โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ : 227

ค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ : 8

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครไปจัดแสดงในงานการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำไปจัดแสดง

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานการต่างประเทศ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0489 : จำนวนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของ กรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธ์ ในต่างประเทศ)

ตาราง : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

หน่วยงาน : สำนักงานการต่างประเทศ

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บข้อมูลจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับนานาชาติ โดยข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

idno_dataname_activitydate_acticitycity_countryowner_productname_producttype_productvolumecost_unitcost_totalvolume_resultrank_productrecommendationobstacleremark_dataadddateupdatedate
11Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขนมแม่เอยข้าวต้มมัด อาหาร225050025การแจ้งเชิญจากเมืองเจ้าภาพจัดงานมีความกระชั้นชิด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา2020-05-132020-05-13
21Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขนมแม่เอย ขนมเปี๊ยะตุ๊กตา (กล่องใหญ่)อาหาร3260780342020-05-132020-05-13
31Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขนมแม่เอย ขนมเปี๊ยะตุ๊กตา (กล่องเล็ก)อาหาร3160480342020-05-132020-05-13
41Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขนมแม่เอย อาหารสำเร็จรูป อาหาร860480832020-05-132020-05-13
51Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขนมแม่เอย ขนมสำเร็จรูป อาหาร12455401222020-05-132020-05-13
61Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย P.K. Handcraftกระเป๋าสะพาย (กระเป๋าผ้าด้นมือ)ผ้า/เครื่องแต่งกาย2850017000002020-05-132020-05-13
71Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย P.K. Handcraftกระเป๋าใส่มือถือ/กุญแจ (กระเป๋าผ้าด้นมือ)ผ้า/เครื่องแต่งกาย96505850252020-05-132020-05-13
81Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ผ้าไหมบ้านครัวกลุ่มแม่บ้านเขตห้วยขวางผ้าคุลมไหล่ผ้า/เครื่องแต่งกาย312003600002020-05-132020-05-13
91Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ผ้าไหมบ้านครัวกลุ่มแม่บ้านเขตห้วยขวางกระเป๋า 4 in 1(กระเป๋าหญ้าผสมหนังแท้)ผ้า/เครื่องแต่งกาย119001900162020-05-132020-05-13
101Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ผ้าไหมบ้านครัวกลุ่มแม่บ้านเขตห้วยขวางกระเป๋าทรงเสื้อกล้าม (กระเป๋าหญ้าผสมหนังแท้)ผ้า/เครื่องแต่งกาย115001500002020-05-132020-05-13
111Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ผ้าไหมบ้านครัวกลุ่มแม่บ้านเขตห้วยขวางกระเป๋าคลัช (กระเป๋าหญ้าผสมหนังแท้)ผ้า/เครื่องแต่งกาย112001200002020-05-132020-05-13
121Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มอาชีพบาติก T-shirtผ้าพันคอบาติก (ผืนใหญ่)ผ้า/เครื่องแต่งกาย25135033750002020-05-132020-05-13
131Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มอาชีพบาติก T-shirtผ้าพันคอบาติก (ผืนเล็ก)ผ้า/เครื่องแต่งกาย106506500162020-05-132020-05-13
141Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มอาชีพบาติก T-shirtหมวกผ้า/เครื่องแต่งกาย33501050002020-05-132020-05-13
151Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มอาชีพบาติก T-shirtเสื้อโปโลเชิ้ตผ้า/เครื่องแต่งกาย1650650162020-05-132020-05-13
161Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องโช๊คปลาการ์ตูน (เครื่องเงิน)ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก195009500002020-05-132020-05-13
171Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องโช๊คจี้ปลาตะเพียน (เครื่องเงิน)ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก195009500002020-05-132020-05-13
181Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องสร้อยกระติ๊บ (เครื่องเงิน)ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก185008500002020-05-132020-05-13
191Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องสร้อยสั้นของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก185008500002020-05-132020-05-13
201Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องสร้อยคอจี้กลมของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก165006500002020-05-132020-05-13
211Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องสร้อยข้อมือกระเป๋าของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก160006000002020-05-132020-05-13
221Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องสร้อยคอรวมสัตว์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก155005500002020-05-132020-05-13
231Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องสร้อยมือพวงตะเกียงของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก145004500162020-05-132020-05-13
241Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องกำไลใบไม้ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก140004000002020-05-132020-05-13
251Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย แต่งองค์ทรงเครื่องกำไลเกรียวของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก140004000002020-05-132020-05-13
261Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ริ้วทองหุ่นกระบอกไทยหุ่นกระบอกไทยของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก13800038000002020-05-132020-05-13
271Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขันลงหินบ้านบุขันลงหินสลักลายของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก118001800002020-05-132020-05-13
281Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย ขันลงหินบ้านบุขันลงหินชุดครีมน้ำตาลของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก160006000002020-05-132020-05-13
291Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย สแตนเลสบ้านบุสแตนเลสของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก26501300002020-05-132020-05-13
301Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย สุรีย์ภรณ์ไหมไทยตุ๊กตาช้างผ้าไหมของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก35001500162020-05-132020-05-13
311Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย พิรุณ ศรีสะเอี่ยมเข็มกลัดเสื้อของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก1442002880012512020-05-132020-05-13
321Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มอาชีพบาติก T-shirtผ้าพันคอบาติก (ผืนใหญ่)ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก25135033750002020-05-132020-05-13
331Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย กลุ่มวิสหกิจชุมชนสายบัวครีมหมักผมน้ำมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3200600002020-05-132020-05-13
341Days of Bangkok in Moscow26 - 27 สิงหาคม 2560กรุงมอสโค สหพันธรัฐรัสเซีย วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรครีมอาบน้ำขมิ้นชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3150450002020-05-132020-05-13
3522017 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนบ้านมะขามกล้วยอบแห้งไส้มะขามอาหาร1548720332020-05-132020-05-13
3622018 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนหจก.วิรินทร์ญา 888ทุเรียนอบแห้งอาหาร103843840332020-05-132020-05-13
3722019 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนภาวิณี บุญมาเลิศข้าวตัง ข้าวกล้อง หลากรสอาหาร2048960242020-05-132020-05-13
3822020 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนนมแพะโกมินมแพะอัดเม็ดอาหาร1072720242020-05-132020-05-13
3922021 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนขนมแม่เอยข้าวต้มมัด อาหาร1200002020-05-132020-05-13
4022022 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5ผ้าพันคอผ้าฝ้ายทอมือผ้า/เครื่องแต่งกาย124805760422020-05-132020-05-13
593Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีบ้านมะขามมะขามหวานอบแห้งไร้เมล็ดอาหาร10505001042020-05-132020-05-13
4122023 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มมานะพัฒนากระเป๋าผ้า (เครื่องสำอาง)ผ้า/เครื่องแต่งกาย121922304332020-05-132020-05-13
4222024 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนศุกลรัตน์ กนกรังสีหมวกใยธรรมชาติผ้า/เครื่องแต่งกาย64322592152020-05-132020-05-13
4322025 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มมานะพัฒนากระเป๋าผ้า(เศษสตางค์)ผ้า/เครื่องแต่งกาย121441728152020-05-132020-05-13
4422026 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5กางเกงผ้าฝ้ายทอมือผ้า/เครื่องแต่งกาย600002020-05-132020-05-13
4522027 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5กระเป๋าผ้าฝ้ายทอมือผ้า/เครื่องแต่งกาย600002020-05-132020-05-13
4622028 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มมานะพัฒนาผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมผ้า/เครื่องแต่งกาย2000002020-05-132020-05-13
4722029 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มมานะพัฒนาเน็กไทผ้าไหมผ้า/เครื่องแต่งกาย600002020-05-132020-05-13
4822030 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มมานะพัฒนาผ้าพันคอพิมพ์ลายผ้า/เครื่องแต่งกาย1000002020-05-132020-05-13
4922031 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มมานะพัฒนากระเป๋าผ้าไหมผ้า/เครื่องแต่งกาย100002020-05-132020-05-13
5022032 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนบางกอกหุ่นไทยเข็มกลัดโขนไทยของใช้ /ของตกแต่ง /ของที่ระลึก3624086401812020-05-132020-05-13
5122033 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์หัตถกรรมทองลงหินช้อนทองลงหินของใช้ /ของตกแต่ง /ของที่ระลึก83843072152020-05-132020-05-13
5222034 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มอาชีพ (xun) ซันสยามนาฬิกานาฬิกาตุ๊กๆของใช้ /ของตกแต่ง /ของที่ระลึก500002020-05-132020-05-13
5322035 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มอาชีพ (xun) ซันสยามนาฬิการถตุ๊กๆจำลองของใช้ /ของตกแต่ง /ของที่ระลึก3000002020-05-132020-05-13
