โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน : 86

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลแผนที่ภาษีมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สามารถนำมาใช้คำนวณภาษีได้ กรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้ถูกต้องครบถ้วนและนำมาแก้ไขในฐานข้อมูลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

บัญชีคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่ได้รับการตรวจสอบหรือแก้ไข หาร บัญชีคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการคลัง สำนักงานเขตต่าง ๆ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0528 : ช้อมูลตามแผนที่ภาษีที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จำแนกรายเขต)

ตาราง : ข้อมูลการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง : หมายเหตุ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อูลจากสำนักงานเขต

idปีงบประมาณหน่วยงานจำนวนบัญชีทรัพย์สินทีที่ขอแก้ไขข้อมูลดำเนินการเสร็จสิ้นadddateupdatedate
22563สำนักงานเขตดุสิต2020-06-022020-06-02
32563สำนักงานเขตป้อมปราบฯ2020-06-022020-06-02
42563สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์2020-06-022020-06-02
52563สำนักงานเขตดินแดง2020-06-022020-06-02
62563สำนักงานเขตห้วยขวาง2020-06-022020-06-02
72563สำนักงานเขตพญาไท2020-06-022020-06-02
82563สำนักงานเขตราชเทวี2020-06-022020-06-02
92563สำนักงานเขตวังทองหลาง2020-06-022020-06-02
102563สำนักงานเขตปทุมวัน2020-06-022020-06-02
112563สำนักงานเขตบางรัก2020-06-022020-06-02
122563สำนักงานเขตสาทร2020-06-022020-06-02
132563สำนักงานเขตบางคอแหลม2020-06-022020-06-02
142563สำนักงานเขตยานนาวา2020-06-022020-06-02
162563สำนักงานเขตวัฒนา2020-06-022020-06-02
172563สำนักงานเขตพระโขนง2020-06-022020-06-02
182563สำนักงานเขตสวนหลวง2020-06-022020-06-02
192563สำนักงานเขตบางนา2020-06-022020-06-02
202563สำนักงานเขตประเวศ2020-06-022020-06-02
212563สำนักงานเขตจตุจักร2020-06-022020-06-02
222563สำนักงานเขตบางซื่อ2020-06-022020-06-02
232563สำนักงานเขตลาดพร้าว2020-06-022020-06-02
242563สำนักงานเขตหลักสี่2020-06-022020-06-02
252563สำนักงานเขตดอนเมือง2020-06-022020-06-02
262563สำนักงานเขตสายไหม2020-06-022020-06-02
272563สำนักงานเขตบางเขน2020-06-022020-06-02
282563สำนักงานเขตบางกะปิ2020-06-022020-06-02
292563สำนักงานเขตสะพานสูง2020-06-022020-06-02
302563สำนักงานเขตบึงกุ่ม2020-06-022020-06-02
312563สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-022020-06-02
322563สำนักงานเขตลาดกระบัง2020-06-022020-06-02
332563สำนักงานเขตมีนบุรี2020-06-022020-06-02
342563สำนักงานเขตหนองจอก2020-06-022020-06-02
352563สำนักงานเขตคลองสามวา2020-06-022020-06-02
362563สำนักงานเขตธนบุรี2020-06-022020-06-02
372563สำนักงานเขตคลองสาน2020-06-022020-06-02
382563สำนักงานเขตจอมทอง2020-06-022020-06-02
392563สำนักงานเขตบางกอกใหญ่2020-06-022020-06-02
402563สำนักงานเขตบางกอกน้อย2020-06-022020-06-02
412563สำนักงานเขตบางพลัด2020-06-022020-06-02
422563สำนักงานเขตตลิ่งชัน2020-06-022020-06-02
432563สำนักงานเขตทวีวัฒนา2020-06-022020-06-02
442563สำนักงานเขตภาษีเจริญ2020-06-022020-06-02
452563สำนักงานเขตบางแค2020-06-022020-06-02
462563สำนักงานเขตหนองแขม2020-06-022020-06-02
472563สำนักงานเขตบางขุนเทียน2020-06-022020-06-02
482563สำนักงานเขตบางบอน2020-06-022020-06-02
492563สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ2020-06-022020-06-02
502563สำนักงานเขตทุ่งครุ2020-06-022020-06-02
152563สำนักงานเขตคลองเตย428163563562020-06-022020-09-21
12563สำนักงานเขตพระนคร22550107510752020-06-022020-09-21