โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก : 96

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน : 120 นาที

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวถนน ความสามารถระบายน้ำท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นผิวถนนที่ปริมาณฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : จำนวนนาทีที่สามารถระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก (วัดจากช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการระบายน้ำ

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0127 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำท่วมถนน)

ตาราง : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำท่วม

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง :

idfl_codefl_roadkhetfl_latfl_lonadddateupdatedate
1FL.BBN.01ถ.เอกชัย ช่วงห้างบิ๊กซีบางบอน13.6794100.435652020-05-252020-05-25
2FL.BBN.02ถ.เอกชัย 60บางบอน13.67814100.4332020-05-252020-05-25
3FL.BKA.01ถ.พหลโยธิน ช่วงวงเวียนบางเขนบางเขน13.87553100.597662020-05-252020-05-25
4FL.BKE.01ถ.เพชรเกษม แยกวงแหวนบางแค13.7105100.4072020-05-252020-05-25
5FL.BKE.02ถ.เพชรเกษม ช่วงซอยวัดม่วงบางแค13.70892100.39142020-05-252020-05-25
6FL.BKL.01ถ.เจริญกรุง ช่วงวัดราชสิงขรบางคอแหลม13.70542100.506012020-05-252020-05-25
7FL.BKM.01ถ.นวมินทร์ ช่วงสันติอโศกบึงกุ่ม13.79627100.650942020-05-252020-05-25
8FL.BKM.02ถ.นวมินทร์ ช่วงคลองบางเตยบึงกุ่ม13.82062100.654582020-05-252020-05-25
9FL.BKN.01ถ.อิสรภาพ ช่วงตลาดพรานนกบางกอกน้อย13.75518100.478062020-05-252020-05-25
10FL.BKN.02ถ.บรมราชชนนี ช่วงสายใต้บางพลัด13.78693100.468022020-05-252020-05-25
11FL.BKP.01ถ.ลาดพร้าว แม็คโครบางกะปิ13.76972100.638472020-05-252020-05-25
12FL.BKP.02ถ.ศรีนครินทร์ กรีนสปอร์ตบางกะปิ13.75458100.645792020-05-252020-05-25
13FL.BNA.01ถ.สุขุมวิท ช่วงกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา13.66619100.603812020-05-252020-05-25
14FL.BNA.02ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงวัดศรีเอี่ยมบางนา13.6687100.64452020-05-252020-05-25
15FL.BNA.03ถ.สุขุมวิท ช่วงแยกบางนาบางนา13.67062100.605872020-05-252020-05-25
16FL.BNA.04ถนนสุขุมวิท ช่วงแบริ่งบางนา13.66117100.601972020-05-252020-05-25
17FL.BRK.01ถ.สุรวงศ์ ช่วงทางด่วนบางรัก13.72544100.516892020-05-252020-05-25
18FL.BRK.02ถ.สีลม ช่วงถนนคอนแวนต์บางรัก13.72768100.532872020-05-252020-05-25
19FL.BSU.01ถ.ประชาราษฏร์ แยกเตาปูนบางซื่อ13.80609100.532162020-05-252020-05-25
20FL.CTC.01ถ.รัชดาภิเษก ช่วงแยกลาดพร้าว จตุจักร13.80856100.575112020-05-252020-05-25
21FL.CTC.02ถ.กำแพงเพชร3จตุจักร13.80304100.552032020-05-252020-05-25
22FL.CTC.03ถ.พหลโยธิน ช่วงแยกเกษตรจตุจักร13.83889100.575062020-05-252020-05-25
23FL.CTC.04ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ช่วงตลาดประชานิเวศน์จตุจักร13.84029100.5462020-05-252020-05-25
24FL.CTC.05ถ.พหลโยธิน หน้ากรมการขนส่งทางบกจตุจักร13.79901100.551542020-05-252020-05-25
25FL.CTC.06ถ.งามวงศ์วาน ช่วงแยกเกษตรจตุจักร13.84055100.574042020-05-252020-05-25
26FL.CTC.07ซ.เสนานิคมจตุจักร13.83469100.579722020-05-252020-05-25
27FL.DDG.01ถ.รัชดาภิเษก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมดินแดง13.76955100.572652020-05-252020-05-25
28FL.DDG.02ถ.ประชาสงเคราะห์ ตลาดห้วยขวางดินแดง13.77671100.567982020-05-252020-05-25
29FL.DDG.03ถ.ดินแดง ซ. สุทธิพร 2ดินแดง13.75811100.556932020-05-252020-05-25
30FL.DDG.04ถ.รัชดาภิเษก ช่วงโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คดินแดง13.79438100.574382020-05-252020-05-25
31FL.DDG.05ถ.รัชดาภิเษก สถานฑูตจีนดินแดง13.76325100.567972020-05-252020-05-25
32FL.DDG.06ถ.ประชาสุข ซ.53ดินแดง13.78269100.567252020-05-252020-05-25
33FL.DDG.07ถ.วิภาวดี (ขาออก) ช่วงปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง13.77656100.554342020-05-252020-05-25
34FL.DDG.08ถ.ดินแดง ช่วงโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ดินแดง13.7624100.551232020-05-252020-05-25
35FL.DST.01ถ.พิษณุโลก ช่วงสนามม้านางเลิ้งดุสิต13.76023100.517072020-05-252020-05-25
36FL.DST.02ถ.สามเสน ช่วงโรงเรียนโยธินบูรณะดุสิต13.79598100.520122020-05-252020-05-25
37FL.DST.03ถ.ศรีอยุธยา ลานพระบรมรูปทรงม้าดุสิต13.76815100.511722020-05-252020-05-25
38FL.DST.04ถ.ราชสีมา แยกอู่ทองนอกดุสิต13.77228100.509452020-05-252020-05-25
39FL.DST.05ถ.นครชัยศรี ช่วงหน้ากรมสรรพสามิตดุสิต13.77817100.524712020-05-252020-05-25
40FL.DST.06ถ.ราชวิถี เชิงสะพานกรุงธนบุรีดุสิต13.77928100.506362020-05-252020-05-25
41FL.DST.07ถ.นครไชยศรี ช่วงตลาดศรีย่านดุสิต13.78487100.512852020-05-252020-05-25
42FL.HKG.01ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงสถานทูตญี่ปุ่นห้วยขวาง13.74853100.565482020-05-252020-05-25
43FL.JTG.01ถ.จอมทอง ช่วงแยกจอมทองจอมทอง13.699100.467562020-05-252020-05-25
44FL.KSN.01ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่คลองสาน13.72677100.494882020-05-252020-05-25
45FL.KTY.01ถ.พระรามที่ 3 ช่วงตลาดฮ่องกง-ปีนังคลองเตย13.71547100.55622020-05-252020-05-25
46FL.KTY.02ซ.สุขุมวิท 22 (ด้านถนนพระรามที่ 4)คลองเตย13.72218100.564672020-05-252020-05-25
47FL.KTY.03ถ.พระราม 3 ช่วงทางรถไฟคลองเตย13.71687100.557322020-05-252020-05-25
48FL.KTY.04ถ.พระราม 4 ช่วงกล้วยน้ำไทคลองเตย13.71295100.590282020-05-252020-05-25
49FL.KTY.05ถ.สุนทรโกษา แยก ณ ระนองคลองเตย13.71716100.558562020-05-252020-05-25
50FL.LSI.01ซ.แจ้งวัฒนะ14หลักสี่13.89047100.568042020-05-252020-05-25
51FL.LSI.02ถ.งามวงค์วาน แยกพงษ์เพชรหลักสี่13.85488100.548272020-05-252020-05-25
52FL.LSI.03ถ.แจ้งวัฒนะ หน้า กสท.หลักสี่13.89044100.568032020-05-252020-05-25
53FL.LSI.04ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาเข้า)หลักสี่13.89469100.556652020-05-252020-05-25
54FL.LSI.05ถ.แจ้งวัฒนะ ช่วงคลองประปา (ขาออก)หลักสี่13.89429100.556572020-05-252020-05-25
55FL.LSI.06ถ.งามวงศ์วาน ซอยชินเขตหลักสี่13.85482100.548772020-05-252020-05-25
56FL.PKN.01ถ.สุขุมวิท ช่วงซอยสุขุมวิท62พระโขนง13.6959100.606022020-05-252020-05-25
57FL.PNK.01ถ.สนามไชย ช่วงถนนเศรษฐการพระนคร13.7448100.494462020-05-252020-05-25
58FL.PNK.02ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ หน้าวัดอินทรวิหารพระนคร13.76542100.502652020-05-252020-05-25
59FL.PPS.01ถ.หลานหลวง หน้าธนาคารกรุงไทยป้อมปราบศัตรูพ่าย13.75651100.514462020-05-252020-05-25
60FL.PPS.02ถ.หลวง ช่วงวัดเทพศิรินทราวาสป้อมปราบศัตรูพ่าย13.74622100.512882020-05-252020-05-25
61FL.PTW.01ถ.พระรามที่ 1 ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน13.74655100.528462020-05-252020-05-25
62FL.PTW.02ถ.พญาไท ช่วงมาบุญครองปทุมวัน13.74338100.530282020-05-252020-05-25
63FL.PTW.03ถ.พระรามที่ 1 ช่วงวัดปทุมวนารามปทุมวัน13.74492100.536782020-05-252020-05-25
64FL.PTW.04ถ.พระรามที่ 4 แยกมหานครปทุมวัน13.72488100.547742020-05-252020-05-25
65FL.PTW.05ถ.ราชดำริ หน้าโรงพยาบาลตำรวจปทุมวัน13.74189100.539852020-05-252020-05-25
66FL.PWT.01ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงซีคอนสแควร์ประเวศ13.69316100.647192020-05-252020-05-25
67FL.PWT.02ถ.ศรีนครินทร์ ช่วงเสรีเซ็นเตอร์ประเวศ13.67782100.646792020-05-252020-05-25
68FL.PYT.01ถ.พหลโยธิน ช่วงหน้าสนามเป้าพญาไท13.77132100.541642020-05-252020-05-25
69FL.PYT.02ถ.พหลโยธิน ช่วงสะพานควายพญาไท13.78939100.548082020-05-252020-05-25
70FL.PYT.03ถ.พระราม6 ช่วงทางด่วนพญาไท13.7863100.535682020-05-252020-05-25
71FL.PYT.04ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ซอย 19พญาไท13.789100.556662020-05-252020-05-25
72FL.PYT.05ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยสายลมพญาไท13.78295100.545852020-05-252020-05-25
73FL.PYT.06ถ.ประดิพัทธ์ ช่วงสะพานควายพญาไท13.79005100.547212020-05-252020-05-25
74FL.PYT.07ถ.พหลโยธิน ช่วงห้างบิ๊กซีสะพานควายพญาไท13.79008100.548332020-05-252020-05-25
75FL.RTW.01ถ.ศรีอยุธยา ช่วงหน้าโรงพยาบาลเดชาราชเทวี13.75748100.535652020-05-252020-05-25
76FL.RTW.02ถ.เพชรบุรี แยกนานาราชเทวี13.74937100.560072020-05-252020-05-25
77FL.RTW.03ถ.เพชรบุรี ช่วงหน้าเมโทรราชเทวี13.74968100.546822020-05-252020-05-25
78FL.RTW.04ถ.พญาไท ช่วงกรมปศุสัตว์ราชเทวี13.75563100.53332020-05-252020-05-25
79FL.RTW.05ถ.พระรามที่6 ช่วงตลาดประแจจีนราชเทวี13.75812100.524072020-05-252020-05-25
80FL.RTW.06ถ.ราชวิถี ช่วงสวนสันติภาพราชเทวี13.76373100.540722020-05-252020-05-25
81FL.RTW.07ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยราชเทวี13.75946100.530642020-05-252020-05-25
82FL.RTW.08ถ.นิคมมักสัน แยกราชปรารภราชเทวี13.75469100.542692020-05-252020-05-25
83FL.RTW.09ถ.บรรทัดทอง ช่วงถนนเพชรบุรีราชเทวี13.75412100.52692020-05-252020-05-25
84FL.RTW.10ถ.ศรีอยุธยา ช่วงโรงเรียนศรีอยุธยาราชเทวี13.75689100.538762020-05-252020-05-25
85FL.SLG.01ถ.พัฒนาการ แยกศรีนครินทร์สวนหลวง13.73602100.638012020-05-252020-05-25
86FL.SLG.02ถนนรามคำแหง ซอย3สวนหลวง13.74484100.602882020-05-252020-05-25
87FL.SLG.03ถ.พัฒนาการ ช่วงธนาคารกรุงไทย สวนหลวง13.73941100.603732020-05-252020-05-25
88FL.SMI.01ถ.พหลโยธิน ช่วงซอยแอนแน็กซ์สายไหม13.93971100.624532020-05-252020-05-25
89FL.SPW.01ถ.เจริญกรุง แยกแปลงนามสัมพันธวงศ์13.74071100.51182020-05-252020-05-25
90FL.SPW.02ถ.เยาวราช ช่วงแยกราชวงศ์สัมพันธวงศ์13.74172100.507722020-05-252020-05-25
91FL.STN.01ถ.จันทน์สาทร13.70753100.520682020-05-252020-05-25
92FL.STN.02ถ.เซนต์หลุยส์3สาทร13.70661100.526762020-05-252020-05-25
93FL.STN.03ถ.สาธุประดิษฐ์สาทร13.70535100.528822020-05-252020-05-25
94FL.STN.04ถ.สวนพลู ช่วงตลาดสวนพลูสาทร13.71899100.538732020-05-252020-05-25
95FL.TLC.01ถ.ฉิมพลี ซ.28ตลิ่งชัน13.7815100.431782020-05-252020-05-25
96FL.WTL.01ถ.ลาดพร้าว ช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง13.78598100.608822020-05-252020-05-25
97FL.WTL.02ถ.ลาดพร้าว ช่วงซอยลาดพร้าว 89วังทองหลาง13.78053100.619322020-05-252020-05-25
98FL.WTL.03ซ.รามคำแหง 43/1วังทองหลาง13.76666100.614862020-05-252020-05-25
99FL.WTL.04ซ.รามคำแหง 65 (ซอยมหาดไทย)วังทองหลาง13.76405100.623992020-05-252020-05-25
100FL.WTN.01ซ.สุขุมวิท 39ทวีวัฒนา13.73663100.571712020-05-252020-05-25
101FL.WTN.02ถ.อโศกมนตรี ช่วงแยกชิโนไทยทวีวัฒนา13.74013100.562052020-05-252020-05-25
102TN.DDG.01อุโมงค์ทางลอดดินแดง (ขาออก)ดินแดง13.76391100.54822020-05-252020-05-25
103TN.BKA.01อุโมงค์ทางลอดราบ 11 (ขาเข้า,ขาออก)บางเขน13.85656100.589192020-05-252020-05-25
104TN.SLG.01อุโมงค์กลับรถยนต์ถนนพัฒนาการ (ขาเข้า)สวนหลวง13.73702100.630562020-05-252020-05-25
105TN.HKG.03อุโมงค์ทางลอดพระราม 9 (ขาเข้า,ขาออก)ห้วยขวาง13.74133100.61612020-05-252020-05-25
106TN.HKG.02อุโมงค์ทางลอดห้วยขวาง (ขาเข้า,ขาออก)ห้วยขวาง13.77844100.573652020-05-252020-05-25
107TN.HKG.01อุโมงค์ทางลอดสุทธิสาร (ขาออก)ห้วยขวาง13.78973100.57422020-05-252020-05-25
108TN.BKY.01อุโมงค์ทางลอดท่าพระ (ขาเข้า)บางกอกใหญ่13.72934100.474122020-05-252020-05-25
109TN.BPD.01อุโมงค์ทางลอดบางพลัด (ขาเข้า)บางพลัด13.78459100.494512020-05-252020-05-25ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ตาราง : ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำของสถานีตรวจวัดระดับน้ำ

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง :

idwater_codewater_nameyrmonmax_wl_inmin_wl_inmax_wl_outmin_wl_outadddateupdatedate
1WL.BBN.01จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน256310.33-0.072020-05-252020-05-25
2WL.BBN.01จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน256320.25-0.082020-05-252020-05-25
3WL.BBN.01จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน256330.21-0.292020-05-252020-05-25
4WL.BBN.01จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน256340.39-2.882020-05-252020-05-25
5WL.BBN.02จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256310.27-0.042020-05-252020-05-25
6WL.BBN.02จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256320.19-0.042020-05-252020-05-25
7WL.BBN.02จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256330.15-0.12020-05-252020-05-25
8WL.BBN.02จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256340.33-0.152020-05-252020-05-25
9WL.BBN.03จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม256310.180.022020-05-252020-05-25
10WL.BBN.03จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม256320.1102020-05-252020-05-25
11WL.BBN.03จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม256330.13-0.032020-05-252020-05-25
12WL.BBN.03จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม256340.26-0.12020-05-252020-05-25
13WL.BBR.01จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี256310.76-0.542020-05-252020-05-25
14WL.BBR.01จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี256320.73-0.582020-05-252020-05-25
15WL.BBR.01จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี256330.74-0.682020-05-252020-05-25
16WL.BBR.01จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี256340.79-0.592020-05-252020-05-25
17WL.BBR.02จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสิรินธร256311.640.262020-05-252020-05-25
18WL.BBR.02จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสิรินธร256321.650.242020-05-252020-05-25
19WL.BBR.02จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสิรินธร256331.640.232020-05-252020-05-25
20WL.BBR.02จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสิรินธร256341.660.332020-05-252020-05-25
21WL.BBU.01จุดวัดคลองบางบัว25631-0.02-0.172020-05-252020-05-25
22WL.BBU.01จุดวัดคลองบางบัว256320.01-0.232020-05-252020-05-25
23WL.BBU.01จุดวัดคลองบางบัว256330.23-0.172020-05-252020-05-25
24WL.BBU.01จุดวัดคลองบางบัว256340.49-0.22020-05-252020-05-25
25WL.BCN.01จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก 256310.520.322020-05-252020-05-25
26WL.BCN.01จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก 256320.530.32020-05-252020-05-25
27WL.BCN.01จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก 256330.490.262020-05-252020-05-25
28WL.BCN.01จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก 256340.520.222020-05-252020-05-25
29WL.BCN.02จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี256310.610.262020-05-252020-05-25
30WL.BCN.02จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี256320.590.252020-05-252020-05-25
31WL.BCN.02จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี256330.550.172020-05-252020-05-25
32WL.BCN.02จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี256340.570.082020-05-252020-05-25
33WL.BCN.03จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256310.570.362020-05-252020-05-25
34WL.BCN.03จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256320.550.342020-05-252020-05-25
35WL.BCN.03จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256330.530.322020-05-252020-05-25
36WL.BCN.03จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256340.590.282020-05-252020-05-25
37WL.BJK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก25631-0.41-1.391.6-1.462020-05-252020-05-25
38WL.BJK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก25632-0.38-1.271.64-1.352020-05-252020-05-25
39WL.BJK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก25633-0.36-1.411.48-1.282020-05-252020-05-25
40WL.BJK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก256340.39-1.521.65-2.182020-05-252020-05-25
41WL.BJK.02จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68 256310.70.262020-05-252020-05-25
42WL.BJK.02จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68 256320.790.582020-05-252020-05-25
43WL.BJK.02จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68 256330.760.552020-05-252020-05-25
44WL.BJK.02จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68 256340.920.472020-05-252020-05-25
45WL.BJK.03จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า 256310.50.32020-05-252020-05-25
46WL.BJK.03จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า 256320.480.172020-05-252020-05-25
1506WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25636-0.4-1.592020-07-152020-07-15
47WL.BJK.03จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า 256330.460.272020-05-252020-05-25
48WL.BJK.03จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า 256340.530.272020-05-252020-05-25
49WL.BJK.04จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 256310.480.32020-05-252020-05-25
50WL.BJK.04จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 256320.480.172020-05-252020-05-25
51WL.BJK.04จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 256330.40.222020-05-252020-05-25
52WL.BJK.04จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 256340.80.142020-05-252020-05-25
53WL.BKA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่256310.38-11.35-0.752020-05-252020-05-25
54WL.BKA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่256320.48-0.061.37-0.72020-05-252020-05-25
55WL.BKA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่256332.79-2.081.17-0.712020-05-252020-05-25
56WL.BKA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่256342.79-2.291.26-0.682020-05-252020-05-25
57WL.BKA.02จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์256310.28-0.912020-05-252020-05-25
58WL.BKA.02จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์256320.27-0.082020-05-252020-05-25
59WL.BKA.02จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์256330.29-0.962020-05-252020-05-25
60WL.BKA.02จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์256340.47-12020-05-252020-05-25
61WL.BKA.03จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น256310.38-0.022020-05-252020-05-25
62WL.BKA.03จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น256320.3102020-05-252020-05-25
63WL.BKA.03จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น256330.33-0.422020-05-252020-05-25
64WL.BKA.03จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น256340.65-0.52020-05-252020-05-25
65WL.BKA.04จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256310.40.332020-05-252020-05-25
66WL.BKA.04จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256321.280.282020-05-252020-05-25
67WL.BKA.04จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256330.440.392020-05-252020-05-25
68WL.BKA.04จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256340.540.212020-05-252020-05-25
69WL.BKB.01จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน256310.11-32020-05-252020-05-25
70WL.BKB.01จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน256320.09-32020-05-252020-05-25
71WL.BKB.01จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน256330.2-0.442020-05-252020-05-25
72WL.BKB.01จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน256340.46-32020-05-252020-05-25
73WL.BKG.01ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง25631-0.12-0.46-0.85-1.182020-05-252020-05-25
74WL.BKG.01ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง25632-0.2-0.59-1.12-1.392020-05-252020-05-25
75WL.BKG.01ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง25633-0.23-0.75-0.63-1.412020-05-252020-05-25
76WL.BKG.01ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง25634-0.32-1.02-0.62-0.752020-05-252020-05-25
77WL.BKL.01จุดวัดคลองบางโคลัด ตอนถนนบางบอน 1256310.440.222020-05-252020-05-25
78WL.BKL.01จุดวัดคลองบางโคลัด ตอนถนนบางบอน 1256320.40.212020-05-252020-05-25
79WL.BKL.01จุดวัดคลองบางโคลัด ตอนถนนบางบอน 1256330.340.152020-05-252020-05-25
80WL.BKL.01จุดวัดคลองบางโคลัด ตอนถนนบางบอน 1256340.44-32020-05-252020-05-25
81WL.BKY.01สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่256310.53-0.351.38-1.112020-05-252020-05-25
82WL.BKY.01สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่256320.61-0.481.42-1.032020-05-252020-05-25
83WL.BKY.01สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่256330.64-0.651.3-0.982020-05-252020-05-25
84WL.BKY.01สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่256340.59-0.731.39-0.952020-05-252020-05-25
85WL.BKY.02จุดวัดคลองบางกอกใหญ่ ตอนคลองมอญ256310.380.082020-05-252020-05-25
86WL.BKY.02จุดวัดคลองบางกอกใหญ่ ตอนคลองมอญ256320.4102020-05-252020-05-25
87WL.BKY.02จุดวัดคลองบางกอกใหญ่ ตอนคลองมอญ256330.39-0.132020-05-252020-05-25
88WL.BKY.02จุดวัดคลองบางกอกใหญ่ ตอนคลองมอญ256340.39-0.152020-05-252020-05-25
89WL.BLP.02จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า25631-0.08-0.572020-05-252020-05-25
