โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด : 252

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ประชาชน หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน - ระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วม หรือ การดำเนินการให้ความรู้/เผยแพร่สื่อ/จัดกิจกรรม/รณรงค์ด้านการป้องกันยาเสพติด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อาสาสมัครฯ ที่เข้าร่วม หรือ ดำเนินการฯ x 100 / อาสาสมัครฯ ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี/สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0093 : ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนอาสาสมัครปัจจุบัน 2. จำนวนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน (ทั้งปี) 3. ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาด แจ้งเหตุ (คน) 4. ค้นหา ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด (คน)

ตาราง : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1) จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2) จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนทั้งหมด 3) ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพฯเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ (3.1) ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาด แจ้งเหตุ (คน) (3.2) ค้นหา ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด (คน) (3.3) การให้ความรู้ด้านยาเสพติด (คน)

iddcodednamerepmonthrepyearvol_totalvol_activevol_active_rvol_floodvol_firevol_chemicalvol_theftvol_drugtraffickervol_findvol_refervol_followupvol_informvol_prvol_otheradddateupdatedate
11001เขตพระนคร05202098000000000070272020-05-252020-05-25
21002เขตดุสิต05202029600000000000002020-05-252020-05-25
31003เขตหนองจอก05202054143981.1000000000002020-05-252020-05-25
41004เขตบางรัก052020746081.101000000040552020-05-252020-05-25
51005เขตบางเขน05202028000000000000002020-05-252020-05-25
61006เขตบางกะปิ0520201908946.80000000106882020-05-252020-05-25
71007เขตปทุมวัน0520207100000000000002020-05-252020-05-25
81008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0520201077166.40000000036802020-05-252020-05-25
91009เขตพระโขนง05202024821687.1090001000021602020-05-252020-05-25
101010เขตมีนบุรี05202042241097.200004600120240902020-05-252020-05-25
111011เขตลาดกระบัง052020538499.10200000004702020-05-252020-05-25
121012เขตยานนาวา0520209500000000000002020-05-252020-05-25
131013เขตสัมพันธวงศ์0520201097367000001102104102020-05-252020-05-25
141014เขตพญาไท052020987980.60000000100242020-05-252020-05-25
151015เขตธนบุรี0520202195826.50121200000032142020-05-252020-05-25
161016เขตบางกอกใหญ่05202013113110006000310184002020-05-252020-05-25
171017เขตห้วยขวาง05202010700000000000002020-05-252020-05-25
181018เขตคลองสาน052020229229100000000000002020-05-252020-05-25
191019เขตตลิ่งชัน05202024520483.30000020401020402020-05-252020-05-25
201020เขตบางกอกน้อย052020175175100893010175002617517502020-05-252020-05-25
211021เขตบางขุนเทียน05202034600000000000002020-05-252020-05-25
221022เขตภาษีเจริญ052020268000000000005202020-05-252020-05-25
231023เขตหนองแขม05202040230976.930930930930930930900030902020-05-252020-05-25
241024เขตราษฎร์บูรณะ05202012875.5000000000702020-05-252020-05-25
251025เขตบางพลัด05202026400000000000002020-05-252020-05-25
261026เขตดินแดง0520201119585.6032002200343402020-05-252020-05-25
271027เขตบึงกุ่ม05202028913847.800000000013802020-05-252020-05-25
281028เขตสาทร05202017400000000000002020-05-252020-05-25
291029เขตบางซื่อ052020232232100000001160011601162020-05-252020-05-25
301030เขตจตุจักร05202032961.8060000000002020-05-252020-05-25
311031เขตบางคอแหลม0520201761257103902641855131302020-05-252020-05-25
321032เขตประเวศ05202028324887.60210150304778732020-05-252020-05-25
331033เขตคลองเตย05202040725261.901770001770075002020-05-252020-05-25
341034เขตสวนหลวง05202028623381.5021602180000219002020-05-252020-05-25
351035เขตจอมทอง05202031026585.523020621521421521221220522026302020-05-252020-05-25
361036เขตดอนเมือง05202057157110000000000057102020-05-252020-05-25
371037เขตราชเทวี05202013400000000000002020-05-252020-05-25
381038เขตลาดพร้าว05202027612545.385366653210826302020-05-252020-05-25
391039เขตวัฒนา05202014612585.60100059013163232020-05-252020-05-25
401040เขตบางแค05202022521193.80211002110000002020-05-252020-05-25
411041เขตหลักสี่052020420420100420420804204200042042002020-05-252020-05-25
421042เขตสายไหม05202051500000000000002020-05-252020-05-25
431043เขตคันนายาว05202028227396.8000000016023702020-05-252020-05-25
441044เขตสะพานสูง05202023923910023923923900000023902020-05-252020-05-25
451045เขตวังทองหลาง05202026116362.500001320002713202020-05-252020-05-25
461046เขตคลองสามวา05202044024655.900000000246002020-05-252020-05-25
471047เขตบางนา05202020015879015800050000842020-05-252020-05-25
481048เขตทวีวัฒนา052020147147100000000000002020-05-252020-05-25
491049เขตทุ่งครุ05202019413569.62366012134483395222020-05-252020-05-25
501050เขตบางบอน052020807998.80790000000002020-05-252020-05-25
521002เขตดุสิต06202029600000000000002020-07-102020-08-11
531003เขตหนองจอก06202054143981.1000000000002020-07-102020-08-11
1011001เขตพระนคร10201998000000000000272020-07-152020-07-15
1021002เขตดุสิต10201929600000000000002020-07-152020-07-15
1031003เขตหนองจอก10201954143981.1000000000002020-07-152020-07-15
1041004เขตบางรัก102019746081.10000000000552020-07-152020-07-15
1051005เขตบางเขน10201928000000000000002020-07-152020-07-15
1061006เขตบางกะปิ1020191908946.80000000100882020-07-152020-07-15
551005เขตบางเขน06202028000000000000002020-07-102020-08-11
561006เขตบางกะปิ06202019012666.30000000108882020-07-102020-08-11
571007เขตปทุมวัน0620207100000000000002020-07-102020-08-11
581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0620201077872.90000000037502020-07-102020-08-11
591009เขตพระโขนง06202024824498.4920000000024402020-07-102020-08-11
601010เขตมีนบุรี06202042241097.20000250000270902020-07-102020-08-11
611011เขตลาดกระบัง062020538499.10200000004702020-07-102020-08-11
621012เขตยานนาวา0620209500000000000002020-07-102020-08-11
631013เขตสัมพันธวงศ์062020109736700000302204802020-07-102020-08-11
641014เขตพญาไท06202098981000000000100242020-07-102020-08-11
651015เขตธนบุรี06202021913260.301212000000100142020-07-102020-08-11
661016เขตบางกอกใหญ่062020131131100181508312461453202020-07-102020-08-11
671017เขตห้วยขวาง06202010700000000000002020-07-102020-08-11
681018เขตคลองสาน062020229229100000000000002020-07-102020-08-11
691019เขตตลิ่งชัน06202024520483.30200020401020402020-07-102020-08-11
701020เขตบางกอกน้อย062020175175100893010175002617517502020-07-102020-08-11
711021เขตบางขุนเทียน06202034600000000000002020-07-102020-08-11
721022เขตภาษีเจริญ06202026800000000000002020-07-102020-08-11
731023เขตหนองแขม06202040230976.930930930930930930900030902020-07-102020-08-11
741024เขตราษฎร์บูรณะ0620201283829.70000000003802020-07-102020-08-11
751025เขตบางพลัด06202026400000000000002020-07-102020-08-11
761026เขตดินแดง0620201111111000132002200373702020-07-102020-08-11
771027เขตบึงกุ่ม06202028917660.900000000017602020-07-102020-08-11
781028เขตสาทร06202017400000000000002020-07-102020-08-11
791029เขตบางซื่อ062020232232100000002090020901162020-07-102020-08-11
801030เขตจตุจักร06202032932910006000000032802020-07-102020-08-11
811031เขตบางคอแหลม0620201761257103902641855131302020-07-102020-08-11
821032เขตประเวศ06202028325590.11429280005180732020-07-102020-08-11
831033เขตคลองเตย06202040725261.901770001770075002020-07-102020-08-11
861036เขตดอนเมือง06202057157110000000000057102020-07-102020-08-11
841034เขตสวนหลวง06202028623682.5022502260000225002020-07-102020-08-11
881038เขตลาดพร้าว06202027612545.385366653210826302020-07-102020-08-11
871037เขตราชเทวี06202013400000000000002020-07-102020-08-11
891039เขตวัฒนา06202014614196.60100059013164832020-07-102020-08-11
901040เขตบางแค06202022521193.8021102112110000002020-07-102020-08-11
911041เขตหลักสี่062020420420100420420804204200042042002020-07-102020-08-11
921042เขตสายไหม06202051500000000000002020-07-102020-08-11
931043เขตคันนายาว062020282282100000000016026602020-07-102020-08-11
941044เขตสะพานสูง06202023923910021621621600000023902020-07-102020-08-11
951045เขตวังทองหลาง06202026116362.500001320002713202020-07-102020-08-11
971047เขตบางนา062020200200100017800050000842020-07-102020-08-11
961046เขตคลองสามวา06202044030469.100000000304002020-07-102020-08-11
981048เขตทวีวัฒนา062020147147100000000000002020-07-102020-08-11
991049เขตทุ่งครุ06202019416082.5417301213941437115222020-07-102020-08-11
1001050เขตบางบอน062020807998.80790000100002020-07-102020-08-11
1071007เขตปทุมวัน1020197100000000000002020-07-152020-07-15
1081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1020191076964.5000000000002020-07-152020-07-15
1091009เขตพระโขนง10201924820381.90900010000002020-07-152020-07-15
1101010เขตมีนบุรี10201942236486.3000028001200902020-07-152020-07-15
1111011เขตลาดกระบัง102019538173.2000000000002020-07-152020-07-15
1121012เขตยานนาวา1020199500000000000002020-07-152020-07-15
1131013เขตสัมพันธวงศ์1020191096862.4000000000002020-07-152020-07-15
1141014เขตพญาไท102019981919.40000000000242020-07-152020-07-15
1151015เขตธนบุรี1020192195826.50400000000142020-07-152020-07-15
1161016เขตบางกอกใหญ่1020191319270.20600090104002020-07-152020-07-15
1171017เขตห้วยขวาง10201910700000000000002020-07-152020-07-15
1181018เขตคลองสาน10201922918781.7000000000002020-07-152020-07-15
1191019เขตตลิ่งชัน10201924516266.100000162000002020-07-152020-07-15
1201020เขตบางกอกน้อย10201917512169.18640101700779002020-07-152020-07-15
1211021เขตบางขุนเทียน10201934600000000000002020-07-152020-07-15
1221022เขตภาษีเจริญ10201926800000000000002020-07-152020-07-15
1231023เขตหนองแขม10201940230976.9267267267267267267000002020-07-152020-07-15
1241024เขตราษฎร์บูรณะ10201912875.5000000000002020-07-152020-07-15
1251025เขตบางพลัด10201926400000000000002020-07-152020-07-15
1261026เขตดินแดง1020191117971.20000000034002020-07-152020-07-15
1271027เขตบึงกุ่ม10201928913847.8000000000002020-07-152020-07-15
1281028เขตสาทร10201917400000000000002020-07-152020-07-15
1291029เขตบางซื่อ102019232238102.600000000001162020-07-152020-07-15
1301030เขตจตุจักร10201932961.8000000000002020-07-152020-07-15
1311031เขตบางคอแหลม102019176125710000000013002020-07-152020-07-15
1321032เขตประเวศ10201928324887.60000000000732020-07-152020-07-15
1331033เขตคลองเตย10201940721853.6000000000002020-07-152020-07-15
1341034เขตสวนหลวง10201928623381.50209021800000002020-07-152020-07-15
1351035เขตจอมทอง10201931017757.1000000000002020-07-152020-07-15
1361036เขตดอนเมือง102019571571100000000000002020-07-152020-07-15
1371037เขตราชเทวี10201913400000000000002020-07-152020-07-15
1381038เขตลาดพร้าว10201927612545.38536665320082002020-07-152020-07-15
1391039เขตวัฒนา10201914612585.6010001101010032020-07-152020-07-15
1401040เขตบางแค10201922516472.9000000000002020-07-152020-07-15
1411041เขตหลักสี่10201942038691.95637400386800386002020-07-152020-07-15
