โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 90

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร X 100 /จำนวนประชาชนทั้งหมดที่มีการสำรวจ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0476 : ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ของกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : prmedia

หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์

คำอธิบายตาราง :

idmedia_nomedia_namemedia_mediamedia_numbermedia_channel1media_channel2media_channel3media_cannel4media_viewsmedia_datemedia_humanmedia_policymedia_departmentadddateupdatedate
11“ช่วยกัน” ร่วมต้านภัย “โควิด-19”ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite1,41111-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
22การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,79411-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
33กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite1,21511-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
44กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,48411-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
55กิจกรรมปลูกสะพาน “หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน”ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,56911-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
66หลายหน่วยงาน เปิดทางน้ำไหล ป้องกันปัญหาความเดือดร้อนประชาชนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย96911-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
77ลุยเก็บผักตบชวาในคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออก เปิดทางน้ำไหล รองรับน้ำฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,84711-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
88กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียนข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.711-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
99ข่าวออนไลน์ วันที่ 11 มิ.ย. 63ข่าว1Website1111-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
1010ส่งเสริมการเรียนรู้ - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนสังกัด กทม. อย่างเท่าเทียม ข่าว1Website1411-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
1111กทม.จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่"ข่าว1Website1211-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
1212ตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,90410-มิ.ย.-63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1313ประชุมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,24210-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1414ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบถุงยังชีพให้ชาวชุมชนเขตประเวศ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,53110-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1515เสริมศักยภาพบุคลากร กทม. ดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,67910-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1616กทม.จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่"ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,69610-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1717ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,75110-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1818การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,27510-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
1919แม้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 แต่ว่าความเข้มข้นยังเหมือนเดิมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,22710-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
112112เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,2253-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2020เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวกทม.ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,29610-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2121ระดมพลทำความสะอาดที่สาธารณะ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,31510-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2222ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,54510-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2323ขยันขันแข็ง เปิดทางน้ำไหล เพื่อพี้น้องชาว กทม. ปลอดภัยน้ำท่วมขังข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,81910-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2424สนศ. ใช้ 2 รูปแบบ ทั้งสลับวันเรียนและแบบปกติ ข่าว1Website810-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2525ลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกจุดให้บริการเพื่อมาตรฐานศูนย์สร้างสุขทุกวัย? กทม.ข่าว1Website5610-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2626กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียนข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.1310-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2727ข่าวออนไลน์ วันที่ 10 มิ.ย. 63ข่าว1Website1010-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
2828ไข่ราคาถูก ที่ Bangkok Green Market ตลาดสุขใจ ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,3819-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
2929โซฟา!! ก็อย่าทิ้ง..เพราะเรามีนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะ..พี่จ๋าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,9369-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3030ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,8679-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3131กทม. พร้อมรับสถานการณ์ฝนปีนี้ เปิดทางน้ำไหล และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ คืบหน้าเกินร้อยละ 90ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,9999-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3232หมั่นตรวจแนะนำสถานประกอบการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนไม่ประมาท ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,2469-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3333ตั้งคณะทำงาน 3 ด้าน ขับเคลื่อนงานโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fundข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,4649-มิ.ย.-63รผว.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3434การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,9089-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3535เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite10,0259-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3636เช้านี้กับพี่เทศฯ ร่วมจัดระเบียบ เว้นระยะห่างการยืนรอของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสินข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,5439-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3737ติดต่อราชการ...ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด-19 กันน้าทุกคนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,9899-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3838เตรียมพร้อมรับมือ 14 จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง กทม. ทำอะไรไปแล้วบ้างข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,5059-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
3939ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักรข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4939-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
40409 มิ.ย. วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรข่าว1Website289-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
4141ข่าวออนไลน์ วันที่ 9 มิ.ย. 63ข่าว1Website49-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
4242กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563ข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.159-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
4343ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักรข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,5068-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4444ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 6 ชุมชน 1,331 ครัวเรือน ย่านบางเขนและจตุจักรสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย11,2958-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4545ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,2378-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4646ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของสถานพยาบาล กทม. ตรวจเพิ่มเติมได้ 2 แห่งข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,8528-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4747กทม.มอบความห่วงใยไม่มีหมด ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนถึงวันนี้ กว่า 100,000 ถุงข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,5258-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4848เสริมเขี้ยวเล็บสู้โควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,9878-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