90WL.BLP.02จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า25632-0.12-0.562020-05-252020-05-25
91WL.BLP.02จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า25633-0.07-0.652020-05-252020-05-25
92WL.BLP.02จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า25634-0.07-0.82020-05-252020-05-25
93WL.BLY.01จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนถนนสุขุมวิท 7725631-0.44-0.912020-05-252020-05-25
94WL.BLY.01จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนถนนสุขุมวิท 7725632-0.46-32020-05-252020-05-25
95WL.BLY.01จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนถนนสุขุมวิท 7725633-0.47-32020-05-252020-05-25
96WL.BLY.01จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนถนนสุขุมวิท 7725634-0.1-32020-05-252020-05-25
97WL.BMK.01จุดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71 25631-0.53-1.362020-05-252020-05-25
98WL.BMK.01จุดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71 25632-0.48-1.352020-05-252020-05-25
99WL.BMK.01จุดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71 25633-0.47-1.492020-05-252020-05-25
100WL.BMK.01จุดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71 25634-0.62-1.572020-05-252020-05-25
101WL.BNA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางนา256310.47-1.631.82-1.422020-05-252020-05-25
102WL.BNA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางนา256320.42-1.561.87-1.262020-05-252020-05-25
103WL.BNA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางนา256330.38-1.461.65-1.242020-05-252020-05-25
104WL.BNA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางนา256340.34-1.691.83-1.282020-05-252020-05-25
105WL.BNA.02จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท25631-0.14-0.812020-05-252020-05-25
106WL.BNA.02จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท25632-0.17-0.822020-05-252020-05-25
107WL.BNA.02จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท25633-0.18-0.772020-05-252020-05-25
108WL.BNA.02จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท25634-0.12-0.892020-05-252020-05-25
109WL.BNA.03จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์25631-0.09-0.552020-05-252020-05-25
110WL.BNA.03จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์25632-0.12-0.62020-05-252020-05-25
111WL.BNA.03จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์25633-0.04-0.532020-05-252020-05-25
112WL.BNA.03จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์256340.05-0.692020-05-252020-05-25
113WL.BNJ.01จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจีน25631-0.52-0.962020-05-252020-05-25
114WL.BNJ.01จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจีน25632-0.48-0.772020-05-252020-05-25
115WL.BNJ.01จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจีน25633-0.47-1.022020-05-252020-05-25
116WL.BNJ.01จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจีน25634-0.58-1.292020-05-252020-05-25
117WL.BNJ.02จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 66/125631-0.52-0.812020-05-252020-05-25
118WL.BNJ.02จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 66/125632-0.52-0.812020-05-252020-05-25
119WL.BNJ.02จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 66/125633-0.39-1.332020-05-252020-05-25
120WL.BNJ.02จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 66/125634-0.52-2.542020-05-252020-05-25
121WL.BNJ.03จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 9325631-0.48-0.732020-05-252020-05-25
122WL.BNJ.03จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 9325632-0.43-0.732020-05-252020-05-25
123WL.BNJ.03จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 9325633-0.42-0.852020-05-252020-05-25
124WL.BNJ.03จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 9325634-0.53-1.072020-05-252020-05-25
125WL.BNJ.04จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนถนนสุขุมวิท 101/125631-0.28-0.822020-05-252020-05-25
126WL.BNJ.04จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนถนนสุขุมวิท 101/125632-0.23-0.622020-05-252020-05-25
127WL.BNJ.04จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนถนนสุขุมวิท 101/125633-0.21-0.792020-05-252020-05-25
128WL.BNJ.04จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนถนนสุขุมวิท 101/125634-0.33-1.192020-05-252020-05-25
129WL.BOA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ25631-0.37-1.331.7-1.172020-05-252020-05-25
130WL.BOA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ25632-0.38-1.31.74-0.712020-05-252020-05-25
131WL.BOA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ256333.16-1.321.52-0.72020-05-252020-05-25
132WL.BOA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ25634-0.49-1.441.69-0.72020-05-252020-05-25
133WL.BOA.02จุดวัดคลองบางอ้อ ตอน สุขุมวิท 6425631-0.46-1.072020-05-252020-05-25
134WL.BOA.02จุดวัดคลองบางอ้อ ตอน สุขุมวิท 6425632-0.41-1.022020-05-252020-05-25
135WL.BOA.02จุดวัดคลองบางอ้อ ตอน สุขุมวิท 6425633-0.39-1.052020-05-252020-05-25
136WL.BOA.02จุดวัดคลองบางอ้อ ตอน สุขุมวิท 6425634-0.52-1.182020-05-252020-05-25
137WL.BPA.01จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ25631-0.13-0.432020-05-252020-05-25
138WL.BPA.01จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ25632-0.19-0.452020-05-252020-05-25
139WL.BPA.01จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ25633-0.18-0.372020-05-252020-05-25
140WL.BPA.01จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ25634-0.2-0.62020-05-252020-05-25
141WL.BPM.01จุดวัดคลองบางพรม ตอนคลองชักพระ256310.62-0.012020-05-252020-05-25
142WL.BPM.01จุดวัดคลองบางพรม ตอนคลองชักพระ256320.660.012020-05-252020-05-25
143WL.BPM.01จุดวัดคลองบางพรม ตอนคลองชักพระ256330.63-0.092020-05-252020-05-25
144WL.BPM.01จุดวัดคลองบางพรม ตอนคลองชักพระ256340.64-0.112020-05-252020-05-25
145WL.BPM.02จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี256310.540.22020-05-252020-05-25
146WL.BPM.02จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี256320.560.182020-05-252020-05-25
147WL.BPM.02จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี256330.530.122020-05-252020-05-25
148WL.BPM.02จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี256340.580.092020-05-252020-05-25
149WL.BPM.03จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก256310.540.292020-05-252020-05-25
150WL.BPM.03จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก256320.540.282020-05-252020-05-25
151WL.BPM.03จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก256330.520.242020-05-252020-05-25
152WL.BPM.03จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก256340.630.212020-05-252020-05-25
153WL.BPM.04จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3256310.540.332020-05-252020-05-25
154WL.BPM.04จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3256320.540.322020-05-252020-05-25
155WL.BPM.04จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3256330.550.282020-05-252020-05-25
156WL.BPM.04จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3256340.720.252020-05-252020-05-25
157WL.BPN.01จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1256310.490.112020-05-252020-05-25
158WL.BPN.01จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1256321.99-2.922020-05-252020-05-25
159WL.BPN.01จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1256330.340.042020-05-252020-05-25
160WL.BPN.01จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1256340.29-0.292020-05-252020-05-25
161WL.BPN.02จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2256310.380.152020-05-252020-05-25
162WL.BPN.02จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2256320.280.132020-05-252020-05-25
163WL.BPN.02จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2256330.240.12020-05-252020-05-25
164WL.BPN.02จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2256340.480.042020-05-252020-05-25
165WL.BPU.01จุดวัดสถานตากอากาศบางปู256311.58-0.242020-05-252020-05-25
166WL.BPU.01จุดวัดสถานตากอากาศบางปู256321.66-0.242020-05-252020-05-25
167WL.BPU.01จุดวัดสถานตากอากาศบางปู2563330.082020-05-252020-05-25
168WL.BPU.01จุดวัดสถานตากอากาศบางปู256343-0.32020-05-252020-05-25
169WL.BSK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่256310.6-1.031.62-0.622020-05-252020-05-25
170WL.BSK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่256320.57-0.871.67-0.62020-05-252020-05-25
171WL.BSK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่256330.54-11.46-0.582020-05-252020-05-25
172WL.BSK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่256340.53-1.251.57-0.562020-05-252020-05-25
173WL.BSU.01สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ25631-0.04-0.431.41-0.782020-05-252020-05-25
174WL.BSU.01สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ25632-0.07-0.651.44-0.722020-05-252020-05-25
175WL.BSU.01สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ256330.13-0.361.25-0.772020-05-252020-05-25
176WL.BSU.01สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ256340.15-0.561.34-0.692020-05-252020-05-25
177WL.BSU.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองบางซื่อ25631-0.05-0.412020-05-252020-05-25
178WL.BSU.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองบางซื่อ25632-0.11-0.652020-05-252020-05-25
179WL.BSU.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองบางซื่อ256330.09-0.392020-05-252020-05-25
180WL.BSU.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองบางซื่อ256340.11-0.672020-05-252020-05-25
181WL.BSU.03จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 625631-0.1-0.412020-05-252020-05-25
182WL.BSU.03จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 625632-0.16-0.962020-05-252020-05-25
183WL.BSU.03จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 6256330-0.572020-05-252020-05-25
184WL.BSU.03จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 6256340-1.042020-05-252020-05-25
185WL.BSU.04จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน256310.25-0.112020-05-252020-05-25
186WL.BSU.04จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน256320.09-1.092020-05-252020-05-25
187WL.BSU.04จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน256330.09-0.492020-05-252020-05-25
188WL.BSU.04จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน256340.37-0.872020-05-252020-05-25
189WL.BSU.05จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต25631-0.01-0.362020-05-252020-05-25
190WL.BSU.05จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต25632-0.07-1.092020-05-252020-05-25
191WL.BSU.05จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256330.12-0.462020-05-252020-05-25
192WL.BSU.05จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256340.31-1.272020-05-252020-05-25
193WL.BSU.06จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)256310.02-0.422020-05-252020-05-25
194WL.BSU.06จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)25632-0.16-0.692020-05-252020-05-25
195WL.BSU.06จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)256330.02-0.52020-05-252020-05-25
196WL.BSU.06จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)256340.2-1.062020-05-252020-05-25
197WL.BTL.01จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย256310.720.092020-05-252020-05-25
198WL.BTL.01จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย256320.54-32020-05-252020-05-25
199WL.BTL.01จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย256330.520.12020-05-252020-05-25
200WL.BTL.01จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย256340.810.072020-05-252020-05-25
201WL.BTY.01จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3256310.430.022020-05-252020-05-25
202WL.BTY.01จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3256320.2-0.012020-05-252020-05-25
203WL.BTY.01จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3256330.240.032020-05-252020-05-25
204WL.BTY.01จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3256340.33-0.322020-05-252020-05-25
205WL.BWK.01จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่256310.540.272020-05-252020-05-25
206WL.BWK.01จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่256320.540.172020-05-252020-05-25
207WL.BWK.01จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่256330.540.082020-05-252020-05-25
208WL.BWK.01จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่256340.5102020-05-252020-05-25
209WL.BWK.02จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1256310.740.532020-05-252020-05-25
210WL.BWK.02จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1256320.720.512020-05-252020-05-25
211WL.BWK.02จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1256330.690.462020-05-252020-05-25
212WL.BWK.02จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1256340.740.382020-05-252020-05-25
213WL.BWK.03จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา256310.840.362020-05-252020-05-25
214WL.BWK.03จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา256320.540.322020-05-252020-05-25
215WL.BWK.03จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา256330.510.282020-05-252020-05-25
216WL.BWK.03จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา256340.710.232020-05-252020-05-25
217WL.BYI.01จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์25631-0.58-0.62020-05-252020-05-25
218WL.BYI.01จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์25632-0.59-0.62020-05-252020-05-25
219WL.BYI.01จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์25633-0.57-0.612020-05-252020-05-25
220WL.BYI.01จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์25634-0.57-0.612020-05-252020-05-25
221WL.BYK.01จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์256310.74-0.572020-05-252020-05-25
222WL.BYK.01จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์256320.74-0.522020-05-252020-05-25
223WL.BYK.01จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์256330.74-0.62020-05-252020-05-25
224WL.BYK.01จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์256340.78-0.62020-05-252020-05-25
225WL.BYK.02จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน256310.74-0.922020-05-252020-05-25
226WL.BYK.02จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน256320.74-0.842020-05-252020-05-25
227WL.BYK.02จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน256330.76-0.92020-05-252020-05-25
228WL.BYK.02จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน256340.8-0.82020-05-252020-05-25
229WL.CBJ.01จุดวัดคลองชวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ25631-0.15-0.652020-05-252020-05-25
230WL.CBJ.01จุดวัดคลองชวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ25632-0.33-32020-05-252020-05-25
231WL.CBJ.01จุดวัดคลองชวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ25633-0.16-32020-05-252020-05-25
232WL.CBJ.01จุดวัดคลองชวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ25634-0.02-32020-05-252020-05-25
233WL.CKS.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์25631-0.18-1.072020-05-252020-05-25
234WL.CKS.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์25632-0.27-1.312020-05-252020-05-25
235WL.CKS.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์25633-0.22-1.152020-05-252020-05-25
236WL.CKS.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์25634-0.32-1.332020-05-252020-05-25
237WL.CKS.02จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว25631-0.39-0.682020-05-252020-05-25
238WL.CKS.02จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว25632-0.43-0.782020-05-252020-05-25
239WL.CKS.02จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว25633-0.4-0.72020-05-252020-05-25
240WL.CKS.02จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว25634-0.42-1.042020-05-252020-05-25
241WL.CNS.01สถานีสูบน้ำช่องนนทรี256310.09-2.081.68-1.332020-05-252020-05-25
242WL.CNS.01สถานีสูบน้ำช่องนนทรี256320.05-1.041.72-1.22020-05-252020-05-25
243WL.CNS.01สถานีสูบน้ำช่องนนทรี256330.06-1.891.52-1.172020-05-252020-05-25
244WL.CNS.01สถานีสูบน้ำช่องนนทรี256340.07-2.051.65-1.252020-05-252020-05-25
245WL.CNS.02จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนนราธิวาสราชนครินทร์256310.29-0.832020-05-252020-05-25
246WL.CNS.02จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนนราธิวาสราชนครินทร์256320.27-0.942020-05-252020-05-25
247WL.CNS.02จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนนราธิวาสราชนครินทร์25633-0.03-1.162020-05-252020-05-25
248WL.CNS.02จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนนราธิวาสราชนครินทร์256340-1.172020-05-252020-05-25
249WL.CNS.03จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์256310.18-1.032020-05-252020-05-25
250WL.CNS.03จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์256320.14-0.842020-05-252020-05-25
251WL.CNS.03จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์256330.13-1.082020-05-252020-05-25
252WL.CNS.03จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์256340.14-1.222020-05-252020-05-25
253WL.CNS.04จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้256310.07-1.082020-05-252020-05-25
254WL.CNS.04จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้256320.04-0.92020-05-252020-05-25
255WL.CNS.04จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้256330.03-1.152020-05-252020-05-25
256WL.CNS.04จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้256340.03-1.22020-05-252020-05-25
257WL.CPA.01สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ256310.68-2.651.22-0.482020-05-252020-05-25
258WL.CPA.01สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ256320.73-0.341.27-0.412020-05-252020-05-25
259WL.CPA.01สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ256330.66-0.411.1-0.442020-05-252020-05-25
260WL.CPA.01สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ256343.34-2.661.15-0.482020-05-252020-05-25
261WL.CTC.01จุดวัดคลองชวดตาเชียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง25631-0.14-0.642020-05-252020-05-25
262WL.CTC.01จุดวัดคลองชวดตาเชียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง25632-0.3-0.592020-05-252020-05-25
263WL.CTC.01จุดวัดคลองชวดตาเชียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง25633-0.13-0.432020-05-252020-05-25
264WL.CTC.01จุดวัดคลองชวดตาเชียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง256340.18-0.812020-05-252020-05-25
265WL.CYI.01จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 1325631-0.05-0.562020-05-252020-05-25
266WL.CYI.01จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 13256320.03-0.512020-05-252020-05-25
267WL.CYI.01จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 13256330.22-0.082020-05-252020-05-25
268WL.CYI.01จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 13256340.4-0.422020-05-252020-05-25
269WL.CYI.02จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 925631-0.13-0.662020-05-252020-05-25
270WL.CYI.02จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 925632-0.07-0.612020-05-252020-05-25
271WL.CYI.02จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9256330.08-0.212020-05-252020-05-25
272WL.CYI.02จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9256340.14-0.742020-05-252020-05-25
273WL.DKN.01สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง256310.47-0.531.8-1.192020-05-252020-05-25
274WL.DKN.01สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง256320.42-0.41.75-1.082020-05-252020-05-25
275WL.DKN.01สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง256330.410.111.52-1.182020-05-252020-05-25
276WL.DKN.01สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง256340.33-11.6-1.132020-05-252020-05-25
277WL.FTM.01จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง256310.08-1.032020-05-252020-05-25
