โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งต่อปี : 99

ค่าเป้าหมาย 3,000 กล้อง : 3,000 กล้อง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย หมายถึง........... - กล้องวงจรปิดฯ แบ่งเป็น 1) กล้องฯ เชื่อมต่อเข้าศูนย์ และ 2) กล้องฯ ที่มีลักษณะ Standalone - จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งต่อปี หมายถึงจำนวนกล้องที่ปรากฏในสัญญาจ้างซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ทั้งนี้ให้นับกรณีเป็นโครงการปีเดียว และโครงการต่อเนื่อง - ความสำเร็จหมายถึง จำนวนกล้องที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายนของปีที่ตรวจประเมิน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกล้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานสรุปผลการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่รายงานในระบบ Dailyplans/Digital plans

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0085 : จำนวนและจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งทั้งหมด (แยกรายปี))

ตาราง : จำนวนกล้องโทรทัศน์ความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้งต่อปี

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idorder_noinstallation_namecountyinstallation_codelattitudelongitudenumber_cameraadddateupdatedate
11ทางขึ้น BTS จตุจักรจตุจักรNB-JJ-113.803237100.5544322020-06-012020-06-01
22ซอยธรณีสงฆ์ แยก 1-2จตุจักรNB-JJ-213.844871100.54717232020-06-012020-06-01
33ซอยประวิทย์และเพื่อนจตุจักรNB-JJ-313.848674100.54376732020-06-012020-06-01
44ทางม้าลายใกล้ซ.เทศบาลรังสรร 12จตุจักรNB-JJ-413.848723100.54373832020-06-012020-06-01
55สามแยก ซ.พหลโยธิน 49 แยก 2จตุจักรNB-JJ-513.857093100.58272132020-06-012020-06-01
66กลางซอยพหลโยธิน 45จตุจักรNB-JJ-613.853564100.5805232020-06-012020-06-01
77ซอยพหลโยธิน 45 แยก 11จตุจักรNB-JJ-713.852059100.58068332020-06-012020-06-01
88ซอยพหลโยธิน 44 (หน้าแอลพีแมนชั่น)จตุจักรNB-JJ-813.853565100.58046922020-06-012020-06-01
99ซอยพหลโยธิน 42จตุจักรNB-JJ-913.846474100.57965622020-06-012020-06-01
1010ซอยพหลโยธิน 40 แยก 4-8 ตัด 4-5จตุจักรNB-JJ-1013.842237100.57977332020-06-012020-06-01
1111ซอยงามวงศ์วาน 60จตุจักรNB-JJ-1113.840788100.57347732020-06-012020-06-01
1212ใต้สะพานลอยประตู 3 ม.เกษตรจตุจักรNB-JJ-1213.845053100.56618232020-06-012020-06-01
1313ใต้สะพานลอยฝั่งตรงข้ามประตู 3 ม.เกษตรจตุจักรNB-JJ-1313.844708100.56638622020-06-012020-06-01
1414ซอยวิภาวดี 52จตุจักรNB-JJ-1413.845662100.56125622020-06-012020-06-01
1515ซอยวิภาวดี 50จตุจักรNB-JJ-1513.844657100.56077322020-06-012020-06-01
1616ซอยวิภาวดี 48จตุจักรNB-JJ-1613.842949100.55968122020-06-012020-06-01
1717ในซอยวิภาวดี 48จตุจักรNB-JJ-1713.843738100.56251422020-06-012020-06-01
1818ซอยวิภาวดี 46จตุจักรNB-JJ-1813.842292100.55976922020-06-012020-06-01
1919ซอยวิภาวดี 44จตุจักรNB-JJ-1913.841623100.55941422020-06-012020-06-01
2020ซอยวิภาวดี 42จตุจักรNB-JJ-2013.839773100.55929722020-06-012020-06-01
2121เชิงสะพานข้ามคลอง ซ.ลาดพร้าววังหิน ถนนเสนานิคม 1จตุจักรNB-JJ-2113.8327100.588422020-06-012020-06-01
2222ซอยชื่นประชา แยก2จตุจักรNB-JJ-2213.82657100.5394522020-06-012020-06-01
2323ซอยรัชดา 44 แยก1จตุจักรNB-JJ-2313.82708100.5736632020-06-012020-06-01
2424ในซอยพหลโยธิน40แยก3จตุจักรNB-JJ-2413.84353100.584622020-06-012020-06-01
2525ปากซอยวิภาวดี-รังสิต16-5จตุจักรNB-JJ-2513.7967100.5634822020-06-012020-06-01
2626ป้ายรถเมย์หน้าม.เกษตรฝั่งพหลโยธินจตุจักรNB-JJ-2613.84146100.5765522020-06-012020-06-01
2727พหลโยธิน19จตุจักรNB-JJ-2713.82024100.5638122020-06-012020-06-01
2828พหลโยธิน23จตุจักรNB-JJ-2813.82349100.5656422020-06-012020-06-01
2929พหลโยธิน35จตุจักรNB-JJ-2913.83147100.5707132020-06-012020-06-01
3030สะพานลอยหน้าสถานีตำรวจวิภาวดีจตุจักรNB-JJ-3013.8336793100.557758922020-06-012020-06-01
3131สามแยกถนนกำแพงเพชร(ทางแยกขึ้นทางด่วน)จตุจักรNB-JJ-3113.79803100.5410132020-06-012020-06-01
3232สามแยกลาดพร้าว37จตุจักรNB-JJ-3213.80501100.582932020-06-012020-06-01
3333ป้ายรถเมลล์ปากซอยรัชดาภิเษก 43บางซื่อNB-BS-113.8291100.529632020-06-012020-06-01
3434ลานกีฬาในซอยวงศ์สว่าง19บางซื่อNB-BS-213.8241100.521422020-06-012020-06-01
3535หน้าศูนย์บริการยางดันลอปก่อนถึง ซ.สว่างวงศ์ 27บางซื่อNB-BS-313.8259100.525722020-06-012020-06-01
3636กลางซอยประชาชื่น 28 จุด 1บางซื่อNB-BS-413.8268100.535322020-06-012020-06-01
3737กลางซอยประชาชื่น 37 จุด 2บางซื่อNB-BS-513.8431100.538722020-06-012020-06-01
3838กลางซอยประชาชื่น 37บางซื่อNB-BS-613.8442100.538322020-06-012020-06-01
3939กลางซอยระหว่าง ซ.วงศ์สว่าง10-ซ.วงศ์สว่าง8 จุดที่ 2บางซื่อNB-BS-713.8223100.524222020-06-012020-06-01
4040กลางซอยระหว่าง ซ.วงศ์สว่าง10-ซ.วงศ์สว่าง8 จุดที่ 3บางซื่อNB-BS-813.8225100.523822020-06-012020-06-01
4141กลางซอยระหว่าง ซ.วงศ์สว่าง10-ซ.วงศ์สว่าง8บางซื่อNB-BS-913.8242100.525522020-06-012020-06-01
4242ซอยนาคเจริญบางซื่อNB-BS-1013.828100.536222020-06-012020-06-01
4343ตีนสะพานลอยปากซอยตากสินตัดประชาชื่น 30บางซื่อNB-BS-1113.8327100.539422020-06-012020-06-01
4444ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงซอยประชาชื่น 34บางซื่อNB-BS-1213.8398100.538722020-06-012020-06-01
4545ถนนริมคลองประปา ก่อนถึงทางรถไฟสายใต้บางซื่อNB-BS-1313.8214100.536922020-06-012020-06-01
4646ประชานุกูล 3 ซอย 1บางซื่อNB-BS-1413.8349100.533532020-06-012020-06-01
4747ปากซอยกรุงเทพ-นนท์ 54บางซื่อNB-BS-1513.8292100.527532020-06-012020-06-01
4848ปากซอยประชาชื่น 4 แยก 1-6 (ซ.เจริญสุข)บางซื่อNB-BS-1613.811100.534922020-06-012020-06-01
4949ปากซอยประชาชื่น 4 แยก 1-10 (ซ.น้อมจิตร)บางซื่อNB-BS-1713.8122100.535222020-06-012020-06-01
5050ปากซอยประชาชื่น 6 แยก 2-1 (ซ.โชติสหาย)บางซื่อNB-BS-1813.8133100.535522020-06-012020-06-01
5151ปากซอยประชาชื่น 41บางซื่อNB-BS-1913.8449100.542322020-06-012020-06-01
5252ปากซอยประชาชื่น 42บางซื่อNB-BS-2013.8453100.542422020-06-012020-06-01
5353ป้ายรถเมลล์ ปากซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 40บางซื่อNB-BS-2113.823100.532922020-06-012020-06-01
5454ซอยวงศ์สว่าง 6 กลางซอยบางซื่อNB-BS-2213.8217100.52332020-06-012020-06-01
5555ซอยวงศ์สว่าง 6 หน้าคอนโด ตรงข้ามโรงงานผลิตกล่องบางซื่อNB-BS-2313.8223100.522922020-06-012020-06-01
5656ซอยประชาราษฏรบำเพ็ญซอย1บางซื่อNB-BS-2413.8004100.519822020-06-012020-06-01
5757ปากซอยศรีพิชัยบางซื่อNB-BS-2513.8012100.53222020-06-012020-06-01
5858ใต้สะพานพระรามที่ 7บางซื่อNB-BS-2613.8154100.515422020-06-012020-06-01
5959สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อบางซื่อNB-BS-2713.8021100.538922020-06-012020-06-01
6060ปากซอยธรรมสโรชบางซื่อNB-BS-2813.8201100.509732020-06-012020-06-01
6161ซอยนำชัย ถนนประชาราษฏร์สาย 1บางซื่อNB-BS-2913.8054100.530622020-06-012020-06-01
6262ปากซอยประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 2บางซื่อNB-BS-3013.800068100.521461422020-06-012020-06-01
6363หน้าวัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อNB-BS-3113.8138100.518822020-06-012020-06-01
6464ชุมชนศรีบุญยืนบางซื่อNB-BS-3213.8128100.52422020-06-012020-06-01
6565โค้งอู่เบนซ์มัยลาภ ซ.ประเสริฐมณูกิจ 29ลาดพร้าวNB-LP-113.8317100.61622020-06-012020-06-01
6666ซอยโชคชัย 4 ซอย31/1 แยก 2ลาดพร้าวNB-LP-213.8074100.595522020-06-012020-06-01
6767ซอยนาคนิวาส 2 ตัดซอยสังคมสงเคราะห์8ลาดพร้าวNB-LP-313.7976100.6122020-06-012020-06-01
6868ซอยนาคนิวาส 2 แยก 6 ตัด 9ลาดพร้าวNB-LP-413.8007100.6122020-06-012020-06-01
6969ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2ลาดพร้าวNB-LP-513.8093100.604732020-06-012020-06-01
7070ซอยนาคนิวาส 63ลาดพร้าวNB-LP-613.8199100.609322020-06-012020-06-01
7171ซอยลาดพร้าววังหิน 6ลาดพร้าวNB-LP-713.8037100.59422020-06-012020-06-01
7272ปากซอยลาดพร้าววังหิน 35ลาดพร้าวNB-LP-813.8075100.590722020-06-012020-06-01
7373ตรงข้ามโรงเรียนโชคชัย ถนนสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าวNB-LP-913.8347100.626622020-06-012020-06-01
7474ท้ายซอยนาคนิวาส 5ลาดพร้าวNB-LP-1013.799100.606122020-06-012020-06-01
7575ปากซอยโชคชัย 4 ซอย 33ลาดพร้าวNB-LP-1113.8081100.596522020-06-012020-06-01
7676ซอยนาคนิวาส 1ลาดพร้าวNB-LP-1213.7967100.606922020-06-012020-06-01
7777ปากซอยนาคนิวาส 5ลาดพร้าวNB-LP-1313.799100.606822020-06-012020-06-01
7878ปากซอยสังคมสงเคราะห์ 16ลาดพร้าวNB-LP-1413.7955100.603222020-06-012020-06-01
7979ปาก ซ.ลาดพร้าว-วังหิน 70ลาดพร้าวNB-LP-1513.8275100.591822020-06-012020-06-01
8080หน้าโรงเรียนสันติสุขวิทยา ถนนเสนานิคม 1ลาดพร้าวNB-LP-1613.8316100.595522020-06-012020-06-01
8181หน้าปากซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 32ลาดพร้าวNB-LP-1713.820827100.59730322020-06-012020-06-01
8282ปากซอยลาดพร้าววังหิน 56ลาดพร้าวNB-LP-1813.820955100.59155822020-06-012020-06-01
8383เชิงสะพานข้ามคลอง ซอยลาดพร้าววังหิน 79ลาดพร้าวNB-LP-1913.824104100.58929422020-06-012020-06-01
8484ปากซอยลาดพร้าววังหิน 55ลาดพร้าวNB-LP-2013.8140365100.591128922020-06-012020-06-01
8585กลางซอยสุคนธสวัสดิ์ 1ลาดพร้าวNB-LP-2113.82571100.6126322020-06-012020-06-01
8686ปากซอยประเสริฐมนูกิจ 13ลาดพร้าวNB-LP-2213.840444100.59798222020-06-012020-06-01
8787กลางซอยลาดพร้าววังหิน 56ลาดพร้าวNB-LP-2313.820953100.59294722020-06-012020-06-01
8888กลางซอยประเสริฐมนูกิจ 9ลาดพร้าวNB-LP-2413.842271100.59661422020-06-012020-06-01
8989ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 10 ตัดซอย 23ลาดพร้าวNB-LP-2513.821683100.60285322020-06-012020-06-01
9090ซอยโชคชัย 4 ซอย 66 ตัดซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29ลาดพร้าวNB-LP-2613.818944100.59766422020-06-012020-06-01
9191ท้ายซอยประเสริฐมนูกิจ 11 ลาดพร้าวNB-LP-2713.842082100.59708222020-06-012020-06-01
9292ซอยจตุโชติ 10 ตรงข้าม บจก.เอส 11 กรุ๊ปสายไหมNB-SM-113.8961100.67122020-06-012020-06-01
9393ซอยจตุโชติ 14สายไหมNB-SM-213.896567100.68304822020-06-012020-06-01
9494ซอยจตุโชติ 16สายไหมNB-SM-313.894972100.68759422020-06-012020-06-01
9595ซอยจตุโชติ 17สายไหมNB-SM-413.897673100.68071222020-06-012020-06-01
9696ซอยจตุโชติ 20สายไหมNB-SM-513.890601100.68724822020-06-012020-06-01
9797ซอยวัชรพล 3สายไหมNB-SM-613.889101100.64030722020-06-012020-06-01
9898ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 50สายไหมNB-SM-713.896115100.66362122020-06-012020-06-01
9999ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 53สายไหมNB-SM-813.90647100.67081422020-06-012020-06-01
100100ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 65สายไหมNB-SM-913.911039100.67566922020-06-012020-06-01
101101ตรงข้ามซอย จตุโชติ 2สายไหมNB-SM-1013.8983100.665322020-06-012020-06-01
102102ในซอยจุดที่ 2 ซอยจตุโชติ 15สายไหมNB-SM-1113.8999100.6832020-06-012020-06-01
103103ปากซอยจตุโชติ 9สายไหมNB-SM-1213.898124100.6732522020-06-012020-06-01
104104ปากซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-36 ซ.เชื้อแก้วสายไหมNB-SM-1313.9084100.648432020-06-012020-06-01
105105ปากซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-49 ซ.จิระมะกรสายไหมNB-SM-1413.9077100.650832020-06-012020-06-01
106106ปากซอยเพิ่มสิน 42สายไหมNB-SM-1513.90385100.6492422020-06-012020-06-01
107107สามแยกกลางซอยจตุโชติ 15 สายไหมNB-SM-1613.9006100.67832020-06-012020-06-01
108108สุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 10สายไหมNB-SM-1713.8845100.663332020-06-012020-06-01
109109สุขาภิบาล 5 ซอย 57 กลางซอยสายไหมNB-SM-1813.9084100.669322020-06-012020-06-01
110110หน้าหมู่บ้านชลลดาสายไหมNB-SM-1913.9088100.646422020-06-012020-06-01
111111กลาง ซ.สายไหม 56สายไหมNB-SM-2013.9089100.661522020-06-012020-06-01
112112โค้งหน้าวัดเจริญธรรมารามสายไหมNB-SM-2113.9253100.639722020-06-012020-06-01
113113ซ.เพิ่มสิน 20 แยก 6-4สายไหมNB-SM-2213.895100.62632020-06-012020-06-01
114114ซ.เพิ่มสิน 20 แยก 6-4 (จุดที่ 2)สายไหมNB-SM-2313.8959100.626332020-06-012020-06-01
115115ซ.สายไหม 56 (พัฒนพล ออโต้ เซอร์วิส)สายไหมNB-SM-2413.9054100.659622020-06-012020-06-01
116116ซ.สายไหม 63 ม.อัมรินทร์ ซ.1 แยก 4สายไหมNB-SM-2513.9274100.642332020-06-012020-06-01
117117ตรงข้าม ซ.สายไหม 68 สายไหมNB-SM-2613.9213100.672632020-06-012020-06-01
118118ตรงข้ามปาก ซ.สายไหม 26สายไหมNB-SM-2713.9219100.643432020-06-012020-06-01
119119ท้ายซอยสายไหม ซ.3สายไหมNB-SM-2813.9247100.637332020-06-012020-06-01
120120ปาก ซ.สายไหม 7สายไหมNB-SM-2913.9222100.638832020-06-012020-06-01
121121ปาก ซ.สายไหม 40สายไหมNB-SM-3013.9216100.649532020-06-012020-06-01
122122ปาก ซ.สายไหม 45สายไหมNB-SM-3113.9212100.662932020-06-012020-06-01
123123ซอยเทิดราชัน5(สามแยกแรก)ดอนเมืองNB-DM-113.947100.5775722020-06-012020-06-01
124124ซอยเทิดราชัน 7ดอนเมืองNB-DM-213.9461100.5782922020-06-012020-06-01
125125ซอยเทิดราชัน 9ดอนเมืองNB-DM-313.9459100.5789622020-06-012020-06-01
126126ท้ายซอยเทิดราชัน 11ดอนเมืองNB-DM-413.95189100.5822122020-06-012020-06-01
127127ท้ายซอยเทิดราชัน 17ดอนเมืองNB-DM-513.95151100.5863432020-06-012020-06-01
128128ท้ายซอยเทิดราชัน 19ดอนเมืองNB-DM-613.95114100.5876132020-06-012020-06-01
129129เลียบคูนายกิม 27 แยก 30ดอนเมืองNB-DM-713.94968100.5920122020-06-012020-06-01
