โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. บุคลากรมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล : 179

ค่าเป้าหมาย บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและผ่านหลักเกณฑ์ (Digital Literacy) ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ * การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึงบุคลากรที่มีสมรรถนะสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร *ประสิทธิภาพ หมายถึง บุคลากรที่มีสมรรถนะสามารถศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน *การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง บุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต *คุณภาพ หมายถึง บุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถวางแผน และนำเสนอด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร * มาตรฐาน หมายถึง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและผ่านหลักเกณฑ์ (Digital Literacy) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ร้อยละ : 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21100100-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0024 : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตาราง : รายงานผลการพัฒนาทักษะดิจิทัล 2562

หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

คำอธิบายตาราง : รายงานกิจกรรม Digital Skill ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

idid_departmentnum_tatalnum_regisnum_pre_testnum_pre_passnum_post_testnum_post_passadddateupdatedate
11สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร6660662020-06-112020-06-11
22สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร7770772020-06-112020-06-11
33สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร18162521092020-06-112020-06-11
44สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร606062352482020-06-112020-06-11
55สำนักการแพทย์42036235592281862020-06-112020-06-11
66สำนักอนามัย23122522111831462020-06-112020-06-11
77สำนักการศึกษา242225115122020-06-112020-06-11
88สำนักการโยธา805551238312020-06-112020-06-11
99สำนักการระบายน้ำ564444237362020-06-112020-06-11
1010สำนักการคลัง393335027212020-06-112020-06-11
1111สำนักเทศกิจ1311152872020-06-112020-06-11
1212สำนักการจราจรและขนส่ง181616016132020-06-112020-06-11
1313สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง191912014122020-06-112020-06-11
1414สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1978040267302020-06-112020-06-11
1515สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร131313113132020-06-112020-06-11
1616สำนักสิ่งแวดล้อม443536123172020-06-112020-06-11
1717สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว555151133292020-06-112020-06-11
1818สำนักพัฒนาสังคม181821318162020-06-112020-06-11
1919สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล254253253492492422020-06-112020-06-11
2020สำนักงานเขต723670670285424782020-06-112020-06-11
2121สำนักงานเขตคลองเตย1310100542020-06-112020-06-11
2222สำนักงานเขตคลองสาน14990752020-06-112020-06-11
2323สำนักงานเขตคลองสามวา14131301092020-06-112020-06-11
2424สำนักงานเขตคันนายาว14871412020-06-112020-06-11
2525สำนักงานเขตจตุจักร141415014142020-06-112020-06-11
2626สำนักงานเขตจอมทอง14121311192020-06-112020-06-11
2727สำนักงานเขตดอนเมือง151515015152020-06-112020-06-11
2828สำนักงานเขตดินแดง149100222020-06-112020-06-11
2929สำนักงานเขตดุสิต1412110872020-06-112020-06-11
3030สำนักงานเขตตลิ่งชัน17141401182020-06-112020-06-11
3131สำนักงานเขตทวีวัฒนา141414012122020-06-112020-06-11
3232สำนักงานเขตทุ่งครุ14131301152020-06-112020-06-11
3333สำนักงานเขตธนบุรี121219318182020-06-112020-06-11
3434สำนักงานเขตบางกอกน้อย1413121112020-06-112020-06-11
3535สำนักงานเขตบางกอกใหญ่151414011102020-06-112020-06-11
3636สำนักงานเขตบางกะปิ141414011102020-06-112020-06-11
3737สำนักงานเขตบางขุนเทียน151010111112020-06-112020-06-11
3838สำนักงานเขตบางเขน141415114142020-06-112020-06-11
3939สำนักงานเขตบางคอแหลม14111201092020-06-112020-06-11
4040สำนักงานเขตบางแค141414013132020-06-112020-06-11
4141สำนักงานเขตบางซื่อ141414114142020-06-112020-06-11
4242สำนักงานเขตบางนา141312114132020-06-112020-06-11
4343สำนักงานเขตบางบอน109100882020-06-112020-06-11
4444สำนักงานเขตบางพลัด1413141752020-06-112020-06-11
4545สำนักงานเขตบางรัก14111111172020-06-112020-06-11
4646สำนักงานเขตบึงกุ่ม14141701142020-06-112020-06-11
4747สำนักงานเขตปทุมวัน141414012112020-06-112020-06-11
4848สำนักงานเขตประเวศ14451332020-06-112020-06-11
4949สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย141414114142020-06-112020-06-11
5050สำนักงานเขตพญาไท14131301332020-06-112020-06-11
5151สำนักงานเขตพระโขนง141415114122020-06-112020-06-11
5252สำนักงานเขตพระนคร141414014142020-06-112020-06-11
5353สำนักงานเขตภาษีเจริญ171718018182020-06-112020-06-11
5454สำนักงานเขตมีนบุรี323233132322020-06-112020-06-11
5555สำนักงานเขตยานนาวา1311172882020-06-112020-06-11
5656สำนักงานเขตราชเทวี1414131952020-06-112020-06-11
5757สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ1413131222020-06-112020-06-11
5858สำนักงานเขตลาดกระบัง141414014142020-06-112020-06-11
5959สำนักงานเขตลาดพร้าว1710102542020-06-112020-06-11
6060สำนักงานเขตวังทองหลาง141414114132020-06-112020-06-11
6161สำนักงานเขตวัฒนา141312010102020-06-112020-06-11
6262สำนักงานเขตสวนหลวง141414013132020-06-112020-06-11
6363สำนักงานเขตสะพานสูง141414214122020-06-112020-06-11
6464สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์14890982020-06-112020-06-11
6565สำนักงานเขตสาทร14780432020-06-112020-06-11
6666สำนักงานเขตสายไหม1514140982020-06-112020-06-11
6767สำนักงานเขตหนองแขม141313213122020-06-112020-06-11
6868สำนักงานเขตหนองจอก14141401192020-06-112020-06-11
6969สำนักงานเขตหลักสี่111114111102020-06-112020-06-11
7070สำนักงานเขตห้วยขวาง171719012122020-06-112020-06-11