โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๔. ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง : 200

ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ : 20

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขตลดลง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการคลัง สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0001 : จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระ จำแนกรายเขต ย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำแนกรายเขต

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idปีงบประมาณหน่วยงานจำนวนลูกหนี้ยอดภาษีค้างadddateupdatedate
51รวม94871088921542.372020-05-292020-05-29
12562สำนักงานเขตพระนคร271648645.822020-05-292020-05-29
22562สำนักงานเขตดุสิต17328478.202020-05-292020-06-01
32562สำนักงานเขตป้อมปราบฯ46983826.192020-05-292020-06-01
42562สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์3315680870.342020-05-292020-06-01
52562สำนักงานเขตดินแดง14211167002.732020-05-292020-06-01
62562สำนักงานเขตห้วยขวาง815890333.042020-05-292020-06-01
72562สำนักงานเขตพญาไท10727389508.962020-05-292020-06-01
82562สำนักงานเขตราชเทวี609534122.052020-05-292020-06-01
92562สำนักงานเขตวังทองหลาง14739039710.732020-05-292020-06-01
102562สำนักงานเขตปทุมวัน63475148.602020-05-292020-06-01
112562สำนักงานเขตบางรัก3631526055.592020-05-292020-06-01
122562สำนักงานเขตสาทร3920449574.602020-05-292020-06-01
132562สำนักงานเขตบางคอแหลม884251016.722020-05-292020-06-01
142562สำนักงานเขตยานนาวา8715089802.742020-05-292020-06-01
152562สำนักงานเขตคลองเตย4512103955.082020-05-292020-06-01
162562สำนักงานเขตวัฒนา41865714504.122020-05-292020-06-01
172562สำนักงานเขตพระโขนง35732481.642020-05-292020-06-01
182562สำนักงานเขตสวนหลวง394120853.942020-05-292020-06-01
192562สำนักงานเขตบางนา4251895097.932020-05-292020-06-01
202562สำนักงานเขตประเวศ3761062707.772020-05-292020-06-01
212562สำนักงานเขตจตุจักร409143792485.582020-05-292020-06-01
222562สำนักงานเขตบางซื่อ261648886.002020-05-292020-06-01
232562สำนักงานเขตลาดพร้าว1491531923.872020-05-292020-06-01
242562สำนักงานเขตหลักสี่58342183919.002020-05-292020-06-01
252562สำนักงานเขตดอนเมือง76289208.332020-05-292020-06-01
262562สำนักงานเขตสายไหม8111438778.062020-05-292020-06-01
272562สำนักงานเขตบางเขน924856613.132020-05-292020-06-01
282562สำนักงานเขตบางกะปิ1877274233.142020-05-292020-06-01
292562สำนักงานเขตสะพานสูง38472055.742020-05-292020-06-01
382562สำนักงานเขตจอมทอง3294848464.482020-05-292020-06-01
302562สำนักงานเขตบึงกุ่ม604215095.622020-05-292020-06-01
312562สำนักงานเขตคันนายาว1837087453.982020-05-292020-06-01
322562สำนักงานเขตลาดกระบัง308196932670.792020-05-292020-06-01
332562สำนักงานเขตมีนบุรี6192028114.732020-05-292020-06-01
342562สำนักงานเขตหนองจอก7495448817.192020-05-292020-06-01
352562สำนักงานเขตคลองสามวา431790007.282020-05-292020-06-01
362562สำนักงานเขตธนบุรี44966450.522020-05-292020-06-01
372562สำนักงานเขตคลองสาน202230954.732020-05-292020-06-01
392562สำนักงานเขตบางกอกใหญ่641126050.552020-05-292020-06-01
402562สำนักงานเขตบางกอกน้อย14211835773.662020-05-292020-06-01
412562สำนักงานเขตบางพลัด763805566.742020-05-292020-06-01
422562สำนักงานเขตตลิ่งชัน5125748.602020-05-292020-06-01
432562สำนักงานเขตทวีวัฒนา317119812.182020-05-292020-06-01
442562สำนักงานเขตภาษีเจริญ28298118.002020-05-292020-06-01
452562สำนักงานเขตบางแค2532381512.132020-05-292020-06-01
462562สำนักงานเขตหนองแขม911706697.152020-05-292020-06-01
472562สำนักงานเขตบางขุนเทียน8644607324.732020-05-292020-06-01
482562สำนักงานเขตบางบอน5032515210.762020-05-292020-06-01
492562สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ40510131714.332020-05-292020-06-01
502562สำนักงานเขตทุ่งครุ279148184.582020-05-292020-06-01ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0533 : จำนวนลูกหนี้ภาษี/ยอดหนี้ ทั้งหมด จำแนกรายเขต ย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนลูกหนี้ภาษี/ยอดภาษี ที่ได้รับชำระจำแนกรายเขต