130130เลียบคูนายกิม27หน้าบ้านเลขที่ 11ดอนเมืองNB-DM-813.94815100.5911532020-06-012020-06-01
131131เลียบคูนายกิม 27 แยก 12ดอนเมืองNB-DM-913.94556100.589632020-06-012020-06-01
132132เลียบคูนายกิม 27 แยก 1ดอนเมืองNB-DM-1013.94428100.5874832020-06-012020-06-01
133133เลียบคูนายกิม 27 แยก 13ดอนเมืองNB-DM-1113.94645100.5882232020-06-012020-06-01
134134ท้ายซอยสรณคมน์17ดอนเมืองNB-DM-1213.93227100.5935222020-06-012020-06-01
135135หมู่บ้านพิพรพงษ์ 1 ซอย4ดอนเมืองNB-DM-1313.95192100.6116622020-06-012020-06-01
136136หมู่บ้านพิพรพงษ์ 1 ซอย2ดอนเมืองNB-DM-1413.95186100.6131722020-06-012020-06-01
137137ทางเข้าชุมชนทัดชาวิลล่าดอนเมืองNB-DM-1513.9353100.6243622020-06-012020-06-01
138138กลางซอยเทิดราชัน 21(จุดที่2)ดอนเมืองNB-DM-1613.94904100.5875622020-06-012020-06-01
139139กลางซอยเทิดราชัน 23ดอนเมืองNB-DM-1713.94704100.5873922020-06-012020-06-01
140140เลียบคูนายกิม 27 แยก 16ดอนเมืองNB-DM-1813.946334100.59009122020-06-012020-06-01
141141ซอยเทิดราชัน 27 แยก 20ดอนเมืองNB-DM-1913.94751100.5894922020-06-012020-06-01
142142เลียบคูนายกิม 27 แยก 19ดอนเมืองNB-DM-2013.94778100.5886722020-06-012020-06-01
143143ซอยเทิดราชัน 27 แยก 25ดอนเมืองNB-DM-2113.94911100.5899822020-06-012020-06-01
144144ท้ายซอยนาวง 7ดอนเมืองNB-DM-2213.93791100.5648622020-06-012020-06-01
145145ท้ายซอยนาวง 5ดอนเมืองNB-DM-2313.93741100.5646822020-06-012020-06-01
146146ท้ายซอยนาวง 3ดอนเมืองNB-DM-2413.93692100.5646422020-06-012020-06-01
147147ซอยสุขาภิบาล5ซอย5 แยก2บางเขนNB-BA-2213.863717100.63344522020-06-012020-06-01
148148ซอยเทิดราชัน 27 แยก 16ดอนเมืองNB-DM-2613.94658100.5891732020-06-012020-06-01
149149สุขาภิบาล 5 ซอย 23บางเขนNB-BA-113.8793100.650322020-06-012020-06-01
150150ซ.รามอินทรา 23 แยก 24บางเขนNB-BA-213.8707100.623232020-06-012020-06-01
151151ซ.รามอินทรา 31 แยก 4บางเขนNB-BA-313.8635100.624932020-06-012020-06-01
152152ซ.รามอินทรา 34 แยก 11บางเขนNB-BA-413.8486100.636832020-06-012020-06-01
153153ซ.รามอินทรา 39 แยก 24บางเขนNB-BA-513.8665100.627532020-06-012020-06-01
154154ซ.รามอินทรา 39 แยก 9บางเขนNB-BA-613.8658100.625432020-06-012020-06-01
155155ตรงข้ามปาก ซ.14 แยก 10บางเขนNB-BA-713.8518100.629532020-06-012020-06-01
156156ปาก ซ.รามอินทรา 34 แยก 3บางเขนNB-BA-813.8508100.637832020-06-012020-06-01
157157ซอยสุขาภิบาล 5 แยก9บางเขนNB-BA-913.8636100.639522020-06-012020-06-01
158158กลาง ซ.รามอินทรา 34 แยก 9บางเขนNB-BA-1013.8491100.638132020-06-012020-06-01
159159ข้างโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางเขนNB-BA-1113.8703100.645322020-06-012020-06-01
160160ซ.คู้บอน 27 แยก 11 ซ.3 ม.อารีน่าพาร์คบางเขนNB-BA-1213.8583100.659832020-06-012020-06-01
161161ซ.รามอินทรา 27 แยก 8บางเขนNB-BA-1313.8634100.623942020-06-012020-06-01
162162ซ.ลาดปลาเค้า 8 แยก 2 บางเขนNB-BA-1413.8564100.624432020-06-012020-06-01
163163ซ.ลาดปลาเค้า 8 แยก 14บางเขนNB-BA-1513.8516100.619432020-06-012020-06-01
164164ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 14บางเขนNB-BA-1613.855100.615232020-06-012020-06-01
165165ตรงข้าม ซ.พหลโยธิน 57 แยก 5บางเขนNB-BA-1713.8805100.596722020-06-012020-06-01
166166สะพานข้ามคลองประดิษฐกลกาล ถ.แจ้งวัฒนะบางเขนNB-BA-1813.8801100.589232020-06-012020-06-01
167167หน้าโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์บางเขนNB-BA-1913.8893100.608332020-06-012020-06-01
168168หน้าโรงเรียนอำมาตยกุลบางเขนNB-BA-2013.8678100.589822020-06-012020-06-01
169169หมู่บ้านชวนชื่น ตัด ซ.ร่วมมิตร แยก 6บางเขนNB-BA-2113.8613100.651422020-06-012020-06-01
170170ซ.ประชาชื่น 14 แยก 16หลักสี่NB-LS-113.875873100.55616322020-06-012020-06-01
171171ซ.ประชาชื่น 14 แยก 3หลักสี่NB-LS-213.87635100.55444832020-06-012020-06-01
172172ซ.ประชาชื่น 14 แยก 16-2หลักสี่NB-LS-313.876326100.55213922020-06-012020-06-01
173173ซ.ประชาชื่น 14 แยก 16-1หลักสี่NB-LS-413.875446100.55199722020-06-012020-06-01
174174ซ.ประชาชื่น 14 แยก 6-5หลักสี่NB-LS-513.874691100.55178322020-06-012020-06-01
175175ซ.ประชาชื่น 14 แยก 4หลักสี่NB-LS-613.876152100.55150922020-06-012020-06-01
176176พงษ์เพชรวิลล่า ซอย 3หลักสี่NB-LS-713.898579100.56916832020-06-012020-06-01
177177ชุมชนพงษ์แจ้งวัศนะ 14หลักสี่NB-LS-813.89758100.56911922020-06-012020-06-01
178178ชุมชนพงษ์แจ้งวัศนะ 14 ซอย 1หลักสี่NB-LS-913.896758100.56914432020-06-012020-06-01
179179ซ.วิภาวดีรังสิต 25 แยก 1หลักสี่NB-LS-1013.860692100.56223632020-06-012020-06-01
180180ซ.วิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1หลักสี่NB-LS-1113.862366100.56188832020-06-012020-06-01
181181ซ.วิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1-4หลักสี่NB-LS-1213.865882100.56347722020-06-012020-06-01
182182ซ.วิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1-2หลักสี่NB-LS-1313.862735100.56299322020-06-012020-06-01
183183ซ.วิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-2หลักสี่NB-LS-1413.863286100.56539722020-06-012020-06-01
184184ซ.วิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-2หลักสี่NB-LS-1513.863057100.56690132020-06-012020-06-01
185185ชุมชนพินิจสินละออ หน้าบ้านเลขที่ 113/100หลักสี่NB-LS-1613.898441100.58214622020-06-012020-06-01
186186ชุมชนพินิจสินละออ หน้าบ้านเลขที่ 135/94หลักสี่NB-LS-1713.898831100.58227222020-06-012020-06-01
187187ชุมชนพินิจสินละออ หน้าบ้านเลขที่ 810/811หลักสี่NB-LS-1813.897877100.5834222020-06-012020-06-01
188188ชุมชนพินิจสินละออ หน้าบ้านเลขที่ 135/136หลักสี่NB-LS-1913.898278100.58366722020-06-012020-06-01
189189ปากทางกำแพงเพช6 ซอย 7 แยก3-4 หน้าคอนโดดิแอร์พอร์ตเรสซิเดนซ์หลักสี่NB-LS-2013.897415100.58531522020-06-012020-06-01
190190ชุมชนชวนชื่นบางเขน หน้าปากซอย 13/1หลักสี่NB-LS-2113.903234100.57049222020-06-012020-06-01
191191ชุมชนชวนชื่นบางเขน กลางซอย 21 หน้าบ้านเลขที่ 67/475หลักสี่NB-LS-2213.905486100.57376822020-06-012020-06-01
192192ชุมชนชวนชื่นบางเขน ปากซอย 2หลักสี่NB-LS-2313.899353100.57491622020-06-012020-06-01
193193ประตูทางเข้าทำเนียบ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ดุสิตCB-DS-113.763601100.509894622020-06-012020-06-01
194194ชุมชนตรอกร่วมจิตต์ ตรอกร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรีดุสิตCB-DS-213.7841032100.516919422020-06-012020-06-01
195195สะพานขาว แขวงสี่แยกมหานาคดุสิตCB-DS-313.7571872100.516226122020-06-012020-06-01
196196ซอยสามเสน 11 ข้างโรงเรียนโยนออฟอาร์ค แขวงวชิรพยาบาล ดุสิตCB-DS-413.7774329100.505400222020-06-012020-06-01
197197หน้าโรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิตCB-DS-513.7779674100.506131622020-06-012020-06-01
198198หน้ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดุสิตCB-DS-613.7784204100.504934522020-06-012020-06-01
199199วัดน้อยนพคุณ ทางออกถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรีดุสิตCB-DS-713.7840881100.521846522020-06-012020-06-01
200200แนวถนนพิษณุโลก (ตรงข้าม รพ.มิชชั่น) แขวงสวนจิตรลดาดุสิตCB-DS-813.7583287100.519546522020-06-012020-06-01
201201ซอยสุจริต 1 ถนนพระราม 5ดุสิตCB-DS-913.7737953100.522363822020-06-012020-06-01
202202ซอยอินทามระ 44 (ซอยสุภนิกา 1 ) ถนนสุทธิสาร ดินแดงCB-DD-113.7821882100.565618732020-06-012020-06-01
203203ปากซอยประชาสงเคราะห์ 2 (ซอยสุทธิพร) ถนนประชาสงเคราะห์ดินแดงCB-DD-213.76225486100.555699622020-06-012020-06-01
204204ในซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 4 ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงCB-DD-313.77782691100.5591390632020-06-012020-06-01
205205หน้าประตูทางเข้าสำนักงานเขตดินแดงฝั่งถนนมมิตรไมตรีดินแดงCB-DD-413.769862321100.55242256261432020-06-012020-06-01
206206ในซอยรัชดา 7 แยก 1-11-1ดินแดงCB-DD-513.76836046100.567504132020-06-012020-06-01
207207สี่แยกกองเครื่องจักรกล ถนนมิตรไมตรี ดินแดงCB-DD-613.7696502100.552272932020-06-012020-06-01
208208สามแยกกองเครื่องจักรกล ถนนวิภาวดี ดินแดงCB-DD-713.76967311100.5515227822020-06-012020-06-01
209209ในซอยรัชดา 7 แยก 1-13-1 (ซอยอยู่เจริญ 28)ดินแดงCB-DD-813.76847461100.5671788632020-06-012020-06-01
210210ในซอยวิภาวดี 2 แยก 2 (สามแยก) ดินแดงCB-DD-913.77836939100.5578044832020-06-012020-06-01
211211ซอยประชาสงเคราะห์ 27 (หน้าวัดพรหมวงศาราม)ดินแดงCB-DD-1013.7757146100.561969322020-06-012020-06-01
212212ถนนดำรงรักษ์ หน้า หจก.ไทยฮอดป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-113.7552092100.50863922020-06-012020-06-01
213213ถนนดำรงรักษ์ หลังการบินไทยป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-213.755555100.507248622020-06-012020-06-01
214214ถนนพะเนียง หน้าร้านลิขิตไก่ย่างป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-313.7612278100.509215222020-06-012020-06-01
215215ทางเดินเลียบคลองมหานาค สะพานเจริญราษฏร์ หน้าบ้านเลขที่ 14/1ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-413.7531195100.516940522020-06-012020-06-01
216216 ถนนดำรงรักษ์ ซอยหลานหลวง 2ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-513.7552249100.509046222020-06-012020-06-01
217217ถนนกรุงเกษม หน้าตลาดโบเบ้สะพาน 4 ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-613.7526044100.517127122020-06-012020-06-01
218218ถนนยมราชสุขุมตัดถนนศรีธรรมาธิราชป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-713.745002100.50809522020-06-012020-06-01
219219ถนนยมราชสุขุม ทางเข้าอาคารจอดรถคลองถมคอร์เนอร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-813.744889100.50833722020-06-012020-06-01
220220ถนนมหาจักร ข้างโรงพยาบาลกลางป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-913.7470417100.508661122020-06-012020-06-01
221221ถนนมหาจักร หน้าบ้านเลขที่ 443ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1013.7458933100.507748722020-06-012020-06-01
222222แนวถนนเสือป่า หน้าห้างหุ้นส่วนจำกัดจินเซียงการค้าป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1113.744856100.508840722020-06-012020-06-01
223223แนวถนนเจ้าคำรบ ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1213.745178100.50985822020-06-012020-06-01
224224ถนนเจริญกรุงตัดถนนศรีธรรมาธิราช ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1313.744311100.507500822020-06-012020-06-01
225225ถนนโสมนัสเฉลิมพระเกียรติ ข้างวัดโสมนัสวิหารป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1413.7606556100.509575322020-06-012020-06-01
226226ถนนพะเนียบ หน้าบ้านเลขที่ 38ป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1513.7596277100.509642822020-06-012020-06-01
227227ถนนพะเนียง ข้างวัดสุนทรธรรมทานป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1613.757472100.51183322020-06-012020-06-01
228228ถนนกะออม ตรงข้าม สน.นางเลิ้งป้อมปราบศัตรูพ่ายCB-PP-1713.7577407100.507802622020-06-012020-06-01
229229ใต้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควาย ฝั่งขาเข้า แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-113.7944476100.550048232020-06-012020-06-01
230230ซอยเรวดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-213.7783083100.532876222020-06-012020-06-01
231231ซอยย่อยประชานิมิตร 1 ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-313.788291100.541246932020-06-012020-06-01
474476ซอยสุนทรพิมลปทุมวันSB-PT-01013.73745100.51939722020-06-012020-06-01
232232ซอยอินทามระ 1 บ้านเลขที่ 76 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-413.7943684100.551612522020-06-012020-06-01
233233ซอยพหลโยธิน 8 แยก 1/3 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-513.7773012100.548523532020-06-012020-06-01
234234ปากซอยอารีสัมพันธ์ 7พญาไทCB-PY-613.7797133100.536755122020-06-012020-06-01
235235ตรงข้าม ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5พญาไทCB-PY-713.779143100.53769532020-06-012020-06-01
236236สวนพญาไทภิรมย์ แขวงสามเสนใน จุดที่ 1พญาไทCB-PY-813.7718924100.532698732020-06-012020-06-01
237237สวนพญาไทภิรมย์ แขวงสามเสนใน จุดที่ 2พญาไทCB-PY-913.772906100.53261432020-06-012020-06-01
238238ที่จอดรถข้างสวพญาไทภิรมย์ แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1013.7737226100.532638632020-06-012020-06-01
239239ถนนเชื่อมระหว่างซออยพหลโยธิน 2 - ถนนวิภาวดี แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1113.7748332100.544753932020-06-012020-06-01
240240หน้ากองพลที่ 2 รักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1213.7715144100.541799432020-06-012020-06-01
241241ท้ายซอยราชวิถี 4 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1313.7685545100.54521522020-06-012020-06-01
242242หน้าโรงเรียนอนุบาลรัศมี ถนนราชวิถี แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1413.7694806100.546734922020-06-012020-06-01
243243หน้าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกชิอง 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1513.7696288100.541015532020-06-012020-06-01
244244ใต้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าฝั่งขาเข้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1613.7727443100.542347432020-06-012020-06-01
