
225225นายสมพล ใยมณีตึก1หอประชุมของโรงเรียน02020-06-082020-06-08
226226บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (104 ห้อง) จอดรถยนต์72020-06-082020-06-08
227227บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นตึก1ชุดอยู่อาศัย (261 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
228228บจ.แอสไพเรชั่น วันตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
229229นายกมล อันนันหนับตึกแถว1 คูหาโรงแรม (15 ห้อง)02020-06-082020-06-08
230230บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(377 ห้อง) ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 2 ร้าน) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
231231บจ.อรรคฐานตึกแถว1 คูหาโรงแรม (22 ห้อง)02020-06-082020-06-08
232232บจ.เอเอ็มเอช รัชดาตึก1โรงแรม(445 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
233233บจ.อัครายาโครงเหล็กหลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำมัน อาคารบริการ (พาณิชย์ (ล้างรถยนต์))02020-06-082020-06-08
234234หจก.เวลเอนเตอร์เทนเมนท์ตึก1โรงมหรสพ พาณิชยกรรม สำนักงาน จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
235235บจ.อาร์เอ็นพี สวีทตึก2โรงแรม (A=40 B=36 ห้อง)02020-06-082020-06-08
236236บมจ.โรบินสันตึก2สรรพสินค้า พาณิชยกรรม(ร้านค้า) ภัตตาคาร โรงมหรสพ สวนสนุก สถานศึกษา สำนักงาน จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
237237บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ตึก1ชุดอยู่อาศัย(546 ห้อง) พาณิชย์(ร้านค้า 1 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
238238นางสาววินดา กัลยาณมิตร ตึก1โรงแรม (16 ห้อง)02020-06-082020-06-08
239239บจ.บิ๊กไบร๊ท์ตึก2สถานกีฬาในร่ม(สนามแบดมินตัน) พาณิชย์(ร้านค้า) ภัตตาคาร สำนักงาน ห้องน้ำ02020-06-082020-06-08
240240บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (795 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
241241บจ.ไอแอมไซน่าทาวน์ตึก1โรงแรม (46+224 ห้อง) สรรพสินค้า จอดรถยนต์22020-06-082020-06-08
242242บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (795 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
243243บจ.เพชรโกเมน ตึกแถว1โรงแรม (24 ห้อง)02020-06-082020-06-08
244244พลอากาศตรีคำพร ชาญวิเศษตึก1สถานพยาบาล02020-06-082020-06-08
245245บจ.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอรี่โมนูเม้นตึก1ชุดอยู่อาศัย(348 ห้อง) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
246246บจ.เอสอาร์พี เอ็กซ์เพรสโครงเหล็ก1ร้านอาหารและทางเดิน (อาคาร F)02020-06-082020-06-08
247247โรงเรียนอนุบาลสุพัชชาตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล)02020-06-082020-06-08
248248บจ.22 เรสซิเด้นซ์ตึก1โรงแรม (59 ห้อง)02020-06-082020-06-08
249249บจ.ออลเกรท เอนเนอจี โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 1)02020-06-082020-06-08
250250บจ.ดับเบิ้ล พี ชอคเกอร์ตึก1สถานศึกษา (ฟุตซอล) ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษ/อาชีวศึกษา02020-06-082020-06-08
251251บจ.อาร์ทูดีวันตึกครึ่งไม้1สถานศึกษา02020-06-082020-06-08
252252บจ.อพอลโล่ บูติคตึก1โรงแรม (30 ห้อง) ห้องอาหาร02020-06-082020-06-08
253253โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหงตึก 1อาคารเรียน และจอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
254254บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ตึก1โรงแรม (79 ห้อง)02020-06-082020-06-08
255255บจ.เนชั่น มันนี่ แลนด์ตึก1โรงแรม (79 ห้อง)02020-06-082020-06-08
256256บจ.กู๊ด ไอเดียร์ ดีไซน์ แอนด์ บิ้วตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า)02020-06-082020-06-08
257257ม.ร.ว.โศภา กาญจนะวิชัยตึกแถว1 คูหาโรงแรม(24 ห้อง)02020-06-082020-06-08
258258บจ.ซิตี้พลาซ่านานาตึก2โรงแรม(A=59 ห้อง B=16 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า A= 11 ห้อง B= 7 ห้อง)02020-06-082020-06-08
259259บจ.รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ตึก1ชุดอยู่อาศัย (4,920 ห้อง)ชุดพาณิชย์(ร้านค้า 54 ห้อง) และจอดรถยนต์ (4 ทาวเวอร์)12020-06-082020-06-08
260260นายธนเดช สงวนพันธุ์ตึก1สถานศึกษา (โรงเรียนสอนขับรถ) (อาคาร A)02020-06-082020-06-08
261261บมจ.ซัสโก้โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร B2)02020-06-082020-06-08
262262นางกัญญ์วรินทร์-นายนิธิวิทย์-นายพลธวัฒน์ ฐานวรนนท์ตึกแถว1 คูหาโรงแรม (9 ห้อง)02020-06-082020-06-08
263263บจ.เอ็น โฮลดิ้งโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน02020-06-082020-06-08
264264บจ.แคมบริดจ์ อินเตอร์เนชั่นนัลโครงเหล็ก1สถานศึกษา (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา) และอาคารอำนวยการ02020-06-082020-06-08
265265นางสาวกนกกร เพชรทวีวัน (นางสาวปัญจรส เพชรทวีวัน ผู้อนุบาล)ตึก1โรงแรม (30 ห้อง)02020-06-082020-06-08
266266บจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตทตึก1ชุดอยู่อาศัย (632 ห้อง) สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
267267บจ.พีเอ็ม (ประเวศ)โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 2)02020-06-082020-06-08
268268บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (ติดตั้งแผงโซล่าเซล)02020-06-082020-06-08
269269บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 1)02020-06-082020-06-08
270270บมจ.ซี.พี.แลนด์ตึก1สำนักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
271271บจ.ตลาด ถนอมมิตรตึก1สถานศึกษา (อนุบาล)02020-06-082020-06-08
272272บจ.เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)ตึก1โรงแรม (263 ห้อง) ภัตตาคาร สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
273273บจ.โอพัส (ไทยแลนด์)ตึก1สถานศึกษา (สอนว่ายน้ำ)02020-06-082020-06-08
274274บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกโครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน(อาคาร 2)02020-06-082020-06-08
275275บจ.เจ้าคุณ ออยล์โครงเหล็ก1หลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน (อาคาร 4)02020-06-082020-06-08
276276บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นโครงเหล็ก1หอเผาระบบปิด (Enclose Ground Flare:EGF)02020-06-082020-06-08
277277บจ.เอพี (รัชโยธิน)ตึก2ชุดอยู่อาศัย (A=706 ห้อง B=909 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (1 ห้อง)(B) และจอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
278278บจ.ออริจิ้น รามคำแหงตึก 2ชุดอยู่อาศัย (682 ห้อง) ชุดพาณิชย์ (3 ห้อง) จอดรถยนต์ 12020-06-082020-06-08
279279บจ.เดอะ คอมมอนส์ ศาลาแดงตึก1พาณิชย์ (ร้านค้า) ภัตตาคาร จอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
280280นางดวงดาว วรรณวิทยาธร นายสิทธิชัย วรรณวิทยาธรตึก1โรงแรม (23 ห้อง)02020-06-082020-06-08
281281บจ.สยามสินธรตึก1โรงแรม (616 ห้อง) อยู่อาศัยรวม (268 ห้อง) สำนักงาน ภัตตาคาร พาณิชยกรรม จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
282282บจ.สยามสินธรตึก2(A)โรงแรม (344 ห้อง) พาณิชย์ (ร้านค้า)ภัตตาคาร สำนักงาน จอดรถยนต์(B)อยู่อาศัยรวม(49 ห้อง) สรรพสินค้า จอดรถยนต์12020-06-082020-06-08
283283บจ.ด็อกเตอร์ โทนี่ตึก1สถานพยาบาล (เวชกรรมความงาม)02020-06-082020-06-08
284284บจ.เออร์เบิน เทอร์ตี้วันตึก1โรงแรม(79 ห้อง) สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์02020-06-082020-06-08
285285มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาตึก1อาคารเรียน (อาคารสำนักงานบริหาร)02020-06-082020-06-08ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0191 : ข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารในกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0192 : ข้อมูลการตรวจสอบอาคาร)

ตาราง : 2.4ข้อมูลการตรวจสอบอาคาร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dn_numberd_datecheck_reportbuilding_ownerb_buildingd_districtinspector_nameadddateupdatedate
111/25622562-01-04ใหญ่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาการชาดไทยภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ปทุมวันบ.ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 2020-06-082020-06-08
222/25622562-01-04ครั้งที่ 1บริษัท โรม่า อุตสาหกรรม จำกัด โรงาน บ.โรม่า อุตสาหกรรมบางขุนเทียนบ.โมสท์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
333/25622562-01-07ครั้งที่ 2น.ส.จิตพร เฮมบรีพรทิพย์อพาร์ทเม้นท์ ห้วยขวางนายประสงค์ เลิศวิโรจน์ถาวร2020-06-082020-06-08
444/25622562-01-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เอแบคคอนโดทาวน์ อาคารบีเอแบคคอนโดทาวน์ อาคารบี บางกะปินายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
555/25622062-01-07ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด สุรวงศ์ ซิตี้ รีสอร์ท สุรวงศ์ ซิตี้ รีสอร์ท บางรัก บ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
666/25622562-01-07ครั้งที่ 1บริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด อาทีเอช ไทยเฮิร์บ (อาคาร เอ) ลาดกระบังห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
777/25622562-01-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด อ่อนนุช -สุวรรณภูมิอาคารดี ลาดกระบังบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
888/25622562-01-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด อ่อนนุช -สุวรรณภูมิอาคาร เอลาดกระบังบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
999/25622562-01-07ครั้วที้ 2บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด อื้อจือเหลียงบางรัก พลเอกดำรง ศรีประเสริฐ2020-06-082020-06-08
101010/25622562-01-07ครั้วที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ยูเอ็ม ทาวเวอร์ สวนหลวงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
111111/25622562-01-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด อ่อนนุช -สุวรรณภูมิอาคารซี ลาดกระบังบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
121212/25622562-01-07ครั้วที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เด็น วิภาวดี อาคารซี ดอนเมืองบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
131313/25622562-01-07ครั้งที่ 2บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดโรงงาน เอ หลักสี่ บ.มัลทิ สทรัคชอรัล อินสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
141414/25622562-01-07ครั้งที่ 1บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอกมัย - รามอินทรา ลาดพร้าว บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
151515/25622562-01-07ครั้วที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ อาคาร เอ2ลาดกระบังบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
161616/25622562-01-07ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิอาคารบี2ลาดกระบังบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
171717/25622562-01-07ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ อาคาร บี1ลาดกระบังบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
181818/25622562-01-08ใหญ่บริษัท ธรรมบัณฑิต จำกัด คิวเฮ้าส์ สาทร สาทรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
191919/25622562-12-08ใหญ่บริษัท เอส.พี.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ธาราเลคสะพานสูงบ..พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
202020/25622562-01-08ครั้งที่ 2บริษัท เกษมกิจ จำกัด แคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง บางกะปินายปรีชา จันทร์เชิดวณิช2020-06-082020-06-08
212121/25622562-01-08ครั้งที่ 1ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ยู แมนชั่น เอ็ม ยู แมนชั่น บางเขนห้างหุ้นสส่วนจำกัด รับครจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
222222/25622562-01-08ใหญ่บริษัท หัวหมากก่อสร้าง จำกัด หัวหมาก่อพาร์ทเมนท์ 1บางกะปิบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
2323 23/25621962-01-08ครั้งที่ 2บริษัท พันธุ์ทิพย์ พาร์ค จำกัด พันธุ์ทิพย์ สวีท สาทร สาทรบ.ดี เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
242424/25622562-01-08ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบังอาคาบีลาดกระบังบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
252525/25622562-01-08ครั้งที่ 3นิติบุคคาคารชุด คอนโด ยู วิภา-ลาดพร้าว อาคารบี จตุจักร บ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
262626/25622562-01-08ใหญ่บริษัท หัวหมากก่อสร้าง จำกัด หัวหมากอพาร์ทเม้นท์ 2บางกะปิบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
272727/2562/2562-01-08ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไซมิส ราชครู ไซมิส ราชครูพญาไทบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
282828/25622562-01-08ครั้งที่3นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีฟอร์ม โนเบิล รีฟอร์ม พญาไทบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
292929/25622562-01-08ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 4อัสสกาจน์ เพลส อาคาร4บางกะปินายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
303030/25622562-01-08ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด ยู วิภา-ลาดพร้าว อาคาร เอ จตุจักร บ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
313131/25622562-01-08ใหญ่บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง บางกะปิบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
323232/25622562-01-08ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เมโทรลักซ์ พหลโยธินเมโทร ลักซ์ พหลโยธิน (อาคารเอ) พญาไทบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
3333 33/25622562-01-08ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เด็น วิภาวดี อาคาร เอดอนเมืองบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
343434/25622562-01-08ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เด็น วิภาวดี อาคาร บีดอนเมืองบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
353535/25622562-01-08ครั้งที่ 2บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด ชาร์เตอร์ สแควร์ บางรัก บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
363636/25622562-01-08ใหญ่นายสุรชัย วิชินโรจน์จรัลชินโรจน์ บางซื่อบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
373737/25622562-01-08ครั้วที้ 2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจีพีเอฟ วิทยุ (อาคารบี) ปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
383838/25622562-01-08ครั้งที่ 3นายอุดม ศรีกุเรชา โรดงเรียนนาน่าชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง (อาคารซี) บางกะปิบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
393939/25622562-01-08ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นทริค รัชดา-ห้วยขวาง เซ็นทริค รัชดา ห้วยขวางห้วยขวางบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
404040/25622562-01-08ครั้งที่ 1บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด โรงแรม วิค ทรี แบงค์กอก พญาไทบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
414141/25622562-01-09ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เอชทู โกลว์ คอนโดมิเนียมเอชทู โกลว์ คอนโดมิเนียม บางเขนบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
424242/25622562-01-09ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลีเจ้นด์ เดอะลีเจ้นท์ บางรัก บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
434343/25622562-01-09ครั้งที่ 3บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครัวการบินไทย ดอนเมืองบ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
444444/25622562-01-10ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์อินทาวน์ วิภาวดี 30-2ชาโตว์อินทาวน์ วิภาวดี 30-2จตุจักร นายฉัตรชัย อาภานุรังษี2020-06-082020-06-08
4545 45/25622562-01-10ใหญ่บริษัท เอ็ม เอ็ม เค ดีเวลลอปเม้ท์ จำกัด เอ็ม เอ็ม เค บางบอนนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