4949รร.กทม.เตรียมเลือกแผนการสอนรูปแบบปกติและสลับวันเรียนให้เหมาะตามขนาดจำนวน นร.และพื้นที่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite26,2918-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5050สู้จนกว่าโควิด-19 จะหมดไปข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,0858-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5151การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,2858-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5252กทม.ห่วงใยบุคลากรในสังกัด มอบถุงยังชีพให้แก่หัวหน้าหน่วยงานนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรสู้ภัยโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite8,9938-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5353ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลอง เร่งระบายน้ำเข้าสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,5888-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5454ช่วยกทม.แยกทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ช่วยกรุงเทพฯพ้นภัยน้ำไม่ท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,8508-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5555พี่เข้มลุยทุกท่อ!!ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,6168-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5656กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563ข่าว1Website178-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
5757ข่าวออนไลน์ วันที่ 8 มิ.ย. 63ข่าว1Website48-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
113113ข่าวออนไลน์ วันที่ 3 มิ.ย. 63 ข่าว1Website113-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
5858ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางขุนเทียนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,9577-มิ.ย.-63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
5959ระดมกำลังจัดเก็บผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลในคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,4007-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6060ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,2597-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6161มาจ้า... กทม. Big Cleaning ล้างทำความสะอาดระบบขนส่งอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้คนกรุงจ้าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,9017-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6262การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,4777-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6363แอดมินนำคลิปพี่เข้มและเพื่อน ๆ มาฝากจ้า กำลังเคลียร์ขยะในคลองเลยสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,9177-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6464เคลียร์คลอง รองรับฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,9777-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6565รวมพลังล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3827-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6666ข่าวออนไลน์ วันที่ 7 มิ.ย. 63ข่าว1Website87-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
6767โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาอื่นข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย11,1186-มิ.ย.-63มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6868วันหยุด กทม.ไม่หยุด ลุยมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,8156-มิ.ย.-63รผว.สกลธี ภัททิยกุล มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
6969สำนักระบายน้ำ กทม. สนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมืองข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,7786-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7070การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,3606-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7171"เมื่อฝนมา ประตูระบายน้ำ ก็พร้อมเช่นกันครับ" พี่เข้ม!! ส่งภาพทีมงานกำลังพร่องน้ำในคลองมาฝากจ้าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,6916-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7272ข่าวออนไลน์ วันที่ 6 มิ.ย. 63ข่าว1Website136-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
7373พี่เข้มส่งภาพทีมงานอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อมาฝากจ้าาา ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,3165-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7474ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอ รังแกคนเหงาทำไมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,6375-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7575พรุ่งนี้ช่วยกันครับ นำขยะชิ้นใหญ่มาส่งให้เขตตามนัดกันครับ Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,5495-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
115115ผู้ว่าฯกทม. แจกถุงยังชีพ ย่านกรุงธนเหนือ 17 ชุมชน 1,219 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,5062-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7676ผู้ว่าฯ อัศวิน แจกถุงยังชีพช่วยเหลือ10 ชุมชน 1,710 ครัวเรือน ย่านสะพานสูงและคันนายาวข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,8825-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7777กทม.เตรียมจัดทำคู่มือตรวจแนะนำสถานประกอบการข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,4435-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7878กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,5025-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
7979ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,5675-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8080ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเขตเขตสะพานสูง และคันนายาวสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย21,5725-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8181ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normalสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,5385-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8282ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย5,2095-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8383UNสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2365-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8484รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกพลังสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,4415-มิ.ย.-63รป.กทม.วิภารัตน์ ไชยานุกิจมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8585การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,1085-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8686เปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม 4 สถานี กรมป่าไม้-วัดพระศรีมหาธาตุ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite11,1525-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8787กทม.เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 สร้างปอดให้คนเมืองสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,5525-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8888ติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,0665-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
8989กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563ข่าว2Websiteสื่อสิ่งพิมพ์ของ กทม.245-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
9090ข่าวออนไลน์ วันที่ 5 มิ.ย. 63ข่าว1Website115-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
9191การ์ดอย่าตก ถึงเวลา "คลายล็อก..เมืองหลวง"สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,0854-มิ.ย.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9292ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพ 19 ชุมชน 1,693 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือย่านดุสิตและบางซื่อข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4304-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9393ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,6194-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
114114"ข้างหลังภาพที่สวยงาม..คือความทุ่มเทแรงกายแรงใจของพวกเรา..ทีมงานระบายน้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,2912-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9494ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย13,7614-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9595ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะให้ถูกประเภท ช่วยให้กรุงเทพฯน้ำไม่ท่วมInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,5664-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9696กทม. มั่นใจตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ครบ 15,000 รายภายใน มิ.ย. นี้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,2794-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9797พี่เข้ม!! ส่งคลิปนี้มา พร้อมกับฝากเตือนว่า...อย่าหาทำสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,2944-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9898หลายเครือข่ายร่วมเดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เปลี่ยนเมืองสีเขียวตามวิถี New Normalข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,4374-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
9999การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,0724-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
100100กทม. ลอกท่อระบายน้ำรับมือฝนคืบ 95% คาดว่าแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,2574-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
