โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

5. ระยะทางที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินช่วงสอง (41 กม.) : 213

ค่าเป้าหมาย 5 กิโลเมตร : 5 กิโลเมตร

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความยาวที่ได้นำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน หมายถึง ระยะทางที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน ตามแผนของการไฟฟ้านครหลวง และในส่วนของกรุงเทพมหานครดำเนินการ (บ.กรุงเทพธนาคมฯ) โดยสำนักการโยธาและสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว และนำมารายงานความก้าวหน้าของโครงการ รวมทั้งรวบรวมแผนที่แสดงตำแหน่งและสถานะของแต่ละเส้นทางที่ดำเนินการ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความยาวที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน วัดเป็นระยะทางกิโลเมตร เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0317 : ข้อมูลถนนและระยะทางที่จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน)

ตาราง : ระยะทางที่ได้ดำเนินการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดินช่องสอง (41 กม.)

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idorder_noproject_namedistance_kmadddateupdatedate
11โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 - แยกท่าพระ)11.42020-06-012020-06-01
22โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพหลโยธิน และถนนลาดพร้าว5.52020-06-012020-06-01
33โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์19.22020-06-012020-06-01
44โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม 9 และบริเวณถนนรัชดาภิเษก – ถนนอโศก22.52020-06-012020-06-01
55โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2 (ถนนประชาราษฎร์สาย 1 – ถนนเตชะวณิช)1.42020-06-012020-06-01
66โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระราม 4 (ถนนราชดำริ – สถานีย่อยคลองเตย)2.32020-06-012020-06-01
77โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง เส้นทางถนนวิทยุ (ถนนพระราม 4 – ถนนเพลินจิต)2.12020-06-012020-06-01
88โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2 เส้นทาง บริเวณนานาเหนือ (ถนนสุขุมวิท – คลองแสนแสบ) บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ (ถนนเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร – ซอยสาธุประดิษฐ์ 12)11.42020-06-012020-06-01ตาราง : 7. ข้อมูลถนนและระยะทางที่จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dsubidstatusnameprojectkmadddateupdatedate
111.1แล้วเสร็จโครงการสีลม2.72020-06-052020-06-05
211.2แล้วเสร็จโครงการจิตรลดา6.82020-06-052020-06-05
311.3แล้วเสร็จโครงการปทุมวัน6.72020-06-052020-06-05
411.4แล้วเสร็จโครงการพหลโยธิน82020-06-052020-06-05
511.5แล้วเสร็จโครงการพญาไท3.82020-06-052020-06-05
611.6แล้วเสร็จโครงการสุขุมวิท12.62020-06-052020-06-05
711.7แล้วเสร็จโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท เพิ่มเติม62020-06-052020-06-05
811.8แล้วเสร็จโครงการนนทรี (ถ.สาธุประดิษฐ์และสว่างอารมณ์)22020-06-052020-06-05
911.9แล้วเสร็จรวม48.62020-06-052020-06-05
1022.1อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการนนทรี (ส่วนที่เหลือ)6.32020-06-052020-06-05
1122.2อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพระราม 3/26.22020-06-052020-06-05
1222.3อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพระราม 3/14.72020-06-052020-06-05
1322.4อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการรัชดาภิเษก (พระราม 9)14.32020-06-052020-06-05
1422.5อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการรัชดาภิเษก (อโศก)8.22020-06-052020-06-05
1522.6อยู่ระหว่างดำเนินการถนนอังรีดูนังต์1.82020-06-052020-06-05
1622.7อยู่ระหว่างดำเนินการถนนพระราม 42.32020-06-052020-06-05
1722.8อยู่ระหว่างดำเนินการถนนหลังสวน1.32020-06-052020-06-05
1822.9อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสารสิน0.82020-06-052020-06-05