464646/25622562-01-10ครั้งที่ 1ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานินทร์คอท ธานินทร์คอท อาคาร บีสวนหลวงนายอนุชา โยมสิน 2020-06-082020-06-08
474747/25622562-01-10ครั้งที่ 2บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล้าเป้งง้วน 1จตุจักร บ.นนกรุ๊ป 2020-06-082020-06-08
484848/25622562-01-10ป้าย บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ ป้ายโครงเหล็ก บนอาคารมีนบุรี บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
494949/25622562-01-10ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 12 อาคาร ซีห้วยขวางบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
505050/25622562-01-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 9อาคาร 9บางกะปินายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
515151/25622562-01-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 6อาคาร 6บางกะปินายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
525252/25622562-01-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 7อาคาร 7บางกะปินายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
535353/25622562-01-11ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชโยธิน เพลส อาคาร ซีจตุจักรนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
545454/25622562-01-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลำสาลี ทาวเวอร์ ลำสาลี ทาวเวอร์ บางกะปินายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
555555/25622562-11-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชโยธิน เพลส อาคาร บีจตุจักรนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
565656/25622561-01-14ใหญ่บริษัท เดฟ จำกัด SUKHUMVIT SUITESวัฒนานายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
575757/25622562-01-14ครั้วที่ 2บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด กรุงเทพ ทาวเวอร์ ห้วยขวางบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
585858/25621962-01-16ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด 5 กะรัต 15 กะรัต 1บางกะปินายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
595959/25622562-01-16ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ราชปรารภ การ์เด้น คอนดดมิเนียม ราชปรารภ การ์เด้น คอนโดมิเนียมพญาไทห้างหุ้นสส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
606060/25621962-01-16ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ไมล์สโตน คอนโดมิเนียม เสรีไทยไมค์สโตน คอนโดมิเนียม เสรีไทยบึงกุ่มบ.เบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
616161/25622562-01-16ใหญ่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ไทวัสดุ สาขาพระราม 2บางขุนเทียนบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
626262/25622562-01-22ครั้งที่ 2บริษัท การ์ตาร์ จำกัด SOLOคลองเตยนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
636363/25622562-01-21ครั้งที่ 1บริษัท แฮปปี้พาเลส จำกัด ไวท์ พาเลส ราชเทวีบ.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
646464/25622562-01-21ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร สกาย ประชาชื่น เมโทร สกาย ประชาชื่น (อาคาร ซี) บางซื่อบ.ออลสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
656565/25622562-01-21ครั้งที่ 2บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด จิมสเพลส บางกะปินายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
666666/25622562-01-21ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ราชเทวีบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
676767/25622562-01-21ครั้งที่ 2บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ค.ส.ล. บางกะปิบ.ไทย บิลดิ้ง พลัส 2020-06-082020-06-08
686868/25622561-01-21ครั้งที่ 1บริษัท ศรีไทย คอร์ท จำกัด หอพักหญิงศรีไทยคอร์ท 1 (พี.เค.แอล.ดี. อาคาร1) ดินแดงนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
6969 69/25622562-01-21ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร สกาย ประชาชื่น อาคารเอ บางซื่อบ.ออลสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
707070/25622562-01-21ครั้งที่ 1บริษัท ศรีไทย คอร์ท จำกัด หอพักหญิงศรีไทยคอร์ท 2 (พี.เค.แอล.ดี. อาคาร3) ดินแดงนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
717171/25622562-01-21ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูนีค ลาดพร้าว 10 ดิ ยูนีค ลาดพร้าว 10จตุจักร บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
727272/25622562-01-21ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์เพลส โครงการรามคำแหง-วงแหวน อาคาร 1อัสสกาญจน์เพลส โครงการรามคำแหง-วงแหวน อาคาร 1สะพานสูงบ.บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด 2020-06-082020-06-08
737373/2562 2562-01-21ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 2 ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 (อาคารอี) บางกะปิบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
747474/25622562-01-22ครั้งที่ 3บริษัท เอ็ม เอ็ม เค ดีเลลอปเม้นท์ จำกัด MMK แมนชั่น บางขุนเทียนนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
757575/25622562-01-23ครั้งที 1บริษัท เช็ค อินน์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด โรงแรม CHECK INN REGENCY PARK คลองเตยนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
767676/2562 1962-01-23ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 2 ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 (อาคารดี)บางกะปิบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
777777/2562 2562-01-23ใหญ่บริษัท ศรีชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฟอร์ยู อพาร์ทเม้นท์ ห้วยขวางบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
787878/25622562-01-23ครั้งที่ 1สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมย์ฟร์สวีท อพาร์ตเมนต์สาทรนายพนิต ฟางสะอาด 2020-06-082020-06-08
797979/25622562-01-23ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 (อาคารเอ) ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 (อาคาร เอ) บางกะปิบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
808080/25622562-01-28ครั้งที่ 1นิติบคุคคลอาคารชุด กรีนพอยท์ ประชาชื่น กรีนพอยท์ ประชาชื่น (อาคา 1) บางซื่อนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
818181/25622562-01-29ครั้งที่ 2บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด ชาเทรียม โฮเต็ล ริเวอร์ไซด์ แบงค์คอก) บางคอแหลมบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
828282/25622562-01-29ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 (อาคารซี) บางกะปิบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
838383/25622562-01-29ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26ลุมพนี วิลล์ รามคำแหง 26 (อาคารบี) บางกะปิบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
848484/25622562-01-29ครั้งที่ 2สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี ธนบุรี บ.มัลทิ สทรัคชอรัล อินสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
858585/25622562-01-29ครั้งที่ 2บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลาดกระบังห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
868686/25622562-01-29ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร ลักซ์ พหลโยธินเมโทร ลักซ์ พหลโยธืน (อาคารบี) พญาไทบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
878787/25622562-01-29ใหญ่บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน )โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น บางซื่อบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
888888/5622562-01-29ครั้งที่ 1บริษัท เทอดไท 40 แมนชั่น จำกัดเทิดไท 40 ภาษีเจริญบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
898989/25622562-01-29ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด วิช แอท สยาม วิช แอท สยาม อาคารบีราชเทวีบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
909090/25622562-01-29ใหญ่บริษัท ธนกรวราโฮม จำกัด หอพักชายธนกรวราโฮม 2 (พี.เค.แอล.ดี.คอร์ท 5) ดินแดงนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
919191/25622562-01-29ใหญ่บริษัท แมคเคนนาแลนด์ จำกัด VIE HOTEL BANGKOK ราชเทวีบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
929292/25622562-01-29ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด บางแค พลัม คอนโด บางแค อาคารบีบางแคนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
939393/25622562-01-29ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น เฟส 2อาคารซี หลักสี่ บ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
949494/25622562-01-29ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทคอนโด พระราม 2สมาร์ทคอนโด พระราม 2 (อาคารบี) บางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
959595/25622562-01-29ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด สังข์กระจาย คอนโดมิเนียม สังข์กระจาย คอนโดมิเนียม บางกอกใหญ่บ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
635635635/25622562-04-09ใหญ่บริษัท เอ อี เฮ้าส์ จำกัด ค.ส.ล. สวนหลวงบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
969696/25622562-01-29ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทคอนโด พระราม 2อาคารจีบางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
979797/25622562-01-29ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด อาคารพลัม คอนโด บางแค พลัม คอนโด บางแค อาคารเอ บางแคนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
989898/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2สมาร์ทคอนโด พระราม 2 (อาคารเอฟ)บางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
9999 99/25622562-01-31ใหญ่นายศิริศักดิ์ น.ส.รัตนา น.ส.รัชฎา และน.ส.วราภรณ์ ปิยทัสสีกุลพัฒนาการมแมนชั่น ภาษีเจริญนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
100100100/52622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 5ไอริส แอเวนิว (อาคาร 5) ลาดกระบังบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
101101101/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 1ไอริส แอเวนิว (อาคาร 1) ลาดกระบังบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
102102102/25622562-01-31ครั้งที่ 1บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หลักสี่ บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
103103103/25622562-01-31ครั้งที่ 1บริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด อาทีเอช ไทยเฮิร์บ (อาคาร บี) ลาดกระบังห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
104104104/25622562-01-31ครั้งที่ 3บริษัท พงษ์สุภี จำกัด พงษ์สุภี จตุจักรนายสมชาย โตวิวัฒน์ 2020-06-082020-06-08
105105105/25622562-01-31ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด แบงค์คอก ฮอไรซอน พี 48แบงค์คอก ฮอไรซอน พี 48บางหว้าบ.บิวดิง อินสเปคเตอร์ จำกัด 2020-06-082020-06-08
106106106/25622562-01-31ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น เฟส 2อาคารบีหลักสี่ บ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
107107107/25622562-01-31ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น เฟส 2อาคารเอ หลักสี่ บ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
108108108/25622562-01-31ครั้งที่ 1บริษัท แสงโสม จำกัด แสงโสม จตุจักร บ .แอสเส็ท อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
109109109/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทคอนโด พระราม 2สมาร์ทคอนโด พระราม 2 (อาคารซี) บางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
110110110/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทคอนโด พระราม 2สมาร์ทคอนโด พระราม 2 (อาคาร เอ) บางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
111111111/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 4ไอริช แอเวนิว (อาคาร 4) ลาดกระบังบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
112112112/25622562-01-31ใหญ่บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ ลาดพร้าว บ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
113113113/25622562-01-31ครั้งที่ 1บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขาเพชรเกษมบางแคบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
114114114/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 2ไอริส แอเวนิว (อาคาร2) ลาดกระบังบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
115115115/25622562-01-31ครั้งที่ 1บริษัท บางกอก แอนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด บางกอก แอนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ ลาดกระบังห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
116116116/25622562-01-31ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์อาคาร 8อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลน์ ทาวน์ อาคาร 8คันนายาวนายสรัลธร พงษ์พิทักษ์ 2020-06-082020-06-08
117117117/25622562-01-31ครั้งที่ 2บริษัท สยามทาวน์ จำกัด บ.สยามทาวน์ บางพลัด นายสุรพงษ์ ทวีวัฒน์ 2020-06-082020-06-08
118118118/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทคอนโด พระราม 2สมาร์ทคอนโด พระราม 2 (อาคารเอช) บางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
119119119/25622562-01-31ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอริส แอเวนิว อาคาร 3ไอริส แอเวนิว (อาคาร 3) ลาดกระบังบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
120120120/25622562-01-31ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์อาคาร 4 อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลน์ ทาวน์ อาคาร 4 คันนายาวนายสรัลธร พงษ์พิทักษ์ 2020-06-082020-06-08
121121121/25622562-01-31ครั้งที่ 1บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค คลองเตยบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
122122122/25622562-02-01ใหญ่บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตดอนเมืองนายธงชัย วิจารณ์เจริญ2020-06-082020-06-08
123123123/25622562-02-05ใหญ่บริษัท ไพรวเท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เบญจจินดา จตุจักรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
124124124/25622562-02-05ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด อัสสกาญจน์ เพลส ทวินคอนโด อาคาร 11อัสกาญจน์ เพลส ทวินคอนโด อาคาร 11บางกะปินายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
125125125/25622562-02-05ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด โมดิซ สเตชั่น โมดิซ สแตชั่น บางเขนบ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
126126126/25622562-02-05ใหญ่บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลรามคำแหง (อาคาร ซี) บางกะปิบ.ดีส์ อินสเป็กเตอร์ จำกัด 2020-06-082020-06-08
127127127/25622562-02-06ครั้งที่ 2ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนอยู่ดี ชวนอยู่ดี บึงกุ่มนายพรชัย กาฬภักดี 2020-06-082020-06-08
128128128/25622562-02-06ครั้งที่ 2บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค บางแคบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
129129129/25622562-02-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 10 ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 10ดินแดงนายไชยรัตน์ อัษฎามงคล2020-06-082020-06-08
130130130/25622562-02-06ใหญ่บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เดอะ วอล์ค สาขาพระราม 2บางขุนเทียนบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
131131131/25622562-02-06ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด คริสม่า คอนโดรามอินทราคริสม่า คอนโดรามอินทรา (อาคารบี) คันนายาวบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
