โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ร้อยละความก้าวหน้าของการสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการครบทั้งสองฝั่ง : 137

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ หมายถึง การก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนสัมปทานและส่วนต่อขยาย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด(สะสม) ในปี 2563 คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทั้งหมดที่ได้รับการสำรวจและกำหนดจุดก่อสร้าง

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0358 : จำนวนและข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าที่มีลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการครบทั้งสองฝั่งในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idbts_station_idspecific_code_bts_stname_bts_stname_userdate_bts_stparkingliftorganizationasset_id_status_bts_stcoordinateadddateupdatedate
11N8หมอชิตnucharee6/25/2016 9:3011สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.55375482,13.80247902,0]2020-05-142020-05-14
22N7สะพานควายnucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5498036,13.79399441,0]2020-05-142020-05-14
33N5อารีย์nucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54468721,13.77977447,0]2020-05-142020-05-14
44N4สนามเป้าnucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54212448,13.77272243,0]2020-05-142020-05-14
55N3อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53710853,13.7627938,0]2020-05-142020-05-14
66N2พญาไทnucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53383461,13.75695651,0]2020-05-142020-05-14
77N1ราชเทวีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53158199,13.75185753,0]2020-05-142020-05-14
88CENสยามnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53422571,13.74559647,0]2020-05-142020-05-14
99E1ชิดลมnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54309066,13.74409486,0]2020-05-142020-05-14
1010E2เพลินจิตnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54900758,13.74305574,0]2020-05-142020-05-14
1111E3นานาnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.55542453,13.74054884,0]2020-05-142020-05-14
1212E4อโศกnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.56041596,13.73702028,0]2020-05-142020-05-14
1313E5พร้อมพงษ์nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5697448,13.73042714,0]2020-05-142020-05-14
1414E6ทองหล่อnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.57856484,13.72421995,0]2020-05-142020-05-14
1515E14แบริ่งnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60179973,13.6611743,0]2020-05-142020-05-14
1616E7เอกมัยnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.58515465,13.71952032,0]2020-05-142020-05-14
1717E8พระโขนงnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.59127999,13.71515639,0]2020-05-142020-05-14
1818E9อ่อนนุชnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60097251,13.70577132,0]2020-05-142020-05-14
1919E10บางจากnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60536765,13.69681333,0]2020-05-142020-05-14
2020E11ปุณณวิถีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60904526,13.68929709,0]2020-05-142020-05-14
2121E12อุดมสุขnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60950472,13.6799371,0]2020-05-142020-05-14
2222E13บางนาnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60468531,13.66819048,0]2020-05-142020-05-14
2323W1สนามกีฬาแห่งชาติnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.52908858,13.74647758,0]2020-05-142020-05-14
2424S1ราชดำริnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53946613,13.7394794,0]2020-05-142020-05-14
2525S2ศาลาแดงnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53436816,13.72856275,0]2020-05-142020-05-14
2626S3ช่องนนทรีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5293571,13.7237646,0]2020-05-142020-05-14
2727S5สุรศักดิ์nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.52146768,13.71923727,0]2020-05-142020-05-14
2828S6สะพานตากสินnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.51416424,13.71880897,0]2020-05-142020-05-14
2929S7กรุงธนบุรีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.50258311,13.72090111,0]2020-05-142020-05-14
3030S8วงเวียนใหญ่nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.49514703,13.72104955,0]2020-05-142020-05-14
3131S9โพธิ์นิมิตรnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.48596436,13.71920307,0]2020-05-142020-05-14
3232S10ตลาดพลูnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.47666399,13.71416545,0]2020-05-142020-05-14
3333S11วุฒากาศnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.46882865,13.7130335,0]2020-05-142020-05-14
3434S12บางหว้าnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.45777058,13.72082496,0]2020-05-142020-05-14
3535E16ปู่เจ้าkrongsiri10/8/2019 15:520สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.592025,13.637343,0]2020-05-142020-05-14
3636E19ปากน้ำkrongsiri10/8/2019 15:560สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.597101,13.602045,0]2020-05-142020-05-14
3737E17ช้างเอราวัณkrongsiri10/8/2019 15:530สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.590165,13.62137,0]2020-05-142020-05-14
3838E20ศรีนครินทร์krongsiri10/8/2019 15:5701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608953,13.592033,0]2020-05-142020-05-14
3939E21แพรกษาkrongsiri10/8/2019 15:5901สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608,13.584261,0]2020-05-142020-05-14