278WL.FTM.01จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง256320.03-1.032020-05-252020-05-25
279WL.FTM.01จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง256330.09-1.072020-05-252020-05-25
280WL.FTM.01จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง256340.08-1.182020-05-252020-05-25
281WL.HKG.01จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน ประชาสงเคราะห์25631-0.15-0.812020-05-252020-05-25
282WL.HKG.01จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน ประชาสงเคราะห์25632-0.31-0.712020-05-252020-05-25
283WL.HKG.01จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน ประชาสงเคราะห์25633-0.17-0.562020-05-252020-05-25
284WL.HKG.01จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน ประชาสงเคราะห์256340.14-1.152020-05-252020-05-25
285WL.HKG.02จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร25631-0.37-0.892020-05-252020-05-25
286WL.HKG.02จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร25632-0.54-0.832020-05-252020-05-25
287WL.HKG.02จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร25633-0.37-0.672020-05-252020-05-25
288WL.HKG.02จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร256340.02-1.052020-05-252020-05-25
289WL.HMK.01จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์25631-0.21-0.492020-05-252020-05-25
290WL.HMK.01จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์256320.09-0.522020-05-252020-05-25
291WL.HMK.01จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์256330.11-0.42020-05-252020-05-25
292WL.HMK.01จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์25634-0.3-0.672020-05-252020-05-25
293WL.IDE.01จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย256312020-05-252020-05-25
294WL.IDE.01จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย256322020-05-252020-05-25
295WL.IDE.01จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย256332020-05-252020-05-25
296WL.IDE.01จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย256342020-05-252020-05-25
297WL.JRN.01สถานีสูบน้ำ คลองแจงร้อน256310.71-1.871.69-1.22020-05-252020-05-25
298WL.JRN.01สถานีสูบน้ำ คลองแจงร้อน256320.85-1.41.73-1.082020-05-252020-05-25
299WL.JRN.01สถานีสูบน้ำ คลองแจงร้อน256330.73-1.41.53-1.092020-05-252020-05-25
300WL.JRN.01สถานีสูบน้ำ คลองแจงร้อน256340.8-21.68-1.112020-05-252020-05-25
301WL.KBU.01ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้256310.84-0.311.32-0.522020-05-252020-05-25
302WL.KBU.01ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้256320.7-0.341.36-0.52020-05-252020-05-25
303WL.KBU.01ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้256330.67-0.381.17-0.62020-05-252020-05-25
304WL.KBU.01ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้256340.91-0.291.29-2.712020-05-252020-05-25
305WL.KBU.02จุดวัดคลองบัว ตอนถนน พูทธมณฑลสาย 1256310.49-0.012020-05-252020-05-25
306WL.KBU.02จุดวัดคลองบัว ตอนถนน พูทธมณฑลสาย 1256320.53-0.012020-05-252020-05-25
307WL.KBU.02จุดวัดคลองบัว ตอนถนน พูทธมณฑลสาย 1256330.58-0.082020-05-252020-05-25
308WL.KBU.02จุดวัดคลองบัว ตอนถนน พูทธมณฑลสาย 1256340.82-32020-05-252020-05-25
309WL.KDN.01ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน256310.690.031.66-1.142020-05-252020-05-25
310WL.KDN.01ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน256320.680.041.7-1.072020-05-252020-05-25
311WL.KDN.01ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน256330.660.061.76-1.092020-05-252020-05-25
312WL.KDN.01ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน256341.390.061.66-1.12020-05-252020-05-25
313WL.KJA.01จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 256311.620.852020-05-252020-05-25
314WL.KJA.01จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 256321.7-32020-05-252020-05-25
315WL.KJA.01จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 256331.641.252020-05-252020-05-25
316WL.KJA.01จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 256341.360.522020-05-252020-05-25
317WL.KJA.02จุดวัดคลองกะจะ ตอนคลองจิก256310.680.052020-05-252020-05-25
318WL.KJA.02จุดวัดคลองกะจะ ตอนคลองจิก256320.790.222020-05-252020-05-25
319WL.KJA.02จุดวัดคลองกะจะ ตอนคลองจิก256330.640.092020-05-252020-05-25
320WL.KJA.02จุดวัดคลองกะจะ ตอนคลองจิก256340.38-0.152020-05-252020-05-25
321WL.KJG.01จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก25631-0.33-1.022020-05-252020-05-25
322WL.KJG.01จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก25632-0.33-0.832020-05-252020-05-25
323WL.KJG.01จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก25633-0.38-0.982020-05-252020-05-25
2016WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25638-0.41-1.722020-09-112020-09-11
324WL.KJG.01จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก25634-0.64-1.292020-05-252020-05-25
325WL.KJK.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ็ก25631-0.64-0.751.67-0.862020-05-252020-05-25
326WL.KJK.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ็ก25632-0.59-0.731.7-0.832020-05-252020-05-25
327WL.KJK.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ็ก25633-0.7-11.46-0.822020-05-252020-05-25
328WL.KJK.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ็ก25634-0.69-1.041.51-0.82020-05-252020-05-25
329WL.KJK.02จุดวัดคลองเจ็ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/125631-0.43-0.932020-05-252020-05-25
330WL.KJK.02จุดวัดคลองเจ็ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/125632-0.47-0.952020-05-252020-05-25
331WL.KJK.02จุดวัดคลองเจ็ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/125633-0.46-1.062020-05-252020-05-25
332WL.KJK.02จุดวัดคลองเจ็ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/125634-0.54-1.092020-05-252020-05-25
333WL.KJN.01จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว25631-0.26-0.512020-05-252020-05-25
334WL.KJN.01จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว25632-0.31-0.532020-05-252020-05-25
335WL.KJN.01จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว25633-0.27-0.712020-05-252020-05-25
336WL.KJN.01จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว25634-0.51-1.12020-05-252020-05-25
337WL.KJN.02จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา25631-0.16-0.422020-05-252020-05-25
338WL.KJN.02จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา25632-0.22-0.442020-05-252020-05-25
339WL.KJN.02จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา25633-0.17-0.382020-05-252020-05-25
340WL.KJN.02จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา256340.16-0.72020-05-252020-05-25
341WL.KJT.01จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122 25631-0.74-1.282020-05-252020-05-25
342WL.KJT.01จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122 25632-0.82-1.272020-05-252020-05-25
343WL.KJT.01จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122 25633-0.39-1.272020-05-252020-05-25
344WL.KJT.01จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122 25634-0.49-1.292020-05-252020-05-25
345WL.KJU.01จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี256310.520.032020-05-252020-05-25
346WL.KJU.01จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี256320.570.042020-05-252020-05-25
347WL.KJU.01จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี256330.61-0.042020-05-252020-05-25
348WL.KJU.01จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี256341.17-0.062020-05-252020-05-25
349WL.KKD.01จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 7725631-0.07-0.822020-05-252020-05-25
350WL.KKD.01จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 7725632-0.2-0.652020-05-252020-05-25
351WL.KKD.01จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 7725633-0.37-0.732020-05-252020-05-25
352WL.KKD.01จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 7725634-0.41-0.972020-05-252020-05-25
353WL.KKD.02จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุภาพงษ์125631-0.38-0.822020-05-252020-05-25
354WL.KKD.02จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุภาพงษ์125632-0.18-0.672020-05-252020-05-25
355WL.KKD.02จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุภาพงษ์125633-0.39-0.752020-05-252020-05-25
356WL.KKD.02จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุภาพงษ์125634-0.43-0.972020-05-252020-05-25
357WL.KKD.03จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนศรีนครินทร์25631-0.23-0.462020-05-252020-05-25
358WL.KKD.03จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนศรีนครินทร์25632-0.23-0.482020-05-252020-05-25
359WL.KKD.03จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนศรีนครินทร์25633-0.05-0.482020-05-252020-05-25
360WL.KKD.03จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนศรีนครินทร์25634-0.03-0.612020-05-252020-05-25
361WL.KKO.01จุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร25631-0.41-0.932020-05-252020-05-25
362WL.KKO.01จุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร25632-0.53-0.82020-05-252020-05-25
363WL.KKO.01จุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร256330-0.782020-05-252020-05-25
364WL.KKO.01จุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร25634-0.35-1.192020-05-252020-05-25
365WL.KKS.01สถานีสูบน้ำ เทเวศร์256310.3-0.641.54-1.232020-05-252020-05-25
366WL.KKS.01สถานีสูบน้ำ เทเวศร์25632-0.12-0.591.26-0.672020-05-252020-05-25
367WL.KKS.01สถานีสูบน้ำ เทเวศร์25633-0.05-0.661.23-0.882020-05-252020-05-25
368WL.KKS.01สถานีสูบน้ำ เทเวศร์25634-0.05-0.821.34-0.82020-05-252020-05-25
369WL.KKS.02จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล25631-0.09-0.572020-05-252020-05-25
370WL.KKS.02จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล25632-0.13-0.552020-05-252020-05-25
371WL.KKS.02จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล25633-0.05-0.662020-05-252020-05-25
372WL.KKS.02จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล25634-0.09-0.82020-05-252020-05-25
373WL.KKS.03จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง25631-0.13-0.712020-05-252020-05-25
374WL.KKS.03จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง25632-0.17-0.722020-05-252020-05-25
375WL.KKS.03จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง25633-0.11-0.82020-05-252020-05-25
376WL.KKS.03จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง25634-0.13-0.842020-05-252020-05-25
377WL.KKS.04สถานีสูบน้ำ กรุงเกษม25631-0.33-0.581.98-0.52020-05-252020-05-25
378WL.KKS.04สถานีสูบน้ำ กรุงเกษม25632-0.24-0.591.5-0.432020-05-252020-05-25
379WL.KKS.04สถานีสูบน้ำ กรุงเกษม25633-0.22-0.521.28-0.532020-05-252020-05-25
380WL.KKS.04สถานีสูบน้ำ กรุงเกษม25634-0.23-0.511.38-0.52020-05-252020-05-25
381WL.KKY.01จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์ 256312020-05-252020-05-25
382WL.KKY.01จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์ 256322020-05-252020-05-25
383WL.KKY.01จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์ 256332020-05-252020-05-25
384WL.KKY.01จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์ 256342020-05-252020-05-25
385WL.KKY.02จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี2563110.632020-05-252020-05-25
386WL.KKY.02จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี2563210.632020-05-252020-05-25
387WL.KKY.02จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี256331.070.572020-05-252020-05-25
388WL.KKY.02จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี256341.30.562020-05-252020-05-25
389WL.KLA.01จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ25631-0.08-0.532020-05-252020-05-25
390WL.KLA.01จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ25632-0.12-0.572020-05-252020-05-25
391WL.KLA.01จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ25633-0.12-0.442020-05-252020-05-25
392WL.KLA.01จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ25634-0.06-0.72020-05-252020-05-25
393WL.KLD.01จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด256310.670.082020-05-252020-05-25
394WL.KLD.01จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด256320.65-0.242020-05-252020-05-25
395WL.KLD.01จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด256330.66-0.312020-05-252020-05-25
396WL.KLD.01จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด256340.62-0.192020-05-252020-05-25
397WL.KLD.02จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน256310.690.092020-05-252020-05-25
398WL.KLD.02จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน256320.66-0.232020-05-252020-05-25
399WL.KLD.02จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน256330.67-0.312020-05-252020-05-25
400WL.KLD.02จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน256340.63-0.182020-05-252020-05-25
401WL.KLT.01จุดวัดคลองตัน ตอนทางด่วน25631-0.2-0.562020-05-252020-05-25
402WL.KLT.01จุดวัดคลองตัน ตอนทางด่วน25632-0.28-0.582020-05-252020-05-25
403WL.KLT.01จุดวัดคลองตัน ตอนทางด่วน25633-0.27-0.462020-05-252020-05-25
404WL.KLT.01จุดวัดคลองตัน ตอนทางด่วน25634-0.28-0.922020-05-252020-05-25
405WL.KMN.01สถานีสูบน้ำ คลองมอญ256310.49-0.481.36-0.922020-05-252020-05-25
406WL.KMN.01สถานีสูบน้ำ คลองมอญ256320.63-0.361.5-0.842020-05-252020-05-25
407WL.KMN.01สถานีสูบน้ำ คลองมอญ256330.53-0.621.44-0.72020-05-252020-05-25
408WL.KMN.01สถานีสูบน้ำ คลองมอญ256340.52-0.551.48-0.642020-05-252020-05-25
409WL.KNB.01จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 1325631-0.52-0.792020-05-252020-05-25
410WL.KNB.01จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 1325632-0.49-0.862020-05-252020-05-25
411WL.KNB.01จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 1325633-0.52-0.722020-05-252020-05-25
412WL.KNB.01จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 1325634-0.3-0.92020-05-252020-05-25
413WL.KNB.02จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 925631-0.23-0.372020-05-252020-05-25
414WL.KNB.02จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 925632-0.26-0.412020-05-252020-05-25
415WL.KNB.02จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 925633-0.11-0.412020-05-252020-05-25
416WL.KNB.02จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 925634-0.18-0.52020-05-252020-05-25
417WL.KNK.01จุดวัดคลองคูนากิม ตอนถนนประชาอุทิศ256310.85-0.22020-05-252020-05-25
418WL.KNK.01จุดวัดคลองคูนากิม ตอนถนนประชาอุทิศ256320.5-0.42020-05-252020-05-25
419WL.KNK.01จุดวัดคลองคูนากิม ตอนถนนประชาอุทิศ256330.56-0.172020-05-252020-05-25
420WL.KNK.01จุดวัดคลองคูนากิม ตอนถนนประชาอุทิศ256340.76-0.192020-05-252020-05-25
421WL.KPG.01จุดวัดคลองเป้ง ตอนเอกมัย 2325631-1.07-1.562020-05-252020-05-25
422WL.KPG.01จุดวัดคลองเป้ง ตอนเอกมัย 2325632-0.99-1.412020-05-252020-05-25
423WL.KPG.01จุดวัดคลองเป้ง ตอนเอกมัย 2325633-0.98-1.512020-05-252020-05-25
424WL.KPG.01จุดวัดคลองเป้ง ตอนเอกมัย 2325634-1-1.682020-05-252020-05-25
425WL.KPM.01จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร256310.2-0.32020-05-252020-05-25
426WL.KPM.01จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร256320.04-0.482020-05-252020-05-25
427WL.KPM.01จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร256330.16-0.332020-05-252020-05-25
428WL.KPM.01จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร256340.36-0.512020-05-252020-05-25
429WL.KPM.02คลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก256310.25-0.282020-05-252020-05-25
430WL.KPM.02คลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก256320.04-0.432020-05-252020-05-25
431WL.KPM.02คลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก256330.16-0.32020-05-252020-05-25
432WL.KPM.02คลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก256340.54-0.432020-05-252020-05-25
433WL.KPM.03จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร256310.31-0.192020-05-252020-05-25
434WL.KPM.03จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร256320.08-0.292020-05-252020-05-25
435WL.KPM.03จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร256330.24-0.22020-05-252020-05-25
436WL.KPM.03จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร256340.59-0.272020-05-252020-05-25
437WL.KPM.04คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด256310.470.022020-05-252020-05-25
438WL.KPM.04คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด256320.21-0.022020-05-252020-05-25
439WL.KPM.04คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด256330.47-0.012020-05-252020-05-25
440WL.KPM.04คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด256340.610.062020-05-252020-05-25
441WL.KPM.05คลองเปรมประชากร ตอนถนนสรงประภา256310.430.092020-05-252020-05-25
442WL.KPM.05คลองเปรมประชากร ตอนถนนสรงประภา256320.310.022020-05-252020-05-25
443WL.KPM.05คลองเปรมประชากร ตอนถนนสรงประภา256330.50.042020-05-252020-05-25
444WL.KPM.05คลองเปรมประชากร ตอนถนนสรงประภา256340.50.12020-05-252020-05-25
445WL.KPM.06จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วง สน.ดอนเมือง256310.770.232020-05-252020-05-25
446WL.KPM.06จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วง สน.ดอนเมือง256320.590.142020-05-252020-05-25
447WL.KPM.06จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วง สน.ดอนเมือง256330.860.172020-05-252020-05-25
448WL.KPM.06จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วง สน.ดอนเมือง256340.820.252020-05-252020-05-25
449WL.KSG.01จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน 256310.34-0.132020-05-252020-05-25
450WL.KSG.01จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน 256320.08-0.182020-05-252020-05-25
451WL.KSG.01จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน 256330.36-0.12020-05-252020-05-25
452WL.KSG.01จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน 256340.53-0.062020-05-252020-05-25
453WL.KSI.01จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์25631-0.68-0.882020-05-252020-05-25
454WL.KSI.01จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์25632-0.77-0.962020-05-252020-05-25
455WL.KSI.01จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์25633-0.15-0.872020-05-252020-05-25
456WL.KSI.01จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์256342.96-0.832020-05-252020-05-25
457WL.KSI.02จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร25631-1.61-1.782020-05-252020-05-25
458WL.KSI.02จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร25632-1.65-1.82020-05-252020-05-25
459WL.KSI.02จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร25633-1.44-1.742020-05-252020-05-25
460WL.KSI.02จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร25634-1.51-1.712020-05-252020-05-25
461WL.KSK.01จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36 25631-0.38-0.792020-05-252020-05-25
462WL.KSK.01จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36 25632-0.11-0.692020-05-252020-05-25
463WL.KSK.01จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36 256333.05-0.82020-05-252020-05-25
464WL.KSK.01จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36 25634-0.44-0.972020-05-252020-05-25
465WL.KSM.01จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 1725631-0.78-0.982020-05-252020-05-25
466WL.KSM.01จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 1725632-0.82-1.082020-05-252020-05-25
467WL.KSM.01จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 1725633-0.7-1.012020-05-252020-05-25
468WL.KSM.01จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 1725634-0.72-0.932020-05-252020-05-25
469WL.KSM.02จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์25631-0.63-0.882020-05-252020-05-25
470WL.KSM.02จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์25632-0.66-0.882020-05-252020-05-25
471WL.KSM.02จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์25633-0.51-0.842020-05-252020-05-25