132132132/25622562-02-06ครั้งที่ 3บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนา เฟสท์ คลองสานบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
133133133/25621962-02-06ครั้งที่ 4บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทีมบึงกุ่มบ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
134134 134/25622562-02-06ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด อมรพันธุ์ 25 แซทเทลไลท์ทาวน์ อาคาร 7อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ทาวน์ อาคาร 7คันนายาวนายสรัลธร พงษ์พิทักษ์ 2020-06-082020-06-08
135135135/25622562-02-06ครั้งที่ 3บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)ราษฎร์บูรณะนายณัฐพล วิธินันทกิตต์ 2020-06-082020-06-08
136136136/25622562-02-06ครั้งที่ 3บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน )โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแคบางแคบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
137137137/25622562-02-06ครั้งที่ 1บริษัท พี.เอส.แมนชั่น จำกัด พี.เอส.แมนชั่น ดินแดงบ.โปร อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
138138138/25622562-02-07ครั้งที่ 2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจีพีเอฟ วิทยุ (อาคารเอ) ปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
139139139/25622562-02-07ครั้งที่ 1บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด โรงแรมอนันตรากรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา ธนบุรี บ.ควอลิตี้ บิวดิ้ง ออดิท 2020-06-082020-06-08
140140140/25622562-02-07ครั้งที่ 2บริษัท ถาวรธนากร จำกัด อพาร์ทเมนท์ธนากร บางกะปินายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
141141141/25621962-02-07ครั้งที่ 2บริษัท พัฒนเพิ่มสิน จำกัด พัฒนเพิ่มสิน (อาคาร 6) สายไหมนายไพบูลย์ ภัทรอาชาชัย 2020-06-082020-06-08
142142142/25622562-02-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2สมาร์ท คอนโด พระราม 2 (อาคารอี) บางขุนเทียนบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
143143143/25622562-02-07ครั้งที่ 2บริษัท พัฒนเพิ่มสิน จำกัด พัฒนเพิ่มสิน (อาคาร 4) สายไหมนายไพบูลย์ ภัทรอาชาชัย 2020-06-082020-06-08
144144144/25622562-02-07ครั้งที่ 1บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด ศูนย์การค้าซีคอนบางแคภาษีเจริญบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
145145145/25622562-02-07ครั้งที่ 2บริษัท พัฒนเพิ่มสิน จำกัด พัฒนเพิ่มสิน (อาคาร 5) สายไหมนายไพบูลย์ ภัทรอาชาชัย 2020-06-082020-06-08
146146146/25622562-02-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2สมาร์ท คอนโด พระราม 2 (อาคารดี) บางขุนเทียน บ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
147147147/25622562-02-07ครั้งที่ 2บริษัท พัฒนาเพิ่มสิน จำกัด พัฒนาเพิ่มสิน (อาคาร 3) สายไหมนายไพบูลย์ ภัทรอาชาชัย 2020-06-082020-06-08
148148148/25622562-02-07ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด อมรพันธุ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์ อาคาร 3อมรพันธุ์ 205 แซทแทลไลน์ ทาวน์ อาคาร 3คันนายาวนายสรัลธร พงษ์พิทักษ์ 2020-06-082020-06-08
149149149/25622562-02-07ครั้งที่ 1บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด โรงแรมอนันตรากรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา ธนบุรี บ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
150150150/25622562-02-08ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ฝักข้าวโพด 2ฝักข้าวโพด 2บางกะปิบ.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
151151151/25622562-02-12ครั้งที่ 2บริษัท กรรณิกา พร็อพแพอร์ตี้ จำกัด กรรณิกาเพลส บางกะปิว่าที่ร้อยตรี อำนาจ ปิตุยะ2020-06-082020-06-08
152152152/25621962-02-12ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร สกาย ประชาชื่น เมโทร สกาย ประชาชื่น (อาคาร บี) บางซื่อบ.ออลสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
153153153/25622562-02-14ป้าย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ป้ายโครงเหล็ก บนอาคารบางซื่อบ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
154154154/25622562-02-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ บางกอกน้อยบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
155155155/25622562-02-14ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ วีว่า คอนโด สาทร-ตากสินเดอะ วีว่า คอนโด สาทร-ตากสิน คลองสานนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
156156156/25622562-02-14ครั้งที่ 3บริษัท พาราไดซ์ เพลส สวนหลวง จำกัด พาราไดซ์ เพลส สวนหลวงประเวศ บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
157157157/25622562-02-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 1-2อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 1ประเวศ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
158158158/25622562-02-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 1-2อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 2ประเวศ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
159159159/25622562-02-14ครั้งที่ 2 นิติบุคคลอาคารชุด ประตูน้ำ เพรสตีจ คอนโดมิเนียมประตูน้ำ เพรสตีจ คอนโดมิเนียม ราชเทวีน.ส.กัลลิตา สุขสถิตย์ 2020-06-082020-06-08
160160160/25622562-02-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคารบีดิ แอดเดรส ปทุมวัน อาคารบี ราชเทวีบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
161161161/25622562-02-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะมาสเตอร์สาทร เอ็กเซ็กคูทีฟ เดอะมาสเตอร์สาทร เอ็กเซ็กคูทีฟคลองสานบ.บิลดิง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
162162162/25622562-02-14ครั้งที่ 2ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุนันท์ชาติสุนันท์ อพาร์ทเม้นท์ ทุ่งครุนายประวีร์ วุฒิกรีเกียรติ 2020-06-082020-06-08
146614661496/25622562-07-09ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด บลอคส์ 77บลอคส์ 77วัฒนาบ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
163163163/25622562-02-14ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด นายน์ บาย แสนสิริ นายน์ บาย แสนสิริ (อาคาร เอ)คลองสานบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
164164164/25622562-02-20ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา เทอเรส คอนโดมิเนียม รัชดา เทอเรส คอนโดมิเนียม จตุจักรบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
165165165/25622562-02-21ครั้งที่ 1บริษัท ไกรพงษ์และหลานร่วมกิจ (2536) จำกัด โรงแรม สุขสวัสดิ์ 19 อินน์ ราษฎร์บูรณะนายไตรทศ ขำสุวรรณ 2020-06-082020-06-08
166166166/25622562-02-21ครั้งที่ 2นายสุพจน์ ดุรงค์วัฒนา เอส.พี.ดี. (SPD)คลองสานนายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
167167167/25622562-02-21ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคาร บี1บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
168168168/25622562-02-21ใหญ่บริษัท คูณชัยชนะ จำกัด เค เรสซิเดนซ์ มีนบุรี บ.บิลดิง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
169169169/25622562-02-21ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด แบงค์คอก เฟลิช @ สถานีบางแค แบงค์คอก เฟลิช @ สถานีบางแค บางแคนายไชยรัตน์ อัษฎามงคล2020-06-082020-06-08
170170170/25622562-02-21ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ (อาคาร บี) บางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
171171171/25622562-02-21ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ(อาคารเอ1) ลาดกระบังบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
172172172/25622562-02-21ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธิน พาร์ค พหลโยธิน พาร์ค พญาไทบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
173173173/25622562-02-21ครั้งที่ 1บริษัท ธนพัฒน์รุ่งเรือง จำกัดธนพัฒน์รุ่งเรือง อพาร์ทเม้นท์ บางซื่อนายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
174174174/25622562-02-21ครั้งที่ 2บริษัท สัมประสิทธิ์ จำกัด ร่มเย็น อพาร์ทเมนท์ ตลิ่งชัน นายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
175175175/25622562-02-21ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท ราชพฤก์-จรัญฯ 13อาคารบีภาษีเจริญบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
176176176/25622562-02-21ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท ราชพฤก์-จรัญฯ 13อาคาร เอ ภาษีเจริญบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
177177177/25622562-02-21ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ อาคาร ซี บางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
178178178/25622562-02-21ครั้งที่ 3บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ค.ส.ล. บางขุนเทียนบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
179179179/256522562-02-21ใหญ่บริษัท วีแอลแมนชั่น จำกัด สุนทรแมนชั่นจอมทองบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
180180180/25622562-02-21ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า บางกอกน้อยบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
181181181/25622562-02-21ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลำสาลี แมนชั่น ลำสาลี แมนชั่น บางกะปิ นายภูมิเทพ พรหมทอง2020-06-082020-06-08
182182182/25622562-02-21ครั้งที่ 3บริษัท สิริฉันท์ จำกัด สิริฉันท์ อพาร์ทเม้นต์ บางกะปิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
183183183/25622562-02-22ใหญ่บริษัท บี ที เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ รามคำแหง (อาคารดี) สะพานสูงนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
184184184/25621962-02-26ครั้งที่ 2บริษัท พัฒนเพิ่มสิน จำกัด พัฒนเพิ่มสิน (อาคาร 1) สายไหมนายไพบูลย์ ภัทรอาชาชัย 2020-06-082020-06-08
185185185/25621962-02-26ใหญ่บริษัท เจ พี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 39 RESIDENCE วัฒนาน.ส.สุภาวดี นาคสีทอง 2020-06-082020-06-08
186186186/2562 2562-02-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด บางแค ซิตี้ คอนโดมิเนียม 2บางแค ซิตี้ คอนโดมิเนียม อาคาร เอ บางแคห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
187187187/25622562-02-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด บางแค ซิตี้ คอนโดมิเนียม 2บางแค ซิตี้ คอนโดมิเนียม อาคาร บีบางแคห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
188188188/25622562-03-01ครั้งที่ 3บริษัท พระตำหนักงเพชร จำกัด ตำหนักทอง อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว บ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
189189189/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์สรรพสินค้าแม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์จอมทองบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
190190190/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง อาคาร ซี วังทองหลางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
191191191/25622562-03-01ใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร 6จตุจักร บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
192192192/25622562-03-01ใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร 1จตุจักร บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
193193193/25622562-03-01ครั้งที่ 3บริษัท อีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สินิสา เพลส บางซื่อบ.โมสท์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
194194194/25622562-03-01ครั้งที่ 3บริษัท ไดรฟ์-อินโฮเต็ล จำกัด ไดรฟ์ อิน โฮเต็ลบางกะปิ นายอนุภพ พินไทยสง2020-06-082020-06-08
195195195/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท ล็อกซเตอร์ เอสเตท จำกัด อริส แมนชั่น คลองสานนายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
196196196/25622562-03-01ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง อาคาร ดี 4วังทองหลางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
197197197/25622562-03-01ครั้งที่ 1บริษัท แพรคติก้า จำกัด ค.ส.ล. สายไหมบ.ควอลิตี้ บิวดิ้ง ออดิท 2020-06-082020-06-08
198198198/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลนวมินทร์ 9มีนบุรี บ.มัลทิ สทรัคชอรัล อินสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
199199199/25622562-03-01ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด อีควิน็อคซ์ พหล-วิภาอีควิน็อคซ์ พหล-วิภาจตุจักร บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
200200200/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท ริช อินน์ บางกอก จำกัด สิริไพศาล เพลส ประเวศ บ.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
201201201/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท วังริมพญา จำกัด สี่พระยา ทาวเวอร์ บางรัก นายบุญถม ปะกังพลัง 2020-06-082020-06-08
202202202/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ หลักสี่ นายสมาน ขั้นชัยภูมิ 2020-06-082020-06-08
203203203/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่อาคาร เอ2สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
204204204/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ อาคาร บี2สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
205205205/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่อาคาร ซีสวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
206206206/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่อาคาร ดี 2สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
207207207/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 อี-เอฟ อาคาร อีบางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
208208208/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่อาคารเอ1สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
209209 209/25622562-03-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 เอ,บี บี 1สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
210210 210/25622562-03-01ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เซสท์ เดอะ เซสท์ จตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
211211211/25622562-03-01ครั้งที่ 2บริษัท พัฒนเพิ่มสิน จำกัด อาคาร 2สายไหมนายไพบูลย์ ภัทรอาชาชัย 2020-06-082020-06-08
212212212/25622562-03-01ใหญ่บริษัท ลักกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) B-MILLทุ่งครุบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
213213213/25622562-03-01ครั้งที่ 4นายอิทธิ วงศ์สุรไกร และนายธีรการ วงศ์สุรไกร เอราวัณทาวเวอร์ บางกอกน้อยนายวีริศ ปัญญาวิศิษฐ์กุล2020-06-082020-06-08
214214214/25622562-03-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพลนเนอรี่ เดอะ เพลนเนอรี่ คลองสานบ.เบสท์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
215215215/25622562-03-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน อาคาร 1ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
216216216/25622562-03-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด แอ็บสแตร์กส์ พหลโยธิน พาร์ค อาคารเอ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค อาคารเอ จตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
217217217/25622562-03-01ครั้งที่ 3บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มติชน (อาคาร 6 ชั้น )จตุจักร บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
218218218/25622562-03-01ครั้งที่ 1บริษัท รัตนากร แมนชั่น จำกัด รัตนากร แมนชั่น บางซื่อบ.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
219219219/25622562-03-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 36ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36 จตุจักร นายไชยรัตน์ อัษฎามงคล2020-06-082020-06-08
