โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรทางข้ามที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ : 169

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สัญญาณไฟจราจรที่ทางข้ามที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ หมายถึง สัญญาณไฟจราจรทางข้าม บริเวณจุดตัด ทางแยก ทางม้าลาย ที่ได้รับการสำรวจว่าเหมาะสมสำหรับติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสยตา ในการข้ามถนน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากสัญญาณไฟจราจรทางข้ามที่มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการที่ติดตั้ง คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนสัญญาณไฟจราจรทางข้ามที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0361 : จำนวนสัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้ามมีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามสำหรับคนพิการ)

ตาราง : ข้อมูลสัญญาณไฟที่ทางข้ามมีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้ามคนพิการ

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_noc_codename_crossn_locationl_lengthusernamed_daterespon_persons_statusc_coordinateadddateupdatedate
111-001ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยคู้บอน 6krongsiri8/19/2019 14:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.66271222,13.84250953,0],[100.66284633,13.84251995,0]]2020-07-142020-07-14
221-005ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ตลาดวัฒนานันท์ (ตลาดฝั่งโขง)krongsiri8/19/2019 14:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59922513,13.92360101,0],[100.59929487,13.92379887,0]]2020-07-142020-07-14
331-006ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้หมู่บ้านปิ่นเจริญ 3krongsiri8/19/2019 14:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.58985245,13.92609006,0],[100.58989536,13.92622544,0]]2020-07-142020-07-14
441-009ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ปากซอยสรงประภา 10krongsiri8/19/2019 14:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59235268,13.92534332,0],[100.5924251,13.92556461,0]]2020-07-142020-07-14
551-002ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ ร.ร.อนุบาลสวนสยามkrongsiri8/19/2019 14:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.69099344,13.80252475,0],[100.69123752,13.80242316,0]]2020-07-142020-07-14
661-003ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์krongsiri8/19/2019 14:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54836295,13.84197516,0],[100.54845146,13.84202985,0]]2020-07-142020-07-14
771-008ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านศรีกาญจน์krongsiri8/19/2019 14:51สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.57409781,13.93085006,0],[100.57418096,13.93106353,0]]2020-07-142020-07-14
881-012ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์krongsiri8/19/2019 14:53สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52430977,13.79612004,0],[100.52435,13.79621121,0]]2020-07-142020-07-14
991-004ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษาkrongsiri8/19/2019 14:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.57007609,13.94217816,0],[100.56999831,13.94219638,0]]2020-07-142020-07-14
10101-013ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากรมสรรพาวุธทหารบกkrongsiri8/19/2019 14:54สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52724142,13.79473948,0],[100.52728702,13.79482284,0]]2020-07-142020-07-14
11111-007ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยสรงประภา 28krongsiri8/19/2019 14:51สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5838305,13.92783965,0],[100.58390292,13.9280375,0]]2020-07-142020-07-14
12121-011ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสำนักการจราจรและขนส่งkrongsiri8/19/2019 14:53สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5516944,13.76844383,0],[100.5518151,13.76838651,0]]2020-07-142020-07-14
13131-014ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าคุรุสภาkrongsiri8/23/2019 11:02สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50708782,13.76740084,0],[100.50718975,13.76734874,0]]2020-07-142020-07-14
14141-015ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสำนักงบประมาณkrongsiri8/23/2019 11:03สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54282539,13.77502685,0],[100.5430507,13.7749487,0]]2020-07-142020-07-14
15151-025ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนนาฎศิลป์สัมพันธ์krongsiri8/23/2019 11:11สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52124781,13.78523912,0],[100.52129877,13.78531727,0]]2020-07-142020-07-14
16161-028ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าตลาดถนอมมิตรkrongsiri8/23/2019 11:14สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64294609,13.85859422,0],[100.64295682,13.85849787,0]]2020-07-142020-07-14
17171-039ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยนวลจันทร์ 36krongsiri8/23/2019 11:33สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6402088,13.82694391,0],[100.64033219,13.82701423,0]]2020-07-142020-07-14
18181-051ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนราชวินิตkrongsiri8/23/2019 11:56สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50890781,13.77118298,0],[100.50900974,13.77112567,0]]2020-07-142020-07-14
19191-035ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านร่มไทร (ซอยคลองลำเจียก 10)krongsiri8/23/2019 11:22สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63837219,13.8202186,0],[100.63836682,13.82007796,0]]2020-07-142020-07-14
20201-040ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสถานทดสอบฝีมือวินซ์ (ใกล้ซอยนวลจันทร์ 62)krongsiri8/23/2019 11:35สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63555026,13.83828265,0],[100.63568974,13.8383686,0]]2020-07-142020-07-14
21211-041ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าตลาดโพธิ์สุวรรณ (ซอยนวลจันทร์ 56)krongsiri8/23/2019 11:35สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63754099,13.83223056,0],[100.63770192,13.83224619,0]]2020-07-142020-07-14
22221-047ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากองบังคับการตำรวจจราจรkrongsiri8/23/2019 11:54สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49943685,13.74597609,0],[100.49958437,13.74594483,0]]2020-07-142020-07-14
23231-026ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ารัฐสภาkrongsiri8/23/2019 12:03สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51484854,13.77379118,0],[100.5149612,13.77374429,0]]2020-07-142020-07-14
24241-016ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากรมทหารสื่อสารkrongsiri8/23/2019 11:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52835612,13.79066861,0],[100.52845268,13.79062433,0]]2020-07-142020-07-14
25251-024ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนกันตะบุตรkrongsiri8/23/2019 11:11สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51623513,13.78833609,0],[100.51628878,13.78841163,0]]2020-07-142020-07-14
26261-032ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าเทคนิควิมลบริหารธุรกิจkrongsiri8/23/2019 11:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53620881,13.81890595,0],[100.53639656,13.81885907,0]]2020-07-142020-07-14
27271-042ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านรินรดา (ซอยนวลจันทร์ 24)krongsiri8/23/2019 11:36สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64302125,13.82157297,0],[100.64316073,13.82163288,0]]2020-07-142020-07-14
28281-045ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครkrongsiri8/23/2019 11:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50123904,13.75429736,0],[100.50135169,13.75427912,0]]2020-07-142020-07-14
29291-048ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยkrongsiri8/23/2019 11:55สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4989621,13.74364165,0],[100.49910694,13.74360778,0]]2020-07-142020-07-14
30301-049ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศkrongsiri8/23/2019 11:55สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50134904,13.7600813,0],[100.50142146,13.76016728,0]]2020-07-142020-07-14
31311-050ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากระทรวงยุติธรรมkrongsiri8/23/2019 11:56สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49428881,13.75607417,0],[100.49454093,13.75600644,0]]2020-07-142020-07-14
32321-017ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวัดน้อยนพคุณkrongsiri8/23/2019 11:07สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52384563,13.78240786,0],[100.52396096,13.78235055,0]]2020-07-142020-07-14
33331-018ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าพระตำหนักสวนจิตรลดาkrongsiri8/23/2019 11:07สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52092391,13.77279383,0],[100.52087831,13.77270004,0]]2020-07-142020-07-14
34341-019ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาบาลเด็กkrongsiri8/23/2019 11:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53465828,13.76662643,0],[100.53458854,13.76648315,0]]2020-07-142020-07-14
35351-020ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศkrongsiri8/23/2019 11:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51041758,13.77429172,0],[100.51051414,13.77424223,0]]2020-07-142020-07-14
36361-029ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มทางเข้าสำนักงานที่ดินสาขาลาดพร้าวkrongsiri8/23/2019 11:15สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64558807,13.85877,0],[100.6455988,13.85867104,0]]2020-07-142020-07-14
37371-030ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าทางเข้าโรงรียนวราธิปบริหารธุรกิจkrongsiri8/23/2019 11:16สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54534828,13.84255386,0],[100.54535901,13.84244968,0]]2020-07-142020-07-14
38381-031ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มซอย บก. สูงสุด (ใกล้ซอยประชาชื่น 27)krongsiri8/23/2019 11:17สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53768881,13.82519842,0],[100.53787119,13.82516196,0]]2020-07-142020-07-14
39391-034ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มร.ร.เพชรรัตน์krongsiri8/23/2019 11:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5431988,13.84867594,0],[100.54337583,13.84863948,0]]2020-07-142020-07-14
40401-046ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มแยกต้นโพธิ์ กทม.1krongsiri8/23/2019 11:54สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50105933,13.75330734,0],[100.50117198,13.75329171,0]]2020-07-142020-07-14
41411-038ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ (ซอยรามอินทรา 40 แยก 8,33)krongsiri8/23/2019 12:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64157586,13.84175287,0],[100.64166437,13.84164349,0]]2020-07-142020-07-14
42421-021ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มทางเข้าโรงฝึกศิลปะชีพจิตรลดาkrongsiri8/23/2019 11:09สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51352099,13.76726659,0],[100.51359877,13.76739946,0]]2020-07-142020-07-14
43431-022ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากรมชลประทานkrongsiri8/23/2019 11:09สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51271781,13.78681819,0],[100.5128251,13.78674525,0]]2020-07-142020-07-14
44441-023ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มทางเข้าวัดราชาธิวาสวิหาร (ซอยสามเสน 9)krongsiri8/23/2019 11:10สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50665268,13.77472769,0],[100.50676802,13.77467819,0]]2020-07-142020-07-14
45451-027ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนรัตน์โกสินทร์สมโภชน์(บางเขน)krongsiri8/23/2019 11:13สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64439417,13.87015349,0],[100.64451755,13.87020817,0]]2020-07-142020-07-14
46461-033ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มซอยเสริมสุข (ซอยประชาชื่น 25)krongsiri8/23/2019 11:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53746408,13.82423485,0],[100.53764647,13.82419838,0]]2020-07-142020-07-14
47471-036ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าปากซอยคลองลำเจียก 1krongsiri8/23/2019 11:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6423505,13.81965037,0],[100.64232099,13.81952535,0]]2020-07-142020-07-14
48481-037ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40 แยก 37)krongsiri8/23/2019 11:25สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63807586,13.83917641,0],[100.63816974,13.83906182,0]]2020-07-142020-07-14
49491-043ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรkrongsiri8/23/2019 11:36สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53951123,13.79163331,0],[100.53948709,13.79147962,0]]2020-07-142020-07-14
50501-044ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้า สน.ชนะสงครามkrongsiri8/23/2019 11:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49572,13.75991509,0],[100.49582729,13.75982391,0]]2020-07-142020-07-14
51511-052ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสำนักงานเขตพระนคร (ซอยสามเสน 3)krongsiri8/26/2019 9:55สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49985257,13.7649572,0],[100.49997326,13.76488946,0]]2020-07-142020-07-14
52521-072ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนบุญฤดี (ลาดพร้าววังหิน 46)krongsiri8/26/2019 11:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59129356,13.81802912,0],[100.5914384,13.81803172,0]]2020-07-142020-07-14
53531-053ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงละครแห่งชาติkrongsiri8/26/2019 9:56สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49291991,13.75874559,0],[100.49308889,13.75855801,0]]2020-07-142020-07-14
54541-057ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา (ซอยลาดพร้าววังหิน 1)krongsiri8/26/2019 10:01สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5954544,13.8036447,0],[100.5954544,13.80355614,0]]2020-07-142020-07-14
55551-058ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากองบังคับการ กองปราบปรามฯkrongsiri8/26/2019 10:02สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59666676,13.80535341,0],[100.59676332,13.80535341,0]]2020-07-142020-07-14
56561-054ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวัดพระแก้วkrongsiri8/26/2019 9:57สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49109329,13.75247946,0],[100.49110402,13.75232575,0]]2020-07-142020-07-14
57571-060ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนกัลยวิทย์ (ซอยลาดปลาเค้า 14)krongsiri8/26/2019 10:02สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59395697,13.8374387,0],[100.59409644,13.83741005,0]]2020-07-142020-07-14
58581-061ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา (ซอยนาคนิวาส 4)krongsiri8/26/2019 10:03สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60666819,13.80110223,0],[100.60682912,13.80109702,0]]2020-07-142020-07-14
59591-055ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มห้างเซนจูรี่krongsiri8/26/2019 9:59สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53729743,13.76114988,0],[100.53724111,13.76104828,0]]2020-07-142020-07-14
60601-056ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์รางน้ำkrongsiri8/26/2019 10:00สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54111422,13.75936009,0],[100.54115177,13.75944606,0]]2020-07-142020-07-14
61611-059ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าทางเข้าศาลเจ้าแม่กวนอิม (โชคชัย 4 ซอย 39)krongsiri8/26/2019 10:02สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59620676,13.81010828,0],[100.596306,13.81010568,0]]2020-07-142020-07-14
62621-062ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยนกแก้วน้อย 1 (ซอยนาคนิวาส 24)krongsiri8/26/2019 11:43สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60871111,13.80870016,0],[100.60886131,13.80864286,0]]2020-07-142020-07-14
63631-063ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าบริษัท โลโก้ดีไซน์ จำกัดkrongsiri8/26/2019 11:44สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.61035356,13.81482912,0],[100.61050644,13.81483432,0]]2020-07-142020-07-14
64641-064ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนปิยพงษ์วิทยาkrongsiri8/26/2019 11:44สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60215184,13.84599901,0],[100.60223499,13.84588703,0]]2020-07-142020-07-14
65651-068ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวัดสิริกมลาวาสkrongsiri8/26/2019 11:47สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59166574,13.82549558,0],[100.59180254,13.82549818,0]]2020-07-142020-07-14
66661-073ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากทางเข้าโรงเรียนทองฤทัยkrongsiri8/26/2019 11:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60788548,13.79522996,0],[100.6078828,13.79518046,0]]2020-07-142020-07-14
67671-076ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากองสลากเก่าkrongsiri8/26/2019 11:51สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49519548,13.75776659,0],[100.49520353,13.75787601,0]]2020-07-142020-07-14
68681-078ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงแรมทาวน์อินทาวน์krongsiri8/26/2019 11:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60899502,13.7723487,0],[100.6090728,13.77228878,0]]2020-07-142020-07-14
69691-065ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะkrongsiri8/26/2019 11:45สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51977892,13.81444893,0],[100.51985939,13.81425619,0]]2020-07-142020-07-14
70701-069ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าพลาซ่าลากูน (ใกล้ซอยลาดพร้าววังหิน 63)krongsiri8/26/2019 11:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59134551,13.81922474,0],[100.59149571,13.81924818,0]]2020-07-142020-07-14
71711-070ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านแก้ววิลล่า 2 (ซอยลาดพร้าววังหิน 68, 87)krongsiri8/26/2019 11:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59170819,13.82715567,0],[100.5918584,13.82715567,0]]2020-07-142020-07-14
72721-081ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยวาณิช 1krongsiri8/26/2019 11:55สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50366746,13.74330694,0],[100.50379353,13.74322096,0]]2020-07-142020-07-14
73731-066ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยลาดปลาเค้า 22krongsiri8/26/2019 11:46สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59463306,13.83945735,0],[100.59478058,13.83943391,0]]2020-07-142020-07-14
74741-067ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ (ซอยลาดพร้าววังหิน 6)krongsiri8/26/2019 11:47สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59420598,13.80366121,0],[100.59420866,13.80356744,0]]2020-07-142020-07-14
75751-071ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 (ซอยลาดพร้าววังหิน 74)krongsiri8/26/2019 11:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59172965,13.82882254,0],[100.59187449,13.82882514,0]]2020-07-142020-07-14
76761-074ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศkrongsiri8/26/2019 11:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60490012,13.76519962,0],[100.60498058,13.76529341,0]]2020-07-142020-07-14
77771-079ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอุดมศึกษาkrongsiri8/26/2019 11:53สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6118006,13.77365124,0],[100.6118462,13.77370334,0]]2020-07-142020-07-14
78781-077ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยลาดพร้าว 65/1 (หน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว)krongsiri8/26/2019 11:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.60274551,13.78968358,0],[100.6028528,13.78983987,0]]2020-07-142020-07-14
79791-080ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มถนนข้าวหลามkrongsiri8/26/2019 11:54สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51497624,13.73678031,0],[100.51503257,13.73666306,0]]2020-07-142020-07-14
80801-082ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มซอยเจริญกรุง 31 (ตลาดน้อย)krongsiri8/26/2019 11:55สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51405306,13.7344144,0],[100.51417108,13.73444046,0]]2020-07-142020-07-14
81811-083ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิkrongsiri8/27/2019 10:31สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51262356,13.73808437,0],[100.51274694,13.73816514,0]]2020-07-142020-07-14
82821-086ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าชุมชน ซอยสายไหม 31,42krongsiri8/27/2019 10:32สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.65078379,13.92167934,0],[100.65078647,13.92152314,0]]2020-07-142020-07-14
83831-089ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยสายไหม 45krongsiri8/27/2019 10:34สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.66282329,13.92121715,0],[100.66282329,13.92104793,0]]2020-07-142020-07-14
84841-093ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าไปรษณีย์ออเงินkrongsiri8/27/2019 10:35สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6776218,13.91273372,0],[100.67771568,13.91262697,0]]2020-07-142020-07-14
85851-095ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มสำนักงานเขตสายไหมkrongsiri8/27/2019 10:36สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.66007502,13.89519479,0],[100.66019303,13.89512449,0]]2020-07-142020-07-14
86861-096ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์krongsiri8/27/2019 10:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.58742574,13.7766526,0],[100.58751962,13.77663697,0]]2020-07-142020-07-14
87872-001ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอนุบาลราชพงษาkrongsiri8/27/2019 10:39สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63012501,13.77994218,0],[100.6302323,13.77992134,0]]2020-07-142020-07-14
88881-084ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิkrongsiri8/27/2019 10:31สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51287568,13.73820422,0],[100.51300443,13.73824851,0]]2020-07-142020-07-14
89891-098ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้สถานฑูตเกาหลี (สยามนิรมิตร)krongsiri8/27/2019 10:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.57964916,13.75467153,0],[100.57968134,13.75440318,0]]2020-07-142020-07-14
90902-002ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพkrongsiri8/27/2019 10:39สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.62804233,13.79252614,0],[100.6281684,13.79254958,0]]2020-07-142020-07-14
91911-085ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาkrongsiri8/27/2019 10:32สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6422616,13.88991438,0],[100.6423823,13.88996385,0]]2020-07-142020-07-14
92922-004ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดลาดบัวขาวkrongsiri8/27/2019 11:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50032306,13.70021169,0],[100.50040085,13.70013612,0]]2020-07-142020-07-14
93932-015ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยประชุมkrongsiri8/27/2019 11:24สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52238843,13.72716648,0],[100.52241525,13.7270857,0]]2020-07-142020-07-14
94941-087ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยสายไหม 7 และ 10krongsiri8/27/2019 10:32สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.63836671,13.92222195,0],[100.63835866,13.92206054,0]]2020-07-142020-07-14
95951-088ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 (ปากซอยสายไหม 13,20)krongsiri8/27/2019 10:33สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64192868,13.92204492,0],[100.64192868,13.9218809,0]]2020-07-142020-07-14
96961-097ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาบาลปิยะเวทkrongsiri8/27/2019 10:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5765428,13.76756731,0],[100.57651598,13.76740579,0]]2020-07-142020-07-14
97972-003ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดยานนาวาkrongsiri8/27/2019 10:39สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51435574,13.71693479,0],[100.51445767,13.7168957,0]]2020-07-142020-07-14
98981-090ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวรนาถวิทยาkrongsiri8/27/2019 10:34สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.68138452,13.92150591,0],[100.68138452,13.92133669,0]]2020-07-142020-07-14
99991-091ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าชุมชนวัดหนองใหญ่krongsiri8/27/2019 10:35สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.67561551,13.91091645,0],[100.6757228,13.91081491,0]]2020-07-142020-07-14
1001001-094ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์สายไหมkrongsiri8/27/2019 10:36สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.68100233,13.91596302,0],[100.68110962,13.9158745,0]]2020-07-142020-07-14
1011011-099ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มโรงเรียนสายปัญญาkrongsiri8/27/2019 10:38สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51567088,13.74308303,0],[100.51578889,13.74306218,0]]2020-07-142020-07-14
1021021-100ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มตรงข้ามวังเจ้าสาย (ปตท.สวัสดิการรถไฟ)krongsiri8/27/2019 10:38สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51599274,13.7423509,0],[100.51610003,13.74233006,0]]2020-07-142020-07-14
1031032-005ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนเฉลิมศรีวิทยาอนุบาลkrongsiri8/27/2019 11:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50956356,13.70859127,0],[100.50964939,13.70850788,0]]2020-07-142020-07-14
1041042-006ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิมkrongsiri8/27/2019 11:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50875085,13.7078408,0],[100.50883936,13.70775481,0]]2020-07-142020-07-14
1051052-009ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ปากซอยเจริญราษฏร์ 10krongsiri8/27/2019 11:21สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51082834,13.6922317,0],[100.51091953,13.69218479,0]]2020-07-142020-07-14
1061062-013ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยสะพานยาวkrongsiri8/27/2019 11:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51847843,13.72841092,0],[100.51859108,13.72842916,0]]2020-07-142020-07-14
1071072-014ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวัดแก้วแจ่มฟ้าkrongsiri8/27/2019 11:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51983831,13.73094613,0],[100.51985976,13.73085754,0]]2020-07-142020-07-14
1301302-032ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าตลาดรุ่งเจริญkrongsiri8/30/2019 14:21สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53343502,13.693597,0],[100.53359326,13.69365173,0]]2020-07-142020-07-14
1081082-021ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์krongsiri8/27/2019 11:28สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.68026461,13.69977733,0],[100.6802807,13.69965746,0]]2020-07-142020-07-14
1091092-007ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนรักษาราชวิตรkrongsiri8/27/2019 11:20สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50168965,13.70144606,0],[100.50176743,13.70137049,0]]2020-07-142020-07-14
1101102-008ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ปากซอยเจริญราษฏร์ 8krongsiri8/27/2019 11:20สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51730064,13.70401388,0],[100.51752863,13.7039331,0]]2020-07-142020-07-14
1111112-010ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวัดม่วงแคkrongsiri8/27/2019 11:22สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51608379,13.72628613,0],[100.51619108,13.72630437,0]]2020-07-142020-07-14
1121122-011ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้า สน. บางรักkrongsiri8/27/2019 11:22สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52353111,13.72992092,0],[100.52361694,13.72994697,0]]2020-07-142020-07-14
1131132-012ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามkrongsiri8/27/2019 11:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5157416,13.73288697,0],[100.51586767,13.73284528,0]]2020-07-142020-07-14
1141142-019ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์krongsiri8/27/2019 11:25สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53803137,13.73344563,0],[100.53824863,13.73335444,0]]2020-07-142020-07-14
1151152-020ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบkrongsiri8/27/2019 11:26สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.69203697,13.70799691,0],[100.69218181,13.70793176,0]]2020-07-142020-07-14
1161162-016ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยปราโมทย์krongsiri8/27/2019 11:24สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52109024,13.72676001,0],[100.52111438,13.72668184,0]]2020-07-142020-07-14
1171172-022ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 15krongsiri8/30/2019 14:15สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.65459157,13.67733076,0],[100.65457816,13.67717439,0]]2020-07-142020-07-14
1181182-025ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยวชิรธรรมสาธิต 9krongsiri8/30/2019 14:17สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.61747647,13.68442694,0],[100.61748184,13.68434615,0]]2020-07-142020-07-14
1191192-027ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าซอยอมรkrongsiri8/30/2019 14:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.55050551,13.709883,0],[100.55063694,13.70975792,0]]2020-07-142020-07-14
1201202-030ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ธนาคารกรุงไทย (ซอยสาธุประดิษฐ์ 48)krongsiri8/30/2019 14:20สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53231429,13.6847613,0],[100.53246449,13.68473524,0]]2020-07-142020-07-14
1211212-034ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มทางเข้าวัดปากบึงkrongsiri8/30/2019 14:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.73732257,13.77367382,0],[100.73734939,13.77351231,0]]2020-07-142020-07-14
1221222-035ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้หมู่บ้านไทยสมุทร (ซอยลาดกระบัง 16)krongsiri8/30/2019 14:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.71778426,13.72228116,0],[100.71776816,13.72202842,0]]2020-07-142020-07-14
1231232-023ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสวนหลวง ร.9krongsiri8/30/2019 14:15สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.66798601,13.6869113,0],[100.66812548,13.68683052,0]]2020-07-142020-07-14
1241242-024ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าตลาดพัฒนาการkrongsiri8/30/2019 14:16สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.65428254,13.73005729,0],[100.65417793,13.72985405,0]]2020-07-142020-07-14
1251252-033ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้า ร.ร. สารสาส์นพิทยาkrongsiri8/30/2019 14:22สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53172233,13.69800912,0],[100.5318484,13.69806384,0]]2020-07-142020-07-14
1261262-026ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยวชิรธรรมสาธิต 15krongsiri8/30/2019 14:17สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.61886586,13.68444258,0],[100.61887122,13.68437221,0]]2020-07-142020-07-14
1271272-031ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ ร.ร.อนุบาลมงคลวรรณ (ซอยสาธุประดิษฐ์ 44,45)krongsiri8/30/2019 14:21สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53378551,13.68952476,0],[100.53391962,13.68946482,0]]2020-07-142020-07-14
1281282-028ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยสาธุประดิษฐ์ 16krongsiri8/30/2019 14:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53024965,13.70176173,0],[100.53037571,13.70181384,0]]2020-07-142020-07-14
1291292-029ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (ซอยสาธุประดิษฐ์ 58)krongsiri8/30/2019 14:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.53074697,13.68103167,0],[100.53087035,13.68093524,0]]2020-07-142020-07-14
1311312-036ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยลาดกระบัง 6krongsiri9/3/2019 11:41สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.71150268,13.72220725,0],[100.71151878,13.72194669,0]]2020-07-142020-07-14
1321322-039ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ (ซอยลาดกระบัง 46)krongsiri9/3/2019 11:42สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.77398573,13.72197514,0],[100.77399646,13.72163641,0]]2020-07-142020-07-14
1331332-037ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยลาดกระบัง 26krongsiri9/3/2019 11:41สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.73551414,13.72253204,0],[100.73553023,13.72229232,0]]2020-07-142020-07-14
1341342-038ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสวนพระนครkrongsiri9/3/2019 11:42สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.7817695,13.72199077,0],[100.7817695,13.72176148,0]]2020-07-142020-07-14
1351352-040ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 (กันตารัติอุทิศ ลาดกระบัง)krongsiri9/3/2019 11:43สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.72202023,13.7222081,0],[100.7220256,13.72196317,0]]2020-07-142020-07-14
1361362-041ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์krongsiri9/4/2019 9:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.55363233,13.74593299,0],[100.55377449,13.74590693,0]]2020-07-142020-07-14
1371372-042ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้า ร.พ.คามิลเลียนkrongsiri9/4/2019 9:38สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5842216,13.73899912,0],[100.58435571,13.7389418,0]]2020-07-142020-07-14
1381382-048ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอนุบาลวสายทิพย์krongsiri9/4/2019 9:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.62108379,13.73685637,0],[100.62111866,13.73660363,0]]2020-07-142020-07-14
1391392-043ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้า ร.ร.เกษมพิทยาkrongsiri9/4/2019 9:39สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59664306,13.73102257,0],[100.59676644,13.7309913,0]]2020-07-142020-07-14
1401402-044ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ รพ. จักษุรัตนินkrongsiri9/4/2019 9:40สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.56273647,13.74627736,0],[100.56286254,13.74625391,0]]2020-07-142020-07-14
1411412-045ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1krongsiri9/4/2019 9:43สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.56187965,13.74062433,0],[100.56199767,13.74061651,0]]2020-07-142020-07-14
1421422-046ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3krongsiri9/4/2019 9:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.56200571,13.74237258,0],[100.56212373,13.74236216,0]]2020-07-142020-07-14
1431432-047ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าตึกแกรมมี่ krongsiri9/4/2019 9:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.56220152,13.74381598,0],[100.56231149,13.74379253,0]]2020-07-142020-07-14
1441442-049ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มซอยอ่อนนุช 29 (วัดต้นไทร)krongsiri9/4/2019 9:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.6262272,13.70987342,0],[100.62625134,13.70971968,0]]2020-07-142020-07-14
1451452-050ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยจันทน์ 15/1krongsiri9/5/2019 15:05สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5336183,13.7054954,0],[100.53368267,13.70534947,0]]2020-07-142020-07-14
1461462-061ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าชุมชนน้องใหม่krongsiri9/5/2019 15:15สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.56875134,13.7130801,0],[100.56879694,13.7131687,0]]2020-07-142020-07-14
1471472-062ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง krongsiri9/5/2019 15:16สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.62766283,13.79419828,0],[100.62779694,13.79421912,0]]2020-07-142020-07-14
1481482-063ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 43krongsiri9/5/2019 15:16สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.67076673,13.69172306,0],[100.67092767,13.69167615,0]]2020-07-142020-07-14
1491492-051ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมkrongsiri9/5/2019 15:05สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.52949038,13.70364785,0],[100.52962985,13.70370257,0]]2020-07-142020-07-14
1501502-053ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยสีลม 5krongsiri9/5/2019 15:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5295065,13.72692947,0],[100.52957624,13.72676011,0]]2020-07-142020-07-14
1511512-056ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยเคหะร่มเกล้า 42krongsiri9/5/2019 15:09สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.73177043,13.76555985,0],[100.7318804,13.76548691,0]]2020-07-142020-07-14
1521522-064ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มตลาดจตุจักร 2krongsiri9/5/2019 15:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.72608038,13.81266758,0],[100.72611525,13.81238107,0]]2020-07-142020-07-14
1531532-052ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มโตโยต้า พาซิโอ้krongsiri9/5/2019 15:05สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.72784452,13.72234813,0],[100.72786061,13.7221006,0]]2020-07-142020-07-14
1541542-057ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มเคหะเอื้ออาทรลาดกระบังkrongsiri9/5/2019 15:09สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.80157356,13.71766581,0],[100.80167012,13.71789771,0]]2020-07-142020-07-14
1551552-054ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหมู่บ้านพูนสินธานี 2 (เคหะร่มเกล้า 39)krongsiri9/5/2019 15:07สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.7190516,13.76785525,0],[100.71909184,13.76793862,0]]2020-07-142020-07-14
1561562-055ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยเคหะร่มเกล้า 37krongsiri9/5/2019 15:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.72830501,13.76282962,0],[100.72836402,13.76291038,0]]2020-07-142020-07-14
1571572-058ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าศูนย์การค้าธัญญาพาร์คkrongsiri9/5/2019 15:12สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.64158528,13.72598137,0],[100.64186691,13.72601004,0]]2020-07-142020-07-14
1581582-059ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าบริษัทเมโทร (ซ. เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 42)krongsiri9/5/2019 15:14สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.67325624,13.69607391,0],[100.67338767,13.69600876,0]]2020-07-142020-07-14
1591592-060ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยอ่อนนุช 65 krongsiri9/5/2019 15:15สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.68200452,13.72058208,0],[100.68202329,13.72037623,0]]2020-07-142020-07-14
1601603-001ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนจันทรวิทยาkrongsiri9/26/2019 9:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50137555,13.73251808,0],[100.50143188,13.73264575,0]]2020-07-142020-07-14
1611613-002ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนศิริธนศึกษาkrongsiri9/26/2019 9:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50612843,13.73087398,0],[100.5061928,13.73101989,0]]2020-07-142020-07-14
1621623-006ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดมงคลวรารามkrongsiri9/26/2019 9:51สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47910452,13.69465179,0],[100.47916353,13.69475603,0]]2020-07-142020-07-14
1631633-003ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสตรีวุฒิศึกษาkrongsiri9/26/2019 9:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49999717,13.73298654,0],[100.50005349,13.73311682,0]]2020-07-142020-07-14
1641643-005ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์krongsiri9/26/2019 9:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4980972,13.72960616,0],[100.4981428,13.72972863,0]]2020-07-142020-07-14
1651653-007ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มสวนสาธารณะสุวรรณานนท์krongsiri9/26/2019 9:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47571421,13.69622578,0],[100.47578394,13.69633002,0]]2020-07-142020-07-14
1661663-004ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าวัดอนงคารามkrongsiri9/26/2019 9:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49806598,13.73366659,0],[100.49810889,13.73377341,0]]2020-07-142020-07-14
1671673-008ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วงนุชเนตร)krongsiri9/26/2019 9:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.46793233,13.7052713,0],[100.4680423,13.705227,0]]2020-07-142020-07-14
1681683-022ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านทัศนีย์นิเวศน์ (ซอยประชาอุทิศ 121)krongsiri9/26/2019 14:46สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.51080099,13.61531434,0],[100.5109056,13.61529088,0]]2020-07-142020-07-14
1691693-024ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 54 (ซอยพุทธบูชา 45)krongsiri9/26/2019 14:48สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48862156,13.65056129,0],[100.48866447,13.65065252,0]]2020-07-142020-07-14
1701703-009ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดkrongsiri9/26/2019 14:21สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.44730697,13.68591779,0],[100.44738207,13.68581615,0]]2020-07-142020-07-14
1711713-010ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยเอกชัย 34krongsiri9/26/2019 14:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.44864673,13.68680384,0],[100.44872183,13.68672306,0]]2020-07-142020-07-14
1721723-018ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยประชาอุทิศ 49krongsiri9/26/2019 14:42สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49677537,13.64669138,0],[100.49683974,13.64678521,0]]2020-07-142020-07-14
1731733-019ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยประชาอุทิศ 55krongsiri9/26/2019 14:43สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49758808,13.64624697,0],[100.4976444,13.64633559,0]]2020-07-142020-07-14
1741743-025ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดพุทธบูชาkrongsiri9/26/2019 14:49สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47511172,13.65130864,0],[100.47511172,13.65120178,0]]2020-07-142020-07-14
1751753-028ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยพุทธบูชา 3krongsiri9/26/2019 14:53สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47127563,13.676207,0],[100.47138023,13.67617572,0]]2020-07-142020-07-14
1761763-029ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสำนักงานเขตธนบุรีkrongsiri9/26/2019 14:54สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48588003,13.72490306,0],[100.48596586,13.72482229,0]]2020-07-142020-07-14
1771773-011ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยเอกชัย 30krongsiri9/26/2019 14:31สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.45274246,13.68987635,0],[100.4528283,13.68979035,0]]2020-07-142020-07-14
1781783-012ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยเอกชัย 20krongsiri9/26/2019 14:32สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.45592245,13.69359736,0],[100.45601096,13.69353482,0]]2020-07-142020-07-14
1791793-013ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยเอกชัย 10/1krongsiri9/26/2019 14:33สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.45891883,13.697393,0],[100.45901539,13.69731743,0]]2020-07-142020-07-14
1801803-016ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสามัคคีบำรุง (ปากซอยประชาอุทิศ 69)krongsiri9/26/2019 14:36สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49989513,13.64122912,0],[100.49999437,13.64126301,0]]2020-07-142020-07-14
1811813-017ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยประชาอุทิศ 28krongsiri9/26/2019 14:40สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49754041,13.65394114,0],[100.49763697,13.6538812,0]]2020-07-142020-07-14
1821823-020ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยประชาอุทิศ 91/1krongsiri9/26/2019 14:44สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50460708,13.6284587,0],[100.50470096,13.62851604,0]]2020-07-142020-07-14
1831833-027ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ซอยพุทธบูชา 16krongsiri9/26/2019 14:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.46880464,13.66894567,0],[100.46890388,13.66897694,0]]2020-07-142020-07-14
1841843-015ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาการkrongsiri9/26/2019 14:34สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50685464,13.60592259,0],[100.5069056,13.60591998,0]]2020-07-142020-07-14
1851853-023ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.krongsiri9/26/2019 14:47สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4925121,13.64899221,0],[100.49267035,13.64912514,0]]2020-07-142020-07-14
1861863-026ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าร้านไก่ย่างบ้านนาkrongsiri9/26/2019 14:51สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4706005,13.66163045,0],[100.47070778,13.66166173,0]]2020-07-142020-07-14
1871873-021ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าสำนักงานเขตทุ่งครุ krongsiri9/26/2019 14:45สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.5100949,13.61207126,0],[100.51017805,13.61213904,0]]2020-07-142020-07-14
1881883-030ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดอินทารามkrongsiri9/27/2019 9:51สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48312781,13.72263947,0],[100.48317341,13.72252222,0]]2020-07-142020-07-14
1891893-032ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอำนวยศิลป์ศึกษาkrongsiri9/27/2019 9:53สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47152563,13.71367476,0],[100.47163023,13.71363567,0]]2020-07-142020-07-14
1901903-035ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พรkrongsiri9/27/2019 9:57สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.49161099,13.73749835,0],[100.49171828,13.7376156,0]]2020-07-142020-07-14
1911913-037ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าร้านคลังยาบางขุนนนท์krongsiri9/27/2019 9:59สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4667707,13.76566417,0],[100.46680289,13.76569022,0]]2020-07-142020-07-14
1921923-041ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสุโรจน์วิทยาkrongsiri9/27/2019 10:07สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48269927,13.74202743,0],[100.48279851,13.74209517,0]]2020-07-142020-07-14
1931933-031ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนจรวยพรวิทยาkrongsiri9/27/2019 9:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48956414,13.72021581,0],[100.48959901,13.72013764,0]]2020-07-142020-07-14
1941943-042ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าห้างบิ๊กซี อิสรภาพkrongsiri9/27/2019 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4925449,13.73239701,0],[100.49263877,13.73250644,0]]2020-07-142020-07-14
1951953-043ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสมิทธพงษ์krongsiri9/27/2019 10:09สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.44223953,13.66221348,0],[100.44246484,13.66225779,0]]2020-07-142020-07-14
1961963-046ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มใกล้ ร.ร.อนุบาลพิชญ์นกkrongsiri9/27/2019 10:10สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.42161586,13.6960244,0],[100.42173388,13.69604524,0]]2020-07-142020-07-14
1971973-047ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสิบสองวิทยาkrongsiri9/27/2019 10:11สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.42470834,13.68180209,0],[100.42479149,13.68174997,0]]2020-07-142020-07-14
1981983-050ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยบางบอน 5 ซอย 5krongsiri9/27/2019 10:13สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.35848,13.64936003,0],[100.35853364,13.64941737,0]]2020-07-142020-07-14
1991993-052ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มซอยเอกชัย 89krongsiri9/27/2019 10:14สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.4209644,13.67160858,0],[100.42105828,13.67140269,0]]2020-07-142020-07-14
2002003-057ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหมู่บ้านพุดตาลkrongsiri9/27/2019 10:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.34246099,13.68913694,0],[100.34258437,13.68916561,0]]2020-07-142020-07-14
2012013-061ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนประชาบำรุง krongsiri9/27/2019 10:20สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.36346854,13.68729948,0],[100.36352219,13.68719264,0]]2020-07-142020-07-14
2022023-033ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนมนตรีวิทยาkrongsiri9/27/2019 9:56สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47049566,13.7111628,0],[100.47060563,13.7111185,0]]2020-07-142020-07-14
2032033-044ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนkrongsiri9/27/2019 10:09สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.42070099,13.64651609,0],[100.42081096,13.64657865,0]]2020-07-142020-07-14
2042043-045ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (บางแคซอย 3)krongsiri9/27/2019 10:10สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.42101636,13.70160433,0],[100.42112096,13.70157306,0]]2020-07-142020-07-14
2052053-048ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนพิชญ์นกkrongsiri9/27/2019 10:11สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.42274099,13.69284482,0],[100.42286437,13.69288912,0]]2020-07-142020-07-14
2062063-049ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มปากซอยบางบอน 5 ซอย 3 (ซอยบ้านนายผล)krongsiri9/27/2019 10:12สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.36363123,13.64528221,0],[100.36368219,13.64535519,0]]2020-07-142020-07-14
2072073-054ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4krongsiri9/27/2019 10:16สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.34087513,13.6972744,0],[100.34100924,13.69730046,0]]2020-07-142020-07-14
2082083-034ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนวัดนางนอง (ซอยวุฒากาศ 42)krongsiri9/27/2019 9:56สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.46729295,13.70376694,0],[100.46739755,13.70371743,0]]2020-07-142020-07-14
2092093-038ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้า บ.ลุกซ์รอยัล(ประเทศไทย)krongsiri9/27/2019 10:04สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.47010513,13.76813575,0],[100.4702151,13.76822693,0]]2020-07-142020-07-14
2102103-039ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ากองทุนสวนยางkrongsiri9/27/2019 10:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.46798709,13.77160307,0],[100.46808901,13.77167861,0]]2020-07-142020-07-14
2112113-053ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนโรจนนิมิตวิทยาkrongsiri9/27/2019 10:15สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50308367,13.67854391,0],[100.50319633,13.67851003,0]]2020-07-142020-07-14
2122123-055ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มชวนถวิลอพาร์ทเม้นท์krongsiri9/27/2019 10:17สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.34178122,13.70227124,0],[100.34183219,13.7021644,0]]2020-07-142020-07-14
2132133-062ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าศูนย์สาธารณะสุข 48krongsiri9/27/2019 10:21สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.36995709,13.68983082,0],[100.36998927,13.68974482,0]]2020-07-142020-07-14
2142143-063ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงพยาลสมเด็จเจ้าพระยาkrongsiri9/27/2019 10:21สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.50483732,13.73133919,0],[100.50488023,13.73145905,0]]2020-07-142020-07-14
2152153-036ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าชุมชนร้านสำราญเจริญออโต้แอร์ซอยวัฒนสุขนิเวศน์krongsiri9/27/2019 9:58สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.46662318,13.77411702,0],[100.46675461,13.77417172,0]]2020-07-142020-07-14
2162163-040ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้าโรงเรียนสุรวิทยาkrongsiri9/27/2019 10:07สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48131732,13.75591165,0],[100.48132268,13.75580483,0]]2020-07-142020-07-14
2172173-051ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มซอยเอกชัย 49 (ตลาดปิ่นทอง)krongsiri9/27/2019 10:13สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.44061026,13.6824347,0],[100.44073364,13.68225488,0]]2020-07-142020-07-14
2182183-056ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์krongsiri9/27/2019 10:17สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.3405149,13.6991413,0],[100.34064633,13.69916476,0]]2020-07-142020-07-14
2192193-058ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มทางเข้าชุมชนหรรษามาเจริญkrongsiri9/27/2019 10:18สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.34153417,13.6937087,0],[100.34166023,13.69373215,0]]2020-07-142020-07-14
2202203-059ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ามัสยิดดิลฟัลลาห์ (ซอยอิสรภาพ 30)krongsiri9/27/2019 10:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48581732,13.73737264,0],[100.48591388,13.73743257,0]]2020-07-142020-07-14
2212213-060ทางคนเดินข้ามแบบมีไฟกดปุ่มหน้ามัสยิดต้นสน (ซอยอิสรภาพ 36)krongsiri9/27/2019 10:20สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.48472834,13.73897761,0],[100.48484368,13.73903754,0]]2020-07-142020-07-14
2222221-092สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มบริเวณทางข้ามหน้า ททบ.5krongsiri1/29/2020 12:10สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.54137026,13.77095503,0],[100.54158484,13.77086385,0]]2020-07-142020-07-14
2232232-017สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มบริเวณทางข้ามหน้าศาลจังหวัดพระโขนงkrongsiri1/29/2020 12:12สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.59296146,13.67568266,0],[100.59301778,13.67588855,0]]2020-07-142020-07-14
2242243-014สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มบริเวณทางข้ามหน้าวัดราษฎร์บำรุงkrongsiri1/29/2020 12:14สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[[100.37673599,13.70118055,0],[100.37687278,13.70123267,0]]2020-07-142020-07-14ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0362 : จำนวนสัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้ามทั้งหมด)

ตาราง : ข้อมูลสัญญาณไฟจราจรทางแยก

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idtraffic_light_idspecific_code_traffic_lightname_traffic_lightlocation_traffic_lightname_userdate_traffic_lighttype_traffic_lightorganizationasset_id_status_traffic_lightcoordinateadddateupdatedate
111อุรุพงษ์ราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.52338,13.756257,0]2020-05-142020-05-14
223ราชประสงค์ปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.540302,13.744765,0]2020-05-142020-05-14
334บางรักบางรักkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.516676,13.722232,0]2020-05-142020-05-14
445พระโขนงคลองเตยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.592585,13.714488,0]2020-05-142020-05-14
556สะพานแดงพระรามที่ 5- ทหาร-เตชะวณิชkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.529933,13.793416,0]2020-05-142020-05-14
667พรานนกบางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.477825,13.75557,0]2020-05-142020-05-14
778หัวลำโพงปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.516042,13.737552,0]2020-05-142020-05-14
889ป้อมมหากาฬพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.505353,13.75571,0]2020-05-142020-05-14
9910ผ่านฟ้าป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.506569,13.756659,0]2020-05-142020-05-14
101011มัฆวานพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509394,13.76371,0]2020-05-142020-05-14
111112จ.ป.ร.พระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.507655,13.760193,0]2020-05-142020-05-14
121213ผ่านพิภพลีลาพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.495012,13.75727,0]2020-05-142020-05-14
131314การเรือนราชวิถี - ราชสีมาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511695,13.777075,0]2020-05-142020-05-14
141415วัดเบญจฯพระรามที่ 5- ศรีอยุธยาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.51493,13.766788,0]2020-05-142020-05-14
151516ศรีย่านสามเสน- นครไชยศรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511755,13.785349,0]2020-05-142020-05-14
161617ซังฮี้สามเสน- ราชวิถีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.508416,13.778319,0]2020-05-142020-05-14
171718ราชเทวีราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.531827,13.753548,0]2020-05-142020-05-14
181819สามเหลี่ยมดินแดงราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.542832,13.763096,0]2020-05-142020-05-14
191920เพลินจิตปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.547493,13.743176,0]2020-05-142020-05-14
202021อู่ทองในราชวิถี- พิชัย - อู่ทองในkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515465,13.77543,0]2020-05-142020-05-14
212122ประตูน้ำราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.541137,13.750603,0]2020-05-142020-05-14
222223ศูนย์รักษาความปลอดภัยบางเขนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.593123,13.802548,0]2020-05-142020-05-14
232324จุฬา 12ปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.530059,13.742807,0]2020-05-142020-05-14
242426เทวกรรมป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.512632,13.760333,0]2020-05-142020-05-14
252527วังหินลาดพร้าวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.591806,13.832165,0]2020-05-142020-05-14
262628ราชวัตรพระรามที่ 5- นครไชยศรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.522442,13.779541,0]2020-05-142020-05-14
272729ห้าแยกพลับพลาไชยป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.51175,13.746379,0]2020-05-142020-05-14
282830รพ.กลางป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509531,13.745853,0]2020-05-142020-05-14
292931พิชัยพิชัย- นครไชยศรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520239,13.786046,0]2020-05-142020-05-14
303032จักรพรรดิพงษ์นครสวรรค์ - จักรพรรดิพงษ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509496,13.75856,0]2020-05-142020-05-14
313133ตรอกจันทน์บางคอแหลมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511287,13.710398,0]2020-05-142020-05-14
323234นางเลิ้งนครสวรรค์- พิษณุโลกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515357,13.762018,0]2020-05-142020-05-14
333336เมอริคิงส์พระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.502695,13.745607,0]2020-05-142020-05-14
343437สะพานขาวหลานหลวง - กรุงเกษม - ลูกหลวงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.516037,13.75688,0]2020-05-142020-05-14
353538สะพานควายพญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.548558,13.790002,0]2020-05-142020-05-14
363639ตึกชัยราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.52874,13.769495,0]2020-05-142020-05-14
373740ยมราชเพชรบุรี- สวรรคโลก - หลานหลวง - พิษณุโลกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520512,13.757616,0]2020-05-142020-05-14
383841เฉลิมเผ่าปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.535797,13.745334,0]2020-05-142020-05-14
393942ชิดลมปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.543854,13.744031,0]2020-05-142020-05-14
404043ด่วนเพลินจิตเพลินจิต - ทางขึ้นทางด่วนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.550209,13.742881,0]2020-05-142020-05-14
414144แม้นศรีป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.508705,13.752127,0]2020-05-142020-05-14
424245โรงกรองน้ำพญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53107,13.77517,0]2020-05-142020-05-14
434346หมอมีสัมพันธวงศ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.512256,13.740685,0]2020-05-142020-05-14
444447เฉลิมบุรีเยาวราช - ทรงสวัสดิ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511466,13.739455,0]2020-05-142020-05-14
454549ราชวงศ์เยาวราช - ราชวงศ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.506979,13.742626,0]2020-05-142020-05-14
464650วัดตึกเยาวราช - จักรวรรดิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.504479,13.744366,0]2020-05-142020-05-14
474751ศาลาแดงบางรักkrongsiri6/18/18 10:08ไม่ระบุสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.536648,13.729841,0]2020-05-142020-05-14
484852เสือป่าเจริญกรุง - เสือป่าkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.508035,13.744332,0]2020-05-142020-05-14
494953เอส.เอ.บี.เจริญกรุง - วรจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.505664,13.745916,0]2020-05-142020-05-14
505054อุภัยราชวิถี- สวรรคโลกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.525629,13.771583,0]2020-05-142020-05-14
515155เฉลิมกรุงพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.499391,13.747295,0]2020-05-142020-05-14
525256สามยอดเจริญกรุง- มหาไชยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.503184,13.746899,0]2020-05-142020-05-14
535357หลานหลวงป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509536,13.756607,0]2020-05-142020-05-14
545458บางลำพูพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.498318,13.762183,0]2020-05-142020-05-14
555559บางขุนพรหมพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.501058,13.767207,0]2020-05-142020-05-14
565660บ้านแขกคลองสานkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.494883,13.731187,0]2020-05-142020-05-14
575761ท่าดินแดงคลองสานkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.502173,13.732507,0]2020-05-142020-05-14
585862ขัตติยานีสุโขทัย- พิชัยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.516335,13.778462,0]2020-05-142020-05-14
595963อังรีดูนังต์ปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.533587,13.73074,0]2020-05-142020-05-14
606064หน้าจุฬาฯปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.530304,13.742767,0]2020-05-142020-05-14
616165วชิระสามเสน- สุโขทัยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509824,13.78132,0]2020-05-142020-05-14
626266สาธุ-จันทน์จันทน์- สาธุประดิษฐ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.528733,13.705861,0]2020-05-142020-05-14
636367เพชรพระรามเพชรบุรี- บรรทัดทองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.526879,13.755197,0]2020-05-142020-05-14
646468กล้วยน้ำไทคลองเตยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.587892,13.712924,0]2020-05-142020-05-14
656569ราชวิถีราชวิถี- พระรามที่ 5krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.519012,13.77391,0]2020-05-142020-05-14
666670สำราญราษฎร์บำรุงเมือง- มหาไชยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.504457,13.752305,0]2020-05-142020-05-14
676771สี่เสาเทเวศร์สามเสน- ศรีอยุธยาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.505031,13.771128,0]2020-05-142020-05-14
9999107ลาดหญ้าคลองสานkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.500844,13.728508,0]2020-05-142020-05-14
686872เทเวศร์สามเสน - กรุงเกษมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.503408,13.769875,0]2020-05-142020-05-14
696974วังแดงพิษณุโลก- ราชสีมาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.507679,13.768638,0]2020-05-142020-05-14
707075หอประชุม ทบ.ศรีอยุธยา- ราชสีมาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.508174,13.769919,0]2020-05-142020-05-14
717176สวนมิสกวันราชดำเนินนอก- พิษณุโลกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.510431,13.765951,0]2020-05-142020-05-14
727277วิสุทธิกษัตริย์ประชาธิปไตย - วิสุทธิกษัตริย์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.504232,13.762397,0]2020-05-142020-05-14
737378สะพานวันชาติประชาธิปไตย - พระสุเมรุkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.502483,13.759349,0]2020-05-142020-05-14
747479คอกวัวราชดำเนินกลาง - ตะนาวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.49898,13.75761,0]2020-05-142020-05-14
757580วรจักรหลวง - วรจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.506954,13.747948,0]2020-05-142020-05-14
767681สะพานมอญเจริญกรุง - อัษฎางค์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.49645,13.747341,0]2020-05-142020-05-14
777782เจริญผลพระรามที่ 1- บรรทัดทองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.523821,13.747552,0]2020-05-142020-05-14
787883ประชาเกษม (เมล์แดง)ประชาธิปไตย - กรุงเกษมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.506628,13.766304,0]2020-05-142020-05-14
797984อู่ทองนอกราชสีมา- อู่ทองนอกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509364,13.772029,0]2020-05-142020-05-14
808085สวนรื่นฤดีราชสีมา- สุโขทัยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.513172,13.779848,0]2020-05-142020-05-14
818186เกษะโกมลพระรามที่ 5 - เศรษฐศิริkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.524406,13.783321,0]2020-05-142020-05-14
828287สะพานเหลืองพระรามที่ 4 - บรรทัดทองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.521647,13.735873,0]2020-05-142020-05-14
838388สามย่านพระรามที่ 4 - พญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.528759,13.73286,0]2020-05-142020-05-14
848490กำแพงเพชรพหลโยธิน - กำแพงเพชรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.550806,13.797948,0]2020-05-142020-05-14
858591คลองสานลาดหญ้า - เจริญนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.508619,13.730314,0]2020-05-142020-05-14
868692ซอยอารีย์สุขุมวิท - ซอยสุขุมวิท 26 (เชื่อม 495)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.571006,13.729393,0]2020-05-142020-05-14
878793ไมตรีจิตต์พระรามที่ 4 - กรุงเกษม / ไมตรีจิตต์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515225,13.738198,0]2020-05-142020-05-14
888895เกษมราษฎร์พระรามที่ 4 - ซอยอารีย์/เกษมราษฎร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.567153,13.71918,0]2020-05-142020-05-14
898996ปทุมวันพระรามที่ 1 - พญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.530779,13.746116,0]2020-05-142020-05-14
909097เกียกกายสามเสน - ทหารkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.521342,13.797559,0]2020-05-142020-05-14
919198มเหสักข์สีลม - มเหสักข์ / สุรศักดิ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.518871,13.726241,0]2020-05-142020-05-14
929299วิทยุ-เพชรเพชรบุรีตัดใหม่ - วิทยุ / ทางขึ้นทางด่วนฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.548563,13.749859,0]2020-05-142020-05-14
9393100สุโขทัยพระรามที่ 5 - สุโขทัยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520712,13.776796,0]2020-05-142020-05-14
9494101พาณิชยการพระรามที่ 5 - พิษณุโลกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.513519,13.763569,0]2020-05-142020-05-14
9595103วิทยุพระรามที่ 4 - วิทยุ / สาทรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.54446,13.726629,0]2020-05-142020-05-14
9696104วัดดวงแขจารุเมือง - เจริญเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.517159,13.738524,0]2020-05-142020-05-14
9797105นานาวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.595468,13.712279,0]2020-05-142020-05-14
9898106มิตรสัมพันธ์ราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.554434,13.750257,0]2020-05-142020-05-14
100100108บางยี่เรือธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.487109,13.727571,0]2020-05-142020-05-14
101101109ศรีอยุธยาราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.525694,13.762109,0]2020-05-142020-05-14
102102110พญาไทราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.534337,13.757854,0]2020-05-142020-05-14
103103111ดาวคะนองสมเด็จพระเจ้าตากสิน - จอมทองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.48186,13.694164,0]2020-05-142020-05-14
104104112เรือนจำมหาไชย- หลวงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.503675,13.749766,0]2020-05-142020-05-14
105105113คลองตันสวนหลวงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.601061,13.741134,0]2020-05-142020-05-14
106106114นพวงศ์ป้อมปราบฯkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.51603,13.745644,0]2020-05-142020-05-14
107107115อโศกวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.561324,13.736466,0]2020-05-142020-05-14
108108116เอกมัยใต้วัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.584438,13.720184,0]2020-05-142020-05-14
109109117จอมทองจอมทอง - วุฒากาศkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.467272,13.699144,0]2020-05-142020-05-14
110110118คลองเตยคลองเตยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.558222,13.717499,0]2020-05-142020-05-14
111111119มะลิทอง (วุฒากาศ)ธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.472556,13.71951,0]2020-05-142020-05-14
112112120โพธิ์สามต้นบางกอกใหญ่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.483824,13.740686,0]2020-05-142020-05-14
113113121เตาปูนบางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.531694,13.806458,0]2020-05-142020-05-14
114114122บางโพบางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.521606,13.806348,0]2020-05-142020-05-14
115115123พระรามที่ 4คลองเตยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.559037,13.720469,0]2020-05-142020-05-14
116116124อ่อนนุชวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.599548,13.708922,0]2020-05-142020-05-14
117117125อารีย์สัมพันธ์พญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.533768,13.781746,0]2020-05-142020-05-14
118118126วิชัยยุทธพญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.530564,13.781867,0]2020-05-142020-05-14
119119127มไหสวรรย์ธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.485793,13.705884,0]2020-05-142020-05-14
120120128บางขุนนนท์บางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.473887,13.76419,0]2020-05-142020-05-14
121121129บางกระบือสามเสน - อำนวยสงครามkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.514642,13.789351,0]2020-05-142020-05-14
122122130อุณากรรณพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.501051,13.747065,0]2020-05-142020-05-14
123123132ด่วนสุขุมวิท 62พระโขนงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.605676,13.695722,0]2020-05-142020-05-14
124124133ประดิพัทธ์พญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.537755,13.792044,0]2020-05-142020-05-14
125125134อโศก - เพชรราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.563387,13.748733,0]2020-05-142020-05-14
126126135ด่วนเกษมราษฎร์คลองเตยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.563725,13.711847,0]2020-05-142020-05-14
127127136อรุณอมรินทร์บางพลัดkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.486439,13.767945,0]2020-05-142020-05-14
128128137เดโชบางรักkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.525593,13.725817,0]2020-05-142020-05-14
129129138บรมราชชนนีบางพลัดkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.481845,13.773613,0]2020-05-142020-05-14
130130139พระรูป ร.5ราชดำเนินนอก - ศรีอยุธยาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511441,13.768028,0]2020-05-142020-05-14
131131140สะพานอ่อนปทุมวันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.522408,13.740165,0]2020-05-142020-05-14
132132141สี่พระยา/มหานคร/มหาเศรษฐ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515598,13.730544,0]2020-05-142020-05-14
133133142ใต้ด่วนพระราม 4สาทรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.552325,13.72311,0]2020-05-142020-05-14
134134143หมอเหล็งราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.542356,13.755982,0]2020-05-142020-05-14
135135144ป้อมเผด็จพระนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.493352,13.752758,0]2020-05-142020-05-14
136136145ประชาอุทิศห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.50653,13.673246,0]2020-05-142020-05-14
137137146ประชาร่วมมิตรห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.581657,13.76665,0]2020-05-142020-05-14
138138147เสาชิงช้าบำรุงเมือง - ดินสอ - ตีทองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.500463,13.751806,0]2020-05-142020-05-14
139139148บำรุงเมืองบำรุงเมือง - อุณากรรณ - ศิริพงษ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.501781,13.751754,0]2020-05-142020-05-14
140140149ร่วมจิตต์ราชสีมา - นครไชยศรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515029,13.783889,0]2020-05-142020-05-14
141141151รามคำแหงบางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.605547,13.747643,0]2020-05-142020-05-14
142142152บางพลัดบางพลัดkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.494477,13.784867,0]2020-05-142020-05-14
143143153ท่าพระจรัญสนิทวงค์ - เพชรเกษมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.4737,13.729318,0]2020-05-142020-05-14
144144154ไฟฉายบางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.469436,13.755087,0]2020-05-142020-05-14
145145155พิบูลวัฒนาพญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.536353,13.786748,0]2020-05-142020-05-14
146146156ประชานุกูลประชาชื่น - รัชดาภิเษกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.539011,13.830435,0]2020-05-142020-05-14
147147157วงศ์สว่างบางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.528422,13.828532,0]2020-05-142020-05-14
148148158สามแยกบางกะปิบางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.645365,13.766001,0]2020-05-142020-05-14
149149159กรมศุลกากรคลองเตยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.565253,13.714877,0]2020-05-142020-05-14
150150160ยุคล 2บำรุงเมือง - ยุคล 2krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511983,13.750702,0]2020-05-142020-05-14
151151161อนามัยบำรุงเมือง - พลับพลาไชยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.514485,13.750072,0]2020-05-142020-05-14
152152163ใต้ด่วนดินแดงดินแดงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.548494,13.763687,0]2020-05-142020-05-14
153153164ประชาสงเคราะห์ดินแดงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.555122,13.760515,0]2020-05-142020-05-14
154154165ทุ่งสาธิตพระโขนงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.610496,13.684537,0]2020-05-142020-05-14
155155166นางลิ้นจี่พระรามที่ 3 - นางลิ้นจี่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.545696,13.702561,0]2020-05-142020-05-14
156156167สาธุประดิษฐ์พระรามที่ 3 - สาธุประดิษฐ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.529217,13.679285,0]2020-05-142020-05-14
157157168อุดมสุขบางนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.609268,13.67881,0]2020-05-142020-05-14
158158169ศูนย์วิจัยใต้ห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.584686,13.744955,0]2020-05-142020-05-14
159159170บ่อปลาสุขาภิบาลบางกะปิ - ถนนโชคชัย 4 (จัสโก)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.64032,13.79348,0]2020-05-142020-05-14
160160171ถนนตกเจริญกรุง - พระรามที่ 3krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.496991,13.69741,0]2020-05-142020-05-14
161161172เซ็นหลุยส์ (สะพาน 3)สาทรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.526769,13.706342,0]2020-05-142020-05-14
162162173สรรพาวุธบางนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.591174,13.676403,0]2020-05-142020-05-14
163163174ศิริราชบางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.483443,13.756073,0]2020-05-142020-05-14
164164176สี่กั๊กพระยาศรีเจริญกรุง- เฟื่องนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.49763,13.747557,0]2020-05-142020-05-14
165165177สี่กั๊กเสาชิงช้าบำรุงเมือง- เฟื่องนคร - ตะนาวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.498177,13.751506,0]2020-05-142020-05-14
166166178เจริญใจวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.586464,13.731039,0]2020-05-142020-05-14
167167179รัชดา - ลาดพร้าวจตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.574949,13.805585,0]2020-05-142020-05-14
168168180รัชโยธินจตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.568111,13.827261,0]2020-05-142020-05-14
169169181ทองหล่อวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.579332,13.723647,0]2020-05-142020-05-14
170170182ลำสาลีศรีนครินทร์ - รามคำแหงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.64559,13.762715,0]2020-05-142020-05-14
171171183พงษ์เพชรประชาชื่น - งามวงศ์วานkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.545072,13.856494,0]2020-05-142020-05-14
172172184พงษ์พระรามพระรามที่ 6- พระรามที่ 1krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520731,13.748432,0]2020-05-142020-05-14
173173185มหานครพระรามที่ 4- มหานคร-จารุเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.519155,13.737001,0]2020-05-142020-05-14
174174186บุคคโลมไหสวรรย์ - เจริญนครkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.488346,13.703026,0]2020-05-142020-05-14
175175187บางกะปิลาดพร้าว - นวมินทร์ - เสรีไทยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.647863,13.766382,0]2020-05-142020-05-14
176176188สุรวงค์-เดโชสุรวงค์- เดโชkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.524896,13.727981,0]2020-05-142020-05-14
177177189สะพานช้างโรงสีอัษฎางค์- บำรุงเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.496409,13.751491,0]2020-05-142020-05-14
178178190ซอยสำราญราษฎร์มหาไชย - ซอยสำราญราษฎร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.50466,13.752703,0]2020-05-142020-05-14
179179192แฮปปี้แลนด์ลาดพร้าว- แฮปปี้แลนด์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.641985,13.768117,0]2020-05-142020-05-14
180180193เทอดดำริเทอดดำริ- ประดิพัทธ์ - กำแพงเพชร 5krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.535168,13.792673,0]2020-05-142020-05-14
181181194พระราม 9รัชดาภิเษก- อโศกดินแดง - พระราม 9krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.564954,13.75634,0]2020-05-142020-05-14
182182195ประชาชื่นประชาชื่น- ประชาราษฎร์สาย 2krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.533148,13.805719,0]2020-05-142020-05-14
183183196ราชดำริราชดำริ - สารสินkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.538663,13.734442,0]2020-05-142020-05-14
184184197หลังสวนสารสิน - หลังสวนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.542294,13.734395,0]2020-05-142020-05-14
185185198สารสินวิทยุ - สารสิน - ซ.ร่วมฤดีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.545775,13.734141,0]2020-05-142020-05-14
186186199ณ ระนองรัชดาภิเษก- สุนทรโกษา - ณ ระนองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.558118,13.717879,0]2020-05-142020-05-14
187187201เสนานิคมพหลโยธิน- เสนานิคม 1krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.572114,13.834235,0]2020-05-142020-05-14
188188202อ่อนนุช 17ซอยอ่อนนุช- อ่อนนุช ซอย 17krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.609953,13.711409,0]2020-05-142020-05-14
189189203พัฒนาการสวนหลวงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.641054,13.735816,0]2020-05-142020-05-14
190190204ศรีนุชศรีนครินทร์ - อ่อนนุชkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.643354,13.713879,0]2020-05-142020-05-14
191191206ห้วยขวางห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.573678,13.778069,0]2020-05-142020-05-14
192192207รัชดา-สุทธิสารห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.573985,13.789806,0]2020-05-142020-05-14
193193208หมู่บ้านเสรีบางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.613516,13.75568,0]2020-05-142020-05-14
194194209มหาดไทยบางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.624459,13.760463,0]2020-05-142020-05-14
195195210สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.49118,13.720969,0]2020-05-142020-05-14
196196211นิด้าบึงกุ่มkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.653982,13.772096,0]2020-05-142020-05-14
197197212เจริญนครคลองสานkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.50885548,13.72142818,0]2020-05-142020-05-14
229229250พาณิชย์ธนฯบางกอกใหญ่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.47039,13.741375,0]2020-05-142020-05-14
198198214สาทร-เจริญกรุง (เฉลิมพันธ์)สาทรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515051,13.718381,0]2020-05-142020-05-14
199199215สาทร-สุรศักดิ์บางรักkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.519855,13.718958,0]2020-05-142020-05-14
200200216นราธิวาสราชนครินทร์-สุรวงศ์บางรักkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.526977,13.728529,0]2020-05-142020-05-14
201201218นรารมณ์บางรักkrongsiri6/18/18 10:08ไม่ระบุสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.528051,13.726308,0]2020-05-142020-05-14
202202219รพ.บางรักสาทรเหนือ - ซ.สมาคมโรงเลื่อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.527618,13.721255,0]2020-05-142020-05-14
203203220นรินทรสาทรเหนือ-ใต้ / นราธิวาสราชนครินทร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.530362,13.722097,0]2020-05-142020-05-14
204204221สาทร-พิพัฒน์สาทรเหนือ-พิพัฒน์ 2krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53396,13.723153,0]2020-05-142020-05-14
205205222สาทร-คอนแวนต์บางรักkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53524,13.723489,0]2020-05-142020-05-14
206206223รัชนนทรีนราธิวาสราชนครินทร์ - รัชดาภิเษกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.541388,13.701073,0]2020-05-142020-05-14
207207224วาย เอ็ม ซี เอสาทรเหนือ-สาทรใต้(สมาคมฝรั่งเศส)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.536535,13.723813,0]2020-05-142020-05-14
208208225วงเวียนใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.492845,13.725485,0]2020-05-142020-05-14
209209226วงเวียนใหญ่ประชาธิปกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.492388,13.726516,0]2020-05-142020-05-14
210210227อ.ประชาธิปไตยราชดำเนินกลาง - ดินสอkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.501865,13.756953,0]2020-05-142020-05-14
211211229พระราม 9 ใหม่พระราม 9 - เพชรพระรามkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.599206,13.749519,0]2020-05-142020-05-14
212212230หพล 2พญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.543275,13.77559,0]2020-05-142020-05-14
213213231ภาวนาห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.58324,13.800997,0]2020-05-142020-05-14
214214232บรรทัดทองบรรทัดทอง-จรัสเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.522827,13.742328,0]2020-05-142020-05-14
215215233สวรรคโลกสวรรคโลก - สุโขทัย - สุคันธารามkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.527342,13.774527,0]2020-05-142020-05-14
216216234สามเสนเทอดดำริ - นครไชยศรี - สวรรคโลกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.528433,13.77614,0]2020-05-142020-05-14
217217235เศรษฐศิริเทอดดำริ - ซอยเศรษฐศิริkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.530511,13.781589,0]2020-05-142020-05-14
218218237สุขุมวิท 11สุขุมวิท 11 - สุขุมวิทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.556199,13.740213,0]2020-05-142020-05-14
219219239ด่วนพระราม 3พระรามที่ 3, ถนนเลียบทางด่วน/รัชดาภิเษกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520278,13.686365,0]2020-05-142020-05-14
220220240ด่วนสาธุ (เชื่อม 723)สาธุประดิษฐ์ - รัชดาภิเษกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.533022,13.694743,0]2020-05-142020-05-14
221221241ด่วนนางลิ้นจี่ยานนาวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.544459,13.705152,0]2020-05-142020-05-14
222222242ซอยอมรสาทรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.543798,13.707099,0]2020-05-142020-05-14
223223243จันทน์-นราธิวาสสาทรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.537801,13.70752,0]2020-05-142020-05-14
224224244เทคนิคกรุงเทพนางลิ้นจี่-อาคารสงเคราะห์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53977,13.714349,0]2020-05-142020-05-14
225225246โชคชัย 4วังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.594584,13.794425,0]2020-05-142020-05-14
226226247จันทิมาวังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.605141,13.788329,0]2020-05-142020-05-14
227227248สวนสนบางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08ไม่ระบุสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.649047,13.763366,0]2020-05-142020-05-14
228228249มหาดไทย - ลาดพร้าวลาดพร้าว- ซอยลาดพร้าว 122krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.623008,13.778381,0]2020-05-142020-05-14
230230251พร้อมพงษ์ห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.569671,13.730732,0]2020-05-142020-05-14
231231253ประชานิเวศน์ประชาชื่น, เทศบาลสงเคราะห์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.541636,13.839942,0]2020-05-142020-05-14
232232254อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(พหล)ราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.538857,13.765782,0]2020-05-142020-05-14
233233255อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(ราชวิถี ออก)ราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.539018,13.764844,0]2020-05-142020-05-14
234234256อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (พญาไท)ราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.537891,13.764062,0]2020-05-142020-05-14
235235257อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ราชวิถี ตก)ราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.537183,13.765562,0]2020-05-142020-05-14
236236258บางแคบางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.420677,13.711869,0]2020-05-142020-05-14
237237259พุทธมณฑลสาย 2เพชรเกษม, พุทธมณฑลสาย 2krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.39578,13.709885,0]2020-05-142020-05-14
238238260ม. เศรษฐกิจบางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.377531,13.708333,0]2020-05-142020-05-14
239239261ตากสิน 37ธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.483565,13.69796,0]2020-05-142020-05-14
240240262การท่าเรือทางรถไฟสายปากน้ำ- ทางเข้าการท่าเรือkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.563575,13.711029,0]2020-05-142020-05-14
241241265สะพานดำพญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.538376,13.797273,0]2020-05-142020-05-14
242242266ทรัพย์ - สุรวงศ์ทรัพย์- สุรวงศ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.528141,13.729183,0]2020-05-142020-05-14
243243267พร้อมศรีซอยสุขุมวิท 39- ซอยพร้อมศรี 1krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.571739,13.736586,0]2020-05-142020-05-14
244244268ผังเมืองห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.573383,13.755741,0]2020-05-142020-05-14
245245271ด่วนโรงปูน (ด่วนกำแพงเพชร)จตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.597054,13.744145,0]2020-05-142020-05-14
246246272เพชรเกษม 69เพชรเกษม, เพชรเกษม 69krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.373773,13.707807,0]2020-05-142020-05-14
247247273เพชรเกษม 81เพชรเกษม, เพชรเกษม 81krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.376099,13.708432,0]2020-05-142020-05-14
248248274ภาษีเจริญเหนือหนองแขมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.345296,13.678433,0]2020-05-142020-05-14
249249275หนองแขมหนองแขมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.345294,13.678336,0]2020-05-142020-05-14
250250277เทศบาลนิมิตรจตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.547536,13.842795,0]2020-05-142020-05-14
251251278ลาดพร้าว 101บางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.629206,13.775081,0]2020-05-142020-05-14
252252279เจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหาร- ฉลองกรุงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.794153,13.750505,0]2020-05-142020-05-14
253253280ศูนย์วิจัยเหนือห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.588841,13.75287,0]2020-05-142020-05-14
254254281วัดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ - ราษฏร์พัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.503935,13.682034,0]2020-05-142020-05-14
255255282ร.พ.ทหารเรือธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.487602,13.70992,0]2020-05-142020-05-14
256256284โรงไม้สตรีวิทยา 2 - ซอยนาคนิวาสkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.608925,13.821626,0]2020-05-142020-05-14
257257285กรุงเทพกรีฑาศรีนครินทร์ - กรุงเทพกรีฑาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.645287,13.752179,0]2020-05-142020-05-14
258258286เทียมร่วมมิตรห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.572798,13.769732,0]2020-05-142020-05-14
259259287นาหลวงประชาอุทิศ - พุทธบูชาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.495717,13.64719,0]2020-05-142020-05-14
260260288เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย 1ภาษีเจริญkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.428358,13.712633,0]2020-05-142020-05-14
261261289ตลาดวงศ์กรสายไหม - เฉลิมพงษ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.683749,13.921484,0]2020-05-142020-05-14
262262290ทองหล่อเหนือห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.586095,13.744389,0]2020-05-142020-05-14
263263291สามัคคีหลักสี่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.540026,13.880991,0]2020-05-142020-05-14
264264292อุทยาน/อักษะทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.363563,13.778466,0]2020-05-142020-05-14
265265293สายน้ำผึ้งสุขุมวิท- ซอยสุขุมวิท 22/31krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.565194,13.733857,0]2020-05-142020-05-14
266266294ม.กรุงเทพพระรามที่ 4- ซอยบ้านกล้วยใต้krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.580586,13.713289,0]2020-05-142020-05-14
267267295ประชาราษฎร์บางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515241,13.81554,0]2020-05-142020-05-14
268268296พิบูลสงครามบางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.515199,13.818339,0]2020-05-142020-05-14
269269297มารยาทดี (ด่วนสาย 1)ห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.569181,13.751906,0]2020-05-142020-05-14
270270299นิมิตใหม่นิมิตใหม่ - หทัยมิตรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.741342,13.820396,0]2020-05-142020-05-14
271271307อิสรภาพ - อิสรภาพ 39บางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.478008,13.75223,0]2020-05-142020-05-14
272272312เย็นอากาศจันทน์ - นางลิ้นจี่-เย็นอากาศkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.541956,13.710271,0]2020-05-142020-05-14
273273322บางนาสุขุมวิท- บางนา-ตราด/สรรพาวุธkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.608518,13.673672,0]2020-05-142020-05-14
274274323ลาซาลสุขุมวิท- ซอยลาซาล (สุขุมวิท 105)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.642077,13.65625,0]2020-05-142020-05-14
275275326ศรีอุดมศรีนครินทร์ - ซอยอุดมสุขkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.645922,13.677735,0]2020-05-142020-05-14
276276327พาราไดช์ศรีนครินทร์- ซอยสุภาพงษ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.646705,13.689456,0]2020-05-142020-05-14
277277329อ่อนนุช 46ซอยอ่อนนุช- อ่อนนุช ซอย 46krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.634385,13.710804,0]2020-05-142020-05-14
278278338วัดเทพลีลารามคำแหง- ซอยรามคำแหง 39krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.615746,13.757717,0]2020-05-142020-05-14
279279343ลาดพร้าวจตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.560184,13.813431,0]2020-05-142020-05-14
280280346วงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่บางเขนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.597243,13.875679,0]2020-05-142020-05-14
281281347เพชรระนองเทอดดำริ - ซอยระนอง 1- กำแพงเพชร 5krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53277,13.787185,0]2020-05-142020-05-14
282282349วัดประชาพระรามที่ 5 - ซอยระนอง 1krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.527627,13.789501,0]2020-05-142020-05-14
283283351อำนวยสงครามพิชัย - อำนวยสงครามkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520177,13.785933,0]2020-05-142020-05-14
284284359เมืองทอง 1หลักสี่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.560878,13.893081,0]2020-05-142020-05-14
285285363ลาดปลาเค้ารามอินทรา - ลาดปลาเค้าkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.614584,13.864345,0]2020-05-142020-05-14
286286364นวมินทร์ (กม. 8)คันนายาวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.662534,13.838814,0]2020-05-142020-05-14
287287365นวลจันทร์รามอินทรา - นวลจันทร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.634704,13.839713,0]2020-05-142020-05-14
288288367หมอชิต 2จตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.549741,13.811888,0]2020-05-142020-05-14
289289368สะพานสุทธิสารดินแดงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.561708,13.789457,0]2020-05-142020-05-14
290290371เกตุนุชวังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.599753,13.791718,0]2020-05-142020-05-14
291291373เอี่ยมสมบุญวังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.618123,13.78139,0]2020-05-142020-05-14
292292374สุขาแฮปปี้นวมินทร์ - แฮปปี้แลนด์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.644684,13.780565,0]2020-05-142020-05-14
293293387สี่พระยา - มหานคร/มหาเศรษฐ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.518171,13.730624,0]2020-05-142020-05-14
294294389สุรศักดิ์-มเหสักข์สุรวงศ์-มเหสักข์/มหาเศรษฐ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.518863,13.726039,0]2020-05-142020-05-14
295295391บรรทัดทอง-ซอย จุฬา 12บรรทัดทอง- ซอยจุฬาลงกรณ์ 12krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.523163,13.743897,0]2020-05-142020-05-14
296296395มีสทีนรามคำแหง - ราษฎร์พัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.61357,13.755415,0]2020-05-142020-05-14
297297396สุภาพงษ์รามคำแหง- ซอยสุภาพงษ์ (เทคโนบางกะปิ)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.656403,13.766574,0]2020-05-142020-05-14
298298397บางแวกทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.395259,13.744834,0]2020-05-142020-05-14
299299399เทพประชา (ศรีวรา)วังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.603491,13.766387,0]2020-05-142020-05-14
300300400วัชรพล-รัตนโกสินทร์วัชรพล - รัตนโกสินทร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.643915,13.871607,0]2020-05-142020-05-14
301301401อินทราปัจหนองแขมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.380657,13.693183,0]2020-05-142020-05-14
302302402สนข.บางซื่อบางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.536353,13.816904,0]2020-05-142020-05-14
303303405จันทน์-เจริญราษฎร์จันทน์ - เจริญราษฎร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.518619,13.707855,0]2020-05-142020-05-14
304304406พระราม 3-เจริญราษฎร์พระรามที่ 3 - เจริญราษฎร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.509401,13.689885,0]2020-05-142020-05-14
305305407พัฒนาการ 25ถาวรธวัช (อู่ 92) - พัฒนาการkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.61636,13.736595,0]2020-05-142020-05-14
306306408รามศูนย์พระราม 9 - ประดิษฐ์มนูญธรรมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.593068,13.750878,0]2020-05-142020-05-14
307307410ใต้ด่วนพัฒนาการสวนหลวงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.604567,13.739637,0]2020-05-142020-05-14
308308411ซอยโพธิ์แก้วนวมินทร์ - ซอยโพธิ์แก้วkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.647961,13.801956,0]2020-05-142020-05-14
309309413พระราม 3 ซอย 57พระรามที่ 3- ซอยพระรามที่ 3 ซอย 57krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.546512,13.678381,0]2020-05-142020-05-14
310310414วงแหวนอุตสาหกรรมยานนาวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.538581,13.672977,0]2020-05-142020-05-14
311311415ลำกระโหลกปัญญาอินทรา- พระยาสุเรนทร์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.693175,13.858925,0]2020-05-142020-05-14
312312417บางบอน 5บางบอนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.371803,13.638761,0]2020-05-142020-05-14
313313418ประเวศอ่อนนุช-ลาดกระบัง - เฉลิมพระเกียรติ ร. 9/สุขาภิบาล 2krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.697837,13.721671,0]2020-05-142020-05-14