4040E23เคหะkrongsiri10/8/2019 16:0101สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.607704,13.567584,0]2020-05-142020-05-14
4141E18โรงเรียนนายเรือkrongsiri10/8/2019 15:550สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.59488,13.608378,0]2020-05-142020-05-14
4242E22สายลวดkrongsiri10/8/2019 16:0001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.605329,13.577602,0]2020-05-142020-05-14
4343E15สำโรงkrongsiri10/8/2019 15:500สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.595725,13.64637,0]2020-05-142020-05-14
4444N16กรมทหารราบที่ 11krongsiri10/9/2019 10:1501สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.591916,13.86762,0]2020-05-142020-05-14
4545N21โรงพยาบาลภูมิพลkrongsiri10/9/2019 10:3601สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.617287,13.910671,0]2020-05-142020-05-14
4646N9ห้าแยกลาดพร้าวkrongsiri10/9/2019 10:0601สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.562032,13.816653,0]2020-05-142020-05-14
4747N11รัชโยธินkrongsiri10/9/2019 10:080สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.569773,13.829838,0]2020-05-142020-05-14
4848N17วัดพระศรีมหาธาตุkrongsiri10/9/2019 10:160สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.597026,13.875853,0]2020-05-142020-05-14
4949N18อนุสาวรีย์หลักสี่krongsiri10/9/2019 10:180สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.600651,13.882352,0]2020-05-142020-05-14
5050N10พหลโยธิน 24krongsiri10/9/2019 10:0701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.566449,13.824233,0]2020-05-142020-05-14
5151N19สายหยุดkrongsiri10/9/2019 10:1901สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.604263,13.88482,0]2020-05-142020-05-14
5252N22พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศkrongsiri10/9/2019 10:3701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.621586,13.917978,0]2020-05-142020-05-14
5353N23กม.25(แยก คปอ.)krongsiri10/9/2019 10:4001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.625758,13.925006,0]2020-05-142020-05-14
5454N12เสนานิคมkrongsiri10/9/2019 10:090สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.573665,13.836456,0]2020-05-142020-05-14
5555N13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์krongsiri10/9/2019 10:110สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.577173,13.842416,0]2020-05-142020-05-14
5656N14กรมป่าไม้krongsiri10/9/2019 10:120สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.581863,13.850395,0]2020-05-142020-05-14
5757N15บางบัวkrongsiri10/9/2019 10:130สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.585189,13.856019,0]2020-05-142020-05-14
5858N20สะพานใหม่krongsiri10/9/2019 10:210สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.609069,13.896558,0]2020-05-142020-05-14
5959N24คูคตkrongsiri11/20/2019 12:2001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.646468,13.932444,0]2020-05-142020-05-14ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0360 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการครบทั้งสองฝั่ง)

ตาราง : ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idbts_station_idspecific_code_bts_stname_bts_stname_userdate_bts_stparkingliftorganizationasset_id_status_bts_stcoordinateadddateupdatedate
11N8หมอชิตnucharee6/25/2016 9:3011สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.55375482,13.80247902,0]2020-05-142020-05-14
22N7สะพานควายnucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5498036,13.79399441,0]2020-05-142020-05-14
33N5อารีย์nucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54468721,13.77977447,0]2020-05-142020-05-14
44N4สนามเป้าnucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54212448,13.77272243,0]2020-05-142020-05-14
55N3อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53710853,13.7627938,0]2020-05-142020-05-14
66N2พญาไทnucharee6/25/2016 9:3001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53383461,13.75695651,0]2020-05-142020-05-14
77N1ราชเทวีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53158199,13.75185753,0]2020-05-142020-05-14
88CENสยามnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53422571,13.74559647,0]2020-05-142020-05-14
99E1ชิดลมnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54309066,13.74409486,0]2020-05-142020-05-14
1010E2เพลินจิตnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54900758,13.74305574,0]2020-05-142020-05-14
1111E3นานาnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.55542453,13.74054884,0]2020-05-142020-05-14
1212E4อโศกnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.56041596,13.73702028,0]2020-05-142020-05-14
1313E5พร้อมพงษ์nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5697448,13.73042714,0]2020-05-142020-05-14
1414E6ทองหล่อnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.57856484,13.72421995,0]2020-05-142020-05-14
1515E14แบริ่งnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60179973,13.6611743,0]2020-05-142020-05-14
1616E7เอกมัยnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.58515465,13.71952032,0]2020-05-142020-05-14
1717E8พระโขนงnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.59127999,13.71515639,0]2020-05-142020-05-14
1818E9อ่อนนุชnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60097251,13.70577132,0]2020-05-142020-05-14
1919E10บางจากnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60536765,13.69681333,0]2020-05-142020-05-14