220220220/25622562-03-01ครั้งที่ 1บริษัท พี.ดับบลิว. เอ. จำกัด พี.ดับบลิว.เอ แมนชั่น บางกะปิ บ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
221221221/25622562-03-01ใหญ่บริษัท บุญตวง จำกัด โรงแรมลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ ห้วยขวางบ.บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม 2020-06-082020-06-08
222222222/25622562-03-04ป้าย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ป้ายโครงเหล็ก บนอาคารสัมพันธวงศ์ บ. โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
223223223/25622562-03-04ป้าย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ป้ายโครงเหล็ก บนอาคารสัมพันธวงศ์ บ. โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
224224224/25622562-03-04ใหญ่บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์การค้าเดอะ ซิโอ รามคำแหง (อาคารซี) สะพานสูงนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
225225225/25622562-03-04ใหญ่บริษัท สยามกรกิจ จำกัด สยามกรกิจ บางกะปิ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
226226226/25622562-03-04ใหญ่บริษัท เคดับบลิว อี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด ค.ส.ล. จตุจักร นายทรงศิลป์ เจริญวัฒนาโรจน์ 2020-06-082020-06-08
227227227/25622562-03-04ใหญ่บริษัท เอ็ม.เอ็ม.บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สวีท แมนชั่น บางขุนเทียนบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
228228228/25621962-03-04ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา ยู ดีไลท์ รัชวิภา จตุจักร บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
229229229/25622562-03-05ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคารเอ2บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
230230230/25622562-03-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ยู ดีไลท์ พัฒนาการ-ทองหล่อ สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
231231231/25622562-03-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่อาคาร ดี 1สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
232232232/25622562-03-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 เอ,บี อาคาร บี2สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
233233233/25622562-03-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพีนี วิลล์ อ่อนนุช 46 เอ,บี อาคารเอ 1สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
234234234/25622562-03-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ อาคาร เอ บางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
235235235/25622562-03-05ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคาร ชุด เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่คลองสานบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
236236236/25622562-03-05ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท บีไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท บีพระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
237237237/25622562-03-05ครั้งที่ 1บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด VUE Mall คลองสานบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
238238238/25622562-03-05ครั้งที่ 1บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด โรงแรมอนันตรากรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีซอร์ท แอนด์ สปา ธนบุรี บ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
239239239/25622562-03-05 ใหญ่บริษัท เพ็ญภาค แอสโซซิเอท จำกัด J Park Residence หลักสี่ นายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ 2020-06-082020-06-08
240240240/25622562-03-05ครั้งที่ 1บริษัท ภัททวุตม์ จำกัด สมานมิตร แมนชั่น บางกะปิ นายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
241241241/25621962-03-05ใหญ่บริษัท เอ็ม.ยี.แลนด์ จำกัด MG MANSONวัฒนานายจักรพันธ์ จันทรรัศมี2020-06-082020-06-08
242242242/25622562-03-05ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง อาคาร บี2วังทองหลางบ. แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
243243243/25621962-03-05ใหญ่บริษัท สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก จตุจักรนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
244244244/25622562-03-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ดีไซน์ คอนโดมิเนียม รัชดาดีไซน์ คอนโดมิเนียม รัชดา ห้วยขวางบ.ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ2020-06-082020-06-08
245245245/25622562-03-06ใหญ่บริษัท บี ที เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์การค้าเดอะ พาซิโอ รามคำแหง (อาคารเอฟ)สะพานสูงนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
246246246/25622562-03-06ใหญ่บริษัท บี ที เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์การค้าเดอะ พาซิโอ รามคำแหง (อาคารอี)สะพานสูงนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
247247247/25622562-03-06ใหญ่บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด G TOWERห้วยขวางบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
248248248/25622562-03-06ป้าย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร(100ปีฝั่งตะวันออก)บางซื่อบ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
249249249/25622562-03-06ใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร (100ปีฝั่งตะวันตกบางซื่อบ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
250250250/25622562-03-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็กเซล อุดมสุขดิ เอ็กเซล อุดมสุข พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
251251251/25622562-03-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน พญาไทบ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
252252252/25622562-03-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่งอาคารซี บางนาบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
253253253/25622562-03-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่งอาคาร บี บางนาบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
254254 254/25622562-03-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ตึกช้างตึกช้างจตุจักรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
255255255/25622562-03-06ใหญ่องค์กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหลักสี่ บ.ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 2020-06-082020-06-08
256256256/25622562-03-06ใหญ่บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยราษฎร์บูรณะบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
257257257/25622562-03-06ใหญ่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3ยานนาวาบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
258258258/25622562-03-06ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่งอาคารดี บางนาบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
259259259/25622562-03-07ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ สาทร-ราชพฤกษ์อาคาร เอ จอมทองบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
260260260/25622562-03-07ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสท์ อาคารบีเดอะโคสท์ อาคารบีบางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
261261261/25622562-03-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด พีเอ็ม ริเวอร์ไซด์ พีเอ็ม ริเวอรืไซด์ ยานนาวาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
262262262/25622562-03-07ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-1อาคาร2ดีภาษีเจริญบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
263263263/25622562-03-07ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-1อาคาร2เอ ภาษีเจริญบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
264264264/25622562-03-07ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ซาริ บาย แสนสิริ ซาริ บาย แสนสิริ (อาคารเอ) พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
265265265/25622562-03-07ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ บรีซเดอะ บรีซยานนาวาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
266266266/25622562-03-07ครั้งที่ 2บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สินมั่นคงประกันภัย บางกะปิ บ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
267267267/25622562-03-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย ลาดพร้าว 113แอสปาย ลาดพร้าว 113บางกะปิ บ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
268268268/25622562-03-07ครั้งที่ 2บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้วยขวางบ.โ ปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
269269269/25622562-03-07ครั้งที่ 2บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด EMPIRE TOWERสาทรบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
270270270/25622562-03-07ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่อาคารบี1สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
271271271/25622562-03-07ใหญ่บริษัท เค.เจ.เอ็น.เจมส์ จำกัด โอเรียนทอล สวีท ดินแดงนายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
272272272/25622562-03-07ครั้งที่ 1บริษัท ยูริก้า ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทย) จำกัด อพาร์ทเม้นท์ สุนิสาเพลส สวนหลวงบ.วอรันเทค 2020-06-082020-06-08
273273273/25622562-03-07ครั้งที่ 1บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสือป่าป้อมปราบศัตรูพ่ายบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
274274274/25622562-03-07ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสารเดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร ห้วยขวางนายธนิสร จิตประกอบ2020-06-082020-06-08
275275275/25622562-03-07ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด วินด์ รัชโยธิน วินด์ รัชโยธิน จตุจักรบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
276276276/25622562-03-07ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคารดี บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
277277277/25622562-03-07ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคาร เอ1บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
278278278/25622562-03-07ครั้งที่ 3บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด พิพิธภัณฑ์ (เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้งานศิลปกรรม)จตุจักรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
279279279/25622562-03-08ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 เอ,บี อาคารเอ2สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
280280280/25622562-03-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด บ้านพฤกษาสิริ 2บ้านพฤกษาสิริ 2สาทรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
281281281/25621962-03-11ครั้งที่ 3ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยู่เซ่งเฮง โรงแรมมาเลเซียสาทรบ.ทีทีเอส ซินเนอจี โซลูชั่น 2020-06-082020-06-08
282282282/25622562-03-11ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดล เรย์ อาคาเอฟ พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
283283283/25622562-03-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด แชมเบอร์ส เฌออาคารเอ คันนายาวบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
284284284/25622562-03-11ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 ซี,ดีอาคารซี2สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
285285285/25622562-03-11ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46ซี,ดีอาคารดี สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
286286286/25622562-03-11ใหญ่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรทซี.พี.ทาวเวอร์ โกรทราชเทวีพลเอกดำรง ศรีประเสริฐ2020-06-082020-06-08
287287287/25622562-03-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-1เมโทร พาร์ค สาทร 2-1 (อาคาร2ซี)ภาษีเจริญบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
288288288/25622562-03-11ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพืนี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 จีอาคารจีบางกะปิบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
289289289/25622562-03-11ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา 32 บราว์ รัชดา 32จตุจักรบ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
290290290/25622562-03-11ครั้งที่ 2บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ศาลาแอทสาทรสาทรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
291291291/25622562-03-11ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช อาคารซี1สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
292292292/25622562-03-13 ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา ซี-ดีลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา ซี-ดีห้วยขวางบ. โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
293293293/25622562-03-13ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด วิลล่า ราชเทวีวิลล่า ราชเทวีราชเทวีบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
294294294/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-2เมโทร พาร์ค สาทร 2-2 (อาคาร2เอช) ภาษีเจริญ บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
295295295/25622562-03-13ครั้งที่ 3บริษัท กัญญารัตน์ จำกัด โฟร์วิงส์แมนชั่น วัฒนาบ.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นซ์2020-06-082020-06-08
296296296/25622562-03-13ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 6-7อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 7ประเวศ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
297297297/25622562-03-13ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคารบี2บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
298298298/25622562-03-13ใหญ่นายสมชัย จริยศักดิพงษ์ S. P. แมนชั่นหนองแขมนายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
299299299/25622562-03-13ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ชีวาทัย รามคำแหง ชีวาทัย รามคำแหง บางกะปิ บ.บิลดิง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
300300300/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-2อาคาร 2จีภาษีเจริญ บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
301301301/25622562-03-13ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ พหลโยธิน เดอะ คีย์ พหลโยธินจตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
302302302/25622562-03-13ครั้งที่ 1นายชวาล โสภณพานิช บ้านซอย 19วัฒนานายเวชยันต์ ใจทาน 2020-06-082020-06-08
303303303/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด รอยัล สูท เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด รอยัล สูท จตุจักรนายชัยฤกทธิ์ ปานอุทัย 2020-06-082020-06-08
304304304/25622562-03-13ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโน เดอะ พาโนยานนาวาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
305305305/25622562-03-13ครั้งที่ 3บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โรงแรม ฮิลตัน กรุงเทพฯคลองเตยบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
306306306/25622562-03-13ใหญ่บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ บางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
307307307/25622562-03-13ครั้งที่ 2บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ลาดพร้าว บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