101101ของฝาก..จากคุณเธอ...กทม. สู้.!ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,8554-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
102102"ขยะพลาสติกพันติดใบพัด..ต้องยกเครื่องออกมาซ่อมกันเลยครับ" ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,9544-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
103103เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ #สำนักการระบายน้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3404-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
104104สวัสดีวันพฤหัสบดี 4 มิ.ย. 63 ค่ะ วันนี้พกร่มด้วยนะคะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,2214-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
105105ข่าวออนไลน์ วันที่ 4 มิ.ย. 63ข่าว1Website94-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
106106กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563ข่าว1Website214-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
107107ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,0823-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
108108เตรียมพร้อมรับมือเมื่อสัญญาณแจ้งเตือนว่าฝนมาข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,5233-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
109109การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,3403-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
110110ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,7253-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
111111จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิ.ย.63ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,0413-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
116116ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 3 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,3632-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
117117ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย15,0132-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
118118เตรียมกำหนดเป็นแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,1402-มิ.ย.-63รผว.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
119119รณรงค์ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,5332-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
120120เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 3,543 ล้านบาท แก้ไขความเดือดร้อนซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,9522-มิ.ย.-63ประธาน สภากทม.นิรันดร์ ประดิษฐกุลมหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
121121หน้าฝนนี้ นึกถึงพี่เข้ม กทม.Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,3982-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
122122New Normal New Me ปรับพฤติกรรมกันสักนิด เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,6242-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
123123ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ี 3 มิถุนายน 2563สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,4022-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
124124การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,9122-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
125125เราจะรู้ได้ยังไง..ว่าฝนตกที่ไหนบ้าง? ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,4912-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
126126โฆษกของกทม. คลายข้อสงสัย Q&A เรื่อง ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 3สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,4992-มิ.ย.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
127127กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563ข่าว1Website182-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
128128ข่าวออนไลน์ วันที่ 2 มิ.ย. 63ข่าว1Website182-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
129129ประสาน รฟม.เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,7311-มิ.ย.-63รผว.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
130130ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ 3 เขตฝั่งธนบุรีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,9871-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
131131รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่กระจายโรคไปสู่คนในครอบครัวข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,0181-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
132132ขอประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและคัดค้านการประเมินภาษีหลังรับแจ้งภายใน 30 วันข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite13,4191-มิ.ย.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
133133ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางแค ธนบุรี และคลองสานสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย20,8811-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
134134ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,6731-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
135135กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแนะนำเข้มข้นจริงจังป้องกันการระบาดซ้ำข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,6161-มิ.ย.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
136136การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,2191-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
137137รร.กทม.เตรียมปรับใช้ 4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนและขนาดพื้นที่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite12,2601-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
138138จีน-ไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,8801-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
139139กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตราข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite445,9621-มิ.ย.-63มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
140140การ์ดไม่ตก รวมภาพภารกิจพิชิตโควิด-19ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,4121-มิ.ย.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
141141พร้อมรับหน้าฝน กทม. ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะและวัชพืชในคลอง เป็นประจำทุกวันข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,9481-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
142142ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,8241-มิ.ย.-63ผว.กทม.มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
143143พี่น้องประชาชนทางแทบตะวันออกของกรุงเทพฯ เช้านี้เผื่อเวลาเดินทางไปทำงานด้วยนะครับ พกร่มกันด้วยครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,5211-มิ.ย.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
144144กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563ข่าว1Website231-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
145145ข่าวออนไลน์ วันที่ 1 มิ.ย. 63ข่าว1Website181-มิ.ย.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
146146สแกนเข้า..แล้วอย่าลืม.. สแกนออก QR CODE “ไทยชนะ"ข่าว1Website4731-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
147147ผ่อนคลายการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite43,25031-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
148148ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,03231-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
149149ฝั่งธนบุรีฝนเล็กน้อยข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,00631-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
150150ฝั่งธนบุรีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,86731-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
151151ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก เคลื่อนตัวทิศเหนือข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,80831-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
152152ทิ้ง "ขยะชิ้นใหญ่" ให้ กทม. ดูแล คือ การร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,84231-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
153153การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,14231-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
154154อัพเดตมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 กันค่ะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,68431-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
155155ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ กทม. ดูแล = ร่วมช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,69431-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
156156ลุ้นระทึก...ฝนกลางดึกทั่วกรุง!!ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,20231-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
157157แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย14,24431-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
158158ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,93431-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
159159มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ข่าว1Website1,79131-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
160160คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)ข่าว1Website2,80831-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