2020E11ปุณณวิถีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60904526,13.68929709,0]2020-05-142020-05-14
2121E12อุดมสุขnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60950472,13.6799371,0]2020-05-142020-05-14
2222E13บางนาnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60468531,13.66819048,0]2020-05-142020-05-14
2323W1สนามกีฬาแห่งชาติnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.52908858,13.74647758,0]2020-05-142020-05-14
2424S1ราชดำริnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53946613,13.7394794,0]2020-05-142020-05-14
2525S2ศาลาแดงnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53436816,13.72856275,0]2020-05-142020-05-14
2626S3ช่องนนทรีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5293571,13.7237646,0]2020-05-142020-05-14
2727S5สุรศักดิ์nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.52146768,13.71923727,0]2020-05-142020-05-14
2828S6สะพานตากสินnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.51416424,13.71880897,0]2020-05-142020-05-14
2929S7กรุงธนบุรีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.50258311,13.72090111,0]2020-05-142020-05-14
3030S8วงเวียนใหญ่nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.49514703,13.72104955,0]2020-05-142020-05-14
3131S9โพธิ์นิมิตรnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.48596436,13.71920307,0]2020-05-142020-05-14
3232S10ตลาดพลูnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.47666399,13.71416545,0]2020-05-142020-05-14
3333S11วุฒากาศnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.46882865,13.7130335,0]2020-05-142020-05-14
3434S12บางหว้าnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.45777058,13.72082496,0]2020-05-142020-05-14
3535E16ปู่เจ้าkrongsiri10/8/2019 15:520สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.592025,13.637343,0]2020-05-142020-05-14
3636E19ปากน้ำkrongsiri10/8/2019 15:560สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.597101,13.602045,0]2020-05-142020-05-14
3737E17ช้างเอราวัณkrongsiri10/8/2019 15:530สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.590165,13.62137,0]2020-05-142020-05-14
3838E20ศรีนครินทร์krongsiri10/8/2019 15:5701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608953,13.592033,0]2020-05-142020-05-14
3939E21แพรกษาkrongsiri10/8/2019 15:5901สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608,13.584261,0]2020-05-142020-05-14
4040E23เคหะkrongsiri10/8/2019 16:0101สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.607704,13.567584,0]2020-05-142020-05-14
4141E18โรงเรียนนายเรือkrongsiri10/8/2019 15:550สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.59488,13.608378,0]2020-05-142020-05-14
4242E22สายลวดkrongsiri10/8/2019 16:0001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.605329,13.577602,0]2020-05-142020-05-14
4343E15สำโรงkrongsiri10/8/2019 15:500สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.595725,13.64637,0]2020-05-142020-05-14
4444N16กรมทหารราบที่ 11krongsiri10/9/2019 10:1501สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.591916,13.86762,0]2020-05-142020-05-14
4545N21โรงพยาบาลภูมิพลkrongsiri10/9/2019 10:3601สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.617287,13.910671,0]2020-05-142020-05-14
4646N9ห้าแยกลาดพร้าวkrongsiri10/9/2019 10:0601สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.562032,13.816653,0]2020-05-142020-05-14
4747N11รัชโยธินkrongsiri10/9/2019 10:080สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.569773,13.829838,0]2020-05-142020-05-14
4848N17วัดพระศรีมหาธาตุkrongsiri10/9/2019 10:160สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.597026,13.875853,0]2020-05-142020-05-14
4949N18อนุสาวรีย์หลักสี่krongsiri10/9/2019 10:180สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.600651,13.882352,0]2020-05-142020-05-14
5050N10พหลโยธิน 24krongsiri10/9/2019 10:0701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.566449,13.824233,0]2020-05-142020-05-14
5151N19สายหยุดkrongsiri10/9/2019 10:1901สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.604263,13.88482,0]2020-05-142020-05-14
5252N22พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศkrongsiri10/9/2019 10:3701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.621586,13.917978,0]2020-05-142020-05-14
5353N23กม.25(แยก คปอ.)krongsiri10/9/2019 10:4001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.625758,13.925006,0]2020-05-142020-05-14
5454N12เสนานิคมkrongsiri10/9/2019 10:090สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.573665,13.836456,0]2020-05-142020-05-14
5555N13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์krongsiri10/9/2019 10:110สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.577173,13.842416,0]2020-05-142020-05-14
5656N14กรมป่าไม้krongsiri10/9/2019 10:120สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.581863,13.850395,0]2020-05-142020-05-14
5757N15บางบัวkrongsiri10/9/2019 10:130สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.585189,13.856019,0]2020-05-142020-05-14
5858N20สะพานใหม่krongsiri10/9/2019 10:210สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.609069,13.896558,0]2020-05-142020-05-14
5959N24คูคตkrongsiri11/20/2019 12:2001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.646468,13.932444,0]2020-05-142020-05-14ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0359 : จำนวนและข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่ กทม.)