314314419อ่อนนุช-ร่มเกล้าอ่อนนุช-ลาดกระบัง - ร่มเกล้าkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.746597,13.72744,0]2020-05-142020-05-14
315315421วัดมะกอกบรมราชชนนี - ฉิมพลีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.430317,13.780587,0]2020-05-142020-05-14
316316424อำนวยสงคราม-ร่วมจิตรอำนวยสงคราม - ร่วมจิตรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.520189,13.785922,0]2020-05-142020-05-14
317317425วัดสนสุขสวัสดิ์ - สุขสวัสดิ์ 35krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.513508,13.668823,0]2020-05-142020-05-14
318318427เพชรเกษม 104เพชรเกษม - เพชรเกษม 104krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.360186,13.707072,0]2020-05-142020-05-14
319319428ด่วนสีลมสีลม- ทางด่วนเฉลิมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.518181,13.722717,0]2020-05-142020-05-14
320320429ด่วนสุรวงศ์สุรวงศ์ - ทางด่วนเฉลิมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.517662,13.725592,0]2020-05-142020-05-14
321321432เอกมัยเหนือห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.584468,13.720193,0]2020-05-142020-05-14
322322433เอกมัยใต้-เพชรบุรีห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.58965,13.74321,0]2020-05-142020-05-14
323323434ประชาธรรมวังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.601945,13.76711,0]2020-05-142020-05-14
324324435บ้านม้ารามคำแหง- ศรีบูรพาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.657561,13.76784,0]2020-05-142020-05-14
325325436บางชันเสรีไทย- มีนพัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.712229,13.805524,0]2020-05-142020-05-14
326326437ลาดบัวขาวรามคำแหง - มีนพัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.7156,13.799782,0]2020-05-142020-05-14
327327438ราษฎร์พัฒนาสุขสวัสดิ์ - ราษฎร์พัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.331434,13.595166,0]2020-05-142020-05-14
328328440ประชาอุทิศสุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.506551,13.673308,0]2020-05-142020-05-14
329329441รามคำแหง 26รามคำแหง- รามคำแหง 26krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.629741,13.760789,0]2020-05-142020-05-14
330330442วัดสิงห์เอกชัย - เอกชัย 36krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.445637,13.685261,0]2020-05-142020-05-14
331331443เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28-เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แยก 5เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28- เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 5krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.676008,13.679798,0]2020-05-142020-05-14
332332444เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28-เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28- เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 14krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.675164,13.670695,0]2020-05-142020-05-14
333333445รามคำแหง 2-วัดทุ่งเศรษฐีรามคำแหง 2- ซอยวัดทุ่งเศรษฐีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.684752,13.671634,0]2020-05-142020-05-14
334334446RCAห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.584645,13.746106,0]2020-05-142020-05-14
335335447ด่วน กม.11จตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.645697,13.847963,0]2020-05-142020-05-14
336336448ตลาดใหม่ดอนเมืองดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.597839,13.914946,0]2020-05-142020-05-14
337337449สน.ดอนเมืองดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.608024,13.934481,0]2020-05-142020-05-14
338338452ศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ - สุขุมวิท 105 (ลาซาล)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.64233,13.656442,0]2020-05-142020-05-14
339339453สตรีวิทยา 2ลาดพร้าวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.596328,13.820888,0]2020-05-142020-05-14
340340454นิคมมักกะสันราชเทวีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.554891,13.751799,0]2020-05-142020-05-14
341341455หน้าสถานทูตญี่ปุ่นวิทยุ- ทางเข้าสถานทูตญี่ปุ่นkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.545062,13.729057,0]2020-05-142020-05-14
342342456หน้าสวนลุมไทน์พลาซ่า(เดิม)วิทยุ - ทางเข้าสวนลุมไนท์พลาซ่า (เดิม)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.54537,13.729797,0]2020-05-142020-05-14
343343457หน้าวังสระปทุมพญาไท - ทางเข้าวังสระปทุมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.531076,13.748047,0]2020-05-142020-05-14
344344458ยานเกราะสามเสน - ทางเข้าออกทหารยานเกราะkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.519319,13.795452,0]2020-05-142020-05-14
345345459ลงด่วนประชานุกูลบางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.541372,13.830452,0]2020-05-142020-05-14
346346460วัดพุทธสยามดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.567904,13.932751,0]2020-05-142020-05-14
347347461พลาธิการ ทอ.ดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.610803,13.89921,0]2020-05-142020-05-14
348348462ช่องทางกองบิน 6/รพ. ภูมิพลดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.622498,13.919494,0]2020-05-142020-05-14
349349463รร. ฤทธิยะวรรณาลัยดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.620554,13.915676,0]2020-05-142020-05-14
350350464รร. นายเรืออากาศ (ค.ป.อ.)พหลโยธิน - จันทรุเบกษาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.625135,13.923472,0]2020-05-142020-05-14
351351465ต่างระดับเสรีไทย (ตะวันตก)เสรีไทย - วงแหวนตะวันออกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.682232,13.791328,0]2020-05-142020-05-14
352352466ต่างระดับเสรีไทย (ตะวันออก) ,พานาโซนิกเสรีไทย - วงแหวนตะวันออกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.68397,13.792443,0]2020-05-142020-05-14
353353467ต่างระดับสุขาภิบาล 3 (ตะวันตก)รามคำแหง - วงแหวนตะวันออกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.683287,13.781373,0]2020-05-142020-05-14
354354468ต่างระดับสุขาภิบาล 3 (ตะวันออก)รามคำแหง - วงแหวนตะวันออกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.687347,13.783817,0]2020-05-142020-05-14
355355469ต่างระดับอ่อนนุช (มาสด้า)อ่อนนุช- วงแหวนตะวันออกkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.700615,13.721756,0]2020-05-142020-05-14
356356470สถานทูตอเมริกันวิทยุ - ทางเข้าสถานทูตอเมริกันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.546352,13.736223,0]2020-05-142020-05-14
357357471สุวินทวงศ์มีนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.74423,13.816555,0]2020-05-142020-05-14
358358472อิสรภาพ 44บางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.483354,13.752393,0]2020-05-142020-05-14
359359473กระทรวงแรงงานดินแดงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.550172,13.765417,0]2020-05-142020-05-14
360360474ปูนซิเมนต์ (สถานีรถไฟบางซื่อ)บางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.539157,13.803029,0]2020-05-142020-05-14
361361475รพ. นพรัตน์คันนายาวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.687631,13.814816,0]2020-05-142020-05-14
362362476เมืองมีนรามอินทรา - เสรีไทย/สีหบูรานกิจkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.717328,13.812992,0]2020-05-142020-05-14
363363477ร่มเกล้าร่มเกล้า - รามคำแหงkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.736874,13.812349,0]2020-05-142020-05-14
364364478เคหะร่มเกล้าร่มเกล้า - เคหะร่มเกล้าkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.746351,13.774196,0]2020-05-142020-05-14
365365479สุวินทวงศ์-นิมิตใหม่สุวินทวงศ์- นิมิตใหม่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.741959,13.820448,0]2020-05-142020-05-14
366366480การเคหะ (ที่ดินบางกะปิ)นวมินทร์- ศรีบูรพาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.647537,13.784039,0]2020-05-142020-05-14
367367481หมู่บ้านสหกรณ์บึงกุ่มkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.675352,13.786009,0]2020-05-142020-05-14
368368482สวนสยามเสรีไทย - สวนสยามkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.691204,13.795622,0]2020-05-142020-05-14
369369483มัยลาภบางเขนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.631409,13.855696,0]2020-05-142020-05-14
370370484พรีเมียร์ (หมู่บ้านเสรี 2)พระราม 9 - พระราม 9 ซอย 41/พระราม9 ซอย 46krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.625997,13.740796,0]2020-05-142020-05-14
371371485ซอยพระยามนธาตุบางบอนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.427634,13.668798,0]2020-05-142020-05-14
372372486หน้าเดอะมอล์บางแคบางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.409218,13.710984,0]2020-05-142020-05-14
373373487บ.วีเหลี่ยม (เพชรเกษม 88)บางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.40306,13.710561,0]2020-05-142020-05-14
374374488สะแกงาม (ตลาดมีสุข)บางขุนเทียนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.433912,13.629733,0]2020-05-142020-05-14
375375489บางขุนเทียน-บางบอนเอกชัย - บางขุนเทียน/บางบอน 1krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.427079,13.674724,0]2020-05-142020-05-14
376376490ซอยแบริ่งสุขุมวิท- ซอยสุขุมวิท 107krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.600764,13.658828,0]2020-05-142020-05-14
377377491วัดหลักสี่หลักสี่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.58334,13.888558,0]2020-05-142020-05-14
378378492ตลาด อตก.พญาไทkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.548387,13.797844,0]2020-05-142020-05-14
379379494สาธุ 44ยานนาวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.533873,13.689641,0]2020-05-142020-05-14
380380495สุขุม 24 (เอ็มโพเรี่ยม)วัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.569696,13.730275,0]2020-05-142020-05-14
381381497วัดเสมียนนารีจตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.55594,13.838895,0]2020-05-142020-05-14
382382498บางเขน (2)จตุจักรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.560909,13.84801,0]2020-05-142020-05-14
383383499นอร์ธปาร์คดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.571166,13.867301,0]2020-05-142020-05-14
384384500หลักสี่พลาซ่าหลักสี่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.581274,13.884597,0]2020-05-142020-05-14
385385600สวนแสงธรรมบางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.363738,13.748086,0]2020-05-142020-05-14
386386601ทวีวัฒนาทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.363837,13.787873,0]2020-05-142020-05-14
387387602ริมสวัสดิ์ทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.363748,13.765262,0]2020-05-142020-05-14
388388603สมาคมชาวปักษ์ใต้ทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.395145,13.766033,0]2020-05-142020-05-14
389389604สนามกีฬาพาณิชย์ฯทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.395007,13.756539,0]2020-05-142020-05-14
390390605ชักพระตลิ่งชันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.464721,13.781565,0]2020-05-142020-05-14
391391606สนามหลวง 2ทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.35499,13.746195,0]2020-05-142020-05-14
392392607กอบแก้วทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.395055,13.771555,0]2020-05-142020-05-14
393393608วัดบุญประดิษฐ์บางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.395516,13.724351,0]2020-05-142020-05-14
394394609หนองใหญ่บางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.422035,13.695046,0]2020-05-142020-05-14
395395610ต่างระดับตลาดพลูรัชดาภิเษก - ต่างระดับตลาดพลูkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.477178,13.72115,0]2020-05-142020-05-14
396396398ต่างระดับวุฒากาศธนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.468696,13.713358,0]2020-05-142020-05-14
397397613ทุ่งครุทุ่งครุ/ครุในkrongsiri6/18/18 10:08สัญญาณไฟจราจรลักษณะเสาสูงสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.510309,13.622405,0]2020-05-142020-05-14
398398615วังทวีวัฒนาทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.340128,13.777723,0]2020-05-142020-05-14
399399616สุภาพบุรุษทวีวัฒนาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.340042,13.77802,0]2020-05-142020-05-14
400400619จุดกลับรถดับเพลิงบางอ้อบางพลัดkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.511956,13.803368,0]2020-05-142020-05-14
401401620บางแวก-สาย 1ภาษีเจริญkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.427473,13.740652,0]2020-05-142020-05-14
402402621คุ้มคำบางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.363681,13.734941,0]2020-05-142020-05-14
403403622บ้านเนินบางกอกน้อยkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.363638,13.735202,0]2020-05-142020-05-14
404404623ฉิมพลีเลียบทางรถไฟkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.451984,13.779342,0]2020-05-142020-05-14
405405624สวนผักตลิ่งชันkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.426185,13.793544,0]2020-05-142020-05-14
406406625ใต้ด่วนซอยสุขสวัสดิ์ 26ราษฎร์บูรณะkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.486739,13.673676,0]2020-05-142020-05-14
407407626ใต้ด่วนซอยสุขสวัสดิ์ 30ราษฎร์บูรณะkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.493057,13.671516,0]2020-05-142020-05-14
408408627ใต้ด่วนประชาอุทิศราษฎร์บูรณะkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.505454,13.670284,0]2020-05-142020-05-14
409409628ประชาอุทิศ 90-วัดคลองสวนทุ่งครุkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.506934,13.607888,0]2020-05-142020-05-14
410410629ท่าข้าม-ท่าข้าม 7บางขุนเทียนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.443424,13.652191,0]2020-05-142020-05-14
411411630นิจกาจจอมทองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.437492,13.694217,0]2020-05-142020-05-14
412412631ต่างระดับสุขาภิบาล 1บางแคkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.409285,13.683357,0]2020-05-142020-05-14
413413632เพชรเกษม/ราชพฤกษ์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.45822,13.720877,0]2020-05-142020-05-14
414414633ต่างระดับบางแวกภาษีเจริญkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.44733,13.73774,0]2020-05-142020-05-14
415415701แฟลตการท่าอากาศหลักสี่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.577416,13.878429,0]2020-05-142020-05-14
416416704หมู่บ้านเสรีอ่อนนุชอ่อนนุช - ซ. หมู่บ้านเสรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.577416,13.878429,0]2020-05-142020-05-14
417417705ลาดกระบัง 54อ่อนนุช-ลาดกระบัง, ซอยลาดกระบัง 54krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.785373,13.72192,0]2020-05-142020-05-14
418418708อ.ส.ม.ท.ห้วยขวางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.569784,13.756001,0]2020-05-142020-05-14
419419709รามคำแหง 24-ซอยถาวรธวัชรามคำแหง 24- ซอยถาวรธวัชkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.618126,13.752335,0]2020-05-142020-05-14
420420710รามคำแหง 24-รามคำแหง 26บางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.630508,13.754334,0]2020-05-142020-05-14
421421711กลางซอยลาซาลลาซาล - ถนนเชื่อมลาซาล-แบริ่งkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.624909,13.660733,0]2020-05-142020-05-14
422422712กลางซอยแบริ่งแบริ่ง - ถนนเชื่อมลาซาล-แบริ่งkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.619545,13.651517,0]2020-05-142020-05-14
423423713นิคมลาดกระบังฉลองกรุง - ทางข้ามนิคมอุตสาหกรรมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.797695,13.75606,0]2020-05-142020-05-14
424424714ผ่องพลอยสุขุมวิท 105 - ลาซาล 55krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.629816,13.659565,0]2020-05-142020-05-14
425425715เขตหนองจอกเชื่อมสัมพันธ์ - เลียบวารี/สังฆสันติสุขkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.862715,13.855238,0]2020-05-142020-05-14
426426716ทางเข้านิคมกล่องเจ้าคุณทหาร- สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.761519,13.754328,0]2020-05-142020-05-14
427427717นิคมฯ บางชันมีนบุรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.705063,13.801341,0]2020-05-142020-05-14
428428718ตลาดเกรียงไกรเคหะร่มเกล้า-หมู่บ้านเคหะร่มเกล้าkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.729305,13.762146,0]2020-05-142020-05-14