161161ข่าวออนไลน์ วันที่ 31 พ.ค. 63ข่าว1Website1431-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
162162คืนนี้น้องฝน มาส่งทุกคนเข้านอนจ้า ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,56630-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
163163ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลอง ท่อระบายน้ำ หรือพื้นที่สาธารณะเลยนะคะข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย8,77530-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
164164สแกนเข้า..แล้วอย่าลืม.. สแกนออก QR CODE “ไทยชนะ” ตลาดนัดกทม. วันแรก ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,02330-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
165165ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพชุมชนฝั่งธนบุรี 1,425 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,24830-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
166166ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,75130-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
167167การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,47730-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
168168ตอนนี้ยังทัน !!! มีเวลา 2 วัน 9 โมง ถึง เที่ยงนะคร้าบบ..Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,43430-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
169169อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์จ้า เช้านี้ฝนโปรยปรายทั่วกทม.ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,51130-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
170170ข่าวออนไลน์ วันที่ 30 พ.ค. 63ข่าว1Website1730-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
171171ค่ำคืนนี้...ฝนโปรยปราย อากาศเย็นสบาย นอนหลับฝันดีจ้า...พี่จ๋าข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,00129-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
172172มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน 1,301 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,28029-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
173173เตรียมเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park)ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite14,87129-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
174174พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความคืบหน้า "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย7,69729-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
175175ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย21,78829-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
176176ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย2,51429-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
177177ฝนมาแล้วคร้าบบบข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,94129-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
178178กทม. เตรียมเปิดพื้นที่ทำการค้านำร่อง 3 จุดข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,16629-พ.ค.-63รผว.สกลธี ภัททิยกุล มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
179179วิถี New Normal เริ่มแล้ว กทม.เปิดสอนอาชีพออนไลน์ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite27,63229-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
180180การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,41829-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
181181ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะชิ้นใหญ่ให้ถูกที่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite15,54529-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
182182"คนสู้น้ำ" ช่วยให้กทม. รอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,09629-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
183183กทม.พร้อมรับฤดูฝน ลอกท่อ ดูดเลน ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,01429-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
184184จิตอาสาธนบุรีปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดวงเวียนใหญ่ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,43029-พ.ค.-63รป.กทม.พิชญา นาควัชระมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
185185กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website1429-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
186186ข่าวออนไลน์ วันที่ 29 พ.ค. 63ข่าว1Website1029-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
187187ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63 มาแล้วจ้า??Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,74928-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
188188ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On ของ รร.วัดมหรรณพารามฯสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย2,47428-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
189189ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On ของ รร.วัดมหรรณพารามฯ ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,66828-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
190190ทิ้งมาได้เลย...จะไม่บ่นสักคำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย7,45028-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
191191ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพย่านกรุงธนใต้ 24 ชุมชน 2,695 ครัวเรือนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,72728-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
192192ผู้ว่าฯ อัศวิน นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19สื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย15,63128-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
193193เวลา 18.30 น. ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,49928-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
194194รถไฟฟ้าล้อยางไร้คนขับขบวนแรกของไทยมาแล้ว ถึงไทย 10 มิ.ย.นี้ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย9,60528-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
19519530 พ.ค.นี้เข้าตลาด กทม. ต้องสแกน QR CODE “ไทยชนะข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite10,90028-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
196196เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในที่พักคนงาน/ไซต์งานก่อสร้างข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,25228-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
197197เวลา 17.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,09528-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
198198คณะผู้บริหารกทม. ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้าและพื้นที่โดยรอบข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,78428-พ.ค.-63รผว.กทม.ศักดิ์ชัย บุญมามหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
199199ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในกทม.ทำงานเหลื่อมเวลาหรือทำงานที่บ้านต่อเนื่องข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,33628-พ.ค.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
200200การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย5,32228-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
201201ผู้ว่าฯอัศวิน ลุยตรวจระบบระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,81928-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
202202ผู้ว่าฯ อัศวิน ไขข้อสงสัยข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,64828-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
203203ไปพักผ่อนหรือออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ ก็ต้องดูแลตัวเอง และคนรอบข้างด้วยนะคะ ไปดูกันค่ะสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย1,89328-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์2020-06-152020-06-15
204204รวมภาพภารกิจพี่ ๆ สำนักการระบายน้ำ พร้อมรับฤดูฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,47228-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
205205พยากรณ์อากาศ และทำความสะอาดลอกท่อทุกวันข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,12428-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
206206แจ้งเหตุด่วน มีภัย ไฟไหม้ หรือจับสัตว์ร้าย โทร.199ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย8,53528-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
207207กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website4728-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
208208ข่าวออนไลน์ วันที่ 28 พ.ค. 63ข่าว1Website1528-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
209209แนะนำการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย3,10627-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์2020-06-152020-06-15
210210พร้อมกันรึยังครับ เสาร์-อาทิตย์ นี้ กทม.มี กิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่"Infogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,96427-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
211211ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,54127-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
212212คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,86927-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
213213ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานครข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,44927-พ.ค.-63ป.กทม.การบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
