โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน : 86

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูลแผนที่ภาษีมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สามารถนำมาใช้คำนวณภาษีได้ กรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้ถูกต้องครบถ้วนและนำมาแก้ไขในฐานข้อมูลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

บัญชีคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่ได้รับการตรวจสอบหรือแก้ไข หาร บัญชีคำร้องการคัดค้านรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการคลัง สำนักงานเขตต่าง ๆ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0528 : ช้อมูลตามแผนที่ภาษีที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จำแนกรายเขต)

ตาราง : การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงาน : สำนักการคลัง

คำอธิบายตาราง : หมายเหตุ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อูลจากสำนักงานเขต

idปีงบประมาณหน่วยงานจำนวนบัญชีทรัพย์สินทีที่ขอแก้ไขข้อมูลดำเนินการเสร็จสิ้นadddateupdatedate
42563สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์2020-06-022020-06-02
62563สำนักงานเขตห้วยขวาง2020-06-022020-06-02
72563สำนักงานเขตพญาไท2020-06-022020-06-02
112563สำนักงานเขตบางรัก2020-06-022020-06-02
122563สำนักงานเขตสาทร2020-06-022020-06-02
132563สำนักงานเขตบางคอแหลม2020-06-022020-06-02
162563สำนักงานเขตวัฒนา2020-06-022020-06-02
192563สำนักงานเขตบางนา2020-06-022020-06-02
202563สำนักงานเขตประเวศ2020-06-022020-06-02
212563สำนักงานเขตจตุจักร2020-06-022020-06-02
232563สำนักงานเขตลาดพร้าว2020-06-022020-06-02
272563สำนักงานเขตบางเขน2020-06-022020-06-02
282563สำนักงานเขตบางกะปิ2020-06-022020-06-02
322563สำนักงานเขตลาดกระบัง2020-06-022020-06-02
402563สำนักงานเขตบางกอกน้อย2020-06-022020-06-02
412563สำนักงานเขตบางพลัด2020-06-022020-06-02
52563สำนักงานเขตดินแดง16865254829482020-06-022020-09-23
292563สำนักงานเขตสะพานสูง3172615746157462020-06-022020-09-23
82563สำนักงานเขตราชเทวี41390578157812020-06-022020-09-23
152563สำนักงานเขตคลองเตย428163563562020-06-022020-09-21
182563สำนักงานเขตสวนหลวง66758664966072020-06-022020-09-23
362563สำนักงานเขตธนบุรี37975648964892020-06-022020-09-23
12563สำนักงานเขตพระนคร22550107510752020-06-022020-09-21
92563สำนักงานเขตวังทองหลาง57904662766272020-06-022020-09-23
222563สำนักงานเขตบางซื่อ43278215002020-06-022020-09-23
432563สำนักงานเขตทวีวัฒนา20962113011302020-06-022020-09-24
22563สำนักงานเขตดุสิต143503653652020-06-022020-09-23
102563สำนักงานเขตปทุมวัน27515237713772020-06-022020-09-23
302563สำนักงานเขตบึงกุ่ม31757609360932020-06-022020-09-23
242563สำนักงานเขตหลักสี่645805805802020-06-022020-09-23
32563สำนักงานเขตป้อมปราบฯ25656267026702020-06-022020-09-23
142563สำนักงานเขตยานนาวา239517187002020-06-022020-09-23
372563สำนักงานเขตคลองสาน34310385238522020-06-022020-09-23
312563สำนักงานเขตคันนายาว298782972972020-06-022020-09-23
172563สำนักงานเขตพระโขนง328918558552020-06-022020-09-23
482563สำนักงานเขตบางบอน19959--2020-06-022020-09-24
252563สำนักงานเขตดอนเมือง24457435643562020-06-022020-09-23
442563สำนักงานเขตภาษีเจริญ40387478047802020-06-022020-09-24
332563สำนักงานเขตมีนบุรี50809500050002020-06-022020-09-23
262563สำนักงานเขตสายไหม30362171717172020-06-022020-09-23
382563สำนักงานเขตจอมทอง3527210215102152020-06-022020-09-23
342563สำนักงานเขตหนองจอก50504287028702020-06-022020-09-23
352563สำนักงานเขตคลองสามวา847642020-06-022020-09-23
452563สำนักงานเขตบางแค506689199192020-06-022020-09-24
392563สำนักงานเขตบางกอกใหญ่264491891892020-06-022020-09-23
492563สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ237922442442020-06-022020-09-24
422563สำนักงานเขตตลิ่งชัน21624211421142020-06-022020-09-24
462563สำนักงานเขตหนองแขม25681168916852020-06-022020-09-24
502563สำนักงานเขตทุ่งครุ25226130813082020-06-022020-09-24
472563สำนักงานเขตบางขุนเทียน50088229422942020-06-022020-09-24