1421042เขตสายไหม10201951500000000000002020-07-152020-07-15
1431043เขตคันนายาว10201928227396.8000000000002020-07-152020-07-15
1441044เขตสะพานสูง1020192392391000239239000000002020-07-152020-07-15
1451045เขตวังทองหลาง10201926111544.1000000000002020-07-152020-07-15
1461046เขตคลองสามวา10201944024655.9000000000002020-07-152020-07-15
1471047เขตบางนา10201920015879015800000000842020-07-152020-07-15
1481048เขตทวีวัฒนา10201914710168.7000000000002020-07-152020-07-15
1491049เขตทุ่งครุ10201919413569.62380212648330222020-07-152020-07-15
1501050เขตบางบอน102019803847.5000000000002020-07-152020-07-15
1511001เขตพระนคร11201998000000000000272020-07-152020-07-15
1521002เขตดุสิต11201929600000000000002020-07-152020-07-15
1531003เขตหนองจอก11201954143981.1000000000002020-07-152020-07-15
1541004เขตบางรัก112019746081.10000000000552020-07-152020-07-15
1551005เขตบางเขน11201928000000000000002020-07-152020-07-15
1561006เขตบางกะปิ1120191908946.80000000100882020-07-152020-07-15
1571007เขตปทุมวัน1120197100000000000002020-07-152020-07-15
1581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1120191076964.5000000000002020-07-152020-07-15
1591009เขตพระโขนง11201924820381.90900010000002020-07-152020-07-15
1601010เขตมีนบุรี11201942236486.3000028001200902020-07-152020-07-15
1611011เขตลาดกระบัง112019538173.2000000000002020-07-152020-07-15
1621012เขตยานนาวา1120199500000000000002020-07-152020-07-15
1631013เขตสัมพันธวงศ์1120191096862.4000000000002020-07-152020-07-15
1641014เขตพญาไท112019981919.40000000000242020-07-152020-07-15
1651015เขตธนบุรี1120192195826.50400000000142020-07-152020-07-15
1661016เขตบางกอกใหญ่1120191319270.20600090104002020-07-152020-07-15
1671017เขตห้วยขวาง11201910700000000000002020-07-152020-07-15
1681018เขตคลองสาน11201922918781.7000000000002020-07-152020-07-15
1691019เขตตลิ่งชัน11201924516266.100000162000002020-07-152020-07-15
1701020เขตบางกอกน้อย11201917512169.18640101700779002020-07-152020-07-15
1711021เขตบางขุนเทียน11201934600000000000002020-07-152020-07-15
1721022เขตภาษีเจริญ11201926800000000000002020-07-152020-07-15
1731023เขตหนองแขม11201940230976.9267267267267267267000002020-07-152020-07-15
1741024เขตราษฎร์บูรณะ11201912875.5000000000002020-07-152020-07-15
1751025เขตบางพลัด11201926400000000000002020-07-152020-07-15
1761026เขตดินแดง1120191117971.20000000034002020-07-152020-07-15
1771027เขตบึงกุ่ม11201928913847.8000000000002020-07-152020-07-15
1781028เขตสาทร11201917400000000000002020-07-152020-07-15
1791029เขตบางซื่อ112019232238102.600000000001162020-07-152020-07-15
1801030เขตจตุจักร11201932961.8000000000002020-07-152020-07-15
1811031เขตบางคอแหลม112019176125710000000013002020-07-152020-07-15
1821032เขตประเวศ11201928324887.60000000000732020-07-152020-07-15
1831033เขตคลองเตย11201940721853.6000000000002020-07-152020-07-15
1841034เขตสวนหลวง11201928623381.50209021800000002020-07-152020-07-15
1851035เขตจอมทอง11201931017757.1000000000002020-07-152020-07-15
1861036เขตดอนเมือง112019571571100000000000002020-07-152020-07-15
1871037เขตราชเทวี11201913400000000000002020-07-152020-07-15
1881038เขตลาดพร้าว11201927612545.38536665320082002020-07-152020-07-15
1891039เขตวัฒนา11201914612585.6010001101010032020-07-152020-07-15
1901040เขตบางแค11201922516472.9000000000002020-07-152020-07-15
1911041เขตหลักสี่11201942038691.95637400386800386002020-07-152020-07-15
1921042เขตสายไหม11201951500000000000002020-07-152020-07-15
1931043เขตคันนายาว11201928227396.8000000000002020-07-152020-07-15
1941044เขตสะพานสูง1120192392391000239239000000002020-07-152020-07-15
1951045เขตวังทองหลาง11201926111544.1000000000002020-07-152020-07-15
1961046เขตคลองสามวา11201944024655.9000000000002020-07-152020-07-15
1971047เขตบางนา11201920015879015800000000842020-07-152020-07-15
1981048เขตทวีวัฒนา11201914710168.7000000000002020-07-152020-07-15
1991049เขตทุ่งครุ11201919413569.62380212648330222020-07-152020-07-15
2001050เขตบางบอน112019803847.5000000000002020-07-152020-07-15
2011001เขตพระนคร12201998000000000000272020-07-152020-07-15
2021002เขตดุสิต12201929600000000000002020-07-152020-07-15
2031003เขตหนองจอก12201954143981.1000000000002020-07-152020-07-15
2041004เขตบางรัก122019746081.10000000000552020-07-152020-07-15
2051005เขตบางเขน12201928000000000000002020-07-152020-07-15
2061006เขตบางกะปิ1220191908946.80000000100882020-07-152020-07-15
2071007เขตปทุมวัน1220197100000000000002020-07-152020-07-15
2081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1220191076964.5000000000002020-07-152020-07-15
2091009เขตพระโขนง12201924820381.90900010000002020-07-152020-07-15
2101010เขตมีนบุรี12201942236486.3000028001200902020-07-152020-07-15
2111011เขตลาดกระบัง122019538499.1000000000002020-07-152020-07-15
2121012เขตยานนาวา1220199500000000000002020-07-152020-07-15
2131013เขตสัมพันธวงศ์1220191096862.4000000000002020-07-152020-07-15
2141014เขตพญาไท122019987576.50000000000242020-07-152020-07-15
2151015เขตธนบุรี1220192195826.50400000000142020-07-152020-07-15
2161016เขตบางกอกใหญ่1220191319270.20600090104002020-07-152020-07-15
2171017เขตห้วยขวาง12201910700000000000002020-07-152020-07-15
2181018เขตคลองสาน12201922918781.7000000000002020-07-152020-07-15
2191019เขตตลิ่งชัน12201924516266.100000162000002020-07-152020-07-15
2201020เขตบางกอกน้อย12201917512169.18640101700779002020-07-152020-07-15
2211021เขตบางขุนเทียน12201934600000000000002020-07-152020-07-15
2221022เขตภาษีเจริญ12201926800000000000002020-07-152020-07-15
2231023เขตหนองแขม12201940230976.9267267267267267267000002020-07-152020-07-15
2241024เขตราษฎร์บูรณะ12201912875.5000000000002020-07-152020-07-15
2251025เขตบางพลัด12201926400000000000002020-07-152020-07-15
2261026เขตดินแดง1220191117971.20000000034002020-07-152020-07-15
2271027เขตบึงกุ่ม12201928913847.8000000000002020-07-152020-07-15
2281028เขตสาทร12201917400000000000002020-07-152020-07-15
2291029เขตบางซื่อ122019232238102.600000000001162020-07-152020-07-15
2301030เขตจตุจักร12201932961.8000000000002020-07-152020-07-15
2311031เขตบางคอแหลม122019176125710000000013002020-07-152020-07-15
2321032เขตประเวศ12201928324887.60000000000732020-07-152020-07-15
2331033เขตคลองเตย12201940721853.6000000000002020-07-152020-07-15
2341034เขตสวนหลวง12201928623381.50209021800000002020-07-152020-07-15
2351035เขตจอมทอง12201931017757.1000000000002020-07-152020-07-15
2361036เขตดอนเมือง122019571571100000000000002020-07-152020-07-15
2371037เขตราชเทวี12201913400000000000002020-07-152020-07-15
2381038เขตลาดพร้าว12201927612545.38536665320082002020-07-152020-07-15
2391039เขตวัฒนา12201914612585.6010001101010032020-07-152020-07-15
2401040เขตบางแค12201922516472.9000000000002020-07-152020-07-15
2411041เขตหลักสี่12201942038691.95637400386800386002020-07-152020-07-15
2421042เขตสายไหม12201951500000000000002020-07-152020-07-15
2431043เขตคันนายาว12201928227396.8000000000002020-07-152020-07-15
2441044เขตสะพานสูง1220192392391000239239000000002020-07-152020-07-15
2451045เขตวังทองหลาง12201926111544.1000000000002020-07-152020-07-15
2461046เขตคลองสามวา12201944024655.9000000000002020-07-152020-07-15
2471047เขตบางนา12201920015879015800000000842020-07-152020-07-15
2481048เขตทวีวัฒนา12201914710168.7000000000002020-07-152020-07-15
2491049เขตทุ่งครุ12201919413569.62380212648330222020-07-152020-07-15
2501050เขตบางบอน122019803847.5000000000002020-07-152020-07-15
2521002เขตดุสิต01202029600000000000002020-07-152020-08-11
2531003เขตหนองจอก01202054143981.1000000000002020-07-152020-08-11
2541004เขตบางรัก012020746081.101000000028552020-07-152020-08-11
2551005เขตบางเขน01202028000000000000002020-07-152020-08-11
2561006เขตบางกะปิ0120201908946.80000000106882020-07-152020-08-11
2571007เขตปทุมวัน0120207100000000000002020-07-152020-08-11
2581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0120201076964.50000000036702020-07-152020-08-11
2591009เขตพระโขนง01202024821687.1090001000021002020-07-152020-08-11
2601010เขตมีนบุรี01202042241097.200004600120125902020-07-152020-08-11
2611011เขตลาดกระบัง012020538499.1000000000002020-07-152020-08-11
2621012เขตยานนาวา0120209500000000000002020-07-152020-08-11
2631013เขตสัมพันธวงศ์0120201096862.4000000000002020-07-152020-08-11
2641014เขตพญาไท012020987576.50000000100242020-07-152020-08-11
2651015เขตธนบุรี0120202195826.5012120000000142020-07-152020-08-11
2681018เขตคลองสาน012020229264115.3000000000002020-07-152020-08-11
2671017เขตห้วยขวาง01202010700000000000002020-07-152020-08-11
2691019เขตตลิ่งชัน01202024520483.30000020400020402020-07-152020-08-11
2701020เขตบางกอกน้อย012020175182104893010175002617517502020-07-152020-08-11
2711021เขตบางขุนเทียน01202034600000000000002020-07-152020-08-11
2721022เขตภาษีเจริญ012020268000000000005202020-07-152020-08-11
2731023เขตหนองแขม01202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-08-11
2741024เขตราษฎร์บูรณะ01202012875.5000000000102020-07-152020-08-11
2751025เขตบางพลัด01202026400000000000002020-07-152020-08-11
2761026เขตดินแดง0120201119585.6032002200343402020-07-152020-08-11
2771027เขตบึงกุ่ม01202028913847.800000000012702020-07-152020-08-11
2781028เขตสาทร01202017400000000000002020-07-152020-08-11
2791029เขตบางซื่อ012020232238102.60000011600001162020-07-152020-08-11
2801030เขตจตุจักร01202032961.8000000000002020-07-152020-08-11
2811031เขตบางคอแหลม0120201761257103902641855131302020-07-152020-08-11
2821032เขตประเวศ01202028324887.6021000001208732020-07-152020-08-11
2831033เขตคลองเตย01202040725261.9000000000002020-07-152020-08-11
2841034เขตสวนหลวง01202028623381.5020902180000219002020-07-152020-08-11
2851035เขตจอมทอง01202031026585.5000000000002020-07-152020-08-11
2861036เขตดอนเมือง012020571571100000000000002020-07-152020-08-11
2871037เขตราชเทวี01202013400000000000002020-07-152020-08-11
2881038เขตลาดพร้าว01202027612545.385366653210826302020-07-152020-08-11
2891039เขตวัฒนา01202014612585.60100051010103232020-07-152020-08-11
2901040เขตบางแค01202022521193.8000000000002020-07-152020-08-11
2911041เขตหลักสี่0120204204201004204208042080042042002020-07-152020-08-11
2921042เขตสายไหม01202051500000000000002020-07-152020-08-11
2931043เขตคันนายาว01202028227396.8000000000002020-07-152020-08-11
2941044เขตสะพานสูง012020239239100023923900000023902020-07-152020-08-11
2961046เขตคลองสามวา01202044024655.900000000241002020-07-152020-08-11
2971047เขตบางนา01202020015879015800000000842020-07-152020-08-11
2981048เขตทวีวัฒนา01202014710168.7000000000002020-07-152020-08-11
2991049เขตทุ่งครุ01202019413569.62366012134483395222020-07-152020-08-11
3001050เขตบางบอน012020803847.5000000000002020-07-152020-08-11
3011001เขตพระนคร02202098000000000000272020-07-152020-08-11
3021002เขตดุสิต02202029600000000000002020-07-152020-08-11
3031003เขตหนองจอก02202054143981.1000000000002020-07-152020-08-11
3041004เขตบางรัก022020746081.101000000028552020-07-152020-08-11
3051005เขตบางเขน02202028000000000000002020-07-152020-08-11
3071007เขตปทุมวัน0220207100000000000002020-07-152020-08-11
3061006เขตบางกะปิ0220201908946.80000000106882020-07-152020-08-11
