โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย มีจำนวนเพิ่มขึ้น : 226

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 10 จากปีที่ผ่านมา

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักอนามัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น หมายถึง ร้านยาที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2562

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนเครือข่ายฯปี 2563 - จำนวนเครือข่ายฯ ปี 2562) × 100 หารด้วย จำนวนเครือข่ายฯ ปี 2562 หมายเหตุ : จำนวนเครือข่ายฯ ปี 2563 นับรวมร้านยาเดิมจากปี 2562 ที่ยังคงสถานะเป็นเครือข่ายฯ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0209 : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย มีจำนวนเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลร้านยาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย

iddscodedsnamedsaddressdcodedsphonelatitudelongitudehccodehcphonedsstatusappdateadddateupdatedate
15501ร้านขายยาตะนาวเภสัช478-480 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1022010010 2224 211513.75353100.49842HC01000 2226 589712012-09-282020-06-122020-06-12
25502ร้านขายยาเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)22 อาคารโอสถศาลา ชั้น 1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1033010070 2218 8428,0 2218 844013.74398100.53064HC05000 2216 129712012-09-282020-06-122020-06-12
35503ห้างขายยาเภสัชกรจุฬา620/78 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1012010120 2682 055613.67961100.52941HC07000 2284 2331 ,0 2284 2427-2812012-09-282020-06-122020-06-12
45504ร้านขายยาจตุธรรมเภสัช112/1675 หมู่ที่ 11 ซอยเคหะฯบางนา ถนนบางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1026010470 2746 932813.66533100.64219HC08000 2361 6760-212012-09-282020-06-122020-06-12
55505ร้านขายยาดรั๊กมาร์ก19 ห้อง 3126 ไทยพาณิชย์พาร์ค อีสต์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090010300 2973 923813.82819100.56365HC17000 2591 6306 0 2589 576812012-09-282020-06-122020-06-12
65506ร้านขายยาฟาร์มาพลัส47 ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1040010140 2278 467913.78149100.54397HC19000 2910 7314-512012-09-282020-06-122020-06-12
75507ร้านขายยากนก ฟาร์มาเชน สาขาประชาอุทิศ520/9 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031010450 2957 559013.76841100.59583HC25000 2277 266012012-09-282020-06-122020-06-12
85508ร้านขายยาเรือนยา สาขา 144 ถนนอิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1060010180 2437 136713.73028100.49582HC29000 2476 662912012-09-282020-06-122020-06-12
95509ร้านขายยาสุณีเภสัช647 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1060010150 2476 764213.70152100.48822HC36000 2468 529712012-09-282020-06-122020-06-12
105510ร้านขายยาฟาร์มาชัวร์1898 ปากซอยพัฒนาการ 50-52 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1025010340 2722 807513.7363100.63441HC37000 2362 5238-4012012-09-282020-06-122020-06-12
115511ร้านขายยาดีดีเภสัช71/13 หมู่ที่ 2 ซอยเพชรเกษม 81/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160102308 1834 836813.70457100.34254HC48000 2421 2147-912012-09-282020-06-122020-06-12
125512ร้านขายยาบ้านยาเภสัช263 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 1016010230 2429 343913.67783100.34552HC48000 2421 2147-912012-09-282020-06-122020-06-12
135513ร้านขายยารวมเภสัชกร2000/21 ล็อค 6 ปากซอยประชาสงเคราะห์ 36 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1040010260 2277 867613.77812100.57044HC52000 2276 5996 0 2275 657912012-09-282020-06-122020-06-12
145514ร้านขายยากนก ฟาร์มาเชน สาขาศรีวรา1209 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031010450 2538 490613.77322100.61219HC56000 2184 2693-612012-09-282020-06-122020-06-12
155515ร้านขายยารามาฟาร์มาซี61 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองแขม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1025010320 2787 146513.68783100.64722HC57000 2361 4053 0 2396 186612012-09-282020-06-122020-06-12
165516ร้านขายยาชัยมงคลเภสัช455 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1021010360 2928 169413.9157100.58448HC60000 2565 525712012-09-282020-06-122020-06-12
175517ร้านขายยาบางชันเภสัช23 ซอยพระยาสุเรนทร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1051010100 2919 018013.81368100.69902HC64000 25480495-812012-09-282020-06-122020-06-12
185601ร้านขายยาวิษณุเภสัช729 ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1026010470 2747 965213.67884100.614HC08000 2361 6760-212013-09-272020-06-122020-06-12
195602ร้านขายยาเทเวศร์เภสัช102/4 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1020010010 2281 034413.76894100.50419HC09000 2281 7861 0 2282 849412013-09-272020-06-122020-06-12
205603ร้านขายยาHealth & Drugs1451 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310101708 0448 753613.79762100.58834HC15000 2541 838012013-09-272020-06-122020-06-12
215604ร้านขายยาเภสัชลลิตา87/110 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090010300 2954 436113.83983100.55025HC17000 2591 6306 0 2589 576812013-09-272020-06-122020-06-12
225605ร้านขายยากำธรเภสัช2027 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090010300 2941 299813.83834100.5746HC17000 2591 6306 0 2589 576812013-09-272020-06-122020-06-12
235606ร้านขายยาคลองถม499 ห้อง SD1 ถนนวรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 1010010080 2224 206013.74621100.50674HC20000 2223 000412013-09-272020-06-122020-06-12
245607ร้านขายยาทรัพย์สาครเภสัช794/796 ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 32 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1011010390 2741 008413.72825100.59614HC21000 2392 2488 0 2391 608212013-09-272020-06-122020-06-12
255608ร้านขายยานครเภสัช223/1 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1011010390 2311 004613.70971100.6009HC21000 2392 2488 0 2391 608212013-09-272020-06-122020-06-12
265609ร้านขายยาอารยะเภสัช2207 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1025010340 2322 232613.71293100.64294HC22000 2321 8813 0 2321 268312013-09-272020-06-122020-06-12
275610ร้านขายยาณัฐชนนคลังยา190 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1060010180 2437 644013.72675100.49535HC28000 2860 8210 0 2437 200912013-09-272020-06-122020-06-12
285611ร้านขายยา 102/2102/2 ซอยเพชรเกษม 102/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1016010400 2809 188113.70891100.3769HC40000 2454 387012013-09-272020-06-122020-06-12
295612ร้านขายยาทวีเกียรติภัช2/118 ซอยกาญจนาภิเษก 5 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านสุขสันต์ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160104008 1615 240213.68876100.40609HC40000 2454 387012013-09-272020-06-122020-06-12
305613ร้านขายยาสุวัฒน์เภสัช99/2 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1051010100 2517 571413.81253100.71943HC43000 2540 7154 0 2540 5615-612013-09-272020-06-122020-06-12
315614ร้านขายยาเจริญช่างเภสัช41/6 หมู่ที่ 8 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510101009 0978 939413.83673100.77973HC44000 2988 1633-612013-09-272020-06-122020-06-12
325615สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยามมหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1016010220 2869 705913.71876100.45308HC62000 2455 580412013-09-272020-06-122020-06-12
335616ร้านขายยาพรประสิทธิ์100/607 ซอยนักกีฬา 10 ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 1025010440 2735 837213.74087100.69416HC68000 2372 2225-712013-09-272020-06-122020-06-12
345801ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040010370 2203 884613.76651100.52788HC02000 2251 7735-812015-09-302020-06-122020-06-12
355802ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040010370 2354 906113.7667100.53393HC02000 2251 7735-812015-09-302020-06-122020-06-12
365803ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์226 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1020010010 2282 117013.76781100.50214HC09000 2281 7861 0 2282 849412015-09-302020-06-122020-06-12
375804ศูนย์ยาเกอร์เท็คซ์693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 1010010080 2225 636713.75877100.51054HC20000 2223 000412015-09-302020-06-122020-06-12
385805ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขายศเส250 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 1010010080 2282 834213.74949100.51586HC20000 2223 000412015-09-302020-06-122020-06-12
395806ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาจรัญสนิทวงศ์ 22154/19-20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1070010200 2411 211813.74859100.47012HC30000 2423 0234 0 2424 724112015-09-302020-06-122020-06-12
405807ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาศูนย์ราชการ120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1021010410 2143 876813.88096100.56486HC53000 2575 2650-212015-09-302020-06-122020-06-12
415901ร้านขายยาลูกอินเภสัช655/28 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29 (ซอยราษฎร์อุทิศ 2) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1012010310 2689 910513.69175100.51882HC18000 2211 086012016-09-302020-06-122020-06-12
425902ร้านขายยาวินเภสัช1433 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1050010040 2237 133913.72001100.51579HC23000 2236 4055 0 2233 632912016-09-302020-06-122020-06-12
646207ร้านขายยาคลินิกยา337 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 104908 1598 688813.65119100.48792HC54000 2426 351412019-07-232020-06-122020-06-12
435903ร้านขายยาพรพงษ์เภสัช9/232 หมู่ที่ 4 ศูนย์การค้ารามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1022010050 2971 795513.85878100.6455HC24000 2579 9607 0 2579 134212016-09-302020-06-122020-06-12
445904ร้านขายยาบ้านยาหนึ่ง97 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600101508 5557 027713.72659100.49018HC27000 2465 1000 0 2466 246012016-09-302020-06-122020-06-12
455905ร้านขายยามหานคร299/9 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1052010110 2916 060013.76192100.72945HC45000 2543 0393 0 2543 045812016-09-302020-06-122020-06-12
465906ร้านขายยามหาชน 9/60-61 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาศ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1023010380 2542 421913.82076100.60897HC66000 2539 4828 0 2539 489512016-09-302020-06-122020-06-12
476001สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ม.มหิดล447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040010370 2644 460913.76098100.52807HC02000 2251 7735-812017-09-292020-06-122020-06-12
486002ร้านขายยาบ้านยาอุ่นใจ 921/5 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600101609 3141 399313.73141100.48197HC33000 2472 5895-612017-09-292020-06-122020-06-12
496003ร้านขายยายินดีเภสัช36 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510101008 1257 591713.79648100.71207HC43000 2540 7154 0 2540 5615-612017-09-292020-06-122020-06-12
506004ร้านขายยาเมดไลฟ์พลัส249 อาคาร 24 เฮ้าส์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 111 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240100608 4699 459913.80965100.62031HC56000 2184 2693-612017-09-292020-06-122020-06-12
516005ร้านขายยาพุฒิพงษ์เภสัช269 ถนนจันทน์ ซอยจันทน์ 18/7 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120102808 2703 744413.71227100.5267HC63000 2675 9945-612017-09-292020-06-122020-06-12
526006ร้านขายยานานายาหมู่บ้านอมรชัย 3 บ้านเลขที่ 29 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10150104802 889 682613.78721100.37058HC67000 2441 4680 - 412017-09-292020-06-122020-06-12
536101ร้านขายยานิตาเภสัช 713 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 101506 3362 451913.73123100.49397HC26000 2465 001412018-08-092020-06-122020-06-12
546102ร้านขายยาชวัลเวชเภสัช324 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160102308 9677 196913.68249100.36056HC48000 2421 2147-912018-08-092020-06-122020-06-12
556103ร้านขายยากิตติเภสัช99/188 หมู่ที่ 6 ซอยนวมินทร์ 70 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1024010270 2947 743413.81178100.6524HC50000 2375 2897 0 2374 563312018-08-092020-06-122020-06-12
566104ร้านขายยาบ้านยาเทอดไท428 ห้อง A-01 ถนนเทิดไท 66 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160102208 0785 229513.7115100.44083HC62000 2455 580412018-08-092020-06-122020-06-12
576105ร้านขายยาพิทวัส284 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031010450 2932 280413.78858100.61839HC66000 2539 4828 0 2539 489512018-08-092020-06-122020-06-12