245245สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าฝั่งขาออก หน้าธนาคาร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1713.7724016100.541864632020-06-012020-06-01
246246ป้ายรถเมล์สถานีสนามเป้า (ทางออก3)พญาไทCB-PY-1813.7733267100.542439232020-06-012020-06-01
247247ใต้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ฝั่งขาเข้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-1913.7793593100.544600832020-06-012020-06-01
248248ใต้สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายฝั่งขาออก ถนนพหลโยธินพญาไทCB-PY-2013.793009100.549367232020-06-012020-06-01
249249ซอยอารีย์ 1 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2113.7750368100.540087222020-06-012020-06-01
250250สะพานลอยหน้าสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2213.7837711100.558760132020-06-012020-06-01
251251หน้ากรมประชาสัมพันธ์ ถนนอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2313.7794703100.537122722020-06-012020-06-01
252252หน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซอยเศรษฐศิริ 2 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2413.783045100.533092222020-06-012020-06-01
253253หน้ากระทรวงการคลัง แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2513.7803619100.535788822020-06-012020-06-01
254254หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2613.7841154100.540019922020-06-012020-06-01
255255ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 จุดที่ 1พญาไทCB-PY-2713.7784775100.538699132020-06-012020-06-01
256256ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 จุดที่ 2พญาไทCB-PY-2813.776443100.53736832020-06-012020-06-01
257257ซอยพหลโยธิน 2 MAP แมนชั่น แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-2913.7799635100.547831922020-06-012020-06-01
258258ป้ายรถเมลย์ปากซอยพหลโยธิน 4 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-3013.7775095100.543949732020-06-012020-06-01
259259ซอยอารีย์ 5 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-3113.7814022100.540319222020-06-012020-06-01
260260ชุมชนซอยอินทามระ 29 แยก 1 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-3213.7936538100.559173622020-06-012020-06-01
261261ซอยอินทามระ 1 บ้านเลขที่ 72/3 แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-3313.7935555100.551988522020-06-012020-06-01
262262ชุมชนแฟลตลือชา ซอยพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน จุดที่ 3พญาไทCB-PY-3413.772905100.539023932020-06-012020-06-01
263265หลังสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ แขวงสามเสนในพญาไทCB-PY-3713.7867761100.548102822020-06-012020-06-01
264266ป้ายรถเมล์ซอยลือชาพญาไทCB-PY-3813.7675318100.53965622020-06-012020-06-01
265267ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน 5พญาไทCB-PY-3913.7698416100.535627922020-06-012020-06-01
266268เชิงสะพานเฉลิมวันชาติ ทางเดินเลียบคลองบางลำพูพระนครCB-PN-113.7629119100.498538522020-06-012020-06-01
267269ท้ายซอยเกษมศรี ด้านริมคลองบางลำพู พระนครCB-PN-213.7609818100.50192432020-06-012020-06-01
268270ซอยสามเสน 5 หน้าบ้านเลขที่ 8พระนครCB-PN-313.766812100.498761832020-06-012020-06-01
269271ซอยตรอกศิลป์ หน้าบ้าน เลขที่15/3พระนครCB-PN-413.7562874100.500836722020-06-012020-06-01
270272ซอยรามบุตรี หน้าพลาซ่าเซ็นเตอร์พระนครCB-PN-513.7614727100.495869322020-06-012020-06-01
271273ปากคลองตรีเพชร (ตรงข้ามโรงเรียนสวนกุหลาบ) พระนครCB-PN-613.741766100.498251722020-06-012020-06-01
272274หลังบริษัทนาคา ทราเวล ถ.ตะนาว พระนครCB-PN-713.7566486100.499052842020-06-012020-06-01
273275หลังศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ทางเดินริมคลองบางลำพูพระนครCB-PN-813.76165100.5004722020-06-012020-06-01
274276ชุมชนวัดใหม่อมตรส ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ พระนครCB-PN-913.7647633100.502223132020-06-012020-06-01
275277หน้าร้าน Ganal View ทางเดินริมคลองบางลำพูพระนครCB-PN-1013.7621133100.499491422020-06-012020-06-01
276278ข้างวัดตรีทศเทพ ซอยข้างร้านพูนสิน ถนนประชาธิปไตยพระนครCB-PN-1113.7628806100.503136822020-06-012020-06-01
277279หน้าร้านอรุณโภชนาพระนครCB-PN-1213.7654309100.506184922020-06-012020-06-01
278280ทางเดินเลียบคลองหลอด ชุมชนตรอกตึกดิน ถนนดินสอพระนครCB-PN-1313.7549129100.501434422020-06-012020-06-01
279281ถนนวิสุทธิกษัตริย์ บริเวณทางขึ้นสะพานพระราม 8 พระนครCB-PN-1413.760647100.506076622020-06-012020-06-01
280282บริเวณทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า พระนครCB-PN-1513.7398207100.500087622020-06-012020-06-01
281283สถาบันนัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนพระอาทิตย์ พระนครCB-PN-1613.7598131100.490954622020-06-012020-06-01
282284หน้าบ้านเลขที่ 3 ทางเดินพระนครCB-PN-1713.7565248100.499622522020-06-012020-06-01
283285ทางเดินเลียบคลองหลอด ชุมชนตรอกสิน หน้าบ้านเลขที่ 3 ถนนดินสอ(หูช้าง)พระนครCB-PN-1813.7549129100.501434422020-06-012020-06-01
284286ท่ารถโดยสารประจำทาง สาย 53 ถนนกรุงเกษมพระนครCB-PN-1913.7686322100.504560422020-06-012020-06-01
285287ซอยเทเวศร์ 1 ซอยย่อย หน้าบ้านเลขที่ 52พระนครCB-PN-2013.7664809100.504466222020-06-012020-06-01
286288ชุมชนตรอกตึกดิน2พระนครCB-PN-2113.7547811100.50140422020-06-012020-06-01
287289ชุมชนตรอกศิลป์3 หน้าบ้านเลขที่ 3พระนครCB-PN-2213.755587100.498749122020-06-012020-06-01
288290ชุมชนตรอกตึกดิน1พระนครCB-PN-2313.7547811100.50140422020-06-012020-06-01
289291ท้ายซอยราชปรารภ 6ราชเทวีCB-RW-113.7532105100.542949622020-06-012020-06-01
290292ซอยเพชรบุรี 15 แขวงถนนพญาไทราชเทวีCB-RW-213.7871498100.618076122020-06-012020-06-01
291293ใต้สะพานคนข้ามถนน ฝั่งตรงข้ามซอยเพชรบุรี 39 แขวงมักกะสันราชเทวีCB-RW-313.7496906100.556446122020-06-012020-06-01
292294ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน แขวงมักกะสัน1ราชเทวีCB-RW-413.7531934100.548024622020-06-012020-06-01
293295ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน แขวงมักกะสัน2ราชเทวีCB-RW-513.7529145100.549779322020-06-012020-06-01
294296ลานกีฬาชุมชนบ้านครัวเหนือราชเทวีCB-RW-613.749444100.529189322020-06-012020-06-01
295297ชุมชนบ้านครัวเหนือ ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรีราชเทวีCB-RW-713.7510012100.525210722020-06-012020-06-01
296298คอนโดเดอะ มาร์ค ถนนจตุรทิศราชเทวีCB-RW-813.7541883100.561124622020-06-012020-06-01
297299ซอยราชวิถี 3 แขวงสามเสนในราชเทวีCB-RW-913.7630257100.541016522020-06-012020-06-01
298300เกาะราชวิถี แขวงสามเสนในราชเทวีCB-RW-1013.764277100.537353822020-06-012020-06-01
299301เกาะพญาไท แขวงถนนพญาไทราชเทวีCB-RW-1113.7640252100.538808622020-06-012020-06-01
300302เกาะดินแดง แขวงถนนพญาไทราชเทวีCB-RW-1213.7649121100.539294322020-06-012020-06-01
301303เกาะพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไทราชเทวีCB-RW-1313.7659297100.538459922020-06-012020-06-01
302304ปากซอยเพชรบุรี 19 แขวงถนนพญาไทราชเทวีCB-RW-1413.7510244100.538386422020-06-012020-06-01
303305ปากซอยเพชรบุรี 31 แขวงมักกะสันราชเทวีCB-RW-1513.7495449100.545113722020-06-012020-06-01
304306ตรงข้ามโรงแรมอีสติน (ซอยเพชรบุรี 31)ราชเทวีCB-RW-1613.7533676100.546265622020-06-012020-06-01
305307สี่แยกพระยานาคตัดซอยเพชรบุรี12 แขวงถนนเพชรบุรีราชเทวีCB-RW-1713.7518375100.529596132020-06-012020-06-01
306308หน้าวัดทัศนารุณสุนทริการาม ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสันราชเทวีCB-RW-1813.7613315100.544398922020-06-012020-06-01
307309ปากซอยรัชฏภัณฑ์ แขวงมักกะสัน (แยกมักกะสัน)ราชเทวีCB-RW-1913.7559911100.542770832020-06-012020-06-01
308310ซอยรัชฏภัณฑ์ หน้าร้านลาบยโส แขวงมักกะสันราชเทวีCB-RW-2013.7575202100.544873222020-06-012020-06-01
309311สวนราชเทวีภิรมย์ แขวงมักกะสัน แขวงมักกะสัน จุดที่ 1ราชเทวีCB-RW-2113.7640252100.538808622020-06-012020-06-01
310312สวนราชเทวีภิรมย์ แขวงมักกะสัน แขวงมักกะสัน จุดที่ 2ราชเทวีCB-RW-2213.758292100.548929422020-06-012020-06-01
311313ชุมชนซอยแดงบุหา ซอยเพชรบุรี7 แขวงทุ่งพญาไทราชเทวีCB-RW-2313.7570638100.530503722020-06-012020-06-01
312314ถนนอินทราภรณ์ ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมวังทองหลางCB-WL-113.7776566100.60753732020-06-012020-06-01
313315หมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก 28 วังทองหลางCB-WL-213.798546100.621971932020-06-012020-06-01
314316หมู่บ้านลาดพร้าว 87 ซอยลาดพร้าว 87 วังทองหลางCB-WL-313.792118100.624788832020-06-012020-06-01
315317ซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์วังทองหลางCB-WL-413.7871498100.618076132020-06-012020-06-01
316318ชุมชนไดร์ฟอิน ซอยลาดพร้าว 126 แขวงวังทองหลางวังทองหลางCB-WL-513.7739824100.628479232020-06-012020-06-01
317319ซอยลาดพร้าว 64 แยก 10 วังทองหลางCB-WL-613.7874617100.599749532020-06-012020-06-01
318320ตรงข้ามบิ๊กซี ถนนโชคชัย 4 วังทองหลางCB-WL-713.7975002100.595562122020-06-012020-06-01
319321ปากซอยสังคมสงเคราะห์ 27 แขวงสะพานสูงวังทองหลางCB-WL-813.7973874100.598206732020-06-012020-06-01
320322หน้าร้าน Goldon Place ซอยจำเนียรเสริม วังทองหลางCB-WL-913.7648165100.598705122020-06-012020-06-01
321323ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 (ซอยรัตนพงษ์) วังทองหลางCB-WL-1013.7827409100.604711832020-06-012020-06-01
322324หน้าสถานีสูบน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ซอยลาดพร้าว 126วังทองหลางCB-WL-1113.774698100.628335432020-06-012020-06-01
323325ซอยลาดพร้าว 122 แยก 28 วังทองหลางCB-WL-1213.7632455100.623965132020-06-012020-06-01
324326ตรงข้ามโรงเรียนอิสลามสันติชน ซอยลาดพร้าว 112 วังทองหลางCB-WL-1313.77217100.61952232020-06-012020-06-01
325327ซอยลาดพร้าว 80 แยก 2 แขวงวังทองหลางวังทองหลางCB-WL-1413.7876532100.60510532020-06-012020-06-01
326328เชิงสะพานข้ามคลอง ซอยลาดพร้าว 126วังทองหลางCB-WL-1513.7742219100.626214232020-06-012020-06-01
327329เชิงสะพานจำเนียรเสริม ถนนประชาอุทิศ แขวงพลับพลาวังทองหลางCB-WL-1613.7645055100.597290232020-06-012020-06-01
328330ถนนลำพูนไชย ตัด ถนนเจริญกรุงสัมพันธวงศ์CB-SW-113.7393814100.512565622020-06-012020-06-01
329331ตรอกโพธิ์ ถนนเยาวราช ซอย7สัมพันธวงศ์CB-SW-213.7384964100.512385322020-06-012020-06-01
330332ปากซอบถนนเจริญกรุง 16 ชุมชนเลงบ๊วยเอี๊ยะสัมพันธวงศ์CB-SW-313.7426035100.509570122020-06-012020-06-01
331333ปากซอยวิวัฒน์เวียง หน้าร้าน ดชาเชิญสัมพันธวงศ์CB-SW-413.7435651100.512216922020-06-012020-06-01
332334ถนนเยาวพานิช - ถนนเยาวราชสัมพันธวงศ์CB-SW-513.740569100.50919822020-06-012020-06-01
333335แยกเอกมัยเหนือ ถนนเพชรบุรี ห้วยขวางCB-HK-113.7432374100.591680732020-06-012020-06-01
334336 เชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถนนประชาอุทิศ ห้วยขวางCB-HK-213.7690075100.59260232020-06-012020-06-01
335337หน้าโรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยมบางกอก ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวางCB-HK-313.7480203100.5700532020-06-012020-06-01
336338ชุมชนหมู่บ้านศรีนคร ซอยพระราม 9 แยก 26-1-2-1 ห้วยขวางCB-HK-413.7486411100.588472732020-06-012020-06-01
337339หน้าสถานฑูตเกาหลี ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวางCB-HK-513.76730445100.5781101532020-06-012020-06-01
338340ในซอยรัชดาภิเษก 18 ทางแยกหน้าสำนักงานที่ดินกรุงเทพ ห้วยขวางCB-HK-613.784009100.57956632020-06-012020-06-01
339341หน้าคอนโดลุมพินีเพลส ถนนพระรามเก้า ห้วยขวางCB-HK-713.7557047100.571144232020-06-012020-06-01
340342ชุมชนทับแก้ว ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ห้วยขวางCB-HK-813.7447101100.591876832020-06-012020-06-01
341343ซอยสราญรมย์แมนชั่น ตรงข้ามโรงแรมปีบอินน์ ถนนทียมร่วมมิตร ห้วยขวางCB-HK-913.7665823100.582718332020-06-012020-06-01
342344ปากทางเข้าหน้าร้านสาวน้อยคาเฟ่ตัดถนนเทียนร่วมมิตรห้วยขวางCB-HK-1013.76585356100.5826804432020-06-012020-06-01
343345สามแยกถนนวัฒนธรรมตัดถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวางCB-HK-1113.7626481100.57259132020-06-012020-06-01
344346ปากซอยรัชดาภิเษก 16 ห้วยขวางCB-HK-1213.7844796100.574043132020-06-012020-06-01
345347หน้า อสมท. ด้านถนนวัฒนธรรม ห้วยขวางCB-HK-1313.7634217100.572632232020-06-012020-06-01
346348หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวางCB-HK-1413.7904211100.574112432020-06-012020-06-01
347349หน้าศูนย์วัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวางห้วยขวางCB-HK-1513.7658802100.572739122020-06-012020-06-01
348350ถนนกำแพงเพชร 7 ตัดถนนเพชรอุทัย แขวงห้วยขวางห้วยขวางCB-HK-1613.749153100.568777532020-06-012020-06-01
349351ถนนจตุรทิศตัดถนนอโศกดินแดง ห้วยขวางCB-HK-1713.753524100.564355832020-06-012020-06-01
350352ซอยสุขุมวิท 16 หลังอาคารเลครัชดา คลองเตย SB-KT-00113.731388100.561132020-06-012020-06-01
351353หน้าโรงเรียนพระโขนงวิทยา จุดที่ 1คลองเตย SB-KT-00213.709378100.59093722020-06-012020-06-01
352354หน้าโรงเรียนพระโขนงวิทยา จุดที่ 2คลองเตย SB-KT-00313.709197100.59122822020-06-012020-06-01
353355หน้าโรงเรียนพระโขนงวิทยา จุดที่ 3คลองเตย SB-KT-00413.709612100.59039222020-06-012020-06-01