3081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0220201076964.50000000036702020-07-152020-08-11
3091009เขตพระโขนง02202024821687.1090001000021002020-07-152020-08-11
3101010เขตมีนบุรี02202042241097.200004600120125902020-07-152020-08-11
3111011เขตลาดกระบัง022020538499.1000000000002020-07-152020-08-11
3121012เขตยานนาวา0220209500000000000002020-07-152020-08-11
3131013เขตสัมพันธวงศ์0220201096862.4000000000002020-07-152020-08-11
3141014เขตพญาไท022020987576.50000000100242020-07-152020-08-11
3151015เขตธนบุรี0220202195826.5012120000000142020-07-152020-08-11
3161016เขตบางกอกใหญ่022020131153116.806000120104002020-07-152020-08-11
3171017เขตห้วยขวาง02202010700000000000002020-07-152020-08-11
3181018เขตคลองสาน022020229264115.3000000000002020-07-152020-08-11
3201020เขตบางกอกน้อย022020175182104893010175002617517502020-07-152020-08-11
3211021เขตบางขุนเทียน02202034600000000000002020-07-152020-08-11
3231023เขตหนองแขม02202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-08-11
3221022เขตภาษีเจริญ022020268000000000005202020-07-152020-08-11
3241024เขตราษฎร์บูรณะ02202012875.5000000000102020-07-152020-08-11
3251025เขตบางพลัด02202026400000000000002020-07-152020-08-11
3261026เขตดินแดง0220201119585.6032002200343402020-07-152020-08-11
3271027เขตบึงกุ่ม02202028913847.800000000012702020-07-152020-08-11
3281028เขตสาทร02202017400000000000002020-07-152020-08-11
3291029เขตบางซื่อ022020232238102.60000011600001162020-07-152020-08-11
3301030เขตจตุจักร02202032961.8000000000002020-07-152020-08-11
3311031เขตบางคอแหลม0220201761257103902641855131302020-07-152020-08-11
3321032เขตประเวศ02202028324887.6021000001208732020-07-152020-08-11
3331033เขตคลองเตย02202040725261.9000000000002020-07-152020-08-11
3341034เขตสวนหลวง02202028623381.5020902180000219002020-07-152020-08-11
3351035เขตจอมทอง02202031026585.5000000000002020-07-152020-08-11
3361036เขตดอนเมือง022020571571100000000000002020-07-152020-08-11
3371037เขตราชเทวี02202013400000000000002020-07-152020-08-11
3381038เขตลาดพร้าว02202027612545.385366653210826302020-07-152020-08-11
3391039เขตวัฒนา02202014612585.60100051010103232020-07-152020-08-11
3401040เขตบางแค02202022521193.8000000000002020-07-152020-08-11
3411041เขตหลักสี่0220204204201004204208042080042042002020-07-152020-08-11
3421042เขตสายไหม02202051500000000000002020-07-152020-08-11
3431043เขตคันนายาว02202028227396.8000000000002020-07-152020-08-11
3441044เขตสะพานสูง022020239239100023923900000023902020-07-152020-08-11
3461046เขตคลองสามวา02202044024655.900000000241002020-07-152020-08-11
3471047เขตบางนา02202020015879015800000000842020-07-152020-08-11
3481048เขตทวีวัฒนา02202014710168.7000000000002020-07-152020-08-11
3491049เขตทุ่งครุ02202019413569.62366012134483395222020-07-152020-08-11
3501050เขตบางบอน022020803847.5000000000002020-07-152020-08-11
3511001เขตพระนคร03202098000000000000272020-07-152020-08-11
3521002เขตดุสิต03202029600000000000002020-07-152020-08-11
3541004เขตบางรัก032020746081.101000000040552020-07-152020-08-11
3531003เขตหนองจอก03202054143981.1000000000002020-07-152020-08-11
3551005เขตบางเขน03202028000000000000002020-07-152020-08-11
3561006เขตบางกะปิ0320201908946.80000000106882020-07-152020-08-11
3581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0320201077166.40000000036702020-07-152020-08-11
3571007เขตปทุมวัน0320207100000000000002020-07-152020-08-11
3591009เขตพระโขนง03202024821687.1090001000021002020-07-152020-08-11
3601010เขตมีนบุรี03202042241097.200004600120125902020-07-152020-08-11
3611011เขตลาดกระบัง032020538499.10200000004702020-07-152020-08-11
3621012เขตยานนาวา0320209500000000000002020-07-152020-08-11
3631013เขตสัมพันธวงศ์0320201096862.4000000000002020-07-152020-08-11
3641014เขตพญาไท032020987980.60000000100242020-07-152020-08-11
3651015เขตธนบุรี0320202195826.5012120000000142020-07-152020-08-11
3661016เขตบางกอกใหญ่032020131153116.806000140114002020-07-152020-08-11
3671017เขตห้วยขวาง03202010700000000000002020-07-152020-08-11
3681018เขตคลองสาน032020229264115.3000000000002020-07-152020-08-11
3691019เขตตลิ่งชัน03202024520483.30000020400020402020-07-152020-08-11
3711021เขตบางขุนเทียน03202034600000000000002020-07-152020-08-11
3701020เขตบางกอกน้อย032020175182104893010175002617517502020-07-152020-08-11
3731023เขตหนองแขม03202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-08-11
3741024เขตราษฎร์บูรณะ03202012875.5000000000102020-07-152020-08-11
3751025เขตบางพลัด03202026400000000000002020-07-152020-08-11
3761026เขตดินแดง0320201119585.6032002200343402020-07-152020-08-11
3771027เขตบึงกุ่ม03202028913847.800000000012702020-07-152020-08-11
3781028เขตสาทร03202017400000000000002020-07-152020-08-11
3791029เขตบางซื่อ032020232238102.60000011600001162020-07-152020-08-11
3801030เขตจตุจักร03202032961.8000000000002020-07-152020-08-11
3811031เขตบางคอแหลม0320201761257103902641855131302020-07-152020-08-11
3831033เขตคลองเตย03202040725261.9000000000002020-07-152020-08-11
3821032เขตประเวศ03202028324887.6021000001208732020-07-152020-08-11
3841034เขตสวนหลวง03202028623381.5020902180000219002020-07-152020-08-11
3851035เขตจอมทอง03202031026585.5000000000002020-07-152020-08-11
3861036เขตดอนเมือง032020571571100000000000002020-07-152020-08-11
3871037เขตราชเทวี03202013400000000000002020-07-152020-08-11
3891039เขตวัฒนา03202014612585.60100051010103232020-07-152020-08-11
3881038เขตลาดพร้าว03202027612545.385366653210826302020-07-152020-08-11
3901040เขตบางแค03202022521193.80211002110000002020-07-152020-08-11
3911041เขตหลักสี่0320204204201004204208042080042042002020-07-152020-08-11
3921042เขตสายไหม03202051500000000000002020-07-152020-08-11
3931043เขตคันนายาว03202028227396.8000000000002020-07-152020-08-11
3941044เขตสะพานสูง032020239239100023923900000023902020-07-152020-08-11
3951045เขตวังทองหลาง03202026116362.500001320002713202020-07-152020-08-11
3961046เขตคลองสามวา03202044024655.900000000241002020-07-152020-08-11
3971047เขตบางนา03202020015879015800050000842020-07-152020-08-11
3981048เขตทวีวัฒนา032020147163110.9000000000002020-07-152020-08-11
3991049เขตทุ่งครุ03202019413569.62366012134483395222020-07-152020-08-11
4001050เขตบางบอน032020807998.80790000000002020-07-152020-08-11
4011001เขตพระนคร04202098000000000000272020-07-152020-08-11
4031003เขตหนองจอก04202054143981.1000000000002020-07-152020-08-11
4041004เขตบางรัก042020746081.101000000040552020-07-152020-08-11
4051005เขตบางเขน04202028000000000000002020-07-152020-08-11
4061006เขตบางกะปิ0420201908946.80000000106882020-07-152020-08-11
4071007เขตปทุมวัน0420207100000000000002020-07-152020-08-11
4081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0420201077166.40000000036702020-07-152020-08-11
4091009เขตพระโขนง04202024821687.1090001000021602020-07-152020-08-11
4101010เขตมีนบุรี04202042241097.200004600120125902020-07-152020-08-11
4131013เขตสัมพันธวงศ์0420201096862.4000000000002020-07-152020-08-11
4111011เขตลาดกระบัง042020538499.10200000004702020-07-152020-08-11
4121012เขตยานนาวา0420209500000000000002020-07-152020-08-11
4141014เขตพญาไท042020987980.60000000100242020-07-152020-08-11
4151015เขตธนบุรี0420202195826.5012120000000142020-07-152020-08-11
4161016เขตบางกอกใหญ่042020131153116.806000140114002020-07-152020-08-11
4171017เขตห้วยขวาง04202010700000000000002020-07-152020-08-11
4181018เขตคลองสาน042020229264115.3000000000002020-07-152020-08-11
4191019เขตตลิ่งชัน04202024520483.30000020400020402020-07-152020-08-11
4211021เขตบางขุนเทียน04202034600000000000002020-07-152020-08-11
4201020เขตบางกอกน้อย042020175182104893010175002617517502020-07-152020-08-11
4221022เขตภาษีเจริญ042020268000000000005202020-07-152020-08-11
4231023เขตหนองแขม04202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-08-11
4241024เขตราษฎร์บูรณะ04202012875.5000000000102020-07-152020-08-11
4271027เขตบึงกุ่ม04202028913847.800000000012702020-07-152020-08-11
4281028เขตสาทร04202017400000000000002020-07-152020-08-11
4291029เขตบางซื่อ042020232238102.60000011600001162020-07-152020-08-11
4301030เขตจตุจักร04202032961.8000000000002020-07-152020-08-11
4311031เขตบางคอแหลม0420201761257103902641855131302020-07-152020-08-11
4321032เขตประเวศ04202028324887.6021000001208732020-07-152020-08-11
4331033เขตคลองเตย04202040725261.9000000000002020-07-152020-08-11
4341034เขตสวนหลวง04202028623381.5020902180000219002020-07-152020-08-11
4351035เขตจอมทอง04202031026585.5000000000002020-07-152020-08-11
4361036เขตดอนเมือง042020571571100000000000002020-07-152020-08-11
4371037เขตราชเทวี04202013400000000000002020-07-152020-08-11
4381038เขตลาดพร้าว04202027612545.385366653210826302020-07-152020-08-11
4391039เขตวัฒนา04202014612585.60100051010103232020-07-152020-08-11
4421042เขตสายไหม04202051500000000000002020-07-152020-08-11
4401040เขตบางแค04202022521193.80211002110000002020-07-152020-08-11
4411041เขตหลักสี่0420204204201004204208042080042042002020-07-152020-08-11
4431043เขตคันนายาว04202028227396.8000000000002020-07-152020-08-11
4441044เขตสะพานสูง042020239239100023923900000023902020-07-152020-08-11
4451045เขตวังทองหลาง04202026116362.500001320002713202020-07-152020-08-11
4461046เขตคลองสามวา04202044024655.900000000241002020-07-152020-08-11
4471047เขตบางนา04202020015879015800050000842020-07-152020-08-11
4481048เขตทวีวัฒนา042020147163110.9000000000002020-07-152020-08-11
4491049เขตทุ่งครุ04202019413569.62366012134483395222020-07-152020-08-11
4501050เขตบางบอน042020807998.80790000000002020-07-152020-08-11
4511001เขตพระนคร07202098000000000000272020-08-102020-08-11
4521002เขตดุสิต07202029624683.1212000002514902020-08-102020-08-11
4531003เขตหนองจอก072020541541100000000000002020-08-102020-08-11
4541004เขตบางรัก072020746486.501000000041552020-08-102020-08-11
4551005เขตบางเขน07202028000000000000002020-08-102020-08-11
4561006เขตบางกะปิ07202019012666.30000000108882020-08-102020-08-11
4571007เขตปทุมวัน0720207100000000000002020-08-102020-08-11
4591009เขตพระโขนง07202024824498.49200000004324402020-08-102020-08-11
4601010เขตมีนบุรี07202042241097.20000300000271902020-08-102020-08-11
4611011เขตลาดกระบัง072020538499.10200000004702020-08-102020-08-11
4621012เขตยานนาวา0720209500000000000002020-08-102020-08-11
4631013เขตสัมพันธวงศ์0720201097770.600000502504702020-08-102020-08-11
4641014เขตพญาไท07202098981000000000002242020-08-102020-08-11
4651015เขตธนบุรี07202021913260.301212000000100142020-08-102020-08-11
4661016เขตบางกอกใหญ่072020131131100181508312461453202020-08-102020-08-11
4671017เขตห้วยขวาง07202010700000000000002020-08-102020-08-11
4681018เขตคลองสาน072020229229100000000000002020-08-102020-08-11
4691019เขตตลิ่งชัน07202024520483.30000020406020402020-08-102020-08-11
4701020เขตบางกอกน้อย072020175175100893010175002617517502020-08-102020-08-11
4711021เขตบางขุนเทียน07202034626275.7000000000002020-08-102020-08-11
4721022เขตภาษีเจริญ07202026800000000000002020-08-102020-08-11
4731023เขตหนองแขม07202040230976.930930930930930930900030302020-08-102020-08-11