5422036 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนตติยะ หงสกุลสมุดปกทำมือของใช้ /ของตกแต่ง /ของที่ระลึก800002020-05-132020-05-13
5522037 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนงามตาสบู่สุคนธบำบัดสบู่สมุนไพรงามตาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1200002020-05-132020-05-13
5622038 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเปรมวดี รักษวลีสบู่เกสรบัวหลวงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1800002020-05-132020-05-13
5722039 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนอำพรรณ พัชรเกษสกุลสบู่มังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1200002020-05-132020-05-13
5822040 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation14 - 16 พฤศจิกายน 2560นครอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนบีบีเนเชอร์รัล ออยล์สบู่มะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1200002020-05-132020-05-13
603Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีบ้านมะขามกล้วยกรอบแห้งไส้มะขามอาหาร10454501042020-05-132020-05-13
613Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีสารภี บัวเกตุขนมปั้นสิบทอดอาหาร970630662020-05-132020-05-13
623Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีอรษา งามนิยมกล้วยปรุงรสอาหาร635210662020-05-132020-05-13
633Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีอรษา งามนิยมคุกกี้กล้วยอาหาร3501502102020-05-132020-05-13
643Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีอรษา งามนิยมบานาน่าโรลอาหาร350150392020-05-132020-05-13
653Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีแม่ยิ่งคุ๊กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อาหาร5130650482020-05-132020-05-13
663Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีS.K.Siikกระเป๋าผ้าผ้า/เครื่องแต่งกาย14504501112020-05-132020-05-13
673Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีS.K.Siikกระเป๋าผ้าผ้า/เครื่องแต่งกาย4150600482020-05-132020-05-13
683Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีS.K.Siikกระเป๋าพวงกุญแจผ้า/เครื่องแต่งกาย550250572020-05-132020-05-13
693Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีสมศักดิ์ มาเพ็งกระเป๋าสตางค์ผ้า/เครื่องแต่งกาย14404401112020-05-132020-05-13
703Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีสมศักดิ์ มาเพ็งกระเป๋าผ้าผ้า/เครื่องแต่งกาย14504501112020-05-132020-05-13
713Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีสมศักดิ์ มาเพ็งกระเป๋าสตางค์ผ้า/เครื่องแต่งกาย1250250002020-05-132020-05-13
723Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีปราณี ธรรมเนียมดีกระเป๋าสตางค์ผ้า/เครื่องแต่งกาย644026402102020-05-132020-05-13
733Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีปราณี ธรรมเนียมดีพวงกุญแจผ้าผ้า/เครื่องแต่งกาย102302300482020-05-132020-05-13
743Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีศกลรัตน์ กนกรังษีหมวกใยธรรมชาติ ลายอื่นผ้า/เครื่องแต่งกาย43501400482020-05-132020-05-13
753Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีศกลรัตน์ กนกรังษีหมวกใยธรรมชาติ ลายไทยผ้า/เครื่องแต่งกาย14004001112020-05-132020-05-13
763Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีปิลันธนา นามวงศ์กระเป๋าใส่เหรียญ โครเชต์ผ้า/เครื่องแต่งกาย6150900482020-05-132020-05-13
773Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีปิลันธนา นามวงศ์ผ้าคาดผม โครเชต์ผ้า/เครื่องแต่งกาย3180540002020-05-132020-05-13
783Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีดวงเดือน แซ่เซียถุงมือผ้า/เครื่องแต่งกาย1400400002020-05-132020-05-13
793Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีดวงเดือน แซ่เซียหมวกผ้า/เครื่องแต่งกาย2390780002020-05-132020-05-13
803Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีดวงเดือน แซ่เซียผ้าพันคอผ้า/เครื่องแต่งกาย1300300002020-05-132020-05-13
813Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีดวงเดือน แซ่เซียผ้าพันคอผ้า/เครื่องแต่งกาย1440440002020-05-132020-05-13
823Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีพิรุณ ศรีสะเอี่ยมเข็มกลัดโขนไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1210012001232020-05-132020-05-13
833Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีศรินรัตน์ นวลจันทร์คงสร้อยข้อมือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3100300392020-05-132020-05-13
843Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีศรินรัตน์ นวลจันทร์คงสร้อยคอมุกดิ้นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร24509002102020-05-132020-05-13
853Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีศรินรัตน์ นวลจันทร์คงสร้อยคอหินอัด/หินสีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร625015001112020-05-132020-05-13
863Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีปราณี ธรรมเนียมดีพวงกุญแจผ้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร5150750002020-05-132020-05-13
873Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีบ.เกียรติทวีฯยาหม่องน้ำสมุนไพรเมนทอลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร365018002612020-05-132020-05-13
883Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีฉุยยาดม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร24399361822020-05-132020-05-13
893Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีสิริวรรณ สีหาวงษ์น้ำมันสมุนไพรไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร91501350952020-05-132020-05-13
903Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีสิริวรรณ สีหาวงษ์น้ำมันอโรมาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร51507501112020-05-132020-05-13
913Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีมนัสนันท์ สมจิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร4100400482020-05-132020-05-13
923Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีคุณสิริการย์สบู่น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3250750392020-05-132020-05-13
933Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีบ.ลีลาวดีสมุนไพร จก.สบู่หอมสมุนไพรไทยลีลาวดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร41506002102020-05-132020-05-13
943Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีบ.ลีลาวดีสมุนไพร จก.สบู่หอมสมุนไพรไทยตะไคร้สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร21302602102020-05-132020-05-13
953Seoul Friendship Festival14 - 16 พฤศจิกายน 2560กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีวชิระ จันทรวิทุรสบู่ส้ม/มังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร427010801112020-05-132020-05-13
964การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแปรรูปดงลำดวนสาหร่ายปรุงรสอาหาร10010010000156ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการขาดบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ทำให้ต้องจ้างล่าม2020-05-132020-05-13
974การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแปรรูปดงลำดวนก้านเห็ดหอมปรุงรสอาหาร2001002000058การทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลาดประเทศที่เข้าร่วมโครงการมีผลต่อความสำเร็จในการคัดเลือกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้าทำได้ไม่มาก เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการจำกัด และมีค่าใช้จ่าย2020-05-132020-05-13
984การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแปรรูปดงลำดวนงาดำอบเกลืออาหาร100200200002112020-05-132020-05-13
994การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแปรรูปดงลำดวนทุเรียนอบแห้งอาหาร15022033000492020-05-132020-05-13
1004การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มแปรรูปดงลำดวนมะม่วงอบแห้งอาหาร150100150001072020-05-132020-05-13
1014การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนสมุนไพรคุณยายบุญเรือนครีมกล้วยหอมบำรุงส้นเท้าแตกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3028084003052020-05-132020-05-13
1024การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนสมุนไพรคุณยายบุญเรือนเกลือสปา Salt Spaสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3012036003052020-05-132020-05-13
1034การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนสมุนไพรคุณยายบุญเรือนน้ำมันนวดตัวสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร30450135003052020-05-132020-05-13
1044การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนโปรโซนน้ำกลิ่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร2002505000012012020-05-132020-05-13
1054การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนโปรโซนบาล์มหอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร200250500005042020-05-132020-05-13
1064การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนโปรโซนน้ำหอมไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร503501750010022020-05-132020-05-13
1074การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนชมรมแพทย์ไทยพิชัยยาน้ำสเปรย์สมุนไพร แก้ปวดเมื่อยสูตรร้อนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร25001000002020-05-132020-05-13
1084การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนชมรมแพทย์ไทยพิชัยยาน้ำสเปรย์สมุนไพร แก้ปวดเมื่อยสูตรเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร25001000002020-05-132020-05-13
1094การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนสมุนไพร อินทรชิตร์ ยาขี้ผึ้งสมุนไพร (ใหญ่)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร630018003102020-05-132020-05-13
1104การประชุมเมืองมิตรภาพมณฑลชานตงเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา16 - 17 ตุลาคม 2562นครจี้หนาน มณฑชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนสมุนไพร อินทรชิตร์ ยาขี้ผึ้งสมุนไพร (เล็ก)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร603018006032020-05-132020-05-13