308308308/25622562-03-13ครั้งที่ 1บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 9สวนหลวงบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
309309309/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ (เฟส 2) เดอะ เพรสซิเด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์(เฟส2) ภาษีเจริญ บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
310310310/2522562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เลอ รัฟฟิเน่ ชมพูนุชเลอ รัฟฟิเน่ ชมพูนุชวัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
311311311/25622562-03-13ครั้งที่ 3นิติบุคคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดล เรย์ อาคาร ดี พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
312312312/25622562-03-13ครั้งที่ 1บริษัท ริเวอร์ วิลล์ จำกัดริเวอร์ วิลล์ บางพลัด นายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
313313313/25622562-03-13ครั้งที่ 3บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด โรงแรมมารวยการ์เด้นจตุจักรบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
314314314/25622562-03-13ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ วุฒากาศ ไอดีโฮ วุฒากาศจอมทองบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
315315315/25622562-03-13ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นทรัลซิตี้ นอธ เซาทเซ็นทรัลซิตี้ นอธ เซาท บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
316316316/25622562-03-13ครั้งที่ 3บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม ไอบิส สาทรสาทรบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
317317317/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ซิม วิภา-ลาดพร้าวซิม วิภา-ลาดพร้าวจตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
318318318/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 240ชาปเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24จตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
319319319/25622562-03-13ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ซาริ บาย แสนสิริ อาคารบีพระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
320320320/25622562-03-13ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ดี 25 ทองหล่อ คอนโดมิเนียมดี 25 คอนโดมิเนียม วัฒนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
321321321/25622562-03-13ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 อี-เอฟ อาคารเอฟ บางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
322322322/25622562-03-13ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ พหลโยธิน อาคารซีจตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
323323323/25622562-03-13ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคารซี1บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
324324324/25622562-03-13ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดล เรย์ อาคารบีพระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
325325325/25622562-03-13ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ทรู ทองหล่อ คอนโด ทรู ทองหล่อ คอนโด ห้วยขวางบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
351351351/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ยูดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น อาคารเอ ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
326326326/25622562-03-13ครั้งที่ 1บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิทวัฒนาบ.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นซ์2020-06-082020-06-08
327327327/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เอจด์ สุขุมวิท 23เอจด์ สุขุมวิท 23วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
328328328/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ เย็นอากาศ เดอะ ลอฟท์ เย็นอากาศ ยานนาวาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
329329329/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อินเตอร์ทาวเวอร์ อินเตอร์ทาวเวอร์ วัฒนาบ.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
330330330/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ดิแอดเดรส อโศก ดิแอดเดรส อโศก ราชเทวีบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิลดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
331331331/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-2อาคาร 2เอฟ ภาษีเจริญบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิลดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
332332332/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด 15 สูท 15 สูท วัฒนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
333333333/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด แวนเทจ แวนเทจ จตุจักรบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
334334334/25622562-03-14ใหญ่นายทวี ซึมสุวรรณชูศรี แมนชั่น จอมทองนายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
335335335/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน อาคาร 7ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
336336336/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2อาคาร 5ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
337337337/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเน็กซ์ การ์เด้นท์ สูท THE NEXT GARDEN SUTTESพระโขนงบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
338338338/25622562-03-14ใหญ่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญกรุงป้อมปราบศัตรูพ่ายบ.ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ2020-06-082020-06-08
339339339/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ชิตี้วิลล่า 1ซิตี้วิลล่า 1บางกะปิ นายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
340340340/25622562-03-14ครั้งที่ 1นางรัชนี จงรัตนากุลCS Apartment วัฒนานายชัยฤกทธิ์ ปานอุทัย 2020-06-082020-06-08
341341341/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-2อาคาร 2 อี ภาษีเจริญ บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
342342342/25622562-03-14ครั้งที่ 2บริษัท เอส.ที .ธรรมพร จำกัด พาร์ค วิเลจ พระราม 2บางขุนเทียนนายพนิต ฟางสะอาด 2020-06-082020-06-08
343343343/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด แชมเบอร์ส เฌอแชมเบอร์ส เฌอ คันนายาวบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
344344344/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน อาคาร 3ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
345345345/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร พาร์ค สาทร 2-1อาคาร 2 บีภาษีเจริญ บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
346346346/25622562-03-14ใหญ่บริษัท ศรีศุภราช แอสเซ็ท จำกัด โรงแรม กานต์มณี พาเลซ พญาไทบ.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
347347347/25622562-03-14ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 6-7อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 6ประเวศ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
348348348/25622562-03-14ใหญ่บริษัท ดี.พี.พี. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ดีพีพี เรสซิเด้นซ์ บางขุนเทียนบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
349349349/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น (อาคารซี ) ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
350350350/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ยูดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น อาคาร ดีห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
352352352/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน้ำไทลุมพินี เพลส พระราม4 กล้วยน้ำไทคลองเตยบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
353353353/25622562-03-14ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ ริเวอร์วิว อาคารเอ ราษฎร์บูรณะบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
354354354/25622562-03-19ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ แอมมิธิส 39ดิ แอมมิธิส 39วัฒนาบ.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
355355355/25622562-03-19ครั้งที่ 3บริษัท เค.เจ.เอส. จำกัด KJ.S แมนชั่น ราชเทวีนายสาโรช สอนน้อย 2020-06-082020-06-08
356356356/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำสินประกันภัย บางซื่อนายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง2020-06-082020-06-08
357357357/25622562-03-19ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะแบงค็อก สาทร-ตากสินอาคารเอคลองสานนายบุญถม ปะกังพลัง 2020-06-082020-06-08
358358358/25622562-03-19ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคีย์ สาทร-ราชพฤกษ์ อาคารบีจอมทองบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
359359359/25622562-03-19ครั้งที่ 3บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานประกอบรุยนต์และพ่นสี (โรงงานที่ 1) หนองแขมพลเอกดำรง ศรีประเสริฐ2020-06-082020-06-08
360360360/25622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท ราชพฤก์-จรัญฯ 13อาคาร ซีภาษีเจริญ บ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
361361 361/25622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลออาคารชุด เย็นสบายดี ลาดพร้าว 15เย็นสบายดี ลาดพร้าว 15จตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
362362362/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท ชาเทียรมเรซิกเดนซ์ สาธร จำกัด ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาธร ยานนาวาบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
363363363/25622562-03-16ครั้งที่ 3บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ คลองสานบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
364364364/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท อิทธิผล จำกัด โรงแรมรัตนโกสินทร์ (อาคาร 2) พระนครนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
365365365/25622562-03-19ครั้งที่ 1บริษัท ซี.อาร์งพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลาซาล สวีท แอนด์ สปา อพารืทเม้นท์ บางนาบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
366366366/25622562-03-19ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไพรเวซี่ ประชาอุทิศ โครงการ ซี เดอะ ไพรเวทซี่ ประชาอุทิศ โครงการซีราษฎร์บูรณะบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
367367367/25622562-03-19ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เรสซิเดนซ์ 52 แอท บีทีเอส อ่อนนุชเรสซิเดนซ์ 52 บีทีเอส อ่อนนุชพระโขนงบ.เพอร์ฟอรืมมแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
368368368/25622562-03-19ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสารเดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม ประชาอุทิศ โครงการ เอราษฎร์บูรณะบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
369369369/25622562-03-19ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุดด ริธึ่ม สาทร-นราธิวาส ริธึ่ม สาทร-นราธิวาส สาทรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
370370370/25622562-03-19ใหญ่บริษัท ออร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เอกมัยการ์เด้นส์ อาคารบีวัฒนานายวีระสิทธิ์ ปิยะชาติ2020-06-082020-06-08
371371371/25622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แคปปิตอล ราชปรารภ-วิภาวดี เดอะ แคปปัสตอล ราชปรารภ-วิภาวดี พญาไทนายวัชรินทร์ ดงบัง 2020-06-082020-06-08
372372372/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท อิทธิผล จำกัด โรงแรมรัตนโกสินทร์ (อาคาร 1) พระนครนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
373373373/2562562-03-19 ครั้งที่ 1บริษัท สกุลทรง แมนชั่น จำกัด สกุลทรง แมนชั่น วัฒนานายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
374374374/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหชน )ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าบางกอกน้อยบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
375375375/25622562-03-19ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ทองประชาคอนโดทาวน์ 5ทองประชาคอนโดทาวน์ 5ลาดพร้าว นายจิรัฎฐ์ วิชิตชัยชาคา2020-06-082020-06-08
376376376/2622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด มายคอนโด สาทร-ตากสิน อาคาร บีคลองสานนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
377377377/25622562-03-19ครั้งที่ 3บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ชาญนคร จตุจักรนายศุภวุฒิ ดวนด่วน2020-06-082020-06-08
378378378/25622562-03-19ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เอชทู สตีล คอนโดมิเนียม เอชทู สตีล คอนโดมิเนียม บางเขนบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
379379379/25622562-03-19ครั้งที่ 1บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลิตสินค้า และสำนักงาน (อาคารบี ) บางแคบ.ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
380380380/25622562-03-20ใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง ยันศรี 3บางพลัด บ.เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
381381381/25622562-03-20ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ เดอะ โฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์บางกะปิบ.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นซ์2020-06-082020-06-08
382382382/25622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพาอาคารซี 2บึงกุ่มบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
383383383/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท ยูโทเปีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ จำกัด ยูโทเปีย อาบ อบ นวด ห้วยขวางนายพงษ์ศักดิ์ ซ่อนทรัพย์ 2020-06-082020-06-08
384384384/25622562-03-19ครั้งที่ 2บริษัท ฟลอริดา โฮเต็ล จำกัดโรงแรมฟลอริด้า ราชเทวีบ.ทีทีเอส ซินเนอจี โซลูชั่น 2020-06-082020-06-08
385385385/25622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย สาทร-ตากสิน (บริคโซน) อาคารเอ จอมทองบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
386386386/25622562-03-19ครั้งที่ 1บรัท ดี.เอส.แมนชั่น จำกัด บางกอกอววิ ทาวเวอร์ วัฒนาบ.โมสท์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
387387387/25622562-03-19ป้าย บริษัท บางประกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด ป้ายโครงเหล็ก (บนอาคาร) จอมทองบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
388388388/25622562-03-19ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ ห้วยขวางบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
389389389/25622562-03-19ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไพรเวซี่ ประชาอุทิศ โครงการ บี เดอะ ไพรเวซี่ ประชาอุทิศ โครงการบีราษฎร์บูรณะบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
390390390/25622562-03-19ครั้งที่ 3บริษัท โชตยากร จำกัด โชตยากร วัฒนานายศุภวุฒิ ดวนด่วน2020-06-082020-06-08
391391391/25622562-03-19ครั้งที่ 1บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด Tesco Lotus สาขา พระราม2บางขุนเทียนบ.ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
392392392/25622562-03-19ครั้งที่ 1นิติบุคคอาคารชุด อิลีเม้นท์ ศรนครินทร์ 3อิลีเม้นท์ สรีนครินทร์ 3ประเวศ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
393393393/25622562-03-19ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ และโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 2โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ป้อมปราบศัตรูพ่ายนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
394394394/25622562-03-20ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี่ รัชดา ไอวี่ รัชดา (อาคาร บี) ห้วยขวางบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
