โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

19. ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม : 83

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สถานประกอบการ หมายถึง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามที่กำหนด - สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม หมายถึง การให้ความรู้ ข้อแนะนำเพื่อให้สถานที่ทำงานมีสภาพปลอดโรค ปลอดภัย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนฯ หารด้วย สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด X 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0233 : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม)

ตาราง : ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการสนับสนุนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

idorgbmacodeorgbmanameoccyearoccbook1occbook2occbook3occbro1adddateupdatedate
771007Pathum Wan202088202002020-06-092020-06-12
781032Prawet202088292002020-06-092020-06-12
791008Pom Prap Sattru Phai202088172002020-06-092020-06-12
801014Phaya Thai202088142002020-06-092020-06-12
811001Phra Nakhon202088242002020-06-092020-06-12
821009Phra Khanong202088172002020-06-092020-06-12
1011033Khlong Toei202088172002020-06-092020-06-12
1001017Huai Khwang202088162002020-06-092020-06-12
831022Phasi Charoen202088262002020-06-092020-06-12
841010Min Buri202088262002020-06-092020-06-12
851012Yan Nawa202088192002020-06-092020-06-12
861037Ratchathewi202088172002020-06-092020-06-12
871024Rat Burana202088192002020-06-092020-06-12
881011Lat Krabang202088332002020-06-092020-06-12
891038Lat Phrao202088192002020-06-092020-06-12
901045Wang Thonglang202088162002020-06-092020-06-12
911039Watthana202088212002020-06-092020-06-12
921044Saphan Sung202088192002020-06-092020-06-12
931028Sathon202088152002020-06-092020-06-12
941042Sai Mai202088222002020-06-092020-06-12
951013Samphanthawong202088162002020-06-092020-06-12
961034Suan Luang202088212002020-06-092020-06-12
971003Nong Chok202088502002020-06-092020-06-12
981023Nong Khaem202088192002020-06-092020-06-12
991041Lak Si202088192002020-06-092020-06-12
1021018Khlong San202088212002020-06-122020-06-12
531046Khlong Sam Wa202088312002020-06-092020-06-10
541043Khan Na Yao202088152002020-06-092020-06-12
551030Chatuchak202088202002020-06-092020-06-12
561035Chom Thong202088242002020-06-092020-06-12
571036Don Mueang202088192002020-06-092020-06-12
581026Din Daeng202088162002020-06-092020-06-12
591002Dusit202088222002020-06-092020-06-12
601019Taling Chan202088292002020-06-092020-06-12
611048Thawi Watthana202088202002020-06-092020-06-12
621049Thung Khru202088212002020-06-092020-06-12
631015Thon Buri202088302002020-06-092020-06-12
641006Bang Kapi202088242002020-06-092020-06-12
651020Bangkok Noi202088282002020-06-092020-06-12
661016Bangkok Yai202088192002020-06-092020-06-12
671021Bang Khun Thian202088292002020-06-092020-06-12
681005Bang Khen202088182002020-06-092020-06-12
691031Bang Kho Laem202088202002020-06-092020-06-12
701040Bang Khae202088252002020-06-092020-06-12
711029Bang Sue202088202002020-06-092020-06-12
721047Bang Na202088202002020-06-092020-06-12
731050Bang Bon202088222002020-06-092020-06-12
741025Bang Phlat202088242002020-06-092020-06-12
751004Bang Rak202088182002020-06-092020-06-12
761027Bueng Kum202088212002020-06-092020-06-12