354356หน้าศาลเจ้าเพ็กเล้งเก็งมังกรเขียว ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย SB-KT-00513.7186100.558422020-06-012020-06-01
355357ปากซอยสุขุมวิท 40 คลองเตย SB-KT-00613.722325100.58100122020-06-012020-06-01
356358กลางซอยสุขุมวิท 42 จุดที่1 (ปากซอยบาร์โบส)คลองเตย SB-KT-00713.71588100.58442322020-06-012020-06-01
357359กลางซอยสุขุมวิท 42 จุดที่2 (ปากซอยแสงจันทร์)คลองเตย SB-KT-00813.714472100.58429132020-06-012020-06-01
358360บริเวณหน้าสุธนเพลส ซอยสุขุมวิท 26คลองเตย SB-KT-00913.72488100.572922020-06-012020-06-01
359361บริเวณหน้าบ้านสบายสปา สุขุมวิท 26คลองเตย SB-KT-01013.72461100.57008322020-06-012020-06-01
360362บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยคลองเตย SB-KT-01113.720406100.5837832020-06-012020-06-01
361363ป้ายรถโดยสารบริเวณท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท จุดที่ 2คลองเตย SB-KT-01213.72067100.58360732020-06-012020-06-01
362364ป้ายรถโดยสารบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ถนนรัชดาภิเษกคลองเตย SB-KT-01313.7209100.559722020-06-012020-06-01
363365หน้าสวนชูวิทย์ ปากซอยสุขุมวิท 10คลองเตย SB-KT-01413.739100.557522020-06-012020-06-01
364366ป้ายรถโดยสารบริเวณท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท จุดที่ 1คลองเตย SB-KT-01513.721026100.58303632020-06-012020-06-01
365367ป้ายรถโดยสาร ถ.เกษมราษฎร์ หน้าตึกการท่าเรือคลองเตย SB-KT-01613.7132100.564422020-06-012020-06-01
366368ป้ายรถโดยสารหน้าสโมสรการท่าเรือ ถ.สุนทรโกษาคลองเตย SB-KT-01713.7164100.561122020-06-012020-06-01
367369ถ.อาจณรงค์ เส้นทางก่อนเข้าคลัง ปตท.คลองเตย SB-KT-01813.7054100.58322020-06-012020-06-01
368370ป้ายรอรถโดยสารประจำทาง บริเวณปากซอย ไผ่สิงโต ถนนพระราม 4คลองเตย SB-KT-01913.719391100.56099422020-06-012020-06-01
369371ถนนเกษมราษฎร์ ตัด ถนนการท่าเรือ 1 คลองเตย SB-KT-02013.7131100.564732020-06-012020-06-01
370372ถนนเกษมราษณ์ ตัด ทางขึ้นทางด่วนท่าเรือคลองเตย SB-KT-02113.711676100.56402532020-06-012020-06-01
371373ถนนท่าเรือ 1 ตัด ถนน ณ ระนองคลองเตย SB-KT-02213.7154100.558632020-06-012020-06-01
372374บริเวณโรงแรม โรงแรมแมริออท ซอยสุขุมวิท 22 คลองเตย SB-KT-02313.730926100.56522322020-06-012020-06-01
373375บริเวณแยกทองหล่อคลองเตย SB-KT-02413.723448100.57937332020-06-012020-06-01
374376บริเวณสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะ ด้านหน้าชุมชนน้องใหม่ ถนนอาจณรงค์คลองเตย SB-KT-02513.7103100.581122020-06-012020-06-01
375377ท้ายซอยพัฒนเวศน์ 9วัฒนาSB-WT-00113.728226100.60180632020-06-012020-06-01
376378บริเวณทางข้ามม้าลาย GRACE HOTEL ซอยสุขุมวิท 3 วัฒนาSB-WT-00213.7437100.55328622020-06-012020-06-01
377379บริเวณท้ายซอยพัฒนเวศน์ 7 ปรีดีพนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71วัฒนาSB-WT-00313.729281100.60137632020-06-012020-06-01
378380แยกถนนอโศกมนตรี ตัด ถนนสุขุมวิท 21 ซอย 1 วัฒนาSB-WT-00413.740917100.56212122020-06-012020-06-01
379381ป้ายรถโดยสาร หน้าอาคาร MID TOWER ถนนอโศกมนตรี (ตรงข้ามตึกแกรมมี่)วัฒนาSB-WT-00513.74388100.56253922020-06-012020-06-01
380382ตรงข้ามปากซอยทองหล่อ 5วัฒนาSB-WT-00613.728926100.5807232020-06-012020-06-01
381383ปากซอยทองหล่อ 9 วัฒนาSB-WT-00713.731489100.58178932020-06-012020-06-01
382384ปากซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท วัฒนาSB-WT-00813.733842100.56502822020-06-012020-06-01
383385ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แยก 10 วัฒนาSB-WT-00913.720043100.60151532020-06-012020-06-01
384386ตรงข้ามปากซอยปรีดีพนมยงค์ 42 วัฒนาSB-WT-01013.733104100.59725332020-06-012020-06-01
385387ซอยสุขุมวิท 67 บริเวณหน้าโรงเรียนพระแม่มารีพระโขนงวัฒนาSB-WT-01113.718477100.59046822020-06-012020-06-01
386388ปากซอยสุขุมวิท 13วัฒนาSB-WT-01213.73951100.55721322020-06-012020-06-01
387389ปากซอยสุขุมวิท 47วัฒนาSB-WT-01313.727285100.5743132020-06-012020-06-01
388390บริเวณทางเข้ามัสยิดดารุ๊ลมุห์ชีนีน ริมทางเลียบคลองแสนแสบวัฒนาSB-WT-01413.744822100.57858332020-06-012020-06-01
389391บริเวณหน้าโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ซอยสุขุมวิท 3 ถนนนานาเหนือวัฒนาSB-WT-01513.745871100.55364532020-06-012020-06-01
390392ตรงข้ามปากซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39วัฒนาSB-WT-01613.740867100.57260832020-06-012020-06-01
391393ตรงข้ามปากซอยพร้อมพันธ์ สุขุมวิท 39วัฒนาSB-WT-01713.739414100.57249332020-06-012020-06-01
392394เลียบด่วนแสงทิพย์ (ปากซอยอัศวาณิชย์)วัฒนาSB-WT-01813.712841100.59940622020-06-012020-06-01
393395ปากซอยสุขุมวิท 7 วัฒนาSB-WT-01913.741057100.55497932020-06-012020-06-01
394396แยกสะพานพร้อมพงษ์วัฒนาSB-WT-02013.74524100.57290422020-06-012020-06-01
395397บริเวณโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1วัฒนาSB-WT-02113.724198100.59588822020-06-012020-06-01
396398ซอยเอกมัย 12 ถนนเอกมัย หน้าอาคาร Empire HouseวัฒนาSB-WT-02213.729814100.5910722020-06-012020-06-01
397399ปากซอยนราธิวาส 7 ถนนนราธิวาสราชครินทร์สาทรSB-ST-00113.719861100.53155932020-06-012020-06-01
398400ปากซอยนราธิวาส 9 ถนนนราธิวาสราชครินทร์สาทรSB-ST-00213.718055100.53237432020-06-012020-06-01
399401ตรงข้ามซอยสาทร 11 แยก 4 สาทรSB-ST-00313.715947100.52739632020-06-012020-06-01
400402ซอยนราธิวาสราชนคริรทร์ 14 หน้าตึก malin towerสาทรSB-ST-00413.711897100.53127132020-06-012020-06-01
401403ปากซอยจันทน์ 20 สาทรSB-ST-00513.706527100.52550932020-06-012020-06-01
402404หลังแฟลตตำรวจยานนาวา ถนนเจริญราษฎร์ สาทรSB-ST-00613.717948100.52003522020-06-012020-06-01
403405บริเวณท้ายซอยจันทน์ 16 แยก 4 บริเวณหน้าซอยข้างศาลเจ้ากวนอู สาทรSB-ST-00713.709469100.53329422020-06-012020-06-01
404406บริเวณแยกเทคนิคกรุงเทพ จุดที่ 1สาทรSB-ST-00813.716075100.53906132020-06-012020-06-01
405407ซอยพระพินิจ บริเวณหน้าร้านอาหารพรูสาทรSB-ST-00913.72197100.53603522020-06-012020-06-01
406408หน้าสุสานแต้จิ๋ว ซอยเจริญราษฏร์ 3 ตัด ซอยโรงน้ำแข็ง 5สาทรSB-ST-01013.713582100.52148732020-06-012020-06-01
407409บริเวณแยกเทคนิคกรุงเทพ จุดที่ 2สาทรSB-ST-01113.715888100.53917722020-06-012020-06-01
408410บริเวณสถานีย่อยรับ-ส่งรถตู้สาธารณะ (ทางคู่ขนาน-ถนนบางนาตราด)บางนาSB-BN-00113.671029100.61992332020-06-012020-06-01
409411ประตูเข้า-ออก กรมอุทกศาสตร์ ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำบางนาSB-BN-00213.669922100.59147132020-06-012020-06-01
410412ปากซอยอุดมสุข 27บางนาSB-BN-00313.678278100.62360432020-06-012020-06-01
411413ซอยอุดมสุข 27 ถนนอุดมสุขบางนาSB-BN-00413.679198100.623422020-06-012020-06-01
412414ปากซอยอุดมสุข 58 (ตรงข้าม)พระโขนงSB-PK-00113.677954100.6383732020-06-012020-06-01
413415กึ่งกลางระหว่างซอยอุดมสุข 28-30บางนาSB-BN-00513.678373100.62190722020-06-012020-06-01
414416กึ่งกลางระหว่างซอยอุดมสุข 25-27บางนาSB-BN-00613.678463100.62260422020-06-012020-06-01
415417กลางซอยวชิรธรรม 32 แยก 2พระโขนงSB-PK-00213.683013100.62285432020-06-012020-06-01
416418ปากซอยบางนา-ตราด 2บางนาSB-BN-00713.671407100.61400932020-06-012020-06-01
417419ปากซอยบางนา-ตราด 4บางนาSB-BN-00813.671113100.61543232020-06-012020-06-01
418420ปากซอยบางนา-ตราด 6บางนาSB-BN-00913.670842100.61665932020-06-012020-06-01
419421ปากซอยบางนา-ตราด 30บางนาSB-BN-01013.667676100.63209232020-06-012020-06-01
420422ปากซอยบางนา-ตราด 36บางนาSB-BN-01113.667145100.63519832020-06-012020-06-01
421423ปากซอยบางนา-ตราด 46บางนาSB-BN-01213.665839100.64221732020-06-012020-06-01
422424ปากซอยบางนา-ตราด 56บางนาSB-BN-01313.661975100.65006422020-06-012020-06-01
423425ปากซอยบางนา-ตราด 19บางนาSB-BN-01413.668518100.63268932020-06-012020-06-01
424426ปากซอยบางนา-ตราด 21บางนาSB-BN-01513.673803100.62995932020-06-012020-06-01
425427ป้ายรถประจำทางตรงข้ามตึกเดอะแนชั่น ถ.บางนา-ตราดบางนาSB-BN-01613.664878100.65122422020-06-012020-06-01
426428ใกล้กรมอุตุนิยมวิทยา ถ.สุขุมวิท บริเวณทางเดินระหว่างไบเทคถึงสถานีรถไฟฟ้าบางนาSB-BN-01713.666926100.60429622020-06-012020-06-01
427429ปากซอยสรรพาวุธ 2บางนาSB-BN-01813.67338100.60507632020-06-012020-06-01
428430ปากซอยโสภณ ในซอยสรรพวุธ 2บางนาSB-BN-01913.677248100.60336632020-06-012020-06-01
429431ทางเข้าหมู่บ้านลัดดาว ซอยสรรพวุธ 2 (กลางซอย)บางนาSB-BN-02013.678836100.60187622020-06-012020-06-01
430432หน้าหมู่บ้านลาซาลเพลส ซอยลาซาล 24บางนาSB-BN-02113.659197100.61394422020-06-012020-06-01
431433สามแยกหน้าซอยอุดมสุข 30 แยก 7 - 13บางนาSB-BN-02213.67278100.62378232020-06-012020-06-01
432434ตรงข้ามคอนโด อีสทาวเวอร์บางนาSB-BN-02313.671063100.63591222020-06-012020-06-01
433435ป้ายรถประจำทางหน้าหมุ่บ้านนภาลัย ถนนสุขุมวิท บางนาSB-BN-02413.664356100.60299922020-06-012020-06-01
434436กลางซอยพูนสวัสดิ์บริเวณ 3 แยกบางนาSB-BN-02513.666864100.59600332020-06-012020-06-01
435437สามแยกหน้าชุมชนรุ่งสว่างบางนาSB-BN-02613.668632100.59362932020-06-012020-06-01
436438ชุมชนพูนสวัสดิ์บางนาSB-BN-02713.667035100.59531222020-06-012020-06-01
437439ปากซอยจ่าโสด ๑๘ ชุมชนร่วมพัฒนาบางนาSB-BN-02813.662978100.59869232020-06-012020-06-01
438440สามแยกซอยสุขุมวิท 70/5บางนาSB-BN-02913.661282100.59898832020-06-012020-06-01
439441ท้ายซอยบางนา-ตราด 56 ชุมชนคลองบางนาบางนาSB-BN-03013.660007100.64947122020-06-012020-06-01
440442ซอยพลอยงามบางนาSB-BN-03113.654613100.64831222020-06-012020-06-01
441443ท้ายชุมชนทองใบบางนาSB-BN-03213.659285100.62625522020-06-012020-06-01
442444กลางซอย 2 ชุมชนเรวัตินิเวศน์ 2บางนาSB-BN-03313.660049100.61909522020-06-012020-06-01
443445กลางซอยลาซาล 32บางนาSB-BN-03413.661795100.61804922020-06-012020-06-01
444446ปากซอย 4 ชุมชนเรวัตินิเวศน์ 2บางนาSB-BN-03513.66033100.61760122020-06-012020-06-01
445447ท้ายซอยลาซาล 26 ชุมชนทิมเรืองเวชบางนาSB-BN-03613.659565100.61465622020-06-012020-06-01
446448ท้ายซอยลาซาล 28 ชุมชนทิมเรืองเวชบางนาSB-BN-03713.659756100.6152422020-06-012020-06-01
447449ปากซอยลาซาล 28 ถนนลาซาลบางนาSB-BN-03813.662921100.6165322020-06-012020-06-01
448450กลางซอยลาซาล 26 ชุมชนทิมเรืองเวชบางนาSB-BN-03913.661261100.61541422020-06-012020-06-01
449451กลางซอยลาซาล 28 ชุมชนทิมเรืองเวชบางนาSB-BN-04013.662417100.61641722020-06-012020-06-01
450452จุดจอดรถ นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนบางนา 2 (หน้าองค์พระ)บางนาSB-BN-04113.663412100.64139622020-06-012020-06-01
451453ทางเข้าออกชุมชนหมู่บ้านมณียาวิลล์บางนาSB-BN-04213.68432100.61539822020-06-012020-06-01
452454ซอยบางนา - ตราด 7 ชุมชนบัวเกิดบางนาSB-BN-04313.671727100.61653822020-06-012020-06-01
453455ซอยบางนา - ตราด 11 ชุมชนบัวเกิด (กลางซอย)บางนาSB-BN-04413.672165100.61861522020-06-012020-06-01
454456ซอยอุดมสุข ๒๔ ชุมชนบัวเกิดบางนาSB-BN-04513.674693100.61774122020-06-012020-06-01
455457ปากซอยอุดมสุข ๒๘ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบบางนาSB-BN-04613.678413100.62090432020-06-012020-06-01
456458ทางเดินหลังสนามเด็กเล่น ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบบางนาSB-BN-04713.671543100.62203122020-06-012020-06-01
457459อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบบางนาSB-BN-04813.675532100.62337222020-06-012020-06-01
458460ซอยอุดมสุข 30 แยก 2 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบบางนาSB-BN-04913.67469100.62213122020-06-012020-06-01
459461ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบบางนาSB-BN-05013.677375100.62357722020-06-012020-06-01
460462หน้าซอยอุดมสุข 30 แยก 7 - 2 - 10บางนาSB-BN-05113.67285100.62139722020-06-012020-06-01
461463ชอยอุดมสุข 30 แยก 6 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบบางนาSB-BN-05213.672782100.6213522020-06-012020-06-01
462464ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-5บางนาSB-BN-05313.673407100.6232922020-06-012020-06-01
463465ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์บางนาSB-BN-05413.674425100.63977822020-06-012020-06-01
464466ชอยด้านข้างโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)บางนาSB-BN-05513.670765100.60446522020-06-012020-06-01
465467ใต้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริปทุมวันSB-PT-00113.739614100.5393422020-06-012020-06-01
466468ใต้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ถนนเพลินจิตปทุมวันSB-PT-00213.742958100.54872622020-06-012020-06-01
467469สี่แยกวัดดวงแข ถนนเจริญเมืองปทุมวันSB-PT-00313.740665100.51982132020-06-012020-06-01
468470ตรงข้ามซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุเหนือปทุมวันSB-PT-00413.73965100.54673622020-06-012020-06-01
469471บริเวณด้านหน้า GARDEN VIEW MANSION ถนนหลังสวนปทุมวันSB-PT-00513.740153100.54323922020-06-012020-06-01
470472แยกสะพานอ่อน (ซอยจุฬา 22 ตัดถนนบรรทัดทอง)ปทุมวันSB-PT-00613.740141100.52251832020-06-012020-06-01
471473ถนนจรัญเมืองตัดถนนพระรามที่ 6ปทุมวันSB-PT-00713.742882100.52007532020-06-012020-06-01
472474แยกจรัสเมืองปทุมวันSB-PT-00813.742266100.52275232020-06-012020-06-01
473475บริเวณหน้าโลตัสพระราม 1 เชิงสะพานเจริญผลปทุมวันSB-PT-00913.748811100.52407132020-06-012020-06-01
475477หน้าสวนลุมพินีประตูที่ 6 ปทุมวันSB-PT-01113.734255100.54039922020-06-012020-06-01