214214การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,30427-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
215215แจกถุงยังชีพให้ชุมชนตกสำรวจย่านหนองจอกข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite8,20527-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
216216ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,19527-พ.ค.-63รป.กทม.วันทนีย์ วัฒนะการบริหารจัดการเมืองมหานครกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
217217เปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,74627-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
218218กทม. ลอกท่อ ดูดเลน ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ/ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล เพื่อรับมือหน้าฝนข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย6,88327-พ.ค.-63โฆษก กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองมหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
219219พยากรณ์อากาศและทำความสะอาดลอกท่อทุกวันข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,78427-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
220220ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 27 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,73927-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
221221กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website2427-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
222222ข่าวออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. 63ข่าว1Website1327-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
223223ชุมชนพื้นที่กรุงเทพเหนือรับถุงยังชีพกทม.บรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,90126-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
224224ตรวจมาตรการความปลอดภัยศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนสาธารณะ และศูนย์กีฬา ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,62926-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
225225ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำ เตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,16126-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
226226ผู้ว่าฯ กทม. นั่งรถอิแต๊กแจกถุงยังชีพสื่อวีดิทัศน์1โซเชี่ยลมีเดีย17,62726-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
266266กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website1622-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
227227สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ" ก่อนเข้า-ออก ตลาดนัดจตุจักรข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,32026-พ.ค.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
228228การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย4,71426-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
229229เริ่มต้นช่วงบ่ายวันนี้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,60126-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
230230ชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่กทม.ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,65726-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
231231กทม.ฝนเล็กน้อยละอองเบาบางปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ กทม.ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,51626-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
232232เย็นวันนี้ กทม. แจกถุงยังชีพให้ชุมชนไหนบ้างน๊า ข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,27026-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
233233ฝนเล็กน้อยเบาบางบางส่วนเขตลาดกระบัง หนองจอกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,16126-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
234234ฝนเล็กน้อย-ปานกลางลักษณะเป็นแนวยาวเขตลาดกระบัง หนองจอกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,16426-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
235235เช้านี้บางพื้นที่อาจมีฝน เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับ เผื่อเวลาด้วยครับข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,61226-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
236236กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website3926-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
237237ข่าวออนไลน์ วันที่ 26 พ.ค. 63ข่าว1Website1626-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
238238ฝนเล็กน้อยเขตคลองสามวา หนองจอกข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,75125-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
239239ผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพย่านบางกะปิและบึงกุ่มเพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite5,19025-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
240240ลดความแออัดใน รพ.สังกัด กทม. - เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากโรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite10,00725-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
241241ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 26 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย1,65025-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
242242กทม. พร้อมการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ แนะผู้ปกครองหากไม่มีมือถือ คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite25,47925-พ.ค.-63รผว.กทม.เกรียงยศ สุดลาภามหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
243243วอนอย่าละเลยข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite3,96125-พ.ค.-63รผว.กทม.พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
244244มิ.ย. นี้ เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่ม 4 สถานี และเปิดให้บริการ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เป็นทางการข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,18925-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
245245"ฝนเริ่มตกแล้ว!! คงจะช่วยคลายความร้อนกันไปได้บ้างนะครับ" พี่เข้มส่งไลน์มาทักทายแอดมินและแฟนเพจข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,76525-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
246246กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563ข่าว1Website1625-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
247247ข่าวออนไลน์ วันที่ 25 พ.ค. 63ข่าว1Website1125-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
248248ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องเขตแนวริมแม่น้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,98024-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
249249ฝนเล็กน้อยสลับปานกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี ต่อเนื่องเขตแนวริมแม่น้ำข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,82324-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
250250ตารางทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63 มาแล้วจ้าInfogarphic1โซเชี่ยลมีเดีย3,66624-พ.ค.-63มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
251251บ่ายวันนี้..พี่เข้ม!! ส่งรูปผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มคลองมาใหัแอดมินดูข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย3,92724-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
252252กทม. แจกแอลกอฮออล์ผู้ค้าตลาดนัดเมืองมีน และตลาดนัดธนบุรีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite6,57124-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
253253เวลา 13.30 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลาข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย1,67924-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
254254มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เขตคลองสามวาข่าว1Website3224-พ.ค.-63รป.กทม.ขจิต ชัชวานิชย์มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
255255ข่าวออนไลน์ วันที่ 24 พ.ค. 63ข่าว1Website1924-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
256256ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนข่าว1Website4923-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้กลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
257257ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนข่าว1Website7323-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
258258แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้ค้าตลาดนัดสุดสัปดาห์ข่าว1Website5823-พ.ค.-63รป.กทม.วัลยา วัฒนรัตน์มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
259259จิตอาสาพระโขนงร่วมพัฒนาคลองบางจากข่าว1Website4723-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
260260ข่าวออนไลน์ วันที่ 23 พ.ค. 63ข่าว1Website1723-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
261261ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนข่าว1Website9522-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
262262พิจารณามาตรการควบคุมคาเฟ่สัตว์ในพื้นที่กทม.เพิ่มเติมข่าว1Website4822-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
263263จีน-ไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิดข่าว1Website5322-พ.ค.-63ผว.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
26426450 เขต พร้อมให้บริการด้านทะเบียนผ่านระบบ BMA Q และ “ไทยชนะ" ตามมาตรการป้องกัน COVID-19ข่าว1Website12722-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