1922.1อยู่ระหว่างดำเนินการถนนชิดลม0.72020-06-052020-06-05
2022.11อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสาทร3.62020-06-052020-06-05
2122.12อยู่ระหว่างดำเนินการถนนเจริญราษฎร์3.82020-06-052020-06-05
2222.13อยู่ระหว่างดำเนินการถนนเพชรบุรี12020-06-052020-06-05
2322.14อยู่ระหว่างดำเนินการถนนดินแดง2.62020-06-052020-06-05
2422.15อยู่ระหว่างดำเนินการถนนจรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7 – แยกท่าพระ)11.42020-06-052020-06-05
2522.16อยู่ระหว่างดำเนินการถนนวิทยุ (ถนนเพลินจิต-ถนนพระราม4)2.12020-06-052020-06-05
2622.17อยู่ระหว่างดำเนินการถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว1.82020-06-052020-06-05
2722.18อยู่ระหว่างดำเนินการถนนพหลโยธิน รัชโยธิน1.72020-06-052020-06-05
2822.19อยู่ระหว่างดำเนินการถนนลาดพร้าว22020-06-052020-06-05
2922.2อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสามเสน (ถนนนครไชยศรี -ถนนลูกหลวง)22020-06-052020-06-05
3022.21อยู่ระหว่างดำเนินการถนนประชาธิปก (เชิงสะพานพระปกเกล้า -วงเวียนใหญ่)1.42020-06-052020-06-05
3122.23อยู่ระหว่างดำเนินการถนนรามคำแหง (ถนนเพชรบุรี-ถนนศรีนครินทร์)5.92020-06-052020-06-05
3222.28อยู่ระหว่างดำเนินการถนนเพชรบุรี (ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) -ถนนรามคาแหง)1.22020-06-052020-06-05
3322.29อยู่ระหว่างดำเนินการรอบพระตำหนักจิตรลดา7.12020-06-052020-06-05
3422.3อยู่ระหว่างดำเนินการถนนลาดพร้าว (ถนนรัชดาภิเษก -ถนนศรีนครินทร์)8.62020-06-052020-06-05
3522.31อยู่ระหว่างดำเนินการถนนศรีนครินทร์ (ถนนลาดพร้าว -ถนนรามคาแหง)0.62020-06-052020-06-05
3622.32อยู่ระหว่างดำเนินการถ.เทพารักษ์ (ถ.สุขุมวิท -ถ.ศรีนครินทร์)6.62020-06-052020-06-05
3722.33อยู่ระหว่างดำเนินการถนนประชาราษฎร์สาย 21.42020-06-052020-06-05
3822.34อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่ -ถนนรัชดาภิเษก)2.82020-06-052020-06-05
3922.35อยู่ระหว่างดำเนินการถนนทหาร (ถนนสามเสน -ถนนประดิพัทธ์)22020-06-052020-06-05
4022.36อยู่ระหว่างดำเนินการถนนประชาราษฎร์สาย 1(ถนนประชาราษฎร์สาย 2-ถนนทหาร)1.12020-06-052020-06-05
4122.37อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสามเสน (ถนนทหาร -ถนนนครไชยศรี)1.82020-06-052020-06-05
4222.38อยู่ระหว่างดำเนินการถนนอรุณอัมรินทร์ (เชิงสะพานพระราม 8 -ถนนประชาธิปก)5.72020-06-052020-06-05
4322.39อยู่ระหว่างดำเนินการถนนบรมราชชนนี (ถนนจรัญสนิทวงศ์ -ถนนอรุณอัมรินทร์)0.82020-06-052020-06-05
4422.4อยู่ระหว่างดำเนินการถนนพรานนก (ถ.จรัญสนิทวงศ์ -ถ.อรุณอัมรินทร์)1.72020-06-052020-06-05
4522.41อยู่ระหว่างดำเนินการถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่งกรุงเทพฯ คลองประปา -คลองบางเขน)4.12020-06-052020-06-05
4622.42อยู่ระหว่างดำเนินการถนนแจ้งวัฒนะ (ฝั่ง จ.นนทบุรี แยกปากเกร็ด -คลองประปา)5.72020-06-052020-06-05
4722.43อยู่ระหว่างดำเนินการถนนติวานนท์ (ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี -แยกปากเกร็ด)7.82020-06-052020-06-05
4822.44อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสุขุมวิท (ฝั่ง จ.สมุทรปราการ ช่วง ซอยแบริ่ง -สถานีย่อยบางปิ้ง)12.52020-06-052020-06-05
4922.45อยู่ระหว่างดำเนินการถนนสุขุมวิท (ฝั่ง จ.สมุทรปราการ ช่วง สถานีย่อยบางปิ้ง -ถนนเทศบาลบางปู 77)6.62020-06-052020-06-05
5022.46อยู่ระหว่างดำเนินการถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท -ถนนราชปรารภ)1.12020-06-052020-06-05
5122.47อยู่ระหว่างดำเนินการถนนราชปรารภ (ถ.ศรีอยุธยา -สามเหลี่ยมดินแดง)0.82020-06-052020-06-05
5222.48อยู่ระหว่างดำเนินการถนนวิภาวดี-รังสิต (สามเหลี่ยมดินแดง -สถานีต้นทางวิภาวดี)0.52020-06-052020-06-05
5322.49อยู่ระหว่างดำเนินการถนนดินแดง (สามเหลี่ยมดินแดง -แยกดินแดง)0.62020-06-052020-06-05
5422.5อยู่ระหว่างดำเนินการรวม1642020-06-052020-06-05ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0318 : ข้อมูลถนนและระยะทางที่จะดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)