476478ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก12พระโขนงSB-PK-00313.692083100.63413722020-06-012020-06-01
477479ชุมชนเซ่งไพเราะ กลางซอยวชิรธรรมสาธิต 72พระโขนงSB-PK-00413.689369100.63710222020-06-012020-06-01
478480ชุมชนเซ่งไพเราะ กลางซอยวชิรธรรมสาธิต 74 พระโขนงSB-PK-00513.689714100.63697822020-06-012020-06-01
479481ชุมชนเซ่งไพเราะ กลางซอยวชิรธรรมสาธิต 76พระโขนงSB-PK-00613.690094100.63704822020-06-012020-06-01
480482ซอยพึ่งมี แยก 2 ถ.สุขุมวิท 93พระโขนงSB-PK-00713.702786100.61238922020-06-012020-06-01
481483ปากซอยอุดมสุข 49พระโขนงSB-PK-00813.678014100.63449732020-06-012020-06-01
482484ซอยสุขุมวิท 81 ขาเข้าใกล้ห้างเซนจูรี่พระโขนงSB-PK-00913.70461100.60172822020-06-012020-06-01
483485บริเวณป้ายรถโดยสาร หน้าทางเข้าโลตัสพระราม3 ถนนรัชดาภิเษกยานนาวาSB-YW-00113.697272100.53949132020-06-012020-06-01
484486ทางเข้าถนนนนทรี ตัด ถนนรัชดายานนาวาSB-YW-00213.695066100.53430832020-06-012020-06-01
485487บริเวณทางขึ้นสะพานลอยรถข้ามแยกรัชดาตัดถนนสาธุประดิษฐ์ ใกล้ปั้มเซลล์ยานนาวาSB-YW-00313.69919100.54080422020-06-012020-06-01
486488ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง หน้าวัดช่องลม ถนนพระราม3ยานนาวาSB-YW-00413.702942100.54593522020-06-012020-06-01
487489ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง หน้าตึกปัญจธานี ถนนรัชดาภิเษกยานนาวาSB-YW-00513.696057100.53692422020-06-012020-06-01
488490ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง หน้าตึกโอซีซี ถนนรัชดาภิเษกยานนาวาSB-YW-00613.690463100.52436122020-06-012020-06-01
489491ปากซอยพระรามที่ 58 ถ.พระราม 3ยานนาวาSB-YW-00713.692596100.54747932020-06-012020-06-01
490492ถนนพระราม 3 ตัดถนนนนทรียานนาวาSB-YW-00813.689896100.54732732020-06-012020-06-01
491493ป้ายรถเมล์หน้าห้าง the up ถนนรัขดาภิเษกยานนาวาSB-YW-00913.699904100.54077122020-06-012020-06-01
492494ปากซอยพระราม 3 ที่ 38 ถ.พระราม 3ยานนาวาSB-YW-01013.674838100.54434832020-06-012020-06-01
493495หน้าตลาดลานทรายพลาซ่า ถนนสาธุประดิษฐ์ยานนาวาSB-YW-01113.68448100.53246422020-06-012020-06-01
494496บริเวณใกล้สะพานลอยคนข้ามถนนวงแหวนอุตสาหกรรมตัดถนนนนทรียานนาวาSB-YW-01213.685697100.54556932020-06-012020-06-01
495497บริเวณหน้าอาคาร SV CITY ถ.พระราม 3ยานนาวาSB-YW-01313.674138100.5431122020-06-012020-06-01
496498บริเวณหน้าคอนโด THE PANO ถ.พระราม 3ยานนาวาSB-YW-01413.673217100.54166422020-06-012020-06-01
497499หน้าวัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 8ยานนาวาSB-YW-01513.683122100.52746332020-06-012020-06-01
498500ป้ายรถประจำทางใกล้ปากซอยพระราม 3 ที่ 47ยานนาวาSB-YW-01613.673314100.5403122020-06-012020-06-01
499501บริเวณหน้า @area ปากซอยนนทรี 18ยานนาวาSB-YW-01713.693759100.54206322020-06-012020-06-01
500502BRT ถนนจันทน์ หน้า L&H villa ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ยานนาวาSB-YW-01813.704495100.53883922020-06-012020-06-01
501503ถนนจันทน์เก่าตัดถนนนางลิ้นจี่ยานนาวาSB-YW-01913.706821100.54153222020-06-012020-06-01
502504ถนนนางลิ้นจี่ใกล้ปากซอยอมรยานนาวาSB-YW-02013.706822100.54370922020-06-012020-06-01
503505บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางหน้า บริษัท PFP ถนนนางลิ้นจี่ยานนาวาSB-YW-02113.703564100.54492422020-06-012020-06-01
504506ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดด่านยานนาวาSB-YW-02213.67385100.54320722020-06-012020-06-01
505507หน้าอนุบาลบ้านสานฝัน ถนนเย็นอากาศยานนาวาSB-YW-02313.715689100.54668822020-06-012020-06-01
506508บริเวณโรงเรียนประถมนนทรี ซอยพระราม 3 ที่ 79ยานนาวาSB-YW-02413.712797100.55202822020-06-012020-06-01
507509ถนนพระราม3 ซอย 64 หน้าทางเข้าหมู่บ้านรวยรุ่งเรืองยานนาวาSB-YW-02513.699876100.54623832020-06-012020-06-01
508510บริเวณปากซอยพระราม 3 ที่ 75 ถ.พระราม 3ยานนาวาSB-YW-02613.710031100.55090932020-06-012020-06-01
509511ปากซอยพระราม 3 ที่ 79ยานนาวาSB-YW-02713.713123100.55326222020-06-012020-06-01
510512ริมคลองกะจะใกล้ถนนพระราม 9 สวนหลวงSB-SL-00113.744388100.61635522020-06-012020-06-01
511513ป้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยศรีนครินทร์ 24สวนหลวงSB-SL-00213.721657100.64199222020-06-012020-06-01
512514กลางซอยศรีนครินทร์ 24สวนหลวงSB-SL-00313.720638100.63891322020-06-012020-06-01
513515ตรงข้ามซอยอ่อนนุช 21/1สวนหลวงSB-SL-00413.709276100.61504722020-06-012020-06-01
514516ซอยพัฒนาการ 35 ถนนพัฒนาการสวนหลวงSB-SL-00513.737072100.62435922020-06-012020-06-01
515517ตรงข้ามซอยพัฒนาการ 20 แยก 15สวนหลวงSB-SL-00613.728167100.60970222020-06-012020-06-01
516518ปากซอยพัฒนาการ 20 แยก 23สวนหลวงSB-SL-00713.727406100.61158122020-06-012020-06-01
517519หน้าสวนหย่อมและลานกีฬาใต้ทางด่วนอยู่ดีถนนเจริญราษฏร์ 5บางคอแหลมSB-KL-00113.703802100.51867722020-06-012020-06-01
518520ปากซอยชุมชนมาตานุสรณ์ บางคอแหลมSB-KL-00213.697373100.4951922020-06-012020-06-01
519521ซอยสุดประเสริฐ 2/1 ถนนเจริญราษฎร์บางคอแหลมSB-KL-00313.700734100.51300222020-06-012020-06-01
520522บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์บางคอแหลมSB-KL-00413.689589100.50771422020-06-012020-06-01
521523บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางหน้า โฮมโปรพระราม 3บางคอแหลมSB-KL-00513.686895100.51893322020-06-012020-06-01
522524บริเวณจุดกลับรถ หน้าโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ ถนนเจริญราษฎร์บางคอแหลมSB-KL-00613.699882100.51532522020-06-012020-06-01
523525บริเวณจุดกลับรถ หน้าบริษัทศรีมิตร อินเตอร์เทรดจำกัด ถนนเจริญราษฎร์บางคอแหลมSB-KL-00713.693244100.5114922020-06-012020-06-01
524526บริเวณสนามกีฬา ปากซอยราษฏร์อุทิศ 7 แยก 35บางคอแหลมSB-KL-00813.694606100.52530422020-06-012020-06-01
525527บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง BRT เจริญราษฏร์บางคอแหลมSB-KL-00913.68995100.50461722020-06-012020-06-01
526528ซอยเจริญกรุง 80 แยก 2บางคอแหลมSB-KL-01013.700583100.49700222020-06-012020-06-01
527529ซอยเจริญกรุง 89บางคอแหลมSB-KL-01113.704225100.50672122020-06-012020-06-01
528530ท้ายซอยสุดประเสริฐ 4บางคอแหลมSB-KL-01213.70278100.51407222020-06-012020-06-01
529531หน้าหมู่บ้านศรีไทยวิลล่า ซอยเจริญราษฏร์ 7 แยก 35 - 3บางคอแหลมSB-KL-01313.692309100.52317822020-06-012020-06-01
530532สุดซอยตระกูลโต๋วถนนจันทน์ 43 แยก 18บางคอแหลมSB-KL-01413.698205100.51982222020-06-012020-06-01
531533ภายในซอยเจริญกรุง 93 ถนนเจริญกรุงบางคอแหลมSB-KL-01513.702933100.50503722020-06-012020-06-01
532534หน้าอพาร์ทเมนต์ พีเอสเฮ้าส์ ซ.สว่าง 5บางรักSB-BR-00113.733146100.52053822020-06-012020-06-01
533535ปากซอยสว่าง 1บางรักSB-BR-00213.735703100.52128532020-06-012020-06-01
534536บริเวณใต้สะพานลอย ปากซอยสาธร 8บางรักSB-BR-00313.723748100.53602622020-06-012020-06-01
535537ปากซอยสาธร 6บางรักSB-BR-00413.72314100.53395932020-06-012020-06-01
536538ตรงข้ามซอยพิพัฒน์ 2 สีลมบางรักSB-BR-00513.72573100.53418432020-06-012020-06-01
537539หน้าคลินิคแพทย์ ซอยพระนคเรศบางรักSB-BR-00613.733986100.52081122020-06-012020-06-01
538540แยกมเหสักข์บางรักSB-BR-00713.726037100.51897632020-06-012020-06-01
539541ตรงข้ามซอยศาลาแดง 2บางรักSB-BR-00813.727004100.53355332020-06-012020-06-01
540542ปากซอยสว่าง 3บางรักSB-BR-00913.734253100.51960222020-06-012020-06-01
541543แยกนเรศ-สี่พระยาบางรักSB-BR-01013.731533100.52311122020-06-012020-06-01
542544ภายในซอยสว่าง 3บางรักSB-BR-01113.734191100.51960822020-06-012020-06-01
543545ซอยพระยาดำรงค์ ตัด ซอยสว่าง 3บางรักSB-BR-01213.73444100.52038632020-06-012020-06-01
544546ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า ซอยแก้วฟ้าบางรักSB-BR-01313.73233100.51936432020-06-012020-06-01
545547แยกทรัพย์-สุรวงศ์บางรักSB-BR-01413.728859100.52813532020-06-012020-06-01
546548แยกอังรีดูนังต์บางรักSB-BR-01513.730515100.53325732020-06-012020-06-01
547549บริเวณบริษัทสยามอุปกรณ์สติกเกอร์จำกัด ถนนแก้วฟ้าบางรักSB-BR-01613.732039100.52038232020-06-012020-06-01
548550ปากซอยนราธิวาส 2 บางรักSB-BR-01713.727515100.52727532020-06-012020-06-01
549551ซอยศาลาแดง ถนนสีลมบางรักSB-BR-01813.728303100.53603422020-06-012020-06-01
550552จรัญสนิทวงศ์ 65 แยก 19 (แยกแอนนา)บางพลัดNT-BP-00113.785452100.48447332020-06-012020-06-01
551553ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 93บางพลัดNT-BP-00213.800847100.51110232020-06-012020-06-01
552554จรัญสนิทวงศ์ 94/1บางพลัดNT-BP-00313.80452100.51237522020-06-012020-06-01
553555จรัญสนิทวงศ์ 94บางพลัดNT-BP-00413.803174100.51195332020-06-012020-06-01
554556จรัญสนิทวงศ์ 86/2บางพลัดNT-BP-00513.79811100.50912322020-06-012020-06-01
555557จรัญสนิทวงศ์ 86/1บางพลัดNT-BP-00613.797715100.50887832020-06-012020-06-01
556558ตรงข้ามตลาดกรุงธนบางพลัดNT-BP-00713.784181100.49553632020-06-012020-06-01
557559ปากซอยเจ้าพระยาสยามบางพลัดNT-BP-00813.782324100.49977522020-06-012020-06-01
558560ปากซอยราชวิถี 23 (ป้ายชั่วคราว)บางพลัดNT-BP-00913.782687100.49887132020-06-012020-06-01
559561ป้ายรถเมล์ตลาดกรุงธนบางพลัดNT-BP-01013.783682100.49626322020-06-012020-06-01
560562ปากซอยสิรินธร 5บางพลัดNT-BP-01113.788266100.48209132020-06-012020-06-01
561563จรัญสนิทวงศ์ 62 (แยกหน้า เอส เอส อพาร์ทเม้นต์)บางพลัดNT-BP-01213.782823100.49360522020-06-012020-06-01
562564ชุมชนหลังวัดทอง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 52 (เชิงสะพานริมคลอง)บางพลัดNT-BP-01313.779909100.49388522020-06-012020-06-01
563565ปาก ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46 แยก 13บางพลัดNT-BP-01413.778204100.48952732020-06-012020-06-01
564566ชุมชนวัดบวรมคล ซ.5บางพลัดNT-BP-01513.775771100.49490122020-06-012020-06-01
565567จรัญสนิทวงศ์ 44 (ทางเข้าชุมชนวัดบวรฯ)บางพลัดNT-BP-01613.773686100.49586322020-06-012020-06-01
566568ถนนเลียบทางรถไฟบางกอกน้อยNT-KN-00113.762847100.47306132020-06-012020-06-01
567569ทางลงท่าเรือวังหลังบางกอกน้อยNT-KN-00213.756167100.48630322020-06-012020-06-01
568570หน้า รพ.ศิริราชบางกอกน้อยNT-KN-00313.756128100.48548222020-06-012020-06-01
569571ประตู 9 รพ.ศิริราชบางกอกน้อยNT-KN-00413.756088100.48547732020-06-012020-06-01
570572หน้า รพ.ธนบุรีบางกอกน้อยNT-KN-00513.752119100.48261322020-06-012020-06-01
571573ถนนหน้าอาคารที่พักส่วนกลาง ทร.บางกอกน้อยNT-KN-00613.752165100.4794322020-06-012020-06-01
572574ปากซอยอิสรภาพ 39 (ซอยวัดดงมูลเหล็ก)บางกอกน้อยNT-KN-00713.752285100.47815132020-06-012020-06-01
573575ปากซอยพรานนก 8บางกอกน้อยNT-KN-00813.748356100.4731422020-06-012020-06-01
574576ซอยบรมราชชนนี 17บางกอกน้อยNT-KN-00913.781004100.4743232020-06-012020-06-01
575577ทางม้าลายก่อนซอยบางขุนนท์ 29 บางกอกน้อยNT-KN-01013.774159100.46663822020-06-012020-06-01
576578ท้ายซอยชุมชนบริเวณทางเดินออกไปตลาดศาลาน้ำร้อนบางกอกน้อยNT-KN-01113.760059100.47866432020-06-012020-06-01
577579ตรงข้ามแยกอรุณอัมรินทร์ 14บางกอกน้อยNT-KN-01213.752362100.48349832020-06-012020-06-01
578580หน้าร้านศิริยาบางกอกน้อยNT-KN-01313.754884100.48356522020-06-012020-06-01
579581ร้านคุณพลอย ผลไม้ลอยแก้วบางกอกน้อยNT-KN-01413.754213100.48356322020-06-012020-06-01
580582หน้า รพ.สัตว์บางกอกน้อยNT-KN-01513.752361100.48345222020-06-012020-06-01
581583ปากซอยสุริยะเทพบางกอกน้อยNT-KN-01613.749704100.47772632020-06-012020-06-01
582584กลางซอยจรัญสนิมวงศ์ 22บางกอกน้อยNT-KN-01713.751218100.4713732020-06-012020-06-01
583585 3 แยกในซอยอรุณอัมรินทร์ 23บางกอกน้อยNT-KN-01813.749978100.48258632020-06-012020-06-01
584586กลางซอย บ้านช่างหล่อ ที่จะออกตรอกมะตูมบางกอกน้อยNT-KN-01913.751231100.48277122020-06-012020-06-01
585587กลางซอยอิสระภาพ 39บางกอกน้อยNT-KN-02013.750949100.47052932020-06-012020-06-01
586588หน้าบ้านเลขที่ 399/27 (กลางซอย)บางกอกน้อยNT-KN-02113.756481100.4640522020-06-012020-06-01
587589ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 แยก 4 (กลางซอย)บางกอกน้อยNT-KN-02213.7573100.465432020-06-012020-06-01
588590ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 33บางกอกน้อยNT-KN-02313.755142100.47280132020-06-012020-06-01
589591ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 แยก 11 (กลางซอย)บางกอกน้อยNT-KN-02413.756618100.46444922020-06-012020-06-01
590592หน้าบ้านเลขที่ 403/69 แยก 17บางกอกน้อยNT-KN-02513.757176100.46841832020-06-012020-06-01
591593ซ.บ้านช่างหล่อ (ฝั่งหลัง 7-11)บางกอกน้อยNT-KN-02613.755382100.48249322020-06-012020-06-01
592594ซ.บ้านช่างหล่อ (ศาลาประชาคม ศาลาแดง)บางกอกน้อยNT-KN-02713.754313100.48256422020-06-012020-06-01
593595ซ.บ้านช่างหล่อ (หน้าอาคารถนอมฤดี)บางกอกน้อยNT-KN-02813.753556100.48253622020-06-012020-06-01
594596ซ.ตรอกยายชี (ฝั่งถนนแฟลต ทร.)บางกอกน้อยNT-KN-02913.75366100.48240122020-06-012020-06-01
595597กลาง ซ.ตากยายชี (หน้าร้านขายของชำ)บางกอกน้อยNT-KN-03013.754046100.48109622020-06-012020-06-01
596598ปาก ซ.ตรอกยายชีบางกอกน้อยNT-KN-03113.754414100.48105822020-06-012020-06-01
597599ริม ถ.จรัญสนิทวงศ์ (คลองวัดยาง)บางกอกน้อยNT-KN-03213.751631100.46969522020-06-012020-06-01
598600จุดกลับรถตรงข้าม ซ.จรัญฯ 28บางกอกน้อยNT-KN-03313.751172100.46970132020-06-012020-06-01
599601ซ.พรานนก 5บางกอกน้อยNT-KN-03413.751172100.46970132020-06-012020-06-01