472WL.KSM.02จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์25634-0.56-0.82020-05-252020-05-25
473WL.KSO.01จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี256310.860.622020-05-252020-05-25
474WL.KSO.01จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี256320.930.672020-05-252020-05-25
475WL.KSO.01จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี256330.910.632020-05-252020-05-25
476WL.KSO.01จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี256341.080.592020-05-252020-05-25
477WL.KSO.02จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์256310.860.632020-05-252020-05-25
478WL.KSO.02จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์256322020-05-252020-05-25
479WL.KSO.02จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์256332020-05-252020-05-25
480WL.KSO.02จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์256342020-05-252020-05-25
481WL.KTK.03จุดวัดคลองขรัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา256310.1-0.642020-05-252020-05-25
482WL.KTK.03จุดวัดคลองขรัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา256320.23-0.372020-05-252020-05-25
483WL.KTK.03จุดวัดคลองขรัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา256330.27-0.862020-05-252020-05-25
484WL.KTK.03จุดวัดคลองขรัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา256340.22-2.482020-05-252020-05-25
485WL.KTY.01สถานีสูบน้ำ คลองเตย25631-0.42-0.941.86-0.582020-05-252020-05-25
486WL.KTY.01สถานีสูบน้ำ คลองเตย256323.37-2.731.86-0.592020-05-252020-05-25
487WL.KTY.01สถานีสูบน้ำ คลองเตย256333.72-1.361.54-0.672020-05-252020-05-25
488WL.KTY.01สถานีสูบน้ำ คลองเตย256341.7-1.971.7-0.62020-05-252020-05-25
489WL.LBK.01จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง25631-0.25-0.42020-05-252020-05-25
490WL.LBK.01จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง25632-0.27-0.432020-05-252020-05-25
491WL.LBK.01จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง25633-0.24-0.382020-05-252020-05-25
492WL.LBK.01จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง25634-0.3-0.72020-05-252020-05-25
493WL.LBK.02จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า25631-0.38-0.562020-05-252020-05-25
494WL.LBK.02จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า25632-0.41-0.62020-05-252020-05-25
495WL.LBK.02จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า25633-0.03-0.542020-05-252020-05-25
496WL.LBK.02จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า256340.05-0.842020-05-252020-05-25
497WL.LBK.03จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 2425631-0.16-0.442020-05-252020-05-25
498WL.LBK.03จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 2425632-0.24-0.512020-05-252020-05-25
499WL.LBK.03จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 2425633-0.27-0.42020-05-252020-05-25
500WL.LBK.03จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 2425634-0.24-0.72020-05-252020-05-25
501WL.LCL.01จุดวัดคลองลำชะล่า256310.420.122020-05-252020-05-25
502WL.LCL.01จุดวัดคลองลำชะล่า256320.510.112020-05-252020-05-25
503WL.LCL.01จุดวัดคลองลำชะล่า256330.510.292020-05-252020-05-25
504WL.LCL.01จุดวัดคลองลำชะล่า256341.080.342020-05-252020-05-25
505WL.LCL.02จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 8625631-0.91-0.972020-05-252020-05-25
506WL.LCL.02จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 8625632-0.76-0.972020-05-252020-05-25
507WL.LCL.02จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 8625633-0.68-1.022020-05-252020-05-25
508WL.LCL.02จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 8625634-0.38-1.142020-05-252020-05-25
509WL.LOA.01จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน256310.4302020-05-252020-05-25
510WL.LOA.01จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน256320.2-0.012020-05-252020-05-25
511WL.LOA.01จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน256330.240.032020-05-252020-05-25
512WL.LOA.01จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน256340.33-0.322020-05-252020-05-25
513WL.LPC.01จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี25631-0.65-0.672020-05-252020-05-25
514WL.LPC.01จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี25632-0.67-0.682020-05-252020-05-25
515WL.LPC.01จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี25633-0.65-0.682020-05-252020-05-25
516WL.LPC.01จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี25634-0.67-0.682020-05-252020-05-25
517WL.LPG.01จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง25631-0.85-1.42020-05-252020-05-25
518WL.LPG.01จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง25632-0.61-1.382020-05-252020-05-25
519WL.LPG.01จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง25633-0.94-1.42020-05-252020-05-25
520WL.LPG.01จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง25634-0.44-1.352020-05-252020-05-25
521WL.LPG.02ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง25631-1.24-1.57-1.02-1.092020-05-252020-05-25
522WL.LPG.02ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง25632-1.35-1.59-1.05-1.12020-05-252020-05-25
523WL.LPG.02ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง25633-0.79-1.74-0.99-1.112020-05-252020-05-25
524WL.LPG.02ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง25634-0.62-2.1-1.06-1.112020-05-252020-05-25
525WL.LPG.03จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง25631-1.2-1.352020-05-252020-05-25
526WL.LPG.03จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง25632-0.66-1.432020-05-252020-05-25
527WL.LPG.03จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง25633-0.46-1.362020-05-252020-05-25
528WL.LPG.03จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง25634-0.46-1.332020-05-252020-05-25
529WL.LPI.01จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63256310.29-0.272020-05-252020-05-25
530WL.LPI.01จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 6325632-0.07-0.32020-05-252020-05-25
531WL.LPI.01จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63256330.08-0.242020-05-252020-05-25
532WL.LPI.01จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63256340.25-0.252020-05-252020-05-25
533WL.LPI.02จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29256310.34-0.212020-05-252020-05-25
534WL.LPI.02จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ2925632-0.08-0.22020-05-252020-05-25
535WL.LPI.02จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29256330.1-0.172020-05-252020-05-25
536WL.LPI.02จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29256341.02-0.222020-05-252020-05-25
537WL.LPN.01สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน256310.42-0.750.95-0.12020-05-252020-05-25
538WL.LPN.01สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน256320.32-0.920.97-0.042020-05-252020-05-25
539WL.LPN.01สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน256330.18-0.790.89-0.182020-05-252020-05-25
540WL.LPN.01สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน256340.21-0.70.94-0.072020-05-252020-05-25
541WL.LPT.01จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังฆสันติสุข25631-0.14-0.382020-05-252020-05-25
542WL.LPT.01จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังฆสันติสุข25632-0.17-0.42020-05-252020-05-25
543WL.LPT.01จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังฆสันติสุข256330.15-0.362020-05-252020-05-25
544WL.LPT.01จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังฆสันติสุข256340.07-0.282020-05-252020-05-25
545WL.LPT.02จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 5425631-0.31-0.672020-05-252020-05-25
546WL.LPT.02จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 5425632-0.36-0.682020-05-252020-05-25
547WL.LPT.02จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54256330.18-0.672020-05-252020-05-25
548WL.LPT.02จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54256340.2-0.562020-05-252020-05-25
549WL.LPT.03จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 825631-1.41-1.542020-05-252020-05-25
550WL.LPT.03จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 825632-1.42-1.552020-05-252020-05-25
551WL.LPT.03จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 825633-1.11-1.522020-05-252020-05-25
552WL.LPT.03จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 825634-0.77-1.442020-05-252020-05-25
553WL.LPT.04จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 25631-0.77-1.252020-05-252020-05-25
554WL.LPT.04จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 25632-1.06-1.22020-05-252020-05-25
555WL.LPT.04จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 25633-0.79-1.152020-05-252020-05-25
556WL.LPT.04จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 25634-0.83-1.082020-05-252020-05-25
557WL.LPW.01ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว25631-0.07-0.32-0.05-0.312020-05-252020-05-25
558WL.LPW.01ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว25632-0.13-0.35-0.11-0.342020-05-252020-05-25
559WL.LPW.01ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว25633-0.04-0.31-0.01-0.32020-05-252020-05-25
560WL.LPW.01ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว256340.24-0.540.27-0.522020-05-252020-05-25
561WL.LPW.02จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว256310.17-0.232020-05-252020-05-25
562WL.LPW.02จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว256320.03-0.322020-05-252020-05-25
563WL.LPW.02จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว256330.08-0.282020-05-252020-05-25
564WL.LPW.02จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว256340.37-0.382020-05-252020-05-25
565WL.LPW.03จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม25631-0.01-0.22020-05-252020-05-25
566WL.LPW.03จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม256320-0.262020-05-252020-05-25
567WL.LPW.03จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม256330.18-0.212020-05-252020-05-25
568WL.LPW.03จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม256340.45-0.252020-05-252020-05-25
569WL.LPW.04จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ25631-0.13-0.342020-05-252020-05-25
570WL.LPW.04จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ25632-0.08-0.372020-05-252020-05-25
571WL.LPW.04จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ256331.17-0.332020-05-252020-05-25
572WL.LPW.04จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ256340.36-0.732020-05-252020-05-25
573WL.LPW.05จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม25631-0.16-0.372020-05-252020-05-25
574WL.LPW.05จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม25632-0.19-0.42020-05-252020-05-25
575WL.LPW.05จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม25633-0.16-0.352020-05-252020-05-25
576WL.LPW.05จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม25634-0.12-0.782020-05-252020-05-25
577WL.LSG.01จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด25631-0.5-1.932020-05-252020-05-25
578WL.LSG.01จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด25632-0.46-1.882020-05-252020-05-25
579WL.LSG.01จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด25633-0.51-1.922020-05-252020-05-25
580WL.LSG.01จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด25634-0.63-2.082020-05-252020-05-25
581WL.LSM.01จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด25631-0.43-2.472020-05-252020-05-25
582WL.LSM.01จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด25632-0.41-2.422020-05-252020-05-25
583WL.LSM.01จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด25633-0.43-2.442020-05-252020-05-25
584WL.LSM.01จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด25634-0.45-2.442020-05-252020-05-25
585WL.LYW.01จุดวัดคลองลาดยาว ตอน ถนนรัชดาภิเษก25631-0.63-1.572020-05-252020-05-25
586WL.LYW.01จุดวัดคลองลาดยาว ตอน ถนนรัชดาภิเษก25632-0.76-1.572020-05-252020-05-25
587WL.LYW.01จุดวัดคลองลาดยาว ตอน ถนนรัชดาภิเษก25633-0.49-1.562020-05-252020-05-25
588WL.LYW.01จุดวัดคลองลาดยาว ตอน ถนนรัชดาภิเษก256340.35-1.572020-05-252020-05-25
589WL.LYW.02จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 4425631-0.63-1.272020-05-252020-05-25
590WL.LYW.02จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 4425632-0.73-1.242020-05-252020-05-25
591WL.LYW.02จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 4425633-0.49-1.242020-05-252020-05-25
592WL.LYW.02จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 44256340.41-1.272020-05-252020-05-25
593WL.MID.01จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร25631-0.45-1.092020-05-252020-05-25
594WL.MID.01จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร25632-0.51-1.292020-05-252020-05-25
595WL.MID.01จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร25633-0.23-1.542020-05-252020-05-25
596WL.MID.01จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร25634-0.36-2.442020-05-252020-05-25
597WL.MSW.01จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2256311.43-0.032020-05-252020-05-25
598WL.MSW.01จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2256321.45-0.032020-05-252020-05-25
599WL.MSW.01จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2256331.28-0.032020-05-252020-05-25
600WL.MSW.01จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2256341.38-0.042020-05-252020-05-25
601WL.MSW.02คลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุรณาวาส256310.910.332020-05-252020-05-25
602WL.MSW.02คลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุรณาวาส2563210.412020-05-252020-05-25
603WL.MSW.02คลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุรณาวาส256331.130.292020-05-252020-05-25
604WL.MSW.02คลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุรณาวาส256340.80.272020-05-252020-05-25
605WL.MSW.03จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256311.28-0.082020-05-252020-05-25
606WL.MSW.03จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256321.29-0.072020-05-252020-05-25
607WL.MSW.03จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256331.15-0.072020-05-252020-05-25
608WL.MSW.03จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256341.23-0.092020-05-252020-05-25
609WL.NBN.01สถานีบึงหนองบอน25631-1.44-1.542020-05-252020-05-25
610WL.NBN.01สถานีบึงหนองบอน25632-1.41-1.472020-05-252020-05-25
611WL.NBN.01สถานีบึงหนองบอน25633-1.41-1.63-5.03-5.032020-05-252020-05-25
612WL.NBN.01สถานีบึงหนองบอน25634-1.61-2.97-5.03-5.032020-05-252020-05-25
613WL.NKW.01จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก25631-0.2-0.472020-05-252020-05-25
614WL.NKW.01จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก25632-0.24-0.592020-05-252020-05-25
615WL.NKW.01จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก25633-0.16-0.622020-05-252020-05-25
616WL.NKW.01จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก256340.19-0.762020-05-252020-05-25
617WL.NKW.02จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 4125631-0.07-1.392020-05-252020-05-25
618WL.NKW.02จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 4125632-0.13-1.382020-05-252020-05-25
619WL.NKW.02จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 4125633-0.01-1.332020-05-252020-05-25
620WL.NKW.02จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 41256340.39-1.342020-05-252020-05-25
621WL.NSG.01จุดวัดคลองนาซอง ตอนถนนประชาสุข25631-0.09-0.762020-05-252020-05-25
622WL.NSG.01จุดวัดคลองนาซอง ตอนถนนประชาสุข25632-0.19-0.72020-05-252020-05-25
623WL.NSG.01จุดวัดคลองนาซอง ตอนถนนประชาสุข256330.23-0.642020-05-252020-05-25
624WL.NSG.01จุดวัดคลองนาซอง ตอนถนนประชาสุข256340.6-0.642020-05-252020-05-25
625WL.ORC.01ประตูระบายน้ำ คลองอรชร25631-0.22-2.980.09-0.672020-05-252020-05-25
626WL.ORC.01ประตูระบายน้ำ คลองอรชร25632-0.15-1.36-0.01-0.622020-05-252020-05-25
627WL.ORC.01ประตูระบายน้ำ คลองอรชร25633-0.14-1.36-0.03-0.592020-05-252020-05-25
628WL.ORC.01ประตูระบายน้ำ คลองอรชร25634-0.11-1.360.01-1.292020-05-252020-05-25
629WL.PKG.01แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด256311.48-0.462020-05-252020-05-25
630WL.PKG.01แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด256321.5-0.452020-05-252020-05-25
631WL.PKG.01แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด256331.3-0.462020-05-252020-05-25
632WL.PKG.01แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด256341.42-0.462020-05-252020-05-25
633WL.PKN.01สถานีสูบน้ำ พระโขนง25631-0.16-0.871.95-1.222020-05-252020-05-25
634WL.PKN.01สถานีสูบน้ำ พระโขนง25632-0.24-0.91.98-1.252020-05-252020-05-25
635WL.PKN.01สถานีสูบน้ำ พระโขนง25633-0.25-0.81.52-1.312020-05-252020-05-25
636WL.PKN.01สถานีสูบน้ำ พระโขนง25634-0.24-1.021.7-1.322020-05-252020-05-25
637WL.PLK.01จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม256311.39-0.242020-05-252020-05-25
638WL.PLK.01จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม256321.41-0.242020-05-252020-05-25
639WL.PLK.01จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม256331.21-0.232020-05-252020-05-25
640WL.PLK.01จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม256341.35-0.232020-05-252020-05-25
641WL.PPA.02จุดวัดคลองพลับพลา ตอน ศูนย์แพทย์พัฒนา25631-0.59-0.882020-05-252020-05-25
642WL.PPA.02จุดวัดคลองพลับพลา ตอน ศูนย์แพทย์พัฒนา25632-0.61-12020-05-252020-05-25
643WL.PPA.02จุดวัดคลองพลับพลา ตอน ศูนย์แพทย์พัฒนา25633-0.59-0.922020-05-252020-05-25
644WL.PPA.02จุดวัดคลองพลับพลา ตอน ศูนย์แพทย์พัฒนา25634-0.61-1.312020-05-252020-05-25
645WL.PSC.01สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ256310.450.090.430.32020-05-252020-05-25
646WL.PSC.01สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ256320.470.010.440.272020-05-252020-05-25
647WL.PSC.01สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ256330.44-0.310.430.252020-05-252020-05-25
648WL.PSC.01สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ256340.41-0.510.420.182020-05-252020-05-25
649WL.PSC.02จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว256310.560.172020-05-252020-05-25
650WL.PSC.02จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว256320.620.182020-05-252020-05-25
651WL.PSC.02จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว256330.410.132020-05-252020-05-25
652WL.PSC.02จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว256340.420.022020-05-252020-05-25
653WL.PSC.03จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี256310.270.182020-05-252020-05-25
654WL.PSC.03จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี256320.410.182020-05-252020-05-25
655WL.PSC.03จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี256330.410.322020-05-252020-05-25
656WL.PSC.03จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี256340.440.282020-05-252020-05-25
657WL.PSC.04จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร256310.410.252020-05-252020-05-25
658WL.PSC.04จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร256320.380.212020-05-252020-05-25
659WL.PSC.04จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร256330.380.22020-05-252020-05-25
660WL.PSC.04จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร256340.460.132020-05-252020-05-25
661WL.PSI.01จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13 25631-0.6-1.512020-05-252020-05-25
662WL.PSI.01จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13 25632-0.61-1.512020-05-252020-05-25
663WL.PSI.01จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13 25633-0.64-1.522020-05-252020-05-25
664WL.PSI.01จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13 25634-0.75-1.492020-05-252020-05-25
665WL.PSR.01ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์25631-0.1-0.290.08-0.132020-05-252020-05-25
666WL.PSR.01ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์256320.07-0.30.180.072020-05-252020-05-25
667WL.PSR.01ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์256330.44-0.210.27-0.12020-05-252020-05-25
668WL.PSR.01ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์256342.83-1.690.53-0.042020-05-252020-05-25
669WL.PSR.02จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง256310.72-0.082020-05-252020-05-25
670WL.PSR.02จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง256320.17-0.132020-05-252020-05-25
671WL.PSR.02จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง256330.34-0.032020-05-252020-05-25
672WL.PSR.02จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง256340.57-0.022020-05-252020-05-25
673WL.PSR.03จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ256310.45-0.112020-05-252020-05-25
674WL.PSR.03จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ256320.17-0.142020-05-252020-05-25
675WL.PSR.03จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ256330.82-0.042020-05-252020-05-25
676WL.PSR.03จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ256340.98-0.182020-05-252020-05-25
677WL.PSR.04จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน256310.41-0.282020-05-252020-05-25
678WL.PSR.04จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน256320.28-0.22020-05-252020-05-25
679WL.PSR.04จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน256330.57-0.122020-05-252020-05-25
680WL.PSR.04จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน256340.81-0.072020-05-252020-05-25
681WL.PSR.05จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา256310.17-0.412020-05-252020-05-25
682WL.PSR.05จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา256320.28-0.162020-05-252020-05-25
683WL.PSR.05จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา256330.71-0.052020-05-252020-05-25
684WL.PSR.05จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา256340.31-0.282020-05-252020-05-25
685WL.PSR.06จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน 256310.2-0.022020-05-252020-05-25
686WL.PSR.06จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน 256320.12-0.062020-05-252020-05-25
687WL.PSR.06จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน 256330.2-0.012020-05-252020-05-25
688WL.PSR.06จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน 256340.11-0.32020-05-252020-05-25
689WL.PWT.01จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 1725631-0.16-0.632020-05-252020-05-25
690WL.PWT.01จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 1725632-0.22-0.682020-05-252020-05-25
691WL.PWT.01จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 1725633-0.24-0.522020-05-252020-05-25
692WL.PWT.01จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 1725634-0.23-0.872020-05-252020-05-25
693WL.PWT.02จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ25631-0.45-0.592020-05-252020-05-25
694WL.PWT.02จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ25632-0.47-0.62020-05-252020-05-25
695WL.PWT.02จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ25633-0.47-0.532020-05-252020-05-25
696WL.PWT.02จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ25634-0.48-0.652020-05-252020-05-25
697WL.PWT.03ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา25631-0.22-0.52-0.22-2.582020-05-252020-05-25
698WL.PWT.03ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา25632-0.25-0.56-0.27-0.542020-05-252020-05-25
699WL.PWT.03ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา25633-0.26-0.42-0.26-2.442020-05-252020-05-25
700WL.PWT.03ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา25634-0.29-0.68-0.29-2.582020-05-252020-05-25
701WL.PWT.04ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง25631-0.62-1-0.71-0.992020-05-252020-05-25
702WL.PWT.04ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง25632-0.29-1.09-0.72-0.972020-05-252020-05-25
703WL.PWT.04ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง25633-0.28-0.59-0.57-0.922020-05-252020-05-25
704WL.PWT.04ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง25634-0.34-0.74-0.63-0.892020-05-252020-05-25
705WL.PWT.05จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนสำนักงานเขตลาดกระบัง25631-0.87-0.922020-05-252020-05-25
706WL.PWT.05จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนสำนักงานเขตลาดกระบัง25632-0.91-0.932020-05-252020-05-25
707WL.PWT.05จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนสำนักงานเขตลาดกระบัง25633-0.66-0.932020-05-252020-05-25
708WL.PWT.05จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนสำนักงานเขตลาดกระบัง25634-0.72-0.92020-05-252020-05-25
709WL.PWT.06จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา25631-0.94-1.172020-05-252020-05-25
710WL.PWT.06จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา25632-0.97-1.122020-05-252020-05-25
711WL.PWT.06จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา25633-0.62-1.12020-05-252020-05-25
712WL.PWT.06จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา25634-0.74-1.032020-05-252020-05-25
713WL.PYW.01จุดวัดคลองพญาเวิก ตอน ปตร คลองพญาเวิก25631-0.03-0.412020-05-252020-05-25
714WL.PYW.01จุดวัดคลองพญาเวิก ตอน ปตร คลองพญาเวิก25632-0.09-0.562020-05-252020-05-25
715WL.PYW.01จุดวัดคลองพญาเวิก ตอน ปตร คลองพญาเวิก256330.03-0.612020-05-252020-05-25
716WL.PYW.01จุดวัดคลองพญาเวิก ตอน ปตร คลองพญาเวิก256340.49-0.792020-05-252020-05-25
717WL.RHN.01สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ256310.35-0.941-0.032020-05-252020-05-25
718WL.RHN.01สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ256320.3-1.21.05-0.022020-05-252020-05-25
719WL.RHN.01สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ256333.24-2.40.94-0.022020-05-252020-05-25
720WL.RHN.01สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ25634-2.18-2.391.0302020-05-252020-05-25
721WL.RJK.01ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256310.20.090.38-0.052020-05-252020-05-25
722WL.RJK.01ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256320.170.050.28-0.032020-05-252020-05-25
723WL.RJK.01ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256330.230.030.38-0.012020-05-252020-05-25
724WL.RJK.01ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256340.200.38-0.012020-05-252020-05-25
725WL.RKC.01จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ256311.08-0.422020-05-252020-05-25
726WL.RKC.01จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ256320.52-0.42020-05-252020-05-25
727WL.RKC.01จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ256330.55-0.372020-05-252020-05-25
728WL.RKC.01จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ256340.53-0.612020-05-252020-05-25
729WL.RMT.01สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี256310.23-0.370.920.112020-05-252020-05-25
730WL.RMT.01สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี256320.23-0.240.940.112020-05-252020-05-25
731WL.RMT.01สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี256330.21-0.50.880.052020-05-252020-05-25
732WL.RMT.01สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี256340-0.430.920.052020-05-252020-05-25
733WL.RMT.02จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2256310.41-0.022020-05-252020-05-25
734WL.RMT.02จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2256320.34-0.032020-05-252020-05-25
735WL.RMT.02จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2256330.3-0.272020-05-252020-05-25
736WL.RMT.02จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2256340.34-0.342020-05-252020-05-25
737WL.RSK.01จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63256310.440.272020-05-252020-05-25
738WL.RSK.01จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63256320.420.252020-05-252020-05-25
739WL.RSK.01จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63256330.40.222020-05-252020-05-25
740WL.RSK.01จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63256340.610.162020-05-252020-05-25
741WL.SBR.01ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์256310.90.490.890.512020-05-252020-05-25
742WL.SBR.01ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์256320.880.540.870.552020-05-252020-05-25
743WL.SBR.01ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์256330.89-0.330.88-0.332020-05-252020-05-25
744WL.SBR.01ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์256341.02-0.430.990.422020-05-252020-05-25
745WL.SBR.02จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี256310.890.62020-05-252020-05-25
746WL.SBR.02จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี256320.850.32020-05-252020-05-25
747WL.SBR.02จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี256330.610.262020-05-252020-05-25
748WL.SBR.02จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี256340.880.242020-05-252020-05-25
749WL.SBT.01สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท256311.02-1.280.370.22020-05-252020-05-25
750WL.SBT.01สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท256320-0.40.390.262020-05-252020-05-25
751WL.SBT.01สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท256330.88-0.340.380.262020-05-252020-05-25
752WL.SBT.01สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท256340.77-0.270.390.122020-05-252020-05-25
753WL.SCO.01จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก 256310.47-0.832020-05-252020-05-25
754WL.SCO.01จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก 256320.46-0.712020-05-252020-05-25
755WL.SCO.01จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก 256330.43-0.592020-05-252020-05-25
756WL.SCO.01จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก 256340.67-0.472020-05-252020-05-25
757WL.SDN.01จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์ 256310.49-0.512020-05-252020-05-25
758WL.SDN.01จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์ 256320.49-0.62020-05-252020-05-25
759WL.SDN.01จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์ 256330.48-0.632020-05-252020-05-25
760WL.SDN.01จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์ 256340.55-0.472020-05-252020-05-25
761WL.SKG.01จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256310.29-0.692020-05-252020-05-25
762WL.SKG.01จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256320.22-0.492020-05-252020-05-25
763WL.SKG.01จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256330.18-1.082020-05-252020-05-25
764WL.SKG.01จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก25634-0.06-0.822020-05-252020-05-25
765WL.SKT.01จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส25631-1.25-1.672020-05-252020-05-25
766WL.SKT.01จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส25632-1.39-1.82020-05-252020-05-25
767WL.SKT.01จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส25633-1.35-1.682020-05-252020-05-25
768WL.SKT.01จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส25634-1.12-1.842020-05-252020-05-25
769WL.SKT.02จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร คลองทรงกระเทียม25631-0.31-0.862020-05-252020-05-25
770WL.SKT.02จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร คลองทรงกระเทียม25632-0.42-12020-05-252020-05-25
771WL.SKT.02จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร คลองทรงกระเทียม25633-0.38-0.812020-05-252020-05-25
772WL.SKT.02จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร คลองทรงกระเทียม25634-0.22-1.12020-05-252020-05-25
773WL.SLL.01จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 6125631-0.51-0.752020-05-252020-05-25
774WL.SLL.01จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 6125632-0.54-0.82020-05-252020-05-25
775WL.SLL.01จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 6125633-0.53-0.682020-05-252020-05-25
776WL.SLL.01จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 6125634-0.57-0.922020-05-252020-05-25
777WL.SNC.01สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย256310.450.090.950.192020-05-252020-05-25
778WL.SNC.01สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย256320.40.170.980.182020-05-252020-05-25
779WL.SNC.01สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย256330.370.080.940.132020-05-252020-05-25
780WL.SNC.01สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย256340.36-0.170.950.132020-05-252020-05-25
781WL.SNC.02จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน256310.470.092020-05-252020-05-25
782WL.SNC.02จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน256320.440.052020-05-252020-05-25
783WL.SNC.02จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน256330.450.152020-05-252020-05-25
784WL.SNC.02จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน256340.38-0.282020-05-252020-05-25
785WL.SNO.01จุดวัดคลองเสือน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์25631-0.16-0.222020-05-252020-05-25
786WL.SNO.01จุดวัดคลองเสือน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์25632-0.16-0.332020-05-252020-05-25
787WL.SNO.01จุดวัดคลองเสือน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์25633-0.03-0.252020-05-252020-05-25
788WL.SNO.01จุดวัดคลองเสือน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์256340.19-1.372020-05-252020-05-25
789WL.SPP.01จุดวัดบ่อสูบน้ำสะพานพรหม25631-0.03-0.32020-05-252020-05-25
790WL.SPP.01จุดวัดบ่อสูบน้ำสะพานพรหม25632-0.04-0.382020-05-252020-05-25
791WL.SPP.01จุดวัดบ่อสูบน้ำสะพานพรหม256330.04-0.352020-05-252020-05-25
792WL.SPP.01จุดวัดบ่อสูบน้ำสะพานพรหม256340.06-1.032020-05-252020-05-25
793WL.SRE.01สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา256310.6-0.921.56-1.042020-05-252020-05-25
794WL.SRE.01สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา256320.58-0.911.61-1.022020-05-252020-05-25
795WL.SRE.01สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา256330.54-0.921.4-1.022020-05-252020-05-25
796WL.SRE.01สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา256341.79-2.131.54-1.022020-05-252020-05-25
797WL.SRG.01สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง25631-0.04-0.41.67-0.962020-05-252020-05-25
798WL.SRG.01สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง25632-0.13-0.371.73-0.952020-05-252020-05-25
799WL.SRG.01สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง25633-0.09-0.421.54-0.932020-05-252020-05-25
800WL.SRG.01สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง256340.01-0.541.7-0.832020-05-252020-05-25
801WL.SSB.01จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊)256310-0.472020-05-252020-05-25
802WL.SSB.01จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊)25632-0.07-0.562020-05-252020-05-25
803WL.SSB.01จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊)25633-0.07-0.652020-05-252020-05-25
804WL.SSB.01จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊)25634-0.1-0.722020-05-252020-05-25
805WL.SSB.02จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด25631-0.08-0.742020-05-252020-05-25
806WL.SSB.02จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด25632-0.03-0.752020-05-252020-05-25
807WL.SSB.02จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด25633-0.11-0.442020-05-252020-05-25
808WL.SSB.02จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด25634-0.12-0.972020-05-252020-05-25
809WL.SSB.03จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงอโศก25631-0.03-0.342020-05-252020-05-25
810WL.SSB.03จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงอโศก25632-0.07-0.342020-05-252020-05-25
811WL.SSB.03จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงอโศก25633-0.07-0.312020-05-252020-05-25
812WL.SSB.03จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงอโศก25634-0.08-0.772020-05-252020-05-25
813WL.SSB.04สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน25631-0.19-0.38-0.05-0.362020-05-252020-05-25
814WL.SSB.04สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน25632-0.21-0.39-0.09-0.392020-05-252020-05-25
815WL.SSB.04สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน25633-0.21-0.36-0.09-0.332020-05-252020-05-25
816WL.SSB.04สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน25634-0.22-0.68-0.11-0.822020-05-252020-05-25
817WL.SSB.05จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 9256310.14-0.142020-05-252020-05-25
818WL.SSB.05จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 9256320.37-0.432020-05-252020-05-25
819WL.SSB.05จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 925633-0.24-0.452020-05-252020-05-25
820WL.SSB.05จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 925634-0.27-0.832020-05-252020-05-25
821WL.SSB.06จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์25631-0.11-0.582020-05-252020-05-25
822WL.SSB.06จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์256321.59-1.92020-05-252020-05-25
823WL.SSB.06จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์25633-0.14-0.632020-05-252020-05-25
824WL.SSB.06จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์25634-0.18-1.12020-05-252020-05-25
825WL.SSB.07จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ25631-0.11-0.322020-05-252020-05-25
826WL.SSB.07จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ25632-0.12-0.352020-05-252020-05-25
827WL.SSB.07จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ256330.88-2.382020-05-252020-05-25
828WL.SSB.07จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ25634-0.13-0.662020-05-252020-05-25
829WL.SSB.08จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 2425631-0.22-0.422020-05-252020-05-25
830WL.SSB.08จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 2425632-0.25-0.452020-05-252020-05-25
831WL.SSB.08จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 2425633-0.22-0.392020-05-252020-05-25
832WL.SSB.08จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 2425634-0.25-0.772020-05-252020-05-25
833WL.SSB.09ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน25631-0.15-0.34-0.07-0.232020-05-252020-05-25
834WL.SSB.09ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน25632-0.18-0.37-0.05-0.212020-05-252020-05-25
835WL.SSB.09ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน25633-0.15-0.31-0.1-0.32020-05-252020-05-25
836WL.SSB.09ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน25634-0.19-0.660.17-0.242020-05-252020-05-25
837WL.SSB.10ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ25631-0.23-0.4-0.52-0.782020-05-252020-05-25
838WL.SSB.10ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ25632-0.25-0.42-0.7-0.812020-05-252020-05-25
839WL.SSB.10ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ25633-0.22-0.4-0.42-0.752020-05-252020-05-25
840WL.SSB.10ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ25634-0.3-0.69-0.49-0.72020-05-252020-05-25
841WL.SSB.11จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม25631-0.41-0.442020-05-252020-05-25
842WL.SSB.11จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม25632-0.43-0.452020-05-252020-05-25
843WL.SSB.11จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม25633-0.45-0.462020-05-252020-05-25
844WL.SSB.11จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม25634-0.45-0.452020-05-252020-05-25
845WL.SSB.12ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนสังฆสันติสุข25631-0.89-1.150.54-1.052020-05-252020-05-25
846WL.SSB.12ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนสังฆสันติสุข25632-0.92-1.17-0.66-1.092020-05-252020-05-25
847WL.SSB.12ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนสังฆสันติสุข25633-0.59-1.14-0.29-0.742020-05-252020-05-25
848WL.SSB.12ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนสังฆสันติสุข25634-0.68-1.09-0.56-0.872020-05-252020-05-25
849WL.SSG.01จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ25631-0.53-0.832020-05-252020-05-25
850WL.SSG.01จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ25632-0.52-0.832020-05-252020-05-25
851WL.SSG.01จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ256330.1-0.822020-05-252020-05-25
852WL.SSG.01จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ25634-0.39-2.912020-05-252020-05-25
853WL.SSM.01ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม25631-0.76-1.01-0.5-1.352020-05-252020-05-25
854WL.SSM.01ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม25632-0.79-1.01-0.85-1.352020-05-252020-05-25
855WL.SSM.01ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม25633-0.45-0.95-0.51-1.282020-05-252020-05-25
856WL.SSM.01ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม25634-0.54-0.88-0.8-1.22020-05-252020-05-25
857WL.SSN.01สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน256310-0.321.47-0.852020-05-252020-05-25
858WL.SSN.01สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน25632-0.06-0.391.5-0.792020-05-252020-05-25
859WL.SSN.01สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน256330.1-0.351.31-0.842020-05-252020-05-25
860WL.SSN.01สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน256340.18-0.831.4-0.752020-05-252020-05-25
861WL.SSN.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองสามเสน25631-0.08-0.382020-05-252020-05-25
862WL.SSN.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองสามเสน25632-0.13-0.452020-05-252020-05-25
863WL.SSN.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองสามเสน256330.03-0.42020-05-252020-05-25
864WL.SSN.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองสามเสน256340.13-0.862020-05-252020-05-25
865WL.SSN.03จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระราม ที่ 625631-0.08-0.382020-05-252020-05-25
866WL.SSN.03จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระราม ที่ 625632-0.12-0.442020-05-252020-05-25
867WL.SSN.03จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระราม ที่ 6256330.02-0.42020-05-252020-05-25
868WL.SSN.03จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระราม ที่ 6256340.14-0.892020-05-252020-05-25
869WL.SSN.04จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน256310-0.292020-05-252020-05-25
870WL.SSN.04จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน25632-0.04-0.372020-05-252020-05-25
871WL.SSN.04จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน256330.13-0.332020-05-252020-05-25
872WL.SSN.04จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน256340.22-0.942020-05-252020-05-25
873WL.SSN.05จุดวัดคลองสามเสน ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ256310-0.382020-05-252020-05-25
874WL.SSN.05จุดวัดคลองสามเสน ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ25632-0.04-0.472020-05-252020-05-25
875WL.SSN.05จุดวัดคลองสามเสน ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ256330.13-0.432020-05-252020-05-25
876WL.SSN.05จุดวัดคลองสามเสน ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ256340.29-1.22020-05-252020-05-25
877WL.SSN.06จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง25631-0.06-0.292020-05-252020-05-25
878WL.SSN.06จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง25632-0.05-0.392020-05-252020-05-25
879WL.SSN.06จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง25633-0.11-0.522020-05-252020-05-25
880WL.SSN.06จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง25634-0.1-1.52020-05-252020-05-25
881WL.SSN.07จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก25631-0.13-0.412020-05-252020-05-25
882WL.SSN.07จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก25632-0.14-0.412020-05-252020-05-25
883WL.SSN.07จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก25633-0.11-32020-05-252020-05-25
884WL.SSN.07จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก25634-0.11-1.442020-05-252020-05-25
885WL.SSN.08สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนศูนย์วิจัย25631-0.16-0.37-0.15-0.52020-05-252020-05-25
886WL.SSN.08สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนศูนย์วิจัย25632-0.2-0.39-0.17-0.432020-05-252020-05-25
887WL.SSN.08สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนศูนย์วิจัย25633-0.16-0.47-0.15-1.882020-05-252020-05-25
888WL.SSN.08สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนศูนย์วิจัย25634-0.07-1.17-0.17-2.912020-05-252020-05-25
889WL.SSN.09จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย25631-0.24-0.472020-05-252020-05-25
890WL.SSN.09จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย25632-0.29-0.512020-05-252020-05-25
891WL.SSN.09จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย25633-0.23-0.62020-05-252020-05-25
892WL.SSN.09จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย25634-0.12-1.062020-05-252020-05-25
893WL.SST.01ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้25631-0.07-0.15-0.1-0.162020-05-252020-05-25
894WL.SST.01ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้256320.07-0.20.13-0.182020-05-252020-05-25
895WL.SST.01ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้256330.34-0.110.41-0.12020-05-252020-05-25
896WL.SST.01ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้256340.51-0.070.48-0.052020-05-252020-05-25
897WL.STN.01จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง25631-0.35-0.412020-05-252020-05-25
898WL.STN.01จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง25632-0.35-0.412020-05-252020-05-25
899WL.STN.01จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง25633-0.35-0.412020-05-252020-05-25
900WL.STN.01จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง25634-0.35-0.422020-05-252020-05-25
901WL.STN.02จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20 25631-0.28-0.452020-05-252020-05-25
902WL.STN.02จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20 25632-0.3-0.492020-05-252020-05-25
903WL.STN.02จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20 25633-0.29-0.432020-05-252020-05-25
904WL.STN.02จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20 25634-0.34-0.72020-05-252020-05-25
905WL.STN.03จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์25631-0.24-0.512020-05-252020-05-25
906WL.STN.03จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์25632-0.17-0.622020-05-252020-05-25
907WL.STN.03จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์25633-0.2-0.472020-05-252020-05-25
908WL.STN.03จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์25634-0.19-0.712020-05-252020-05-25
909WL.STR.01สถานีสูบน้ำ คลองสาทร25631-0.08-0.951.51-0.592020-05-252020-05-25
910WL.STR.01สถานีสูบน้ำ คลองสาทร25632-0.11-0.911.55-0.572020-05-252020-05-25
911WL.STR.01สถานีสูบน้ำ คลองสาทร25633-0.12-1.981.35-0.572020-05-252020-05-25
912WL.STR.01สถานีสูบน้ำ คลองสาทร25634-0.12-1.471.48-0.552020-05-252020-05-25
913WL.STR.02จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4 256310.05-1.152020-05-252020-05-25
914WL.STR.02จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4 256320.28-12020-05-252020-05-25
915WL.STR.02จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4 256330.27-0.972020-05-252020-05-25
916WL.STR.02จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4 256340.26-1.252020-05-252020-05-25
917WL.SWA.01ประตูระบายน้ำ คลองสามวา 25631-0.19-0.370.02-0.322020-05-252020-05-25
918WL.SWA.01ประตูระบายน้ำ คลองสามวา 25632-0.23-0.4-0.15-0.322020-05-252020-05-25
919WL.SWA.01ประตูระบายน้ำ คลองสามวา 25633-0.21-0.34-0.01-0.312020-05-252020-05-25
920WL.SWA.01ประตูระบายน้ำ คลองสามวา 25634-0.26-0.580.18-0.342020-05-252020-05-25
921WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25631-0.54-1.52020-05-252020-05-25
922WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25632-0.48-1.522020-05-252020-05-25
923WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25633-0.46-1.512020-05-252020-05-25
924WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25634-0.48-1.522020-05-252020-05-25
925WL.TCG.01จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์ 25631-0.72-1.052020-05-252020-05-25
926WL.TCG.01จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์ 256320.05-12020-05-252020-05-25
927WL.TCG.01จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์ 25633-0.37-0.72020-05-252020-05-25
928WL.TCG.01จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์ 25634-0.01-0.922020-05-252020-05-25
929WL.TNG.01จุดวัดคลองตาหนัง ตอน ถนนลาดพร้าว25631-0.42-0.762020-05-252020-05-25
930WL.TNG.01จุดวัดคลองตาหนัง ตอน ถนนลาดพร้าว25632-0.41-0.672020-05-252020-05-25
931WL.TNG.01จุดวัดคลองตาหนัง ตอน ถนนลาดพร้าว25633-0.39-2.942020-05-252020-05-25
932WL.TNG.01จุดวัดคลองตาหนัง ตอน ถนนลาดพร้าว25634-0.41-0.842020-05-252020-05-25
933WL.TPK.01จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/625631-0.64-0.922020-05-252020-05-25
934WL.TPK.01จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/625632-0.66-0.912020-05-252020-05-25
935WL.TPK.01จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/625633-0.52-0.862020-05-252020-05-25
936WL.TPK.01จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/625634-0.57-0.832020-05-252020-05-25
937WL.TPK.02จุดวัดคลองตาพุก ตอน ถนนลาดกระบัง256310.2-0.222020-05-252020-05-25
938WL.TPK.02จุดวัดคลองตาพุก ตอน ถนนลาดกระบัง256320.19-0.42020-05-252020-05-25
939WL.TPK.02จุดวัดคลองตาพุก ตอน ถนนลาดกระบัง25633-0.13-0.282020-05-252020-05-25
940WL.TPK.02จุดวัดคลองตาพุก ตอน ถนนลาดกระบัง25634-0.17-0.522020-05-252020-05-25
941WL.TPK.03จุดวัดคลองตาพุก ตอนคลองทับช้างบน25631-0.26-0.462020-05-252020-05-25
942WL.TPK.03จุดวัดคลองตาพุก ตอนคลองทับช้างบน25632-0.25-0.52020-05-252020-05-25
943WL.TPK.03จุดวัดคลองตาพุก ตอนคลองทับช้างบน25633-0.25-0.442020-05-252020-05-25
944WL.TPK.03จุดวัดคลองตาพุก ตอนคลองทับช้างบน25634-0.28-0.712020-05-252020-05-25
945WL.TSK.01จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 2525631-1-1.892020-05-252020-05-25
946WL.TSK.01จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 2525632-1.39-1.92020-05-252020-05-25
947WL.TSK.01จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 2525633-0.92-1.922020-05-252020-05-25
948WL.TSK.01จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 2525634-1.31-1.982020-05-252020-05-25
949WL.TTN.01จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร คลองลาดโตนด256310.48-0.922020-05-252020-05-25
950WL.TTN.01จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร คลองลาดโตนด256320.51-0.82020-05-252020-05-25
951WL.TTN.01จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร คลองลาดโตนด25633-0.38-0.762020-05-252020-05-25
952WL.TTN.01จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร คลองลาดโตนด256343.17-32020-05-252020-05-25
953WL.TUT.01สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ256310.9-1.650.540.032020-05-252020-05-25
954WL.TUT.01สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ25632-0.57-1.830.31-0.032020-05-252020-05-25
955WL.TUT.01สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ256333.71-2.83.22-0.012020-05-252020-05-25
956WL.TUT.01สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ25634-0.57-1.830.710.062020-05-252020-05-25
957WL.TUT.02จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิงคนคร25631-0.06-0.932020-05-252020-05-25
958WL.TUT.02จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิงคนคร25632-0.62-0.982020-05-252020-05-25
959WL.TUT.02จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิงคนคร25633-0.17-1.042020-05-252020-05-25
960WL.TUT.02จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิงคนคร25634-0.37-1.012020-05-252020-05-25
961WL.TWW.01ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา256310.580.320.810.362020-05-252020-05-25
962WL.TWW.01ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา256320.560.310.810.412020-05-252020-05-25
963WL.TWW.01ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา256330.630.260.820.352020-05-252020-05-25
964WL.TWW.01ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา256340.720.230.840.32020-05-252020-05-25
965WL.TWW.02จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี256310.830.282020-05-252020-05-25
966WL.TWW.02จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี256320.52-0.032020-05-252020-05-25
967WL.TWW.02จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี256330.530.242020-05-252020-05-25
968WL.TWW.02จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี256340.630.212020-05-252020-05-25
969WL.TWW.03จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม256310.470.292020-05-252020-05-25
970WL.TWW.03จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม256320.46-0.042020-05-252020-05-25
971WL.TWW.03จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม256330.450.22020-05-252020-05-25
972WL.TWW.03จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม256340.690.162020-05-252020-05-25
973WL.TWW.04จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง256310.51-2.182020-05-252020-05-25
974WL.TWW.04จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง256320.50.292020-05-252020-05-25
975WL.TWW.04จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง256330.470.252020-05-252020-05-25
976WL.TWW.04จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง256340.650.222020-05-252020-05-25
977WL.TWW.05จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ256310.40.192020-05-252020-05-25
978WL.TWW.05จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ256320.370.172020-05-252020-05-25
979WL.TWW.05จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ256330.340.152020-05-252020-05-25
980WL.TWW.05จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ256340.460.062020-05-252020-05-25
981WL.VPV.01สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี256311.38-0.752020-05-252020-05-25
982WL.VPV.01สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี256321.38-2.782020-05-252020-05-25
983WL.VPV.01สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี256330.07-2.972020-05-252020-05-25
984WL.VPV.01สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี256341.33-4.062020-05-252020-05-25
985WL.WKT.01จุดวัดคลองวัดไก่เตี้ย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่เตี้ย256310.69-0.392020-05-252020-05-25
986WL.WKT.01จุดวัดคลองวัดไก่เตี้ย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่เตี้ย256320.69-0.452020-05-252020-05-25
987WL.WKT.01จุดวัดคลองวัดไก่เตี้ย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่เตี้ย256330.69-0.392020-05-252020-05-25
988WL.WKT.01จุดวัดคลองวัดไก่เตี้ย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่เตี้ย256340.76-0.42020-05-252020-05-25
989WL.WLS.01จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต256310.39-0.132020-05-252020-05-25
990WL.WLS.01จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต256320.06-0.172020-05-252020-05-25
991WL.WLS.01จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต256330.47-0.132020-05-252020-05-25
992WL.WLS.01จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต256340.55-0.072020-05-252020-05-25
993WL.WSI.01สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร256310.72-2.411.65-0.932020-05-252020-05-25
994WL.WSI.01สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร256320.73-2.391.7-0.912020-05-252020-05-25
995WL.WSI.01สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร256330.69-2.411.48-0.92020-05-252020-05-25
996WL.WSI.01สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร256340.65-2.41.64-0.912020-05-252020-05-25
997WL.WTK.01จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว25631-0.2-0.762020-05-252020-05-25
998WL.WTK.01จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว25632-0.21-0.752020-05-252020-05-25
999WL.WTK.01จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว25633-0.19-0.82020-05-252020-05-25
1000WL.WTK.01จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว25634-0.11-0.772020-05-252020-05-25
1001WL.WTN.02จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย25631-0.58-1.072020-05-252020-05-25
1002WL.WTN.02จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย25632-0.26-1.042020-05-252020-05-25
1003WL.WTN.02จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย25633-0.41-1.062020-05-252020-05-25
1004WL.WTN.02จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย25634-0.46-1.442020-05-252020-05-25
1005WL.YPE.01จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม256310.450.252020-05-252020-05-25
1006WL.YPE.01จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม256320.430.22020-05-252020-05-25
1007WL.YPE.01จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม256330.40.172020-05-252020-05-25
1008WL.YPE.01จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม256340.480.062020-05-252020-05-25
1009WL.YPN.01จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์25631-0.13-1.532020-05-252020-05-25
1010WL.YPN.01จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์25632-0.14-1.442020-05-252020-05-25
1011WL.YPN.01จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์25633-0.31-1.432020-05-252020-05-25
1012WL.YPN.01จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์25634-0.84-1.522020-05-252020-05-25
1013WL.YPN.02จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนถนนลาดพร้าว25631-0.45-1.522020-05-252020-05-25
1014WL.YPN.02จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนถนนลาดพร้าว25632-0.42-1.392020-05-252020-05-25
1015WL.YPN.02จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนถนนลาดพร้าว25633-0.39-1.422020-05-252020-05-25
1016WL.YPN.02จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนถนนลาดพร้าว25634-0.42-1.862020-05-252020-05-25
1017WL.YSN.02จุดวัดคลองยี่สุ่น ตอน ถนนรัชดาภิเษก 256310.63-0.912020-05-252020-05-25
1018WL.YSN.02จุดวัดคลองยี่สุ่น ตอน ถนนรัชดาภิเษก 256320.56-12020-05-252020-05-25
1019WL.YSN.02จุดวัดคลองยี่สุ่น ตอน ถนนรัชดาภิเษก 256331.29-1.292020-05-252020-05-25
1020WL.YSN.02จุดวัดคลองยี่สุ่น ตอน ถนนรัชดาภิเษก 256340.1-1.32020-05-252020-05-25
1021WL.BBN.01จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน256350.56-0.392020-06-122020-06-12
1022WL.BBN.02จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256350.62-0.182020-06-122020-06-12
1023WL.BBN.03จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม256350.62-0.142020-06-122020-06-12
1024WL.BBR.01จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี256350.8-32020-06-122020-06-12
1025WL.BBR.02จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสิรินธร256351.71-32020-06-122020-06-12
1026WL.BBU.01จุดวัดคลองบางบัว256350.14-0.432020-06-122020-06-12
1027WL.BCN.01จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก 256350.50.152020-06-122020-06-12
1028WL.BCN.02จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี256350.8102020-06-122020-06-12
1029WL.BCN.03จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256350.720.212020-06-122020-06-12
1030WL.BJK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก25635-0.4-1.511.6-2.982020-06-122020-06-12
1031WL.BJK.02จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68 256351.030.422020-06-122020-06-12
1032WL.BJK.03จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า 256350.650.272020-06-122020-06-12
1033WL.BJK.04จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 256350.80.082020-06-122020-06-12
1034WL.BKA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่256352.79-2.341.15-0.712020-06-122020-06-12
1035WL.BKA.02จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์256350.21-1.32020-06-122020-06-12
1036WL.BKA.03จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น256351-0.792020-06-122020-06-12
1037WL.BKA.04จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256350.41-0.292020-06-122020-06-12
1038WL.BKB.01จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน256350.35-0.852020-06-122020-06-12
1039WL.BKG.01ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง256350.23-1.163-32020-06-122020-06-12
1040WL.BKL.01จุดวัดคลองบางโคลัด ตอนถนนบางบอน 1256350.61-0.092020-06-122020-06-12
1041WL.BKY.01สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่256350.64-0.891.29-1.32020-06-122020-06-12
1042WL.BKY.02จุดวัดคลองบางกอกใหญ่ ตอนคลองมอญ256350.52-0.142020-06-122020-06-12
1043WL.BLP.02จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า25635-0.2-0.82020-06-122020-06-12
1044WL.BLY.01จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนถนนสุขุมวิท 7725635-0.46-32020-06-122020-06-12
1045WL.BMK.01จุดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71 25635-0.71-1.562020-06-122020-06-12
1046WL.BNA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางนา256350.37-1.832.78-1.382020-06-122020-06-12
1047WL.BNA.02จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท25635-0.14-0.982020-06-122020-06-12
1048WL.BNA.03จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์256350.01-0.792020-06-122020-06-12
1049WL.BNJ.01จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจีน25635-0.59-1.42020-06-122020-06-12
1050WL.BNJ.02จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 66/125635-0.51-2.372020-06-122020-06-12
1051WL.BNJ.03จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 9325635-0.45-1.162020-06-122020-06-12
1052WL.BNJ.04จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนถนนสุขุมวิท 101/125635-0.32-1.332020-06-122020-06-12
1053WL.BOA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ25635-0.32-1.491.56-0.72020-06-122020-06-12
1054WL.BOA.02จุดวัดคลองบางอ้อ ตอน สุขุมวิท 6425635-0.32-1.332020-06-122020-06-12
1055WL.BPA.01จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ25635-0.31-0.652020-06-122020-06-12
1056WL.BPM.01จุดวัดคลองบางพรม ตอนคลองชักพระ256350.7-0.242020-06-122020-06-12
1057WL.BPM.02จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี256350.650.032020-06-122020-06-12
1058WL.BPM.03จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก256350.660.122020-06-122020-06-12
1059WL.BPM.04จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3256350.670.172020-06-122020-06-12
1060WL.BPN.01จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1256350.43-0.392020-06-122020-06-12
1061WL.BPN.02จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2256350.7502020-06-122020-06-12
1062WL.BPU.01จุดวัดสถานตากอากาศบางปู256353-0.32020-06-122020-06-12
1063WL.BSK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่256350.49-1.361.47-0.552020-06-122020-06-12
1064WL.BSU.01สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ25635-0.14-2.581.24-0.962020-06-122020-06-12
1065WL.BSU.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองบางซื่อ25635-0.18-0.932020-06-122020-06-12
1066WL.BSU.03จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 625635-0.23-1.252020-06-122020-06-12
1067WL.BSU.04จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน256350.3-1.092020-06-122020-06-12
1068WL.BSU.05จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต25635-0.15-1.582020-06-122020-06-12
1069WL.BSU.06จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)25635-0.23-1.52020-06-122020-06-12
1070WL.BTL.01จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย256350.850.012020-06-122020-06-12
1071WL.BTY.01จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3256350.27-32020-06-122020-06-12
1072WL.BWK.01จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่256350.640.022020-06-122020-06-12
1073WL.BWK.02จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1256350.870.332020-06-122020-06-12
1074WL.BWK.03จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา256350.790.22020-06-122020-06-12
1075WL.BYI.01จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์25635-0.52-0.612020-06-122020-06-12
1076WL.BYK.01จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์256350.84-0.732020-06-122020-06-12
1077WL.BYK.02จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน256350.74-1.122020-06-122020-06-12
1078WL.CBJ.01จุดวัดคลองชวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256350.24-0.842020-06-122020-06-12
1079WL.CKS.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์25635-0.03-1.342020-06-122020-06-12
1080WL.CKS.02จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว256350.14-1.092020-06-122020-06-12
1081WL.CNS.01สถานีสูบน้ำช่องนนทรี25635-0.05-2.281.57-1.212020-06-122020-06-12
1082WL.CNS.02จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนนราธิวาสราชนครินทร์25635-0.19-1.182020-06-122020-06-12
1083WL.CNS.03จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์25635-0.04-1.262020-06-122020-06-12
1084WL.CNS.04จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้25635-0.18-1.32020-06-122020-06-12
1085WL.CPA.01สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ256350.47-0.71-0.582020-06-122020-06-12
1086WL.CTC.01จุดวัดคลองชวดตาเชียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง25635-0.16-0.762020-06-122020-06-12
1087WL.CYI.01จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 1325635-0.02-0.692020-06-122020-06-12
1088WL.CYI.02จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 925635-0.3-0.882020-06-122020-06-12
1089WL.DKN.01สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง256350.61-0.891.48-1.432020-06-122020-06-12
1090WL.FTM.01จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง25635-0.24-1.192020-06-122020-06-12
1091WL.HKG.01จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน ประชาสงเคราะห์25635-0.22-1.112020-06-122020-06-12
1092WL.HKG.02จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร25635-0.28-32020-06-122020-06-12
1093WL.HMK.01จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์25635-0.46-0.732020-06-122020-06-12
1094WL.IDE.01จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย25635-0.16-1.092020-06-122020-06-12
1095WL.JRN.01สถานีสูบน้ำ คลองแจงร้อน256350.74-1.841.57-1.392020-06-122020-06-12
1096WL.KBU.01ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้256350.76-0.491.16-0.662020-06-122020-06-12
1097WL.KBU.02จุดวัดคลองบัว ตอนถนน พูทธมณฑลสาย 1256350.63-0.142020-06-122020-06-12
1098WL.KDN.01ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน256350.56-0.121.76-1.152020-06-122020-06-12
1099WL.KJA.01จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 256350.93-1.092020-06-122020-06-12
1100WL.KJA.02จุดวัดคลองกะจะ ตอนคลองจิก256350.29-1.172020-06-122020-06-12
1101WL.KJG.01จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก25635-0.63-1.292020-06-122020-06-12
1102WL.KJK.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ็ก25635-0.56-1.091.48-0.672020-06-122020-06-12
1103WL.KJK.02จุดวัดคลองเจ็ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/125635-0.19-0.892020-06-122020-06-12
1104WL.KJN.01จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว25635-0.38-1.062020-06-122020-06-12
1105WL.KJN.02จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา256350.33-0.692020-06-122020-06-12
1106WL.KJT.01จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122 25635-0.54-1.32020-06-122020-06-12
1107WL.KJU.01จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี256350.87-0.042020-06-122020-06-12
1108WL.KKD.01จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 7725635-0.48-1.332020-06-122020-06-12
1109WL.KKD.02จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุภาพงษ์125635-0.5-1.132020-06-122020-06-12
1110WL.KKD.03จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนศรีนครินทร์25635-0.15-0.622020-06-122020-06-12
1111WL.KKO.01จุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร256350.23-1.212020-06-122020-06-12
1112WL.KKS.01สถานีสูบน้ำ เทเวศร์25635-0.18-0.821.23-1.122020-06-122020-06-12
1113WL.KKS.02จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล25635-0.21-0.82020-06-122020-06-12
1114WL.KKS.03จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง256350.22-32020-06-122020-06-12
1115WL.KKS.04สถานีสูบน้ำ กรุงเกษม25635-0.28-0.541.32-0.752020-06-122020-06-12
1116WL.KKY.01จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์ 256351.55-32020-06-122020-06-12
1117WL.KKY.02จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี256351.030.472020-06-122020-06-12
1118WL.KLA.01จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ25635-0.06-0.782020-06-122020-06-12
1119WL.KLD.01จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด256350.61-0.182020-06-122020-06-12
1120WL.KLD.02จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน256350.63-0.172020-06-122020-06-12
1121WL.KLT.01จุดวัดคลองตัน ตอนทางด่วน25635-0.42-0.882020-06-122020-06-12
1122WL.KMN.01สถานีสูบน้ำ คลองมอญ256350.55-0.691.39-1.212020-06-122020-06-12
1123WL.KNB.01จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 1325635-0.6-1.482020-06-122020-06-12
1124WL.KNB.02จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 925635-0.19-0.592020-06-122020-06-12
1125WL.KNK.01จุดวัดคลองคูนากิม ตอนถนนประชาอุทิศ256352.6-0.372020-06-122020-06-12
1126WL.KPG.01จุดวัดคลองเป้ง ตอนเอกมัย 2325635-1.15-1.692020-06-122020-06-12
1127WL.KPM.01จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร25635-0.04-0.812020-06-122020-06-12
1128WL.KPM.02คลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก256350.06-0.722020-06-122020-06-12
1129WL.KPM.03จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร256350.12-0.542020-06-122020-06-12
1130WL.KPM.04คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด256350.65-0.12020-06-122020-06-12
1131WL.KPM.05คลองเปรมประชากร ตอนถนนสรงประภา256350.65-0.022020-06-122020-06-12
1132WL.KPM.06จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วง สน.ดอนเมือง256350.960.072020-06-122020-06-12
1133WL.KSG.01จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน 256350.28-0.252020-06-122020-06-12
1134WL.KSI.01จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์256353-0.842020-06-122020-06-12
1135WL.KSI.02จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร25635-1.49-1.752020-06-122020-06-12
1136WL.KSK.01จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36 25635-0.36-1.232020-06-122020-06-12
1137WL.KSM.01จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 1725635-0.7-1.052020-06-122020-06-12
1138WL.KSM.02จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์25635-0.59-0.832020-06-122020-06-12
1139WL.KSO.01จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี256351.010.512020-06-122020-06-12
1140WL.KSO.02จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์256351.37-32020-06-122020-06-12
1141WL.KTK.03จุดวัดคลองขรัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา25635-0.06-2.552020-06-122020-06-12
1142WL.KTY.01สถานีสูบน้ำ คลองเตย25635-0.73-2.121.56-0.742020-06-122020-06-12
1143WL.LBK.01จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง25635-0.24-0.712020-06-122020-06-12
1144WL.LBK.02จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า25635-0.19-0.892020-06-122020-06-12
1145WL.LBK.03จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 2425635-0.23-0.762020-06-122020-06-12
1146WL.LCL.01จุดวัดคลองลำชะล่า256350.820.022020-06-122020-06-12
1147WL.LCL.02จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 86256350.43-1.162020-06-122020-06-12
1148WL.LOA.01จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน256350.27-32020-06-122020-06-12
1149WL.LPC.01จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี25635-0.67-0.682020-06-122020-06-12
1150WL.LPG.01จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง25635-0.3-1.32020-06-122020-06-12
1151WL.LPG.02ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง25635-0.96-1.31-1.04-1.112020-06-122020-06-12
1152WL.LPG.03จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง25635-0.87-1.322020-06-122020-06-12
1153WL.LPI.01จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63256350.23-0.422020-06-122020-06-12
1154WL.LPI.02จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29256350.48-0.352020-06-122020-06-12
1155WL.LPN.01สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน256350.37-1.011.1-0.282020-06-122020-06-12
1156WL.LPT.01จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังฆสันติสุข256350.01-0.422020-06-122020-06-12
1157WL.LPT.02จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54256350.15-0.692020-06-122020-06-12
1158WL.LPT.03จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 825635-0.79-1.542020-06-122020-06-12
1159WL.LPT.04จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 25635-0.88-1.152020-06-122020-06-12
1160WL.LPW.01ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว25635-0.13-0.63-0.11-0.632020-06-122020-06-12
1161WL.LPW.02จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว256350.04-0.572020-06-122020-06-12
1162WL.LPW.03จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม256350.14-0.392020-06-122020-06-12
1163WL.LPW.04จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ256350.14-0.712020-06-122020-06-12
1164WL.LPW.05จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม25635-0.34-0.752020-06-122020-06-12
1165WL.LSG.01จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด25635-0.62-2.082020-06-122020-06-12
1166WL.LSM.01จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด25635-0.38-2.42020-06-122020-06-12
1167WL.LYW.01จุดวัดคลองลาดยาว ตอน ถนนรัชดาภิเษก25635-0.88-1.562020-06-122020-06-12
1168WL.LYW.02จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 4425635-0.63-1.272020-06-122020-06-12
1169WL.MID.01จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร256350.45-2.452020-06-122020-06-12
1170WL.MSW.01จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2256351.26-0.042020-06-122020-06-12
1171WL.MSW.02คลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุรณาวาส256350.720.172020-06-122020-06-12
1172WL.MSW.03จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256352-2.892020-06-122020-06-12
1173WL.NBN.01สถานีบึงหนองบอน25635-2.94-5.01-5.03-5.032020-06-122020-06-12
1174WL.NKW.01จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก25635-0.31-0.842020-06-122020-06-12
1175WL.NKW.02จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 4125635-0.22-1.542020-06-122020-06-12
1176WL.NSG.01จุดวัดคลองนาซอง ตอนถนนประชาสุข25635-0.07-32020-06-122020-06-12
1177WL.ORC.01ประตูระบายน้ำ คลองอรชร25635-0.47-1.38-0.22-1.132020-06-122020-06-12
1178WL.PKG.01แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด256351.31-0.462020-06-122020-06-12
1179WL.PKN.01สถานีสูบน้ำ พระโขนง25635-0.39-1.011.58-1.522020-06-122020-06-12
1180WL.PLK.01จุดวัดคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม256351.27-0.272020-06-122020-06-12
1181WL.PPA.02จุดวัดคลองพลับพลา ตอน ศูนย์แพทย์พัฒนา256350.14-1.322020-06-122020-06-12
1182WL.PSC.01สถานีสูบน้ำ คลองภาษีเจริญ256350.49-1.90.470.212020-06-122020-06-12
1183WL.PSC.02จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนวัดรางบัว256350.580.012020-06-122020-06-12
1184WL.PSC.03จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองราชมนตรี256350.510.272020-06-122020-06-12
1185WL.PSC.04จุดวัดคลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร256350.750.082020-06-122020-06-12
1186WL.PSI.01จุดวัดคลองพร้อมศรี2 ตอน ถนนสุขุมวิท49/13 25635-0.82-1.482020-06-122020-06-12
1187WL.PSR.01ประตูระบายน้ำ คลองพระยาสุเรนทร์256350.62-2.380.630.082020-06-122020-06-12
1188WL.PSR.02จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนหนองระแหง256350.51-0.122020-06-122020-06-12
1189WL.PSR.03จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนถนนจตุโชติ256350.56-0.262020-06-122020-06-12
1190WL.PSR.04จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนคู้บอน256350.44-0.212020-06-122020-06-12
1191WL.PSR.05จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนปัญญาอินทรา256350.2-0.322020-06-122020-06-12
1192WL.PSR.06จุดวัดคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนบางชัน 256350.07-0.322020-06-122020-06-12
1193WL.PWT.01จุดวัดคลองประเวศ ตอนซอยอ่อนนุช 1725635-0.38-0.862020-06-122020-06-12
1194WL.PWT.02จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดขจรศิริ25635-0.54-0.72020-06-122020-06-12
1195WL.PWT.03ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนวัดกระทุ่มเสือปลา25635-0.43-0.82-0.45-2.712020-06-122020-06-12
1196WL.PWT.04ประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง25635-0.46-0.85-0.67-0.912020-06-122020-06-12
1197WL.PWT.05จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนสำนักงานเขตลาดกระบัง25635-0.74-0.912020-06-122020-06-12
1198WL.PWT.06จุดวัดคลองประเวศบุรีรมย์ ตอนถนนร่วมพัฒนา25635-0.82-1.192020-06-122020-06-12
1199WL.PYW.01จุดวัดคลองพญาเวิก ตอน ปตร คลองพญาเวิก25635-0.19-0.912020-06-122020-06-12
1200WL.RHN.01สถานีสูบน้ำ คลองระหาญ256351.09-2.231.140.012020-06-122020-06-12
1201WL.RJK.01ประตูระบายน้ำ คลองรางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256350.25-0.030.25-0.032020-06-122020-06-12
1202WL.RKC.01จุดวัดคลองข้างศูนย์ราชการ256350.55-1.282020-06-122020-06-12
1203WL.RMT.01สถานีสูบน้ำ คลองพระยาราชมนตรี256350.01-0.621.07-0.082020-06-122020-06-12
1204WL.RMT.02จุดวัดคลองพระยาราชมนตรี ตอนถนนพระรามที่ 2256350.52-0.452020-06-122020-06-12
1205WL.RSK.01จุดวัดคลองราษฎร์สามัคคี ตอนถนนเพชรเกษม 63256350.710.112020-06-122020-06-12
1206WL.SBR.01ประตูระบายน้ำ คลองขุนศรีบุรีรักษ์ ตอนคลองมหาสวัสดิ์256350.880.340.870.322020-06-122020-06-12
1207WL.SBR.02จุดวัดคลองบางขุนศรีบุรีรักษ์ ตอน ถนนบรมราชชนนี256350.630.152020-06-122020-06-12
1208WL.SBT.01สถานีสูบน้ำ คลองสี่บาท256351.09-1.680.440.12020-06-122020-06-12
1209WL.SCO.01จุดวัดคลองศาลเจ้า ตอนถนนสวนผัก 256350.4-0.842020-06-122020-06-12
1210WL.SDN.01จุดวัดคลองสวนแดน ตอนถนนชัยพฤกษ์ 256350.46-0.772020-06-122020-06-12
1211WL.SKG.01จุดวัดคลองสะแกงาม ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256350.13-1.122020-06-122020-06-12
1212WL.SKT.01จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ถนนนาคนิวาส25635-0.7-1.882020-06-122020-06-12
1213WL.SKT.02จุดวัดคลองทรงกระเทียม ตอน ปตร คลองทรงกระเทียม256350.24-1.192020-06-122020-06-12
1214WL.SLL.01จุดวัดคลองศาลาลอย ตอนถนนอ่อนนุช 6125635-0.65-0.982020-06-122020-06-12
1215WL.SNC.01สถานีสูบน้ำ คลองสนามชัย256350.31-0.321.120.022020-06-122020-06-12
1216WL.SNC.02จุดวัดคลองสนามชัย ตอนคลองบางขุนเทียน256350.55-0.282020-06-122020-06-12
1217WL.SNO.01จุดวัดคลองเสือน้อย ตอนถนน สุคนธสวัสดิ์256350.53-1.512020-06-122020-06-12
1218WL.SPP.01จุดวัดบ่อสูบน้ำสะพานพรหม25635-0.25-1.072020-06-122020-06-12
1219WL.SRE.01สถานีสูบน้ำ คลองสำเหร่ ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา256350.47-1.471.47-1.012020-06-122020-06-12
1220WL.SRG.01สถานีสูบน้ำ คลองสำโรง25635-0.04-0.661.6-0.722020-06-122020-06-12
1221WL.SSB.01จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊)25635-0.25-0.722020-06-122020-06-12
1222WL.SSB.02จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนซอยสมคิด25635-0.35-0.852020-06-122020-06-12
1223WL.SSB.03จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงอโศก25635-0.26-0.662020-06-122020-06-12
1224WL.SSB.04สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนคลองตัน25635-0.34-0.64-0.32-0.812020-06-122020-06-12
1225WL.SSB.05จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนรามคำแหง 925635-0.43-0.782020-06-122020-06-12
1226WL.SSB.06จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์256352-1.912020-06-122020-06-12
1227WL.SSB.07จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนสำนักงานเขตบางกะปิ25635-0.24-0.622020-06-122020-06-12