395395395/25622562-03-20ครั้งที่ 2บริษัท โอ.พี.ทวีสิทธิ์ จำกัด โฮ.พี.ทาวเวอร์ พญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
420420420/25622562-03-20ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี่ รัชดา อาคารซีห้วยขวางบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
396396396/25622562-03-20ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม ลาดพร้าว เอม ลาดพร้าว จตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
397397397/25622562-03-20ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด อินโทร คอนโดมิเนียม อินโทร คอนโดมิเนียม พญาไทบ. ซี บี เอส บิลดิ้ง อินสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
398398398/25622562-03-20ใหญ่บริษัท ตึกทอง จำกัด ตวันนา เอ็กซ์คลุซึฟเฮ้าส์ จตุจักรบ.เจษฑาเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสเซส 2020-06-082020-06-08
399399399/25622562-03-20ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะพราร์คแลนด์ 4เดอะพาร์คแลนด์ 4บางนาบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
400400400/25622562-03-20ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด มายคอนโด สาทร-ตากสิน อาคารเอ คลองสานนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
401401401/25622562-03-20ใหญ่บริษัท นาราพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด M.N.PLACE อาคาร 2พระโขนงนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
402402402/25622562-03-20ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-บิซาอาคารบีบางกะปิบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
403403403/25622562-03-18ครั้งที่ 1บริษัท พี.รัชมิตร จำกัดThe Palazzoดินแดงบ.โมสท์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
404404404/25622562-03-20ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระธนบุรี บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
405405405/25622562-03-20ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-เฮ้าส์ พระราม 9 -เอกมัย อาคารบีห้วยขวางบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
406406406/25622562-03-20ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น อาคารบีห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
407407407/25622562-03-20ใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชิน ก่อสร้าง ยันศรี 4บางพลัด บ.เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
408408408/25622562-03-20ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ไฮฟ์ ตากสินไฮฟ์ ตากสินคลองสานบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ 2020-06-082020-06-08
409409409/25622562-03-20ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสารอาคารเอ พญาไทบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
410410410/25622562-03-20ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน ศุภาลัย เวลลิงตัน (อาคาร 5) ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
411411411/25622562-03-20ครั้งที่ 2บริษัท ดีจีนพัฒนา จำกัด ไออาน่าคอร์ท ราชเทวีนายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
412412412/25622562-03-20ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น-บางซื่อยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น-บางซื่อบางซื่อบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
413413413/25622562-03-20ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เอพพิโซด คอนโดมิเนียม เอพพิซด คอนโดมิเนียมบางเขนบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
414414414/25622562-03-20ใหญ่บริษัท พรสิริ เพลส จำกัด พรสิริ เพลสบางนานายกฤตภาส คงประสิทธิ์ 2020-06-082020-06-08
415415415/25622562-03-20ใหญ่บริษัท นาราพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด M.N.PLACE อาคาร 1พระโขนงนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
416416416/25622561-03-20ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ เอชอาคารเอชบางกะปิ บ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
417417417/25622562-03-20ใหญ่บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด โรงพยาบาลวิชัยยุทธพญาไทบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
418418418//25622562-03-20ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส พระราม9-รัชดา เอ-บีลุมพินี เพลส พระราม 9 รัชดา เอ-บีห้วยขวางบโปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
419419419/25622562-03-20ใหญ่มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย (โรงพยาบาลหัวเฉียว) ป้อมปราบศัตรูพ่ายบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
470470470/25622562-03-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด จุลดิศ แมนชั่น จุลดิศ แมนชั่นราชเทวีน.ส.กัลลิตา สุขสถิตย์ 2020-06-082020-06-08
421421421/25622562-03-20ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศรีเมือง แมนชั่น ศรีเมือง แมนชั่น (อาคารบี) บึงกุ่มนายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
422422422/25622562-03-20ใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง ยันศรี 1บางพลัด บ.เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
423423423/25622562-03-26ใหญ่บริษัท ยูเนียน เปเปอร์คารตอนส์ จำกัด โรงงาน บ.ยูเนียน เปเปอร์ครรตอนส์ บางบอนนายสรรพศิลป์ มั่นปาน2020-06-082020-06-08
424424424/25622562-03-19ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสารอาคารบีพญาไทบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
425425425/25622562-03-19ครั้งที่ 1บริษัท ชาโต เดอ สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ จำกัด ชาโต เดอ สุขุมวิท พระโขนงนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
426426426/25622562-03-21ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เอชทู สโตน คอนโดมิเนียมเอชทู สโตน คอนโดมิเนียม บางเขนบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
427427427/25622562-03-21ครั้งที่ 3บริษัท เจอาร์ คิวชู บิสิเนส ดีวีลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงแรม อลอฟท์ กรุงทพ-สุขุมวิท 11วัฒนาบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
428428428/25622562-03-21ครั้งที่ 1บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ประเวศ บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
429429429/25622562-03-21ใหญ่บริษัท บอส แมนชั่น จำกัดบอส แมนชั่น บางขุนเทียนนายนิศิต วนิชรานันท์ 2020-06-082020-06-08
430430430/25622562-03-21ครั้งที่ 1บริษัท ธรรมธนวัฒน์ จำกัด โรงแรมโรยัลแปซิฟิค บางกะปิ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
431431431/25622562-03-21ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น เดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น บางซื่อบ.ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ2020-06-082020-06-08
432432432 /25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด วิลเชอร์ วิลเชอร์คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
433433433/25622562-03-21ใหญ่มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้นภาษีเจริญ บ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
434434434/25622562-03-26ใหญ่บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น บางขุนเทียนบ.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
435435435/25621962-03-21ครั้งที่ 2บริษัท โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ราชเทวีนายพิชิตคเนทร์ คณีกุล2020-06-082020-06-08
436436436/25622562-03-25ใหญ่บริษัท ปิยะสมบัติ เรสซิเด้นซ์ จำกัด วรวิทย์ บางรักบ.ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 2020-06-082020-06-08
437437437/25622562-03-26ครั้งที่ 2บริษัท เมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บ้านสุขุมวิทคลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
438438438/25621962-03-26ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด วิวิด ทาวเวอร์ วิวิด ทาวเวอร์ สวนหบวงบ.ออล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
439439439/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์ ราชเทวีบ.บิลดิง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
440440440/25621962-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-บิซาอาคารดีห้วยขวางบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
441441441/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-เฮ้าส์ พระราม 9- เอกมัยอาคารเอ ห้วยขวางบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
442442442/25621962-03-26ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์ อาคาร เอ ยานนาวาบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
443443443/25622562-03-26ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์ อาคาร 5บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
444444444/25621962-03-26ครั้งที่ 1บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพล่าซา บางเขนบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
445445445/25622562-03-26ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พีคส์ สุขุมวิท 15เดอะ พีคส์ สุขุมวิท 15 วัฒนาบ.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลเท้นท์ 2020-06-082020-06-08
446446446/25622562-03-26ครั้งที่ 2บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด ASIATIQUE โกดัง 3 อาคาร CALYPSO (อาคาร เค) บางคอแหลมบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
447447447/25622562-03-26ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ วิลล่า 1อาคารดี1บางกะปิ นายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
448448448/25622562-03-26ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่งอาคาร เอ บางนาบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
449449449/25622562-03-26ใหญ่บริษัท ภูมิฟ้า จำกัด สถานบริการ เดอะคลับ ( THE CLUB)พระนครบ.มัลทิ สทรัคเซอรรัล อินเสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
450450450/25622562-03-26ครั้งที่ 3บริษัท วอร์คเกอร์ ฟุตแวร์ จำกัด ค.ส.ล. พระโขนงบ.โมเดิร์นสุพรีมเฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
451451451/25622562-03-26ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด คอนโ ยู แอท หัวหมาก สเตชั่นอาคารบีบงงกะปิ บ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
452452452/25622562-03-26ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด คอนโ ยู แอท หัวหมาก สเตชั่นอาคารเอ บางกะปิ บ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
453453453/25622562-03-26ใหญ่บริษัท บี ที วาย พร็อพเพอร์ตี้ (2004) จำกัด GOLDEN PEARL HOTLE พระโขนงบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
454454454/25622562-03-26ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ มิวซ์ เดอะ มิวซ์ พระโขนงบ.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน2020-06-082020-06-08
455455455/25622562-03-26ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดย์ เรย์ เอลลิโอ เดย์ เรย์ (อาคาร อี) พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
456456456/25622562-03-26ใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะพัฒนากานดาอพาร์ทเม้นท์ ดินแดงบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
457457457/25622562-03-26ใหญ่นิติบุคคลอาคาร ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ซี,ดีลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 ซี,ด๊บางแคบ.เอสทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์2020-06-082020-06-08
458458458/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม อโศก ริธึ่ม อโศก ราชเทวีนายวรวิทย์ คูวุฒยากร2020-06-082020-06-08
459459459/25622562-03-26ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 เอ-บี-ซี-ดี-อีอาคารดีสวนหลวงบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
460460460/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 32ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน จตุจักรนายไชยรัต์ อัษฎามงคล2020-06-082020-06-08
461461461/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด โดมัส 18โดมัส 18คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
462462462/25622562-03-26ใหญ่บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงานโมเดอร์นฟอรืม บางขุนเทียน P2Bบางขุนเทียนบ.โมสท์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
463463463/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด นอตติ้ง พหลฯ-เกษตร นอตติ้ง ฮิลล์ พหลฯ-เกษตร บางเขนนายสุเทพ บัวกลับ2020-06-082020-06-08
464464464/25622562-03-26ใหญ่บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด รุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร 12 บี) ห้วยขวางนายศุภชัย แย้มประชา2020-06-082020-06-08
465465465/25622562-03-26ใหญ่บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด รุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร19 ชั้น) ห้วยขวางนายศุภชัย แย้มประชา2020-06-082020-06-08
466466466/25622562-03-26ใหญ่บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด รุ่งโรจน์ธนกุล (อาคาร 12 เอ) ห้วยขวางนายศุภชัย แย้มประชา2020-06-082020-06-08
467467467/25622562-03-27ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-บิซาอาคาร ซีห้วยขวางบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
468468468/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุดไอ-บิซา อาคาร เอ ห้วยขวางบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
469469469/25622562-03-27ใหญ่นายชุติพงศ์ จงเจริญศิริCentric Placeดินแดงบ.ชิน เพาเวอร์เทค 2020-06-082020-06-08
471471471/25622562-03-27ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม สุขุมวิท 1อาคาร เอ 1บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
472472472/25622562-03-27ใหญ่บริษัท ซีเอ็มเอ็นเฮ้าส์ จำกัด เคเฮ้าส์ อพาร์ทเมนต์ สวนหลวงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
473473473/25622562-03-26ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ฮาเว่น ลุคซ์ ฮาเว่น ลุคซ์ พญาไทบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
474474474/25622562-03-26ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ พหลโยธินอาคารดีจตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
475475475/25622562-03-27ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ดิแอดเดรส สุขุมวิท 42 เอ ดิแอดเดรส สุขุมวิท 42 เอ คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
476476476/25622562-03-27ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เอควา เรสซิเดนท์ สุขุมวิท 49เอควา เรสซิเดน์ สุมวิท 49 วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
477477477/25622562-03-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค 2ศุภาลัย ปาร์ค 2จตุจักรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
478478478/25622562-03-27ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทมโป รัชดา เดอะ เทมโป รัชดาห้วยขวางบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
479479479/25622562-03-27ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริสาทร สวนพลู บ้านสิริสาทร สวนพลูสาทรบ.อาคารและวิศวกรรม 2020-06-082020-06-08
480480480/25622562-03-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 30 เฟส 2ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 30 เฟส 2จตุจักรบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
481481481/25622562-03-27ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด กรีนพอยท์ ประชาชื่น 3อาคาร 3บางซื่อนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