600602ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28/6 (หลัง รพ.วิชัยเวช หน้าศาลเจ้าแม่)บางกอกน้อยNT-KN-03513.756014100.47030332020-06-012020-06-01
601603หน้า รพ.วิชัยเวชบางกอกน้อยNT-KN-03613.756039100.46958632020-06-012020-06-01
602604ตรงข้าม ซ.พรานนก 6 บางกอกน้อยNT-KN-03713.756004100.47037322020-06-012020-06-01
603605ปาก ซ.พรานนก 11บางกอกน้อยNT-KN-03813.755085100.47240322020-06-012020-06-01
604606จุดกลับรถ ซ.พรานนก 13บางกอกน้อยNT-KN-03913.75546100.47579422020-06-012020-06-01
605607ปาก ซ.พรานนก 12บางกอกน้อยNT-KN-04013.755223100.4746122020-06-012020-06-01
606608ปาก ซ.พรานนก 10/1 บางกอกน้อยNT-KN-04113.755519100.47459822020-06-012020-06-01
607609ตรงข้ามไปรษณีย์บางกอกน้อยบางกอกน้อยNT-KN-04213.755236100.47425822020-06-012020-06-01
608610ปาก ซ.พรานนก 2 บางกอกน้อยNT-KN-04313.754901100.47012322020-06-012020-06-01
609611ซ.อิสรภาพ 28 (ทางออกวัดหงษ์)บางกอกใหญ่NT-KY-00113.740588100.48712932020-06-012020-06-01
610612ซ.อิสรภาพ 27 หน้าหมู่บ้าน ชัยมงคลบางกอกใหญ่NT-KY-00213.739792100.48177822020-06-012020-06-01
611613ปาก ซ.อิสรภาพ 27 บางกอกใหญ่NT-KY-00313.740405100.48386822020-06-012020-06-01
612614ซ.อิสรภาพ 31 ปากทางตรอกข้ามคลองบางกอกใหญ่NT-KY-00413.743066100.48073822020-06-012020-06-01
613615ซ.อิสรภาพ 31 (เลียบคลอง)บางกอกใหญ่NT-KY-00513.742673100.48065422020-06-012020-06-01
614616ซ.อิสรภาพ 31 (ตรอกเลียบคลอง ทางไปซ.อิสรภาพ 29)บางกอกใหญ่NT-KY-00613.742567100.4807422020-06-012020-06-01
6156173 แยก กลาง ซ.อิสรภาพ 31 (ตรอกเลียบคลอง ทางไปซ.อิสรภาพ 29)บางกอกใหญ่NT-KY-00713.742013100.48060422020-06-012020-06-01
616618ก่อน 7-11 กลาง ซ.อิสรภาพ 29 บางกอกใหญ่NT-KY-00813.741122100.48096322020-06-012020-06-01
617619ใต้สะพานข้ามคลองมอญ ถ.อิสรภาพบางกอกใหญ่NT-KY-00913.74121100.48085822020-06-012020-06-01
618620ชุมชนวัดนาคกลาง (หน้าบ้านเลขที่ 117)บางกอกใหญ่NT-KY-01013.745991100.48286622020-06-012020-06-01
619621ซ.อิสรภาพ 42 แยก 7 (หน้าบ้านเลขที่ 759/2)บางกอกใหญ่NT-KY-01113.745542100.48488532020-06-012020-06-01
620622ซ.อิสรภาพ 42 แยก 3 (หลังโรงเรียนทวีธา)บางกอกใหญ่NT-KY-01213.745861100.48314522020-06-012020-06-01
621623หน้าวัดนาคกลางบางกอกใหญ่NT-KY-01313.744915100.48430232020-06-012020-06-01
622624ท้าย ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 (หน้าบ้านเลขที่ 345)บางกอกใหญ่NT-KY-01413.736108100.47643132020-06-012020-06-01
623625ทางเข้าวัดท่าพระบางกอกใหญ่NT-KY-01513.733552100.47215432020-06-012020-06-01
624626ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แยกบ้านเลขที่ 341/1-4บางกอกใหญ่NT-KY-01613.732955100.47667232020-06-012020-06-01
625627วินมอเตอร์ไซค์ จรัญฯ2 (ท้ายซอย)บางกอกใหญ่NT-KY-01713.732955100.47711832020-06-012020-06-01
626628ซ.จรัญสนิทวงศ์ 2 มุม 3 แยกวัดท่าพระ บางกอกใหญ่NT-KY-01813.732664100.4748932020-06-012020-06-01
627629โค้งกระเทียมบางกอกใหญ่NT-KY-01913.7392100.4762732020-06-012020-06-01
628630ใต้สะพานกลับรถเนาวจำเนียรบางกอกใหญ่NT-KY-02013.72747100.4849922020-06-012020-06-01
629631บริเวณซอยเพชรเกษม ซอย 3บางกอกใหญ่NT-KY-02113.72815100.4809922020-06-012020-06-01
630632บริเวณซอยเพชรเกษม ซอย 7บางกอกใหญ่NT-KY-02213.72871100.4773632020-06-012020-06-01
631633ปากซอยรัชดาภิเษก 19บางกอกใหญ่NT-KY-02313.72542100.4758332020-06-012020-06-01
632634ใต้สะพานกลับรถบางไผ่บางกอกใหญ่NT-KY-02413.72586100.4670332020-06-012020-06-01
633635กลางซอยจรัญสนิทวงศ์ ซอย 1บางกอกใหญ่NT-KY-02513.73106100.4700432020-06-012020-06-01
634636ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ซอย 1/1บางกอกใหญ่NT-KY-02613.73308100.4721432020-06-012020-06-01
635637บริเวณป้ายรถโดยสารหน้าเสรีกอล์ฟตลิ่งชันNT-TC-00113.784347100.45643422020-06-012020-06-01
636638ปากซอยนาวิกโยธิน (ถนนเลียบทางรถไฟ)ตลิ่งชันNT-TC-00213.787349100.45820722020-06-012020-06-01
637639จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางขุนศรี (ถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4)ตลิ่งชันNT-TC-00313.753687100.46058822020-06-012020-06-01
638640จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางน้อย (ถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4)ตลิ่งชันNT-TC-00413.755343100.42104822020-06-012020-06-01
639641จุดกลับรถใต้สะพานเลียบ ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4)ตลิ่งชันNT-TC-00513.755246100.4075722020-06-012020-06-01
640642ใต้สะพาน ถนนพุทธมณฑล สาย 1 ตัด ถนนพรานนกตลิ่งชันNT-TC-00613.753399100.42732622020-06-012020-06-01
641643หน้าชุมชนวัดสมรโกฏิตลิ่งชันNT-TC-00713.774111100.44462432020-06-012020-06-01
642644แยกก่อนเข้าวัดสมรโกฏิตลิ่งชันNT-TC-00813.773736100.44472332020-06-012020-06-01
643645ซ.บรมมราชชนนี 67 (กลาง ซ.วัดกระจัง)ตลิ่งชันNT-TC-00913.775323100.43965622020-06-012020-06-01
644646ปาก ซ.ทุ่งมังกร 7ตลิ่งชันNT-TC-01013.788094100.42626122020-06-012020-06-01
645647ซ.ชักพระ 16 แยก 2ตลิ่งชันNT-TC-01113.781042100.45917822020-06-012020-06-01
646648ปาก ซ.บางระมาด 11 ตลิ่งชันNT-TC-01213.761195100.41801432020-06-012020-06-01
647649สะพานข้ามคลอง (หลังวัดปุรณาวาส)ทวีวัฒนาNT-TN-00113.803333100.33532020-06-012020-06-01
648650ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (หน้าหมู่บ้านบลูเลวาร์ด ปิ่นเกล้า)ทวีวัฒนาNT-TN-00213.776266100.39455632020-06-012020-06-01
649651ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (แยกไป ถ.บรมราชชนนี)ทวีวัฒนาNT-TN-00313.781282100.39456932020-06-012020-06-01
650652ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (ทางลงสะพานข้าม ถ.บรมราชชนนี)ทวีวัฒนาNT-TN-00413.787776100.39439332020-06-012020-06-01
651653ปากซอย พุทธมณฑล สาย 2 ซ.31ทวีวัฒนาNT-TN-00513.79118100.39436832020-06-012020-06-01
652654กลางซอย พุทธมณฑล สาย 2 ซ.31ทวีวัฒนาNT-TN-00613.790873100.39229422020-06-012020-06-01
653655ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ (สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตรงข้ามวัดใหม่ผดุงเขต)ทวีวัฒนาNT-TN-00713.80241100.37421922020-06-012020-06-01
654656ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ (แยกคลองบางเก่า)ทวีวัฒนาNT-TN-00813.801941100.36881622020-06-012020-06-01
655657ถ.บรมราชชนนี ขาเข้า (แยกพุทธมณฑล สาย 2)ทวีวัฒนาNT-TN-00913.785318100.38874722020-06-012020-06-01
656658ถ.บรมราชชนนี แยกตัดถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษกทวีวัฒนาNT-TN-01013.756622100.3953932020-06-012020-06-01
657659ปากซอยจอมทองพัฒนา (ชูศรีแมนชั่น)จอมทองNT-CT-00113.6878100.463322020-06-012020-06-01
658660ปากซอยจอมทอง 7 (ซ.กล่อมฤดี)จอมทองNT-CT-00213.697593100.47278622020-06-012020-06-01
659661ปากซอยเอกชัย 31 ชุมชนร่วมพัฒนาจอมทองNT-CT-00313.69100.45322020-06-012020-06-01
660662ปากซอยเอกชัย 10_1 (ซ.ร่วมสุข)จอมทองNT-CT-00413.6975100.459222020-06-012020-06-01
661663ตรงข้ามปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 28จอมทองNT-CT-00513.6843100.464222020-06-012020-06-01
662664กลางซอยจอมทอง 7 (ซ.กล่อมฤดี)จอมทองNT-CT-00613.696762100.47200122020-06-012020-06-01
663665กลางซอยสุดเขตจอมทองNT-CT-00713.685100.484322020-06-012020-06-01
6646664 แยกท้ายซอยร่วมสุข 8จอมทองNT-CT-00813.7006100.457422020-06-012020-06-01
665667ซอยวุฒากาศ 53 แยก 6จอมทองNT-CT-00913.7018100.470222020-06-012020-06-01
666668กลางซอยสุขสวัสดิ์ 2 (ปลั่งอนุสรณ์)จอมทองNT-CT-01013.6906100.478222020-06-012020-06-01
667669กลางซอยจอมทอง 12 (คลองบางอ้อ)จอมทองNT-CT-01113.6996100.473622020-06-012020-06-01
668670ซอยร่วมสุข 12จอมทองNT-CT-01213.6995100.455722020-06-012020-06-01
669671ซอยเอกชัย 33 เข้าซอย 50 เมตรจอมทองNT-CT-01313.6886100.451822020-06-012020-06-01
670672แยกดาวคะนอง-จอมทอง จุดที่ 2จอมทองNT-CT-01413.6939100.482122020-06-012020-06-01
671673แยกดาวคะนอง-จอมทองจอมทองNT-CT-01513.6942100.481822020-06-012020-06-01
672674ใต้สะพานลอยปากซอยพระรามที่ 2 ซ.32จอมทองNT-CT-01613.6751100.459722020-06-012020-06-01
673675ในซอยพุทธบูชา 9จอมทองNT-CT-01713.669556100.47591622020-06-012020-06-01
674676กลางซอยเอกชัย 8 แยก 2จอมทองNT-CT-01813.7036100.459722020-06-012020-06-01
675677บริเวณด้านหน้าตึกร้างใน ซ.เอกชัย 32จอมทองNT-CT-01913.689100.450722020-06-012020-06-01
676678บริเวณด้านหน้าสวนสุวรรณานนมลท์ ถ.จอมทองจอมทองNT-CT-02013.6962100.476122020-06-012020-06-01
677679บริเวณปากซอยทับทิมแมนชั่น ถ.เอกชัยจอมทองNT-CT-02113.6991100.464822020-06-012020-06-01
678680พื้นที่ว่างหลังหมู่บ้านวรการ (พระราม 2 ซ.38)จอมทองNT-CT-02213.6768100.455822020-06-012020-06-01
679681สวนดาวคะนองจอมทอง ถ.จอมทองจอมทองNT-CT-02313.6941100.481622020-06-012020-06-01
680682สะพานข้ามคลองหลังวัดศาลาครืนจอมทองNT-CT-02413.7055100.46122020-06-012020-06-01
681683สินทวีวิลล่าพระราม 2 จุดที่ 2จอมทองNT-CT-02513.6635100.459822020-06-012020-06-01
682684สินทวีวิลล่าพระราม 2จอมทองNT-CT-02613.6654100.459622020-06-012020-06-01
683685หน้าบ้านสวนริมคลองบางมดจอมทองNT-CT-02713.6617100.470722020-06-012020-06-01
684686ทิพย์สุวรรณจอมทองNT-CT-02813.6857100.471222020-06-012020-06-01
685687มัสยิดนูรุ้ลยากีนจอมทองNT-CT-02913.6841100.477322020-06-012020-06-01
686688วัดบางขุนเทียนนอกจอมทองNT-CT-03013.6972100.465922020-06-012020-06-01
687689วัดโพธิ์แก้วจอมทองNT-CT-03113.6834100.48722020-06-012020-06-01
688690ตรงข้าม ซ.วุฒากาศ 57จอมทองNT-CT-03213.700744100.46785622020-06-012020-06-01
689691ปาก ซ.วุฒากาศ 44จอมทองNT-CT-03313.702544100.46784422020-06-012020-06-01
690692ปาก ซ.วุฒากาศ 33จอมทองNT-CT-03413.709363100.46978522020-06-012020-06-01
691693ตรงข้าม ซ.วุฒากาศ 35จอมทองNT-CT-03513.709161100.46955122020-06-012020-06-01
692694ปาก ซ.วุฒากาศ 30จอมทองNT-CT-03613.708269100.46919622020-06-012020-06-01
693695ปาก ซ.เอกชัย 5จอมทองNT-CT-03713.696814100.4585122020-06-012020-06-01
694696เชิงสะพานคลองบางประทุนจอมทองNT-CT-03813.695546100.45746722020-06-012020-06-01
695697บริเวณปาก ซ.เอกชัย 22จอมทองNT-CT-03913.692532100.45509822020-06-012020-06-01
696698ปากซอยพระราม 2 ซ.20 แยก 2จอมทองNT-CT-04013.680292100.46862722020-06-012020-06-01
697699ปากซอยเทอดไท 19ธนบุรีNT-TR-00113.72267100.48333622020-06-012020-06-01
698700ปากซอยอินทรพิทักษ์ 5ธนบุรีNT-TR-00213.726683100.49012122020-06-012020-06-01
699701ปากซอยถนนริมทางรถไฟวงเวียนใหญ่ธนบุรีNT-TR-00313.724706100.4923122020-06-012020-06-01
700702ปากซอยสะพานเหลืองธนบุรีNT-TR-00413.728589100.49377522020-06-012020-06-01
701703สะพานลอยก่อนแยก ถ.อิสระภาพธนบุรีNT-TR-00513.730119100.49451322020-06-012020-06-01
702704ปากซอยประชาธิปก 4ธนบุรีNT-TR-00613.732566100.49518422020-06-012020-06-01
703705ปากทางเข้า ถ.อรุณอัมรินทร์(โรงเรียนศึกษานารี)ธนบุรีNT-TR-00713.734178100.49559722020-06-012020-06-01
704706ปากซอยประชาธิปก 6ธนบุรีNT-TR-00813.735716100.48917232020-06-012020-06-01
705707ทางเข้า ถ.เทศบาล สาย 2 (ทางเข้า สน.)ธนบุรีNT-TR-00913.735585100.48868832020-06-012020-06-01
706708ปากซอย ซ.ตากสิน 9/2ธนบุรีNT-TR-01013.718963100.49067922020-06-012020-06-01
707709ปากซอยตากสิน 9/3ธนบุรีNT-TR-01113.71804100.49039522020-06-012020-06-01
708710กลางซอยตากสิน 9/3ธนบุรีNT-TR-01213.718185100.49132222020-06-012020-06-01
709711ปากซอย ตากสิน 13ธนบุรีNT-TR-01313.716019100.48963632020-06-012020-06-01
710712ปากซอยตากสิน 21 แยก 15ธนบุรีNT-TR-01413.710084100.48994322020-06-012020-06-01
711713เชิงสะพานหน้าวัดจันทารามวรวิหารธนบุรีNT-TR-01513.722025100.48180522020-06-012020-06-01
712714ป้ายรถเมล์หน้าวัดจันทารามวรวิหารธนบุรีNT-TR-01613.721993100.48101122020-06-012020-06-01
713715สวนสาธารณะและลานเฉลิมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 85 พรรษา ถ.ราชพฤกษ์ เขตธนบุรีธนบุรีNT-TR-01713.713601100.47471322020-06-012020-06-01
714716ปากซอยวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 1ธนบุรีNT-TR-01813.727181100.48751732020-06-012020-06-01
715717เชิงสะพานข้ามคลองสำเหร่ (ทางลง)ก่อนซอยตากสิน 23ธนบุรีNT-TR-01913.710977100.4879322020-06-012020-06-01
716718แยกบุคคโล จุดกลับรถส่วนล่างสะพานกรุงเทพธนบุรีNT-TR-02013.702106100.49044722020-06-012020-06-01
717719ตรงข้ามซอยเทอดไท 33ธนบุรีNT-TR-02113.720341100.47519532020-06-012020-06-01
718720หน้า ธ.ธนชาติธนบุรีNT-TR-02213.720484100.47589322020-06-012020-06-01
719721ตรงข้าม ซอยเทอดไท20/1ธนบุรีNT-TR-02313.720593100.47629532020-06-012020-06-01
720722ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 หน้าวัดสันติธรรมารามธนบุรีNT-TR-02413.707215100.48918132020-06-012020-06-01
721723สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 (26) จุด 1ธนบุรีNT-TR-02513.705444100.4847522020-06-012020-06-01
722724สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ 12 (26) จุด 2ธนบุรีNT-TR-02613.705448100.48475522020-06-012020-06-01
723725ปากซอยเจริญนคร66/1ธนบุรีNT-TR-02713.699519100.48677722020-06-012020-06-01
724726กลางซอยเจริญนคร 66ธนบุรีNT-TR-02813.700302100.48664522020-06-012020-06-01
725727ปาก ซ.พระเจ้าตากสิน 8ธนบุรีNT-TR-02913.719948100.49073822020-06-012020-06-01
726728ปาก ซ.รัชดา 12ธนบุรีNT-TR-03013.710391100.47964722020-06-012020-06-01
727729ปาก ซ.รัชดา 2ธนบุรีNT-TR-03113.706707100.48265222020-06-012020-06-01
728730จุดกลับรถส่วนล่างสะพานกรุงเทพ ทางไปแยกบุคโลธนบุรีNT-TR-03213.702307100.48944722020-06-012020-06-01
729731ป้ายรถเมล์ ซ.ธรนินท์ ถ.มไหสวรรค์ธนบุรีNT-TR-03313.703439100.48746622020-06-012020-06-01
730732ปากซอยรัชดา ซ.1ธนบุรีNT-TR-03413.706929100.48200632020-06-012020-06-01
731733ปาก ซ.รัชดา ซ.5ธนบุรีNT-TR-03513.706105100.48293832020-06-012020-06-01
732734ปาก ซ.รัชดา 13ธนบุรีNT-TR-03613.712283100.48769132020-06-012020-06-01
733735กลาง ซ.เจริญนคร 40คลองสาน NT-KS-00113.714169100.4957632020-06-012020-06-01
734736ปาก ซ.เจริญนคร 32คลองสาน NT-KS-00213.712368100.50172822020-06-012020-06-01
735737กลาง ซ.เจริญนคร 28คลองสาน NT-KS-00313.715713100.50212422020-06-012020-06-01
736738กลาง ซ.เจริญนคร 14/2คลองสาน NT-KS-00413.720864100.50715632020-06-012020-06-01
737739กลาง ซ.เจริญนคร 14/2 จุดที่ 2คลองสาน NT-KS-00513.720548100.50801822020-06-012020-06-01
738740ปาก ซอยเจริญนคร 32/1คลองสาน NT-KS-00613.712133100.5011722020-06-012020-06-01
739741กลาง ซอยเจริญนคร 55คลองสาน NT-KS-00713.708272100.49749532020-06-012020-06-01
740742กลาง ซ.เจริญนคร 31คลองสาน NT-KS-00813.71235100.5032822020-06-012020-06-01
741743ปาก ซ.เจริญนคร 39คลองสาน NT-KS-00913.712027100.50133132020-06-012020-06-01
742744สุด ซ.เจริญนคร 53คลองสาน NT-KS-01013.709113100.49983332020-06-012020-06-01
743745ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 49บางขุนทียนSH-BT-00113.667652100.44870222020-06-012020-06-01
744746ปากซอยสะแกงาม 13 แยก 4-11บางขุนทียนSH-BT-00213.639446100.42115122020-06-012020-06-01
745747ปากซอยเทียนทะเล 19 แยก 2บางขุนทียนSH-BT-00313.616833100.44726322020-06-012020-06-01
746748บริเวณใต้สะพานลอย หน้าตลาดมารวยบางขุนทียนSH-BT-00413.64921100.42029822020-06-012020-06-01
747749ปากซอยท่าข้าม 26 แยก 2บางขุนทียนSH-BT-00513.645254100.44295322020-06-012020-06-01
748750ปากซอยท่าข้าม 26 แยก 4บางขุนทียนSH-BT-00613.645231100.44260722020-06-012020-06-01
749751ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 66บางขุนทียนSH-BT-00713.648696100.41845522020-06-012020-06-01
750752ในซอยเทียนทะเล 28บางขุนทียนSH-BT-00813.598805100.43166322020-06-012020-06-01
751753ใต้สะพานถนนเลียบด่วนพระประแดงตัดกับถนนบางขุนเทียนชายทะเลบางขุนทียนSH-BT-00913.626605100.43487322020-06-012020-06-01
752754ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-15บางขุนทียนSH-BT-01013.6717887100.438947622020-06-012020-06-01
753755ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย54 แยก 4บางขุนทียนSH-BT-01113.6669125100.43241722020-06-012020-06-01
754756ป้ายรถประจำทางแสมดำ ถนนพระรามที่ 2บางขุนทียนSH-BT-01213.614609100.38249522020-06-012020-06-01
755757ในซอยแสมดำ 17 หน้าหมู่บ้านชัยพฤษกษ์บางขุนทียนSH-BT-01313.60349100.39426422020-06-012020-06-01
756758หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ในซอยแสมดำ 17บางขุนทียนSH-BT-01413.598662100.39237922020-06-012020-06-01
757759กลางซอยสะแกงาม 14บางขุนทียนSH-BT-01513.636357100.41620532020-06-012020-06-01
758760ปากซอยสะแกงาม 26บางขุนทียนSH-BT-01613.635001100.41984322020-06-012020-06-01
759761ปากซอยสะแกงาม 28บางขุนทียนSH-BT-01713.634517100.42037632020-06-012020-06-01
760762ปากซอยเทียนทะเล 20 แยก 11บางขุนทียนSH-BT-01813.620016100.41934122020-06-012020-06-01
761763ปากซอยเทียนทะเล 19 แยก 1บางขุนทียนSH-BT-01913.616741100.44177222020-06-012020-06-01
762764หลังวัดหัวกระบือ สะพานข้ามคลองบางขุนทียนSH-BT-02013.619233100.4501622020-06-012020-06-01
763765ก่อนถึงซอยเทียนทะเล 21 (อาคารพาณิชย์)บางขุนทียนSH-BT-02113.598513100.43278822020-06-012020-06-01
764766ตรงข้ามปากซอยเทียนทะเล 23 ศาลาที่พักผู้โดยสารบางขุนทียนSH-BT-02213.584597100.42785922020-06-012020-06-01
765767หน้าทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา 29 ถนนเทียนทะเลบางขุนทียนSH-BT-02313.549875100.42063222020-06-012020-06-01
766768ปากซอยเทียนทะเล 30บางขุนทียนSH-BT-02413.591438100.43008922020-06-012020-06-01
767769ในซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 ทางเดินเลียบคลองหลังวัดกกบางขุนทียนSH-BT-02513.675198100.45047222020-06-012020-06-01
768770ทางเดินเลียบคลองหลังชุมชนวัดกกบางขุนทียนSH-BT-02613.675236100.4489222020-06-012020-06-01
769771ปากซอยบางกระดี่ซอย 24บางขุนทียนSH-BT-02713.610748100.40352822020-06-012020-06-01
770772ชุมชนบางกระดี่ แยก 24บางขุนทียนSH-BT-02813.595361100.40011222020-06-012020-06-01
771773พระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 1-12บางขุนทียนSH-BT-02913.653105100.41504822020-06-012020-06-01
772774ทางเข้าสถานีรถไฟการเคหะชุมชนธนบุรี 9 ซ.พระรามที่ 2 ซ.62บางขุนทียนSH-BT-03013.652265100.41364422020-06-012020-06-01
773775บริเวณป้ายรถประจำทาง ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 70บางขุนทียนSH-BT-03113.645351100.41394122020-06-012020-06-01
774776ชุมชนบางกระดี่ แยก 12บางขุนทียนSH-BT-03213.596846100.40247722020-06-012020-06-01
775777ปากซอยบางกระดี่ 6บางขุนทียนSH-BT-03313.623926100.40055422020-06-012020-06-01
776778ปากซอยบางกระดี่ 9บางขุนทียนSH-BT-03413.625805100.40041922020-06-012020-06-01
777779ปากซอยบางกระดี่ 11บางขุนทียนSH-BT-03513.623483100.40066522020-06-012020-06-01
778780ปากซอยบางกระดี่ 13บางขุนทียนSH-BT-03613.622744100.40074222020-06-012020-06-01
779781ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 2/2หนองแขมSH-NK-00113.687046100.37613832020-06-012020-06-01
780782ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หน้าวัดทองเนียมหนองแขมSH-NK-00213.686459100.3748332020-06-012020-06-01
781783ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 34หนองแขมSH-NK-00313.678909100.33640622020-06-012020-06-01
782784หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 69หนองแขมSH-NK-00413.685405100.35802122020-06-012020-06-01
783785บริเวณท่าเรือวัดหนองแขมหนองแขมSH-NK-00513.677825100.33957132020-06-012020-06-01
784786ปากซอยเพชรเกษม 77/8หนองแขมSH-NK-00613.705994100.35089122020-06-012020-06-01
785787แยกหนองแขมตัดถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้หนองแขมSH-NK-00713.678384100.34537632020-06-012020-06-01
786788ปากซอยทวีวัฒนา 1 แยก 3-3หนองแขมSH-NK-00813.733454100.35539732020-06-012020-06-01
787789ถนนเพชรเกษม ตัด ถนนมาเจริญ ปากซอยเพชรเกษม 81หนองแขมSH-NK-00913.705396100.34331532020-06-012020-06-01
788790ปากซอยเพชรเกษม 77 แยก 1หนองแขมSH-NK-01013.704006100.36061632020-06-012020-06-01
789791ปากซอยหนองแขม-วัดศรีนวล 2หนองแขมSH-NK-01113.670282100.34078522020-06-012020-06-01
790792ปากซอยเพชรเกษม 79 แยก 4หนองแขมSH-NK-01213.702566100.35021232020-06-012020-06-01
791793บริเวณท่าเทียบเรือหลังวัดหลักสามหนองแขมSH-NK-01313.685281100.36328622020-06-012020-06-01
792794แนวถนนชุมชนชายแดน หลังหมู่บ้านฉัตรชัยเสริมโชคหนองแขมSH-NK-01413.735564100.34832222020-06-012020-06-01
793795ปากซอยประสิทธิ์ 4/1 ถนนบางบอน4หนองแขมSH-NK-01513.679273100.36641332020-06-012020-06-01
794796ปากทางเข้าหมู่บ้านราชพฤกษ์หนองแขมSH-NK-01613.668328100.36953732020-06-012020-06-01
795797ถนนบางบอน 4 ตัดถนนเลียบคลองภาญีเจริญฝั่งใต้หนองแขมSH-NK-01713.683191100.36480732020-06-012020-06-01
796798หน้าทางเข้าหมู่บ้านลัดดารมย์ 69 ถนนบางบอน 4หนองแขมSH-NK-01813.671101100.36907822020-06-012020-06-01
797799หน้าชุมชนคลองตาปลั่ง ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้หนองแขมSH-NK-01913.680465100.35357422020-06-012020-06-01
798800ปากซอยเพชรเกษม 116 แยก 6หนองแขมSH-NK-02013.706353100.33412232020-06-012020-06-01
799801หน้าโรงฆ่าสัตว์หนองแขมหนองแขมSH-NK-02113.719622100.35790522020-06-012020-06-01
800802หน้าสวนสาธารณะยอดแขมหนองแขมSH-NK-02213.693057100.38039532020-06-012020-06-01
801803ปากซอยเข้าหมู่บ้านสุขสันต์ 53บางแคSH-BE-00113.695352100.40299322020-06-012020-06-01
802804ปากซอยกาญจนาภิเษก 7บางแคSH-BE-00213.726944100.40557322020-06-012020-06-01
803805หมู่บ้านเศรษฐกิจ ตัดถนนนครลุง (วงเวียนทะเลสาป)บางแคSH-BE-00313.731715100.37522422020-06-012020-06-01
804806สะพานลอย หน้าเดอะมอลล์บางแค ถนนกาญจนาภิเษกบางแคSH-BE-00413.71555100.40615432020-06-012020-06-01
805807ท้ายซอยเพชรเกษม 88/1บางแคSH-BE-00513.712725100.40129322020-06-012020-06-01
806808บริเวณสะพานลอยคนข้ามใกล้ศูนย์รถยนต์ฮอนด้าเพชรเกษมบางแคSH-BE-00613.708203100.3749422020-06-012020-06-01
807809ในซอยเพชรเกษม 63 หน้าหมู่บ้านร่มเย็นวิลล่าบางแคSH-BE-00713.69156100.39139632020-06-012020-06-01
808810ปากซอยเพชรเกษม 49บางแคSH-BE-00813.707935100.40538522020-06-012020-06-01
809811ปากซอยเพชรเกษม 63/1บางแคSH-BE-00913.709027100.38880722020-06-012020-06-01
810812ตรงข้ามปากซอยเข้าวัดพรหมสุวรรณสามัคคีบางแคSH-BE-01013.708174100.37815432020-06-012020-06-01
811813ปากซอยนครลุง 15บางแคSH-BE-01113.736353100.37950622020-06-012020-06-01
812814สี่แยกทศกัณฑ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตัด ถนนบางแวกบางแคSH-BE-01213.744693100.39551232020-06-012020-06-01
813815ปากซอยบางแวก 89บางแคSH-BE-01313.744248100.40195832020-06-012020-06-01
814816ปากซอยบางแวก 87บางแคSH-BE-01413.744339100.40489632020-06-012020-06-01
815817ปากซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12บางแคSH-BE-01513.730405100.39562832020-06-012020-06-01
816818สะพานลอย ตั้งซุ่ยเฮง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถนนกาญจนาภิเษกบางแคSH-BE-01613.715446100.40554132020-06-012020-06-01
817819ใต้สะพานต่างระดับ ถนนกาญจนาภิเษก ตัด ถนนเพชรเกษม (จุดที่1)บางแคSH-BE-01713.710347100.40514432020-06-012020-06-01
818820ใต้สะพานต่างระดับ ถนนกาญจนาภิเษก ตัด ถนนเพชรเกษม (จุดที่2)บางแคSH-BE-01813.710439100.4058832020-06-012020-06-01
819821หน้าหมู่บ้านมณธานี ถนนราชมนตรีบางแคSH-BE-01913.732472100.41258622020-06-012020-06-01
820822กลางซอยราชมนตรี บริเวณทางโค้งหักศอกบางแคSH-BE-02013.73201100.41671622020-06-012020-06-01
821823ตรงข้ามซอยร่มโพธิ์ทองบางแคSH-BE-02113.733156100.38962632020-06-012020-06-01
822824ตรงข้ามซอยนครลุง 9บางแคSH-BE-02213.735246100.3880932020-06-012020-06-01
823825ท้ายซอยเพชรเกษม 92/2บางแคSH-BE-02313.714004100.39277722020-06-012020-06-01
824826ในซอยเพชรเกษม63 หน้าหมู่บ้านพฤกษา 84บางแคSH-BE-02413.688785100.39177222020-06-012020-06-01
825827ป้ายรถประจำทาง แยกทศกัณฑ์บางแคSH-BE-02513.745941100.3951522020-06-012020-06-01
826828ปากซอยเพชรเกษม 102/4บางแคSH-BE-02613.708114100.37389222020-06-012020-06-01
827829ปากซอยเพชรเกษม 63/4บางแคSH-BE-02713.708748100.38572332020-06-012020-06-01
828830ปากซอยเพชรเกษม 102/3บางแคSH-BE-02813.708302100.37616732020-06-012020-06-01
829831ในซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10บางแคSH-BE-02913.724593100.39870422020-06-012020-06-01
830832ป้ายรถประจำทาง ปากซอยกาญจนาภิเษก 5บางแคSH-BE-03013.68865100.40697332020-06-012020-06-01
831833ปากซอยเอกชัย 66 แยก 1บางบอนSH-BB-00113.677178100.42078132020-06-012020-06-01
832834ปากซอยเอกชัย 135/1บางบอนSH-BB-00213.63555100.36862232020-06-012020-06-01
833835ปากซอยเอกชัย 83/1 แยก 3บางบอนSH-BB-00313.669079100.43160432020-06-012020-06-01
834836ปากซอยเอกชัย 97บางบอนSH-BB-00413.658975100.39903332020-06-012020-06-01
835837บริเวณหน้าBig C mini ถนนเอกชัยบางบอนSH-BB-00513.65822100.39760532020-06-012020-06-01
836838ในซอยเอกชัย 131 (สบายเพลส แมนชั่น)บางบอนSH-BB-00613.637561100.37278332020-06-012020-06-01
837839กลางซอยเอกชัย 131 หน้าโรงเรียนสถานีพรมแดนบางบอนSH-BB-00713.625201100.38033232020-06-012020-06-01
838840ปากซอยบ้านครูเล็กบางบอนSH-BB-00813.637084100.3860532020-06-012020-06-01
839841ใต้สะพานต่างระดับถนนเอกชัยบางบอนSH-BB-00913.661982100.40428632020-06-012020-06-01
840842สะพานลอย ถนนเอกชัย ตัด ถนนกาญจนาภิเษก (จุดที่1)บางบอนSH-BB-01013.6616508100.405139132020-06-012020-06-01
841843สะพานลอย ถนนเอกชัย ตัด ถนนกาญจนาภิเษก (จุดที่2)บางบอนSH-BB-01113.664666100.40534632020-06-012020-06-01
842844ปากซอยเอกชัย 76บางบอนSH-BB-01213.669033100.41616232020-06-012020-06-01
843845ปากซอยบางขุนเทียน 10 ใกล้ทางรถไฟบางบอนSH-BB-01313.666416100.42827532020-06-012020-06-01
844846ปากซอยเอกชัย 103บางบอนSH-BB-01413.654825100.39273732020-06-012020-06-01
845847ป้ายรถประจำทาง หน้าหมู่บ้านสุขสบายบางบอนSH-BB-01513.653256100.39076132020-06-012020-06-01
846848ตรงข้ามโรงพยาบาล บางปะกอก 8บางบอนSH-BB-01613.6636305100.406630532020-06-012020-06-01
847849ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง (จุดที่1)บางบอนSH-BB-01713.662488100.38595632020-06-012020-06-01
848850ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง (จุดที่2)บางบอนSH-BB-01813.658883100.3864832020-06-012020-06-01
849851ชุมชนมั่นคง ในซอยเอกชัย 133 (จุดที่1)บางบอนSH-BB-01913.634138100.37230932020-06-012020-06-01
850852ชุมชนมั่นคง ในซอยเอกชัย 133 (จุดที่2)บางบอนSH-BB-02013.630373100.37209532020-06-012020-06-01
851853ชุมชนคลองบางพรางพัฒนาบางบอนSH-BB-02113.630442100.37179432020-06-012020-06-01
852854หน้าทางเข้าหมู่บ้านพระปิ่น 5บางบอนSH-BB-02213.637224100.3876732020-06-012020-06-01
