โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ที่จัดทำเสร็จและนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างใหม่ (กลุ่มเขต) : 97

ค่าเป้าหมาย 2 กลุ่มเขต (ปี พ.ศ. 2563 ครบ 6 กลุมเขต) : 2 กลุ่มเขต (ปี พ.ศ. 2563 ครบ 6 กลุมเขต)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำแผนที่ หมายถึง แผนที่ที่สำนักการโยธามีการจัดทำฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งโครงสร้างพื้นฐานและในส่วนที่มีการสร้างใหม่ และถูกนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งโครงสร้างพื้นฐานและในส่วนที่มีการสร้างใหม่ ของกลุ่มเขต ๒. แผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเขต

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0193 : ข้อมูลสภาพถนน และสะพานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 6.1 ข้อมูลสภาพถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dname_roadname_centerinspection_typeamount_of_damage_positionpavement_conditiondamage_percentiri_averagecracks_linechipped_linecorroded_pavementsum_damagecracks_not_continuousdeformation_pavementcracks_continuousfix_linepeeling_offpond_linesum_damageeadddateupdatedate
11ถนนคลองเก้าถนนคู้คลองสิบ - สุดเขตกรุงเทพมหานครLCMS18957.5006.2005.34784.38028.660120.260191.11183.4331.96341.022683.49335.026.353489.562020-05-262020-05-26ตาราง : 6.2 ข้อมูลสภาพสะพานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dbridge_namebridge_codebrigde_typebrigde_sidemade_yearbrigde_aged_districtr_roadresponsible_centerupper_structurelower_structurebridge_ingredientoverview_conditiondate_testadddateupdatedate
11สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์710คอนกรีตPG(3x 6.00)--ทวีวัฒนาศาลาธรรมสพน์ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนนที่ 45 (ดีมาก)1 (วิกฤติ)3 (พอใช้)1 (วิกฤติ)16/1/20192020-05-262020-05-26ตาราง : 6.2 ข้อมูลสภาพสะพาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dcode_testkind_testcode_bridgebridge_nameposition_roadwaycategory_bridgebridge_crossroad_named_districtocradddateupdatedate
112563-0001RการตรวจสอบปกติBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-06-152020-06-15
222562-0124PการตรวจสอบหลักBD20220000476สะพานข้ามคลองขี้หมูไหลRTระบบสะพานเดี่ยวขี้หมูไหลพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
332562-0123PการตรวจสอบหลักBD20480000710สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์-ระบบสะพานเดี่ยวขุนศรีบุรีรักษ์ศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา12020-06-152020-06-15
442562-0122PการตรวจสอบหลักBD20110000682สะพานข้ามคลองคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญเลียบคลองมอญลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
552562-0121PการตรวจสอบหลักBD20110000681สะพานข้ามคลองคลองลำปลาทิว-ระบบสะพานเดี่ยวลำปลาทิวเลียบคลองมอญลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
662562-0120PการตรวจสอบหลักBD27490000907สะพานข้ามคลองควาย-ระบบสะพานเดี่ยวควายประชาอุทิศ 62ทุ่งครุ12020-06-152020-06-15
772562-0119PการตรวจสอบหลักBD27430000964สะพานข้ามคลองคอตัน-ระบบสะพานเดี่ยวคอตันปัญญาอินทราคันนายาว12020-06-152020-06-15
882562-0118PการตรวจสอบหลักBD27240000923สะพานข้ามคลองดาวคะนอง-ระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41ราษฎร์บูรณะ12020-06-152020-06-15
992562-0117PการตรวจสอบหลักBD20240000323สะพานข้ามคลองตามั่ง-ระบบสะพานเดี่ยวตามั่งประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ12020-06-152020-06-15
10102562-0116PการตรวจสอบหลักBD20320000118สะพานข้ามคลองตาเปีย-ระบบสะพานเดี่ยวตาเปียเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9ประเวศ12020-06-152020-06-15
11112562-0114PการตรวจสอบหลักBD20220000176สะพานข้ามคลองนกกระจอก-ระบบสะพานเดี่ยวนกกระจอกเทอดไทภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
12122562-0113PการตรวจสอบหลักBD20210000819สะพานข้ามคลองนา-ระบบสะพานเดี่ยวนาอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน12020-06-152020-06-15
13132562-0112PการตรวจสอบหลักBD20400000276สะพานข้ามคลองนายสร้อย-ระบบสะพานเดี่ยวนายสร้อยบางไผ่บางแค12020-06-152020-06-15
14142562-0111PการตรวจสอบหลักBD20200000056สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย-ระบบสะพานเดี่ยวบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์บางกอกน้อย12020-06-152020-06-15
15152562-0110PการตรวจสอบหลักBD20220000470สะพานข้ามคลองบางขี้แก้งRTระบบสะพานเดี่ยวบางขี้แก้งพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
16162562-0109PการตรวจสอบหลักBD20200000053สะพานข้ามคลองบางขุนนนท์-ระบบสะพานเดี่ยวบางขุนนนท์จรัญสนิทวงค์บางกอกน้อย12020-06-152020-06-15
17172562-0108PการตรวจสอบหลักBD20480000711สะพานข้ามคลองบางคูเวียง-ระบบสะพานเดี่ยวบางคูเวียงศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา12020-06-152020-06-15
18182562-0107PการตรวจสอบหลักBD27270000959สะพานข้ามคลองบางชวดด้วน-ระบบสะพานเดี่ยวบางชวดด้วนนวลจันทร์ 36บึงกุ่ม12020-06-152020-06-15
19192562-0106PการตรวจสอบหลักBD20100000608สะพานข้ามคลองบางชันRTระบบสะพานเดี่ยวบางชันรามคำแหงมีนบุรี12020-06-152020-06-15
20202562-0105PการตรวจสอบหลักBD20170000668สะพานข้ามคลองบางซื่อLTระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อลาดพร้าวห้วยขวาง12020-06-152020-06-15
21212562-0104PการตรวจสอบหลักBD20170000669สะพานข้ามคลองบางซื่อRTระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อลาดพร้าวห้วยขวาง12020-06-152020-06-15
22222562-0103PการตรวจสอบหลักBD20220000471สะพานข้ามคลองบางด้วนLTระบบสะพานเดี่ยวบางด้วนพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
23232562-0102PการตรวจสอบหลักBD20220000472สะพานข้ามคลองบางด้วนRTระบบสะพานเดี่ยวบางด้วนพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
24242562-0101PการตรวจสอบหลักBD20250001104สะพานข้ามคลองบางบำหรุ-ระบบสะพานเดี่ยวบางบำหรุบรมราชชนนีบางพลัด12020-06-152020-06-15
25252562-0100PการตรวจสอบหลักBD20220000706สะพานข้ามคลองบางประทุน-ระบบสะพานเดี่ยวบางประทุนศาลธนบุรีภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
26262562-0099PการตรวจสอบหลักBD20150000718สะพานข้ามคลองบางสะแกLTระบบสะพานเดี่ยวบางสะแกสมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-06-152020-06-15
27272562-0098PการตรวจสอบหลักBD20150000719สะพานข้ามคลองบางสะแกRTระบบสะพานเดี่ยวบางสะแกสมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-06-152020-06-15
28282562-0097PการตรวจสอบหลักBD20220000474สะพานข้ามคลองบางแวกRTระบบสะพานเดี่ยวบางแวกพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
29292562-0096PการตรวจสอบหลักBD20400000254สะพานข้ามคลองบางโคลัด-ระบบสะพานเดี่ยวบางโคลัดบางบอน1บางแค12020-06-152020-06-15
30302562-0095PการตรวจสอบหลักBD20150000715สะพานข้ามคลองบางไส้ไก่RTระบบสะพานเดี่ยวบางไส้ไก่สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-06-152020-06-15
31312562-0094PการตรวจสอบหลักBD20320000425สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์-LTLTระบบสะพานเดี่ยวประเวศบุรีรมย์พัฒนาการประเวศ12020-06-152020-06-15
32322562-0093PการตรวจสอบหลักBD20220000292สะพานข้ามคลองพระยามนตรี-ระบบสะพานเดี่ยวพระยาราชมนตรีบางแวกภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
33332562-0092PการตรวจสอบหลักBD20120000385สะพานข้ามคลองภูมิLTระบบสะพานเดี่ยวภูมิพระราม3ยานนาวา12020-06-152020-06-15
34342562-0091PการตรวจสอบหลักBD20120000386สะพานข้ามคลองภูมิRTระบบสะพานเดี่ยวภูมิพระราม3ยานนาวา12020-06-152020-06-15
35352562-0090PการตรวจสอบหลักBD20160000881สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญอิสรภาพบางกอกใหญ่12020-06-152020-06-15
36362562-0089PการตรวจสอบหลักBD20110000155สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญทับยาวลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
37372562-0088PการตรวจสอบหลักBD20270000791สะพานข้ามคลองระหัส-ระบบสะพานเดี่ยวระหัสเสรีไทยบึงกุ่ม12020-06-152020-06-15
38382561-0047PการตรวจสอบหลักBD27490000909สะพานข้ามคลองรางแวก-ระบบสะพานเดี่ยวรางเวกประชาอุทิศ 76ทุ่งครุ12020-06-152020-06-15
39392561-0046PการตรวจสอบหลักBD27190000415สะพานข้ามคลองลัดยายเหนียวRTระบบสะพานเดี่ยวลัดยายเหนียวพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4ตลิ่งชัน12020-06-152020-06-15
40402561-0045PการตรวจสอบหลักBD20300000783สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวเสนานิคมจตุจักร12020-06-152020-06-15
41412561-0044PการตรวจสอบหลักBD20170000671สะพานข้ามคลองลาดพร้าวRTระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวลาดพร้าวห้วยขวาง12020-06-152020-06-15
42422561-0042PการตรวจสอบหลักBD20170000083สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวจันทิมาห้วยขวาง12020-06-152020-06-15
43432561-0041PการตรวจสอบหลักBD20340000430สะพานข้ามคลองลาวLTระบบสะพานเดี่ยวลาวพัฒนาการสวนหลวง12020-06-152020-06-15
44442561-0040PการตรวจสอบหลักBD20340000431สะพานข้ามคลองลาวRTระบบสะพานเดี่ยวลาวพัฒนาการสวนหลวง12020-06-152020-06-15
45452561-0039PการตรวจสอบหลักBD20030001087สะพานข้ามคลองลำปลาทิว-ระบบสะพานเดี่ยวลำปลาทิวบุรีภิรมย์หนองจอก12020-06-152020-06-15
46462561-0038PการตรวจสอบหลักBD20060000784สะพานข้ามคลองลำพังพวย-ระบบสะพานเดี่ยวลำพังพวยเสรีไทยบางกะปิ12020-06-152020-06-15
47472561-0037PการตรวจสอบหลักBD20110000029สะพานข้ามคลองลำพุทธา-ระบบสะพานเดี่ยวลำพุทธาคุ้มเกล้าลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
48482561-0036PการตรวจสอบหลักBD20030000541สะพานข้ามคลองลำรางวีหนวด-ระบบสะพานเดี่ยวลำรางวีหนวดมิตรไมตรีหนองจอก12020-06-152020-06-15
49492561-0035PการตรวจสอบหลักBD20030000831สะพานข้ามคลองลำสลิดทอง-ระบบสะพานเดี่ยวลำสลิดทองอยู่วิทยาหนองจอก12020-06-152020-06-15
50502561-0034PการตรวจสอบหลักBD20060000003สะพานข้ามคลองลำสาลี-ระบบสะพานเดี่ยวลำสาลีกรุงเทพกรีฑาบางกะปิ12020-06-152020-06-15
51512561-0033PการตรวจสอบหลักBD20030000539สะพานข้ามคลองลำเจดีย์-ระบบสะพานเดี่ยวลำเจดีย์มิตรไมตรีหนองจอก12020-06-152020-06-15
52522561-0032PการตรวจสอบหลักBD20320000866สะพานข้ามคลองวัดกระทุ่มเสือปลาRTระบบสะพานเดี่ยววัดกระทุ่มเสือปลาสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ12020-06-152020-06-15
53532561-0031PการตรวจสอบหลักBD20200000223สะพานข้ามคลองวัดพิกุล-ระบบสะพานเดี่ยววัดพิกุลบรมราชชนนีบางกอกน้อย12020-06-152020-06-15
54542561-0030PการตรวจสอบหลักBD20220000179สะพานข้ามคลองวัดรางบัว-ระบบสะพานเดี่ยววัดรางบัวเทอดไทภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
55552561-0029PการตรวจสอบหลักBD20220000172สะพานข้ามคลองวัดเพลง-ระบบสะพานเดี่ยววัดเพลงเทอดไทภาษีเจริญ12020-06-152020-06-15
56562561-0028PการตรวจสอบหลักBD27190000942สะพานข้ามคลองวัดโพธิ์-ระบบสะพานเดี่ยววัดโพธิ์ขนานพุทธมลฑลสาย1ตลิ่งชัน12020-06-152020-06-15
57572561-0027PการตรวจสอบหลักBD27200000248สะพานข้ามคลองวัดใหม่ภาวนา-ระบบสะพานเดี่ยววัดใหม่ภาวนาบางขุนนนท์บางกอกน้อย12020-06-152020-06-15
58582561-0026PการตรวจสอบหลักBD20230000676สะพานข้ามคลองศิริธร-ระบบสะพานเดี่ยวศิริธรเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้หนองแขม12020-06-152020-06-15
59592561-0025PการตรวจสอบหลักBD20180000169สะพานข้ามคลองสมเด็จเจ้าพระยา-ระบบสะพานเดี่ยวสมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงคลองสาน12020-06-152020-06-15
60602561-0024PการตรวจสอบหลักBD20150000295สะพานข้ามคลองสมเด็จเจ้าพระยา-ระบบสะพานเดี่ยวสมเด็จเจ้าพระยาประชาธิปกธนบุรี12020-06-152020-06-15
61612561-0023PการตรวจสอบหลักBD27420000977สะพานข้ามคลองสอง-ระบบสะพานเดี่ยวสองเพิ่มสินสายไหม12020-06-152020-06-15
62622561-0022PการตรวจสอบหลักBD20460000374สะพานข้ามคลองสองตะวันตก-ระบบสะพานเดี่ยวสองตะวันตกพระยาสุเรนทร์คลองสามวา12020-06-152020-06-15
63632561-0021PการตรวจสอบหลักBD20490000312สะพานข้ามคลองสะพานควาย-ระบบสะพานเดี่ยวสะพานควายประชาอุทิศทุ่งครุ12020-06-152020-06-15
64642561-0020PการตรวจสอบหลักBD20110000030สะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณะประโยชน์คุ้มเกล้าลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
65652561-0019PการตรวจสอบหลักBD20460001129สะพานข้ามคลองสามRTระบบสะพานเดี่ยวสามนิมิตรใหม่คลองสามวา12020-06-152020-06-15
66662561-0018PการตรวจสอบหลักBD20460000794สะพานข้ามคลองสามวา-ระบบสะพานเดี่ยวสามวาหทัยมิตรคลองสามวา12020-06-152020-06-15
67672561-0017PการตรวจสอบหลักBD20140000420สะพานข้ามคลองสามเสนLTระบบสะพานเดี่ยวสามเสนพหลโยธินพญาไท12020-06-152020-06-15
68682561-0016PการตรวจสอบหลักBD20150000717สะพานข้ามคลองสำเหร่RTระบบสะพานเดี่ยวสำเหร่สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-06-152020-06-15
69692561-0014PการตรวจสอบหลักBD20030000370สะพานข้ามคลองสิบสี่-ระบบสะพานเดี่ยวสิบสี่ผดุงพันธ์หนองจอก12020-06-152020-06-15
70702561-0013PการตรวจสอบหลักBD20420000115สะพานข้ามคลองหกวา-ระบบสะพานเดี่ยวหกวาถนนเฉลิมพงษ์สายไหม12020-06-152020-06-15
71712561-0012PการตรวจสอบหลักBD20110000657สะพานข้ามคลองหนองคาLTระบบสะพานเดี่ยวหนองคาลาดกระบังลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
72722561-0011PการตรวจสอบหลักBD20110000660สะพานข้ามคลองหนองปรือRTระบบสะพานเดี่ยวหนองปรือลาดกระบังลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
73732561-0010PการตรวจสอบหลักBD20490000315สะพานข้ามคลองหนองรี-ระบบสะพานเดี่ยวหนองรีประชาอุทิศทุ่งครุ12020-06-152020-06-15
74742560-0076PการตรวจสอบหลักBD20010000870สะพานข้ามคลองหลอดวัดเทพธิดาราม-ระบบสะพานเดี่ยวหลอดวัดเทพธิดารามอัษฏางค์พระนคร12020-06-152020-06-15
75752560-0075PการตรวจสอบหลักBD20110000662สะพานข้ามคลองหัวตะเข้RTระบบสะพานเดี่ยวหัวตะเข้ลาดกระบังลาดกระบัง12020-06-152020-06-15
76762560-0074PการตรวจสอบหลักBD20030000549สะพานข้ามคลองเก้า-ระบบสะพานเดี่ยวเก้าไมตรีจิตหนองจอก12020-06-152020-06-15
77772560-0073PการตรวจสอบหลักBD20460001069สะพานข้ามคลองแบนชะโด-ระบบสะพานเดี่ยวแบนชะโดประชาร่วมใจคลองสามวา12020-06-152020-06-15
78782560-0072PการตรวจสอบหลักBD27060000990สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบรามคำแหง 53บางกะปิ12020-06-152020-06-15
79792560-0071PการตรวจสอบหลักBD20060000703สะพานข้ามคลองแสนแสบRTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบศรีบูรพาบางกะปิ12020-06-152020-06-15
80802560-0070PการตรวจสอบหลักBD20060000702สะพานข้ามคลองแสนแสบLTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบศรีบรูพาบางกะปิ12020-06-152020-06-15
81812560-0069PการตรวจสอบหลักBD20030000540สะพานข้ามคลองไผ่ดำ-ระบบสะพานเดี่ยวไผ่ดำมิตรไมตรีหนองจอก12020-06-152020-06-15
82822560-0068PการตรวจสอบหลักBD20230001134สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือหนองแขม12020-06-152020-06-15
83832560-0067PการตรวจสอบหลักBD20300000417สะพานทองจรรยาLTระบบสะพานเดี่ยวบางบัวพหลโยธินจตุจักร12020-06-152020-06-15
84842560-0066PการตรวจสอบหลักBD20240000626สะพานบางปะแก้วLTระบบสะพานเดี่ยวบางปะแก้วราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ12020-06-152020-06-15
85852560-0065PการตรวจสอบหลักBD20020001070สะพานพิบูลสงคราม-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาราษฎร์สาย 1ดุสิต12020-06-152020-06-15
86862560-0064PการตรวจสอบหลักBD20370000210สะพานมิตรสัมพันธ์1-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบนานาเหนือราชเทวี12020-06-152020-06-15
87872560-0063PการตรวจสอบหลักBD20020000194สะพานราชวัตร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรนครไชยศรีดุสิต12020-06-152020-06-15
88882560-0062PการตรวจสอบหลักBD27020000922สะพานวัดประชาระบือธรรม-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อซ.วัดประชาระบือธรรมดุสิต12020-06-152020-06-15
89892560-0061PการตรวจสอบหลักBD20200000049สะพานวัดแก้ว-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อซอยจรัญสนิทวงศ์ 35บางกอกน้อย12020-06-152020-06-15
90902560-0060PการตรวจสอบหลักBD27030001003สะพานศิริศรัทธา-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบเลียบวารี 8หนองจอก12020-06-152020-06-15
91912560-0059PการตรวจสอบหลักBD20360001107สะพานสุกรนาคเสนีย์-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพหลโยธินดอนเมือง12020-06-152020-06-15
92922560-0058PการตรวจสอบหลักBD20290000305สะพานสูง (หลัก)-สะพานเดี่ยวของสะพานเชื่อมโยงเปรมประชากรประชาราษฎร์สาย 2บางซื่อ12020-06-152020-06-15
93932560-0057PการตรวจสอบหลักBD20130001241สะพานหัน-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อจักรเพชรสัมพันธวงศ์12020-06-152020-06-15
94942560-0056PการตรวจสอบหลักBD20150000093สะพานเจริญนคร6-ระบบสะพานเดี่ยวสำเหร่เจริญนครธนบุรี12020-06-152020-06-15
95952560-0055PการตรวจสอบหลักBD20150000094สะพานเจริญนคร7-ระบบสะพานเดี่ยวบางน้ำชนเจริญนครธนบุรี12020-06-152020-06-15
96962560-0054PการตรวจสอบหลักBD20160000880สะพานเจริญพาศน์-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออิสรภาพบางกอกใหญ่12020-06-152020-06-15
97972560-0053PการตรวจสอบหลักBD20130001240สะพานโอสถานนท์-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงจักรวรรดิสัมพันธวงศ์12020-06-152020-06-15
98982560-0052PการตรวจสอบหลักBD27300000997สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 41 แยก 6จตุจักร12020-06-152020-06-15
99992560-0051PการตรวจสอบหลักBD27420000976สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพิ่มสิน ซ.15สายไหม12020-06-152020-06-15
1001002560-0050PการตรวจสอบหลักBD27060000936สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา 15/1บางกะปิ12020-06-152020-06-15
1011012560-0049PการตรวจสอบหลักBD27060000937สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา 15/1บางกะปิ12020-07-152020-07-15
1021022560-0048PการตรวจสอบหลักBD20400000876สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออินทาปัจซอย 13บางแค12020-07-152020-07-15
1031032560-0047PการตรวจสอบหลักBD20120000745สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อถนนประดู่1ยานนาวา12020-07-152020-07-15
1041042560-0046PการตรวจสอบหลักBD20430000733สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสวนสยามคันนายาว12020-07-152020-07-15
1051052560-0045PการตรวจสอบหลักBD20170000674สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพชรอุทัยห้วยขวาง12020-07-152020-07-15
1061062560-0044PการตรวจสอบหลักBD20100000641สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อราษฎร์อุทิศมีนบุรี12020-07-152020-07-15
1071072560-0043PการตรวจสอบหลักBD20310000378สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระราม3บางคอแหลม12020-07-152020-07-15
1081082560-0042PการตรวจสอบหลักBD20310000361สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดู่1บางคอแหลม12020-07-152020-07-15
1091092561-0015PการตรวจสอบหลักBD20030000025สะพานข้ามคลองสิบ-ระบบสะพานเดี่ยวสิบคลองสิบ-คอลงสิบสี่หนองจอก12020-07-152020-07-15
1101102561-0009PการตรวจสอบหลักBD20110000558สะพานข้ามคลองลำชะร่า-ระบบสะพานเดี่ยวลำชะร่าร่วมพัฒนาลาดกระบัง12020-07-152020-07-15
1111112562-0086PการตรวจสอบหลักBD20050000769สะพานข้ามคลองบัว-ระบบสะพานเดี่ยวบัวสุขาภิบาล5บางเขน52020-07-152020-07-15
1121122561-0008PการตรวจสอบหลักBD20270000788สะพานข้ามคลองพิชัย-ระบบสะพานเดี่ยวพิชัยเสรีไทยบึงกุ่ม22020-07-152020-07-15
1131132561-0007PการตรวจสอบหลักBD20310000363สะพานข้ามคลองวัดไทร-ระบบสะพานเดี่ยววัดไทรประดู่1บางคอแหลม12020-07-152020-07-15
1141142561-0043PการตรวจสอบหลักBD20450000322สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวประชาอุทิศวังทองหลาง12020-07-152020-07-15
1151152560-0041PการตรวจสอบหลักBD20030000306สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาสำราญหนองจอก12020-07-152020-07-15
1161162560-0040PการตรวจสอบหลักBD27190000020สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อแก้วเงินทองตลิ่งชัน12020-07-152020-07-15
1171172560-0037PการตรวจสอบหลักBD20020000748สะพานโสภณ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสามเสนดุสิต52020-07-152020-07-15
1181182560-0039PการตรวจสอบหลักBD20190000457สะพานข้ามคลองบางน้อยLTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน42020-07-152020-07-15
