โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 26

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ หมายถึง มูลฝอยอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง - นำกลับไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2560 คูณ 100 (ใช้ข้อมูลปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย ตันต่อวัน รวบรวมจาก Google Drive)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0051 : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจาก แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ในปีปัจจุบัน และปี 2560)

ตาราง : สรุปการนำขยะไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปการนำขยะไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด รายเขต ปี 2562

iddistict_nameorganic_waste_ton_per_dayrecycle_waste_ton_per_daytotal_waste_ton_per_dayadddateupdatedate
2คลองสาน 9.5826.5936.172020-06-082020-06-08
3คลองสามวา 15.2841.0956.372020-06-082020-06-08
4คันนายาว 11.1230.3641.482020-06-082020-06-08
5จตุจักร 31.29103.38134.672020-06-082020-06-08
6จอมทอง 18.1344.7462.862020-06-082020-06-08
7ดอนเมือง 18.5844.7163.32020-06-082020-06-08
8ดินแดง 20.7657.9378.692020-06-082020-06-08
9ดุสิต 12.2132.5944.82020-06-082020-06-08
10ตลิ่งชัน 11.0729.5340.62020-06-082020-06-08
11ทวีวัฒนา 15.3324.9740.32020-06-082020-06-08
12ทุ่งครุ 14.262.2676.462020-06-082020-06-08
13ธนบุรี 12.5232.5545.072020-06-082020-06-08
14บางกอกน้อย 14.8534.0248.872020-06-082020-06-08
15บางกอกใหญ่ 5.8815.1921.072020-06-082020-06-08
16บางกะปิ 24.8974.0298.912020-06-082020-06-08
17บางขุนเทียน 24.0364.0388.062020-06-082020-06-08
18บางเขน 22.4959.1981.682020-06-082020-06-08
19บางคอแหลม 9.7526.0935.842020-06-082020-06-08
20บางแค 21.8558.980.742020-06-082020-06-08
21บางซื่อ 11.7131.6843.42020-06-082020-06-08
22บางนา 16.4643.2759.742020-06-082020-06-08
23บางบอน 16.1742.9559.122020-06-082020-06-08
24บางพลัด 11.2431.2442.482020-06-082020-06-08
25บางรัก 11.2330.3841.612020-06-082020-06-08
26บึงกุ่ม 15.1540.2455.392020-06-082020-06-08
27ปทุมวัน 24.1773.0497.212020-06-082020-06-08
28ประเวศ 24.0669.4793.532020-06-082020-06-08
29ป้อมปราบฯ5.9216.222.132020-06-082020-06-08
30พญาไท12.4133.6746.082020-06-082020-06-08
31พระโขนง 10.8328.2939.122020-06-082020-06-08
32พระนคร29.1737.8366.992020-06-082020-06-08
33ภาษีเจริญ 19.7569.4289.172020-06-082020-06-08
34มีนบุรี14.0697.26111.322020-06-082020-06-08
35ยานนาวา 14.1438.252.342020-06-082020-06-08
36ราชเทวี 16.0642.7958.852020-06-082020-06-08
37ราษฎร์บูรณะ 8.9126.4835.382020-06-082020-06-08
38ลาดกระบัง 22.2157.9180.122020-06-082020-06-08
39ลาดพร้าว15.4645.4360.92020-06-082020-06-08
40วังทองหลาง 18.1647.2865.442020-06-082020-06-08
41วัฒนา 20.9955.5176.492020-06-082020-06-08
42สวนหลวง 16.6148.0664.672020-06-082020-06-08
43สะพานสูง 924.2733.272020-06-082020-06-08
44สัมพันธวงศ์ 4.0710.5914.662020-06-082020-06-08
45สาทร 19.6946.5966.292020-06-082020-06-08
46สายไหม 24.2546.6870.932020-06-082020-06-08
47หนองแขม 17.0240.4157.432020-06-082020-06-08
48หนองจอก 11.0228.5139.532020-06-082020-06-08
49หลักสี่ 18.9235.4554.372020-06-082020-06-08
50ห้วยขวาง 18.7646.7365.492020-06-082020-06-08
1คลองเตย22.6860.6183.292020-06-082020-10-15ตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2560