482482482/25622562-03-27ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด พร้อมพรรค การ์เด้นส์ คอนโดมิเนียม พร้อมพรรค การ์เด้นส์ คอนโดมิเนียม วัฒนานายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
483483483/25622562-03-26ครั้งที่ 3บริษัท สุกิจสถาพร จำกัด สบายเพลส ราชเทวีบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
484484484/25622562-03-26ใหญ่บริษัท ซี.ซี.เซ็นเตอร์ ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองบางเขนบ.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
485485485/25622562-03-27ครั้งที่ 2นางสาวปษมา ป้อมสุขบ้านมาตาบางนานายสมโภชน์ สุขสิริทรัพย์กุล2020-06-082020-06-08
486486486/25622562-03-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด บางแค คอนโดทาวน์ บางแค คอนโดทาวน์ บางแคนางสาวกัลลิตา สุขสถิตย์ 2020-06-082020-06-08
487487487/25622562-03-27ครั้งที่ 2บริษัท สิรินพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สิริแมนชั่น พระโขนงนายเจษฎา จันทร์เจนจบ2020-06-082020-06-08
488488488/25622562-03-27ครั้งที่ 2บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จำกัด สาทรนายรัฐณรงค์ จูจรูญ 2020-06-082020-06-08
489489489/2522562-03-27ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 (อาคาร 7) ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
490490490/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา-ชวนชม แมนชั่น อาคาร 5จตุจักรนายทรงเกียรติ สู่พานิช2020-06-082020-06-08
491491491/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด วิลล่า อโศก วิลล่า อโศก ราชเทวีบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
492492492/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา-ชวนชม แมนชั่น อาคาร 2จตุจักรนายทรงเกียรติ สู่พานิช2020-06-082020-06-08
493493493/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา-ชวนชม แมนชั่น อาคาร 1จตุจักรนายทรงเกียรติ สู่พานิช2020-06-082020-06-08
494494494/2522562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ไฮด์ สุขุทวิท ไฮด์ สุขุมวิท วัฒนาบ.พลัส บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
163416341664/25621962-07-31ใหญ่นางสาวยุวดี จิตกล้า วิชัยเพลส บางขุนเทียนนายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
495495495/25622562-03-28ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ พหลโยธิน (อาคาร เอ) อาคาร เอจตุจักรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
496496496/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา-ชวนชม แมนชั่น อาคาร 4จตุจักรนายทรงเกียรติ สู่พานิช2020-06-082020-06-08
497497497/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41อาคารบีวัฒนาบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้ท์ 2020-06-082020-06-08
498498498/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด โดมัส 16โดมัส 16คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
499499499/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดย์ เรย์ อาคาร เอชพระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
500500500/25622562-03-28ใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชิน ก่อสร้าง ยันศรี 2บางพลัด บ.เจ.อาร์.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
501501501/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคาชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1อาคาร แอล3บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
502502502/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวลลิงตันอาคาร 4ห้วยขวางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
503503503/25622562-03-08ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลิเบอร์ตี้พาร์ค ลิเบอร์ตี้พาร์ค วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
504504504/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริทเวนตี้โฟร์ บ้านสิริทสาเวนตี้โฟร์ คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกว์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
505505505/25622562-03-28ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สกาย สุขุมวิท อาคาร บีบางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
506506506/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ไอวี่ รัชดา อาคารเอ ห้วยขวางบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
507507507/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด พี.เอส.ที ซิตี้โฮม พี.เอส.ที.ซิตี้โฮม ยานนาวาบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
508508508/25622562-03-28ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ สกาย สุขุมวิท อาคารซีบางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
509509509/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1อาคาร แอล2บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
510510510/25622562-02-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1อาคารแอล 1บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
511511511/25622562-03-28ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด วิลล่า ลาซาล สุขุมวิท 105วิลล่า ลาซาล สุขุมวิท 105 บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
512512512/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ปาล์มคอนโดทาวน์ โครงการ 3ปาล์มคอนโดทาวน์ 3บางนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
513513513/25622562-03-28ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท เอ พระโขนงบ.ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ2020-06-082020-06-08
514514514/25622562-03-28ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซีดิเอสเคป คอนโดมิเนียม อาคารซีพระโขนงบ.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
515515515/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ เดอะโคสเวอร์ ทองหล่อ วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
516516516/25622562-03-28ครั้งที่ 1บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด โรงพยาบาลสายไหมสายไหมนายสังข์ เจริญเหรียญ2020-06-082020-06-08
517517517/25622562-03-28ครั้งที่ 3บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาบางนาบางนาบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
612612612/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท เอส.เอส.รัตตัน จำกัด PSJ.PENTHOUSEคลองเตยบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
518518518/25622562-03-28ครั้งที่ 2นิติบุคคอาคารชุด ทัวร์มาลีน สาทร-ตากสิน ทัวร์มาลีน สาทร-ตากสินคลองสานบ.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
519519519/25622562-03-28ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด พี.บี.เพ็นท์เฮ้าส์ 2พี.บี.เพ็นท์เฮ้าส์ 2วัฒนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
52052052025622562-01-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรูม เจริญกรุง 30เดอะรูม เจริญกรุง 30บางรักบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
52152152125622562-04-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดเลต ไลท์ คอนแวนต์คอนโดเลต ไลน์ คอนแวนต์ บางรักบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
522522522/25622562-04-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีล 24ไอดีล 24คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
523523523/25622562-04-01ใหญ่บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ค.ส.ล. ราชเทวีบ.คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส2020-06-082020-06-08
524524524/25622562-04-01ใหญ่บริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด อาคาร 16 ชั้นห้วยขวางนายศุภชัย แย้มประชา2020-06-082020-06-08
525525525/25622562-04-01ครั้งที่ 1บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตท จำกัด ธนิยะพลาซ่า บี ที เอส วิง บางรักนายศุภชัย แย้มประชา2020-06-082020-06-08
526526526/25622562-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริ สุขุมวิท ซอย 13บ้านสิริ สุขุมวิท ซอย 13วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
527527527/25622562-04-01ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41อาคาร เอ วัฒนาบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
528528528/25622562-04-01ครั้งที่ 2ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยวงศ์ เซ็นเตอร์ ค.ส.ล. บางรักบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
529529529/25622562-04-01ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด บางกอกการ์เด้นบางกอกการ์เด้นยานนาวาบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
530530530/25622562-04-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ราชเทวีบ.มัลทิ สทรัคเซอรรัล อินเสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
531531531/25622562-04-01ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด เลครัชดา เลอรัชดา คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
532532 532/25622562-04-01ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์ อาคาร บียานนาวาบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 2020-06-082020-06-08
533533533/25622562-04-01ครั้งที่ 1บริษัท มินเซนแมซีนเนอรี่ จำกัด โรงแรมมิราม่า พระนครบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
534534534/25622562-04-01ครั้งที่ 3บริษัท โรงแรมเมเปิล จำกัด โรงแรมเมเปิล บางนานายวรพงษ์ ลิ้มตรีรัตนา2020-06-082020-06-08
535535535/25622562-04-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด มาเอสโตร 12 เรสซิเด้นซ์ มาเอสโตร 12 เรสซิเด้นซ์ ราชเทวีบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
536536536/25622562-04-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัย ปาร์ค 2ศุภาลัย ปาร์ค 2จตุจักรบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
537537537/25622562-04-01ครั้งที่ 1บริษัท ปิยะสมบัติ แมนชั่น จำกัด โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20คลองเตยบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
538538538/25622562-04-01ครั้งที่ 3บริษัท วี อาร์ วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เซ็นทรัล สเตชั่น สัมพันธวงศ์ นายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
539539539/25622562-04-01ใหญ่บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิครินทร์ (อาคาร 1) บางนาบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
540540540/25622562-04-01ครั้งที่ 3บริษัท ปิยะสมบัติ แมนชั่น จำกัด โรงแรม อินดิโก้ กรุงเทพ ฯปทุมวันนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
541541541/25622562-04-01ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ 1เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ 1ยานนาวาบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
542542542/25622562-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ศรีบำเพ็ญ คอนโดโฮม ศรีบำเพ็ญคอนโดโฮม ยานนาวาบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
543543543/25622562-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ อาคารดีวัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
544544544/25622552-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด รัชดา-ชวนชม แมนชั่น อาคาร 3จตุจักรนายทรงเกียรติ สู่พานิช2020-06-082020-06-08
545545545/25522562-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย สาทร-ตากสิน (คอปเปอร์โซน) แอสปาย สาทร-ตากสิน (คอปเปอร์โซน) จอมทองบ.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
546546546/25622562-04-01ครั้งที่ 1บริษัท ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต สำนักงานเพชรบุรี ราชเทวีนายพศวีร์ ศรีโหมด 2020-06-082020-06-08
547547547/25622562-04-01ครั้งที่ 1บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด ซี-วัน แมนชั่น คลองเตยบ.ดี.เอ็กซ์เพิร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
548548548/25622562-04-01ใหญ่บริษัท ที ซี ที จำกัด เพิร์ล แบงค์ค็อก พญาไทบ.โมสท์ คอนซัลแตนท์ 2020-06-082020-06-08
549549549/25622562-04-02ใหญ่บริษัท เจ นคระ พัฒนาที่ดิน จำกัด โรงแรม แกรนด์ ฮาวเวิร์ด บางคอแหลมนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
550550550/25622562-04-02ใหญ่นิติบุคคลอาคาชุด สาธรนคร ทาวเวอร์ สาธรนคร ทาวเวอร์ บางรักบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
551551551/25622562-04-02ใหญ่บริษัท บี.ยู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บี ยู เพลส ดินแดงนายพรชัย อุยะนันทน์ 2020-06-082020-06-08
552552552/25622562-04-02ใหญ่บริษัท พี.เอ.อี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดอะรวิภา จตุจักรห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
553553553/25622562-04-02ใหญ่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ สาทรบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
55455455425622562-04-03ครั้งที่ 2บริษั เกตย์ เวย์ เอสเตท จำกัด คอลัมน์ทาวเวอร์ คลองเตยบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
555555555/25622562-04-03ครั้งที่ 4บริษัท ธนโชติ พัฒนา จำกัด โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สาทรคลองสานนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
556556556/25622562-04-03ครั้งที่ 1นายนิรัช หงวนศิริ ศรีอรุณแมนชั่น (อาคาร 1) บึงกุ่มนายนริศ บุญญาวินิจ 2020-06-082020-06-08
557557557/25622562-04-02ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด สาธรเฮ้าส์ สาธรเฮ้าส์ บางรักบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
558558558/25622562-04-02ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิ้งค์ 5เดอะลิ้งค์ 5คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
559559559/25622562-04-03ครั้งที่ 2บริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัด ผลิต คลังสินค้าภาษีเจริญ นายชาญณรงค์ ฟูสกุล2020-06-082020-06-08
560560560/25622562-04-03ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด สุขุมวิทปาร์ค สุขุมวิทปาร์ค คลองเตยบ.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
561561561/25622562-04-03ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด อรุณโรจน์นิมตร อรุณโรจน์นิมิตร คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
562562562/25622562-04-03ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด แฟร์วิว ทาวเวอร์ แฟร์วิว ทาวเวอร์ คลองเตยบ.พลัส บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
563563563/25621962-04-03ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส ดิ เอ็มโพริโอ เพลส คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
564564564/25622562-04-03ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 เอ-บี-ซี-ดี-อีอาคาร บีสวนหลวงบ.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเมนท์ 2020-06-082020-06-08
565565565/25622562-04-03ใหญ่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ เพลินจิต เซ็นเตอร์ คลองเตยบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
566566566/25622562-04-03ครั้งที่ 3บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พรีเมียร์เพลซ ประเวศ บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
567567567/25622562-04-04ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดย์ เรย์ เอลลิโอ เดย์ เรย์ พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
568568568/25622562-04-04ครั้งที่ 4นิติบุคลอาคารชุด คอนโด ซิตี้สมาร์ท สุขุมวิท 18คอนโด ซิตี้สมารท์ สุขุมวิท 18คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
569569569/25622562-04-04ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด สมคิด การ์เดนส์ คอนโดมิเนียมสมคิด การ์เดนส์ ตอนโดมิเนียม ปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
570570570/25622562-04-04ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์ อาคาร 6บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