1191192560-0038PการตรวจสอบหลักBD20190000458สะพานข้ามคลองบางน้อยRTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน42020-07-152020-07-15
1201202562-0085Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางสี่บาทRTระบบสะพานเดี่ยวบางสี่บาท--52020-07-152020-07-15
1211212562-0084Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางสี่บาทLTระบบสะพานเดี่ยวบางสี่บาท--52020-07-152020-07-15
1221222561-0006Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองรางแม่น้ำMRระบบสะพานเดี่ยวรางแม่น้ำ--12020-07-152020-07-15
1231232562-0082Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองรางแคMRระบบสะพานเดี่ยวรางแค--22020-07-152020-07-15
1241242562-0081Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองรางแคMRระบบสะพานเดี่ยวรางแค--22020-07-152020-07-15
1251252562-0080Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองดาวคะนองRTระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนอง--52020-07-152020-07-15
1261262562-0079Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองดาวคะนองLTระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนอง--52020-07-152020-07-15
1271272562-0078Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองตรงMRระบบสะพานเดี่ยวตรง--52020-07-152020-07-15
1281282562-0001SการตรวจสอบพิเศษBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1291292562-0077PการตรวจสอบหลักBD20070000390สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบพระราม 6ปทุมวัน52020-07-152020-07-15
1301302562-0076PการตรวจสอบหลักBD27210000900สะพานข้ามคลองเชิงตาเพ-ระบบสะพานเดี่ยวเชิงตาเพเทียนทะเล25บางขุนเทียน52020-07-152020-07-15
1311312562-0075PการตรวจสอบหลักBD20310000360สะพานข้ามคลองบางโคล่สาร-ระบบสะพานเดี่ยวบางโคล่สารประดู่1บางคอแหลม52020-07-152020-07-15
1321322562-0074PการตรวจสอบหลักBD20250000068สะพานข้ามคลองมอญRTระบบสะพานเดี่ยวมอญจรัญสนิทวงศ์บางพลัด52020-07-152020-07-15
1331332562-0073PการตรวจสอบหลักBD20250000067สะพานข้ามคลองมอญLTระบบสะพานเดี่ยวมอญจรัญสนิทวงศ์บางพลัด52020-07-152020-07-15
1341342562-0072PการตรวจสอบหลักBD20200000055สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญจรัญสนิทวงศ์บางกอกน้อย42020-07-152020-07-15
1351352562-0071PการตรวจสอบหลักBD20190000114สะพานข้ามคลองบ้านไทร-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านไทรฉิมพลีตลิ่งชัน52020-07-152020-07-15
1361362562-0070PการตรวจสอบหลักBD20230000520สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาRTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาเพชรเกษมหนองแขม52020-07-152020-07-15
1371372562-0069PการตรวจสอบหลักBD20230000519สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาLTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาเพชรเกษมหนองแขม52020-07-152020-07-15
1381382562-0068Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองสาธารณะMRระบบสะพานเดี่ยวสาธารณะ--32020-07-152020-07-15
1391392562-0067Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางแคMRระบบสะพานเดี่ยวบางแค--52020-07-152020-07-15
1401402562-0066Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองราชมนตรีMRระบบสะพานเดี่ยวราชมนตรี--52020-07-152020-07-15
1411412562-0065Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางพรานMRระบบสะพานเดี่ยวบางพราน--52020-07-152020-07-15
1421422562-0064Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางบอนMRระบบสะพานเดี่ยวบางบอน--32020-07-152020-07-15
1431432562-0063Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางบอนRTระบบสะพานเดี่ยวบางบอน--52020-07-152020-07-15
1441442562-0062Pการตรวจสอบหลัก-สะพานข้ามคลองบางบอนLTระบบสะพานเดี่ยวบางบอน--52020-07-152020-07-15
1451452562-0060PการตรวจสอบหลักBD20450000347สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1461462562-0059PการตรวจสอบหลักBD20450000347สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1471472562-0058PการตรวจสอบหลักBD20450000616สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบรามคำแหง 39วังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1481482562-0057PการตรวจสอบหลักBD20450000616สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบรามคำแหง 39วังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1491492562-0056PการตรวจสอบหลักBD27450000998สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 101 ซ 19วังทองหลาง32020-07-152020-07-15
1501502562-0055PการตรวจสอบหลักBD27450000998สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 101 ซ 19วังทองหลาง32020-07-152020-07-15
1511512562-0054PการตรวจสอบหลักBD27450000999สะพานข้ามคลองจั่น-ระบบสะพานเดี่ยวจั่นลาดพร้าว 101 ซ 39วังทองหลาง32020-07-152020-07-15
1521522562-0053PการตรวจสอบหลักBD27450000999สะพานข้ามคลองจั่น-ระบบสะพานเดี่ยวจั่นลาดพร้าว 101 ซ 39วังทองหลาง32020-07-152020-07-15
1531532562-0052PการตรวจสอบหลักBD20450000346สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1541542562-0051PการตรวจสอบหลักBD20450000346สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1551552562-0050PการตรวจสอบหลักBD20380000208สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนาคนิวาสลาดพร้าว52020-07-152020-07-15
1561562562-0049PการตรวจสอบหลักBD20450000345สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1571572562-0048PการตรวจสอบหลักBD20450000345สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-07-152020-07-15
1581582562-0047PการตรวจสอบหลักBD20450000322สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวประชาอุทิศวังทองหลาง12020-07-152020-07-15
1591592562-0046PการตรวจสอบหลักBD27380000941สะพานข้ามคลองหลุมไผ่-ระบบสะพานเดี่ยวหลุมไผ่เกษตรนวมินทร์-ถนนผลาสินธุ์ลาดพร้าว52020-07-152020-07-15
1851852562-0020PการตรวจสอบหลักBD20240000636สะพานราษฎร์บูรณะ ๕LTระบบสะพานเดี่ยวแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1601602562-0045PการตรวจสอบหลักBD27380000941สะพานข้ามคลองหลุมไผ่-ระบบสะพานเดี่ยวหลุมไผ่เกษตรนวมินทร์-ถนนผลาสินธุ์ลาดพร้าว52020-07-152020-07-15
1611612562-0006RการตรวจสอบปกติBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1621622562-0005RการตรวจสอบปกติBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1631632562-0044PการตรวจสอบหลักBD27050000987สะพานขามคลองหนองบัวบานRTระบบสะพานเดี่ยวหนองบัวบานรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน52020-07-152020-07-15
1641642562-0043PการตรวจสอบหลักBD27050000984สะพานข้ามคลองลำผักชีRTระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีเทพพักษ์บางเขน52020-07-152020-07-15
1651652562-0042PการตรวจสอบหลักBD27050000984สะพานข้ามคลองลำผักชีRTระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีเทพพักษ์บางเขน52020-07-152020-07-15
1661662562-0041PการตรวจสอบหลักBD27050001044สะพานข้ามคลองหนองบัวบานLTระบบสะพานเดี่ยวหนองบัวบานรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน52020-07-152020-07-15
1671672562-0038PการตรวจสอบหลักBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1681682562-0037PการตรวจสอบหลักBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1691692562-0036PการตรวจสอบหลักBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1701702562-0004RการตรวจสอบปกติBD20240000625สะพานข้ามคลองดาวคะนอง-ระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1711712562-0003RการตรวจสอบปกติBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1721722562-0002RการตรวจสอบปกติBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1731732562-0001RการตรวจสอบปกติBD20440000002สะพานข้ามคลองทับช้างล่าง-ระบบสะพานเดี่ยวทับช้างล่างถนนกรุงเทพกรีฑาสะพานสูง52020-07-152020-07-15
1741742562-0035PการตรวจสอบหลักBD20210000818สะพานข้ามคลองรางสะแก-ระบบสะพานเดี่ยวรางสะแกอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน52020-07-152020-07-15
1751752562-0034PการตรวจสอบหลักBD20080000081สะพานนริศดำรัส-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคจักรพรรดิพงษ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1761762562-0033PการตรวจสอบหลักBD20310000363สะพานข้ามคลองวัดไทร-ระบบสะพานเดี่ยววัดไทรประดู่1บางคอแหลม12020-07-152020-07-15
1771772562-0032PการตรวจสอบหลักBD20240000625สะพานข้ามคลองดาวคะนอง-ระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ12020-07-152020-07-15
1781782562-0028PการตรวจสอบหลักBD20070000122สะพานชิดลม-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อชิดลมปทุมวัน22020-07-152020-07-15
1791792562-0027PการตรวจสอบหลักBD20070000692สะพานวิทยุ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อวิทยุปทุมวัน22020-07-152020-07-15
1801802562-0026PการตรวจสอบหลักBD20210000160สะพานข้ามคลองสนามชัย-ระบบสะพานเดี่ยวสนามชัยซอย ท่าข้าม 7บางขุนเทียน52020-07-152020-07-15
1811812562-0025PการตรวจสอบหลักBD20210000192สะพานข้ามคลองสนามชัย-ระบบสะพานเดี่ยวสนามชัยซ.เทียนทะเล 7บางขุนเทียน52020-07-152020-07-15
1821822562-0024PการตรวจสอบหลักBD20210000816สะพานข้ามคลองรางโพธิ์-ระบบสะพานเดี่ยวรางโพธิ์อนามัยงามเจริญบางขุนเทียน22020-07-152020-07-15
1831832562-0087PการตรวจสอบหลักBD20210000817สะพานข้ามคลองบุญสุข-ระบบสะพานเดี่ยวบุญสุขอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน42020-07-152020-07-15
1841842562-0021PการตรวจสอบหลักBD20240000637สะพานราษฎร์บูรณะ ๕RTระบบสะพานเดี่ยวแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1861862562-0019PการตรวจสอบหลักBD20240000634สะพานราษฎร์บูรณะ ๔RTระบบสะพานเดี่ยวบางบูนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1871872562-0018PการตรวจสอบหลักBD20240000633สะพานราษฎร์บูรณะ ๔LTระบบสะพานเดี่ยวบางบูนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1881882562-0017PการตรวจสอบหลักBD20240000632สะพานราษฎร์บูรณะ ๓RTระบบสะพานเดี่ยวราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1891892562-0016PการตรวจสอบหลักBD20240000630สะพานราษฎร์บูรณะ ๓LTระบบสะพานเดี่ยวราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-07-152020-07-15
1901902562-0014PการตรวจสอบหลักBD20080000675สะพานนพวงษ์-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมเลียบคลองผดุงกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย32020-07-152020-07-15
1911912562-0013PการตรวจสอบหลักBD20010000598สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมราชสีมาพระนคร22020-07-152020-07-15
1921922562-0011PการตรวจสอบหลักBD20020000810สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมหลานหลวงดุสิต52020-07-152020-07-15
1931932560-0036PการตรวจสอบหลักBD27210000899สะพานข้ามคลองลูกวัว-ระบบสะพานเดี่ยวลูกวัวเทียนทะเล23บางขุนเทียน52020-07-152020-07-15
1941942562-0008PการตรวจสอบหลักBD20150000190สะพานข้ามคลองด่าน-ระบบสะพานเดี่ยวด่านเทอดไทธนบุรี52020-07-152020-07-15
1951952562-0007PการตรวจสอบหลักBD20210000242สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ-ระบบสะพานเดี่ยวเชิงตาแพบางขุนเทียน-ชายทะเลบางขุนเทียน42020-07-152020-07-15
1961962562-0006PการตรวจสอบหลักBD20020000154สะพานแดง-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรทหารดุสิต52020-07-152020-07-15
1971972562-0005PการตรวจสอบหลักBD20080000196สะพานเทวกรรมรังรักษ์-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมนครสวรรค์ป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-07-152020-07-15
1981982562-0004PการตรวจสอบหลักBD20020000435สะพานเทพหัสดิน-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนพิชัยดุสิต52020-07-152020-07-15
1991992562-0003PการตรวจสอบหลักBD20010000749สะพานเทเวศรนฤมิตร-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมสามเสนพระนคร52020-07-152020-07-15
2002002562-0002PการตรวจสอบหลักBD20010001065สะพานเฉลิมวันชาติ-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงประชาธิปไตยพระนคร52020-07-152020-07-15
2012012562-0001PการตรวจสอบหลักBD20020000873สะพานเกษะโกมล-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรอำนวยสงครามดุสิต52020-08-142020-08-14
2022022561-0002PการตรวจสอบหลักBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-08-142020-08-14
2032032561-0001RการตรวจสอบปกติBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-08-142020-08-14
2042042561-0001PการตรวจสอบหลักBD20070000375สะพานกษัตริย์ศึก-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมพระราม 1ปทุมวัน52020-08-142020-08-14
2052052560-0035PการตรวจสอบหลักBD20420000115สะพานข้ามคลองหกวา-ระบบสะพานเดี่ยวหกวาถนนเฉลิมพงษ์สายไหม12020-08-142020-08-14
2062062560-0034PการตรวจสอบหลักBD20110001264สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อฉลองกรุงลาดกระบัง52020-08-142020-08-14
2072072560-0029PการตรวจสอบหลักBD20110000155สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญทับยาวลาดกระบัง12020-08-142020-08-14
2082082560-0028PการตรวจสอบหลักBD20020000154สะพานแดง-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรทหารดุสิต22020-08-142020-08-14
2092092560-0027PการตรวจสอบหลักBD20110000159สะพานข้ามคลองลำพะอง-ระบบสะพานเดี่ยวลำพะองทับยาวลาดกระบัง52020-08-142020-08-14
2102102560-0026PการตรวจสอบหลักBD20020000194สะพานราชวัตร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรนครไชยศรีดุสิต12020-08-142020-08-14
2112112560-0025PการตรวจสอบหลักBD20150000189สะพานเทศบาล11-ระบบสะพานเดี่ยวบางกระแสเทอดไทธนบุรี22020-08-142020-08-14
2122122560-0024PการตรวจสอบหลักBD20220000188สะพานข้ามคลองสาธารณประโยขน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณประโยชน์เทอดไทภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2132132560-0023PการตรวจสอบหลักBD20220000187สะพานข้ามคลองราชมนตรี-ระบบสะพานเดี่ยวราชมนตรีเทอดไทภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2142142560-0022PการตรวจสอบหลักBD20110000158สะพานข้ามคลองตาเกษม-ระบบสะพานเดี่ยวตาเกษมทับยาวลาดกระบัง52020-08-142020-08-14
2152152560-0021PการตรวจสอบหลักBD20170000083สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวจันทิมาห้วยขวาง12020-08-142020-08-14
2162162560-0020PการตรวจสอบหลักBD20030000028สะพานข้ามคลองสิบสาม-ระบบสะพานเดี่ยวสิบสามคลองสิบ-คลองสิบสี่หนองจอก22020-08-142020-08-14
2172172560-0019PการตรวจสอบหลักBD20030000027สะพานข้ามคลองสิบสอง-ระบบสะพานเดี่ยวสิบสองคลองสิบ-คอลงสิบสี่หนองจอก22020-08-142020-08-14
2182182560-0018PการตรวจสอบหลักBD20030000026สะพานข้ามคลองสิบเอ็ด-ระบบสะพานเดี่ยวสิบเอ็ดคลองสิบ-คอลงสิบสี่หนองจอก32020-08-142020-08-14
2192192560-0017PการตรวจสอบหลักBD20320000117สะพานข้ามคลองปลัดเปรียง-ระบบสะพานเดี่ยวปลัดเปรียงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9ประเวศ52020-08-142020-08-14
2202202560-0016PการตรวจสอบหลักBD20110000107สะพานฉลองกรุง ๒LTระบบสะพานเดี่ยวลำกอไผ่ฉลองกรุงลาดกระบัง52020-08-142020-08-14
2212212560-0015PการตรวจสอบหลักBD20030000104สะพานฉลองกรุง ๔RTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อฉลองกรุงหนองจอก52020-08-142020-08-14
2222222560-0014PการตรวจสอบหลักBD20030000103สะพานฉลองกรุง ๔LTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อฉลองกรุงหนองจอก52020-08-142020-08-14
2232232560-0013PการตรวจสอบหลักBD20270000204สะพานข้ามคลองบางเตยRTระบบสะพานเดี่ยวบางเตยนวมินทร์บึงกุ่ม52020-08-142020-08-14
2242242560-0011PการตรวจสอบหลักBD20120000386สะพานข้ามคลองภูมิRTระบบสะพานเดี่ยวภูมิพระราม3ยานนาวา12020-08-142020-08-14
2252252560-0010PการตรวจสอบหลักBD20070000376สะพานกษัตริย์ศึก-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระรามที่ 1ปทุมวัน22020-08-142020-08-14
2262262560-0009PการตรวจสอบหลักBD20270000789สะพานข้ามคลองยายเฮ้อ-ระบบสะพานเดี่ยวยายเฮ้อเสรีไทยบึงกุ่ม42020-08-142020-08-14
2272272560-0008PการตรวจสอบหลักBD20320000866สะพานข้ามคลองวัดกระทุ่มเสือปลาRTระบบสะพานเดี่ยววัดกระทุ่มเสือปลาสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ12020-08-142020-08-14
2282282560-0007PการตรวจสอบหลักBD20340000855สะพานข้ามคลองเคล็ด-ระบบสะพานเดี่ยวเคล็ดสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง42020-08-142020-08-14
2292292560-0005PการตรวจสอบหลักBD20320000860สะพานข้ามคลองหนองบอนRTระบบสะพานเดี่ยวหนองบอนสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ52020-08-142020-08-14
2302302560-0003PการตรวจสอบหลักBD27170000947สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวจำเนียรเสริมห้วยขวาง22020-08-142020-08-14
2312312560-0002PการตรวจสอบหลักBD20110000651สะพานข้ามคลองบัวลอยLTระบบสะพานเดี่ยวบัวลอยลาดกระบังลาดกระบัง22020-08-142020-08-14
2322322560-0001PการตรวจสอบหลักBD27430000965สะพานข้ามคลองบางชัน-ระบบสะพานเดี่ยวบางชันปัญญาอินทราคันนายาว22020-08-142020-08-14
2332332559-1287PการตรวจสอบหลักBD20130001241สะพานหัน-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อจักรเพชรสัมพันธวงศ์12020-08-142020-08-14
2342342559-1286PการตรวจสอบหลักBD20130001240สะพานโอสถานนท์-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงจักรวรรดิสัมพันธวงศ์12020-08-142020-08-14
2352352559-1285PการตรวจสอบหลักBD20320000867สะพานข้ามคลองตะเข้ขบLTระบบสะพานเดี่ยวตะเข้ขบสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ32020-08-142020-08-14
2362362559-1283PการตรวจสอบหลักBD20320000859สะพานข้ามคลองหนองบอนLTระบบสะพานเดี่ยวหนองบอนสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ52020-08-142020-08-14
2372372559-1282PการตรวจสอบหลักBD20340000858สะพานข้ามคลองพระโขนงเก่า-ระบบสะพานเดี่ยวพระโขนงเก่าสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง22020-08-142020-08-14
2382382559-1281PการตรวจสอบหลักBD20340000857สะพานข้ามคลองขุนสกล-ระบบสะพานเดี่ยวขุนสกลสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง32020-08-142020-08-14
2392392559-1280PการตรวจสอบหลักBD20340000856สะพานข้ามคลองศาลเจ้า-ระบบสะพานเดี่ยวศาลเจ้าสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง52020-08-142020-08-14
2402402559-1278PการตรวจสอบหลักBD20030000830สะพานข้ามคลองหนึ่ง-ระบบสะพานเดี่ยวหนึ่งอยู่วิทยาหนองจอก22020-08-142020-08-14
2412412559-1277PการตรวจสอบหลักBD20270000791สะพานข้ามคลองระหัส-ระบบสะพานเดี่ยวระหัสเสรีไทยบึงกุ่ม12020-08-142020-08-14
2422422559-1276PการตรวจสอบหลักBD20270000790สะพานข้ามคลองบางเตย-ระบบสะพานเดี่ยวบางเตยเสรีไทยบึงกุ่ม52020-08-142020-08-14
2432432559-1274PการตรวจสอบหลักBD20270000788สะพานข้ามคลองพิชัย-ระบบสะพานเดี่ยวพิชัยเสรีไทยบึงกุ่ม22020-08-142020-08-14
2442442559-1273PการตรวจสอบหลักBD20430000787สะพานข้ามคลองบางชัน-ระบบสะพานเดี่ยวบางชันเสรีไทยคันนายาว22020-08-142020-08-14
2452452559-1272PการตรวจสอบหลักBD20430000786สะพานข้ามคลองหลอแหล-ระบบสะพานเดี่ยวหลอแหลเสรีไทยคันนายาว22020-08-142020-08-14
2462462559-1271PการตรวจสอบหลักBD20430000785สะพานข้ามคลองครุ-ระบบสะพานเดี่ยวครุเสรีไทยคันนายาว22020-08-142020-08-14
2472472559-1270PการตรวจสอบหลักBD20260001098สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุทธิสารวินิจฉัยดินแดง22020-08-142020-08-14
2482482559-1269PการตรวจสอบหลักBD20390000772สะพานข้ามคลองตัน-ระบบสะพานเดี่ยวตันสุขุมวิท 71วัฒนา52020-08-142020-08-14
2492492559-1268PการตรวจสอบหลักBD20420000751สะพานข้ามคลองสองLTระบบสะพานเดี่ยวสองสายไหมสายไหม22020-08-142020-08-14
2502502559-1267PการตรวจสอบหลักBD20020000748สะพานโสภณ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสามเสนดุสิต52020-08-142020-08-14
2512512559-1266PการตรวจสอบหลักBD20060000702สะพานข้ามคลองแสนแสบLTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบศรีบรูพาบางกะปิ12020-08-142020-08-14
2522522559-1265PการตรวจสอบหลักBD20110000652สะพานข้ามคลองลาดกระบังLTระบบสะพานเดี่ยวลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง22020-08-142020-08-14
2532532559-1263PการตรวจสอบหลักBD20110000650สะพานข้ามคลองบัวลอยRTระบบสะพานเดี่ยวบัวลอยลาดกระบังลาดกระบัง22020-08-142020-08-14
2542542559-1262PการตรวจสอบหลักBD20450000616สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบรามคำแหง 39วังทองหลาง52020-08-142020-08-14
2552552559-1261PการตรวจสอบหลักBD20170000572สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกห้วยขวาง22020-08-142020-08-14
2562562559-1260PการตรวจสอบหลักBD20150000566สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกธนบุรี52020-08-142020-08-14
2572572559-1259PการตรวจสอบหลักBD20110000561สะพานข้ามคลองลำตาอิน-ระบบสะพานเดี่ยวลำตาอินร่วมพัฒนาลาดกระบัง32020-08-142020-08-14
2582582559-1258PการตรวจสอบหลักBD20030000560สะพานข้ามคลองลำบึงต้อยติ่ง-ระบบสะพานเดี่ยวลำบึงต้อยติ่งร่วมพัฒนาหนองจอก22020-08-142020-08-14
2592592559-1257PการตรวจสอบหลักBD20030000559สะพานข้ามคลองลำแขก-ระบบสะพานเดี่ยวลำแขกร่วมพัฒนาหนองจอก22020-08-142020-08-14
2602602559-1256PการตรวจสอบหลักBD20030001094สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อร่วมพัฒนาหนองจอก22020-08-142020-08-14
2612612559-1255PการตรวจสอบหลักBD20030000549สะพานข้ามคลองเก้า-ระบบสะพานเดี่ยวเก้าไมตรีจิตหนองจอก12020-08-142020-08-14
2622622559-1254PการตรวจสอบหลักBD20030001079สะพานข้ามคลองลัดตาเตี๊ย-ระบบสะพานเดี่ยวลัดตาเตี้ยมิตรไมตรีหนองจอก32020-08-142020-08-14
2632632559-1253PการตรวจสอบหลักBD20170000526สะพานข้ามคลองบางกะปิ-ระบบสะพานเดี่ยวบางกะปิเพชรบุรีห้วยขวาง22020-08-142020-08-14
2642642559-1252PการตรวจสอบหลักBD20220000524สะพานข้ามคลองโรงยาว-ระบบสะพานเดี่ยวโรงยาวเพชรเกษมภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2652652559-1251PการตรวจสอบหลักBD20220000522สะพานบางไผ่RTระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่เพชรเกษมภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2662662559-1250PการตรวจสอบหลักBD20220000521สะพานบางไผ่LTระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่เพชรเกษมภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2672672559-1249PการตรวจสอบหลักBD20230000519สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาLTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาเพชรเกษมหนองแขม02020-08-142020-08-14
2682682559-1248PการตรวจสอบหลักBD20230000498สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาLTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาพุทธมณฑลสาย 3หนองแขม52020-08-142020-08-14
2692692559-1247PการตรวจสอบหลักBD20490000439สะพานข้ามคลองไผ่ขวด-ระบบสะพานเดี่ยวไผ่ขวดพุทธบูชาทุ่งครุ52020-08-142020-08-14
2702702559-1246PการตรวจสอบหลักBD20170000400สะพานข้ามคลองชวดใหญ่RTระบบสะพานเดี่ยวชวดใหญ่พระราม9ห้วยขวาง42020-08-142020-08-14
2712712559-1244PการตรวจสอบหลักBD20120000383สะพานข้ามคลองใหม่LTระบบสะพานเดี่ยวใหม่พระราม3ยานนาวา22020-08-142020-08-14
2722722559-1242PการตรวจสอบหลักBD20030000370สะพานข้ามคลองสิบสี่-ระบบสะพานเดี่ยวสิบสี่ผดุงพันธ์หนองจอก12020-08-142020-08-14
2732732559-1241PการตรวจสอบหลักBD20030000369สะพานข้ามคลองศาลาแดง-ระบบสะพานเดี่ยวศาลาแดงผดุงพันธ์หนองจอก22020-08-142020-08-14
2742742559-1240PการตรวจสอบหลักBD20030000368สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อผดุงพันธ์หนองจอก42020-08-142020-08-14
2752752559-1239PการตรวจสอบหลักBD20030000367สะพานข้ามคลองสุเหร่าใหม่-ระบบสะพานเดี่ยวสุเหร่าใหม่ผดุงพันธ์หนองจอก52020-08-142020-08-14
2762762559-1238PการตรวจสอบหลักBD20240000323สะพานข้ามคลองตามั่ง-ระบบสะพานเดี่ยวตามั่งประชาอุทิศราษฎร์บูรณะ12020-08-142020-08-14
2772772559-1237PการตรวจสอบหลักBD20170000321สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาอุทิศห้วยขวาง22020-08-142020-08-14
2782782559-1236PการตรวจสอบหลักBD20490000317สะพานข้ามคลองบางจาก-ระบบสะพานเดี่ยวบางจากประชาอุทิศทุ่งครุ12020-08-142020-08-14
2792792559-1235PการตรวจสอบหลักBD20030001093สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาสำราญหนองจอก42020-08-142020-08-14
2802802559-1234PการตรวจสอบหลักBD20030000308สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาสำราญหนองจอก22020-08-142020-08-14
2812812559-1233PการตรวจสอบหลักBD20030000307สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาสำราญหนองจอก52020-08-142020-08-14
2822822559-1232PการตรวจสอบหลักBD20030000306สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาสำราญหนองจอก12020-08-142020-08-14
2832832559-1231PการตรวจสอบหลักBD20100000300สะพานข้ามคลองบึงไผ่-ระบบสะพานเดี่ยวบึงใผ่ประชาร่วมใจมีนบุรี22020-08-142020-08-14
2842842559-1230PการตรวจสอบหลักBD20030001087สะพานข้ามคลองลำปลาทิว-ระบบสะพานเดี่ยวลำปลาทิวบุรีภิรมย์หนองจอก12020-08-142020-08-14
2852852559-1229PการตรวจสอบหลักBD20080000293สะพานสมมตอมรมารค-ระบบสะพานเดี่ยวโอ่งอ่างบำรุงเมืองป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-08-142020-08-14
2862862559-1228PการตรวจสอบหลักBD20220000292สะพานข้ามคลองพระยามนตรี-ระบบสะพานเดี่ยวพระยาราชมนตรีบางแวกภาษีเจริญ12020-08-142020-08-14
2872872559-1227PการตรวจสอบหลักBD20220000291สะพานข้ามคลองลัดวัดฉิม-ระบบสะพานเดี่ยวลัดวัดฉิมบางแวกภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2882882559-1226PการตรวจสอบหลักBD20220000290สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อบางแวกภาษีเจริญ52020-08-142020-08-14
2892892559-1225PการตรวจสอบหลักBD20220000288สะพานวัดวิจิตรการนิมิตร-ระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่บางแวกภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2902902559-1224PการตรวจสอบหลักBD20220000284สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อบางแวกภาษีเจริญ22020-08-142020-08-14
2912912559-1223PการตรวจสอบหลักBD20230000274สะพานข้ามคลองหนองแขม-ระบบสะพานเดี่ยวหนองแขมบางบอน5หนองแขม22020-08-142020-08-14
2922922559-1222PการตรวจสอบหลักBD20200000223สะพานข้ามคลองวัดพิกุล-ระบบสะพานเดี่ยววัดพิกุลบรมราชชนนีบางกอกน้อย12020-08-142020-08-14
2932932559-1221PการตรวจสอบหลักBD20460000222สะพานข้ามคลองหนึ่งRTระบบสะพานเดี่ยวหนึ่งนิมิตใหม่คลองสามวา22020-08-142020-08-14
2942942559-1220PการตรวจสอบหลักBD27410001007สะพานข้ามคลองเปรมประชากร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรวิภาวดีรังสิต 25หลักสี่32020-08-142020-08-14
2952952559-1219PการตรวจสอบหลักBD27230001001สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา-ระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาเลียบคลองทวีวัฒนาหนองแขม22020-08-142020-08-14
2962962559-1218PการตรวจสอบหลักBD27170001000สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวลาดพร้าววังหิน 23ห้วยขวาง22020-08-142020-08-14
2972972559-1217PการตรวจสอบหลักBD27450000999สะพานข้ามคลองจั่น-ระบบสะพานเดี่ยวจั่นลาดพร้าว 101 ซ 39วังทองหลาง32020-08-142020-08-14
2982982559-1216PการตรวจสอบหลักBD27100000993สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อราษฎร์ร่วมใจมีนบุรี22020-08-142020-08-14
2992992559-1215PการตรวจสอบหลักBD27490000975สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพุทธบูชา(เลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก)ทุ่งครุ52020-08-142020-08-14
3003002559-1214PการตรวจสอบหลักBD27060000972สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระราม9ซอย57บางกะปิ22020-08-142020-08-14
3013012559-1213PการตรวจสอบหลักBD27340000970สะพานข้ามคลองกะจะ-ระบบสะพานเดี่ยวกะจะพระราม9ซอย49สวนหลวง52020-08-142020-08-14
3023022559-1212PการตรวจสอบหลักBD27430000966สะพานข้ามคลองกะโหลก-ระบบสะพานเดี่ยวกะโหลกปัญญาอินทราคันนายาว22020-08-142020-08-14
3033032559-1210PการตรวจสอบหลักBD27430000964สะพานข้ามคลองคอตัน-ระบบสะพานเดี่ยวคอตันปัญญาอินทราคันนายาว12020-08-142020-08-14
3043042559-1163PการตรวจสอบหลักBD30480001195สะพานถนนอุทยาน - ถนนทวีวัฒนา (สะพานอุทยาน-ทวีวัฒนา)-ระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาอุทยานทวีวัฒนา22020-08-142020-08-14
3053052559-1102PการตรวจสอบหลักBD20230001134สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือหนองแขม12020-08-142020-08-14
3063062559-1101PการตรวจสอบหลักBD20020001133สะพานงา-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนครปฐมดุสิต52020-08-142020-08-14
3073072559-1100PการตรวจสอบหลักBD20020001132สะพานถ้วย-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนครปฐมดุสิต52020-08-142020-08-14
3083082559-1099PการตรวจสอบหลักBD20020001131สะพานพระรูป-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนครปฐมดุสิต52020-08-142020-08-14
3093092559-1097PการตรวจสอบหลักBD20460001129สะพานข้ามคลองสามRTระบบสะพานเดี่ยวสามนิมิตรใหม่คลองสามวา12020-08-142020-08-14
3103102559-1096PการตรวจสอบหลักBD20460001128สะพานข้ามคลองสามLTระบบสะพานเดี่ยวสามนิมิตรใหม่คลองสามวา22020-08-142020-08-14
3113112559-1095PการตรวจสอบหลักBD20460001123สะพานลำควายตายRTระบบสะพานเดี่ยวลำควายตายพระยาสุเรนทร์คลองสามวา52020-08-142020-08-14
3123122559-1094PการตรวจสอบหลักBD20460001122สะพานลำควายตายLTระบบสะพานเดี่ยวลำควายตายพระยาสุเรนทร์คลองสามวา42020-08-142020-08-14
3133132559-1093PการตรวจสอบหลักBD20100001121สะพานพระยาสุเรนทร์2-ระบบสะพานเดี่ยวพระยาสุเรนทร์2พระยาสุเรนทร์มีนบุรี52020-08-142020-08-14
3143142559-1092PการตรวจสอบหลักBD20100001120สะพานพระยาสุเรนทร์1-ระบบสะพานเดี่ยวพระยาสุเรนทร์1พระยาสุเรนทร์มีนบุรี42020-08-142020-08-14
3153152559-1091PการตรวจสอบหลักBD20190000114สะพานข้ามคลองบ้านไทร-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านไทรฉิมพลีตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3163162559-1090PการตรวจสอบหลักBD20190000459สะพานข้ามคลองบางเชือกหนังLTระบบสะพานเดี่ยวบางเชือกหนังพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน22020-08-142020-08-14
3173172559-1087PการตรวจสอบหลักBD20330000168สะพานข้ามคลองพระโขนง-ระบบสะพานเดี่ยวพระโขนงทางรถไฟสายเก่าคลองเตย52020-08-142020-08-14
3183182559-1086PการตรวจสอบหลักBD20330000167สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อทางรถไฟสายเก่าคลองเตย52020-08-142020-08-14
3193192559-1085PการตรวจสอบหลักBD20010000372สะพานอุบลรัตน์-ระบบสะพานเดี่ยวคูเมืองเดิมพระพิพิธพระนคร52020-08-142020-08-14
3203202559-1079PการตรวจสอบหลักBD20110001114สะพานข้ามคลองตาเสือ-ระบบสะพานเดี่ยวตาเสือคุ้มเกล้าลาดกระบัง22020-08-142020-08-14
3213212559-1077PการตรวจสอบหลักBD20030000025สะพานข้ามคลองสิบ-ระบบสะพานเดี่ยวสิบคลองสิบ-คอลงสิบสี่หนองจอก12020-08-142020-08-14
3223222559-1075PการตรวจสอบหลักBD20330000016สะพานข้ามคลองหัวลำโพง-ระบบสะพานเดี่ยวหัวลำโพงเกษมราษฎร์คลองเตย52020-08-142020-08-14
3233232559-1073PการตรวจสอบหลักBD20280000086สะพานเฉลิมพันธุ์ 53-ระบบสะพานเดี่ยวสาทรสาทรใต้สาทร52020-08-142020-08-14
3243242559-1072PการตรวจสอบหลักBD20010000085สะพานมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวคูเมืองเดิมเจริญกรุงพระนคร52020-08-142020-08-14
3253252559-1071PการตรวจสอบหลักBD20130000084สะพานดำรงสถิต-ระบบสะพานเดี่ยวโอ่งอ่างเจริญกรุงสัมพันธวงศ์52020-08-142020-08-14
3263262559-1070PการตรวจสอบหลักBD20280000082สะพานข้ามคลองช่องนนทรี-ระบบสะพานเดี่ยวช่องนนทรีจันทน์สาทร52020-08-142020-08-14
3273272559-1069PการตรวจสอบหลักBD20080000081สะพานนริศดำรัส-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคจักรพรรดิพงษ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-08-142020-08-14
3283282559-1068PการตรวจสอบหลักBD20080000081สะพานนริศดำรัส-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคจักรพรรดิพงษ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-08-142020-08-14
3293292559-1067PการตรวจสอบหลักBD20410000010สะพานข้ามคลองบางเขน-ระบบสะพานเดี่ยวบางเขนกำแพงเพชร 6หลักสี่52020-08-142020-08-14
3303302559-1066PการตรวจสอบหลักBD20140000009สะพานข้ามคลองสามเสน-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนกำแพงเพชร 5พญาไท52020-08-142020-08-14
3313312559-1065PการตรวจสอบหลักBD27190000412สะพานข้ามคลองบางน้อยLTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4ตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3323322559-1064PการตรวจสอบหลักBD20440000002สะพานข้ามคลองทับช้างล่าง-ระบบสะพานเดี่ยวทับช้างล่างถนนกรุงเทพกรีฑาสะพานสูง52020-08-142020-08-14
3333332559-1063PการตรวจสอบหลักBD20080000001สะพานเจริญราษฎร์ 32-ระบบสะพานเดี่ยวมหานาคถนนกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย52020-08-142020-08-14
3343342559-1062PการตรวจสอบหลักBD27480001112สะพานธรรมสันติ-ระบบสะพานเดี่ยวซอยอุทยานทวีวัฒนา52020-08-142020-08-14
3353352559-1061PการตรวจสอบหลักBD20260001111สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออโศก-ดินแดงดินแดง22020-08-142020-08-14
3363362559-1060PการตรวจสอบหลักBD20100001110สะพานข้ามคลองสามวา-ระบบสะพานเดี่ยวสามวาสีหบุรานุกิจมีนบุรี22020-08-142020-08-14
3373372559-1059PการตรวจสอบหลักBD20340001109สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวหัวหมากศรีนครินทร์สวนหลวง32020-08-142020-08-14
3383382559-1058PการตรวจสอบหลักBD20440001108สะพานไม่มีชื่อRT-MRระบบสะพานเดี่ยวเจ็กรามคำแหงสะพานสูง42020-08-142020-08-14
3393392559-1057PการตรวจสอบหลักBD20360001107สะพานสุกรนาคเสนีย์-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพหลโยธินดอนเมือง12020-08-142020-08-14
3403402559-1056PการตรวจสอบหลักBD20210001106สะพานข้ามคลองสี่บาท-ระบบสะพานเดี่ยวสี่บาทพระราม 2 ซอย 50บางขุนเทียน22020-08-142020-08-14
3413412559-1055PการตรวจสอบหลักBD20010001105สะพานเจริญศรี 34-ระบบสะพานเดี่ยวคูเมืองเดิมบุญศิริพระนคร52020-08-142020-08-14
3423422559-1054PการตรวจสอบหลักBD20250001104สะพานข้ามคลองบางบำหรุ-ระบบสะพานเดี่ยวบางบำหรุบรมราชชนนีบางพลัด12020-08-142020-08-14
3433432559-1053PการตรวจสอบหลักBD20120001103สะพานข้ามคลองภูมิ-ระบบสะพานเดี่ยวภูมิถนนนนทรียานนาวา22020-08-142020-08-14
3443442559-1052PการตรวจสอบหลักBD20340000853สะพานข้ามคลองบ้านหลาย-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านหลายสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง52020-08-142020-08-14
3453452559-1051PการตรวจสอบหลักBD20260000846สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออโศก-ดินแดงดินแดง52020-08-142020-08-14
3463462559-1050PการตรวจสอบหลักBD20260000848สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออโศก-ดินแดงดินแดง52020-08-142020-08-14
3473472559-1049PการตรวจสอบหลักBD20300001102สะพานข้ามคลองเปรมประชากร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรเทศบาลสงเคราะห์จตุจักร22020-08-142020-08-14
3483482559-1048PการตรวจสอบหลักBD20390001101สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบสุขุมวิท 55วัฒนา32020-08-142020-08-14
3493492559-1047PการตรวจสอบหลักBD20450000349สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลาง52020-08-142020-08-14
3503502559-1046PการตรวจสอบหลักBD20110001100สะพานข้ามคลองแขกRTระบบสะพานเดี่ยวแขกฉลองกรุงลาดกระบัง52020-08-142020-08-14
3513512559-1045PการตรวจสอบหลักBD20300001099สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกำแพงเพชร 2จตุจักร52020-08-142020-08-14
3523522559-1043PการตรวจสอบหลักBD20190001097สะพานข้ามคลองคูบัว-ระบบสะพานเดี่ยวคูบัวสวนผักตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3533532559-1042PการตรวจสอบหลักBD20190001096สะพานข้ามคลองศาลเจ้า-ระบบสะพานเดี่ยวศาลเจ้าสวนผักตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3543542559-1041PการตรวจสอบหลักBD20360001095สะพานข้ามคลองเปรมประชากรLTระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรสรงประภาดอนเมือง32020-08-142020-08-14
3553552559-1038PการตรวจสอบหลักBD27190001092สะพานข้ามคลองลัดวัดเพลง-ระบบสะพานเดี่ยวลัดวัดเพลงบางพรมตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3563562559-1037PการตรวจสอบหลักBD27190001091สะพานข้ามคลองสาธารณะ-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณะบางพรมตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3573572559-1036PการตรวจสอบหลักBD20220001090สะพานข้ามคลองบางหว้า-ระบบสะพานเดี่ยวบางหว้าเทอดไทภาษีเจริญ52020-08-142020-08-14
3583582559-1035PการตรวจสอบหลักBD20130001089สะพานพิทยเสถียร-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมเจริญกรุงสัมพันธวงศ์52020-08-142020-08-14
3593592559-1034PการตรวจสอบหลักBD20370001088สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครราชเทวี52020-08-142020-08-14
3603602559-1033PการตรวจสอบหลักBD20060000694สะพานข้ามคลองแสนแสบRTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบศรีนครินทร์บางกะปิ22020-08-142020-08-14
3613612559-1032PการตรวจสอบหลักBD20430000733สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสวนสยามคันนายาว12020-08-142020-08-14
3623622559-1030PการตรวจสอบหลักBD20030000032สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อคู้คลองสิบหนองจอก22020-08-142020-08-14
3633632559-1028PการตรวจสอบหลักBD27420001086สะพานไม่มีขื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อทองงอกสายไหม52020-08-142020-08-14
3643642559-1027PการตรวจสอบหลักBD27030001085สะพานข้ามคลองสนามกลางลำ-ระบบสะพานเดี่ยวสนามกลางลำคลองสิบ-คลองสิบสี่6หนองจอก42020-08-142020-08-14
3653652559-1026PการตรวจสอบหลักBD27030001084สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อคลองเก้า 7หนองจอก22020-08-142020-08-14
3663662559-1025PการตรวจสอบหลักBD27320001083สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพรีเมียร์ 1 แยก4ประเวศ22020-08-142020-08-14
3673672559-1024PการตรวจสอบหลักBD20420001082สะพานข้ามคลองออเงินน้อย-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุขาภิบาล5สายไหม52020-08-142020-08-14
3683682559-1023PการตรวจสอบหลักBD20020001081สะพานข้ามคลองสามเสน-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนสวรรคโลกดุสิต22020-08-142020-08-14
3693692559-1022PการตรวจสอบหลักBD20170001080สะพานข้ามคลองสามเสนRTระบบสะพานเดี่ยวสามเสนเลียบคลองแสนแสบ(เพชรพระราม)ห้วยขวาง42020-08-142020-08-14
3703702559-1020PการตรวจสอบหลักBD20400001078สะพานข้ามคลองบางแค-ระบบสะพานเดี่ยวบางแคเพชรเกษมซอย 63บางแค52020-08-142020-08-14
3713712559-1019PการตรวจสอบหลักBD20480001077สะพานข้ามคลองบางตาลRTระบบสะพานเดี่ยวบางตาลพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา42020-08-142020-08-14
3723722559-1018PการตรวจสอบหลักBD20190001076สะพานข้ามคลองบัวRTระบบสะพานเดี่ยวบัวพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3733732559-1017PการตรวจสอบหลักBD20190001075สะพานข้ามคลองบางลิ่มRTระบบสะพานเดี่ยวบางลิ่มพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3743742559-1016PการตรวจสอบหลักBD20190001074สะพานข้ามคลองบางลิ่่มLTระบบสะพานเดี่ยวบางลิ่มพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน22020-08-142020-08-14
3753752559-1015PการตรวจสอบหลักBD20190001073สะพานข้ามคลองบางพรมRTระบบสะพานเดี่ยวบางพรมพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3763762559-1014PการตรวจสอบหลักBD20140001072สะพานข้ามคลองสามเสน-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนพระราม 6พญาไท52020-08-142020-08-14
3773772559-1013PการตรวจสอบหลักBD20130001071สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)วัฒนา22020-08-142020-08-14
3783782559-1012PการตรวจสอบหลักBD20020001070สะพานพิบูลสงคราม-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาราษฎร์สาย 1ดุสิต12020-08-142020-08-14
3793792559-1011PการตรวจสอบหลักBD20460001069สะพานข้ามคลองแบนชะโด-ระบบสะพานเดี่ยวแบนชะโดประชาร่วมใจคลองสามวา12020-08-142020-08-14
3803802559-1010PการตรวจสอบหลักBD20460001068สะพานข้ามคลองเกาะชุนเณร-ระบบสะพานเดี่ยวเกาะชุนเณรประชาร่วมใจคลองสามวา52020-08-142020-08-14
3813812559-1009PการตรวจสอบหลักBD20460001067สะพานข้ามคลองโต๊ะเจริญ-ระบบสะพานเดี่ยวโต๊ะเจริญประชาร่วมใจคลองสามวา52020-08-142020-08-14
3823822559-1008PการตรวจสอบหลักBD20460001066สะพานข้ามคลองพระราชดำริ2-ระบบสะพานเดี่ยวพระราชดำริ2ประชาร่วมใจคลองสามวา22020-08-142020-08-14
3833832559-1007PการตรวจสอบหลักBD20010001065สะพานเฉลิมวันชาติ-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงประชาธิปไตยพระนคร22020-08-142020-08-14
3843842559-1006PการตรวจสอบหลักBD20190001064สะพานข้ามคลองลัดมะยม-ระบบสะพานเดี่ยวลัดมะยมบางระมาดตลิ่งชัน22020-08-142020-08-14
3853852559-1005PการตรวจสอบหลักBD20190001063สะพานข้ามคลองลำปะโดง-ระบบสะพานเดี่ยวลำปะโดงบางระมาดตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3863862559-1004PการตรวจสอบหลักBD20190001062สะพานข้ามคลองสาธารณะ-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณะบางระมาดตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3873872559-1003PการตรวจสอบหลักBD27190001061สะพานข้ามคลองสาธารณะ-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณะบางพรมตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3883882559-1002PการตรวจสอบหลักBD27190001060สะพานข้ามคลองลัดวัดใหม่-ระบบสะพานเดี่ยวลัดวัดใหม่บางพรมตลิ่งชัน32020-08-142020-08-14
3893892559-1001PการตรวจสอบหลักBD27190001059สะพานข้ามคลองลัดวัดสะพาน-ระบบสะพานเดี่ยวลัดวัดสะพานบางพรมตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3903902559-1000PการตรวจสอบหลักBD20190001058สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อบางเชือกหนังตลิ่งชัน52020-08-142020-08-14
3913912559-0999PการตรวจสอบหลักBD20210001057สะพานข้ามคลองกลางทุ่ง-ระบบสะพานเดี่ยวกลางทุ่งบางขุนเทียน-ชายทะเลบางขุนเทียน52020-08-142020-08-14
3923922559-0998PการตรวจสอบหลักBD20500001056สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวบางบอนบางขุนเทียนบางบอน52020-08-142020-08-14
3933932559-0997PการตรวจสอบหลักBD20500001055สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวบางบอนบางขุนเทียนบางบอน52020-08-142020-08-14
3943942559-0996PการตรวจสอบหลักBD20150001052สะพานข้ามคลองเทอดไท2-ระบบสะพานเดี่ยวสำเหร่เทอดไทธนบุรี12020-08-142020-08-14
3953952559-0992PการตรวจสอบหลักBD20290001048สะพานปูนซีเมนต์ไทย2-ระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อเทอดดำริบางซื่อ52020-08-142020-08-14
3963962559-0991PการตรวจสอบหลักBD20290001047สะพานปูนซีเมนต์ไทย1-ระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อเทอดดำริบางซื่อ22020-08-142020-08-14
3973972559-0990PการตรวจสอบหลักBD27050001045สะพานข้ามคลองหนองบัวบานRTระบบสะพานเดี่ยวหนองบัวบานรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน52020-08-142020-08-14
3983982559-0989PการตรวจสอบหลักBD27050001044สะพานข้ามคลองหนองบัวบานLTระบบสะพานเดี่ยวหนองบัวบานรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน52020-08-142020-08-14
3993992559-0988PการตรวจสอบหลักBD27420001043สะพานข้ามคลองหนองผักชี-ระบบสะพานเดี่ยวหนองผักชีรัตนโกสินทร์สมโภชสายไหม52020-08-142020-08-14
4004002559-0987PการตรวจสอบหลักBD27420001042สะพานข้ามคลองลำผักชีRTระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีรัตนโกสินทร์สมโภชสายไหม52020-08-142020-08-14
4014012559-0986PการตรวจสอบหลักBD27420001041สะพานข้ามคลองลำผักชีLTระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีรัตนโกสินทร์สมโภชสายไหม52020-09-152020-09-15
4024022559-0985PการตรวจสอบหลักBD20290001040สะพานเปรมประชา-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเตชะวนิชบางซื่อ12020-09-152020-09-15
4034032559-0984PการตรวจสอบหลักBD20190001039สะพานข้ามคลองสวนเดน-ระบบสะพานเดี่ยวสวนแดนชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน52020-09-152020-09-15
4044042559-0983PการตรวจสอบหลักBD20190001038สะพานข้ามคลองวัดไก่เตี้ย-ระบบสะพานเดี่ยววัดไก่เตี้ยชัยพฤกษ์ตลิ่งชัน52020-09-152020-09-15
4054052559-0982PการตรวจสอบหลักBD20190001037สะพานข้ามคลองขุนจันทร์-ระบบสะพานเดี่ยวขุนจันทร์ฉิมพลีตลิ่งชัน52020-09-152020-09-15
4064062559-0981PการตรวจสอบหลักBD27270001036สะพานข้ามคลองขี้เสือใหญ่-ระบบสะพานเดี่ยวขี้เสือใหญ่คลองลำเจียกบึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4074072559-0980PการตรวจสอบหลักBD20130001035สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมข้าวหลามสัมพันธวงศ์32020-09-152020-09-15
4084082559-0978PการตรวจสอบหลักBD27030001027สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อมิตรไมตรี 6หนองจอก42020-09-152020-09-15
4094092559-0977PการตรวจสอบหลักBD27030001026สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อมิตรไมตรี 6หนองจอก22020-09-152020-09-15
4104102559-0976PการตรวจสอบหลักBD27030001025สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อมิตรไมตรี 6หนองจอก22020-09-152020-09-15
4114112559-0975PการตรวจสอบหลักBD27480001024สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาRTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาอุทยานทวีวัฒนา52020-09-152020-09-15
4124122559-0974PการตรวจสอบหลักBD27480001023สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาLTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาอุทยานทวีวัฒนา52020-09-152020-09-15
4134132559-0973PการตรวจสอบหลักBD27430001022สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเสรีไทย 73คันนายาว52020-09-152020-09-15
4144142559-0972PการตรวจสอบหลักBD27030001021สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุวินทวงศ์ 64หนองจอก22020-09-152020-09-15
4154152559-0971PการตรวจสอบหลักBD27030001020สะพานข้ามคลองลำแขก-ระบบสะพานเดี่ยวลำแขกสุวินทวงศ์ 64หนองจอก12020-09-152020-09-15
4164162559-0970PการตรวจสอบหลักBD27480001019สะพานข้ามคลองเนินทราย-ระบบสะพานเดี่ยวเนินทรายสุภาพบุรุษทวีวัฒนา52020-09-152020-09-15
4174172559-0969PการตรวจสอบหลักBD27090001018สะพานข้ามคลองบางนางจีน-ระบบสะพานเดี่ยวบางนางจีนสุขุมวิท 97/1พระโขนง12020-09-152020-09-15
4184182559-0968PการตรวจสอบหลักBD27090001017สะพานข้ามคลองบางนางจีน-ระบบสะพานเดี่ยวบางนางจีนสุขุมวิท 93พระโขนง22020-09-152020-09-15
4194192559-0967PการตรวจสอบหลักBD27090001016สะพานข้ามคลองบางนางจิน-ระบบสะพานเดี่ยวบางนางจีนสุขุมวิท 85พระโขนง12020-09-152020-09-15
4204202559-0966PการตรวจสอบหลักBD27090001015สะพานข้ามคลองบางนางจิน-ระบบสะพานเดี่ยวบางนางจินสุขุมวิท 81พระโขนง12020-09-152020-09-15
4214212559-0965PการตรวจสอบหลักBD27110001014สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญสารีบุตรลาดกระบัง22020-09-152020-09-15
4224222559-0964PการตรวจสอบหลักBD27420001013สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสายไหม ซ.56สายไหม52020-09-152020-09-15
4234232559-0963PการตรวจสอบหลักBD27420001012สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสายไหม ซ.56สายไหม52020-09-152020-09-15
4244242559-0962PการตรวจสอบหลักBD27420001011สะพานข้ามคลองลำหม้อแตก-ระบบสะพานเดี่ยวลำหม้อแตกสายไหม ซ.56สายไหม22020-09-152020-09-15
4254252559-0961PการตรวจสอบหลักBD27030001010สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสังฆสันติสุข 45หนองจอก22020-09-152020-09-15
4264262559-0960PการตรวจสอบหลักBD27030001009สะพานข้ามคลองลำผักชี-ระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีสังฆประชาหนองจอก52020-09-152020-09-15
4274272559-0959PการตรวจสอบหลักBD27410001008สะพานข้ามคลองเปรมประชากร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรวิภาวดีรังสิต 27หลักสี่12020-09-152020-09-15
4284282559-0957PการตรวจสอบหลักBD27030001006สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อวิบูลย์สาธุกิจหนองจอก22020-09-152020-09-15
4294292559-0956PการตรวจสอบหลักBD27030001005สะพานข้ามคลองลำตามีร้องไห้-ระบบสะพานเดี่ยวลำตามีร้องไห้วิบูลย์สาธุกิจหนองจอก22020-09-152020-09-15
4304302559-0955PการตรวจสอบหลักBD27050001004สะพานข้ามคลองจระเข้-ระบบสะพานเดี่ยวจระเข้วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตรบางเขน42020-09-152020-09-15
4314312559-0954PการตรวจสอบหลักBD27030001003สะพานศิริศรัทธา-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบเลียบวารี 8หนองจอก12020-09-152020-09-15
4324322559-0953PการตรวจสอบหลักBD27030001002สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเลียบวารี 7หนองจอก52020-09-152020-09-15
4334332559-0949PการตรวจสอบหลักBD27450000998สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 101 ซ 19วังทองหลาง32020-09-152020-09-15
4344342559-0948PการตรวจสอบหลักBD27300000997สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 41 แยก 6จตุจักร12020-09-152020-09-15
4354352559-0947PการตรวจสอบหลักBD27380000996สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดปลาเค้า 63ลาดพร้าว52020-09-152020-09-15
4364362559-0946PการตรวจสอบหลักBD27110000995สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์-ระบบสะพานเดี่ยวประเวศบุรีรมย์ลาดกระบังซอย 3ลาดกระบัง22020-09-152020-09-15
4374372559-0945PการตรวจสอบหลักBD27100000994สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อราษฎร์รัฐพัฒนามีนบุรี52020-09-152020-09-15
4384382559-0943PการตรวจสอบหลักBD27060000992สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรามคำแหง 81บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4394392559-0942PการตรวจสอบหลักBD27060000991สะพานข้ามคลองบานม้า-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านม้ารามคำแหง68บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4404402559-0941PการตรวจสอบหลักBD27060000990สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบรามคำแหง 53บางกะปิ12020-09-152020-09-15
4414412559-0940PการตรวจสอบหลักBD27060000989สะพานพระยาสิงหเสนี-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรามคำแหง 43/1บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4424422559-0939PการตรวจสอบหลักBD27060000988สะพานข้ามคลองกะจะ-ระบบสะพานเดี่ยวกะจะรามคำแหง24 แยก24บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4434432559-0938PการตรวจสอบหลักBD27050000987สะพานขามคลองหนองบัวบานRTระบบสะพานเดี่ยวหนองบัวบานรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน52020-09-152020-09-15
4444442559-0937PการตรวจสอบหลักBD27050000986สะพานข้ามคลองหนองบัวบานLTระบบสะพานเดี่ยวหนองบัวบานเทพรักษ์บางเขน52020-09-152020-09-15
4454452559-0936PการตรวจสอบหลักBD27050000985สะพานข้ามคลองหนองผักชี-ระบบสะพานเดี่ยวหนองผักชีเทพรักษ์บางเขน52020-09-152020-09-15
4464462559-0935PการตรวจสอบหลักBD27050000984สะพานข้ามคลองลำผักชีRTระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีเทพพักษ์บางเขน52020-09-152020-09-15
4474472559-0934PการตรวจสอบหลักBD27050000983สะพานข้ามคลองลำผักชีLTระบบสะพานเดี่ยวลำผักชีเทพรักษ์บางเขน52020-09-152020-09-15
4484482559-0933PการตรวจสอบหลักBD27300000982สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวรัชดาภิเษก 36จตุจักร22020-09-152020-09-15
4494492559-0932PการตรวจสอบหลักBD27030000981สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีซอยร่วมพัฒนา 15หนองจอก42020-09-152020-09-15
4504502559-0931PการตรวจสอบหลักBD27420000980สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพิ่มสินสายไหม52020-09-152020-09-15
4514512559-0930PการตรวจสอบหลักBD27420000979สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพิ่มสินสายไหม22020-09-152020-09-15
4524522559-0929PการตรวจสอบหลักBD27420000978สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพิ่มสินสายไหม22020-09-152020-09-15
4534532559-0928PการตรวจสอบหลักBD27420000977สะพานข้ามคลองสอง-ระบบสะพานเดี่ยวสองเพิ่มสินสายไหม12020-09-152020-09-15
4544542559-0927PการตรวจสอบหลักBD27420000976สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพิ่มสิน ซ.15สายไหม12020-09-152020-09-15
4554552559-0925PการตรวจสอบหลักBD27140000974สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาถนนพระรามที่6ซ.32พญาไท52020-09-152020-09-15
4564562559-0924PการตรวจสอบหลักBD27140000973สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาพระรามที่ 6 ซ.30พญาไท52020-09-152020-09-15
4574572559-0922PการตรวจสอบหลักBD27060000971สะพานข้ามคลองจิก-ระบบสะพานเดี่ยวจิกพระราม9ซอย37บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4584582559-0920PการตรวจสอบหลักBD27060000969สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระราม9 ซ.44บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4594592559-0919PการตรวจสอบหลักBD27060000968สะพานข้ามคลองกะจะ-ระบบสะพานเดี่ยวกะจะพระราม9 ซ.43บางกะปิ32020-09-152020-09-15
4604602559-0918PการตรวจสอบหลักBD27340000967สะพานข้ามคลองกะจะ-ระบบสะพานเดี่ยวกะจะพระราม9 ซ.41สวนหลวง52020-09-152020-09-15
4614612559-0914PการตรวจสอบหลักBD27430000963สะพานข้ามคลองเกร็ด-ระบบสะพานเดี่ยวเกร็ดปัญญาอินทราคันนายาว52020-09-152020-09-15
4624622559-0913PการตรวจสอบหลักBD27480000962สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อบรมราชชนนี78ทวีวัฒนา52020-09-152020-09-15
4634632559-0912PการตรวจสอบหลักBD27460000961สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนิมิตรใหม่22คลองสามวา52020-09-152020-09-15
4644642559-0911PการตรวจสอบหลักBD27270000960สะพานข้ามคลองบางขวด-ระบบสะพานเดี่ยวบางขวดนวลจันทร์ 56บึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4654652559-0910PการตรวจสอบหลักBD27270000959สะพานข้ามคลองบางชวดด้วน-ระบบสะพานเดี่ยวบางชวดด้วนนวลจันทร์ 36บึงกุ่ม12020-09-152020-09-15
4664662559-0909PการตรวจสอบหลักBD27270000958สะพานข้ามคลองบางขวด-ระบบสะพานเดี่ยวบางชวดนวลจันทร์ 36บึงกุ่ม32020-09-152020-09-15
4674672559-0908PการตรวจสอบหลักBD27270000957สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนวมินทร์ 163บึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4684682559-0907PการตรวจสอบหลักBD27270000956สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนวมินทร์ 96บึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4694692559-0906PการตรวจสอบหลักBD27270000955สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนวมินทร์ 94บึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4704702559-0905PการตรวจสอบหลักBD27270000954สะพานข้ามคลองลำชะร่า-ระบบสะพานเดี่ยวลำชะร่านวมินทร์ 94บึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4714712559-0904PการตรวจสอบหลักBD27270000953สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนวมินทร์ 54บึงกุ่ม52020-09-152020-09-15
4724722559-0903PการตรวจสอบหลักBD27060000952สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อนวมินทร์ 51บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4734732559-0902PการตรวจสอบหลักBD27060000951สะพานข้ามคลองบางเตย-ระบบสะพานเดี่ยวบางเตยนวมินทร์ 42บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4744742559-0901PการตรวจสอบหลักBD27300000950สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาเทศบาลรังสรรเหนือซอย 2จตุจักร52020-09-152020-09-15
4754752559-0900PการตรวจสอบหลักBD27300000949สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาเทศบาลนิมิตรเหนือจตุจักร52020-09-152020-09-15
4764762559-0899PการตรวจสอบหลักBD27290000948สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาชลนิเวศน์บางซื่อ52020-09-152020-09-15
4774772559-0897PการตรวจสอบหลักBD27170000946สะพานข้ามคลองพลับพลา-ระบบสะพานเดี่ยวพลับพลาจำเนียรเสริมห้วยขวาง22020-09-152020-09-15
4784782559-0896PการตรวจสอบหลักBD27300000945สะพานข้ามคลองเปรมประชากร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรงามวงศ์วาน 59จตุจักร22020-09-152020-09-15
4794792559-0895PการตรวจสอบหลักBD20030000944สะพานข้ามไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อคู้-คลองสิบ12หนองจอก22020-09-152020-09-15
4804802559-0894PการตรวจสอบหลักBD27030000943สะพานข้ามคลองสนามกลางลำ-ระบบสะพานเดี่ยวสนามกลางลำคลองสิบ-คลองสิบสี่6หนองจอก22020-09-152020-09-15
4814812559-0893PการตรวจสอบหลักBD27190000942สะพานข้ามคลองวัดโพธิ์-ระบบสะพานเดี่ยววัดโพธิ์ขนานพุทธมลฑลสาย1ตลิ่งชัน12020-09-152020-09-15
4824822559-0892PการตรวจสอบหลักBD27380000941สะพานข้ามคลองหลุมไผ่-ระบบสะพานเดี่ยวหลุมไผ่เกษตรนวมินทร์-ถนนผลาสินธุ์ลาดพร้าว52020-09-152020-09-15
4834832559-0891PการตรวจสอบหลักBD27410000940สะพานข้ามคลองเปรมประชากร-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรกำแพงเพชร 6 ซ.7หลักสี่52020-09-152020-09-15
4844842559-0890PการตรวจสอบหลักBD27060000939สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา 15/1บางกะปิ22020-09-152020-09-15
4854852559-0889PการตรวจสอบหลักBD27060000938สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา 15/1บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4864862559-0888PการตรวจสอบหลักBD27060000937สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา 15/1บางกะปิ12020-09-152020-09-15
4874872559-0887PการตรวจสอบหลักBD27060000936สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา 15/1บางกะปิ12020-09-152020-09-15
4884882559-0886PการตรวจสอบหลักBD27060000935สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา8บางกะปิ22020-09-152020-09-15
4894892559-0885PการตรวจสอบหลักBD27060000934สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา7บางกะปิ52020-09-152020-09-15
4904902559-0884PการตรวจสอบหลักBD27060000933สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อกรุงเทพกรีฑา7บางกะปิ22020-09-152020-09-15
4914912559-0883PการตรวจสอบหลักBD27180000932สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออุทัยคลองสาน52020-09-152020-09-15
4924922559-0882PการตรวจสอบหลักBD27210000931สะพานข้ามคลองรางไผ่-ระบบสะพานเดี่ยวรางไผ่อนามัยงามเจริญ31บางขุนเทียน52020-09-152020-09-15
4934932559-0881PการตรวจสอบหลักBD27400000930สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อหมู่บ้านศิริเกษม19บางแค52020-09-152020-09-15
4944942559-0880PการตรวจสอบหลักBD27290000929สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาเสริมสุขบางซื่อ22020-09-152020-09-15
4954952559-0879PการตรวจสอบหลักBD27490000928สะพานข้ามคลองกีบหมู-ระบบสะพานเดี่ยวกีบหมูสุเหร่าคลอง 1ทุ่งครุ32020-09-152020-09-15
4964962559-0878PการตรวจสอบหลักBD27490000927สะพานข้ามคลองควาย-ระบบสะพานเดี่ยวควายซอยสุขสวัสดิ์ 64ทุ่งครุ52020-09-152020-09-15
4974972559-0877PการตรวจสอบหลักBD27210000926สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสะแกงาม 30บางขุนเทียน22020-09-152020-09-15
4984982559-0876PการตรวจสอบหลักBD27210000925สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสะแกงาม28บางขุนเทียน32020-09-152020-09-15
4994992559-0875PการตรวจสอบหลักBD27210000924สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสะแกงาม 14 แยก 5บางขุนเทียน22020-09-152020-09-15
5005002559-0874PการตรวจสอบหลักBD27240000923สะพานข้ามคลองดาวคะนอง-ระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41ราษฎร์บูรณะ12020-09-152020-09-15
5015012559-0873PการตรวจสอบหลักBD27020000922สะพานวัดประชาระบือธรรม-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อซ.วัดประชาระบือธรรมดุสิต12020-09-152020-09-15
5025022559-0872PการตรวจสอบหลักBD27170000921สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 38ห้วยขวาง52020-09-152020-09-15
5035032559-0871PการตรวจสอบหลักBD27170000920สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 34ห้วยขวาง52020-09-152020-09-15
5045042559-0870PการตรวจสอบหลักBD27170000919สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 28ห้วยขวาง52020-09-152020-09-15
5055052559-0869PการตรวจสอบหลักBD27300000918สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว26จตุจักร52020-09-152020-09-15
5065062559-0868PการตรวจสอบหลักBD27300000917สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 26 แยก 2จตุจักร52020-09-152020-09-15
5075072559-0867PการตรวจสอบหลักBD27060000916สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อโยธินพัตนา3บางกะปิ52020-09-152020-09-15
5085082559-0866PการตรวจสอบหลักBD27060000915สะพานข้ามคลองเกรียง-ระบบสะพานเดี่ยวเกรียงโยธินพัตนา3บางกะปิ52020-09-152020-09-15
5095092559-0865PการตรวจสอบหลักBD27490000914สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพุทธบูชา37ทุ่งครุ22020-09-152020-09-15
5105102559-0864PการตรวจสอบหลักBD27410000913สะพานข้ามคลองบางเขน-ระบบสะพานเดี่ยวบางเขนพหลโยธิน 49/1หลักสี่52020-09-152020-09-15
5115112559-0863PการตรวจสอบหลักBD27320000912สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพรีเมียร์ 1 แยก12ประเวศ52020-09-152020-09-15
5125122559-0862PการตรวจสอบหลักBD27320000911สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพรีเมียร์ 1 (ศรีนครินทร์ 57)ประเวศ52020-09-152020-09-15
5135132559-0861PการตรวจสอบหลักBD20010000910สะพานหก-ระบบสะพานเดี่ยวคูเมืองเดิมพระยาศรีพระนคร52020-09-152020-09-15
5145142559-0860PการตรวจสอบหลักBD27490000909สะพานข้ามคลองรางแวก-ระบบสะพานเดี่ยวรางเวกประชาอุทิศ 76ทุ่งครุ12020-09-152020-09-15
5155152559-0859PการตรวจสอบหลักBD27490000908สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาอุทิศ 68ทุ่งครุ52020-09-152020-09-15
5165162559-0858PการตรวจสอบหลักBD27490000907สะพานข้ามคลองควาย-ระบบสะพานเดี่ยวควายประชาอุทิศ 62ทุ่งครุ12020-09-152020-09-15
5175172559-0857PการตรวจสอบหลักBD20060000906สะพานข้ามคลองหัวหมากน้อย-ระบบสะพานเดี่ยวหัวหมากน้อยซอยประชาร่วมใจบางกะปิ32020-09-152020-09-15
5185182559-0856PการตรวจสอบหลักBD27290000905สะพาน99-ระบบสะพานเดี่ยวประปาประชาชื่นแยก 6บางซื่อ52020-09-152020-09-15
5195192559-0855PการตรวจสอบหลักBD27290000904สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประชาชื่นแยก 4บางซื่อ52020-09-152020-09-15
5205202559-0854PการตรวจสอบหลักBD27290000903สะพานบางซื่อเซนเตอร์-ระบบสะพานเดี่ยวประปาประชาชื่นแยก 2บางซื่อ52020-09-152020-09-15
5215212559-0853PการตรวจสอบหลักBD27130000902สะพานบพิตรพิมุข-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงบพิตรพิมุขสัมพันธวงศ์22020-09-152020-09-15
5225222559-0852PการตรวจสอบหลักBD27130000901สะพานนี้จงสวัสดิ์-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมนี้จงสวัสดิ์สัมพันธวงศ์52020-09-152020-09-15
5235232559-0851PการตรวจสอบหลักBD27210000900สะพานข้ามคลองเชิงตาเพ-ระบบสะพานเดี่ยวเชิงตาเพเทียนทะเล25บางขุนเทียน52020-09-152020-09-15
5245242559-0850PการตรวจสอบหลักBD27210000899สะพานข้ามคลองลูกวัว-ระบบสะพานเดี่ยวลูกวัวเทียนทะเล23บางขุนเทียน52020-09-152020-09-15
5255252559-0849PการตรวจสอบหลักBD27210000898สะพานข้ามคลองเชิงตาเพ-ระบบสะพานเดี่ยวเชิงตาเพเทียนทะเล23บางขุนเทียน52020-09-152020-09-15
5265262559-0848PการตรวจสอบหลักBD27480000897สะพานขุนธรรมสาสน์ดับ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อทวีวัฒนา 28ทวีวัฒนา52020-09-152020-09-15
5275272559-0847PการตรวจสอบหลักBD27290000896สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาซีเมนต์ไทย 1บางซื่อ52020-09-152020-09-15
5285282559-0846PการตรวจสอบหลักBD27430000895สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อคู้บอน 25คันนายาว52020-09-152020-09-15
5295292559-0845PการตรวจสอบหลักBD27300000894สะพานนพเก้า-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อคลังมนตรีจตุจักร32020-09-152020-09-15
5305302559-0844PการตรวจสอบหลักBD20350000893สะพานข้ามคลองบางระแนะ-ระบบสะพานเดี่ยวบางระแนะเอกชัยจอมทอง52020-09-152020-09-15
5315312559-0843PการตรวจสอบหลักBD20350000892สะพานข้ามคลองบางประทุน-ระบบสะพานเดี่ยวบางประทุนเอกชัยจอมทอง52020-09-152020-09-15
5325322559-0842PการตรวจสอบหลักBD20350000891สะพานบางขุนเทียน-ระบบสะพานเดี่ยวด่านเอกชัยจอมทอง52020-09-152020-09-15
5335332559-0841PการตรวจสอบหลักBD20500000890สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเอกชัยบางบอน22020-09-152020-09-15
5345342559-0840PการตรวจสอบหลักBD20500000889สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเอกชัยบางบอน22020-09-152020-09-15
5355352559-0839PการตรวจสอบหลักBD20500000888สะพานข้ามคลองสาเกRTระบบสะพานเดี่ยวสาเกเอกชัยบางบอน32020-09-152020-09-15
5365362559-0838PการตรวจสอบหลักBD20500000887สะพานข้ามคลองสาเกLTระบบสะพานเดี่ยวสาเกเอกชัยบางบอน52020-09-152020-09-15
5375372559-0837PการตรวจสอบหลักBD20500000886สะพานข้ามคลองราชมนตรีRTระบบสะพานเดี่ยวราชมนตรีเอกชัยบางบอน22020-09-152020-09-15
5385382559-0836PการตรวจสอบหลักBD20500000885สะพานข้ามคลองราชมนตรีLTระบบสะพานเดี่ยวราชมนตรีเอกชัยบางบอน22020-09-152020-09-15
5395392559-0835PการตรวจสอบหลักBD20500000884สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเอกชัย 131บางบอน52020-09-152020-09-15
5405402559-0834PการตรวจสอบหลักBD20500000883สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเอกชัย 131บางบอน52020-09-152020-09-15
5415412559-0833PการตรวจสอบหลักBD20320000882สะพานข้ามคลองเคล็ด-ระบบสะพานเดี่ยวเคล็ดสุขุมวิท103 (ซอยอุดมสุข)ประเวศ52020-09-152020-09-15
5425422559-0832PการตรวจสอบหลักBD20160000881สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญอิสรภาพบางกอกใหญ่12020-09-152020-09-15
5435432559-0831PการตรวจสอบหลักBD20160000880สะพานเจริญพาศน์-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออิสรภาพบางกอกใหญ่12020-09-152020-09-15
5445442559-0830PการตรวจสอบหลักBD20230000879สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ-ระบบสะพานเดี่ยวภาษีเจริญอินทาปัจ(ซอยเพชรเกษม 69)หนองแขม22020-09-152020-09-15
5455452559-0829PการตรวจสอบหลักBD20230000878สะพานข้ามคลองบางแค-ระบบสะพานเดี่ยวบางแคอินทาปัจ(ซอยเพชรเกษม 69)หนองแขม42020-09-152020-09-15
5465462559-0828PการตรวจสอบหลักBD20230000877สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออินทาปัจ(ซอยเพชรเกษม 69)หนองแขม42020-09-152020-09-15
5475472559-0827PการตรวจสอบหลักBD20400000876สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออินทาปัจซอย 13บางแค12020-09-152020-09-15
5485482559-0826PการตรวจสอบหลักBD20190000875สะพานข้ามคลองลัดถมยา-ระบบสะพานเดี่ยวลัดถมยาอินทราวาสตลิ่งชัน52020-09-152020-09-15
5495492559-0825PการตรวจสอบหลักBD20160000874สะพานเนาวจำเนียร-ระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่อินทรพิทักษ์บางกอกใหญ่22020-09-152020-09-15
5505502559-0824PการตรวจสอบหลักBD20020000873สะพานเกษะโกมล-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรอำนวยสงครามดุสิต12020-09-152020-09-15
5515512559-0823PการตรวจสอบหลักBD20380000872สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวอาภาภิรมย์ลาดพร้าว52020-09-152020-09-15
5525522559-0822PการตรวจสอบหลักBD20330000871สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออาจณรงค์คลองเตย52020-09-152020-09-15
5535532559-0821PการตรวจสอบหลักBD20010000870สะพานข้ามคลองหลอดวัดเทพธิดาราม-ระบบสะพานเดี่ยวหลอดวัดเทพธิดารามอัษฏางค์พระนคร12020-09-152020-09-15
5545542559-0820PการตรวจสอบหลักBD20010000869สะพานข้ามคลองหลอดวัดราชบพิธ-ระบบสะพานเดี่ยวหลอดวัดราชบพิธอัษฎางค์พระนคร52020-09-152020-09-15
5555552559-0819PการตรวจสอบหลักBD20320000868สะพานข้ามคลองตะเข้ขบRTระบบสะพานเดี่ยวตะเข้ขบสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ32020-09-152020-09-15
5815812559-0783PการตรวจสอบหลักBD20030000828สะพานข้ามคลองลำโคล่-ระบบสะพานเดี่ยวลำโคล่อยู่วิทยาหนองจอก22020-09-152020-09-15
5565562559-0816PการตรวจสอบหลักBD20320000865สะพานข้ามคลองวัดกระทุ่มเสือปลาLTระบบสะพานเดี่ยววัดกระทุ่มเสือปลาสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ22020-09-152020-09-15
5575572559-0815PการตรวจสอบหลักBD20320000864สะพานข้ามคลองสองห้องRTระบบสะพานเดี่ยวสองห้องสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ52020-09-152020-09-15
5585582559-0814PการตรวจสอบหลักBD20320000863สะพานข้ามคลองสองห้องLTระบบสะพานเดี่ยวสองห้องสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ52020-09-152020-09-15
5595592559-0813PการตรวจสอบหลักBD20320000862สะพานข้ามคลองศาลาลอยRTระบบสะพานเดี่ยวศาลาลอยสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ22020-09-152020-09-15
5605602559-0812PการตรวจสอบหลักBD20320000861สะพานข้ามคลองศาลาลอยLTระบบสะพานเดี่ยวศาลาลอยสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)ประเวศ52020-09-152020-09-15
5615612559-0804PการตรวจสอบหลักBD20340000852สะพานข้ามคลองสวนอ้อย-ระบบสะพานเดี่ยวสวนอ้อยสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง52020-09-152020-09-15
5625622559-0803PการตรวจสอบหลักBD20340000851สะพานข้ามคลองบางนางจีน-ระบบสะพานเดี่ยวบางนางจีนสุขุมวิท77 (ซอยอ่อนนุช)สวนหลวง52020-09-152020-09-15
5635632559-0802PการตรวจสอบหลักBD20390000850สะพานมิตรสัมพันธ์ 2-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออโศกมนตรีวัฒนา52020-09-152020-09-15
5645642559-0801PการตรวจสอบหลักBD20260000849สะพานข้ามคลองนาซอง-ระบบสะพานเดี่ยวนาซองอโศก-ดินแดงดินแดง22020-09-152020-09-15
5655652559-0800PการตรวจสอบหลักBD20260000848สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออโศก-ดินแดงดินแดง22020-09-152020-09-15
5665662559-0798PการตรวจสอบหลักBD20260000844สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออโศก-ดินแดงดินแดง52020-09-152020-09-15
5675672559-0797PการตรวจสอบหลักBD20160000843สะพานอนุทินสวัสดิ์-ระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่อรุนอัมรินทร์บางกอกใหญ่22020-09-152020-09-15
5685682559-0796PการตรวจสอบหลักBD20150000842สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออรุณอัมรินทร์ธนบุรี52020-09-152020-09-15
5695692559-0795PการตรวจสอบหลักBD20150000841สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออรุณอัมรินทร์ธนบุรี52020-09-152020-09-15
5705702559-0794PการตรวจสอบหลักBD20160000840สะพานข้ามคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่52020-09-152020-09-15
5715712559-0793PการตรวจสอบหลักBD20160000839สะพานข้ามคลองบ้านหม้อ-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านหม้ออรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่52020-09-152020-09-15
5725722559-0792PการตรวจสอบหลักBD20160000838สะพานข้ามคลองวัดอรุณ-ระบบสะพานเดี่ยววัดอรุณอรุณอัมรินทร์บางกอกใหญ่52020-09-152020-09-15
5735732559-0791PการตรวจสอบหลักBD20200000837สะพานอรุณอัมรินทร์ (สะพานย่อย 2)-สะพานเดี่ยวของสะพานเชื่อมโยงบางกอกน้อยอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย32020-09-152020-09-15
5745742559-0790PการตรวจสอบหลักBD20200000836สะพานอรุณอัมรินทร์ (สะพานย่อย 1)-สะพานเดี่ยวของสะพานเชื่อมโยงบางกอกน้อยอรุณอัมริทร์บางกอกน้อย22020-09-152020-09-15
5755752559-0789PการตรวจสอบหลักBD20200000835สะพานอรุณอัมรินทร์(สะพานหลัก)-สะพานเดี่ยวของสะพานเชื่อมโยงบางกอกน้อยอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย22020-09-152020-09-15
5765762559-0788PการตรวจสอบหลักBD20250000834สะพานบางยี่ขันRTระบบสะพานเดี่ยวบางยี่ขันอรุณอัมรินทร์บางพลัด52020-09-152020-09-15
5775772559-0787PการตรวจสอบหลักBD20250000833สะพานบางยี่ขันLTระบบสะพานเดี่ยวบางยี่ขันอรุณอัมรินทร์บางพลัด52020-09-152020-09-15
5785782559-0786PการตรวจสอบหลักBD20200000832สะพานข้ามคลองวัดระฆัง-ระบบสะพานเดี่ยววัดระฆังอรุณอัมรินทร์บางกอกน้อย52020-09-152020-09-15
5795792559-0785PการตรวจสอบหลักBD20030000831สะพานข้ามคลองลำสลิดทอง-ระบบสะพานเดี่ยวลำสลิดทองอยู่วิทยาหนองจอก12020-09-152020-09-15
5805802559-0784PการตรวจสอบหลักBD20030000829สะพานข้ามคลองสอง-ระบบสะพานเดี่ยวสองอยู่วิทยาหนองจอก22020-09-152020-09-15
5825822559-0782PการตรวจสอบหลักBD20030000827สะพานข้ามคลองแมะดำ-ระบบสะพานเดี่ยวแมะดำอยู่วิทยาหนองจอก52020-09-152020-09-15
5835832559-0781PการตรวจสอบหลักBD20380000826สะพานข้ามคลองตาเริง-ระบบสะพานเดี่ยวตาเริงอยู่เย็นลาดพร้าว52020-09-152020-09-15
5845842559-0780PการตรวจสอบหลักBD20350000825สะพานข้ามคลองตาสุก-ระบบสะพานเดี่ยวตาสุกอนามัยงามเจริญจอมทอง32020-09-152020-09-15
5855852559-0779PการตรวจสอบหลักBD20350000824สะพานข้ามคลองตายง-ระบบสะพานเดี่ยวตายงอนามัยงามเจริญจอมทอง22020-09-152020-09-15
5865862559-0778PการตรวจสอบหลักBD20350000823สะพานข้ามคลองบ้านตาทอด-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านตาทอดอนามัยงามเจริญจอมทอง42020-09-152020-09-15
5875872559-0777PการตรวจสอบหลักBD20350000822สะพานข้ามคลองตารุ่ง-ระบบสะพานเดี่ยวตารุ่งอนามัยงามเจริญจอมทอง52020-09-152020-09-15
5885882559-0776PการตรวจสอบหลักBD20350000821สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออนามัยงามเจริญจอมทอง42020-09-152020-09-15
5895892559-0775PการตรวจสอบหลักBD20350000820สะพานข้ามคลองตาเปล่ง-ระบบสะพานเดี่ยวตาเปล่งอนามัยงามเจริญจอมทอง32020-09-152020-09-15
5905902559-0774PการตรวจสอบหลักBD20210000819สะพานข้ามคลองนา-ระบบสะพานเดี่ยวนาอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน12020-09-152020-09-15
5915912559-0773PการตรวจสอบหลักBD20210000818สะพานข้ามคลองรางสะแก-ระบบสะพานเดี่ยวรางสะแกอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน52020-09-152020-09-15
5925922559-0772PการตรวจสอบหลักBD20210000817สะพานข้ามคลองบุญสุข-ระบบสะพานเดี่ยวบุญสุขอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน32020-09-152020-09-15
5935932559-0771PการตรวจสอบหลักBD20210000816สะพานข้ามคลองรางโพธิ์-ระบบสะพานเดี่ยวรางโพธิ์อนามัยงามเจริญบางขุนเทียน52020-09-152020-09-15
5945942559-0770PการตรวจสอบหลักBD20210000815สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออนามัยงามเจริญบางขุนเทียน22020-09-152020-09-15
5955952559-0769PการตรวจสอบหลักBD20210000814สะพานข้ามคลองศาลเจ้า-ระบบสะพานเดี่ยวศาลเจ้าอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน22020-09-152020-09-15
5965962559-0768PการตรวจสอบหลักBD20210000813สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่ออนามัยงามเจริญบางขุนเทียน32020-09-152020-09-15
5975972559-0767PการตรวจสอบหลักBD20210000812สะพานข้ามคลองศาลเจ้า-ระบบสะพานเดี่ยวศาลเจ้าอนามัยงามเจริญบางขุนเทียน32020-09-152020-09-15
5985982559-0766PการตรวจสอบหลักBD20210000811สะพานข้ามคลองนายโอ๋-ระบบสะพานเดี่ยวนายโอ๋อนามัยงามเจริญบางขุนเทียน22020-09-152020-09-15
5995992559-0765PการตรวจสอบหลักBD20020000810สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมหลานหลวงดุสิต42020-09-152020-09-15
6006002559-0764PการตรวจสอบหลักBD20110000809สะพานคลองกาหลงRTระบบสะพานเดี่ยวกาหลงหลวงแพ่งลาดกระบัง52020-09-152020-09-15
8006012559-0763PการตรวจสอบหลักBD20110000808สะพานคลองกาหลงLTระบบสะพานเดี่ยวกาหลงหลวงแพ่งลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
8016022559-0762PการตรวจสอบหลักBD20110000807สะพานคลองพระยาเพชรRTระบบสะพานเดี่ยวพระยาเพชรหลวงแพ่งลาดกระบัง42020-10-152020-10-15
8026032559-0761PการตรวจสอบหลักBD20110000806สะพานคลองพระยาเพชรLTระบบสะพานเดี่ยวพระยาเพชรหลวงแพ่งลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
8036042559-0760PการตรวจสอบหลักBD20110000805สะพานคลองทับยาวRTระบบสะพานเดี่ยวทับยาวหลวงแพ่งลาดกระบัง52020-10-152020-10-15
8046052559-0759PการตรวจสอบหลักBD20110000804สะพานคลองทับยาวLTระบบสะพานเดี่ยวทับยาวหลวงแพ่งลาดกระบัง32020-10-152020-10-15
8056062559-0758PการตรวจสอบหลักBD20010000803สะพานระพีพัฒนภาค-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงหลวงพระนคร52020-10-152020-10-15
8066072559-0757PการตรวจสอบหลักBD20230000802สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อหนองแขมวัด - ศรีนวลหนองแขม52020-10-152020-10-15
8076082559-0756PการตรวจสอบหลักBD20460000801สะพานคลองสองตะวันตกRTระบบสะพานเดี่ยวสองตะวันตกหทัยราษฎร์คลองสามวา52020-10-152020-10-15
8086092559-0755PการตรวจสอบหลักBD20460000800สะพานคลองสองตะวันตกLTระบบสะพานเดี่ยวสองตะวันตกหทัยราษฎร์คลองสามวา52020-10-152020-10-15
8096102559-0754PการตรวจสอบหลักBD20460000799สะพานคลองหนึ่งตะวันตกRTระบบสะพานเดี่ยวหนึ่งตะวันตกหทัยราษฎร์คลองสามวา42020-10-152020-10-15
8106112559-0753PการตรวจสอบหลักBD20460000798สะพานคลองหนึ่งตะวันตกLTระบบสะพานเดี่ยวหนึ่งตะวันตกหทัยราษฎร์คลองสามวา42020-10-152020-10-15
8116122559-0752PการตรวจสอบหลักBD20460000797สะพานคลองสี่ตะวันตก-ระบบสะพานเดี่ยวสี่ตะวันตกหทัยราษฎร์คลองสามวา52020-10-152020-10-15
8126132559-0751PการตรวจสอบหลักBD20460000796สะพานคลองสามตะวันตก-ระบบสะพานเดี่ยวสามตะวันตกหทัยราษฎร์คลองสามวา22020-10-152020-10-15
8136142559-0750PการตรวจสอบหลักBD20460000795สะพานคลองลำแบน-ระบบสะพานเดี่ยวลำแบนหทัยราษฎร์คลองสามวา42020-10-152020-10-15
8146152559-0749PการตรวจสอบหลักBD20460000794สะพานข้ามคลองสามวา-ระบบสะพานเดี่ยวสามวาหทัยมิตรคลองสามวา12020-10-152020-10-15
8156162559-0748PการตรวจสอบหลักBD20210000793สะพานข้ามคลองสนามชัย-ระบบสะพานเดี่ยวสนามชัยแสมดำบางขุนเทียน22020-10-152020-10-15
8166172559-0747PการตรวจสอบหลักBD20210000792สะพานข้ามคลองแสมดำ-ระบบสะพานเดี่ยวแสมดำแสมดำบางขุนเทียน52020-10-152020-10-15
8176182559-0739PการตรวจสอบหลักBD20060000784สะพานข้ามคลองลำพังพวย-ระบบสะพานเดี่ยวลำพังพวยเสรีไทยบางกะปิ12020-10-152020-10-15
8186192559-0738PการตรวจสอบหลักBD20300000783สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวเสนานิคมจตุจักร12020-10-152020-10-15
8196202559-0737PการตรวจสอบหลักBD20040000782สะพานข้ามคลองหัวลำโพงเก่า-ระบบสะพานเดี่ยวหัวลำโพงเก่าสุรวงศ์บางรัก52020-10-152020-10-15
8206212559-0736PการตรวจสอบหลักBD20170000781สะพานข้ามคลองลาดพร้าว-ระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวสุทธิสารวินิจฉัยห้วยขวาง22020-10-152020-10-15
8216222559-0735PการตรวจสอบหลักBD20270000780สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุคนธสวัสด์บึงกุ่ม52020-10-152020-10-15
8226232559-0734PการตรวจสอบหลักBD20380000779สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว52020-10-152020-10-15
8236242559-0733PการตรวจสอบหลักBD20020000778สะพานสุโขทัย-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรสุโขทัยดุสิต42020-10-152020-10-15
8246252559-0732PการตรวจสอบหลักBD20470000777สะพานข้ามคลองบางนาRTระบบสะพานเดี่ยวบางนาสุขุมวิทบางนา52020-10-152020-10-15
8256262559-0731PการตรวจสอบหลักBD20470000776สะพานข้ามคลองบางนาLTระบบสะพานเดี่ยวบางนาสุขุมวิทบางนา52020-10-152020-10-15
8266272559-0730PการตรวจสอบหลักBD20390000775สะพานข้ามคลองพระโขนงRTระบบสะพานเดี่ยวพระโขนงสุขุมวิทวัฒนา52020-10-152020-10-15
8276282559-0729PการตรวจสอบหลักBD20390000774สะพานข้ามคลองพระโขนงLTระบบสะพานเดี่ยวพระโขนงสุขุมวิทวัฒนา22020-10-152020-10-15
8286292559-0728PการตรวจสอบหลักBD20090000773สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุขุมวิท 101พระโขนง52020-10-152020-10-15
8296302559-0726PการตรวจสอบหลักBD20330000771สะพานข้ามคลองบางจาก-ระบบสะพานเดี่ยวบางจากสุขุมวิท 50คลองเตย22020-10-152020-10-15
8306312559-0725PการตรวจสอบหลักBD20330000770สะพานข้ามคลองคาง-ระบบสะพานเดี่ยวคางสุขุมวิท50(ซ.เกษมสุวรรณ)คลองเตย52020-10-152020-10-15
8316322559-0724PการตรวจสอบหลักBD20050000769สะพานข้ามคลองบัว-ระบบสะพานเดี่ยวบัวสุขาภิบาล5บางเขน52020-10-152020-10-15
8326332559-0723PการตรวจสอบหลักBD20320000768สะพานข้ามคลองขันแตก-ระบบสะพานเดี่ยวขันแตกสุขาภิบาล 2ประเวศ52020-10-152020-10-15
8336342559-0722PการตรวจสอบหลักBD27240000767สะพานข้ามคลองแจงร้อน-ระบบสะพานเดี่ยวแจงร้อนสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ52020-10-152020-10-15
8346352559-0721PการตรวจสอบหลักBD27240000766สะพานข้ามคลองราษฏร์บูรณะRTระบบสะพานเดี่ยวราษฏร์บูรณะสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ52020-10-152020-10-15
8356362559-0720PการตรวจสอบหลักBD27240000765สะพานข้ามคลองราษฏร์บูรณะLTระบบสะพานเดี่ยวราษฏร์บูรณะสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ52020-10-152020-10-15
8366372559-0719PการตรวจสอบหลักBD27240000764สะพานข้ามคลองบางปะกอก-ระบบสะพานเดี่ยวบางปะกอกสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
8376382559-0718PการตรวจสอบหลักBD27240000763สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
8386392559-0717PการตรวจสอบหลักBD20350000762สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสุขสวัสดิ์จอมทอง52020-10-152020-10-15
8396402559-0716PการตรวจสอบหลักBD20100000761สะพานข้ามคลองเจ็ก-ระบบสะพานเดี่ยวเจ็กสีหบุรานุกิจมีนบุรี22020-10-152020-10-15
8406412559-0715PการตรวจสอบหลักBD20250000760สะพานข้ามคลองบางบำหรุRTระบบสะพานเดี่ยวบางบำหรุสิรินธรบางพลัด52020-10-152020-10-15
8416422559-0714PการตรวจสอบหลักBD20250000759สะพานข้ามคลองบางบำหรุLTระบบสะพานเดี่ยวบางบำหรุสิรินธรบางพลัด22020-10-152020-10-15
8426432559-0713PการตรวจสอบหลักBD20250000758สะพานข้ามคลองวัดพิกุลRTระบบสะพานเดี่ยววัดพิกุลสิรินธรบางพลัด52020-10-152020-10-15
8436442559-0712PการตรวจสอบหลักBD20250000757สะพานข้ามคลองวัดพิกุลLTระบบสะพานเดี่ยววัดพิกุลสิรินธรบางพลัด52020-10-152020-10-15
8446452559-0711PการตรวจสอบหลักBD20250000756สะพานข้ามคลองบางบำหรุRTระบบสะพานเดี่ยวบางบำหรุสิรินธรบางพลัด52020-10-152020-10-15
8456462559-0710PการตรวจสอบหลักBD20250000755สะพานข้ามคลองบางบำหรุLTระบบสะพานเดี่ยวบางบำหรุสิรินธรบางพลัด52020-10-152020-10-15
8466472559-0709PการตรวจสอบหลักBD20420000754สะพานสายไหมหทัยราษฎร์-ระบบสะพานเดี่ยวพระยาสุเรนทร์สายไหมสายไหม52020-10-152020-10-15
8476482559-0708PการตรวจสอบหลักBD20420000753สะพานข้ามคลองลำหม้อแตก-ระบบสะพานเดี่ยวลำหม้อแตกสายไหมสายไหม22020-10-152020-10-15
8486492559-0707PการตรวจสอบหลักBD20420000752สะพานข้ามคลองสองRTระบบสะพานเดี่ยวสองสายไหมสายไหม22020-10-152020-10-15
8496502559-0705PการตรวจสอบหลักBD20010000750สะพานนรรัตน์สถาน-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงสามเสนพระนคร42020-10-152020-10-15
8506512559-0704PการตรวจสอบหลักBD20010000749สะพานเทเวศรนฤมิตร-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมสามเสนพระนคร42020-10-152020-10-15
8516522559-0702PการตรวจสอบหลักBD20460000747สะพานข้ามคลองหนึ่งตะวันตก-ระบบสะพานเดี่ยวหนึ่งตะวันตกสามวาคลองสามวา22020-10-152020-10-15
8526532559-0701PการตรวจสอบหลักBD20120000746สะพานข้ามคลองวัดดอกไม้-ระบบสะพานเดี่ยววัดดอกไม้ถนนประดู่1ยานนาวา52020-10-152020-10-15
8536542559-0700PการตรวจสอบหลักBD20120000745สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อถนนประดู่1ยานนาวา12020-10-152020-10-15
8546552559-0699PการตรวจสอบหลักBD20120000744สะพานข้ามคลองเสาหิน-ระบบสะพานเดี่ยวเสาหินถนนประดู่1ยานนาวา52020-10-152020-10-15
8556562559-0698PการตรวจสอบหลักBD20030000743สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสังฆะสันติสุขหนองจอก52020-10-152020-10-15
8566572559-0697PการตรวจสอบหลักBD20030000742สะพานข้ามคลองบึงนายรุ่ง-ระบบสะพานเดี่ยวบึงนายรุ่งสังฆสันติสุขหนองจอก32020-10-152020-10-15
8576582559-0696PการตรวจสอบหลักBD20030000741สะพานข้ามคลองหลวงณรงค์-ระบบสะพานเดี่ยวหลวงณรงค์สังฆสันติสุขหนองจอก22020-10-152020-10-15
8586592559-0695PการตรวจสอบหลักBD20030000740สะพานข้ามคลองลำปลาทิว-ระบบสะพานเดี่ยวคลองลำปลาทิวสังฆสันติสุขหนองจอก52020-10-152020-10-15
8596602559-0694PการตรวจสอบหลักBD20340000739สะพานข้ามคลองควาย-ระบบสะพานเดี่ยวควายสวนหลวงสวนหลวง22020-10-152020-10-15
8606612559-0693PการตรวจสอบหลักBD27340000738สะพานข้ามคลองบ้านป่า-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านป่าพัฒนาการ 20สวนหลวง02020-10-152020-10-15
8616622559-0692PการตรวจสอบหลักBD20340000737สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสวนหลวงสวนหลวง52020-10-152020-10-15
8626632559-0691PการตรวจสอบหลักBD27340000736สะพานข้ามคลองบ้านป่า-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านป่าพัฒนาการ 30สวนหลวง22020-10-152020-10-15
8636642559-0690PการตรวจสอบหลักBD20340000735สะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง-ระบบสะพานเดี่ยวโอ่งอ่างสวนหลวงสวนหลวง22020-10-152020-10-15
8646652559-0689PการตรวจสอบหลักBD20340000734สะพานข้ามคลองพระโขนง-ระบบสะพานเดี่ยวพระโขนงสวนหลวงสวนหลวง52020-10-152020-10-15
8656662559-0688PการตรวจสอบหลักBD20360000732สะพานวัดสีกันRTระบบสะพานเดี่ยวประปาสรงประภาดอนเมือง52020-10-152020-10-15
8666672559-0687PการตรวจสอบหลักBD20360000731สะพานวัดสีกันLTระบบสะพานเดี่ยวประปาสรงประภาดอนเมือง52020-10-152020-10-15
8676682559-0686PการตรวจสอบหลักBD20360000730สะพานข้ามคลองเปรมประชากรRTระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรสรงประภาดอนเมือง52020-10-152020-10-15
8686692559-0685PการตรวจสอบหลักBD20210000729สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสมานมิตรพัฒนาบางขุนเทียน52020-10-152020-10-15
8696702559-0684PการตรวจสอบหลักBD20210000728สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสมานมิตรพัฒนาบางขุนเทียน32020-10-152020-10-15
8706712559-0683PการตรวจสอบหลักBD20210000727สะพานข้ามคลองน้อยอ้อ-ระบบสะพานเดี่ยวน้อยอ้อสมานมิตรพัฒนาบางขุนเทียน22020-10-152020-10-15
8716722559-0682PการตรวจสอบหลักBD20210000726สะพานข้ามคลองตาสุข-ระบบสะพานเดี่ยวตาสุขสมานมิตรพัฒนาบางขุนเทียน02020-10-152020-10-15
8726732559-0681PการตรวจสอบหลักBD20350000725สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสมานมิตรพัฒนาจอมทอง32020-10-152020-10-15
8736742559-0680PการตรวจสอบหลักBD20350000724สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อสมานมิตรพัฒนาจอมทอง22020-10-152020-10-15
8746752559-0679PการตรวจสอบหลักBD20350000721สะพานข้ามคลองดาวคะนองRTระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองสมเด็จพระเจ้าตากสินจอมทอง22020-10-152020-10-15
8756762559-0678PการตรวจสอบหลักBD20350000720สะพานข้ามคลองดาวคะนองLTระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองสมเด็จพระเจ้าตากสินจอมทอง32020-10-152020-10-15
8766772559-0677PการตรวจสอบหลักBD20150000719สะพานข้ามคลองบางสะแกRTระบบสะพานเดี่ยวบางสะแกสมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-10-152020-10-15
8776782559-0676PการตรวจสอบหลักBD20150000718สะพานข้ามคลองบางสะแกLTระบบสะพานเดี่ยวบางสะแกสมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-10-152020-10-15
8786792559-0675PการตรวจสอบหลักBD20150000717สะพานข้ามคลองสำเหร่RTระบบสะพานเดี่ยวสำเหร่สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-10-152020-10-15
8796802559-0674PการตรวจสอบหลักBD20150000716สะพานข้ามคลองสำเหร่LTระบบสะพานเดี่ยวสำเหร่สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี22020-10-152020-10-15
8806812559-0673PการตรวจสอบหลักBD20150000715สะพานข้ามคลองบางไส้ไก่RTระบบสะพานเดี่ยวบางไส้ไก่สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี12020-10-152020-10-15
8816822559-0672PการตรวจสอบหลักBD20150000714สะพานข้ามคลองบางไส้ไก่LTระบบสะพานเดี่ยวบางไส้ไก่สมเด็จพระเจ้าตากสินธนบุรี22020-10-152020-10-15
8826832559-0671PการตรวจสอบหลักBD20480000713สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา-ระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา52020-10-152020-10-15
8836842559-0670PการตรวจสอบหลักBD20480000712สะพานข้ามคลองซอย-ระบบสะพานเดี่ยวซอยศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา52020-10-152020-10-15
8846852559-0669PการตรวจสอบหลักBD20480000711สะพานข้ามคลองบางคูเวียง-ระบบสะพานเดี่ยวบางคูเวียงศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา12020-10-152020-10-15
8856862559-0668PการตรวจสอบหลักBD20480000710สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์-ระบบสะพานเดี่ยวขุนศรีบุรีรักษ์ศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา12020-10-152020-10-15
8866872559-0667PการตรวจสอบหลักBD20480000709สะพานข้ามคลองควาย-ระบบสะพานเดี่ยวควายศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนา52020-10-152020-10-15
8876882559-0666PการตรวจสอบหลักBD20350000708สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อศาลธนบุรีจอมทอง22020-10-152020-10-15
8886892559-0665PการตรวจสอบหลักBD20220000707สะพานข้ามคลองบางอ้าย-ระบบสะพานเดี่ยวบางอ้ายศาลธนบุรีภาษีเจริญ52020-10-152020-10-15
8896902559-0664PการตรวจสอบหลักBD20220000706สะพานข้ามคลองบางประทุน-ระบบสะพานเดี่ยวบางประทุนศาลธนบุรีภาษีเจริญ12020-10-152020-10-15
8906912559-0663PการตรวจสอบหลักBD20370000705สะพานเสาวนี-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อศรีอยุธยาราชเทวี52020-10-152020-10-15
8916922559-0662PการตรวจสอบหลักBD20020000704สะพานศรีอยุธยา-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรศรีอยุธยาดุสิต42020-10-152020-10-15
8926932559-0661PการตรวจสอบหลักBD20060000703สะพานข้ามคลองแสนแสบRTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบศรีบูรพาบางกะปิ12020-10-152020-10-15
8936942559-0659PการตรวจสอบหลักBD20060000701สะพานข้ามคลองลำพังพวย-ระบบสะพานเดี่ยวลำพังพวยศรีบรูพาบางกะปิ22020-10-152020-10-15
8946952559-0658PการตรวจสอบหลักBD20320000700สะพานข้ามคลองตาช้าง-ระบบสะพานเดี่ยวตาช้างศรีนครินทร์ประเวศ52020-10-152020-10-15
8956962559-0657PการตรวจสอบหลักBD20340000699สะพานข้ามคลองพระโขนงเก่า-ระบบสะพานเดี่ยวพระโขนงเก่าศรีนครินทร์สวนหลวง42020-10-152020-10-15
8966972559-0656PการตรวจสอบหลักBD20340000698สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์-ระบบสะพานเดี่ยวประเวศบุรีรมย์ศรีนครินทร์สวนหลวง22020-10-152020-10-15
8976982559-0655PการตรวจสอบหลักBD20340000697สะพานข้ามคลองโคกวัดRTระบบสะพานเดี่ยวโคกวัดศรีนครินทร์สวนหลวง42020-10-152020-10-15
11349352559-0397PการตรวจสอบหลักBD20020000435สะพานเทพหัสดิน-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนพิชัยดุสิต22020-11-152020-11-15
8986992559-0654PการตรวจสอบหลักBD20340000696สะพานข้ามคลองโคกวัดLTระบบสะพานเดี่ยวโคกวัดศรีนครินทร์สวนหลวง52020-10-152020-10-15
8997002559-0653PการตรวจสอบหลักBD20340000695สะพานข้ามคลองตาสาด-ระบบสะพานเดี่ยวตาสาดศรีนครินทร์สวนหลวง52020-10-152020-10-15
9007012559-0652PการตรวจสอบหลักBD20060000693สะพานข้ามคลองแสนแสบLTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบศรีนครินทร์บางกะปิ22020-10-152020-10-15
9017022559-0651PการตรวจสอบหลักBD20070000692สะพานวิทยุ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อวิทยุปทุมวัน22020-10-152020-10-15
9027032559-0650PการตรวจสอบหลักBD20420000691สะพานข้ามคลองท่าแร้ง-ระบบสะพานเดี่ยวท่าแร้งวัชรพลสายไหม12020-10-152020-10-15
9037042559-0649PการตรวจสอบหลักBD20050000690สะพานขามคลองจระเข้-ระบบสะพานเดี่ยวจระเข้วัชรพลบางเขน52020-10-152020-10-15
9047052559-0648PการตรวจสอบหลักBD20050000689สะพานข้ามคลองกูบแดง-ระบบสะพานเดี่ยวกูบแดงวัชรพลบางเขน52020-10-152020-10-15
9057062559-0647PการตรวจสอบหลักBD20200000688สะพานข้ามคลองบ้านขมิ้น-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านขมิ้นพรานนกบางกอกน้อย52020-10-152020-10-15
9067072559-0646PการตรวจสอบหลักBD20030000687สะพานข้ามคลองเจียรดับ-ระบบสะพานเดี่ยวเจียรดับเลียบวารีหนองจอก32020-10-152020-10-15
9077082559-0645PการตรวจสอบหลักBD20030000686สะพานข้ามคลองลำหินฝั่งใต้-ระบบสะพานเดี่ยวลำหินฝั่งใต้เลียบวารีหนองจอก42020-10-152020-10-15
9087092559-0644PการตรวจสอบหลักBD20100000685สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเลียบวารีมีนบุรี52020-10-152020-10-15
9097102559-0643PการตรวจสอบหลักBD20170000684สะพานข้ามคลองสามเสนLTระบบสะพานเดี่ยวสามเสนเพชรพระรามห้วยขวาง22020-10-152020-10-15
9107112559-0642PการตรวจสอบหลักBD20170000683สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพชรพระรามห้วยขวาง52020-10-152020-10-15
9117122559-0641PการตรวจสอบหลักBD20110000682สะพานข้ามคลองคลองมอญ-ระบบสะพานเดี่ยวมอญเลียบคลองมอญลาดกระบัง12020-10-152020-10-15
9127132559-0640PการตรวจสอบหลักBD20110000681สะพานข้ามคลองคลองลำปลาทิว-ระบบสะพานเดี่ยวลำปลาทิวเลียบคลองมอญลาดกระบัง12020-10-152020-10-15
9137142559-0639PการตรวจสอบหลักBD20230000680สะพานข้ามคลองมหาศร-ระบบสะพานเดี่ยวมหาศรเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือหนองแขม52020-10-152020-10-15
9147152559-0638PการตรวจสอบหลักBD20230000679สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา-ระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือหนองแขม22020-10-152020-10-15
9157162559-0637PการตรวจสอบหลักBD20230000678สะพานข้ามคลองตาปลั่ง-ระบบสะพานเดี่ยวตาปลั่งเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้หนองแขม12020-10-152020-10-15
9167172559-0636PการตรวจสอบหลักBD20230000677สะพานข้ามคลองหมื่นแช่ม-ระบบสะพานเดี่ยวหมื่นแช่มเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้หนองแขม52020-10-152020-10-15
9177182559-0635PการตรวจสอบหลักBD20230000676สะพานข้ามคลองศิริธร-ระบบสะพานเดี่ยวศิริธรเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้หนองแขม12020-10-152020-10-15
9187192559-0634PการตรวจสอบหลักBD20080000675สะพานนพวงษ์-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมเลียบคลองผดุงกรุงเกษมป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-10-152020-10-15
9197202559-0633PการตรวจสอบหลักBD20170000674สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพชรอุทัยห้วยขวาง12020-10-152020-10-15
9207212559-0632PการตรวจสอบหลักBD20180000673สะพานขัามคลองสมเด็จเจ้าพระยา-ระบบสะพานเดี่ยวสมเด็จเจ้าพระยาลาดหญ้าคลองสาน22020-10-152020-10-15
9217222559-0631PการตรวจสอบหลักBD20380000672สะพานข้ามคลองเสือน้อย-ระบบสะพานเดี่ยวเสือน้อยลาดพร้าววังหินลาดพร้าว52020-10-152020-10-15
9227232559-0630PการตรวจสอบหลักBD20170000671สะพานข้ามคลองลาดพร้าวRTระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวลาดพร้าวห้วยขวาง12020-10-152020-10-15
9237242559-0629PการตรวจสอบหลักBD20170000670สะพานข้ามคลองลาดพร้าวLTระบบสะพานเดี่ยวลาดพร้าวลาดพร้าวห้วยขวาง22020-10-152020-10-15
9247252559-0628PการตรวจสอบหลักBD20170000669สะพานข้ามคลองบางซื่อRTระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อลาดพร้าวห้วยขวาง12020-10-152020-10-15
9257262559-0627PการตรวจสอบหลักBD20170000668สะพานข้ามคลองบางซื่อLTระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อลาดพร้าวห้วยขวาง12020-10-152020-10-15
9267272559-0626PการตรวจสอบหลักBD20060000667สะพานข้ามคลองตาหนัง-ระบบสะพานเดี่ยวตาหนังลาดพร้าวบางกะปิ22020-10-152020-10-15
9277282559-0625PการตรวจสอบหลักBD20060000666สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 101บางกะปิ52020-10-152020-10-15
9287292559-0624PการตรวจสอบหลักBD20060000665สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 101บางกะปิ52020-10-152020-10-15
9297302559-0623PการตรวจสอบหลักBD20060000664สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดพร้าว 101บางกะปิ52020-10-152020-10-15
9307312559-0622PการตรวจสอบหลักBD20050000663สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อลาดปลาเค้าบางเขน22020-10-152020-10-15
9317322559-0621PการตรวจสอบหลักBD20110000662สะพานข้ามคลองหัวตะเข้RTระบบสะพานเดี่ยวหัวตะเข้ลาดกระบังลาดกระบัง12020-10-152020-10-15
9327332559-0620PการตรวจสอบหลักBD20110000661สะพานข้ามคลองหัวตะเข้LTระบบสะพานเดี่ยวหัวตะเข้ลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9337342559-0619PการตรวจสอบหลักBD20110000660สะพานข้ามคลองหนองปรือRTระบบสะพานเดี่ยวหนองปรือลาดกระบังลาดกระบัง12020-10-152020-10-15
9347352559-0618PการตรวจสอบหลักBD20110000659สะพานข้ามคลองหนองปรือLTระบบสะพานเดี่ยวหนองปรือลาดกระบังลาดกระบัง52020-10-152020-10-15
9357362559-0617PการตรวจสอบหลักBD20110000658สะพานข้ามคลองหนองคาRTระบบสะพานเดี่ยวหนองคาลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9367372559-0616PการตรวจสอบหลักBD20110000657สะพานข้ามคลองหนองคาLTระบบสะพานเดี่ยวหนองคาลาดกระบังลาดกระบัง12020-10-152020-10-15
9377382559-0615PการตรวจสอบหลักBD20110000656สะพานข้ามคลองหนองปรือ-ระบบสะพานเดี่ยวหนองปรือลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9387392559-0614PการตรวจสอบหลักBD20110000655สะพานข้ามคลองตระกร้าLTระบบสะพานเดี่ยวตระกร้าลาดกระบังลาดกระบัง42020-10-152020-10-15
9397402559-0613PการตรวจสอบหลักBD20110000654สะพานข้ามคลองตระกร้าRTระบบสะพานเดี่ยวตระกร้าลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9407412559-0612PการตรวจสอบหลักBD20110000653สะพานข้ามคลองลาดกระบังRTระบบสะพานเดี่ยวลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9417422559-0608PการตรวจสอบหลักBD20110000649สะพานข้ามคลองบัวเกาะRTระบบสะพานเดี่ยวบัวเกาะลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9427432559-0607PการตรวจสอบหลักBD20110000648สะพานข้ามคลองบัวเกาะLTระบบสะพานเดี่ยวบัวเกาะลาดกระบังลาดกระบัง22020-10-152020-10-15
9437442559-0606PการตรวจสอบหลักBD20320000647สะพานข้ามคลองตาพุกRTระบบสะพานเดี่ยวตาพุกลาดกระบังประเวศ12020-10-152020-10-15
9447452559-0605PการตรวจสอบหลักBD20320000646สะพานข้ามคลองตาพุกLTระบบสะพานเดี่ยวตาพุกลาดกระบังประเวศ12020-10-152020-10-15
9457462559-0604PการตรวจสอบหลักBD20500000645สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อซอยโรงเรียนบ้านนายเหรียญบางบอน52020-10-152020-10-15
9467472559-0603PการตรวจสอบหลักBD20100000644สะพานข้ามคลองบึงตาแล-ระบบสะพานเดี่ยวบึงตาแลราษฎร์อุทิศมีนบุรี52020-10-152020-10-15
9477482559-0602PการตรวจสอบหลักBD20100000643สะพานข้ามคลองบึงทรายกองดิน-ระบบสะพานเดี่ยวบึงทรายกองดินราษฎร์อุทิศมีนบุรี52020-10-152020-10-15
9487492559-0601PการตรวจสอบหลักBD20100000642สะพานข้ามคลองลำรางตาแล-ระบบสะพานเดี่ยวลำรางตาแลราษฎร์อุทิศมีนบุรี52020-10-152020-10-15
9497502559-0600PการตรวจสอบหลักBD20100000641สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อราษฎร์อุทิศมีนบุรี12020-10-152020-10-15
9507512559-0599PการตรวจสอบหลักBD20100000640สะพานข้ามคลองพระราชดำริ-ระบบสะพานเดี่ยวพระราชดำริราษฎร์อุทิศมีนบุรี42020-10-152020-10-15
9517522559-0598PการตรวจสอบหลักBD20100000639สะพานข้ามคลองตะโหนด-ระบบสะพานเดี่ยวตะโหนดราษฎร์อุทิศมีนบุรี22020-10-152020-10-15
9527532559-0597PการตรวจสอบหลักBD20240000638สะพานข้ามคลองแจงร้อน-ระบบสะพานเดี่ยวแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ42020-10-152020-10-15
9537542559-0596PการตรวจสอบหลักBD20240000637สะพานราษฎร์บูรณะ ๕RTระบบสะพานเดี่ยวแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
9547552559-0595PการตรวจสอบหลักBD20240000636สะพานราษฎร์บูรณะ ๕LTระบบสะพานเดี่ยวแจงร้อนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
9557562559-0593PการตรวจสอบหลักBD20240000634สะพานราษฎร์บูรณะ ๔RTระบบสะพานเดี่ยวบางบูนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
9567572559-0592PการตรวจสอบหลักBD20240000633สะพานราษฎร์บูรณะ ๔LTระบบสะพานเดี่ยวบางบูนราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ42020-10-152020-10-15
9577582559-0591PการตรวจสอบหลักBD20240000632สะพานราษฎร์บูรณะ ๓RTระบบสะพานเดี่ยวราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
9587592559-0589PการตรวจสอบหลักBD20240000630สะพานราษฎร์บูรณะ ๓LTระบบสะพานเดี่ยวราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
9597602559-0588PการตรวจสอบหลักBD20240000629สะพานข้ามคลองบางปะกอกRTระบบสะพานเดี่ยวบางปะกอกราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ32020-10-152020-10-15
9607612559-0587PการตรวจสอบหลักBD20240000628สะพานข้ามคลองบางปะกอกLTระบบสะพานเดี่ยวบางปะกอกราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ52020-10-152020-10-15
9617622559-0586PการตรวจสอบหลักBD20240000627สะพานบางปะแก้วRTระบบสะพานเดี่ยวบางปะแก้วราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ22020-10-152020-10-15
9627632559-0585PการตรวจสอบหลักBD20240000626สะพานบางปะแก้วLTระบบสะพานเดี่ยวบางปะแก้วราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ12020-10-152020-10-15
9637642559-0584PการตรวจสอบหลักBD20240000625สะพานข้ามคลองดาวคะนอง-ระบบสะพานเดี่ยวดาวคะนองราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ12020-10-152020-10-15
9647652559-0583PการตรวจสอบหลักBD20270000624สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรามอินทรา 40บึงกุ่ม52020-10-152020-10-15
9657662559-0582PการตรวจสอบหลักBD20060000623สะพานข้ามคลองกะจะ-ระบบสะพานเดี่ยวกะจะรามคำแหงบางกะปิ22020-10-152020-10-15
9667672559-0581PการตรวจสอบหลักBD20060000622สะพานข้ามคลองบ้านม้า 2RTระบบสะพานเดี่ยวบ้านม้า 2รามคำแหงบางกะปิ22020-10-152020-10-15
9677682559-0580PการตรวจสอบหลักBD20060000621สะพานข้ามคลองบ้านม้า 2LTระบบสะพานเดี่ยวบ้านม้า 2รามคำแหงบางกะปิ22020-10-152020-10-15
9687692559-0579PการตรวจสอบหลักBD20060000620สะพานข้ามคลองวัดศรีบุญเรืองRTระบบสะพานเดี่ยววัดศรีบุญเรืองรามคำแหงบางกะปิ22020-10-152020-10-15
9697702559-0578PการตรวจสอบหลักBD20060000619สะพานข้ามคลองวัดศรีบุญเรืองLTระบบสะพานเดี่ยววัดศรีบุญเรืองรามคำแหงบางกะปิ22020-10-152020-10-15
9707712559-0577PการตรวจสอบหลักBD20060000618สะพานข้ามคลองบ้านม้า-ระบบสะพานเดี่ยวบ้านม้ารามคำแหงบางกะปิ52020-10-152020-10-15
9717722559-0576PการตรวจสอบหลักBD20060000617สะพานมิตรมหาดไทย-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบรามคำแหง 65บางกะปิ22020-10-152020-10-15
9727732559-0574PการตรวจสอบหลักBD27060000615สะพานข้ามคลองจิกRTระบบสะพานเดี่ยวจิกรามคำแหง24บางกะปิ52020-10-152020-10-15
9737742559-0573PการตรวจสอบหลักBD27060000614สะพานข้ามคลองจิกLTระบบสะพานเดี่ยวจิกรามคำแหง24บางกะปิ52020-10-152020-10-15
9747752559-0572PการตรวจสอบหลักBD20440000613สะพานข้ามคลองหลอแหลRTระบบสะพานเดี่ยวหลอแหลรามคำแหงสะพานสูง22020-10-152020-10-15
9757762559-0571PการตรวจสอบหลักBD20440000612สะพานข้ามคลองหลอแหลLTระบบสะพานเดี่ยวหลอแหลรามคำแหงสะพานสูง22020-10-152020-10-15
9767772559-0570PการตรวจสอบหลักBD20440000611สะพานข้ามคลองสะพานสูงRTระบบสะพานเดี่ยวสะพานสูงรามคำแหงสะพานสูง52020-10-152020-10-15
9777782559-0568PการตรวจสอบหลักBD20440000609สะพานข้ามคลองสะพานสูงLTระบบสะพานเดี่ยวสะพานสูงรามคำแหงสะพานสูง52020-10-152020-10-15
9787792559-0567PการตรวจสอบหลักBD20100000608สะพานข้ามคลองบางชันRTระบบสะพานเดี่ยวบางชันรามคำแหงมีนบุรี12020-10-152020-10-15
9797802559-0566PการตรวจสอบหลักBD20100000607สะพานข้ามคลองบางชันLTระบบสะพานเดี่ยวบางชันรามคำแหงมีนบุรี22020-10-152020-10-15
9807812559-0565PการตรวจสอบหลักBD20440000606สะพานข้ามคลองเจ็กLT-MRระบบสะพานเดี่ยวเจ็กรามคำแหงสะพานสูง42020-10-152020-10-15
9817822559-0564PการตรวจสอบหลักBD20440000605สะพานข้ามคลองเจ็กRT-FR2ระบบสะพานเดี่ยวเจ็กรามคำแหงสะพานสูง42020-10-152020-10-15
9827832559-0563PการตรวจสอบหลักBD20440000604สะพานข้ามคลองเจ็กLT-FR2ระบบสะพานเดี่ยวเจ็กรามคำแหงสะพานสูง52020-10-152020-10-15
9837842559-0562PการตรวจสอบหลักBD20440000603สะพานข้ามคลองเจ็กLT-FRระบบสะพานเดี่ยวเจ็กรามคำแหงสะพานสูง52020-10-152020-10-15
9847852559-0561PการตรวจสอบหลักBD20100000602สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรามคำแหงมีนบุรี52020-10-152020-10-15
9857862559-0560PการตรวจสอบหลักBD20100000601สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรามคำแหงมีนบุรี52020-10-152020-10-15
9867872559-0559PการตรวจสอบหลักBD20010000598สะพานวิศสุกรรมนฤมาณ-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมราชสีมาพระนคร22020-10-152020-10-15
9877882559-0558PการตรวจสอบหลักBD20020000597สะพานข้ามคลองสามเสน-ระบบสะพานเดี่ยวสามเสนราชสีมาดุสิต22020-10-152020-10-15
9887892559-0557PการตรวจสอบหลักBD20020000596สะพานอุภัยเจษฎุทิศ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อราชวิถีดุสิต52020-10-152020-10-15
9897902559-0556PการตรวจสอบหลักBD20020000595สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรราชวิถีดุสิต42020-10-152020-10-15
9907912559-0555PการตรวจสอบหลักBD20400000594สะพานข้ามคลองราชมนตรี-ระบบสะพานเดี่ยวราชมนตรีราชมนตรีบางแค22020-10-152020-10-15
9917922559-0554PการตรวจสอบหลักBD20400000593สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวบางแวกราชมนตรีบางแค52020-10-152020-10-15
9927932559-0553PการตรวจสอบหลักBD20400000592สะพานข้ามคลองบางแวก-ระบบสะพานเดี่ยวบางแวกราชมนตรีบางแค52020-10-152020-10-15
9937942559-0552PการตรวจสอบหลักBD20400000591สะพานข้ามคลองครูเสงี่ยม-ระบบสะพานเดี่ยวครูเสงี่ยมราชมนตรีบางแค32020-10-152020-10-15
9947952559-0551PการตรวจสอบหลักBD20400000590สะพานข้ามคลองยายเพิ่ม-ระบบสะพานเดี่ยวยายเพิ่มราชมนตรีบางแค32020-10-152020-10-15
9957962559-0550PการตรวจสอบหลักBD20400000589สะพานข้ามคลองนางเต็ม-ระบบสะพานเดี่ยวนางเต็มราชมนตรีบางแค32020-10-152020-10-15
9967972559-0549PการตรวจสอบหลักBD20400000588สะพานข้ามคลองลุงป้อ-ระบบสะพานเดี่ยวลุงป้อราชมนตรีบางแค22020-10-152020-10-15
9977982559-0548PการตรวจสอบหลักBD20400000587สะพานข้ามคลองนายอี-ระบบสะพานเดี่ยวนายอีราชมนตรีบางแค52020-10-152020-10-15
9987992559-0547PการตรวจสอบหลักBD20400000586สะพานข้ามคลองลุงตุ๋ย-ระบบสะพานเดี่ยวลุงตุ๋ยราชมนตรีบางแค52020-10-152020-10-15
9998002559-0546PการตรวจสอบหลักBD20400000585สะพานข้ามคลองครูบุญส่ง-ระบบสะพานเดี่ยวครูบุญส่งราชมนตรีบางแค22020-10-152020-10-15
10008012559-0545PการตรวจสอบหลักBD20010000584สะพานปีกุน-ระบบสะพานเดี่ยวเมืองคูเมืองเดิมราชบพิธพระนคร52020-11-152020-11-15
10018022559-0544PการตรวจสอบหลักBD20070000583สะพานเฉลิมโลก-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบราชดำริปทุมวัน52020-11-152020-11-15
10028032559-0543PการตรวจสอบหลักBD20010000582สะพานผ่านฟ้าลีลาศ-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงราชดำเนินนอกพระนคร52020-11-152020-11-15
10038042559-0542PการตรวจสอบหลักBD20020000581สะพานมัฆวานรังสรรค์RT-FRระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมราชดำเนินนอกดุสิต52020-11-152020-11-15
10048052559-0541PการตรวจสอบหลักBD20020000580สะพานมัฆวานรังสรรค์MRระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมราชดำเนินนอกดุสิต52020-11-152020-11-15
10058062559-0540PการตรวจสอบหลักBD20020000579สะพานมัฆวานรังสรรค์LT-FRระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมราชดำเนินนอกดุสิต52020-11-152020-11-15
10068072559-0539PการตรวจสอบหลักBD20010000578สะพานผ่านพิภพลีลา-ระบบสะพานเดี่ยวคูเมืองเดิมราชดำเนินกลางพระนคร52020-11-152020-11-15
10078082559-0538PการตรวจสอบหลักBD20500000577สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรางโพธิ์บางบอน22020-11-152020-11-15
10088092559-0537PการตรวจสอบหลักBD20170000576สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกห้วยขวาง32020-11-152020-11-15
10098102559-0536PการตรวจสอบหลักBD20170000575สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกห้วยขวาง32020-11-152020-11-15
10108112559-0535PการตรวจสอบหลักBD20170000574สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกห้วยขวาง32020-11-152020-11-15
10118122559-0534PการตรวจสอบหลักBD20170000573สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกห้วยขวาง52020-11-152020-11-15
10128132559-0532PการตรวจสอบหลักBD20170000571สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
10138142559-0531PการตรวจสอบหลักBD20150000570สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่RTระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่รัชดาภิเษกธนบุรี32020-11-152020-11-15
10148152559-0530PการตรวจสอบหลักBD20150000569สะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่LTระบบสะพานเดี่ยวบางกอกใหญ่รัชดาภิเษกธนบุรี52020-11-152020-11-15
10158162559-0529PการตรวจสอบหลักBD20150000568สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกธนบุรี52020-11-152020-11-15
10168172559-0528PการตรวจสอบหลักBD20150000567สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกธนบุรี52020-11-152020-11-15
10178182559-0526PการตรวจสอบหลักBD20150000565สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกธนบุรี22020-11-152020-11-15
10188192559-0525PการตรวจสอบหลักBD20150000564สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกธนบุรี32020-11-152020-11-15
10198202559-0524PการตรวจสอบหลักBD20150000563สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อรัชดาภิเษกธนบุรี22020-11-152020-11-15
10208212559-0523PการตรวจสอบหลักBD20290000562สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปารัชดาภิเษกบางซื่อ52020-11-152020-11-15
10218222559-0519PการตรวจสอบหลักBD20110000558สะพานข้ามคลองลำชะร่า-ระบบสะพานเดี่ยวลำชะร่าร่วมพัฒนาลาดกระบัง12020-11-152020-11-15
10228232559-0518PการตรวจสอบหลักBD20110000557สะพานข้ามคลองประเวศน์บุรีรมย์-ระบบสะพานเดี่ยวประเวศน์บุรีรมย์ร่วมพัฒนาลาดกระบัง22020-11-152020-11-15
10238242559-0517PการตรวจสอบหลักBD20400000556สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อร่มไทรบางแค22020-11-152020-11-15
10248252559-0516PการตรวจสอบหลักBD20110000555สะพานข้ามคลองหนึ่ง-ระบบสะพานเดี่ยวหนึ่งร่มเกล้า1ลาดกระบัง22020-11-152020-11-15
10258262559-0515PการตรวจสอบหลักBD20110000554สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อร่มเกล้า1ลาดกระบัง52020-11-152020-11-15
10268272559-0514PการตรวจสอบหลักBD20060000553สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อโยธินพัตนาบางกะปิ52020-11-152020-11-15
10278282559-0513PการตรวจสอบหลักBD20010000552สะพานภาณุพันธุ์-ระบบสะพานเดี่ยวรอบกรุงเยาวราชพระนคร22020-11-152020-11-15
10288292559-0512PการตรวจสอบหลักBD20140000551สะพานข้ามคลองประปา-ระบบสะพานเดี่ยวประปาย่านสินค้าพหลโยธินพญาไท52020-11-152020-11-15
10298302559-0511PการตรวจสอบหลักBD20140000550สะพานข้ามคลองบางซื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวบางซือย่านสินค้าพหลโยธินพญาไท52020-11-152020-11-15
10308312559-0509PการตรวจสอบหลักBD20460000548สะพานข้ามคลองแปด-ระบบสะพานเดี่ยวแปดไมตรีจิตคลองสามวา22020-11-152020-11-15
10318322559-0508PการตรวจสอบหลักBD20460000547สะพานข้ามคลองลำกระดาน2RTระบบสะพานเดี่ยวลำกระดาน2ไมตรีจิตคลองสามวา42020-11-152020-11-15
10328332559-0507PการตรวจสอบหลักBD20460000546สะพานข้ามคลองลำกระดาน2LTระบบสะพานเดี่ยวลำกระดาน2ไมตรีจิตคลองสามวา22020-11-152020-11-15
10338342559-0506PการตรวจสอบหลักBD20100000545สะพานข้ามคลองแสนแสบRTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบมีนพัฒนามีนบุรี52020-11-152020-11-15
10348352559-0505PการตรวจสอบหลักBD20100000544สะพานข้ามคลองแสนแสบLTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบมีนพัฒนามีนบุรี52020-11-152020-11-15
10358362559-0504PการตรวจสอบหลักBD20030000543สะพานสุวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (จุฬาราชมนตรี)RTระบบสะพานเดี่ยวลำต้นกล้วยมิตรไมตรีหนองจอก42020-11-152020-11-15
10368372559-0503PการตรวจสอบหลักBD20030000542สะพานสุวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (จุฬาราชมนตรี)LTระบบสะพานเดี่ยวลำต้นกล้วยมิตรไมตรีหนองจอก22020-11-152020-11-15
10378382559-0502PการตรวจสอบหลักBD20030000541สะพานข้ามคลองลำรางวีหนวด-ระบบสะพานเดี่ยวลำรางวีหนวดมิตรไมตรีหนองจอก12020-11-152020-11-15
10388392559-0501PการตรวจสอบหลักBD20030000540สะพานข้ามคลองไผ่ดำ-ระบบสะพานเดี่ยวไผ่ดำมิตรไมตรีหนองจอก12020-11-152020-11-15
10398402559-0500PการตรวจสอบหลักBD20030000539สะพานข้ามคลองลำเจดีย์-ระบบสะพานเดี่ยวลำเจดีย์มิตรไมตรีหนองจอก12020-11-152020-11-15
10408412559-0499PการตรวจสอบหลักBD20030000538สะพานข้ามคลองบึงเขมร-ระบบสะพานเดี่ยวบึงเขมรมิตรไมตรีหนองจอก42020-11-152020-11-15
10418422559-0498PการตรวจสอบหลักBD20030000537สะพานข้ามคลองบึงแตงโม-ระบบสะพานเดี่ยวบึงแตงโมมิตรไมตรีหนองจอก42020-11-152020-11-15
10428432559-0497PการตรวจสอบหลักBD20030000536สะพานข้ามคลองหวังโต-ระบบสะพานเดี่ยวหวังโตมิตรไมตรีหนองจอก22020-11-152020-11-15
10438442559-0496PการตรวจสอบหลักBD20030000535สะพานข้ามคลองลำหิน-ระบบสะพานเดี่ยวลำหินมิตรไมตรีหนองจอก42020-11-152020-11-15
10448452559-0495PการตรวจสอบหลักBD20010000534สะพานเจริญรัช 31-ระบบสะพานเดี่ยวคูเมืองเดิมมหาราชพระนคร22020-11-152020-11-15
10458462559-0494PการตรวจสอบหลักBD20010000533สะพานข้ามคลองหลอดวัดเทพธิดาราม-ระบบสะพานเดี่ยวหลอดวัดเทพธิดารามมหาไชยพระนคร52020-11-152020-11-15
10468472559-0493PการตรวจสอบหลักBD20010000532สะพานข้ามคลองหลอดวัดราชบพิธ-ระบบสะพานเดี่ยวหลอดวัดราชบพิธมหาไชยพระนคร52020-11-152020-11-15
10478482559-0492PการตรวจสอบหลักBD20010000531สะพานข้ามคลองหลอดวัดราชบพิตร-ระบบสะพานเดี่ยวหลอดวัดราชบพิตรเฟื่องนครพระนคร52020-11-152020-11-15
10488492559-0491PการตรวจสอบหลักBD20060000530สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อโพธิ์แก้วบางกะปิ52020-11-152020-11-15
10498502559-0490PการตรวจสอบหลักBD20270000529สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อโพธิ์แก้วบึงกุ่ม52020-11-152020-11-15
10508512559-0489PการตรวจสอบหลักBD20170000528สะพานข้ามคลองแสนแสบRTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบเพชรบุรีห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
10518522559-0488PการตรวจสอบหลักBD20170000527สะพานข้ามคลองแสนแสบLTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบเพชรบุรีห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
10528532559-0486PการตรวจสอบหลักBD20220000525สะพานข้ามคลองวัดประดู่-ระบบสะพานเดี่ยววัดประดู่เพชรเกษมภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10538542559-0484PการตรวจสอบหลักBD20220000523สะพานข้ามคลองบางหว้า-ระบบสะพานเดี่ยวบางหว้าเพชรเกษมภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10548552559-0481PการตรวจสอบหลักBD20230000520สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาRTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาเพชรเกษมหนองแขม22020-11-152020-11-15
10558562559-0478PการตรวจสอบหลักBD20400000517สะพานข้ามคลองยายเทียบ-ระบบสะพานเดี่ยวยายเทียบเพชรเกษมบางแค22020-11-152020-11-15
10568572559-0477PการตรวจสอบหลักBD20400000516สะพานข้ามคลองราชมนตรี-ระบบสะพานเดี่ยวราชมนตรีเพชรเกษมบางแค32020-11-152020-11-15
10578582559-0476PการตรวจสอบหลักBD20230000515สะพานข้ามคลองมหาศรRTระบบสะพานเดี่ยวมหาศรเพชรเกษมหนองแขม52020-11-152020-11-15
10588592559-0475PการตรวจสอบหลักBD20230000514สะพานข้ามคลองมหาศรLTระบบสะพานเดี่ยวมหาศรเพชรเกษมหนองแขม52020-11-152020-11-15
10598602559-0474PการตรวจสอบหลักBD20220000513สะพานข้ามคลองบางแวก-ระบบสะพานเดี่ยวบางแวกเพชรเกษม48ภาษีเจริญ22020-11-152020-11-15
10608612559-0473PการตรวจสอบหลักBD20220000512สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพชรเกษม48ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10618622559-0472PการตรวจสอบหลักBD20220000511สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพชรเกษม48ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10628632559-0471PการตรวจสอบหลักBD20220000510สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อเพชรเกษม48ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10638642559-0470PการตรวจสอบหลักBD20220000509สะพานข้ามคลองบางจาก-ระบบสะพานเดี่ยวบางจากเพชรเกษม48ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10648652559-0469PการตรวจสอบหลักBD20230000508สะพานข้ามคลองเจริญสุขRTระบบสะพานเดี่ยวเจริญสุขพุทธมณฑลสาย3หนองแขม52020-11-152020-11-15
10658662559-0468PการตรวจสอบหลักBD20230000507สะพานข้ามคลองเจริญสุขLTระบบสะพานเดี่ยวเจริญสุขพุทธมณฑลสาย3หนองแขม52020-11-152020-11-15
10668672559-0467PการตรวจสอบหลักBD20480000506สะพานข้ามคลองบางพรมRTระบบสะพานเดี่ยวบางพรมพุทธมณฑลสาย3ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10678682559-0466PการตรวจสอบหลักBD20480000505สะพานข้ามคลองบางพรมLTระบบสะพานเดี่ยวบางพรมพุทธมณฑลสาย3ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10688692559-0465PการตรวจสอบหลักBD20400000504สะพานข้ามคลองบางเชือกหนังRTระบบสะพานเดี่ยวบางเชือกหนังพุทธมณฑลสาย 3บางแค52020-11-152020-11-15
10698702559-0464PการตรวจสอบหลักBD20400000503สะพานข้ามคลองบางเชือกหนังLTระบบสะพานเดี่ยวบางเชือกหนังพุทธมณฑลสาย 3บางแค42020-11-152020-11-15
10708712559-0463PการตรวจสอบหลักBD20400000502สะพานข้ามคลองบางไผ่RTระบบสะพานเดี่ยวบางไผ่พุทธมณฑลสาย 3บางแค52020-11-152020-11-15
10718722559-0462PการตรวจสอบหลักBD20400000501สะพานข้ามคลองบางไผ่LTระบบสะพานเดี่ยวบางไผ่พุทธมณฑลสาย 3บางแค42020-11-152020-11-15
10728732559-0461PการตรวจสอบหลักBD20230000500สะพานข้ามคลองบางแวก-ระบบสะพานเดี่ยวบางแวกพุทธมณฑลสาย 3หนองแขม52020-11-152020-11-15
10738742559-0460PการตรวจสอบหลักBD20230000499สะพานข้ามคลองทวีวัฒนาRTระบบสะพานเดี่ยวทวีวัฒนาพุทธมณฑลสาย 3หนองแขม22020-11-152020-11-15
10748752559-0458PการตรวจสอบหลักBD20480000497สะพานข้ามคลองบางน้อยRTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย3ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10758762559-0457PการตรวจสอบหลักBD20480000496สะพานข้ามคลองบางน้อยLTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย3ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10768772559-0456PการตรวจสอบหลักBD20400000495สะพานข้ามคลองบางเชือกหนังRTระบบสะพานเดี่ยวบางเชือกหนังพุทธมณฑลสาย 2บางแค42020-11-152020-11-15
10778782559-0455PการตรวจสอบหลักBD20400000494สะพานข้ามคลองบางเชือกหนังLTระบบสะพานเดี่ยวบางเชือกหนังพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10788792559-0454PการตรวจสอบหลักBD20400000493สะพานข้ามคลองบางไผ่RTระบบสะพานเดี่ยวบางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค42020-11-152020-11-15
10798802559-0453PการตรวจสอบหลักBD20400000492สะพานข้ามคลองบางไผ่LTระบบสะพานเดี่ยวบางไผ่พุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10808812559-0452PการตรวจสอบหลักBD20400000491สะพานข้ามคลองบางแวกRTระบบสะพานเดี่ยวบางแวกพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10818822559-0451PการตรวจสอบหลักBD20400000490สะพานข้ามคลองบางแวกLTระบบสะพานเดี่ยวบางแวกพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10828832559-0450PการตรวจสอบหลักBD20400000489สะพานข้ามคลองบางขี้แก้งRTระบบสะพานเดี่ยวบางขี้แก้งพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10838842559-0449PการตรวจสอบหลักBD20400000488สะพานข้ามคลองบางขี้แก้งLTระบบสะพานเดี่ยวบางขี้แก้งพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10848852559-0448PการตรวจสอบหลักBD20400000487สะพานข้ามคลองบางจากRTระบบสะพานเดี่ยวบางจากพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10858862559-0447PการตรวจสอบหลักBD20400000486สะพานข้ามคลองบางจากLTระบบสะพานเดี่ยวบางจากพุทธมณฑลสาย 2บางแค52020-11-152020-11-15
10868872559-0446PการตรวจสอบหลักBD20480000485สะพานข้ามคลองบางตาลLTระบบสะพานเดี่ยวบางตาลพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10878882559-0445PการตรวจสอบหลักBD20480000484สะพานข้ามคลองบางระมาดRTระบบสะพานเดี่ยวบางระมาดพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10888892559-0444PการตรวจสอบหลักBD20480000483สะพานข้ามคลองบางระมาดLTระบบสะพานเดี่ยวบางระมาดพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10898902559-0443PการตรวจสอบหลักBD20480000482สะพานข้ามคลองบางพรมRTระบบสะพานเดี่ยวบางพรมพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10908912559-0442PการตรวจสอบหลักBD20480000481สะพานข้ามคลองบางพรมLTระบบสะพานเดี่ยวบางพรมพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา32020-11-152020-11-15
10918922559-0441PการตรวจสอบหลักBD20480000480สะพานข้ามคลองบางน้อยRTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา32020-11-152020-11-15
10928932559-0440PการตรวจสอบหลักBD20480000479สะพานข้ามคลองบางน้อยLTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา32020-11-152020-11-15
10938942559-0439PการตรวจสอบหลักBD20480000478สะพานข้ามคลองโพธิ์RTระบบสะพานเดี่ยวโพธิ์พุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10948952559-0438PการตรวจสอบหลักBD20480000477สะพานข้ามคลองโพธิ์LTระบบสะพานเดี่ยวโพธิ์พุทธมณฑลสาย2ทวีวัฒนา52020-11-152020-11-15
10958962559-0437PการตรวจสอบหลักBD20220000476สะพานข้ามคลองขี้หมูไหลRTระบบสะพานเดี่ยวขี้หมูไหลพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-11-152020-11-15
10968972559-0436PการตรวจสอบหลักBD20220000475สะพานข้ามคลองขี้หมูไหลLTระบบสะพานเดี่ยวขี้หมูไหลพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ22020-11-152020-11-15
10978982559-0435PการตรวจสอบหลักBD20220000474สะพานข้ามคลองบางแวกRTระบบสะพานเดี่ยวบางแวกพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-11-152020-11-15
10988992559-0434PการตรวจสอบหลักBD20220000473สะพานข้ามคลองบางแวกLTระบบสะพานเดี่ยวบางแวกพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
10999002559-0433PการตรวจสอบหลักBD20220000472สะพานข้ามคลองบางด้วนRTระบบสะพานเดี่ยวบางด้วนพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-11-152020-11-15
11009012559-0432PการตรวจสอบหลักBD20220000471สะพานข้ามคลองบางด้วนLTระบบสะพานเดี่ยวบางด้วนพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-11-152020-11-15
11019022559-0431PการตรวจสอบหลักBD20220000470สะพานข้ามคลองบางขี้แก้งRTระบบสะพานเดี่ยวบางขี้แก้งพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ12020-11-152020-11-15
11029032559-0430PการตรวจสอบหลักBD20220000469สะพานข้ามคลองบางขี้แก้งLTระบบสะพานเดี่ยวบางขี้แก้งพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
11039042559-0429PการตรวจสอบหลักBD20220000468สะพานข้ามคลองบางจากRTระบบสะพานเดี่ยวบางจากพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
11049052559-0428PการตรวจสอบหลักBD20220000467สะพานข้ามคลองบางจากLTระบบสะพานเดี่ยวบางจากพุทธมลฑลสาย1ภาษีเจริญ52020-11-152020-11-15
11059062559-0427PการตรวจสอบหลักBD20190000466สะพานข้ามคลองบัวLTระบบสะพานเดี่ยวบัวพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน42020-11-152020-11-15
11069072559-0426PการตรวจสอบหลักBD20190000465สะพานข้ามคลองบ้านไทรRTระบบสะพานเดี่ยวบ้านไทรพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11079082559-0425PการตรวจสอบหลักBD20190000464สะพานข้ามคลองบ้านไทรLTระบบสะพานเดี่ยวบ้านไทรพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11089092559-0424PการตรวจสอบหลักBD20190000463สะพานข้ามคลองบางระมาดRTระบบสะพานเดี่ยวบางระมาดพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11099102559-0423PการตรวจสอบหลักBD20190000462สะพานข้ามคลองบางระมาดLTระบบสะพานเดี่ยวบางระมาดพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11109112559-0422PการตรวจสอบหลักBD20190000461สะพานข้ามคลองบางพรมLTระบบสะพานเดี่ยวบางพรมพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน42020-11-152020-11-15
11119122559-0421PการตรวจสอบหลักBD20190000460สะพานข้ามคลองบางเชือกหนังRTระบบสะพานเดี่ยวบางเชือกหนังพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน22020-11-152020-11-15
11129132559-0420PการตรวจสอบหลักBD20190000458สะพานข้ามคลองบางน้อยRTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน42020-11-152020-11-15
11139142559-0419PการตรวจสอบหลักBD20190000457สะพานข้ามคลองบางน้อยLTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพุทธมณฑลสาย1ตลิ่งชัน42020-11-152020-11-15
11149152559-0418PการตรวจสอบหลักBD20350000456สะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณประโยชน์พุทธบูชาจอมทอง52020-11-152020-11-15
11159162559-0417PการตรวจสอบหลักBD20350000455สะพานข้ามคลองยายวี-ระบบสะพานเดี่ยวยายวีพุทธบูชาจอมทอง52020-11-152020-11-15
11169172559-0416PการตรวจสอบหลักBD20350000454สะพานข้ามคลองลัดขี้เหล็ก-ระบบสะพานเดี่ยวลัดขี้เหล็กพุทธบูชาจอมทอง22020-11-152020-11-15
11179182559-0415PการตรวจสอบหลักBD20350000453สะพานข้ามคลองผู้ใหญ่ชิน-ระบบสะพานเดี่ยวผู้ใหญ่ชินพุทธบูชาจอมทอง52020-11-152020-11-15
11189192559-0414PการตรวจสอบหลักBD20240000452สะพานข้ามคลองตาฉุย-ระบบสะพานเดี่ยวตาฉุยพุทธบูชาราษฎร์บูรณะ52020-11-152020-11-15
11199202559-0413PการตรวจสอบหลักBD20240000451สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพุทธบูชาราษฎร์บูรณะ52020-11-152020-11-15
11209212559-0412PการตรวจสอบหลักBD20240000450สะพานข้ามคลองผู้ใหญ่รวบ-ระบบสะพานเดี่ยวผู้ใหญ่รวบพุทธบูชาราษฎร์บูรณะ52020-11-152020-11-15
11219222559-0411PการตรวจสอบหลักBD20240000449สะพานข้ามคลองสะพานคู่-ระบบสะพานเดี่ยวสะพานคู่พุทธบูชาราษฎร์บูรณะ52020-11-152020-11-15
11229232559-0410PการตรวจสอบหลักBD20350000448สะพานข้ามคลองเจ้าคุณ-ระบบสะพานเดี่ยวเจ้าคุณพุทธบูชาจอมทอง42020-11-152020-11-15
11239242559-0409PการตรวจสอบหลักBD20490000447สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11249252559-0408PการตรวจสอบหลักBD20490000446สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณประโยชน์พุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11259262559-0407PการตรวจสอบหลักBD20490000445สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณประโยชน์พุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11269272559-0406PการตรวจสอบหลักBD20490000444สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณประโยชน์พุทธบูชาทุ่งครุ22020-11-152020-11-15
11279282559-0405PการตรวจสอบหลักBD20490000443สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์-ระบบสะพานเดี่ยวสาธารณประโยชน์พุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11289292559-0404PการตรวจสอบหลักBD20490000442สะพานข้ามคลองตาเม้ง-ระบบสะพานเดี่ยวตาเม้งพุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11299302559-0403PการตรวจสอบหลักBD20490000441สะพานข้ามคลองบางช้าง-ระบบสะพานเดี่ยวบางช้างพุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11309312559-0402PการตรวจสอบหลักBD20490000440สะพานข้ามคลองตาบัว-ระบบสะพานเดี่ยวตาบัวพุทธบูชาทุ่งครุ52020-11-152020-11-15
11319322559-0400PการตรวจสอบหลักBD20020000438สะพานชมัยมรุเชษฐ์-ระบบสะพานเดี่ยวเปรมประชากรพิษณุโลกดุสิต42020-11-152020-11-15
11329332559-0399PการตรวจสอบหลักBD20290000437สะพานข้ามคลองบางเขนใหม่-ระบบสะพานเดี่ยวบางเขนใหม่พิบูรณ์สงครามบางซื่อ52020-11-152020-11-15
11339342559-0398PการตรวจสอบหลักBD20290000436สะพานข้ามคลองบางเขน-ระบบสะพานเดี่ยวบางเขนพิบูลสงครามบางซื่อ52020-11-152020-11-15
11359362559-0396PการตรวจสอบหลักBD20340000434สะพานข้ามคลองบึงRTระบบสะพานเดี่ยวบึงพัฒนาการสวนหลวง22020-11-152020-11-15
11369372559-0395PการตรวจสอบหลักBD20340000433สะพานข้ามคลองบึงLTระบบสะพานเดี่ยวบึงพัฒนาการสวนหลวง42020-11-152020-11-15
11379382559-0394PการตรวจสอบหลักBD20340000432สะพานข้ามคลองไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพัฒนาการสวนหลวง22020-11-152020-11-15
11389392559-0393PการตรวจสอบหลักBD20340000431สะพานข้ามคลองลาวRTระบบสะพานเดี่ยวลาวพัฒนาการสวนหลวง12020-11-152020-11-15
11399402559-0392PการตรวจสอบหลักBD20340000430สะพานข้ามคลองลาวLTระบบสะพานเดี่ยวลาวพัฒนาการสวนหลวง12020-11-152020-11-15
11409412559-0391PการตรวจสอบหลักBD20340000429สะพานข้ามคลองบ้านป่า-RTRTระบบสะพานเดี่ยวบ้านป่าพัฒนาการสวนหลวง52020-11-152020-11-15
11419422559-0390PการตรวจสอบหลักBD20340000428สะพานข้ามคลองบ้านป่า-LTLTระบบสะพานเดี่ยวบ้านป่าพัฒนาการสวนหลวง52020-11-152020-11-15
11429432559-0389PการตรวจสอบหลักBD20320000427สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์(สะพานหลัก) -RTRTสะพานเดี่ยวของสะพานเชื่อมโยงประเวศบุรีรมย์พัฒนาการประเวศ22020-11-152020-11-15
11439442559-0388PการตรวจสอบหลักBD20320000426สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์(สะพานย่อย)-RTRTสะพานเดี่ยวของสะพานเชื่อมโยงประเวศบุรีรมย์พัฒนาการประเวศ52020-11-152020-11-15
11449452559-0387PการตรวจสอบหลักBD20320000425สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์-LTLTระบบสะพานเดี่ยวประเวศบุรีรมย์พัฒนาการประเวศ12020-11-152020-11-15
11459462559-0386PการตรวจสอบหลักBD27190000424สะพานไม่มีชื่อ-03-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพัฒนาตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11469472559-0385PการตรวจสอบหลักBD27190000423สะพานไม่มีชื่อ-02-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพัฒนาตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11479482559-0384PการตรวจสอบหลักBD27190000422สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพัฒนาตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11489492559-0383PการตรวจสอบหลักBD20140000421สะพานข้ามคลองสามเสนRTระบบสะพานเดี่ยวสามเสนพหลโยธินพญาไท52020-11-152020-11-15
11499502559-0382PการตรวจสอบหลักBD20140000420สะพานข้ามคลองสามเสนLTระบบสะพานเดี่ยวสามเสนพหลโยธินพญาไท12020-11-152020-11-15
11509512559-0381PการตรวจสอบหลักBD20140000419สะพานข้ามคลองบางซื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวบางซื่อพหลโยธินพญาไท52020-11-152020-11-15
11519522559-0380PการตรวจสอบหลักBD20300000418สะพานทองจรรยาRTระบบสะพานเดี่ยวบางบัวพหลโยธินจตุจักร22020-11-152020-11-15
11529532559-0379PการตรวจสอบหลักBD20300000417สะพานทองจรรยาLTระบบสะพานเดี่ยวบางบัวพหลโยธินจตุจักร12020-11-152020-11-15
11539542559-0378PการตรวจสอบหลักBD20060000416สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบพ่วงศิริบางกะปิ52020-11-152020-11-15
11549552559-0377PการตรวจสอบหลักBD27190000415สะพานข้ามคลองลัดยายเหนียวRTระบบสะพานเดี่ยวลัดยายเหนียวพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4ตลิ่งชัน12020-11-152020-11-15
11559562559-0376PการตรวจสอบหลักBD27190000414สะพานข้ามคลองลัดยายเหนียวLTระบบสะพานเดี่ยวลัดยายเหนียวพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11569572559-0375PการตรวจสอบหลักBD27190000413สะพานข้ามคลองบางน้อยRTระบบสะพานเดี่ยวบางน้อยพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11579582559-0374PการตรวจสอบหลักBD27190000411สะพานข้ามคลองลัดยายเพิ่มRTระบบสะพานเดี่ยวลัดยายเพิ่มพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน32020-11-152020-11-15
11589592559-0373PการตรวจสอบหลักBD27190000410สะพานข้ามคลองลัดยายเพิ่มLTระบบสะพานเดี่ยวลัดยายเพิ่มพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11599602559-0372PการตรวจสอบหลักBD27190000409สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11609612559-0371PการตรวจสอบหลักBD27190000408สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11619622559-0370PการตรวจสอบหลักBD27190000407สะพานข้ามคลองลัดวัดใหม่RTระบบสะพานเดี่ยวลัดวัดใหม่พรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11629632559-0369PการตรวจสอบหลักBD27190000406สะพานข้ามคลองลัดวัดใหม่LTระบบสะพานเดี่ยวลัดวัดใหม่พรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11639642559-0368PการตรวจสอบหลักBD27190000405สะพานข้ามคลองวัดสะพานRTระบบสะพานเดี่ยววัดสะพานพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11649652559-0367PการตรวจสอบหลักBD27190000404สะพานข้ามคลองวัดสะพานLTระบบสะพานเดี่ยววัดสะพานพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11659662559-0366PการตรวจสอบหลักBD27190000403สะพานข้ามคลองบางขุนศรีRTระบบสะพานเดี่ยวบางขุนศรีพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน52020-11-152020-11-15
11669672559-0365PการตรวจสอบหลักBD27190000402สะพานข้ามคลองบางขุนศรีLTระบบสะพานเดี่ยวบางขุนศรีพรานนก-พุทธมลฑลสาย4ตลิ่งชัน32020-11-152020-11-15
11679682559-0364PการตรวจสอบหลักBD20170000401สะพานข้ามคลองชวดใหญ่RT-FRระบบสะพานเดี่ยวชวดใหญ่พระราม9ห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
11689692559-0363PการตรวจสอบหลักBD20170000399สะพานข้ามคลองชวดใหญ่LTระบบสะพานเดี่ยวชวดใหญ่พระราม9ห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
11699702559-0362PการตรวจสอบหลักBD20170000398สะพานข้ามคลองชวดใหญ่LT-FR2ระบบสะพานเดี่ยวชวดใหญ่พระราม9ห้วยขวาง42020-11-152020-11-15
11709712559-0361PการตรวจสอบหลักBD20170000397สะพานข้ามคลองชวดใหญ่LT-FRระบบสะพานเดี่ยวชวดใหญ่พระราม9ห้วยขวาง32020-11-152020-11-15
11719722559-0360PการตรวจสอบหลักBD20340000396สะพานข้ามคลองลาวRTระบบสะพานเดี่ยวลาวพระราม 9สวนหลวง52020-11-152020-11-15
11729732559-0359PการตรวจสอบหลักBD20340000395สะพานข้ามคลองลาวLTระบบสะพานเดี่ยวลาวพระราม 9สวนหลวง42020-11-152020-11-15
11739742559-0358PการตรวจสอบหลักBD20060000394สะพานข้ามคลองกะจะRTระบบสะพานเดี่ยวกะจะพระราม 9บางกะปิ42020-11-152020-11-15
11749752559-0357PการตรวจสอบหลักBD20060000393สะพานข้ามคลองกะจะLTระบบสะพานเดี่ยวกะจะพระราม 9บางกะปิ32020-11-152020-11-15
11759762559-0356PการตรวจสอบหลักBD20060000392สะพานข้ามคลองแสนแสบRTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบพระราม 9ห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
11769772559-0355PการตรวจสอบหลักBD20060000391สะพานข้ามคลองแสนแสบLTระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบพระราม 9ห้วยขวาง22020-11-152020-11-15
11779782559-0354PการตรวจสอบหลักBD20070000390สะพานข้ามคลองแสนแสบ-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบพระราม 6ปทุมวัน52020-11-152020-11-15
11789792559-0353PการตรวจสอบหลักBD20020000389สะพานดุสิต-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระราม 5ดุสิต42020-11-152020-11-15
11799802559-0352PการตรวจสอบหลักBD20040000388สะพานเจริญสวัสดิ์-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระรามที่ 4บางรัก52020-11-152020-11-15
11809812559-0351PการตรวจสอบหลักBD20130000387สะพานเจริญสวัสดิ์ ๓๖-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระรามที่ 4สัมพันธวงศ์52020-11-152020-11-15
11819822559-0350PการตรวจสอบหลักBD20120000385สะพานข้ามคลองภูมิLTระบบสะพานเดี่ยวภูมิพระราม3ยานนาวา12020-11-152020-11-15
11829832559-0349PการตรวจสอบหลักBD20120000384สะพานข้ามคลองใหม่RTระบบสะพานเดี่ยวใหม่พระราม3ยานนาวา22020-11-152020-11-15
11839842559-0347PการตรวจสอบหลักBD20120000382สะพานข้ามคลองวัดดอกไม้RTระบบสะพานเดี่ยววัดดอกไม้พระราม3ยานนาวา52020-11-152020-11-15
11849852559-0346PการตรวจสอบหลักBD20120000381สะพานข้ามคลองวัดดอกไม้LTระบบสะพานเดี่ยววัดดอกไม้พระราม3ยานนาวา22020-11-152020-11-15
11859862559-0345PการตรวจสอบหลักBD20310000380สะพานข้ามคลองวัดไทรRTระบบสะพานเดี่ยววัดไทรพระราม3บางคอแหลม32020-11-152020-11-15
11869872559-0344PการตรวจสอบหลักBD20310000379สะพานข้ามคลองวัดไทรLTระบบสะพานเดี่ยววัดไทรพระราม3บางคอแหลม22020-11-152020-11-15
11879882559-0343PการตรวจสอบหลักBD20310000378สะพานไม่มีชื่อRTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระราม3บางคอแหลม12020-11-152020-11-15
11889892559-0342PการตรวจสอบหลักBD20310000377สะพานไม่มีชื่อLTระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อพระรามที่ 3บางคอแหลม22020-11-152020-11-15
11899902559-0340PการตรวจสอบหลักBD20070000375สะพานกษัตริย์ศึก-ระบบสะพานเดี่ยวผดุงกรุงเกษมพระราม 1ปทุมวัน52020-11-152020-11-15
11909912559-0339PการตรวจสอบหลักBD20460000374สะพานข้ามคลองสองตะวันตก-ระบบสะพานเดี่ยวสองตะวันตกพระยาสุเรนทร์คลองสามวา12020-11-152020-11-15
11919922559-0338PการตรวจสอบหลักBD20460000373สะพานลำกระโหลก-ระบบสะพานเดี่ยวลำกระโหลกพระยาสุเรนทร์คลองสามวา52020-11-152020-11-15
11929932559-0337PการตรวจสอบหลักBD20370000371สะพานเฉลิมหล้า 56-ระบบสะพานเดี่ยวแสนแสบพญาไทราชเทวี52020-11-152020-11-15
11939942559-0332PการตรวจสอบหลักBD20030000366สะพานข้ามคลองบึงฝรั่ง-ระบบสะพานเดี่ยวบึงฝรั่งผดุงพันธ์หนองจอก22020-11-152020-11-15
11949952559-0331PการตรวจสอบหลักBD20310000364สะพานข้ามคลองมะนาว-ระบบสะพานเดี่ยวมะนาวประดู่1บางคอแหลม52020-11-152020-11-15
11959962559-0330PการตรวจสอบหลักBD20310000363สะพานข้ามคลองวัดไทร-ระบบสะพานเดี่ยววัดไทรประดู่1บางคอแหลม12020-11-152020-11-15
11969972559-0329PการตรวจสอบหลักBD20450000362สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดู่1บางคอแหลม22020-11-152020-11-15
11979982559-0328PการตรวจสอบหลักBD20310000361สะพานไม่มีชื่อ-ระบบสะพานเดี่ยวไม่มีชื่อประดู่1บางคอแหลม12020-11-152020-11-15
11989992559-0327PการตรวจสอบหลักBD20310000360สะพานข้ามคลองบางโคล่สาร-ระบบสะพานเดี่ยวบางโคล่สารประดู่1บางคอแหลม02020-11-152020-11-15
119910002559-0326PการตรวจสอบหลักBD20310000359สะพานข้ามคลองบางโคล่น้อย-ระบบสะพานเดี่ยวบางโคล่น้อยประดู่1บางคอแหลม22020-11-152020-11-15ตาราง : 6.1 ข้อมูลสภาพถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dcode_ways_startf_finishlong_kmn_numbersurveydayirirutavgrutmaxcontinuous_cracks_sqmuncontinuous_cracks_sqmpotholes_sqmdamagepavement_sqmpeelof_sqmsloppy_sqmpatch_sqmdeformation_sqmwheel_groovesqmcrackarea_sqmsheet_sqmcrack_bump_sqmcompression_sqmlinecrack_sqmsubsidence_sqmweighttransfer_sqmchipping_sqmfault_sqmgrout_sqmbend_sqmcorosionsurface_sqmfixsurface_sqmadddateupdatedate
11374_374-020+00011+38911.389229/9/25604.073.2323.97000000000572.430001287.62011.26136.8000449.27167.222020-06-142020-06-14
22022_022-010+0005+7975.797720/1/25635.425.9558.35341.02183.436.350335.0202683.4931.960000084.380028.66000120.2602020-06-142020-06-14
33028_028-010+0008+8468.846120/8/25605.246.967.391530.792050.4212.8516.49941.2801573.255.39000000000000002020-06-142020-06-14
44029_029-010+0004+4164.416129/11/25602.473.1715.070000003.240068.29000724.1700141.37000450.9440.222020-06-142020-06-14
55029_029-020+0004+4164.41623/10/25604.993.54520.32000033.690000000021.27004.5700014.3702020-06-142020-06-14
66029_029-030+0004+4164.416131/8/25603.312.8120.8400000000034.16000462.04063.7163.26000398.94216.822020-06-142020-06-14
77054_054-020+00012+13412.13476/9/25604.363.119.687.2626.33000.670000143.3549.08001463.11010.0721.9500049.846.382020-06-142020-06-14
88066_066-020+0002+9472.947117/11/25604.862.6159.120000000000000102.01000000002020-06-142020-06-14
99066_066-010+0002+9472.947116/11/25603.722.68514.2306.6600000005.090002480.08010.74300.8000195.6515.412020-06-142020-06-14
1010067_067-010+0006+5326.532531/7/25604.163.66533.7943.727.0800000001126.280001869.7053.71024.490001380.361863.752020-06-142020-06-14
1111068_068-020+0003+4923.49223/10/25601.782.0523.9599.233.9100310.330127.570023.43000108.5708.66360.1703.810165.4712.622020-06-142020-06-14
1212068_068-010+0003+4923.49224/12/25603.413.2315.710000000006.6800035.1701.85140.800067.226.022020-06-142020-06-14
1313114_114-010+0008+7628.762221/11/25602.673.42514.9520.8252.17000000032.77000524.980015.6300056.857.062020-06-142020-06-14
1414114_114-020+0008+7628.762121/11/25603.093.74545.85028.560053.550011.45036.14000482.030047.7500083.23344.892020-06-142020-06-14
1515114_114-040+0008+7628.762120/11/25603.364.0517.2411.1189.2500004.050000007.9000.660000.369.32020-06-142020-06-14
1616115_115-010+0003+4373.437122/8/25604.033.44527.600000000024.8900063.9307.915.57000152.9723.582020-06-142020-06-14
1717115_115-020+0003+4373.437123/8/25603.833.1619.9901.930000015.860171.23000627.6055.91162.53000693.927.12020-06-142020-06-14
1818116_116-010+0002+9812.981112/12/25604.122.9822.05000018.060000117.58000886.630133.4259.5000250.4195.432020-06-142020-06-14
1919122_122-010+00012+04912.049124/8/25603.323.50527.441.33617.750061.43011.5005.5772.3400219.73002.7900024.1858.512020-06-142020-06-14
2020150_150-020+0007+0507.05121/11/25603.234.3730.88104.5307.1800106.12058.70000000000000002020-06-142020-06-14
2121150_150-010+0007+0507.05121/11/25604.145.14517.47346.989.14003.91000000000000000002020-06-142020-06-14
2222155_155-010+0008+8518.851110/12/25602.883.25527.6738.7343.140031.3807.490000007.14003.0100012.0502020-06-142020-06-14
2323157_157-030+0003+3333.333126/12/25602.953.3617.590000000003.99000102.270010.960001.33.092020-06-142020-06-14
2424166_166-010+0003+8063.806111/12/25604.647.02548.981686.1513.963.350166.90422.520000000000000002020-06-142020-06-14
2525157_157-020+0003+3333.333127/12/25602.352.9213.7406.471.97000100013000389.9103.4581.99000119.0495.312020-06-142020-06-14
2626173_173-020+0007+3677.367414/11/25603.213.13543.87164.53295.480.7018.10317.920033.28000447.54011.3266.75000279.836.892020-06-142020-06-14
2727173_173-010+0007+3677.367114/11/25603.952.6659.130000000001.15000202.63008.44000103.2802020-06-142020-06-14
2828186_186-060+00018+71018.71124/10/25602.947.16539.87282.68138.470.880940.710799.850000001.59000000015.152020-06-142020-06-14
2929185_185-010+0000+3490.349115/10/25605.633.33516.4611.4785.45002.18000000000000000002020-06-142020-06-14
3030209_209-020+0002+3402.34117/9/25604.123.617.580000000000000319.24011.6268.82000113.652.492020-06-142020-06-14
3131209_209-010+0002+3402.34117/9/25603.843.3516.6000022.2400002.1903.50467.0701.4149.4400023.5819.212020-06-142020-06-14
3232186_186-070+00018+71018.71124/10/25603.166.7231.0942.031085.5781.210147.2701383.340000000000000002020-06-142020-06-14
3333186_186-050+00018+71018.71124/10/25603.85.5429.7213.93892.4817.12080.940348.780000000000000002020-06-142020-06-14
3434223_223-010+0006+9716.971231/8/256021.44521.91105.23358.4700003.36006.4100069.17009.580002.5102020-06-142020-06-14
3535227_227-010+0000+6950.69513/12/25604.172.84515.3500000000010.3300056.8707.0825.7300018.361.992020-06-142020-06-14
3636237_237-010+0002+1332.132123/10/25603.873.24510.710000000000000107.53010.550.8500019.4602020-06-142020-06-14
3737237_237-030+0002+1332.132125/12/25604.752.968.7200000000024.18000167.57020.6652.4100043.2502020-06-142020-06-14
3838237_237-020+0002+1332.132122/12/25605.234.20515.16000000000355.79318.7700667.09013.450.88000477.29130.512020-06-142020-06-14
3939242_242-010+00012+17912.179123/10/25603.5910.4350.5658.3320.980024.64002.36000000000000002020-06-142020-06-14
4040259_259-040+00018+15218.15277/11/25601.410.51516.75000000000120.62000517.4200132.3000243.4997.262020-06-142020-06-14
4141259_259-020+00018+15218.152167/11/25603.784.7335.18223.26314.9500571.3201193.9669.8501.2217.9500276.6500121.2300056.5308.442020-06-142020-06-14
4242261_261-020+0001+6371.63719/11/25603.983.65526.960000000009.85000207.04031.71199.7604.810173.82