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2560 รายเขตแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ และ ขยะรีไซเคิล (หน่วยนับ - ตัน/วัน)

iddistict_nameorganic_waste_ton_per_dayrecycle_waste_ton_per_daytotal_waste_ton_per_dayadddateupdatedate
2คลองสาน 7.6915.5423.242020-06-112020-09-15
3คลองสามวา 13.1424.4737.612020-06-112020-09-15
4คันนายาว 6.3923.3829.772020-06-112020-09-15
5จตุจักร 27.2948.375.592020-06-112020-09-15
6จอมทอง 24.2423.4547.692020-06-112020-09-15
7ดอนเมือง 9.2221.9731.192020-06-112020-09-15
8ดินแดง 14.2333.9548.182020-06-112020-09-15
9ดุสิต 6.9520.7627.712020-06-112020-09-15
10ตลิ่งชัน 7.2414.8322.072020-06-112020-09-15
11ทวีวัฒนา 5.7415.721.442020-06-112020-09-15
12ทุ่งครุ 6.7124.5231.232020-06-112020-09-15
13ธนบุรี 13.5719.8533.422020-06-112020-09-15
14บางกอกน้อย 11.4923.3634.852020-06-112020-09-15
15บางกอกใหญ่ 6.0222.8228.842020-06-112020-09-15
16บางกะปิ 19.5939.4759.072020-06-112020-09-15
17บางขุนเทียน 14.439.0553.452020-06-112020-09-15
18บางเขน 14.1830.0944.282020-06-112020-09-15
19บางคอแหลม 6.9457.1864.122020-06-112020-09-15
20บางแค 13.3930.2343.622020-06-112020-09-15
21บางซื่อ 27.1618.9746.142020-06-112020-09-15
22บางนา 11.5324.7336.262020-06-112020-09-15
23บางบอน 10.323.5133.812020-06-112020-09-15
24บางพลัด 10.141.7951.892020-06-112020-09-15
25บางรัก 9.4419.0628.52020-06-112020-09-15
26บึงกุ่ม 9.7836.5646.342020-06-112020-09-15
27ปทุมวัน 13.7239.2752.982020-06-112020-09-15
28ประเวศ 14.12226.66240.782020-06-112020-09-15
29ป้อมปราบฯ4.049.7913.832020-06-112020-09-15
30พญาไท9.2824.3733.642020-06-112020-09-15
31พระโขนง 7.8717.0624.932020-06-112020-09-15
32พระนคร24.0794.01118.072020-06-112020-09-15
33ภาษีเจริญ 9.0839.5848.662020-06-112020-09-15
34มีนบุรี12.4823.2935.772020-06-112020-09-15
35ยานนาวา 9.2738.6947.962020-06-112020-09-15
36ราชเทวี 13.3630.443.762020-06-112020-09-15
37ราษฎร์บูรณะ 1.2838.4139.692020-06-112020-09-15
38ลาดกระบัง 13.6835.1948.872020-06-112020-09-15
39ลาดพร้าว34.0497.9131.942020-06-112020-09-15
40วังทองหลาง 10.535.4845.982020-06-112020-09-15
41วัฒนา 16.5932.1548.742020-06-112020-09-15
42สวนหลวง 12.8130.3443.152020-06-112020-09-15
43สะพานสูง 6.2712.5218.82020-06-112020-09-15
44สัมพันธวงศ์ 2.876.79.562020-06-112020-09-15
45สาทร 8.820.1128.92020-06-112020-09-15
46สายไหม 10.3424.3334.672020-06-112020-09-15
47หนองแขม 10.3742.5952.972020-06-112020-09-15
48หนองจอก 8.8329.4738.32020-06-112020-09-15
49หลักสี่ 11.6218.129.722020-06-112020-09-15
50ห้วยขวาง 18.8614.4633.322020-06-112020-09-15
51อื่นๆ11.6667.2178.872020-06-112020-09-15
52รวม626.051793.922419.972020-06-112020-09-15
1คลองเตย23.5252.3275.832020-06-112020-10-15ตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2563 ไตรมาส 1 -4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ) รายเขตแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ และ ขยะรีไซเคิล (หน่วยนับ - ตัน/วัน) (ปริมาณสะสม ไตรมาส 1 -4)

idquarter_63distict_nameorganic_waste_ton_per_dayrecycle_waste_ton_per_daytotal_waste_ton_per_dayadddateupdatedate
2คลองสาน 9.3927.9337.322020-06-112020-06-11
3คลองสามวา 11.9739.151.072020-06-112020-06-11
4คันนายาว 6.230.1636.362020-06-112020-06-11
5จตุจักร 30.79103.85134.642020-06-112020-06-11
6จอมทอง 15.5134.4449.952020-06-112020-06-11
7ดอนเมือง 12.5942.2154.82020-06-112020-06-11
8ดินแดง 14.0358.5672.62020-06-112020-06-11
9ดุสิต 0002020-06-112020-06-11
10ตลิ่งชัน 5.7327.5233.242020-06-112020-06-11
11ทวีวัฒนา 9.8414.924.732020-06-112020-06-11
12ทุ่งครุ 1.5118.2619.772020-06-112020-06-11
13ธนบุรี 16.2540.5356.782020-06-112020-06-11
14บางกอกน้อย 10.9219.2230.142020-06-112020-06-11
15บางกอกใหญ่ 5.939.1515.082020-06-112020-06-11
16บางกะปิ 23.5476.1399.672020-06-112020-06-11
17บางขุนเทียน 64.4953.86118.362020-06-112020-06-11
18บางเขน 16.3159.1375.442020-06-112020-06-11
19บางคอแหลม 8.1413.9322.072020-06-112020-06-11
20บางแค 10.7662.272.962020-06-112020-06-11
21บางซื่อ 13.2417.76312020-06-112020-06-11
22บางนา 9.0422.5131.552020-06-112020-06-11
23บางบอน 14.3743.8558.222020-06-112020-06-11
24บางพลัด 1.8911.9513.842020-06-112020-06-11
25บางรัก 4.314.4718.772020-06-112020-06-11
26บึงกุ่ม 12.7440.6253.362020-06-112020-06-11
27ปทุมวัน 22.8449.4472.282020-06-112020-06-11
28ประเวศ 20.8364.5785.42020-06-112020-06-11
29ป้อมปราบฯ6.0821.0127.082020-06-112020-06-11
30พญาไท10.4634.1944.652020-06-112020-06-11
31พระโขนง 7.8528.3536.22020-06-112020-06-11
32พระนคร5.6262.2567.882020-06-112020-06-11
33ภาษีเจริญ 18.479.1697.562020-06-112020-06-11
34มีนบุรี3.13113.37116.52020-06-112020-06-11
35ยานนาวา 6.3919.9126.32020-06-112020-06-11
36ราชเทวี 15.2143.3858.592020-06-112020-06-11
37ราษฎร์บูรณะ 5.850.636.482020-06-112020-06-11
38ลาดกระบัง 8.5257.5366.052020-06-112020-06-11
39ลาดพร้าว10.0330.0740.12020-06-112020-06-11
40วังทองหลาง 16.451.8668.262020-06-112020-06-11
41วัฒนา 20.9856.2477.222020-06-112020-06-11
42สวนหลวง 11.7233.9445.662020-06-112020-06-11
43สะพานสูง 1.4717.5118.982020-06-112020-06-11
44สัมพันธวงศ์ 4.0510.6514.72020-06-112020-06-11
45สาทร 18.1724.0242.192020-06-112020-06-11
46สายไหม 13.0247.2860.32020-06-112020-06-11
47หนองแขม 3.3326.8230.152020-06-112020-06-11
48หนองจอก 6.5426.0332.562020-06-112020-06-11
49หลักสี่ 0002020-06-112020-06-11
50ห้วยขวาง 8.37171.44179.812020-06-112020-06-11
51ไตรมาส 1/63รวม592.672011.562604.232020-06-112020-06-11
52คลองเตย21.0259.4680.472020-06-112020-06-11
53คลองสาน 12.830.1642.952020-06-112020-06-11
54คลองสามวา 16.3949.2665.642020-06-112020-06-11
55คันนายาว 8.5248.6957.22020-06-112020-06-11
56จตุจักร 41.51101.48142.992020-06-112020-06-11
57จอมทอง 16.4257.6474.062020-06-112020-06-11
58ดอนเมือง 15.8151.2367.042020-06-112020-06-11
59ดินแดง 11.238.149.292020-06-112020-06-11
60ดุสิต 6.934.3111.242020-06-112020-06-11
61ตลิ่งชัน 11.3533.9545.32020-06-112020-06-11
62ทวีวัฒนา 8.5617.9226.482020-06-112020-06-11
63ทุ่งครุ 025.3325.332020-06-112020-06-11
64ธนบุรี 17.939.7857.672020-06-112020-06-11
65บางกอกน้อย 17.4921.7439.232020-06-112020-06-11
66บางกอกใหญ่ 1.987.859.832020-06-112020-06-11
67บางกะปิ 8.550.058.62020-06-112020-06-11
68บางขุนเทียน 33.26164.17197.432020-06-112020-06-11
69บางเขน 21.4586.71108.162020-06-112020-06-11
70บางคอแหลม 6.4329.7636.192020-06-112020-06-11
71บางแค 30.3549.7580.12020-06-112020-06-11
72บางซื่อ 99.318.32020-06-112020-06-11
73บางนา 16.3760.7877.152020-06-112020-06-11
74บางบอน 15.7964.2280.012020-06-112020-06-11
75บางพลัด 4.9523.1628.122020-06-112020-06-11
76บางรัก 1.340.271.62020-06-112020-06-11
77บึงกุ่ม 15.4760.4575.912020-06-112020-06-11
78ปทุมวัน 30.62150.34180.962020-06-112020-06-11
79ประเวศ 24.570.8925.462020-06-112020-06-11
80ป้อมปราบฯ5.9623.5529.52020-06-112020-06-11
81พญาไท12.9252.4965.412020-06-112020-06-11
82พระโขนง 10.8436.1246.962020-06-112020-06-11
83พระนคร13.869.4823.352020-06-112020-06-11
84ภาษีเจริญ 14.2663.0977.352020-06-112020-06-11
85มีนบุรี11.931.08132020-06-112020-06-11
86ยานนาวา 11.9947.4259.42020-06-112020-06-11
87ราชเทวี 12.638.8551.452020-06-112020-06-11
88ราษฎร์บูรณะ 7.5121.2228.732020-06-112020-06-11
89ลาดกระบัง 14.1348.0362.162020-06-112020-06-11
90ลาดพร้าว4.7536.4741.232020-06-112020-06-11
91วังทองหลาง 19.8372.1691.992020-06-112020-06-11
92วัฒนา 16.5416.2632.82020-06-112020-06-11
93สวนหลวง 15.1248.0863.22020-06-112020-06-11
94สะพานสูง 3.323.596.912020-06-112020-06-11
95สัมพันธวงศ์ 4.1816.2720.452020-06-112020-06-11
96สาทร 37.5940.4578.042020-06-112020-06-11
97สายไหม 18.5167.6486.152020-06-112020-06-11
98หนองแขม 18.1662.9481.092020-06-112020-06-11
99หนองจอก 9.0338.8447.872020-06-112020-06-11
100หลักสี่ 33.7624.0757.832020-06-112020-06-11
101ห้วยขวาง 9.7745.0454.812020-06-112020-06-11
102ไตรมาส 2/63รวม732.592099.892832.392020-06-112020-08-10
103คลองเตย26.5583.65110.22020-09-152020-09-15
104คลองสาน 14.9627.8442.792020-09-152020-09-15
105คลองสามวา 16.3249.4965.812020-09-152020-09-15
106คันนายาว 8.0350.3758.412020-09-152020-09-15
107จตุจักร 32.47100.36132.832020-09-152020-09-15
108จอมทอง 16.4458.2374.662020-09-152020-09-15
109ดอนเมือง 15.8749.8865.752020-09-152020-09-15
110ดินแดง 13.0947.660.692020-09-152020-09-15
111ดุสิต 9.441.4310.872020-09-152020-09-15
112ตลิ่งชัน 9.4430.7640.212020-09-152020-09-15
113ทวีวัฒนา 9.4137.0246.432020-09-152020-09-15
114ทุ่งครุ 11.7464.8776.612020-09-152020-09-15
115ธนบุรี 27.1940.567.692020-09-152020-09-15
116บางกอกน้อย 17.8922.8740.762020-09-152020-09-15
117บางกอกใหญ่ 1.5919.4321.022020-09-152020-09-15
118บางกะปิ 21.40.2121.612020-09-152020-09-15
119บางขุนเทียน 27.26118.69145.952020-09-152020-09-15
120บางเขน 21.6587.21108.862020-09-152020-09-15
121บางคอแหลม 4.9638.7943.752020-09-152020-09-15
122บางแค 27.4539.6467.082020-09-152020-09-15
123บางซื่อ 8.5310.5819.112020-09-152020-09-15
124บางนา 16.262.7378.932020-09-152020-09-15
125บางบอน 15.6963.8479.532020-09-152020-09-15
126บางพลัด 9.3922.2431.632020-09-152020-09-15
127บางรัก 1.41.192.582020-09-152020-09-15
128บึงกุ่ม 15.3960.1575.542020-09-152020-09-15
129ปทุมวัน 21.66103124.662020-09-152020-09-15
130ประเวศ 24.787.23111.932020-09-152020-09-15
131ป้อมปราบฯ5.7923.6729.462020-09-152020-09-15
132พญาไท11.950.8662.752020-09-152020-09-15
133พระโขนง 10.7645.2355.992020-09-152020-09-15
134พระนคร10.8210.7521.572020-09-152020-09-15
135ภาษีเจริญ 23.5576.499.952020-09-152020-09-15
136มีนบุรี12.555.8468.342020-09-152020-09-15
137ยานนาวา 12.555.8468.342020-09-152020-09-15
138ราชเทวี 13.9153.4367.342020-09-152020-09-15
139ราษฎร์บูรณะ 926.8635.852020-09-152020-09-15
140ลาดกระบัง 21.992.52114.422020-09-152020-09-15
141ลาดพร้าว4.7739.1143.882020-09-152020-09-15
142วังทองหลาง 19.4377.0996.522020-09-152020-09-15
143วัฒนา 17.3610.4427.812020-09-152020-09-15
144สวนหลวง 16.750.1966.882020-09-152020-09-15
145สะพานสูง 3.723.457.172020-09-152020-09-15
146สัมพันธวงศ์ 4.0815.4119.492020-09-152020-09-15
147สาทร 17.346.0763.372020-09-152020-09-15
148สายไหม 17.9467.585.432020-09-152020-09-15
149หนองแขม 13.6146.8460.442020-09-152020-09-15
150หนองจอก 10.5638.4849.052020-09-152020-09-15
151หลักสี่ 15.7325.2640.992020-09-152020-09-15
152ห้วยขวาง 14.7659.3374.082020-09-152020-09-15
153ไตรมาส 3/63รวม734.662350.3430852020-09-152020-09-15
1คลองเตย17.9259.6877.62020-06-112020-10-15ตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2561

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2561 รายเขตแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ และ ขยะรีไซเคิล (หน่วยนับ - ตัน/วัน)

iddistict_nameorganic_waste_ton_per_dayrecycle_waste_ton_per_daytotal_waste_ton_per_dayadddateupdatedate
2คลองสาน 9.8214.4924.32020-06-112020-06-11
3คลองสามวา 11.5221.8533.382020-06-112020-06-11
4คันนายาว 8.4519.4227.872020-06-112020-06-11
5จตุจักร 24.5440.1764.712020-06-112020-06-11
6จอมทอง 14.7930.9945.782020-06-112020-06-11
7ดอนเมือง 13.3622.3935.752020-06-112020-06-11
8ดินแดง 17.927.6945.592020-06-112020-06-11
9ดุสิต 7.3121.4128.722020-06-112020-06-11
10ตลิ่งชัน 8.6216.6325.252020-06-112020-06-11
11ทวีวัฒนา 7.1114.8221.932020-06-112020-06-11
12ทุ่งครุ 6.177.1813.352020-06-112020-06-11
13ธนบุรี 12.1123.0235.122020-06-112020-06-11
14บางกอกน้อย 13.7119.7833.492020-06-112020-06-11
15บางกอกใหญ่ 7.29.2216.432020-06-112020-06-11
16บางกะปิ 23.5739.1762.742020-06-112020-06-11
17บางขุนเทียน 18.728.0546.752020-06-112020-06-11
18บางเขน 17.7526.5544.32020-06-112020-06-11
19บางคอแหลม 9.3414.3423.682020-06-112020-06-11
20บางแค 6.752.3559.052020-06-112020-06-11
21บางซื่อ 13.8915.4229.312020-06-112020-06-11
22บางนา 15.6921.4637.152020-06-112020-06-11
23บางบอน 13.6524.5438.192020-06-112020-06-11
24บางพลัด 11.0815.3226.42020-06-112020-06-11
25บางรัก 12.0318.1430.182020-06-112020-06-11
26บึงกุ่ม 2.6427.5330.172020-06-112020-06-11
27ปทุมวัน 26.0939.3465.432020-06-112020-06-11
28ประเวศ 13.0529.8842.932020-06-112020-06-11
29ป้อมปราบฯ5.7511.2817.022020-06-112020-06-11
30พญาไท10.4718.4128.892020-06-112020-06-11
31พระโขนง 10.5214.5425.062020-06-112020-06-11
32พระนคร12.7681.2193.972020-06-112020-06-11
33ภาษีเจริญ 12.527.2239.722020-06-112020-06-11
34มีนบุรี12.3522.7735.132020-06-112020-06-11
35ยานนาวา 11.9217.8329.752020-06-112020-06-11
36ราชเทวี 13.3520.5233.872020-06-112020-06-11
37ราษฎร์บูรณะ 36.1936.6172.82020-06-112020-06-11
38ลาดกระบัง 18.0225.6743.692020-06-112020-06-11
39ลาดพร้าว8.4630.6739.132020-06-112020-06-11
40วังทองหลาง 14.4121.1935.62020-06-112020-06-11
41วัฒนา 1930.1649.162020-06-112020-06-11
42สวนหลวง 15.4429.5244.962020-06-112020-06-11
43สะพานสูง 3.7820.5924.362020-06-112020-06-11
44สัมพันธวงศ์ 3.817.1110.922020-06-112020-06-11
45สาทร 13.1322.5635.692020-06-112020-06-11
46สายไหม 15.3421.9937.342020-06-112020-06-11
47หนองแขม 12.3922.2734.672020-06-112020-06-11
48หนองจอก 8.0516.4124.462020-06-112020-06-11
49หลักสี่ 10.7120.8831.592020-06-112020-06-11
50ห้วยขวาง 10.3923.8334.222020-06-112020-06-11
51อื่นๆ8.390.18.492020-06-112020-06-11
52รวม657.711228.511886.222020-06-112020-08-10
1คลองเตย23.7744.0167.792020-06-112020-10-15ตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2562 รายเขตแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ และ ขยะรีไซเคิล (หน่วยนับ - ตัน/วัน)

iddistict_nameorganic_waste_ton_per_dayrecycle_waste_ton_per_daytotal_waste_ton_per_dayadddateupdatedate
2คลองสาน 9.5826.5936.172020-06-112020-09-15
3คลองสามวา 15.2841.0956.372020-06-112020-09-15
4คันนายาว 11.1230.3641.482020-06-112020-09-15
5จตุจักร 31.29103.38134.672020-06-112020-09-15
6จอมทอง 18.1344.7462.862020-06-112020-09-15
7ดอนเมือง 18.5844.7163.32020-06-112020-09-15
8ดินแดง 20.7657.9378.692020-06-112020-09-15
9ดุสิต 12.2132.5944.82020-06-112020-09-15
10ตลิ่งชัน 11.0729.5340.62020-06-112020-09-15
11ทวีวัฒนา 15.3324.9740.32020-06-112020-09-15
12ทุ่งครุ 14.262.2676.462020-06-112020-09-15
13ธนบุรี 12.5232.5545.072020-06-112020-09-15
14บางกอกน้อย 14.8534.0248.872020-06-112020-09-15
15บางกอกใหญ่ 5.8815.1921.072020-06-112020-09-15
16บางกะปิ 24.8974.0298.912020-06-112020-09-15
17บางขุนเทียน 24.0364.0388.062020-06-112020-09-15
18บางเขน 22.4959.1981.682020-06-112020-09-15
19บางคอแหลม 9.7526.0935.842020-06-112020-09-15
20บางแค 21.8558.980.742020-06-112020-09-15
21บางซื่อ 11.7131.6843.42020-06-112020-09-15
22บางนา 16.4643.2759.742020-06-112020-09-15
23บางบอน 16.1742.9559.122020-06-112020-09-15
24บางพลัด 11.2431.2442.482020-06-112020-09-15
29ป้อมปราบฯ5.9216.222.132020-06-112020-09-15
30พญาไท12.4133.6746.082020-06-112020-09-15
25บางรัก 11.2330.3841.612020-06-112020-09-15
26บึงกุ่ม 15.1540.2455.392020-06-112020-09-15
27ปทุมวัน 24.1773.0497.212020-06-112020-09-15
28ประเวศ 24.0669.4793.532020-06-112020-09-15
31พระโขนง 10.8328.2939.122020-06-112020-09-15
32พระนคร29.1737.8366.992020-06-112020-09-15
33ภาษีเจริญ 19.7569.4289.172020-06-112020-09-15
34มีนบุรี14.0697.26111.322020-06-112020-09-15
35ยานนาวา 14.1438.252.342020-06-112020-09-15
36ราชเทวี 16.0642.7958.852020-06-112020-09-15
37ราษฎร์บูรณะ 8.9126.4835.382020-06-112020-09-15
38ลาดกระบัง 22.2157.9180.122020-06-112020-09-15
39ลาดพร้าว15.4645.4360.92020-06-112020-09-15
40วังทองหลาง 18.1647.2865.442020-06-112020-09-15
41วัฒนา 20.9955.5176.492020-06-112020-09-15
42สวนหลวง 16.6148.0664.672020-06-112020-09-15
43สะพานสูง 924.2733.272020-06-112020-09-15
44สัมพันธวงศ์ 4.0710.5914.662020-06-112020-09-15
45สาทร 19.6946.5966.292020-06-112020-09-15
46สายไหม 24.2546.6870.932020-06-112020-09-15
47หนองแขม 17.0240.4157.432020-06-112020-09-15
48หนองจอก 11.0228.5139.532020-06-112020-09-15
50ห้วยขวาง 18.7646.7365.492020-06-112020-09-15
49หลักสี่ 18.9235.4554.372020-06-112020-09-15
1คลองเตย22.6860.6183.292020-06-112020-10-15ตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ เริ่ม ปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย ขยะทั่วไปส่งศูนย์กำจัด(ตัน/วัน) ขยะใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดฯ(ตัน/วัน) ขยะอิเล็คโทรนิกส์ (ตัน/ปี) ขยะอันตราย(ตัน/ปี) ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์แหล่งกำเนิด (ตัน/วัน) ขยะติดเชื้อ(ตัน/ปี) ไขมัน(ลบ.ม/ปี)

idye_arwaste_to_center_ton_per_dayreuse_compost_at_center_ton_per_dayreuse_electric_at_center_ton_per_dayelectronic_waste_ton_per_yearhazadus_waste_ton_per_yearreuse_at_source_ton_per_dayinfect_waste_ton_per_yearfat_m³_per_yearadddateupdatedate
225579939.81071.7700614.61587.4910598.9918457.292020-06-112020-06-11
3255810166.841088.5200711.232829.8110533.9422752020-06-112020-06-11
4255910130.221021.59482.310828.163005.3513158.9734354.582020-06-112020-06-11
5256010526.931008.9406.34138.729932419.9714076.3341509.792020-06-112020-06-11
6256110705.82674.36493.9150.71980.431886.2214726.43630322020-06-112020-06-11
7256210564.481708.98431.23203.2912993029.9815524.29710232020-06-112020-06-11
825639753.621969.63445.42122.01672.322832.4110283.1102020-06-112020-09-15
125569963.271087.2800605.56134610571.8710091.652020-06-112020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0050 : ข้อมูลแหล่งกำเนิดในการคัดแยก)

ตาราง : ข้อมูลแหล่งกำเนิดในการคัดแยกมูลฝอย

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง :

iddistict_namecommunity_bulidingeducationreligiousmarketdepart_storesminimartsgasstationshotelsfactoriesfoodbankhospitalparkadddateupdatedate
9ดุสิต 48051173437922013634412020-06-082020-06-08
10ตลิ่งชัน 15864833111642308315922102020-06-082020-09-15
2คลองสาน 423222171123286418227272722020-06-082020-09-15
3คลองสามวา 1830382183536072308612020-06-082020-09-15
4คันนายาว 12610125426612014020035212020-06-082020-09-15
5จตุจักร 6914655614328727672237322020-06-082020-09-15
6จอมทอง 750452012272141126415018202020-06-082020-09-15
7ดอนเมือง 155019760671311616910232020-06-082020-09-15
8ดินแดง 232721774838104213245202020-06-082020-09-15
19บางคอแหลม 4815172022254654813913512020-06-082020-09-15
11ทวีวัฒนา 136019630119051297312020-06-082020-09-15
12ทุ่งครุ 71327443307043683151012020-06-082020-09-15
13ธนบุรี 442639318440124484144292412020-06-082020-09-15
14บางกอกน้อย 4250583694547574225524422020-06-082020-09-15
15บางกอกใหญ่ 3211161340276192907102020-06-082020-09-15
16บางกะปิ 29138301314916121114345224232020-06-082020-09-15
20บางแค 1621240914494301622135201102020-06-082020-09-15
18บางเขน 774116445157220311224202020-06-082020-09-15
17บางขุนเทียน 1550441518456150160313212312020-06-082020-09-15
21บางซื่อ 506624974501205016818402020-06-082020-09-15
22บางนา 6731336625823633717835402020-06-082020-09-15
23บางบอน 1202331235019014648517702020-06-082020-09-15
24บางพลัด 5641342364661266219025322020-06-082020-09-15
25บางรัก 15722551258523267701130102020-06-082020-09-15
26บึงกุ่ม 1977318338925010411523522020-06-082020-09-15
27ปทุมวัน 175278114203448204938115302020-06-082020-09-15
28ประเวศ 432036188211520454021236502020-06-082020-09-15
29ป้อมปราบฯ141151111345115225045302020-06-082020-09-15
30พญาไท29581244235817053181122020-06-082020-09-15
31พระโขนง 79712358150956013613202020-06-082020-09-15
32พระนคร20233234641429075283202020-06-082020-09-15
33ภาษีเจริญ 536362851621311457811402020-06-082020-09-15
34มีนบุรี16834421666122225411534412020-06-082020-09-15
35ยานนาวา 18552512647818115847224302020-06-082020-09-15
36ราชเทวี 24202441108310293542017942020-06-082020-09-15
37ราษฎร์บูรณะ 451417743291634033616532020-06-082020-09-15
38ลาดกระบัง 580312123214001411222020-06-082020-09-15
39ลาดพร้าว3628215394919756016112020-06-082020-09-15
40วังทองหลาง 191212330104174720722020-06-082020-09-15
41วัฒนา 1712923148615682710999844802020-06-082020-09-15
42สวนหลวง 105811819749423435919432512020-06-082020-09-15
43สะพานสูง 12512396348110739815312020-06-082020-09-15
44สัมพันธวงศ์ 1810131321120118318868302020-06-082020-09-15
45สาทร 26100297423292095335048442020-06-082020-09-15
46สายไหม 79025911274801157920432020-06-082020-09-15
47หนองแขม 134321812263806135014402020-06-082020-09-15
48หนองจอก 950456110414048710222020-06-082020-09-15
49หลักสี่ 7971814169151141156332020-06-082020-09-15
50ห้วยขวาง 243222441228161824753737542020-06-082020-09-15
1คลองเตย4158304147853440160921612020-06-082020-10-15ตาราง : ข้อมูลแหล่งกำเนิดในการคัดแยกมูลฝอย

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลแหล่งกำเนิดในการคัดแยกมูลฝอย รายเขต จากการสำรวจของสำนักงานเขต ปี 2561 แบ่งเป็น 14 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน อาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป สถาบันการศึกษา วัด/ศาสนสถาน ตลาด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร ธนาคาร สถานพยาบาล สวนสาธารณะ (หน่วยนับ - แห่ง)

iddistict_namecommunity_bulidingeducationreligiousmarketdepart_storesminimartsgasstationshotelsfactoriesfoodbankhospitalparkadddateupdatedate
2คลองสาน 423222171123286418227272722020-06-112020-06-11
3คลองสามวา 1830382183536072308612020-06-112020-06-11
4คันนายาว 12610125426612014020035212020-06-112020-06-11
5จตุจักร 6914655614328727672237322020-06-112020-06-11
6จอมทอง 750452012272141126415018202020-06-112020-06-11
7ดอนเมือง 155019760671311616910232020-06-112020-06-11
8ดินแดง 232721774838104213245202020-06-112020-06-11
9ดุสิต 48051173437922013634412020-06-112020-06-11
10ตลิ่งชัน 15864833111642308315922102020-06-112020-06-11
11ทวีวัฒนา 136019630119051297312020-06-112020-06-11
12ทุ่งครุ 71327443307043683151012020-06-112020-06-11
13ธนบุรี 442639318440124484144292412020-06-112020-06-11
14บางกอกน้อย 4250583694547574225524422020-06-112020-06-11
15บางกอกใหญ่ 3211161340276192907102020-06-112020-06-11
16บางกะปิ 29138301314916121114345224232020-06-112020-06-11
17บางขุนเทียน 1550441518456150160313212312020-06-112020-06-11
18บางเขน 774116445157220311224202020-06-112020-06-11
19บางคอแหลม 4815172022254654813913512020-06-112020-06-11
20บางแค 1621240914494301622135201102020-06-112020-06-11
21บางซื่อ 506624974501205016818402020-06-112020-06-11
22บางนา 6731336625823633717835402020-06-112020-06-11
23บางบอน 1202331235019014648517702020-06-112020-06-11
24บางพลัด 5641342364661266219025322020-06-112020-06-11
25บางรัก 15722551258523267701130102020-06-112020-06-11
26บึงกุ่ม 1977318338925010411523522020-06-112020-06-11
27ปทุมวัน 175278114203448204938115302020-06-112020-06-11
28ประเวศ 432036188211520454021236502020-06-112020-06-11
29ป้อมปราบฯ141151111345115225045302020-06-112020-06-11
30พญาไท29581244235817053181122020-06-112020-06-11
31พระโขนง 79712358150956013613202020-06-112020-06-11
32พระนคร20233234641429075283202020-06-112020-06-11
33ภาษีเจริญ 536362851621311457811402020-06-112020-06-11
34มีนบุรี16834421666122225411534412020-06-112020-06-11
35ยานนาวา 18552512647818115847224302020-06-112020-06-11
36ราชเทวี 24202441108310293542017942020-06-112020-06-11
37ราษฎร์บูรณะ 451417743291634033616532020-06-112020-06-11
38ลาดกระบัง 580312123214001411222020-06-112020-06-11
39ลาดพร้าว3628215394919756016112020-06-112020-06-11
40วังทองหลาง 191212330104174720722020-06-112020-06-11
41วัฒนา 1712923148615682710999844802020-06-112020-06-11
42สวนหลวง 105811819749423435919432512020-06-112020-06-11
43สะพานสูง 12512396348110739815312020-06-112020-06-11
44สัมพันธวงศ์ 1810131321120118318868302020-06-112020-06-11
45สาทร 26100297423292095335048442020-06-112020-06-11
46สายไหม 79025911274801157920432020-06-112020-06-11
47หนองแขม 134321812263806135014402020-06-112020-06-11
48หนองจอก 950456110414048710222020-06-112020-06-11
49หลักสี่ 7971814169151141156332020-06-112020-06-11
50ห้วยขวาง 243222441228161824753737542020-06-112020-06-11
1คลองเตย4158304147853440160921612020-06-112020-10-15