1228WL.SSB.08จุดวัดคลองแสนแสบ ช่วงซอยเสรีไทย 2425635-0.34-0.742020-06-122020-06-12
1229WL.SSB.09ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนบางชัน25635-0.27-0.650.17-0.792020-06-122020-06-12
1230WL.SSB.10ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนประชาร่วมใจ25635-0.34-0.7-0.47-0.762020-06-122020-06-12
1231WL.SSB.11จุดวัดคลองแสนแสบ ตอนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม25635-0.45-0.462020-06-122020-06-12
1232WL.SSB.12ประตูระบายน้ำ คลองแสนแสบ ตอนถนนสังฆสันติสุข25635-0.91-1.15-0.57-0.792020-06-122020-06-12
1233WL.SSG.01จุดวัดคลองสิบสอง ตอนถนนประชาสำราญ256350.03-2.62020-06-122020-06-12
1234WL.SSM.01ประตูระบายน้ำ คลองสิบสาม25635-0.7-0.98-0.98-1.322020-06-122020-06-12
1235WL.SSN.01สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน25635-0.11-0.911.3-1.052020-06-122020-06-12
1236WL.SSN.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองสามเสน25635-0.16-1.572020-06-122020-06-12
1237WL.SSN.03จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนพระราม ที่ 625635-0.17-0.912020-06-122020-06-12
1238WL.SSN.04จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนพหลโยธิน25635-0.12-0.992020-06-122020-06-12
1239WL.SSN.05จุดวัดคลองสามเสน ตอนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ25635-0.11-1.272020-06-122020-06-12
1240WL.SSN.06จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนดินแดง25635-0.35-1.522020-06-122020-06-12
1241WL.SSN.07จุดวัดคลองสามเสน ตอนถนนอโศก25635-0.4-1.212020-06-122020-06-12
1242WL.SSN.08สถานีสูบน้ำ คลองสามเสน ตอนศูนย์วิจัย25635-0.37-0.81-0.34-0.822020-06-122020-06-12
1243WL.SSN.09จุดวัดคลองสามเสน ช่วงถนนเอกมัย25635-0.5-1.022020-06-122020-06-12
1244WL.SST.01ประตูระบายน้ำ คลองสองสายใต้256350.28-0.240.57-0.162020-06-122020-06-12
1245WL.STN.01จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนรามคำแหง25635-0.35-0.412020-06-122020-06-12
1246WL.STN.02จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนซอยร่มเกล้า 20 25635-0.41-0.742020-06-122020-06-12
1247WL.STN.03จุดวัดคลองสองต้นนุ่น ตอนถนนมอเตอร์เวย์25635-0.01-0.812020-06-122020-06-12
1248WL.STR.01สถานีสูบน้ำ คลองสาทร25635-0.29-1.791.38-0.552020-06-122020-06-12
1249WL.STR.02จุดวัดคลองสาทร ตอนถนนพระรามที่4 256350.08-1.382020-06-122020-06-12
1250WL.SWA.01ประตูระบายน้ำ คลองสามวา 25635-0.31-0.641.88-0.442020-06-122020-06-12
1251WL.SWU.01คูน้ำ มศว.25635-0.47-32020-06-122020-06-12
1252WL.TCG.01จุดวัดคลองตาช้าง ตอนถนนศรีนครินทร์ 25635-0.37-0.982020-06-122020-06-12
1253WL.TNG.01จุดวัดคลองตาหนัง ตอน ถนนลาดพร้าว25635-0.41-0.872020-06-122020-06-12
1254WL.TPK.01จุดวัดคลองลาดกระบัง ตอนซอยลาดกระบัง 54/625635-0.61-0.852020-06-122020-06-12
1255WL.TPK.02จุดวัดคลองตาพุก ตอน ถนนลาดกระบัง25635-0.32-0.662020-06-122020-06-12
1256WL.TPK.03จุดวัดคลองตาพุก ตอนคลองทับช้างบน25635-0.43-0.742020-06-122020-06-12
1257WL.TSK.01จุดวัดคูน้ำต่อศักดิ์ ตอนซอยทองหล่อ 2525635-1.33-1.912020-06-122020-06-12
1258WL.TTN.01จุดวัดคลองลาดโตนด ตอน ปตร คลองลาดโตนด256351.01-0.792020-06-122020-06-12
1259WL.TUT.01สถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ256350.74-1.840.85-2.742020-06-122020-06-12
1260WL.TUT.02จุดวัดคลองตาอูฐ ตอนถนนพิงคนคร256350.43-1.032020-06-122020-06-12
1261WL.TWW.01ประตูระบายน้ำ คลองทวีวัฒนา256350.640.20.770.22020-06-122020-06-12
1262WL.TWW.02จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอน ถนนบรมราชชนนี256350.670.162020-06-122020-06-12
1263WL.TWW.03จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนถนนเพชรเกษม256350.810.082020-06-122020-06-12
1264WL.TWW.04จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองบางเชือกหนัง256350.680.152020-06-122020-06-12
1265WL.TWW.05จุดวัดคลองทวีวัฒนา ตอนคลองภาษีเจริญ256350.760.012020-06-122020-06-12
1266WL.VPV.01สถานีสูบน้ำ รัชดา-วิภาวดี256352.65-3.822020-06-122020-06-12
1267WL.WKT.01จุดวัดคลองวัดไก่เตี้ย ตอนสถานีสูบน้ำคลองวัดไก่เตี้ย256350.73-0.442020-06-122020-06-12
1268WL.WLS.01จุดวัดคลองวัดหลักสี่ ตอนถนนวิภาวดีรังสิต256350.51-0.322020-06-122020-06-12
1269WL.WSI.01สถานีสูบน้ำ คลองวัดไทร256350.5-2.421.54-0.882020-06-122020-06-12
1270WL.WTK.01จุดวัดคลองวัดตึก ตอนถนนลาดพร้าว256350.24-0.842020-06-122020-06-12
1271WL.WTN.02จุดวัดคูน้ำวัฒนา ตอนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย25635-0.66-1.592020-06-122020-06-12
1272WL.YPE.01จุดคลองยายเพียร ตอนถนนเพชรเกษม256350.630.042020-06-122020-06-12
1273WL.YPN.01จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนแฮปปี้แลนด์25635-0.93-1.532020-06-122020-06-12
1274WL.YPN.02จุดวัดคลองยายเผื่อน ตอนถนนลาดพร้าว25635-0.51-1.72020-06-122020-06-12
1275WL.YSN.02จุดวัดคลองยี่สุ่น ตอน ถนนรัชดาภิเษก 25635-0.44-1.282020-06-122020-06-12
1276WL.BBN.01จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนบางขุนเทียน256360.13-0.472020-07-152020-07-15
1277WL.BBN.02จุดวัดคลองบางบอน ตอน ถนนกาญจนาภิเษก256360.27-0.22020-07-152020-07-15
1278WL.BBN.03จุดวัดคลองบางบอน ตอนคลองสแกงาม256360.3-0.192020-07-152020-07-15
1279WL.BBR.01จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนบรมราชชนนี256360.66-32020-07-152020-07-15
1280WL.BBR.02จุดวัดคลองบางบำหรุ ตอน ถนนสิรินธร256360.7-0.782020-07-152020-07-15
1281WL.BBU.01จุดวัดคลองบางบัว256360.33-0.312020-07-152020-07-15
1282WL.BCN.01จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนกาญจนาภิเษก 256360.540.092020-07-152020-07-15
1283WL.BCN.02จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนคลองราชมนตรี256360.6-0.132020-07-152020-07-15
1284WL.BCN.03จุดวัดคลองบางเชือกหนัง ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256360.60.162020-07-152020-07-15
1285WL.BJK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางจาก25636-0.47-1.531.75-1.212020-07-152020-07-15
1286WL.BJK.02จุดวัดคลองบางจาก ตอนซอยเพชรเกษม 68 256360.870.362020-07-152020-07-15
1287WL.BJK.03จุดวัด คลองบางจาก ตอนคลองบางหว้า 256360.490.272020-07-152020-07-15
1288WL.BJK.04จุดวัดคลองบางจาก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2 256360.67-0.252020-07-152020-07-15
1289WL.BKA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางเขนใหม่256360.05-2.841.22-0.712020-07-152020-07-15
1290WL.BKA.02จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนกรุงเทพ-นนท์25636-0.02-1.322020-07-152020-07-15
1291WL.BKA.03จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนประชาชื่น256360.09-0.792020-07-152020-07-15
1292WL.BKA.04จุดวัดคลองบางเขน ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต256360.55-0.322020-07-152020-07-15
1293WL.BKB.01จุดวัดคลองบางกระบือ ตอนถนนสามเสน256360.62-32020-07-152020-07-15
1294WL.BKG.01ประตูระบายน้ำ คลองบึงขวาง256360.94-0.720.32-0.722020-07-152020-07-15
1295WL.BKL.01จุดวัดคลองบางโคลัด ตอนถนนบางบอน 1256360.32-0.142020-07-152020-07-15
1296WL.BKY.01สถานีสูบน้ำ คลองบางกอกใหญ่256360.55-1.421.44-1.212020-07-152020-07-15
1297WL.BKY.02จุดวัดคลองบางกอกใหญ่ ตอนคลองมอญ256360.39-0.422020-07-152020-07-15
1298WL.BLP.02จุดวัดคลองบางลำพู ตอนสะพานผ่านฟ้า25636-0.02-0.882020-07-152020-07-15
1299WL.BLY.01จุดวัดคลองบ้านหลาย ตอนถนนสุขุมวิท 7725636-0.53-1.112020-07-152020-07-15
1300WL.BMK.01จุดคลองบางมะเขือ ตอนถนนสุขุมวิท 71 25636-0.57-1.552020-07-152020-07-15
1301WL.BNA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางนา256360.64-1.892.01-2.732020-07-152020-07-15
1302WL.BNA.02จุดวัดคลองบางนา ตอน ถนนสุขุมวิท256360-1.062020-07-152020-07-15
1303WL.BNA.03จุดวัดคลองบางนา ตอนถนนศรีนครินทร์256360.17-0.822020-07-152020-07-15
1304WL.BNJ.01จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนสถานีสูบน้ำบางนางจีน25636-0.53-1.432020-07-152020-07-15
1305WL.BNJ.02จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 66/125636-0.54-2.592020-07-152020-07-15
1306WL.BNJ.03จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนซอยสุขุมวิท 9325636-0.53-1.152020-07-152020-07-15
1307WL.BNJ.04จุดวัดคลองบางนางจีน ตอนถนนสุขุมวิท 101/125636-0.35-1.42020-07-152020-07-15
1308WL.BOA.01สถานีสูบน้ำ คลองบางอ้อ25636-0.39-1.521.81-0.772020-07-152020-07-15
1309WL.BOA.02จุดวัดคลองบางอ้อ ตอน สุขุมวิท 6425636-0.39-1.342020-07-152020-07-15
1310WL.BPA.01จุดวัดคลองบ้านป่า ตอนถนน พัฒนาการ25636-0.23-0.732020-07-152020-07-15
1311WL.BPM.01จุดวัดคลองบางพรม ตอนคลองชักพระ256360.62-0.372020-07-152020-07-15
1312WL.BPM.02จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนฉิมพลี256360.54-0.072020-07-152020-07-15
1313WL.BPM.03จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนกาญจนาภิเษก256360.540.092020-07-152020-07-15
1314WL.BPM.04จุดวัดคลองบางพรม ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 3256360.590.132020-07-152020-07-15
1315WL.BPN.01จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 1256360.04-0.442020-07-152020-07-15
1316WL.BPN.02จุดวัดคลองบางพราน ตอนถนนบางบอน 2256360.41-0.032020-07-152020-07-15
1317WL.BPU.01จุดวัดสถานตากอากาศบางปู256363-0.32020-07-152020-07-15
1318WL.BSK.01สถานีสูบน้ำ คลองบางไส้ไก่256360.39-1.431.71-0.542020-07-152020-07-15
1319WL.BSU.01สถานีสูบน้ำ คลองบางซื่อ25636-0.28-0.961.33-0.962020-07-152020-07-15
1320WL.BSU.02จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงคลองบางซื่อ25636-0.32-12020-07-152020-07-15
1321WL.BSU.03จุดวัดคลองบางซื่อ ตอนถนนพระรามที่ 625636-0.39-1.322020-07-152020-07-15
1322WL.BSU.04จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนพหลโยธิน25636-0.25-1.052020-07-152020-07-15
1323WL.BSU.05จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต25636-0.25-1.582020-07-152020-07-15
1324WL.BSU.06จุดวัดคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก (เจ้าพระยาปาร์ค)25636-0.23-1.522020-07-152020-07-15
1325WL.BTL.01จุดวัดคลองบางตลาด ตอนท่าทราย256361.02-0.052020-07-152020-07-15
1326WL.BTY.01จุดวัดคลองบางเตย ตอนถนนนวมินทร์ 66/3256360.17-0.742020-07-152020-07-15
1327WL.BWK.01จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองบางกอกใหญ่256360.52-0.272020-07-152020-07-15
1328WL.BWK.02จุดวัดคลองบางแวก ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 1256360.730.242020-07-152020-07-15
1329WL.BWK.03จุดวัดคลองบางแวก ตอนคลองทวีวัฒนา256360.710.172020-07-152020-07-15
1330WL.BYI.01จุดวัดคลองบึงใหญ่ ตอนวัดทองสัมฤทธิ์256360.56-0.522020-07-152020-07-15
1331WL.BYK.01จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนถนนจรัญสนิทวงศ์256360.81-32020-07-152020-07-15
1332WL.BYK.02จุดวัดคลองบางยี่ขัน ตอนสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน256360.86-1.112020-07-152020-07-15
1333WL.CBJ.01จุดวัดคลองชวดบางจาก ตอนถนนประชาอุทิศ256360.2-32020-07-152020-07-15
1334WL.CKS.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ้าคุณสิงห์25636-0.21-1.342020-07-152020-07-15
1335WL.CKS.02จุดวัดคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนถนนลาดพร้าว256360.14-1.122020-07-152020-07-15
1336WL.CNS.01สถานีสูบน้ำช่องนนทรี25636-0.26-2.471.75-1.152020-07-152020-07-15
1337WL.CNS.02จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนนราธิวาสราชนครินทร์25636-0.26-1.112020-07-152020-07-15
1338WL.CNS.03จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนจันทน์25636-0.17-1.182020-07-152020-07-15
1339WL.CNS.04จุดวัดคลองช่องนนทรี ตอนถนนสาทรใต้25636-0.28-1.192020-07-152020-07-15
1340WL.CPA.01สถานีสูบน้ำ คลองชักพระ256360.53-2.272.72-2.492020-07-152020-07-15
1341WL.CTC.01จุดวัดคลองชวดตาเชียง ตอนสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง25636-0.22-0.962020-07-152020-07-15
1342WL.CYI.01จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 9 ซอย 1325636-0.14-0.872020-07-152020-07-15
1343WL.CYI.02จุดวัดคลองชวดใหญ่ ตอนถนนพระราม 925636-0.27-1.052020-07-152020-07-15
1344WL.DKN.01สถานีสูบน้ำ คลองดาวคะนอง256360.51-1.191.73-1.412020-07-152020-07-15
1345WL.FTM.01จุดวัดคลองโบสถ์แม่พระ ตอนถนนดินแดง25636-0.12-1.352020-07-152020-07-15
1346WL.HKG.01จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน ประชาสงเคราะห์25636-0.15-0.932020-07-152020-07-15
1347WL.HKG.02จุดวัดคลองห้วยขวาง ตอนถนน เทียมร่วมมิตร25636-0.55-1.062020-07-152020-07-15
1348WL.HMK.01จุดวัดคลองหัวหมาก ตอนถนนศรีนครินทร์25636-0.14-0.772020-07-152020-07-15
1349WL.IDE.01จุดวัดบ่อสูบน้ำอินโดนีเซีย256360.44-1.142020-07-152020-07-15
1350WL.JRN.01สถานีสูบน้ำ คลองแจงร้อน256361.03-1.831.79-1.382020-07-152020-07-15
1351WL.KBU.01ประตูระบายน้ำ คลองบัว ตอนทางรถไฟสายใต้256360.71-0.651.26-0.622020-07-152020-07-15
1352WL.KBU.02จุดวัดคลองบัว ตอนถนน พูทธมณฑลสาย 1256360.47-0.182020-07-152020-07-15
1353WL.KDN.01ประตูระบายน้ำ คลองวัดด่าน256360.37-0.131.87-1.062020-07-152020-07-15
1354WL.KJA.01จุดวัดคลองกะจะ ตอน ถนนพระราม 9 25636-0.24-1.142020-07-152020-07-15
1355WL.KJA.02จุดวัดคลองกะจะ ตอนคลองจิก25636-0.35-1.132020-07-152020-07-15
1356WL.KJG.01จุดวัดคลองจิก ตอนถนนหัวหมาก25636-0.35-1.192020-07-152020-07-15
1357WL.KJK.01สถานีสูบน้ำ คลองเจ็ก25636-0.91-1.091.54-0.792020-07-152020-07-15
1358WL.KJK.02จุดวัดคลองเจ็ก ตอน ถนนสุขุมวิท60/125636-0.2-1.092020-07-152020-07-15
1359WL.KJN.01จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนลาดพร้าว25636-0.14-1.22020-07-152020-07-15
1360WL.KJN.02จุดวัดคลองจั่น ตอนถนนโยธินพัฒนา256360.61-0.782020-07-152020-07-15
1361WL.KJT.01จุดวัดคลองจิต ตอน ซอยลาดพร้าว 122 25636-0.64-1.312020-07-152020-07-15
1362WL.KJU.01จุดวัดคลองขุนจันทร์ตอน ถนนฉิมพลี256360.64-0.072020-07-152020-07-15
1363WL.KKD.01จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุขุมวิท 7725636-0.38-1.332020-07-152020-07-15
1364WL.KKD.02จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนสุภาพงษ์125636-0.31-1.122020-07-152020-07-15
1365WL.KKD.03จุดวัดคลองเคล็ด ตอนถนนศรีนครินทร์256360.12-0.652020-07-152020-07-15
1366WL.KKO.01จุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุขสถาพร256361.31-0.012020-07-152020-07-15
1367WL.KKS.01สถานีสูบน้ำ เทเวศร์25636-0.08-0.861.27-1.512020-07-152020-07-15
1368WL.KKS.02จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนทำเนียบรัฐบาล25636-0.07-0.872020-07-152020-07-15
1369WL.KKS.03จุดวัดคลองผดุงกรุงเกษม ตอนหัวลำโพง25636-0.18-12020-07-152020-07-15
1370WL.KKS.04สถานีสูบน้ำ กรุงเกษม25636-0.27-0.571.43-0.742020-07-152020-07-15
1371WL.KKY.01จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์ 256360.510.142020-07-152020-07-15
1372WL.KKY.02จุดวัดคลองควาย ตอน ถนนบรมราชชนนี256360.950.442020-07-152020-07-15
1373WL.KLA.01จุดวัดคลองลาว ตอนถนนพัฒนาการ256360.1-0.822020-07-152020-07-15
1374WL.KLD.01จุดวัดคลองหลอด ตอนสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด256360.6-0.222020-07-152020-07-15
1375WL.KLD.02จุดวัดคลองหลอด ตอนถนนราชดำเนินใน256360.6-0.222020-07-152020-07-15
1376WL.KLT.01จุดวัดคลองตัน ตอนทางด่วน25636-0.41-1.022020-07-152020-07-15
1377WL.KMN.01สถานีสูบน้ำ คลองมอญ256360.51-1.061.3-1.022020-07-152020-07-15
1378WL.KNB.01จุดวัดคลองหนองบอน ตอนอ่อนนุช 66 ซอย 1325636-0.68-1.322020-07-152020-07-15
1379WL.KNB.02จุดวัดคลองหนองบอน ตอนถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9256360.5-0.592020-07-152020-07-15
1380WL.KNK.01จุดวัดคลองคูนากิม ตอนถนนประชาอุทิศ256362.53-0.392020-07-152020-07-15
1381WL.KPG.01จุดวัดคลองเป้ง ตอนเอกมัย 2325636-1.2-1.682020-07-152020-07-15
1382WL.KPM.01จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงสถานีน้ำอุโมงค์คลองเปรมประชากร25636-0.31-0.822020-07-152020-07-15
1383WL.KPM.02คลองเปรมประชากร ตอนถนนรัชดาภิเษก25636-0.1-0.732020-07-152020-07-15
1384WL.KPM.03จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร256360.06-0.532020-07-152020-07-15
1385WL.KPM.04คลองเปรมประชากร ตอนคลองบางตลาด256360.78-0.142020-07-152020-07-15
1386WL.KPM.05คลองเปรมประชากร ตอนถนนสรงประภา256361.42-32020-07-152020-07-15
1387WL.KPM.06จุดวัดคลองเปรมประชากร ช่วง สน.ดอนเมือง2563620.112020-07-152020-07-15
1388WL.KSG.01จุดวัดคลองสอง ตอน ถนนพหลโยธิน 256360.45-0.042020-07-152020-07-15
1389WL.KSI.01จุดวัดคลองสี่ ตอน ถนนสุวินทวงศ์256360.46-0.682020-07-152020-07-15
1390WL.KSI.02จุดวัดคลองสี่ ตอนถนนเจ้าคุณทหาร25636-0.35-1.582020-07-152020-07-15
1391WL.KSK.01จุดวัดคลองขุนสกล ตอนซอยศรีนครินทร์36 25636-0.41-32020-07-152020-07-15
1392WL.KSM.01จุดวัดคลองสาม ตอนร่มเกล้า 17256360.15-0.862020-07-152020-07-15
1393WL.KSM.02จุดวัดคลองสาม ตอนมอเตอร์เวย์256360.25-0.692020-07-152020-07-15
1394WL.KSO.01จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนบรมราชชนนี256360.90.112020-07-152020-07-15
1395WL.KSO.02จุดวัดคลองซอย ตอน ถนนศาลาธรรมสพน์256360.71-32020-07-152020-07-15
1396WL.KTK.03จุดวัดคลองขรัวตาแก่น ตอน ซอยสะพานขวา25636-0.02-32020-07-152020-07-15
1397WL.KTY.01สถานีสูบน้ำ คลองเตย25636-0.42-2.111.74-0.782020-07-152020-07-15
1398WL.LBK.01จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนรามคำแหง256360.07-0.662020-07-152020-07-15
1399WL.LBK.02จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนถนนเคหะร่มเกล้า25636-0.12-0.872020-07-152020-07-15
1400WL.LBK.03จุดวัดคลองลาดบัวขาว ตอนซอยกาญจนาภิเษก 24256360.37-0.722020-07-152020-07-15
1401WL.LCL.01จุดวัดคลองลำชะล่า256361.510.32020-07-152020-07-15
1402WL.LCL.02จุดวัดคลองลำชะล่า ตอน ซอยนวมินทร์ 86256360.75-0.332020-07-152020-07-15
1403WL.LOA.01จุดวัดคลองรางอ้อ-รางแก้ว ตอนถนนพหลโยธิน256360.69-32020-07-152020-07-15
1404WL.LPC.01จุดวัดคลองลำผักชี ตอนโรงเรียนลำผักชี256360.36-0.682020-07-152020-07-15
1405WL.LPG.01จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง256360.23-1.352020-07-152020-07-15
1406WL.LPG.02ประตูระบายน้ำ คลองหลวงแพ่ง256360.59-1.080.11-1.112020-07-152020-07-15
1407WL.LPG.03จุดวัดคลองหลวงแพ่ง ตอนวัดลำต้อยติ่ง256360.25-1.252020-07-152020-07-15
1408WL.LPI.01จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ซอยลาดปลาเค้า 63256360.21-0.372020-07-152020-07-15
1409WL.LPI.02จุดวัดคลองหลุมไผ่ ตอน ถนนประเสริฐมนูกิจ29256360.63-0.292020-07-152020-07-15
1410WL.LPN.01สถานีสูบน้ำ คลองเลนเปน25636-0.37-1.030.94-0.382020-07-152020-07-15
1411WL.LPT.01จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนถนน สังฆสันติสุข256361.17-0.192020-07-152020-07-15
1412WL.LPT.02จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 54256361.4-0.412020-07-152020-07-15
1413WL.LPT.03จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยฉลองกรุง 825636-0.21-1.272020-07-152020-07-15
1414WL.LPT.04จุดวัดคลองลำปลาทิว ตอนซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 256360.2-0.92020-07-152020-07-15
1415WL.LPW.01ประตูระบายน้ำ คลองลาดพร้าว256360.06-0.690.08-1.932020-07-152020-07-15
1416WL.LPW.02จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว256360.24-0.552020-07-152020-07-15
1417WL.LPW.03จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงซอยเสนานิคม256360.33-0.392020-07-152020-07-15
1418WL.LPW.04จุดวัดคลองลาดพร้าว ตอนถนนประชาอุทิศ256360.09-0.82020-07-152020-07-15
1419WL.LPW.05จุดวัดคลองลาดพร้าว ช่วงถนนประดิษฐ์มนูธรรม25636-0.23-0.922020-07-152020-07-15
1420WL.LSG.01จุดวัดคลองหลอด 2 ตอนถนนบางนา ตราด25636-0.48-2.032020-07-152020-07-15
1421WL.LSM.01จุดวัดคลองหลอด 3 ตอนถนนบางนา ตราด25636-0.45-2.412020-07-152020-07-15
1422WL.LYW.01จุดวัดคลองลาดยาว ตอน ถนนรัชดาภิเษก25636-0.76-1.572020-07-152020-07-15
1423WL.LYW.02จุดวัดคลองลาดยาว ตอนถนนวิภาวดีรังสิต 4425636-0.6-1.282020-07-152020-07-15
1424WL.MID.01จุดวัดคูน้ำกรมสารวัตรทหาร256360.48-2.472020-07-152020-07-15
1425WL.MSW.01จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนคลองสวนแดน 2256361.35-0.072020-07-152020-07-15
1426WL.MSW.02คลองมหาสวัสดิ์ ตอน วัดปุรณาวาส256360.78-32020-07-152020-07-15
1427WL.MSW.03จุดวัดคลองมหาสวัสดิ์ ตอนถนนพุทธมณฑลสาย 2256361.48-0.112020-07-152020-07-15
1428WL.NBN.01สถานีบึงหนองบอน25636-4.73-5.17-5.03-5.032020-07-152020-07-15
1429WL.NKW.01จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนถนนรัชดาภิเษก25636-0.37-0.832020-07-152020-07-15
1430WL.NKW.02จุดวัดคลองน้ำแก้ว ตอนซอยลาดพร้าว 4125636-0.37-1.682020-07-152020-07-15
1431WL.NSG.01จุดวัดคลองนาซอง ตอนถนนประชาสุข256360.19-32020-07-152020-07-15
1432WL.ORC.01ประตูระบายน้ำ คลองอรชร25636-0.14-1.650.09-1.452020-07-152020-07-15
1433WL.PKG.01แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด256361.44-0.462020-07-152020-07-15
1434WL.PKN.01สถานีสูบน้ำ พระโขนง25636-0.39-1.11.85-1.522020-07-152020-07-15
1435</