ตาราง : เส้นทางรถไฟฟ้า

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idmts_m_plan_idspecific_codename_mtsline_namesrc_namedst_namelength_mtsy_yeariiddnameuserdate_mtsorganizationasset_id_statuscolorcoordinateadddateupdatedate
11โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขียวอ่อนถนนตากสินบางหว้า5100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.49514703,13.72104955,0],[100.45777058,13.72082496,0]]2020-05-132020-05-13
22โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วน้ำเงินบางซื่อหัวลำโพง20 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.53929209,13.80210615,0],[100.51700941,13.73757114,0]]2020-05-132020-05-13
33โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวเข้มหมอชิตอ่อนนุช17 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.55375482,13.80247902,0],[100.60097251,13.70577132,0]]2020-05-132020-05-13
44โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขียวเข้มอ่อนนุชแบริ่ง5 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60097251,13.70577132,0],[100.60179973,13.6611743,0]]2020-05-132020-05-13
55โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวอ่อนสะพานตากสินถนนตากสิน2 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.51416424,13.71880897,0],[100.49514703,13.72104955,0]]2020-05-132020-05-13
66โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวอ่อนสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสิน7 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.52908858,13.74647758,0],[100.51416424,13.71880897,0]]2020-05-132020-05-13
77โครงข่ายเปิดให้บริการแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทสุวรรณภูมิ29 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#de5145[[100.75222364,13.69810312,0],[100.53495002,13.75673502,0]]2020-05-132020-05-13
88โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เหลืองพัฒนาการสำโรง182572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffff00[[100.6410244,13.73385588,0],[100.59553569,13.64554196,0]]2020-05-132020-05-13
99โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549เขียวเข้มแบริ่งสมุทรปราการ132549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60179973,13.6611743,0],[100.61374782,13.55387827,0]]2020-05-132020-05-13
1010โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549น้ำเงินบางซื่อหัวลำโพง192549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.51700941,13.73757114,0],[100.53929209,13.80210615,0]]2020-05-132020-05-13
1111โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549น้ำเงินท่าพระบางแค82549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.47384008,13.72924538,0],[100.40581597,13.71079203,0]]2020-05-132020-05-13
1212โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชัน152549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5413035,13.80102192,0],[100.43080606,13.79635037,0]]2020-05-132020-05-13
1313โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เหลืองลาดพร้าวพัฒนาการ132572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffff00[[100.57292011,13.80648447,0],[100.6410244,13.73385588,0]]2020-05-132020-05-13
1414โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เขียวเข้มสมุทรปราการบางปู72572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.61374782,13.55387827,0],[100.67558552,13.51546562,0]]2020-05-132020-05-13
1515โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงเข้มบางซื่อหัวลำโพง72549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.53904623,13.80162765,0],[100.51586392,13.7383575,0]]2020-05-132020-05-13
1616โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงเข้มบางซื่อธรรมศาสตร์362549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.53904623,13.80162765,0],[100.58957853,14.07394512,0]]2020-05-132020-05-13
1717โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนบางซื่อมักกะสัน92549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5413035,13.80102192,0],[100.5734086,13.74993176,0]]2020-05-132020-05-13
1818โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนมักกะสันหัวหมาก102549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5734086,13.74993176,0],[100.64245354,13.73982252,0]]2020-05-132020-05-13
1919โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549เขียวเข้มหมอชิตสะพานใหม่112549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.56022223,13.81356866,0],[100.60955529,13.89765205,0]]2020-05-132020-05-13
2020โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549ม่วงบางใหญ่บางซื่อ232549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff33cc[[100.53054293,13.80596809,0],[100.40834546,13.88909855,0]]2020-05-132020-05-13