429429719ทางเข้าโรงขยะอ่อนนุชอ่อนนุช-ลาดกระบัง- อ่อนนุช 86krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.6901,13.720853,0]2020-05-142020-05-14
430430720รพ.สิรินธรอ่อนนุช-ลาดกระบัง- อ่อนนุช 90krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.70697,13.721828,0]2020-05-142020-05-14
431431721ม.เมืองทอง 2/2พัฒนาการ- พัฒนาการ 61 และ 74krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.656413,13.728225,0]2020-05-142020-05-14
432432722เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 28เฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ซ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 28krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.667194,13.685152,0]2020-05-142020-05-14
433433723เข้าเขตยานนาวา (เชื่อม 240)รัชดาภิเษก - นนทรีkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.534415,13.694974,0]2020-05-142020-05-14
434434725ตลาดจตุจักร 2สีหบูรานุกิจ- ทางเข้าจตุจักร 2krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.725927,13.812694,0]2020-05-142020-05-14
435435726นราธิวาสราชนครินทร์-จุดกลับรถก่อนถึงถนนจันทน์นราธิวาสราชนครินทร์ - จุดกลับรถก่อนถึงถนนจันทน์krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53705,13.70852,0]2020-05-142020-05-14
436436727ต่างระดับหลวงแพ่ง (ตก)หลวงแพ่ง- ทางขึ้นมอร์เตอร์เวย์ (ตะวันตก)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.818588,13.711353,0]2020-05-142020-05-14
437437728ต่างระดับหลวงแพ่ง (ออก)หลวงแพ่ง-ทางลงมอเตอร์เวย์ (ตะวันออก)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.821656,13.710269,0]2020-05-142020-05-14
438438729ที่ดินบึงกุ่มราษฎร์พัฒนา- เคหะร่มเกล้าkrongsiri6/18/18 10:08ไม่ระบุสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.706215,13.774584,0]2020-05-142020-05-14
439439730วัดราชโกษาหลวงแพ่ง- ซอยวัดราชโกษาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.851243,13.697791,0]2020-05-142020-05-14
440440731วัดสุทธาโภชน์ฉลองกรุง - ฉลองกรุง 8krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.791298,13.740924,0]2020-05-142020-05-14
441441732นิมิตใหม่-ไมตรีจิตรนิมิตใหม่- ไมตรีจิตรkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.746966,13.911757,0]2020-05-142020-05-14
442442733ไมตรีจิตร-คลองเก้าคลองสามวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.79382,13.919568,0]2020-05-142020-05-14
443443734วัดพลมานีย์ลาดกระบังkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.79649,13.719832,0]2020-05-142020-05-14
444444735เลียบคลองสอง-พระยาสุเรนทร์คลองสามวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.693128,13.858952,0]2020-05-142020-05-14
445445736ซาฟารีย์คลองสามวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.7068,13.866387,0]2020-05-142020-05-14
446446737เลียบคลองสอง-หทัยราษฎร์คลองสามวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.722271,13.86192,0]2020-05-142020-05-14
447447738หทัยราษฎร์-หทัยมิตรคลองสามวาkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.722282,13.858899,0]2020-05-142020-05-14
448448805รร.ฉัตรวิทยาคันนายาวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.653701,13.843215,0]2020-05-142020-05-14
449449806เกษตรนวมินทร์ประดิษฐ์มนูญธรรม - เกษตรตัดใหม่krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.628534,13.825427,0]2020-05-142020-05-14
450450807จันทรุเบกษาสายไหมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.632245,13.919402,0]2020-05-142020-05-14
451451808ประชาชื่น 30บางซื่อkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53908,13.833409,0]2020-05-142020-05-14
452452809สยามธรณีคันนายาวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.667441,13.85026,0]2020-05-142020-05-14
453453810ศิริสุขดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.583888,13.916038,0]2020-05-142020-05-14
454454811จตุโชติสายไหมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.661994,13.898209,0]2020-05-142020-05-14
455455812จุดกลับรถลาดพร้าว 103บางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.633372,13.772755,0]2020-05-142020-05-14
456456813ซอยสหการประมูลวังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.596094,13.768214,0]2020-05-142020-05-14
457457814ทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2ลาดพร้าวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.617641,13.824503,0]2020-05-142020-05-14
458458815วัดหนองใหญ่สายไหมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.686848,13.921562,0]2020-05-142020-05-14
459459816วัดบึงทองหลางบางกะปิkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.627304,13.796711,0]2020-05-142020-05-14
460460817ช่องทางกองทัพอากาศ 3ดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.617589,13.910701,0]2020-05-142020-05-14
461461818วงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่พหลโยธิน / รามอินทรา (เชื่อม 346)krongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.596578,13.874658,0]2020-05-142020-05-14
462462820จุดกลับรถลาดพร้าว 93วังทองหลางkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.620059,13.780248,0]2020-05-142020-05-14
463463821นาวงประชาพัฒนาดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.570914,13.944535,0]2020-05-142020-05-14
464464824หน้าเขตดอนเมืองดอนเมืองkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.595606,13.910677,0]2020-05-142020-05-14
465465825ลาดพร้าว-วังหิน 61 และ 48ลาดพร้าวkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.591377,13.818537,0]2020-05-142020-05-14
466466826เสรีไทย 23บึงกุ่มkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.662248,13.777195,0]2020-05-142020-05-14
467467827เขตบึงกุ่มบึงกุ่มkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.670902,13.781835,0]2020-05-142020-05-14
468468828ม. ชัยพฤกษ์ สุขาภิบาล 5บางเขนkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.639396,13.863506,0]2020-05-142020-05-14
469469829เพิ่มสินสายไหมkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.665231,13.901395,0]2020-05-142020-05-14
470470905สี่พระยา-ทรัพย์บางรักkrongsiri6/18/18 10:08สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.526751,13.732322,0]2020-05-142020-05-14
471471706มิตรไมตรี-คู้คลองสิบถนนคู้คลองสิบ/ถนนมิตรไมตรีkrongsiri6/26/18 15:09สัญญาณไฟจราจรลักษณะเสาสูงสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.80737936,13.85446823,0]2020-05-142020-05-14
472472394ลาดปลาเค้า-ผลาสินธุ์krongsiri9/5/19 11:44อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.59885129,13.84421562,0]2020-05-142020-05-14
47347325สังคมสงเคราะห์-ซ.ลาดพร้าว 71krongsiri9/5/19 11:46อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.60911,13.79505,0]2020-05-142020-05-14
474474614กำนันธารทิพย์ทุ่งครุkrongsiri12/13/19 14:40สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.481386,13.650183,0]2020-05-142020-05-14
475475423ว้งเดิมอรุณอัมรินทร์ - วังเดิมkrongsiri12/13/19 14:33สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.487552,13.742204,0]2020-05-142020-05-14
476476637เพชรเกษม 63 ซอยกาญจนาภิเษก 3krongsiri12/13/19 13:56อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.3904505,13.6968623,0]2020-05-142020-05-14
477477379สวนผัก-ราชพฤกษ์krongsiri12/13/19 13:57อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.4494025,13.7977393,0]2020-05-142020-05-14
47847894พาหุรัดkrongsiri12/13/19 14:11อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.499365,13.745111,0]2020-05-142020-05-14
47947935เสาวณีkrongsiri12/13/19 14:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.523149,13.762947,0]2020-05-142020-05-14
48048048ลำพูนไชยเจริญกรุง - ลำพูนไชยkrongsiri12/13/19 14:13สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.512616,13.739263,0]2020-05-142020-05-14
481481378พระรามที่ 3 - นราธิวาสนราธิวาสราชนครินทร์ - พระรามที่ 3krongsiri12/13/19 15:00อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.546973,13.695385,0]2020-05-142020-05-14
482482403พระรามที่ 2krongsiri12/13/19 14:23สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.490522,13.683554,0]2020-05-142020-05-14
483483420กิ่งแก้วkrongsiri12/13/19 14:58อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.7399798,13.722552,0]2020-05-142020-05-14
4844842กษัตริย์ศึกกรุงเกษม/บำรุงเมืองkrongsiri4/9/20 11:42สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.51666826,13.74916967,0]2020-05-142020-05-14
485485162หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานาวงษ์พัฒนา/ทางเข้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาkrongsiri4/9/20 11:46สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.56846668,13.93762083,0]2020-05-142020-05-14
486486306กองบัญชาการกองทัพเรืออิสระภาพ/อิสระภาพ 37krongsiri4/9/20 12:00สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.47872219,13.749805,0]2020-05-142020-05-14
487487341กรมการสื่อสารทหารสรงประภา/ทางเข้ากรมการทหารสื่อสารkrongsiri4/9/20 13:02สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.57595219,13.93034675,0]2020-05-142020-05-14
488488269ด่วนวัดสร้อยทองประชาราษฎร์ สาย 1/ทางขึ้นด่วนศรีรัชkrongsiri4/9/20 11:57สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.51731873,13.81393515,0]2020-05-142020-05-14
489489328ศรีนครินทร์ 55 (เชื่อม 327)ศรีนครินทร์ /ศรีนครินทร์ 55krongsiri4/9/20 12:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.64708847,13.6894143,0]2020-05-142020-05-14
490490276ถนนเพิ่มสิน - ถนนวัชรพลถนนเพิ่มสิน /ถนนวัชรพลkrongsiri4/9/20 11:59สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.63786761,13.90040017,0]2020-05-142020-05-14
491491319ทางด่วนสุขุมวิท 50สุขุมวิท 50/ทางลงทางด่วนkrongsiri4/9/20 12:01สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.5902414,13.70291381,0]2020-05-142020-05-14
492492340วัดทิพพาวาสฉลองกรุง/ฉลองกรุง 53 (วัดทิพพาวาส)krongsiri4/9/20 12:59สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.8012637,13.7801256,0]2020-05-142020-05-14
493493344ซอยศาสนาพระรามที่ 6/ซอยศาสนาkrongsiri4/9/20 13:19สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.53284255,13.77511896,0]2020-05-142020-05-14
494494345พหลโยธิน 50พหลโยธิน/รัตนโกสินทร์สมโภชkrongsiri4/9/20 13:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.60570072,13.89064499,0]2020-05-142020-05-14
495495350สามเสน/ทางเข้าออกอาคารสงเคราะห์กองทัพบกkrongsiri4/9/20 14:04สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.52058202,13.79616121,0]2020-05-142020-05-14
496496416ปัญญาอินทรา/สุเหร่าคลองหนึ่งkrongsiri4/9/20 14:22สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.69723491,13.8407471,0]2020-05-142020-05-14
497497493ไปรษณีย์บางบอนเอกชัย / เอกชัย 89/8krongsiri4/9/20 14:39สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.41240315,13.66668154,0]2020-05-142020-05-14
498498739ราษฎร์นิมิตร/หทัยราษฎร์krongsiri4/9/20 15:27สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.72170721,13.91052272,0]2020-05-142020-05-14
499499742สังฆสันติสุข-ทหารอากาศอุทิศสังฆสันติสุข-ทหารอากาศอุทิศkrongsiri4/9/20 15:37สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.93364653,13.81597523,0]2020-05-142020-05-14
500500743สุขาภิบาล 2 - ทางลงกาญจนาภิเษกสุขาภิบาล 2 - ทางลงกาญจนาภิเษกkrongsiri4/9/20 15:40สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.70286651,13.71902957,0]2020-05-142020-05-14
501501830นวธานีเสรีไทย/เสรีไทย 38krongsiri4/9/20 15:43สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.68480302,13.78767149,0]2020-05-142020-05-14
502502342สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารสรงประภา/ทางเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารkrongsiri4/9/20 13:10สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.57172502,13.93168225,0]2020-05-142020-05-14
503503703เคหะร่มเกล้า 64เคหะร่มเกล้า/เคหะร่มเกล้า 64krongsiri4/9/20 15:16สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.72061858,13.76715792,0]2020-05-142020-05-14
504504724ACCESS Cอ่อนนุช-ลาดกระบัง /ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิkrongsiri4/9/20 15:24สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.75896776,13.72179489,0]2020-05-142020-05-14
505505741สุเหร่าคลองหนึ่งสุเหร่าคลองหนึ่ง/หทัยราษฎร์krongsiri4/9/20 15:31สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.72050128,13.84172788,0]2020-05-142020-05-14
506506348ทหาร/ ทางเข้าออกอาคารสงเคราะห์กองทัพบกkrongsiri4/9/20 14:01อื่นๆสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.52241546,13.79688223,0]2020-05-142020-05-14
507507412ซอยโพธิ์แก้ว 3ซอยโพธิ์แก้ว / ซอยโพธิ์แก้ว 3krongsiri4/9/20 14:12สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.63358513,13.80011552,0]2020-05-142020-05-14
508508439จุดกลับรถบางขุนเทียน 14บางขุนเทียน-ซอยบางขุนเทียน 14krongsiri4/9/20 14:36สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.42539041,13.66160708,0]2020-05-142020-05-14
509509611พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11พุทธมณฑลสาย 2 /พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11krongsiri4/9/20 14:47สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.395385,13.734485,0]2020-05-142020-05-14
510510634สวนผัก 32สวนผัก / สวนผัก 32krongsiri4/9/20 14:52สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.43782268,13.79775706,0]2020-05-142020-05-14
511511635ประชาอุทิศ -ประชาอุทิศ 90krongsiri4/9/20 14:58สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.51075618,13.61130063,0]2020-05-142020-05-14
512512636ศาลาธรรมสพน์พุทธมณฑล สาย 3/ศาลาธรรมสพน์krongsiri4/9/20 15:13สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.36367739,13.79891276,0]2020-05-142020-05-14
513513740สน.ประชาสำราญประชาสำราญ/คลองสิบ-คลองสิบสี่krongsiri4/9/20 15:29สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.86353756,13.87449307,0]2020-05-142020-05-14
514514369นาคนิวาส/ซอยนาคนิวาส 16krongsiri4/9/20 14:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.6081312,13.80692932,0]2020-05-142020-05-14
515515831เสรีไทย 56เสรีไทย/เสรีไทย 56krongsiri4/9/20 15:45สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.70010805,13.79906521,0]2020-05-142020-05-14
516516426พุทธมณฑลสาย 3/ทางเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมkrongsiri4/9/20 14:28สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.36394778,13.71425767,0]2020-05-142020-05-14
517517430สวนผัก-เลียบทางรถไฟตลิ่งชันสวนผัก-เลียบทางรถไฟตลิ่งชันkrongsiri4/9/20 14:31สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.43085962,13.79673346,0]2020-05-142020-05-14
518518131แปลงนามเจริญกรุง/แปลงนามkrongsiri4/14/20 9:10สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.5104594,13.74183196,0]2020-05-142020-05-14
519519339เฉลิมพระเกียรติ 53เฉลิมพระเกียรติ ร. 9/ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 53krongsiri4/14/20 10:06สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.67543893,13.70015529,0]2020-05-142020-05-14
520520380วัดจันทร์ประดิษฐารามบางแวก/ซอยวัดจันทร์ประดิษฐาราม ()krongsiri4/14/20 10:14สัญญาณไฟจราจรลักษณะเสาสูงสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.44132319,13.72031575,0]2020-05-142020-05-14
521521213คลองต้นไทรเจริญนคร / กรุงธนบุรี (ขาลงสะพานฯ)krongsiri4/14/20 12:31สัญญาณไฟจราจรลักษณะเสาสูงสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.50800164,13.71882754,0]2020-05-142020-05-14
522522431จุดกลับรถไปรษณีย์สำเหร่จุดกลับรถไปรษณีย์สำเหร่/สมเด็จพระเจ้าตากสินkrongsiri4/14/20 12:38สัญญาณไฟจราจรลักษณะเสาสูงสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.48936364,13.71560951,0]2020-05-142020-05-14
523523612เลียบวงแหวนอุตสาหกรรมประชาอุทิศ/เลียบวงแหวนอุตสาหกรรมด้านใต้krongsiri4/14/20 12:47สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.50671713,13.67090439,0]2020-05-142020-05-14
524524819จุดกลับรถลาดพร้าว 55/2ลาดพร้าว/ลาดพร้าว 55/2krongsiri4/14/20 12:54สัญญาณไฟจราจรลักษณะเสาสูงสำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.59706917,13.79405903,0]2020-05-142020-05-14
525525618จุดกลับรถเพชรเกษม 116เพชรเกษม/เพชรเกษม 116krongsiri4/14/20 12:50สำนักงานวิศวกรรมจราจรปกติ[100.33699595,13.70847015,0]2020-05-142020-05-14