586201ร้านขายยาบ้านยามัยลาภ 40 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 100508 6983 499313.85268100.62982HC24000 2579 9607 0 2579 134212019-07-232020-06-122020-06-12
596202ร้านขายยาบีเวลฟาร์มาซี 27 ซอยกรุงธนบุรีซอย 4 แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 101808 7672 734213.72046100.49572HC28000 2860 8210 0 2437 200912019-07-232020-06-122020-06-12
606203ร้านขายยาสามหมอเภสัช276/7 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030010020 2669 024413.78509100.51217HC38000 2241 8378- 8212019-07-232020-06-122020-06-12
616204ร้านขายยาศิรภทัรเภสัช69 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1015010210 2895 621713.6527100.44361HC42000 2415 205212019-07-232020-06-122020-06-12
626205ร้านขายยาร่มเกล้าฟาร์มาซี32/7 ห้อง M2 ปากซอย 39 ถนนสังฆสันสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 100308 6911 136713.85064100.88271HC44000 2988 1633-612019-07-232020-06-122020-06-12
636206ร้านขายยาปรีดาเภสัช 18/71 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1052010110 2326 937413.72186100.7871HC46000 2329 0320 0 2329 141212019-07-232020-06-122020-06-12
666209ร้านขายยารวมเภสัช99 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1014010240 2427 667513.67951100.49327HC58000 2427 7512 0 2882 523012019-07-232020-06-122020-06-12
676210ร้านขายยาคลังสุขภาพ338,340 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 10490 2873 880713.62831100.50455HC59000 2464 3057 0 2463 562112019-07-232020-06-122020-06-12
686211ร้านขายยาบางบอน 5 เภสัช 1373 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 10500 2892 416013.63904100.37283HC65000 2453 0526 0 2453 0570 0 2453 0636-712019-07-232020-06-122020-06-12
696301ร้านขายยาชาลิสาเภสัช 107/6 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040010370 2611 117813.75311100.52783HC02000 2251 7735-812020-08-072020-06-122020-08-25
716303ร้านขายยาลูกอินเภสัช 2 139 ซอยเจริญกรุง 85 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120103109 9447 121513.70594100.5089HC14000 2211 235312020-08-072020-06-122020-08-25
706302ร้านขายยาบุณฑริกาเภสัช162 หน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030010020 2243 524913.77869100.51069HC06000 2282 849312020-08-072020-06-122020-08-25
776309ร้านขายยาฟาร์แม็ก Pharmaxโครงการฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ เลขที่ 77ชั้น1 อาคารFห้องเลขที่ F06,F07,F08, ซอย บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1017010190 2408 974813.7646100.44347HC49000 2424 941012020-08-072020-06-122020-08-25
796311ร้านขายยาจ๋าเภสัช48/104 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210103608 5121 212913.95204100.57329HC60000 2565 525712020-08-072020-06-122020-08-25
756307ร้านขายยาแสงแพชรฟาร์มา396 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160104008 5114 914713.71165100.41711HC40000 2454 387012020-08-072020-06-122020-08-25
806312ร้านขายยาสองเภสัชสายไหม299/1 ซอยสามไหม 33/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220104208 6884 534213.92165100.65512HC61000 2536 099712020-08-072020-06-122020-08-25
736305ร้านขายยาบ้านจรัญ 3 เภสัช355 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1070010250 2433 490913.77956100.48686HC31000 2434 7303-5 0 2434 7375-612020-08-072020-06-122020-08-25
766308ร้านขายยาเภสัชกรหมู่บ้าน 182 ถนนหมู่บานเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1016010400 2421 817413.71794100.37792HC40000 2454 387012020-08-072020-06-122020-08-25
746306ร้านขายยาศูนย์ยา 5/12 ซอยสุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 1026010090 2311 022613.70149100.60036HC34000 2331 9438 0 2311 076412020-08-072020-06-122020-08-25
726304ร้านขายยานนทวีเภสัช 1288 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร 10800102908 6699 283113.84106100.54132HC19000 2910 7314-512020-08-072020-06-122020-08-25
656208ร้านขายยาสวัสดีคลังยา316 ปากซอยเพชรเกษม48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160102209 5886 438013.715755100.442456HC55000 2455 580412019-07-232020-06-122020-08-25
786310บริษัทดรักเซิร์ฟ จำกัด242,244,246 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1023010430 2906 347013.80209100.69065HC56000 2184 2693-612020-08-072020-06-122020-08-25