โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

27. ร้อยละของจำนวนข้อมูลระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) ที่มีการตรวจววัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน : 128

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) ข้อมูลระดับเสียง หมายถึง ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องวัดระดับเสียง (Sound level Meter) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง = 70 เดซิเบลเอ 2) การตรวจวัด หมายถึง การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตรวจวัดฯ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม 3) พื้นที่ทั่วไป หมายถึง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ในสถานที่ทำงานหรือแหล่งที่พักอาศัยและห่างจากถนนสายหลักมากกว่า 10 เมตร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

[จำนวนข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน / จำนวนข้อมูลระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้งหมด] x 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0081 : ข้อมูลค่าเฉลี่ยระดับเสียง ณ จุดตรวจวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ 24 ชั่วโมง)

ตาราง : ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย จุดตรวจวัด และผลการตรวจวัด (หน่วยนับ : เดซิเบล,จำนวนข้อมูล)

idcheck_pointnoise_minnoise_maxcount_num_noisenum_noise_overstdadddateupdatedate
3สำนักงานเขตยานนาวา58.463.914702020-06-112020-06-11
4สำนักงานเขตประเวศ55.661.519302020-06-112020-06-11
5สำนักงานเขตคันนายาว56.363.219502020-06-112020-06-11
6สำนักงานเขตบึงกุ่ม55.960.921802020-06-112020-06-11
7สำนักงานเขตตลิ่งชัน59.763.27702020-06-112020-06-11
8สำนักงานเขตหนองจอก67.669.412102020-06-112020-06-11
9สำนักงานเขตบางแค57.563.414502020-06-112020-06-11
10สำนักงานเขตบางซื่อ56.261.18102020-06-112020-06-11
11รวม53.869.4146602020-06-112020-08-10
1สำนักงานเขตพญาไท53.857.614502020-06-112020-09-15
2สำนักงานเขตหลักสี่58.663.314402020-06-112020-10-15ตาราง : ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย จุดตรวจวัด และผลการตรวจวัด (หน่วยนับ : เดซิเบล,จำนวนวัน)

idcheck_pointnoise_minnoise_maxcount_day_noiseday_noise_overstdadddateupdatedate
2สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน67.971.91442020-06-112020-06-11
3โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง63.866.31402020-06-112020-06-11
4ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ65.666.81402020-06-112020-06-11
5โรงเรียนลำสาลี เขตบางกะปิ 65.167.81402020-06-112020-06-11
6ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม 61.765.91402020-06-112020-06-11
7โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี60.766.91402020-06-112020-06-11
8ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม 61.262.41502020-06-112020-06-11
9โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน64.266.21602020-06-112020-06-11
10รวม58.171.912942020-06-112020-08-10
1สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร 58.162.41402020-06-112020-10-15