โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๔. ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น : 199

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย ผู้นำชุมชน กลุ่มสมาชิกของกองทุนต่างๆ จาก 50 เขต ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับสำนักพัฒนาสังคม หรือสำนักงานเขต และผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และมีการวางแผนทางการเงิน คูณ 100 หารด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้เรื่องการบริหารการเงินทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0394 : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงินปีปัจจุบัน

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

iddistrictgovernment_officeremployeevendortaxi_drivermotorcycle_taxiself_employedfreelancemaidstudentothernum_totaladddateupdatedate
1คลองเตย20218119017518617015915625719318792020-06-152020-06-15
2คลองสาน16132141933166399506024218602020-06-152020-06-15
3คลองสามวา27233995251358627318722527802020-06-152020-06-15
4คันนายาว572242121234156165236190012862020-06-152020-06-15
5จตุจักร43685964716327629763243277628248002020-06-152020-06-15
6จอมทอง1525311723951237104185153944034502020-06-152020-06-15
7ดอนเมือง25775560911938523231350712525944882020-06-152020-06-15
8ดินแดง733081551793405021559811516642020-06-152020-06-15
9ดุสิต1151035821111268597810714962020-06-152020-06-15
10ตลิ่งชัน512561370128573287206416422020-06-152020-06-15
11ทวีวัฒนา2566449263295687930430312762020-06-152020-06-15
12ทุ่งครุ105344272425523222734695459536042020-06-152020-06-15
13ธนบุรี8959557653334725806702020-06-152020-06-15
14บางกอกน้อย1162122262511810011329244111717602020-06-152020-06-15
15บางกอกใหญ่285530320494586469408252020-06-152020-06-15
16บางกะปิ213042488651371666825010412020-06-152020-06-15
17บางขุนเทียน46188613669712537968377311433365312020-06-152020-06-15
18บางเขน2248045101441381375932727649731162020-06-152020-06-15
19บางคอแหลม717241038241231934002020-06-152020-06-15
20บางแค55995880403405546030251050069002020-06-152020-06-15
21บางซื่อ773814061241944438369775024082020-06-152020-06-15
22บางนา4424306803367744122041511053832020-06-152020-06-15
23บางบอน22113385007183173570014172020-06-152020-06-15
24บางพลัด1697128210546719810231609449542020-06-152020-06-15
25บางรัก21751140141083383134130419672020-06-152020-06-15
26บึงกุ่ม753722412180781964777816002020-06-152020-06-15
27ปทุมวัน30677049001181113304682119047122020-06-152020-06-15
28ประเวศ2371343111825542788609531585067412020-06-152020-06-15
29ป้อมปราบฯ156072486941613496854513462020-06-152020-06-15
30พญาไท1522512579155153585511759602020-06-152020-06-15
31พระโขนง15017901211711034553946771085059362020-06-152020-06-15
32พระนคร5515922004780521223678711892020-06-152020-06-15
33ภาษีเจริญ9738545736386122879052572860722020-06-152020-06-15
34มีนบุรี31144126142111912818466019016172020-06-152020-06-15
35ยานนาวา5190216701612672109675315272020-06-152020-06-15
36ราชเทวี1610081119103858103962020-06-152020-06-15
37ราษฎร์บูรณะ223062557316958253279533019482020-06-152020-06-15
38ลาดกระบัง68146122244379991049893017042020-06-152020-06-15
39วังทองหลาง9646140556175218164229721225272020-06-152020-06-15
40วัฒนา814424023517621742771013202020-06-152020-06-15
41สวนหลวง12101825483111015028709882020-06-152020-06-15
42สะพานสูง4614205389352161985092020-06-152020-06-15
43สัมพันธวงศ์11421425101015380125507092020-06-152020-06-15
44สาทร641801755529813761118010022052020-06-152020-06-15
45สายไหม1844552775023317521150914624936052020-06-152020-06-15
46หนองแขม546172711639199145392267020002020-06-152020-06-15
47หนองจอก66848430396962677575832020-06-152020-06-15
48หลักสี่843648241941563116225340024502020-06-152020-06-15
49ห้วยขวาง2916010211240562020-06-152020-06-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0393 : จำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงินปีปัจจุบัน

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

iddistrictnum_malenum_femalenum_totalm_less_than_3000m3000_6000m6001_9000m9001_12000m12001_20000m15001_30000m20001_30000m_greater_than30001adddateupdatedate
1คลองเตย88499518793052962792712161991611522020-06-152020-06-15
2คลองสาน5681292186048243375217412357185232020-06-152020-06-15
3คลองสามวา13521428278021051998621210859652020-06-152020-06-15
4คันนายาว551735128693201288179302223002020-06-152020-06-15
5จตุจักร2369243148008384897659441014480183872020-06-152020-06-15
6จอมทอง1655179534504232804005635706723621802020-06-152020-06-15
7ดอนเมือง1983250544885874627798918825002741132020-06-152020-06-15
8ดินแดง66110031664669578136726314361232020-06-152020-06-15
9ดุสิต75973714961045941551255216722020-06-152020-06-15
10ตลิ่งชัน55110911642815255142158889268242020-06-152020-06-15
11ทวีวัฒนา59068612762939213626121715196302020-06-152020-06-15
12ทุ่งครุ1570203436041763250542522243172100122020-06-152020-06-15
13ธนบุรี2823886702009212511112616002020-06-152020-06-15
14บางกอกน้อย77099017604912952843202349817212020-06-152020-06-15
15บางกอกใหญ่37844782554094644429242552020-06-152020-06-15
16บางกะปิ4146271041802244993100002020-06-152020-06-15
17บางขุนเทียน25823949653113521556230290624712330152020-06-152020-06-15
18บางเขน13391777311655579168750029723041152020-06-152020-06-15
19บางคอแหลม130270400662096724229302020-06-152020-06-15
20บางแค228546156900301210313018705301102002020-06-152020-06-15
21บางซื่อ11111297240870430742837333319053202020-06-152020-06-15
22บางนา256528185383361089048623211748002020-06-152020-06-15
23บางบอน6287891417394315349311480002020-06-152020-06-15
24บางพลัด22582696495431929315453164730818112020-06-152020-06-15
25บางรัก98798019676744719401621041112020-06-152020-06-15
26บึงกุ่ม650950160046210722829027013868372020-06-152020-06-15
27ปทุมวัน2048266447121634873798644489268602020-06-152020-06-15
28ประเวศ293138106741254811659828227563977102020-06-152020-06-15
29ป้อมปราบฯ5867601346170162437276185902152020-06-152020-06-15
30พญาไท440520960194141167179154735202020-06-152020-06-15
31พระโขนง256933675936617678105111401356835179802020-06-152020-06-15
32พระนคร57961011895312611251846127002020-06-152020-06-15
33ภาษีเจริญ16124460607253597115151471991245275692020-06-152020-06-15
34มีนบุรี569104816174764342781611018056312020-06-152020-06-15
35ยานนาวา7328621594615132201243284982102020-06-152020-06-15
36ราชเทวี1822143961262967756629402020-06-152020-06-15
37ราษฎร์บูรณะ9391009194845610638446171162112020-06-152020-06-15
38ลาดกระบัง759945170411392191561085724102020-06-152020-06-15
39ลาดพร้าว18252052387789462359153464547610862020-06-152020-06-15
40วังทองหลาง81217152527661267316371369351140522020-06-152020-06-15
41วัฒนา564756132037852854038626476392020-06-152020-06-15
42สวนหลวง414574988346290195914220402020-06-152020-06-15
43สะพานสูง17233750910869681399621802020-06-152020-06-15
44สัมพันธวงศ์25545470916235303926014815202020-06-152020-06-15
45สาทร8811324220510134803351601333020342020-06-152020-06-15
46สายไหม1189241636051521513514592348942302020-06-152020-06-15
47หนองแขม62313772000219407397466352156302020-06-152020-06-15
48หนองจอก24533858396110121888385002020-06-152020-06-15
49หลักสี่962148824505255214554313101367202020-06-152020-06-15
50ห้วยขวาง173956516171332002020-06-152020-06-15