265265รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก วตท.29ข่าว1Website2522-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสำหรับทุกคนกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
267267ข่าวออนไลน์ วันที่ 22 พ.ค. 63ข่าว1Website1322-พ.ค.-63มหานครประชาธิปไตยกลุ่มงานสารสนเทศ2020-06-152020-06-15
268268วันนี้พี่เข้ม!! ส่งรูปการทำงานของทีมงานระบายน้ำมาให้แอดมินดูข่าว1โซเชี่ยลมีเดีย2,55221-พ.ค.-63มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
269269จัดการขยะในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รณรงค์คัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธีข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite4,82521-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครปลอดภัยกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15
270270กทม.แจ้งเตือนสถานการณ์ฝน 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือพายุ “อำพัน”ข่าว2โซเชี่ยลมีเดียWebsite2,05321-พ.ค.-63ป.กทม.มหานครสีเขียว สะดวกสบายกลุ่มงานข่าวและเผยแพร่2020-06-152020-06-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0472 : เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง)

ตาราง : ตารางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ปี 2562

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร (ITA) ปี 2562

idmatric_topic_idmatric_topicmatric_subtopic_idmatric_subtopicmatric_set_idmatric_settopic_grouptopic_idsubtopic_idassessment_topicassessment_datailans_yesans_noans_lowestans_lowans_muchans_mostans_reviewssubtopic_scoretopic_scoretopic_score_below_85topic_group_scorematric_scoreadddateupdatedate
11การปฏิบัติหน้าที่I11บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน มากน้อยเพียงใด0040.5759.4386.6184.58yes84.6789.882020-06-012020-06-01
21การปฏิบัติหน้าที่I12บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด00.9450.9448.1182.5684.58yes84.6789.882020-06-012020-06-01
31การปฏิบัติหน้าที่I21บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด3.778.4947.1740.5774.9774.97yes84.6789.882020-06-012020-06-01
41การปฏิบัติหน้าที่I31บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จของงาน00.9440.5758.4985.9881.92yes84.6789.882020-06-012020-06-01
51การปฏิบัติหน้าที่I32บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญของงานมากกว่าธุระส่วนตัว01.8960.3837.7478.8181.92yes84.6789.882020-06-012020-06-01
61การปฏิบัติหน้าที่I33บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดจากตนเอง02.8351.8945.2880.9881.92yes84.6789.882020-06-012020-06-01
71การปฏิบัติหน้าที่I41บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ0.9499.0699.0699.37no84.6789.882020-06-012020-06-01
81การปฏิบัติหน้าที่I42บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ010010099.37no84.6789.882020-06-012020-06-01
91การปฏิบัติหน้าที่I43บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ0.9499.0699.0699.37no84.6789.882020-06-012020-06-01
101การปฏิบัติหน้าที่I51ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการรับเงิน นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่0.9499.0699.0699.37no84.6789.882020-06-012020-06-01
111การปฏิบัติหน้าที่I52ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการรับทรัพย์สิน นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่0.9499.0699.0699.37no84.6789.882020-06-012020-06-01
121การปฏิบัติหน้าที่I53ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการรับประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่010010099.37no84.6789.882020-06-012020-06-01
131การปฏิบัติหน้าที่I61บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงินแก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่010010099.06no84.6789.882020-06-012020-06-01
141การปฏิบัติหน้าที่I62บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่0.9499.0699.0699.06no84.6789.882020-06-012020-06-01
151การปฏิบัติหน้าที่I63บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่1.8998.1198.1199.06no84.6789.882020-06-012020-06-01
162การใช้งบประมาณI71ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด3.7733.9645.2816.9858.5358.53yes84.6782.372020-06-012020-06-01
172การใช้งบประมาณI81หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด03.7736.7959.4385.3384.86yes84.6782.372020-06-012020-06-01
182การใช้งบประมาณI82หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงการไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด1.891.8937.7458.4984.484.86yes84.6782.372020-06-012020-06-01
192การใช้งบประมาณI91หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด84.9112.261.890.9493.7593.75no84.6782.372020-06-012020-06-01
202การใช้งบประมาณI101บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด93.44.720.940.9496.8796.87no84.6782.372020-06-012020-06-01
212การใช้งบประมาณI111หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงใด03.7726.4269.8188.7591.56no84.6782.372020-06-012020-06-01
222การใช้งบประมาณI112หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง87.748.492.830.9494.3691.56no84.6782.372020-06-012020-06-01
232การใช้งบประมาณI121หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการสอบถาม มากน้อยเพียงใด3.7710.3853.7732.0871.5368.68yes84.6782.372020-06-012020-06-01
242การใช้งบประมาณI122หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการทักท้วง มากน้อยเพียงใด7.5513.2149.0630.1967.4268.68yes84.6782.372020-06-012020-06-01
252การใช้งบประมาณI123หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการร้องเรียน มากน้อยเพียงใด7.5514.1548.1130.1967.0968.68yes84.6782.372020-06-012020-06-01
263การใช้อำนาจI131ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด04.7265.0930.1975.3675.36yes84.6784.062020-06-012020-06-01
273การใช้อำนาจI141ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด0.946.668.8723.5871.9171.91yes84.6784.062020-06-012020-06-01
283การใช้อำนาจI151ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด0.9410.3857.5531.1373.1173.11yes84.6784.062020-06-012020-06-01
293การใช้อำนาจI161ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด82.0816.980.94093.7693.76no84.6784.062020-06-012020-06-01
303การใช้อำนาจI171ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด95.284.720098.4498.44no84.6784.062020-06-012020-06-01
313การใช้อำนาจI181การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มากน้อยเพียงใด73.5820.754.720.9489.0591.76no84.6784.062020-06-012020-06-01
323การใช้อำนาจI182การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีการซื้อขายตำแหน่ง มากน้อยเพียงใด89.627.552.83095.6191.76no84.6784.062020-06-012020-06-01
333การใช้อำนาจI183การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด78.316.982.831.8990.6191.76no84.6784.062020-06-012020-06-01
344การใช้ทรัพย์สินของราชการI191บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด86.7912.260.94095.3295.32no84.6782.32020-06-012020-06-01
354การใช้ทรัพย์สินของราชการI201ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด4.7214.1562.2618.8762.2562.25yes84.6782.32020-06-012020-06-01
364การใช้ทรัพย์สินของราชการI211กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด0.941.8649.0648.1181.681.6yes84.6782.32020-06-012020-06-01
374การใช้ทรัพย์สินของราชการI221บุคคลภายนอกหรือเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด92.455.661.89096.8796.87no84.6782.32020-06-012020-06-01
384การใช้ทรัพย์สินของราชการI231ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด06.668.8724.5372.8572.85yes84.6782.32020-06-012020-06-01
394การใช้ทรัพย์สินของราชการI241หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด0.943.7744.3450.9481.981.9yes84.6782.32020-06-012020-06-01
405การแก้ไขปัญหาทุจริตI251ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด01.8928.369.8189.489.4no84.6784.762020-06-012020-06-01
415การแก้ไขปัญหาทุจริตI261หน่วยงานของท่าน มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ หรือไม่96.233.7796.2395.28no84.6784.762020-06-012020-06-01
425การแก้ไขปัญหาทุจริตI262หน่วยงานของท่าน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่94.345.6694.3495.28no84.6784.762020-06-012020-06-01
435การแก้ไขปัญหาทุจริตI271ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด2.834.7238.6853.7781.2581.25yes84.6784.762020-06-012020-06-01
445การแก้ไขปัญหาทุจริตI281หน่วยงานของท่าน มีการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด1.893.7735.8558.4983.7583.32yes84.6784.762020-06-012020-06-01
455การแก้ไขปัญหาทุจริตI282หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด0.946.635.8556.682.883.32yes84.6784.762020-06-012020-06-01
465การแก้ไขปัญหาทุจริตI283หน่วยงานของท่าน มีการลงโทษทางวินัยเนื่องจากการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด2.836.628.362.2683.4183.32yes84.6784.762020-06-012020-06-01
607ประสิทธิภาพการสื่อสารE61การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มากน้อยเพียงใด07682572.8772.68yes78.4881.82020-06-012020-06-01
475การแก้ไขปัญหาทุจริตI291หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด04.7240.5754.7283.4583.45yes84.6784.762020-06-012020-06-01
485การแก้ไขปัญหาทุจริตI301หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก อย่างไร1.895.6653.7738.6876.5875.86yes84.6784.762020-06-012020-06-01
495การแก้ไขปัญหาทุจริตI302หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นด้านการสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ อย่างไร1.895.6654.7237.7476.2675.86yes84.6784.762020-06-012020-06-01
505การแก้ไขปัญหาทุจริตI303หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา อย่างไร06.650.9442.4578.7675.86yes84.6784.762020-06-012020-06-01
515การแก้ไขปัญหาทุจริตI304หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร2.8311.3253.7732.0871.8475.86yes84.6784.762020-06-012020-06-01
526คุณภาพการดำเนินงานE11เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านอย่างโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มากน้อยเพียงใด03742373.5774.73yes78.4879.342020-06-012020-06-01
536คุณภาพการดำเนินงานE12เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านอย่างโปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด02673075.8874.73yes78.4879.342020-06-012020-06-01
546คุณภาพการดำเนินงานE21เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด05682774.2174.21yes78.4879.342020-06-012020-06-01
556คุณภาพการดำเนินงานE31เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด09603174.1774.17yes78.4879.342020-06-012020-06-01
566คุณภาพการดำเนินงานE41ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายเงิน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่1999999.67no78.4879.342020-06-012020-06-01
576คุณภาพการดำเนินงานE42ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่010010099.67no78.4879.342020-06-012020-06-01
586คุณภาพการดำเนินงานE43ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา หรือการให้ความบันเทิง เป็นต้น เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่010010099.67no78.4879.342020-06-012020-06-01
596คุณภาพการดำเนินงานE51หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด11742473.9173.91yes78.4879.342020-06-012020-06-01
617ประสิทธิภาพการสื่อสารE62การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด01357272.4872.68yes78.4881.82020-06-012020-06-01
627ประสิทธิภาพการสื่อสารE71หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด47632670.5270.52yes78.4881.82020-06-012020-06-01
637ประสิทธิภาพการสื่อสารE81หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่9649696no78.4881.82020-06-012020-06-01
647ประสิทธิภาพการสื่อสารE91หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด111573172.8272.82yes78.4881.82020-06-012020-06-01
657ประสิทธิภาพการสื่อสารE101หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่9739797no78.4881.82020-06-012020-06-01
668การปรับปรุงระบบการทำงานE111เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด315691364.1864.18yes78.4874.292020-06-012020-06-01
678การปรับปรุงระบบการทำงานE121หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด415681363.5163.51yes78.4874.292020-06-012020-06-01
688การปรับปรุงระบบการทำงานE131หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่9829898no78.4874.292020-06-012020-06-01
698การปรับปรุงระบบการทำงานE141หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด19662471.1971.19yes78.4874.292020-06-012020-06-01
708การปรับปรุงระบบการทำงานE151หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด13682874.5574.55yes78.4874.292020-06-012020-06-01
719การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน1ข้อมูลพื้นฐานO11โครงสร้างข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
729การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน1ข้อมูลพื้นฐานO21ข้อมูลผู้บริหารข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
739การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน1ข้อมูลพื้นฐานO31อำนาจหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
749การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน1ข้อมูลพื้นฐานO41แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
759การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน1ข้อมูลพื้นฐานO51ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงานขาดข้อมูลโทรสาร00yes98.8997.782020-06-012020-06-01
769การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน1ข้อมูลพื้นฐานO61กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
779การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน2ข่าวประชาสัมพันธ์O71ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
789การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน3การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลO81Q&Aช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
799การเปิดเผยข้อมูล1ข้อมูลพื้นฐาน3การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลO91Social Networkช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
809การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน1แผนดำเนินงานO101แผนดำเนินงานประจำปีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
819การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน1แผนดำเนินงานO111รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
829การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน1แผนดำเนินงานO121รายงานผลการดำเนินงานประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
839การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน2การปฏิบัติงานO131คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
849การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน3การให้บริการO141คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
859การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน3การให้บริการO151ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
869การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน3การให้บริการO161รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
879การเปิดเผยข้อมูล2การบริหารงาน3การให้บริการO171E–Serviceช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
889การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO181แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
899การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO191รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
909การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO201รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
919การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ2การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O211แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
929การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ2การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O221ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
939การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ2การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O231สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
949การเปิดเผยข้อมูล3การบริหารเงินงบประมาณ2การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O241รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
959การเปิดเผยข้อมูล4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO251นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
969การเปิดเผยข้อมูล4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO261การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
979การเปิดเผยข้อมูล4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO271หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
989การเปิดเผยข้อมูล4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO281รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลและจัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
999การเปิดเผยข้อมูล5การส่งเสริมความโปร่งใส1การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O291แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
1009การเปิดเผยข้อมูล5การส่งเสริมความโปร่งใส1การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O301ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
1019การเปิดเผยข้อมูล5การส่งเสริมความโปร่งใส1การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O311ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี สรุปจํานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
1029การเปิดเผยข้อมูล5การส่งเสริมความโปร่งใส2การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O321ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
11110การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O411รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจําปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 100100no98.891002020-06-012020-06-01
1039การเปิดเผยข้อมูล5การส่งเสริมความโปร่งใส2การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O331การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.8997.782020-06-012020-06-01
10410การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต1เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร O341เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารการแสดงเจตนารมณ์หรือคํามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 100100no98.891002020-06-012020-06-01
10510การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต1เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร O351การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.891002020-06-012020-06-01
10610การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต2การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตO361การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.891002020-06-012020-06-01
10710การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต2การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตO371การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.891002020-06-012020-06-01
10810การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O381การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562100100no98.891002020-06-012020-06-01
10910การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O391แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11010การป้องกันการทุจริต1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O401รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน ข้อมูลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11210การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO421มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11310การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO431มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11410การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO441มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11510การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO451มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11610การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO461มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 100100no98.891002020-06-012020-06-01
11710การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO471มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม100100no98.891002020-06-012020-06-01
11810การป้องกันการทุจริต2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต1มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตO481มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่100100no98.891002020-06-012020-06-01ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0475 : ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง และการดำเนินงานแก้ไข)

ตาราง : ตารางสรุปการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : ขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. ประสานนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 3. รวบรวมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ภายหลังดำเนินการในขั้นตอน (2) แล้วเสร็จ

idordersdate_datadetailorganizepercent_3oppercent_solvingpercent_satisfactionadddateupdatedate
182563-02-07ขอให้แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตยสนข.คลองเตย10010042020-05-212020-05-21
272563-02-05ขอให้ปลูกต้นตีนเป็ดน้ำทดแทนของเดิมบริเวณทางเท้าตลอดแนวถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียนสนข.บางขุนเทียน1001004.532020-05-212020-05-21
362563-01-22การตั้งวางกรวยยางบนผิวจราจร บริเวณปากทางเข้าซอยกรุงธนบุรี 1 - 3 เขตคลองสานสนข.คลองสาน1001004.372020-05-212020-05-21
452563-01-22การตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางเท้าสาธารณะ บริเวณหน้าร้านเฝอหม้อไฟ เขตคลองสานสนข.คลองสาน1001004.252020-05-212020-05-21
542563-01-09ขอให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุดบริเวณถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียนสจส.1001004.442020-05-212020-05-21
632562-11-13จุดพักขยะบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ข้างห้างฯ พาต้า สาขาปิ่นเกล้า และบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าห้างฯ พาต้า สาขาปิ่นเกล้า มีน้ำขยะไหลนองพื้น ส่งกลื่นเหม็นฟุ้งกระจาย และทำให้พื้นลื่น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรสนข.บางพลัด1001004.382020-05-212020-05-21
722562-11-13การตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า บริเวณหน้าตลาดพงษ์ทรัพย์ เขตบางพลัดสนข.บางพลัด1001003.422020-05-212020-05-21
812562-11-13การตั้งวางจำหน่ายสินค้ารุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ตรอกถั่วเพาะ ถนนวงเวียน 22 กรกฎาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสนข.ป้อมปราบฯ10010042020-05-212020-05-21
1292563-06-18ขอให้แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำภายในคอนโดมิเนียม ศุภาลัยซิตี้ เขตบางพลัด ส่งเสียงดังรบกวนสนข.บางพลัด1001004.632020-07-132020-07-13
13102563-06-24การก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายในซอยสุขุมวิท 31 เขตวัฒนาสนข.วัฒนา1001004.172020-07-132020-07-13
15122563-07-03ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (บางบอน)สกจ.1001004.52020-07-132020-07-13
14112563-06-29ขอให้เร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วสนน.1001004.882020-07-132020-09-17ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0473 : ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ)

ตาราง : survey

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : -

idconfidencialissuesmost_5very_4rarely_agree_2disagree_1confidencescoreadddateupdatedate
11. สภากรุงเทพมหานครเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร37140094.512020-05-292020-05-29
22. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชนและสามารถนำเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปแก้ไข32180190.982020-05-292020-05-29
33. สภากรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนากรุงเทพมหานคร4550196.472020-05-292020-05-29
44. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครให้ ประชาชน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางการเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย4092094.122020-05-292020-05-29
55. การทำงานของสภากรุงเทพมหานคร ไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (ข้อนี้ให้คะแนนเห็นด้วยน้อย-ไม่เห็นด้วยมาก)91124763.532020-05-292020-05-29
66. กรรมการชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนสามารถใช้สภากรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือสะท้อนความต้องการของชุมชนได้36131192.162020-05-292020-05-29
77. สำนักงานเขตเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับสภากรุงเทพมหานคร31145187.062020-05-292020-05-29
88. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และสุจริต24233185.882020-05-292020-05-29
99. ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้โดยผ่านสภากรุงเทพมหานคร33152190.22020-05-292020-05-29
1010. สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ามีความโปร่งใส และเที่ยงธรรม23234193.732020-05-292020-05-29
11คิดเป็นร้อยละ000088.862020-05-292020-05-29ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0474 : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ ความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)

ตาราง : ตารางสรุปการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : ขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. ประสานนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 3. รวบรวมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ภายหลังดำเนินการในขั้นตอน (2) แล้วเสร็จ

idordersdate_datadetailorganizepercent_3oppercent_solvingpercent_satisfactionadddateupdatedate
182563-02-07ขอให้แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตยสนข.คลองเตย10010042020-05-212020-05-21
272563-02-05ขอให้ปลูกต้นตีนเป็ดน้ำทดแทนของเดิมบริเวณทางเท้าตลอดแนวถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียนสนข.บางขุนเทียน1001004.532020-05-212020-05-21
362563-01-22การตั้งวางกรวยยางบนผิวจราจร บริเวณปากทางเข้าซอยกรุงธนบุรี 1 - 3 เขตคลองสานสนข.คลองสาน1001004.372020-05-212020-05-21
452563-01-22การตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางเท้าสาธารณะ บริเวณหน้าร้านเฝอหม้อไฟ เขตคลองสานสนข.คลองสาน1001004.252020-05-212020-05-21
542563-01-09ขอให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุดบริเวณถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียนสจส.1001004.442020-05-212020-05-21
632562-11-13จุดพักขยะบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ข้างห้างฯ พาต้า สาขาปิ่นเกล้า และบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าห้างฯ พาต้า สาขาปิ่นเกล้า มีน้ำขยะไหลนองพื้น ส่งกลื่นเหม็นฟุ้งกระจาย และทำให้พื้นลื่น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจรสนข.บางพลัด1001004.382020-05-212020-05-21
722562-11-13การตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า บริเวณหน้าตลาดพงษ์ทรัพย์ เขตบางพลัดสนข.บางพลัด1001003.422020-05-212020-05-21
812562-11-13การตั้งวางจำหน่ายสินค้ารุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ตรอกถั่วเพาะ ถนนวงเวียน 22 กรกฎาคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสนข.ป้อมปราบฯ10010042020-05-212020-05-21
1292563-06-18ขอให้แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำภายในคอนโดมิเนียม ศุภาลัยซิตี้ เขตบางพลัด ส่งเสียงดังรบกวนสนข.บางพลัด1001004.632020-07-132020-07-13
13102563-06-24การก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายภายในซอยสุขุมวิท 31 เขตวัฒนาสนข.วัฒนา1001004.172020-07-132020-07-13
15122563-07-03ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (บางบอน)สกจ.1001004.52020-07-132020-07-13
14112563-06-29ขอให้เร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วสนน.1001004.882020-07-132020-09-17