4741024เขตราษฎร์บูรณะ0720201287760.20000000007702020-08-102020-08-11
4751025เขตบางพลัด07202026400000000000002020-08-102020-08-11
4761026เขตดินแดง0720201111111000132002200373702020-08-102020-08-11
4771027เขตบึงกุ่ม07202028917660.900000000017602020-08-102020-08-11
4781028เขตสาทร07202017400000000000002020-08-102020-08-11
511001เขตพระนคร06202098000000000000272020-07-102020-08-11
541004เขตบางรัก062020746385.101000000040552020-07-102020-08-11
851035เขตจอมทอง06202031026585.523020621521421521221220522026302020-07-102020-08-11
2511001เขตพระนคร01202098000000000000272020-07-152020-08-11
2661016เขตบางกอกใหญ่012020131153116.806000120104002020-07-152020-08-11
2951045เขตวังทองหลาง01202026111544.1000000000002020-07-152020-08-11
3191019เขตตลิ่งชัน02202024520483.30000020400020402020-07-152020-08-11
3451045เขตวังทองหลาง02202026111544.1000000000002020-07-152020-08-11
3721022เขตภาษีเจริญ032020268000000000005202020-07-152020-08-11
4021002เขตดุสิต04202029600000000000002020-07-152020-08-11
4251025เขตบางพลัด04202026400000000000002020-07-152020-08-11
4261026เขตดินแดง0420201119585.6032002200343402020-07-152020-08-11
4581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0720201077872.90000000037502020-08-102020-08-11
4791029เขตบางซื่อ072020232232100000002090020901162020-08-102020-08-11
4801030เขตจตุจักร07202032932910006000000032802020-08-102020-08-11
4811031เขตบางคอแหลม0720201761257103902641855131302020-08-102020-08-11
4821032เขตประเวศ07202028325590.12626280005290732020-08-102020-08-11
4831033เขตคลองเตย07202040725261.901770001770075002020-08-102020-08-11
5061006เขตบางกะปิ08202019016486.30000000108882020-09-102020-09-14
4841034เขตสวนหลวง07202028623682.5022402260000227002020-08-102020-08-11
4851035เขตจอมทอง07202031026585.523020621521421521221220522026302020-08-102020-08-11
4861036เขตดอนเมือง07202057157110000000000057102020-08-102020-08-11
4871037เขตราชเทวี07202013400000000000002020-08-102020-08-11
4911041เขตหลักสี่0720204204201004204204204204204200042042002020-08-102020-08-11
4881038เขตลาดพร้าว07202027612545.385366653210826302020-08-102020-08-11
4891039เขตวัฒนา07202014614196.60100059013164832020-08-102020-08-11
4901040เขตบางแค07202022521193.8021102112110000002020-08-102020-08-11
4921042เขตสายไหม07202051500000000000002020-08-102020-08-11
5011001เขตพระนคร08202098981000000010060272020-09-102020-09-14
4931043เขตคันนายาว072020282282100000000016026602020-08-102020-08-11
4941044เขตสะพานสูง07202023923910023923921600000023902020-08-102020-08-11
4951045เขตวังทองหลาง07202026116362.500001320002713202020-08-102020-08-11
4961046เขตคลองสามวา07202044031270.900000000312002020-08-102020-08-11
4971047เขตบางนา07202020020010001780005000150842020-08-102020-08-11
4981048เขตทวีวัฒนา072020147147100000000000002020-08-102020-08-11
4991049เขตทุ่งครุ07202019416082.5417301213941437115222020-08-102020-08-11
5001050เขตบางบอน072020807998.80790000100002020-08-102020-08-11
5021002เขตดุสิต08202029624683.1212000002514902020-09-102020-09-14
5031003เขตหนองจอก082020541541100000000000002020-09-102020-09-14
5041004เขตบางรัก082020746689.201000000041552020-09-102020-09-14
5051005เขตบางเขน08202028000000000000002020-09-102020-09-14
5071007เขตปทุมวัน0820207100000000000002020-09-102020-09-14
5081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0820201077872.90000000037502020-09-102020-09-14
5111011เขตลาดกระบัง082020538499.10200000004702020-09-102020-09-14
5091009เขตพระโขนง08202024824498.49200000055524402020-09-102020-09-14
5101010เขตมีนบุรี08202042241097.20000350000282902020-09-102020-09-14
5121012เขตยานนาวา0820209500000000000002020-09-102020-09-14
5131013เขตสัมพันธวงศ์0820201097770.600000502005202020-09-102020-09-14
5141014เขตพญาไท08202098981000000000102242020-09-102020-09-14
5151015เขตธนบุรี08202021913762.601212000000105142020-09-102020-09-14
5221022เขตภาษีเจริญ08202026800000000000002020-09-102020-09-14
5161016เขตบางกอกใหญ่082020131131100181508312461453202020-09-102020-09-14
5171017เขตห้วยขวาง08202010700000000000002020-09-102020-09-14
5181018เขตคลองสาน082020229229100000000000002020-09-102020-09-14
5191019เขตตลิ่งชัน08202024520483.30000020406020402020-09-102020-09-14
5201020เขตบางกอกน้อย082020175175100893010175002617517502020-09-102020-09-14
5211021เขตบางขุนเทียน08202034626275.7000000000002020-09-102020-09-14
5231023เขตหนองแขม08202040230976.930930930930930930900030302020-09-102020-09-14
5241024เขตราษฎร์บูรณะ08202012887680000000008702020-09-102020-09-14
5251025เขตบางพลัด082020264264100681080000000002020-09-102020-09-14
5261026เขตดินแดง0820201111111000132002200373702020-09-102020-09-14
5271027เขตบึงกุ่ม08202028917660.900000000017602020-09-102020-09-14
5281028เขตสาทร08202017400000000000002020-09-102020-09-14
5321032เขตประเวศ08202028326392.977254904905390732020-09-102020-09-14
5291029เขตบางซื่อ082020232232100000002090020901162020-09-102020-09-14
5301030เขตจตุจักร08202032932910006000000032802020-09-102020-09-14
5311031เขตบางคอแหลม0820201761257103902641855131302020-09-102020-09-14
5351035เขตจอมทอง08202031026585.523020621521421521221220522026302020-09-102020-09-14
5361036เขตดอนเมือง08202057157110000000000057102020-09-102020-09-14
5331033เขตคลองเตย08202040725261.901770001770075002020-09-102020-09-14
5341034เขตสวนหลวง08202028623883.2022702290000229002020-09-102020-09-14
5371037เขตราชเทวี08202013400000000000002020-09-102020-09-14
5381038เขตลาดพร้าว08202027612545.385366653210826302020-09-102020-09-14
5391039เขตวัฒนา0820201461461000000055012126732020-09-102020-09-14
5401040เขตบางแค08202022521193.8021102112110000002020-09-102020-09-14
5411041เขตหลักสี่0820204204201004204204204204204200042042002020-09-102020-09-14
5421042เขตสายไหม08202051500000000000002020-09-102020-09-14
5461046เขตคลองสามวา08202044033375.700000000333002020-09-102020-09-14
5431043เขตคันนายาว082020282282100000000016026602020-09-102020-09-14
5441044เขตสะพานสูง0820202392391002392392392390000023902020-09-102020-09-14
5451045เขตวังทองหลาง08202026116362.500001320002713202020-09-102020-09-14
5481048เขตทวีวัฒนา082020147147100000000000002020-09-102020-09-14
5471047เขตบางนา08202020020010001780005000150842020-09-102020-09-14
5491049เขตทุ่งครุ08202019416082.5417301213941437115222020-09-102020-09-14
5501050เขตบางบอน082020807998.80790000100002020-09-102020-09-14
5521002เขตดุสิต09202029624683.1212000002514902020-09-292020-10-03
5541004เขตบางรัก092020746689.201000000041552020-09-292020-10-03
5531003เขตหนองจอก092020541541100000000000002020-09-292020-10-03
5571007เขตปทุมวัน0920207100000000000002020-09-292020-10-03
5551005เขตบางเขน09202028000000000000002020-09-292020-10-03
5561006เขตบางกะปิ09202019016687.40000000108882020-09-292020-10-03
5511001เขตพระนคร09202098981000000010120272020-09-292020-10-03
5581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0920201077872.90000000037502020-09-292020-10-03
5591009เขตพระโขนง09202024823594.8250000000023502020-09-292020-10-03
5601010เขตมีนบุรี09202042241097.20000440000281902020-09-292020-10-03
5611011เขตลาดกระบัง092020538499.10200000004702020-09-292020-10-03
5621012เขตยานนาวา09202095951000000000438802020-09-292020-10-03
5631013เขตสัมพันธวงศ์0920201097972.500000601505802020-09-292020-10-03
5641014เขตพญาไท092020989596.90000000300242020-09-292020-10-03
5651015เขตธนบุรี09202021913762.601212000000105142020-09-292020-10-03
5661016เขตบางกอกใหญ่092020131131100181508312461453202020-09-292020-10-03
5671017เขตห้วยขวาง09202010700000000000002020-09-292020-10-03
5681018เขตคลองสาน092020229229100000000000002020-09-292020-10-03
5691019เขตตลิ่งชัน09202024520483.30000020406020402020-09-292020-10-03
5701020เขตบางกอกน้อย092020175175100893010175002617517502020-09-292020-10-03
5711021เขตบางขุนเทียน09202034626275.7000000000002020-09-292020-10-03
5721022เขตภาษีเจริญ09202026800000000000002020-09-292020-10-03
5731023เขตหนองแขม09202040230375.430330330330330330300030302020-09-292020-10-03
5741024เขตราษฎร์บูรณะ0920201288969.50000000008902020-09-292020-10-03
5751025เขตบางพลัด092020264264100681080000000002020-09-292020-10-03
5761026เขตดินแดง0920201111111000132002200373702020-09-292020-10-03
5771027เขตบึงกุ่ม09202028917660.900000000017602020-09-292020-10-03
5781028เขตสาทร09202017412672.401260126012626212602020-09-292020-10-03
5791029เขตบางซื่อ092020232232100000002090020901162020-09-292020-10-03
5801030เขตจตุจักร09202032932910006000000032802020-09-292020-10-03
5811031เขตบางคอแหลม0920201761257103902641855131302020-09-292020-10-03
5821032เขตประเวศ09202028325991.575255604905390732020-09-292020-10-03
5831033เขตคลองเตย09202040725261.901770001770075002020-09-292020-10-03
5841034เขตสวนหลวง09202028623883.2022702290000229002020-09-292020-10-03
5851035เขตจอมทอง09202031026585.523020621521421521221220522026302020-09-292020-10-03
5861036เขตดอนเมือง09202057157110000000000057102020-09-292020-10-03
5871037เขตราชเทวี0920201348563.4850008500008502020-09-292020-10-03
5881038เขตลาดพร้าว09202027612545.385366653210826302020-09-292020-10-03
5891039เขตวัฒนา0920201461461000100054012126732020-09-292020-10-03
5901040เขตบางแค09202022521193.8021102112110000002020-09-292020-10-03
5911041เขตหลักสี่0920204204201004204204204204204200042042002020-09-292020-10-03
5921042เขตสายไหม09202051500000000000002020-09-292020-10-03
5931043เขตคันนายาว092020282282100000000016026602020-09-292020-10-03
5941044เขตสะพานสูง0920202392391002392392392390000023902020-09-292020-10-03
5951045เขตวังทองหลาง09202026114856.700001170002713202020-09-292020-10-03
5961046เขตคลองสามวา09202044033375.700000000333002020-09-292020-10-03
5971047เขตบางนา09202020020010002000005000150842020-09-292020-10-03
5981048เขตทวีวัฒนา092020147147100000000000002020-09-292020-10-03
5991049เขตทุ่งครุ09202019416082.5417301213941437115222020-09-292020-10-03
6001050เขตบางบอน0920208072900720000100002020-09-292020-10-03ตาราง : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1) จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2) จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

idhccodehcnamethrepmonthrepyearvolbma_trainvolbma_activevolbma_active_rvolbma_commuvolbma_partvolbma_counseladddateupdatedate
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0520209000002020-05-262020-08-11
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0520209444.44442020-05-262020-08-11
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0520209000002020-05-262020-08-11
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0520209000002020-05-262020-08-11
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0520209000002020-05-262020-08-11
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0520209000002020-05-262020-08-11
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0520209000002020-05-262020-08-11
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0520209000002020-05-262020-08-11
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0520209444.44332020-05-262020-08-11
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0520209000002020-05-262020-08-11
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0520209000002020-05-262020-08-11
14HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0520209000002020-05-262020-08-11
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0520209111.11112020-05-262020-08-11
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0520209555.64552020-05-262020-08-11
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0520209000002020-05-262020-08-11
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0520209000002020-05-262020-08-11
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0520209777.87672020-05-262020-08-11
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0520209000002020-05-262020-08-11
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง052020991009942020-05-262020-08-11
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0520209444.44222020-05-262020-08-11
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0520209000002020-05-262020-08-11
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0520209000002020-05-262020-08-11
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0520209444.44242020-05-262020-08-11
26HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0520209777.87662020-05-262020-08-11
27HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0520209000002020-05-262020-08-11
28HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0520209444.44442020-05-262020-08-11
30HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0520209111.10112020-05-262020-08-11
29HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0520209000002020-05-262020-08-11
31HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0520209000002020-05-262020-08-11
32HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0520209000002020-05-262020-08-11
33HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0520209333.33322020-05-262020-08-11
34HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0520209222.22022020-05-262020-08-11
35HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0520209000002020-05-262020-08-11
36HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0520209000002020-05-262020-08-11
37HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0520209000002020-05-262020-08-11
38HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0520209444.44442020-05-262020-08-11
39HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0520209000002020-05-262020-08-11
40HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0520209333.33332020-05-262020-08-11
41HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0520209000002020-05-262020-08-11
42HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0520209111.11102020-05-262020-08-11
43HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0520209000002020-05-262020-08-11
45HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0520209777.87542020-05-262020-08-11
46HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0520209000002020-05-262020-08-11
47HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0520209444.44432020-05-262020-08-11
49HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0520209000002020-05-262020-08-11
48HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา052020991009662020-05-262020-08-11
50HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0520209000002020-05-262020-08-11
51HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0520209555.65522020-05-262020-08-11
52HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0520209000002020-05-262020-08-11
53HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0520209000002020-05-262020-08-11
54HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0520209000002020-05-262020-08-11
55HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0520209000002020-05-262020-08-11
56HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0520209000002020-05-262020-08-11
58HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0520209000002020-05-262020-08-11
59HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0520209333.33222020-05-262020-08-11
60HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0520209000002020-05-262020-08-11
61HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0520209000002020-05-262020-08-11
62HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0520209222.22002020-05-262020-08-11
63HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0520209000002020-05-262020-08-11
64HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0520209333.33312020-05-262020-08-11
65HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40520209000002020-05-262020-08-11
66HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา0520209000002020-05-262020-08-11
67HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0520209666.76662020-05-262020-08-11
68HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0520209111.11102020-05-262020-08-11
69HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0620209000002020-07-102020-08-11
70HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0620209000002020-07-102020-08-11
71HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0620209444.44442020-07-102020-08-11
72HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0620209000002020-07-102020-08-11
73HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0620209000002020-07-102020-08-11
74HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0620209000002020-07-102020-08-11
75HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0620209000002020-07-102020-08-11
76HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0620209000002020-07-102020-08-11
77HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0620209000002020-07-102020-08-11
78HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0620209444.44332020-07-102020-08-11
79HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0620209000002020-07-102020-08-11
80HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0620209444.44442020-07-102020-08-11
81HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0620209000002020-07-102020-08-11
82HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0620209000002020-07-102020-08-11
83HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0620209111.11112020-07-102020-08-11
85HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0620209000002020-07-102020-08-11
84HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0620209555.64552020-07-102020-08-11
87HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0620209777.87672020-07-102020-08-11
88HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0620209000002020-07-102020-08-11
89HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง062020991009942020-07-102020-08-11
90HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0620209000002020-07-102020-08-11
91HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0620209444.44222020-07-102020-08-11
92HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0620209000002020-07-102020-08-11
93HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0620209444.44242020-07-102020-08-11
95HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0620209777.87662020-07-102020-08-11
96HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0620209000002020-07-102020-08-11
97HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0620209444.44442020-07-102020-08-11
99HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0620209111.10112020-07-102020-08-11
98HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0620209000002020-07-102020-08-11
100HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0620209000002020-07-102020-08-11
101HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0620209000002020-07-102020-08-11
102HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0620209333.33322020-07-102020-08-11
103HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0620209222.22022020-07-102020-08-11
105HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0620209000002020-07-102020-08-11
104HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0620209000002020-07-102020-08-11
106HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0620209000002020-07-102020-08-11
107HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0620209444.44442020-07-102020-08-11
108HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0620209000002020-07-102020-08-11
109HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0620209333.33332020-07-102020-08-11
110HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0620209000002020-07-102020-08-11
111HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0620209111.11102020-07-102020-08-11
112HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0620209000002020-07-102020-08-11
113HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0620209000002020-07-102020-08-11
114HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0620209777.87542020-07-102020-08-11
115HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0620209000002020-07-102020-08-11
116HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0620209444.44432020-07-102020-08-11
117HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา062020991009662020-07-102020-08-11
118HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0620209000002020-07-102020-08-11
119HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0620209000002020-07-102020-08-11
120HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0620209555.65522020-07-102020-08-11
121HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0620209000002020-07-102020-08-11
122HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0620209000002020-07-102020-08-11
123HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0620209000002020-07-102020-08-11
124HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0620209000002020-07-102020-08-11
126HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0620209000002020-07-102020-08-11
125HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0620209000002020-07-102020-08-11
127HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0620209000002020-07-102020-08-11
128HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0620209333.33222020-07-102020-08-11
137HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1020199000002020-07-162020-07-16
138HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1020199000002020-07-162020-07-16
139HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1020199444.44442020-07-162020-07-16
140HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1020199000002020-07-162020-07-16
141HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1020199000002020-07-162020-07-16
142HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1020199000002020-07-162020-07-16
143HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1020199000002020-07-162020-07-16
144HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020199000002020-07-162020-07-16
145HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1020199000002020-07-162020-07-16
146HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1020199333.33332020-07-162020-07-16
147HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1020199000002020-07-162020-07-16
148HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1020199222.22222020-07-162020-07-16
149HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1020199000002020-07-162020-07-16
150HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1020199000002020-07-162020-07-16
151HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1020199111.11112020-07-162020-07-16
152HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1020199000002020-07-162020-07-16
153HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1020199000002020-07-162020-07-16
154HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1020199000002020-07-162020-07-16
155HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1020199000002020-07-162020-07-16
156HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1020199000002020-07-162020-07-16
157HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1020199000002020-07-162020-07-16
158HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020199000002020-07-162020-07-16
159HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1020199000002020-07-162020-07-16
160HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1020199000002020-07-162020-07-16
161HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1020199444.44242020-07-162020-07-16
162HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1020199000002020-07-162020-07-16
163HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1020199555.65552020-07-162020-07-16
164HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1020199000002020-07-162020-07-16
165HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1020199000002020-07-162020-07-16
166HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1020199000002020-07-162020-07-16
167HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1020199000002020-07-162020-07-16
168HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1020199000002020-07-162020-07-16
169HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1020199000002020-07-162020-07-16
170HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1020199333.33322020-07-162020-07-16
131HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0620209222.22002020-07-102020-08-11
132HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0620209000002020-07-102020-08-11
133HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0620209333.33312020-07-102020-08-11
134HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40620209000002020-07-102020-08-11
136HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0620209666.76662020-07-102020-08-11
135HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา0620209000002020-07-102020-08-11
171HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1020199000002020-07-162020-07-16
172HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1020199000002020-07-162020-07-16
173HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1020199000002020-07-162020-07-16
174HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1020199000002020-07-162020-07-16
175HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020199444.44442020-07-162020-07-16
176HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1020199000002020-07-162020-07-16
177HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1020199333.33332020-07-162020-07-16
178HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1020199000002020-07-162020-07-16
179HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1020199000002020-07-162020-07-16
180HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020199000002020-07-162020-07-16
181HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1020199000002020-07-162020-07-16
182HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1020199000002020-07-162020-07-16
183HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020199000002020-07-162020-07-16
184HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1020199444.44432020-07-162020-07-16
185HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา102019991009662020-07-162020-07-16
186HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1020199000002020-07-162020-07-16
187HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1020199000002020-07-162020-07-16
188HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1020199000002020-07-162020-07-16
189HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1020199000002020-07-162020-07-16
190HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1020199000002020-07-162020-07-16
191HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1020199000002020-07-162020-07-16
192HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1020199000002020-07-162020-07-16
193HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1020199000002020-07-162020-07-16
194HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1020199000002020-07-162020-07-16
195HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1020199000002020-07-162020-07-16
196HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020199111.11112020-07-162020-07-16
197HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020199000002020-07-162020-07-16
198HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1020199000002020-07-162020-07-16
199HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1020199000002020-07-162020-07-16
200HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1020199000002020-07-162020-07-16
201HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1020199000002020-07-162020-07-16
202HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41020199000002020-07-162020-07-16
203HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1020199000002020-07-162020-07-16
204HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1020199000002020-07-162020-07-16
205HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1120199000002020-07-162020-07-16
206HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1120199000002020-07-162020-07-16
207HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1120199444.44442020-07-162020-07-16
208HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1120199000002020-07-162020-07-16
209HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1120199000002020-07-162020-07-16
210HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1120199000002020-07-162020-07-16
211HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1120199000002020-07-162020-07-16
212HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120199000002020-07-162020-07-16
213HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1120199000002020-07-162020-07-16
214HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1120199333.33332020-07-162020-07-16
215HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1120199000002020-07-162020-07-16
216HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1120199222.22222020-07-162020-07-16
217HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1120199000002020-07-162020-07-16
218HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1120199000002020-07-162020-07-16
219HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1120199111.11112020-07-162020-07-16
220HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1120199000002020-07-162020-07-16
221HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1120199000002020-07-162020-07-16
222HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1120199000002020-07-162020-07-16
223HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1120199000002020-07-162020-07-16
224HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1120199000002020-07-162020-07-16
225HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1120199000002020-07-162020-07-16
226HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1120199000002020-07-162020-07-16
227HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1120199000002020-07-162020-07-16
228HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1120199000002020-07-162020-07-16
229HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1120199444.44242020-07-162020-07-16
230HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1120199000002020-07-162020-07-16
231HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1120199555.65552020-07-162020-07-16
232HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1120199000002020-07-162020-07-16
233HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1120199000002020-07-162020-07-16
234HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1120199000002020-07-162020-07-16
235HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1120199000002020-07-162020-07-16
236HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1120199000002020-07-162020-07-16
237HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1120199000002020-07-162020-07-16
238HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1120199333.33322020-07-162020-07-16
239HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1120199000002020-07-162020-07-16
240HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1120199000002020-07-162020-07-16
241HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1120199000002020-07-162020-07-16
242HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1120199000002020-07-162020-07-16
243HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1120199444.44442020-07-162020-07-16
244HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1120199000002020-07-162020-07-16
245HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1120199333.33332020-07-162020-07-16
246HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1120199000002020-07-162020-07-16
247HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1120199000002020-07-162020-07-16
248HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1120199000002020-07-162020-07-16
249HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1120199000002020-07-162020-07-16
250HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1120199000002020-07-162020-07-16
251HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1120199000002020-07-162020-07-16
252HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1120199444.44432020-07-162020-07-16
253HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา112019991009662020-07-162020-07-16
254HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1120199000002020-07-162020-07-16
255HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1120199000002020-07-162020-07-16
256HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1120199000002020-07-162020-07-16
257HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1120199000002020-07-162020-07-16
258HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1120199000002020-07-162020-07-16
259HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1120199000002020-07-162020-07-16
260HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1120199000002020-07-162020-07-16
261HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120199000002020-07-162020-07-16
262HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1120199000002020-07-162020-07-16
263HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1120199000002020-07-162020-07-16
264HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1120199111.11112020-07-162020-07-16
265HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1120199000002020-07-162020-07-16
266HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1120199000002020-07-162020-07-16
267HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1120199000002020-07-162020-07-16
268HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1120199000002020-07-162020-07-16
269HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1120199000002020-07-162020-07-16
270HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41120199000002020-07-162020-07-16
271HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1120199000002020-07-162020-07-16
272HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1120199000002020-07-162020-07-16
273HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1220199000002020-07-162020-07-16
274HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1220199000002020-07-162020-07-16
275HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1220199444.44442020-07-162020-07-16
276HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1220199000002020-07-162020-07-16
277HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1220199000002020-07-162020-07-16
278HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1220199000002020-07-162020-07-16
279HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1220199000002020-07-162020-07-16
280HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1220199000002020-07-162020-07-16
281HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1220199000002020-07-162020-07-16
282HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1220199444.44332020-07-162020-07-16
283HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1220199000002020-07-162020-07-16
284HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1220199222.22222020-07-162020-07-16
285HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1220199000002020-07-162020-07-16
286HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1220199000002020-07-162020-07-16
287HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1220199111.11112020-07-162020-07-16
288HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1220199000002020-07-162020-07-16
289HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1220199000002020-07-162020-07-16
290HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1220199000002020-07-162020-07-16
291HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1220199000002020-07-162020-07-16
292HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1220199000002020-07-162020-07-16
293HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1220199000002020-07-162020-07-16
294HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1220199000002020-07-162020-07-16
295HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220199000002020-07-162020-07-16
296HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1220199000002020-07-162020-07-16
297HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1220199444.44242020-07-162020-07-16
298HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1220199000002020-07-162020-07-16
299HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1220199777.87662020-07-162020-07-16
300HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1220199000002020-07-162020-07-16
301HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1220199111.11112020-07-162020-07-16
302HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1220199000002020-07-162020-07-16
303HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1220199111.10112020-07-162020-07-16
304HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1220199000002020-07-162020-07-16
305HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1220199000002020-07-162020-07-16
306HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1220199333.33322020-07-162020-07-16
307HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1220199000002020-07-162020-07-16
308HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1220199000002020-07-162020-07-16
309HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1220199000002020-07-162020-07-16
310HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1220199000002020-07-162020-07-16
311HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1220199444.44442020-07-162020-07-16
312HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1220199000002020-07-162020-07-16
313HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1220199333.33332020-07-162020-07-16
314HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1220199000002020-07-162020-07-16
315HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1220199111.11102020-07-162020-07-16
316HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220199000002020-07-162020-07-16
317HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1220199000002020-07-162020-07-16
318HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1220199000002020-07-162020-07-16
319HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1220199000002020-07-162020-07-16
320HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1220199444.44432020-07-162020-07-16
321HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา122019991009662020-07-162020-07-16
322HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1220199000002020-07-162020-07-16
323HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1220199000002020-07-162020-07-16
324HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1220199000002020-07-162020-07-16
325HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1220199000002020-07-162020-07-16
326HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1220199000002020-07-162020-07-16
327HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1220199000002020-07-162020-07-16
328HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1220199000002020-07-162020-07-16
329HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1220199000002020-07-162020-07-16
330HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1220199000002020-07-162020-07-16
331HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1220199000002020-07-162020-07-16
332HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1220199333.33222020-07-162020-07-16
333HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1220199000002020-07-162020-07-16
334HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1220199000002020-07-162020-07-16
335HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1220199000002020-07-162020-07-16
336HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1220199000002020-07-162020-07-16
337HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1220199333.33312020-07-162020-07-16
338HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41220199000002020-07-162020-07-16
339HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1220199000002020-07-162020-07-16
340HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1220199555.65552020-07-162020-07-16
342HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0220209000002020-07-162020-08-11
343HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0220209444.44442020-07-162020-08-11
344HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0220209000002020-07-162020-08-11
345HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0220209000002020-07-162020-08-11
346HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0220209000002020-07-162020-08-11
348HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0220209000002020-07-162020-08-11
350HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0220209444.44332020-07-162020-08-11
349HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0220209000002020-07-162020-08-11
351HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0220209000002020-07-162020-08-11
353HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0220209000002020-07-162020-08-11
352HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0220209444.44442020-07-162020-08-11
354HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0220209000002020-07-162020-08-11
355HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0220209111.11112020-07-162020-08-11
357HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0220209000002020-07-162020-08-11
356HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0220209333.33332020-07-162020-08-11
358HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0220209000002020-07-162020-08-11
359HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0220209000002020-07-162020-08-11
360HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0220209000002020-07-162020-08-11
361HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง022020991009942020-07-162020-08-11
363HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0220209444.44222020-07-162020-08-11
362HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0220209000002020-07-162020-08-11
364HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0220209000002020-07-162020-08-11
365HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0220209444.44242020-07-162020-08-11
366HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0220209111.11102020-07-162020-08-11
367HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0220209777.87662020-07-162020-08-11
368HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0220209000002020-07-162020-08-11
369HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0220209444.44442020-07-162020-08-11
370HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0220209000002020-07-162020-08-11
371HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0220209111.10112020-07-162020-08-11
372HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0220209000002020-07-162020-08-11
373HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0220209000002020-07-162020-08-11
374HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0220209333.33322020-07-162020-08-11
375HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0220209222.22022020-07-162020-08-11
376HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0220209000002020-07-162020-08-11
377HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0220209000002020-07-162020-08-11
378HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0220209000002020-07-162020-08-11
379HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0220209444.44442020-07-162020-08-11
380HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0220209000002020-07-162020-08-11
381HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0220209333.33332020-07-162020-08-11
384HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0220209000002020-07-162020-08-11
383HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0220209111.11102020-07-162020-08-11
385HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0220209000002020-07-162020-08-11
386HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0220209777.87542020-07-162020-08-11
387HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0220209000002020-07-162020-08-11
390HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0220209000002020-07-162020-08-11
388HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0220209444.44432020-07-162020-08-11
389HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา022020991009662020-07-162020-08-11
391HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0220209000002020-07-162020-08-11
392HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0220209444.44422020-07-162020-08-11
394HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0220209000002020-07-162020-08-11
393HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0220209000002020-07-162020-08-11
395HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0220209000002020-07-162020-08-11
396HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0220209000002020-07-162020-08-11
397HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0220209000002020-07-162020-08-11
399HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0220209000002020-07-162020-08-11
400HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0220209333.33222020-07-162020-08-11
402HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0220209000002020-07-162020-08-11
401HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0220209000002020-07-162020-08-11
403HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0220209222.22002020-07-162020-08-11
404HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0220209000002020-07-162020-08-11
405HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0220209333.33312020-07-162020-08-11
406HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40220209000002020-07-162020-08-11
408HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0220209666.76662020-07-162020-08-11
407HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา0220209000002020-07-162020-08-11
411HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0320209444.44442020-07-162020-08-11
409HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0320209000002020-07-162020-08-11
410HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0320209000002020-07-162020-08-11
412HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0320209000002020-07-162020-08-11
413HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0320209000002020-07-162020-08-11
414HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0320209000002020-07-162020-08-11
415HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0320209000002020-07-162020-08-11
416HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0320209000002020-07-162020-08-11
417HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0320209000002020-07-162020-08-11
419HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0320209000002020-07-162020-08-11
418HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0320209444.44332020-07-162020-08-11
420HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0320209444.44442020-07-162020-08-11
421HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0320209000002020-07-162020-08-11
422HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0320209000002020-07-162020-08-11
423HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0320209111.11112020-07-162020-08-11
425HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0320209000002020-07-162020-08-11
426HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0320209000002020-07-162020-08-11
427HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0320209666.76662020-07-162020-08-11
428HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0320209000002020-07-162020-08-11
429HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง032020991009942020-07-162020-08-11
431HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0320209444.44222020-07-162020-08-11
430HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0320209000002020-07-162020-08-11
432HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0320209000002020-07-162020-08-11
433HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง0320209444.44242020-07-162020-08-11
435HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0320209777.87662020-07-162020-08-11
436HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0320209000002020-07-162020-08-11
437HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0320209444.44442020-07-162020-08-11
438HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0320209000002020-07-162020-08-11
439HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0320209111.10112020-07-162020-08-11
440HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก0320209000002020-07-162020-08-11
442HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0320209333.33322020-07-162020-08-11
441HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0320209000002020-07-162020-08-11
443HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0320209222.22022020-07-162020-08-11
444HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล0320209000002020-07-162020-08-11
446HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ0320209000002020-07-162020-08-11
445HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา0320209000002020-07-162020-08-11
447HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0320209444.44442020-07-162020-08-11
448HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0320209000002020-07-162020-08-11
449HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย0320209333.33332020-07-162020-08-11
450HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0320209000002020-07-162020-08-11
451HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0320209111.11102020-07-162020-08-11
452HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก0320209000002020-07-162020-08-11
453HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0320209000002020-07-162020-08-11
454HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ0320209777.87542020-07-162020-08-11
455HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0320209000002020-07-162020-08-11
456HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0320209444.44432020-07-162020-08-11
457HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา032020991009662020-07-162020-08-11
458HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0320209000002020-07-162020-08-11
459HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0320209000002020-07-162020-08-11
460HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0320209555.65522020-07-162020-08-11
461HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0320209000002020-07-162020-08-11
462HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม0320209000002020-07-162020-08-11
463HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0320209000002020-07-162020-08-11
464HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0320209000002020-07-162020-08-11
465HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0320209000002020-07-162020-08-11
466HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม0320209000002020-07-162020-08-11
468HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0320209333.33222020-07-162020-08-11
469HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0320209000002020-07-162020-08-11
471HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0320209222.22002020-07-162020-08-11
472HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0320209000002020-07-162020-08-11
473HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0320209333.33312020-07-162020-08-11
474HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40320209000002020-07-162020-08-11
475HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา0320209000002020-07-162020-08-11
476HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0320209666.76662020-07-162020-08-11
477HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0420209000002020-07-162020-08-11
478HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ0420209000002020-07-162020-08-11
479HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ0420209444.44442020-07-162020-08-11
480HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง0420209000002020-07-162020-08-11
481HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0420209000002020-07-162020-08-11
482HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0420209000002020-07-162020-08-11
483HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0420209000002020-07-162020-08-11
484HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0420209000002020-07-162020-08-11
485HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0420209000002020-07-162020-08-11
486HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0420209444.44332020-07-162020-08-11
487HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0420209000002020-07-162020-08-11
488HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0420209444.44442020-07-162020-08-11
489HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช0420209000002020-07-162020-08-11
492HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0420209555.64552020-07-162020-08-11
490HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง0420209000002020-07-162020-08-11
491HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0420209111.11112020-07-162020-08-11
493HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0420209000002020-07-162020-08-11
494HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0420209000002020-07-162020-08-11
495HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง0420209777.876