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง :

idปีงบประมาณหน่วยงานจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างได้รับชำระยอดรับชำระadddateupdatedate
12562สำนักงานเขตพระนคร271648645.8221614367.142020-05-292020-05-29
22562สำนักงานเขตดุสิต17328478.2012305918.202020-05-292020-06-01
32562สำนักงานเขตป้อมปราบฯ46983826.1922527577.402020-05-292020-06-01
42562สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์3315680870.34184389540.912020-05-292020-06-01
52562สำนักงานเขตดินแดง14211167002.73622066054.622020-05-292020-06-01
62562สำนักงานเขตห้วยขวาง815890333.04581197910.152020-05-292020-06-01
72562สำนักงานเขตพญาไท10727389508.96562507164.522020-05-292020-06-01
82562สำนักงานเขตราชเทวี609534122.05287147486.362020-05-292020-06-01
92562สำนักงานเขตวังทองหลาง14739039710.7311311640923.032020-05-292020-06-01
102562สำนักงานเขตปทุมวัน63475148.6021861534.802020-05-292020-06-01
112562สำนักงานเขตบางรัก3631526055.59165890282.682020-05-292020-06-01
122562สำนักงานเขตสาทร3920449574.60277544406.062020-05-292020-06-01
132562สำนักงานเขตบางคอแหลม884251016.72642465301.542020-05-292020-06-01
142562สำนักงานเขตยานนาวา8715089802.74313947088.862020-05-292020-06-01
152562สำนักงานเขตคลองเตย4512103955.08419634955.082020-05-292020-06-01
162562สำนักงานเขตวัฒนา41865714504.128827867773.402020-05-292020-06-01
172562สำนักงานเขตพระโขนง35732481.6414375384.042020-05-292020-06-01
182562สำนักงานเขตสวนหลวง394120853.9434692812.842020-05-292020-06-01
192562สำนักงานเขตบางนา4251895097.932251141444.432020-05-292020-06-01
202562สำนักงานเขตประเวศ3761062707.77342906315.812020-05-292020-06-01
212562สำนักงานเขตจตุจักร409143792485.58915737297.032020-05-292020-06-01
222562สำนักงานเขตบางซื่อ261648886.0017718700.502020-05-292020-06-01
232562สำนักงานเขตลาดพร้าว1491531923.8776903858.872020-05-292020-06-01
242562สำนักงานเขตหลักสี่58342183919.0027669085.572020-05-292020-06-01
252562สำนักงานเขตดอนเมือง76289208.3345283559.932020-05-292020-06-01
262562สำนักงานเขตสายไหม8111438778.0688459597.652020-05-292020-06-01
272562สำนักงานเขตบางเขน924856613.13141979151.842020-05-292020-06-01
282562สำนักงานเขตบางกะปิ1877274233.14431969505.152020-05-292020-06-01
292562สำนักงานเขตสะพานสูง38472055.7422316362.102020-05-292020-06-01
302562สำนักงานเขตบึงกุ่ม604215095.62231120936.282020-05-292020-06-01
312562สำนักงานเขตคันนายาว1837087453.981084166967.162020-05-292020-06-01
322562สำนักงานเขตลาดกระบัง308196932670.7914818114599.002020-05-292020-06-01
332562สำนักงานเขตมีนบุรี6192028114.73338934748.782020-05-292020-06-01
342562สำนักงานเขตหนองจอก7495448817.194511384112.332020-05-292020-06-01
352562สำนักงานเขตคลองสามวา431790007.28150549781.592020-05-292020-06-01
362562สำนักงานเขตธนบุรี44966450.5233779004.772020-05-292020-06-01
372562สำนักงานเขตคลองสาน202230954.73171572074.922020-05-292020-06-01
382562สำนักงานเขตจอมทอง3294848464.481382331331.392020-05-292020-06-01
392562สำนักงานเขตบางกอกใหญ่641126050.55491009558.452020-05-292020-06-01
402562สำนักงานเขตบางกอกน้อย14211835773.66741906103.552020-05-292020-06-01
412562สำนักงานเขตบางพลัด763805566.74403475261.202020-05-292020-06-01
422562สำนักงานเขตตลิ่งชัน5125748.605125748.602020-05-292020-06-01
432562สำนักงานเขตทวีวัฒนา317119812.18130102073.512020-05-292020-06-01
442562สำนักงานเขตภาษีเจริญ28298118.0026287887.652020-05-292020-06-01
452562สำนักงานเขตบางแค2532381512.131161145103.192020-05-292020-06-01
462562สำนักงานเขตหนองแขม911706697.1544531547.062020-05-292020-06-01
472562สำนักงานเขตบางขุนเทียน8644607324.733632312773.022020-05-292020-06-01
482562สำนักงานเขตบางบอน5032515210.762211128767.192020-05-292020-06-01
492562สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ40510131714.332742117503.092020-05-292020-06-01
502562สำนักงานเขตทุ่งครุ279148184.58146132349.532020-05-292020-06-01
512562รวม94871088921542.374388200989592.772020-05-292020-06-01