571571571/25622562-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1จตุจักรนายไชยรัต์ อัษฎามงคล2020-06-082020-06-08
572572572/25622562-04-01ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ เดอะ เทรนดี้วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
573573573/25622019-04-01ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ล็อข แอ็ท สุขุมวิท 101/1เดอะ ล็อข แอ็ท สุขุมวิท 101/1พระโดนายสังข์ เจริญเหรียญ2020-06-082020-06-08
574574574/25622562-04-04ครั้งที่ 4นิติบุคุคลอาคารชุด ไอวี่ ทองหล่อ ไอวี่ ทองหล่อวัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
57557557525622562-04-04ครั้งที่ 3นิตบุคคลอาคารชุด สิรินรัตน์ สิรินรัตน์ คลองเตยบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์2020-06-082020-06-08
576576576/25622562-04-04ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี สวีท พระราม 8ลุมพินี สวีท พระราม 8 (อาคารเอ) บางพลัด บ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
577577577/25622562-04-09ใหญ่บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (อาคารอี) สวนหลวงนายเอกทิตย์ ปรามะณี2020-06-082020-06-08
578578578/25622562-04-09ใหญ่บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (อาคารซี) สวนหลวงนายเอกทิตย์ ปรามะณี2020-06-082020-06-08
579579579/2562562-04-09ใหญ่บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (อาคารดี) สวนหลวงนายเอกทิตย์ ปรามะณี2020-06-082020-06-08
580580580/25622562-04-09ใหญ่บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (อาคารเอฟ ) สวนหลวงนายเอกทิตย์ ปรามะณี2020-06-082020-06-08
581581581/25622562-04-09ใหญ่บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ (อาคารเอ) สวนหลวงนายเอกทิตย์ ปรามะณี2020-06-082020-06-08
582582582/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงาน (อาคาร 1) บางบอนนายประสาร บุญเจริญ2020-06-082020-06-08
583583583/25622562-04-05ครั้งที่ 2บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ สอง (ไทยแลนด์) จำกัด โรงแรม เรด แพลนเนต อโศก คลองเตยบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์2020-06-082020-06-08
584584584/25622562-04-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ รีเซิร์ฟ เดอะ รีเซิร์ฟ ปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
585585585/25622562-04-09ครั้งที่ 2กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ เอ็มโพเรียมทาวเวอร์คลองเตยบ.ยูที อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
586586586/25622562-04-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ แอด รัชดา-สุทธิสารไลฟ์ แอด รัชดา - สุทธิสาร ห้วยขวางบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
58758758725622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท บูทิค บูเลอวาร์ด จำกัด โรงแรม ซิทาดีนซ์ แบ๊งคอก สุขุมวิท 8คอลงเตยนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
588588588/25622562-04-05ครั้งที่ 3บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำกัด พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ประเวศ บ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
589589589/25622562-04-05ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 22รีเจ้นท์โฮม 22พระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
590590590/25622562-04-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด คิวเฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79คิวเฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
591591591/25622562-04-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ซีตี้เลค ทาวเวอร์ ซิตี้เลค ทาวเวอร์ คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
592592592/25622562-04-05ครั้งที่ 2บริษัท แพ็ททริโมนี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดอะฟิลโล เรสซิเดนซ์ คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
593593593/25622562-04-05ครั้งที่ 2บริษัท ผกาพัฒน์ จำกัด บ้านผกาพันธุ์ คลองเตยนายวรวิทย์ คูวุฒยากร2020-06-082020-06-08
594594594/25622562-04-05ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิ้งค์ 3เดอะลิ้งค์ 3คลองเตยบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
595595595/25622562-04-05ครั้งที่ 3บริษัท พี.เอ็น.พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด North Gate จตุจักรบ.มัลทิ สทรัคเซอรรัล อินเสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
596596596/25622562-04-05ครั้งที่ 3นิติบุคลลอาคารชุด เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34คลองเตยบ.ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ2020-06-082020-06-08
597597597/25622562-04-05ครั้งที่ 2บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร 2บางบอนนายประสาร บุญเจริญ2020-06-082020-06-08
598598598/25622562-04-05ครั้งที่ 1นายนิรัช หงวนศิริ ศรีอรุณแมนชั่น (อาคาร 2) บึงกุ่มนายนริศ บุญญาวินิจ 2020-06-082020-06-08
599599599/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ค.ส.ล. ห้วยขวางบ.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
600600600/25622562-04-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิ้งค์ 2เดอะลิงค์ 2คลองเตยบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
601601601/25622562-04-05ครั้งที่ 4บริษัท เกรทไซ่น่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์ ) จำกัดศูนย์การค้า เดอะ พัลลาเดียมราชเทวีนายก้องกาญจน ฉันทปรีดา 2020-06-082020-06-08
602602602/25622562-04-05ครั้งที่ 3บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอมบาสซีปทุมวันบ.คอนสตรันชั่น ออดิท2020-06-082020-06-08
603603603/25622562-04-05ครั้งที่ 2บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ค.ส.ล . (อาคาร 4) ยานนาวาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
604604604/25622562-04-05ครั้งที่ 3บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท คลองเตยบ.เอ็ม เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์2020-06-082020-06-08
605605605/25622562-04-05ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
606606606/25622562-04-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด 49 พลัส คอนโดมิเนียม 49 พลัส คอนโดมิเนียม วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
607607607/25622562-04-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด เอลลิโอ เดย์ เรย์ อาคาร ซีพระโขนงบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
608608608/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) Bumrungrad Residence Builing คลองเตยบ.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท 2020-06-082020-06-08
609609609/25622562-04-05ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด์ หลังสวน คอนโดมิเนียม แกรนด์ หลังสวน คอนโดมิเนียม ปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
610610610/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท พูลผล ประสิทธิ์-ตุ๊ จำกัด พร้อมพันธุ์ 53วัฒนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
611611611/25622562-04-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสุขุมวิท 77 (เพชร)บ้านสุขุมวิท 77 (เพชร) สวนหลวงบ.ดี.เอ็กซ์เพิร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
613613613/25622562-04-05ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ ซีนิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ ซีคันนายาวบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
614614614/25622562-04-05ครั้งที่ 2นางประภาพรรณ พานิชภักดี @นนทรียานนาวานายธรรศ กติกาวงศ์ขจร2020-06-082020-06-08
615615615/25621962-04-05ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียมออล ซีซั่นส์ แมนชั่น คอนโดมิเนียมปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
616616616/25622562-04-09ครั้งที่ 3บริษัท โลตัส เวลธ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด สมาร์ท เพลส บางซื่อนายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
617617617/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร์ จำกัด S.G.CENTERบึงกุ่มบ.พลัส บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
618618618/25622562-04-05ครั้งที่ 1บริษัท ชนชัย จำกัด บ้านแสนสิริ ปทุมวันบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
619619619/25621962-04-09ใหญ่บริษัท โรงแรมรอยัลออดิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงแรมรอยลออดิด (ประเทศไทย) บางรักบ.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์2020-06-082020-06-08
620620620/25622562-04-09ครั้งที่ 1บริษัท ทีบีไอ ทาวเวอร์ จำกัด ทีบีไอ ทาวเวอร์คอลงเตยบ.โมเดิร์นสุพรีมเฮ้าส์ 2020-06-082020-06-08
621621621/25622562-04-09ใหญ่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์โอเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท 10คลองเตยบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์2020-06-082020-06-08
622622622/25622562-04-09ใหญ่บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด THE PLATINUM SUITEสวนหลวงนายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
623623623/25622562-04-09ครั้งที่ 2บริษัท แมมโบ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัดโรงมหรสพแมมโบยานนาวาบ.มัลทิ สทรัคเซอรรัล อินเสเปคชั่น 2020-06-082020-06-08
624624624/25622562-04-09ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด มิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ อาคาร 4คอลงเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
625625625/25622562-04-09ครั้งที่ 1โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงแรมแกนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริปทุมวันบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์2020-06-082020-06-08
626626 626/25622562-04-09ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เอ็ม จตุจักรเอ็ม จตุจักร จตุจักรบ.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
627627627/25622562-04-09ครั้งที่ 4นิคิบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม ศรีนคริทร์ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์ (อาคาร 4) บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
628628628/25622562-04-10ครั้งที่ 3บริษัท จรัญ 42 อพาร์ทเม้นท์ จำกัด จรัญ 42 อพาร์ทเม้นท์ บางพลัด นายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
629629629/25622562-04-09ใหญ่บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ลาดกระบัง (อาคาร เอช, ไอ ,เจ) ลาดกระบังนายเกษมสันต์ โลหะรัตน์2020-06-082020-06-08
630630630/25622562-04-09ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด บางนาคอมเพล็กซ์ เรสซิเดนเชี่ยลบางนาคอมเพล็กซ์ เรสซิเดนเซี่ยลบางนาบ.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 2020-06-082020-06-08
631631631/25622562-04-09ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด บลิซ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 107บลิซ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว 107บางกะปิบ.ซี.บี.เอส.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น2020-06-082020-06-08
632632632/25622562-04-09ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะวัน พลัส คอนโดมิเนียม แอท ศรีนครินทร์ อาคาร เอ บางกะปิ บ.บิลดิง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
633633633/25622562-04-09ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะวัน พลัส คอนโดมิเนียม แอท ศรีนครินทร์ อาคารบีบางกะปิ บ.บิลดิง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
634634634/25622562-04-09ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง อาคารบี4วังทองหลางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
636636636/25622562-04-10ใหญ่นิติบุคคลอาคารชุด อีส ทาวเวอร์ อีส ทาวเวอร์ บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
637637637/25620562-04-10ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด สุขุมวิทคาซา สุขุมวิทคาซาคลองเตยนายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์ 2020-06-082020-06-08
638638638/25622562-04-10ครั้งที่ 4นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์ อาคาร 3บางนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
639639639/25622562-04-10ครั้งที่ 1บริษัท เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์ จำกัด เซ็ลทรัล เพลส บางกะปิ นายณัฐพล วัฒนราษฎร์ 2020-06-082020-06-08
640640640/25622562-04-10ครั้งที่ 1บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ค.ส.ล. บางบอนนายประสาร บุญเจริญ2020-06-082020-06-08
641641641/25622562-04-10ครั้งที่ 2บริษัท เกษมกิจ จำกัด เคปเฮ้าส์ ปทุมวันนายปรีชา จันทร์เชิดวณิช2020-06-082020-06-08
642642642/25622562-04-10ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ซีรีนเพลส 24ซีรีนเพลส 24คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
643643643/25622562-04-10ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอน 3 คอนโดมิเนนียม ไอคอน 3 คอนโดมิเนียม วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิส 2020-06-082020-06-08
644644644/25622562-04-10ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำแหง อาคารดี3วังทองหลางบ.แอลไลแอนซ์ พลัส 2020-06-082020-06-08
645645645/25622562-04-10ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด เอ็กเซกคิวทีฟ บางนาเอ็กเซกคิวทีฟ บางนาประเวศ นายณธีวิชย์ วรชาติตรีจันทร์ 2020-06-082020-06-08
646646646/25622562-04-10ใหญ่บริษัท พงศ์ทิพา จำกัด บางกอกเคเบิ้ล หลังที่ 2ปทุมวันห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 452020-06-082020-06-08
647647647/25622562-04-10ใหญ่บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด Someerset Ekamai Bangkok (อาคารเอ) วัฒนาบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ2020-06-082020-06-08
648648648/25622562-04-10ครั้งที่ 2บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด โรงงาน ทวีวัฒนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
649649 649/25622562-04-10ครั้งที่ 1บริษัท บีทีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดDH.GRAND TOWERวัฒนาบ.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นซ์2020-06-082020-06-08
650650650/25622562-04-10ครั้งที่ 2บริษัท โฮปแลนด์ จำกัด โฮปแลนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ คลองเตยบ.คอนสตรัคชั่น ออดิท 2020-06-082020-06-08
651651651/25622562-04-10ครั้งที่ 1นิติบุคคลอาคารชุด พรีเมียร์ คอนโดมิเนียมพรีเมียร์ คอนโดมิเนียม คลองเตยบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ 2020-06-082020-06-08
652652652/25622562-04-22ไหญ่บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด อาคาร บีสวนหลวงนายเอกทิตย์ ปรามะณี2020-06-082020-06-08
653653653/25622562-04-10ครั้งที่ 2บริษัท เศรษฐีวรรณพัฒนาการ จำกัด เศรษฐีวรรณทาวเวอร์ บางรักนายลิขสิทธิ์ กิตติศาสตรา 2020-06-082020-06-08
654654654/25622562-04-10ครั้งที่ 3นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26คลองเตยบ.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ 2020-06-082020-06-08
655655655/25622562-04-10ใหญ่บริษัท เทพฤทธิ์ เรสสิเดนท์ จำกัด เทพฤทธิ์ เรสสิเดนท์ สวนหลวงนายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์2020-06-082020-06-08
656656656/25622562-04-10ครั้งที่ 1ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรชัย แมนชั่น สุรชัย แมนชั่น วัฒนานายนิพนธ์ ศรีเรือง2020-06-082020-06-08
657657657/25622562-04-10ครั้งที่ 2นิติบุคคลอาคารชุด คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบีคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบีบางนาบ.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเ