โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

13. จำนวนสถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น : 48

ค่าเป้าหมาย สถานี : 2

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สถานีดับเพลิง หมายถึง การเตรียมการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ทำการของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้บริหารจัดการสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานีดับเพลิงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างในปีนั้น ๆ (เฉพาะสถานีดับเพลิงที่สร้างขึ้นใหม่)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0175 : จำนวนสถานีดับเพลิงในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่สร้างเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idid_firestationyear2546vehicle_firestationyear2546id_firestationyear2551vehicle_firestationyear2551id_firestationyear2554vehicle_firestationyear2554id_firestationyear2561vehicle_firestationyear2561adddateupdatedate
11สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท 1สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม1สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา1สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง2020-05-272020-05-27
22สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต2สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก 2สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิท2สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ2020-05-272020-05-27
33สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง3สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า 3สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจอมทอง3สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน2020-05-272020-05-27
44สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน4สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ4ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ2020-05-272020-05-27
55สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ5สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา2020-05-272020-05-27
66สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง6สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม 2020-05-272020-05-27
77สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร2020-05-272020-05-27
88สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ2020-05-272020-05-27
99สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง2020-05-272020-05-27
1010สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ2020-05-272020-05-27
1111สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์2020-05-272020-05-27
1212สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย2020-05-272020-05-27
1313สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง2020-05-272020-05-27
1414สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่2020-05-272020-05-27
1515สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา2020-05-272020-05-27
1616สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก 2020-05-272020-05-27
1717สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว2020-05-272020-05-27
1818สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ2020-05-272020-05-27
1919สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน2020-05-272020-05-27
2020สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน2020-05-272020-05-27
2121สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว2020-05-272020-05-27
2222สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน2020-05-272020-05-27
2323สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง2020-05-272020-05-27
2424สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก2020-05-272020-05-27
2525สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง 2020-05-272020-05-27
2626สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน2020-05-272020-05-27
2727สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู 2020-05-272020-05-27
2828สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี 2020-05-272020-05-27
2929สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล 2020-05-272020-05-27
3030สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ 2020-05-272020-05-27
3131สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ 2020-05-272020-05-27
3232สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน 2020-05-272020-05-27
3333สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค 2020-05-272020-05-27
3434สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน 2020-05-272020-05-27
3535สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ 2020-05-272020-05-27