2121โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แดงเข้มหัวลำโพงบางบอน182562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.51586392,13.7383575,0],[100.40696308,13.64766587,0]]2020-05-132020-05-13
2222โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แดงอ่อนตลิ่งชันศาลายา142562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.43080606,13.79635037,0],[100.32745929,13.80258998,0]]2020-05-132020-05-13
2323โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แอร์พอร์ตลิงก์บางซื่อพญาไท82562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#de5145[[100.54639182,13.80951823,0],[100.53495002,13.75673502,0]]2020-05-132020-05-13
2424โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562เขียวเข้มสะพานใหม่คูคต72562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60955529,13.89765205,0],[100.64983967,13.93232348,0]]2020-05-132020-05-13
2525โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562เขียวอ่อนสนามกีฬาแห่งชาติยศเส12562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.52908858,13.74647758,0],[100.52059768,13.74800316,0]]2020-05-132020-05-13
2626โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ม่วงบางซื่อราษฎร์บูรณะ202562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff33cc[[100.53054293,13.80596809,0],[100.51862604,13.65876467,0]]2020-05-132020-05-13
2727โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรม182562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.44436899,13.78623766,0],[100.58920121,13.76549095,0]]2020-05-132020-05-13
2828โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มศูนย์วัฒนธรรมบางกะปิ92562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.58920121,13.76549095,0],[100.64562267,13.7618863,0]]2020-05-132020-05-13
2929โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มบางกะปิมีนบุรี112562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.64562267,13.7618863,0],[100.7362519,13.81071974,0]]2020-05-132020-05-13
3030โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูวงเวียนหลักสี่วงแหวนรอบนอก112562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.59642066,13.87480923,0],[100.67476576,13.82612925,0]]2020-05-132020-05-13
3131โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูแครายปากเกร็ด62562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.51464515,13.86103651,0],[100.50356023,13.90668732,0]]2020-05-132020-05-13
3232โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูปากเกร็ดวงเวียนหลักสี่122562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.50356023,13.90668732,0],[100.59642066,13.87480923,0]]2020-05-132020-05-13
3333โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูวงแหวนรอบนอกมีนบุรี82562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.67476576,13.82612925,0],[100.73146722,13.80592959,0]]2020-05-132020-05-13
3434โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572แดงเข้มบางบอนมหาชัย202572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.40696308,13.64766587,0],[100.28350315,13.56754947,0]]2020-05-132020-05-13
3535โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572แดงอ่อนบางบำหรุมักกะสัน112572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.4743502,13.79087761,0],[100.55207213,13.75474968,0]]2020-05-132020-05-13
3636โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เขียวเข้มคูคตลำลูกกา72572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.64983967,13.93232348,0],[100.71827404,13.93372604,0]]2020-05-132020-05-13
3737โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572น้ำเงินบางแคพุทธมณฑลสาย 482572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.40581597,13.71079203,0],[100.32957547,13.70460212,0]]2020-05-132020-05-13
3838โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาวัชรพลลาดพร้าว82572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.64095742,13.85234588,0],[100.60860175,13.78619155,0]]2020-05-132020-05-13
3939โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาลาดพร้าวพระราม 4102572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.60860175,13.78619155,0],[100.5590775,13.72024819,0]]2020-05-132020-05-13
4040โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาพระราม 4สะพานพระราม 962572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.5590775,13.72024819,0],[100.52189764,13.68801135,0]]2020-05-132020-05-13
4141โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572ฟ้าดินแดงสาทร102572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#add8e6[[100.55936985,13.7720833,0],[100.5300038,13.7220197,0]]2020-05-132020-05-13
42421 สีทอง กรุงธนบุรี ประชาธิปก0krongsiri10/8/2019 13:57ปกติ#FFD732[[100.50320735,13.72113571,0],[100.49934497,13.73322568,0]]2020-05-132020-05-13