853855ท้ายซอยเพชรเกษม 36 แยก 1ภาษีเจริญSH-PR-00113.7275100.45092322020-06-012020-06-01
854856ปากซอยบางแวก 67ภาษีเจริญSH-PR-00213.737048100.4356422020-06-012020-06-01
855857พุทธมณฑลสาย 1 ปากซอย 9ภาษีเจริญSH-PR-00313.727268100.42778722020-06-012020-06-01
856858แยกบางแวก ตัด ถนนราชพฤกษ์ภาษีเจริญSH-PR-00413.737701100.44782622020-06-012020-06-01
857859หัวมุมโบสถ์วัดอัปสรสวรรค์ภาษีเจริญSH-PR-00513.720315100.46938322020-06-012020-06-01
858860ถนนเทอดไท ตัดซอยเพชรเกษม 23ภาษีเจริญSH-PR-00613.719743100.46409722020-06-012020-06-01
859861ในซอยบางแวก 18 แยก 1ภาษีเจริญSH-PR-00713.739758100.45366822020-06-012020-06-01
860862ปากซอยบางแวก 67 แยก 1ภาษีเจริญSH-PR-00813.736604100.43599622020-06-012020-06-01
861863ทางเข้าวัดปากน้ำฝั่งใต้ ในซอยบางแวก 2ภาษีเจริญSH-PR-00913.743131100.45968622020-06-012020-06-01
862864ชุมชนคลองลัดภาชีภาษีเจริญSH-PR-01013.722606100.44404222020-06-012020-06-01
863865บริเวณสะพานทางเดินเลียบคลองราชมนตรีภาษีเจริญSH-PR-01113.736433100.42466322020-06-012020-06-01
864866ปากซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7ภาษีเจริญSH-PR-01213.718836100.44543322020-06-012020-06-01
865867ชุมชนสามแยก ในซอยราชพฤกษ์ 6 จุดที่1ภาษีเจริญSH-PR-01313.730884100.45946322020-06-012020-06-01
866868ชุมชนสามแยก ในซอยราชพฤกษ์ 6 จุดที่2ภาษีเจริญSH-PR-01413.731114100.45967922020-06-012020-06-01
867869ปากซอยเพชรเกษม 36 แยก 1-3ภาษีเจริญSH-PR-01513.722131100.45435422020-06-012020-06-01
868870ซอยเพชรเกษม 36 แยก 1ภาษีเจริญSH-PR-01613.724623100.45300522020-06-012020-06-01
869871ปากซอยบางแวก 34ภาษีเจริญSH-PR-01713.737764100.44537622020-06-012020-06-01
870872ตรงข้ามซอยบางแวก 60 (หน้าปั้ม ปตท.)ภาษีเจริญSH-PR-01813.736922100.43871522020-06-012020-06-01
871873บริเวณป้ายรถประจำทางปากซอยเพชรเกษม 28ภาษีเจริญSH-PR-01913.72275100.46146622020-06-012020-06-01
872874สะพานลอยใกล้ซอยเพชรเกษม 21ภาษีเจริญSH-PR-02013.722744100.46192422020-06-012020-06-01
873875หน้าทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า จุดที่ 1ภาษีเจริญSH-PR-02113.720394100.4569922020-06-012020-06-01
874876หน้าทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า จุดที่ 2ภาษีเจริญSH-PR-02213.720414100.45763722020-06-012020-06-01
875877หน้าทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า จุดที่ 3ภาษีเจริญSH-PR-02313.719943100.45677522020-06-012020-06-01
876878แยกบางแวกตัด ถนน พุทธมณฑลสาย 1 จุดที่ 1ภาษีเจริญSH-PR-02413.740739100.42774822020-06-012020-06-01
877879แยกบางแวกตัด ถนน พุทธมณฑลสาย 1 จุดที่ 2ภาษีเจริญSH-PR-02513.740459100.42714922020-06-012020-06-01
878880สะพานลอยหน้าศูนย์มาสด้า นที ถนนราชพฤกษ์ภาษีเจริญSH-PR-02613.731578100.45086522020-06-012020-06-01
879881ปากซอยสุนทร 2ภาษีเจริญSH-PR-02713.725399100.45663222020-06-012020-06-01
880882หน้าโรงพยาบาลสัตว์บางกอก ถนนราชพฤกษ์ภาษีเจริญSH-PR-02813.727081100.45441622020-06-012020-06-01
881883ปากซอยบางแวก 83ภาษีเจริญSH-PR-02913.74129100.41907222020-06-012020-06-01
882884ในซอยเพชรเกษม 54 แยก 4ภาษีเจริญSH-PR-03013.717443100.43639622020-06-012020-06-01
883885ปากซอยสุขสวัสดิ์ 1ราษฏร์บูรณะSH-RN-00113.691033100.48135122020-06-012020-06-01
884886ริมถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณโค้งลงสะพานข้ามคลองดาวคะนองราษฏร์บูรณะSH-RN-00213.692056100.48149122020-06-012020-06-01
885887ซอยสุขสวัสดิ์ 13 แยก 6ราษฏร์บูรณะSH-RN-00313.685284100.49050422020-06-012020-06-01
886888ซอยสุขสวัสดิ์ 1 ทางเดินริมเขื่อนราษฏร์บูรณะSH-RN-00413.691132100.48207422020-06-012020-06-01
887889เชิงสะพานข้ามคลองดาวคะนองราษฏร์บูรณะSH-RN-00513.692781100.48169622020-06-012020-06-01
888890ปากซอยสุขสวัสดิ์ 35/1ราษฏร์บูรณะSH-RN-00613.66717100.51556122020-06-012020-06-01
889891ป้ายรถประจำทางซอยสุขสวัสดิ์ 35/2ราษฏร์บูรณะSH-RN-00713.666673100.5159422020-06-012020-06-01
890892หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนราษฎร์บูรณะราษฏร์บูรณะSH-RN-00813.682899100.49971922020-06-012020-06-01
891893ชุมชนสถาพร ซอยประชาอุทิศ 15ราษฏร์บูรณะSH-RN-00913.665763100.50738322020-06-012020-06-01
892894ท้ายซอย สุขสวัสดิ์ 26 ตัดถนน จอมทองบูรณะราษฏร์บูรณะSH-RN-01013.673652100.48677822020-06-012020-06-01
893895กลางซอยสุขสวัสดิ์ 30ราษฏร์บูรณะSH-RN-01113.676618100.4950722020-06-012020-06-01
894896ปากซอยสุขสวัสดิ์ 52ราษฏร์บูรณะSH-RN-01213.67098100.50955722020-06-012020-06-01
895897ปากซอยสุขสวัสดิ์ 13ราษฏร์บูรณะSH-RN-01313.684293100.48953922020-06-012020-06-01
896898ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์ 30 ใกล้คลองบางปะกอกราษฏร์บูรณะSH-RN-01413.679808100.49597822020-06-012020-06-01
897899กลางซอยสุขสวัสดิ์ 27ราษฏร์บูรณะSH-RN-01513.677619100.50285522020-06-012020-06-01
898900บริเวณแยกราษฎร์บูรณะตัดสุขสวัสดิ์ 13ราษฏร์บูรณะSH-RN-01613.688324100.4914822020-06-012020-06-01
899901ชุมชนมิ่งประชา ซอยสุขสวัสดิ์ 22ราษฏร์บูรณะSH-RN-01713.681107100.49022522020-06-012020-06-01
900902ชุมชนโรงเรียนเยาวลักษณ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 28ราษฏร์บูรณะSH-RN-01813.67913100.49404422020-06-012020-06-01
901903ท้ายซอยสุขสวัสดิ์ 30 ตัด ถนนจอมทองบูรณะราษฏร์บูรณะSH-RN-01913.671428100.49305722020-06-012020-06-01
902904กลางซอยแตงแก้วราษฏร์บูรณะSH-RN-02013.676797100.50324822020-06-012020-06-01
903905ปากซอยประชาอุทิศ 3 (4แยกใต้ด่วน)ราษฏร์บูรณะSH-RN-02113.670519100.50551122020-06-012020-06-01
904906กลางซอยสุขสวัสดิ์ 22ราษฏร์บูรณะSH-RN-02213.680165100.48916622020-06-012020-06-01
905907ในซอยประชาอุทิศ 72 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 3ทุ่งครุSH-TK-00113.6290661100.499174622020-06-012020-06-01
906908ในซอยประชาอุทิศ 72 หมู่บ้านนิลลดาทุ่งครุSH-TK-00213.629309100.4973322020-06-012020-06-01
907909ท้ายซอยประชาอุทิศ 91/1ทุ่งครุSH-TK-00313.630018100.50695722020-06-012020-06-01
908910ท้ายซอยประชาอุทิศ 91/2 หน้าบ้านเลขที่ 44ทุ่งครุSH-TK-00413.629153100.50590722020-06-012020-06-01
909911ซอยประชาอุทิศ 90 หน้าโลตัส เอ็กเพรสทุ่งครุSH-TK-00513.608557100.50765522020-06-012020-06-01
910912ตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2ทุ่งครุSH-TK-00613.608195100.50727722020-06-012020-06-01
911913ปากซอยประชาอุทิศ 61 แยก 4ทุ่งครุSH-TK-00713.645546100.50195322020-06-012020-06-01
912914ปากซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2ทุ่งครุSH-TK-00813.64526100.50073522020-06-012020-06-01
913915ถนนเลียบด่วนด้านใต้ ท้ายซอยประชาอุทิศ 76ทุ่งครุSH-TK-00913.620924100.4976522020-06-012020-06-01
914916ถนนเลียบด่วนด้านใต้ หมู่บ้านนริศา ธนบุรีรมย์ทุ่งครุSH-TK-01013.621618100.50844822020-06-012020-06-01
915917หมู่บ้านวิเศษสุข ซอยวิเศษสุข 18/23ทุ่งครุSH-TK-01113.638832100.51518422020-06-012020-06-01
916918ลานกีฬา หมู่บ้านวิเศษสุขโครงการ 18ทุ่งครุSH-TK-01213.635602100.51026822020-06-012020-06-01
917919หลังสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุขทุ่งครุSH-TK-01313.636952100.5154422020-06-012020-06-01
918920หน้าสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุข ซอย 18/18ทุ่งครุSH-TK-01413.637494100.51456622020-06-012020-06-01
919921หน้าตลาดน้ำคลองบางมด (จุดที่1)ทุ่งครุSH-TK-01513.625556100.47358322020-06-012020-06-01
920922หน้าตลาดน้ำคลองบางมด (จุดที่2)ทุ่งครุSH-TK-01613.625241100.47432522020-06-012020-06-01
921923ท้ายซอยสุขรุ่งทุ่งครุSH-TK-01713.620419100.49090322020-06-012020-06-01
922924ท้ายซอยประชาอุทิศ 72 ซอยสวนชมแก้วทุ่งครุSH-TK-01813.621327100.49050122020-06-012020-06-01
923925ปากซอยประชาอุทิศ 76/1ทุ่งครุSH-TK-01913.626082100.50627222020-06-012020-06-01
924926กลางซอยประชาอุทิศ 72 ร.ร สหมุสลิมบำรุงทุ่งครุSH-TK-02013.629914100.4933922020-06-012020-06-01
925927ปากซอยสวนชมแก้ว ถนนเลียบทางด่วนทุ่งครุSH-TK-02113.620936100.48875322020-06-012020-06-01
926928ปากซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 ซอยแสงรักษ์ทุ่งครุSH-TK-02213.660419100.48080322020-06-012020-06-01
927929บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาเข้าเมือง)บางพลัดSB-BP-01-0113.769932100.49585932020-06-012020-06-01
928930บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาเข้าเมือง)บางพลัดSB-BP-01-0213.769555100.49637122020-06-012020-06-01
929931บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาเข้าเมือง)บางพลัดSB-BP-01-0313.769191100.4971122020-06-012020-06-01
930932บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาเข้าเมือง)พระนครSB-PN-02-0113.768461100.49810322020-06-012020-06-01
931933บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาเข้าเมือง)พระนครSB-PN-02-0213.768124100.49842922020-06-012020-06-01
932934บริเวณใต้สะพานพระราม8 (ฝั่งพระนคร)พระนครSB-PN-03-0113.771269100.49903822020-06-012020-06-01
933935บริเวณใต้สะพานพระราม8 (ฝั่งพระนคร)พระนครSB-PN-03-0213.767859100.49855322020-06-012020-06-01
934936บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาออกเมือง)พระนครSB-PN-04-0113.768186100.49822922020-06-012020-06-01
935937บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาออกเมือง)บางพลัดSB-BP-04-0213.767399100.49825422020-06-012020-06-01
936938บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาออกเมือง)บางพลัดSB-BP-05-0113.768742100.49709622020-06-012020-06-01
937939บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาออกเมือง)บางพลัดSB-BP-05-0213.769081100.49643622020-06-012020-06-01
938940บริเวณบนสะพานพระราม 8 (ขาออกเมือง)บางพลัดSB-BP-05-0313.769516100.49575232020-06-012020-06-01
939941บริเวณใต้สะพานพระราม8 (ฝั่งอรุณอมรินทร์)บางพลัดSB-BP-06-0113.766552100.49704722020-06-012020-06-01
940942บริเวณใต้สะพานพระราม8 (ฝั่งอรุณอมรินทร์)บางพลัดSB-BP-06-0213.769952100.49612522020-06-012020-06-01
941943ปากซอยศรีบูรพา 13บางกะปิEB-KP-0113.778655100.65161332020-06-042020-06-04
942944หน้าหอพักบุญมาเลิศบางกะปิEB-KP-0213.751061100.6477632020-06-042020-06-04
943945โรงเรียนนานาชาติ BrightonบางกะปิEB-KP-0313.749971100.66987722020-06-042020-06-04
944946ปากซอยศรีนครินทร์ 5บางกะปิEB-KP-0413.74914510.64453632020-06-042020-06-04
945947โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ บางกะปิEB-KP-0513.750129100.67421422020-06-042020-06-04
946948ซอยกรุงเทพกรีฑา 7บางกะปิEB-KP-0613.748018100.65651322020-06-042020-06-04
947949ลัดเชื่อมกรุงเทพกรีฑา 15บางกะปิEB-KP-0713.749673100.66982922020-06-042020-06-04
948950ซอยกรุงเทพกรีฑา 8บางกะปิEB-KP-0813.748001100.6544422020-06-042020-06-04
949951ปากซอยศรีบูรพา 15บางกะปิEB-KP-0913.778103100.65224632020-06-042020-06-04
950952ชุมชนหมู่บ้านกิตตินเวศน์ บริเวณสนามเด็กเล่น และลานอาโรบิคบางกะปิEB-KP-1013.760669100.66408922020-06-042020-06-04
951953ปากซอยศรีนครินทร์ 7บางกะปิEB-KP-1113.748232100.64436522020-06-042020-06-04
952954รามคำแหง 60 แยก 11บางกะปิEB-KP-1213.75886100.65443622020-06-042020-06-04
953955ชุมชนสุขเจริญบางกะปิEB-KP-1313.803868100.62638222020-06-042020-06-04
954956ปากซอยศรีนครินทร์ 3บางกะปิEB-KP-1413.753719100.64590332020-06-042020-06-04
9981000ซอยภูมิกิติหนองจอกEB-NC-1413.818539100.85165132020-06-042020-06-04
955957ปากซอยรามคำแหง 28 ทางเข้า โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯบางกะปิEB-KP-1513.76135710063200532020-06-042020-06-04
956958หน้าหอพักเลิศประสิทธิ์บางกะปิEB-KP-1613.749953100.64852822020-06-042020-06-04
957959ภายในซอยรามคำแหง 24 แยก 8บางกะปิEB-KP-1713.7514731100.62266332020-06-042020-06-04
958960ปากซอยรามคำแหง 38บางกะปิEB-KP-1813.761834100.63849722020-06-042020-06-04
959961รามคำแหง 52 ตดถนนศรีนครินทร์ ซอย 4บางกะปิEB-KP-1913.753236100.64378632020-06-042020-06-04
960962ปากซอยรามคำแหง 22บางกะปิEB-KP-2013.754626100.61301722020-06-042020-06-04
961963เชิงสะพานคลองจั่น ซ.ลาดพร้าว 87 ทางออก ซ.ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิบางกะปิEB-KP-2113.791615100.62525722020-06-042020-06-04
962964ซอยลาดพร้าว 101 แยก 42(ซอยย่อยเพชรเรือง)บางกะปิEB-KP-2213.790811100.6326332020-06-042020-06-04
963965จุดกลับหน้าสำนักงานเขตคลองสามวา ถนนเลี้ยบคลองสอง 12-14คลองสามวาEB-KW-0113.860203100.70504432020-06-042020-06-04
964966ทางม้าลายคนเดินข้ามหน้าสำนักงานเขตคลองสามวาคลองสามวาEB-KW-0213.860077100.70410532020-06-042020-06-04
965967ท้ายซอยประชาร่วมใจ 5 (ทางเข้าสวนสิริภิรมย์)คลองสามวาEB-KW-0313.828483100.74686522020-06-042020-06-04
966968ปากซอยประชาร่วมใจ 15คลองสามวาEB-KW-0413.829135100.75744822020-06-042020-06-04
967969ปากซอยประชาร่วมใจ 8 คลองสามวาEB-KW-0513.82882100.7576332020-06-042020-06-04
968970ปากซอยประชาร่วมใจ 41 จุดที่ 1คลองสามวาEB-KW-0613.840444100.77528522020-06-042020-06-04
969971ปากซอยประชาร่วมใจ 41 จุดที่ 2คลองสามวาEB-KW-0713.84041100.7752622020-06-042020-06-04
970972ปากซอยเจริญพัฒนา 4คลองสามวาEB-KW-0813.83352100.7129432020-06-042020-06-04
971973ปากซอยเจริญพัฒนา 19คลองสามวาEB-KW-0913.833789100.71262822020-06-042020-06-04
972974ปากซอยเจริญพัฒนา 3 จุดที่ 1คลองสามวาEB-KW-1013.8238100.71245822020-06-042020-06-04
973975ปากซอยเจริญพัฒนา 3 จุดที่ 2คลองสามวาEB-KW-1113.823710071246122020-06-042020-06-04
974976ปากซอยเจริญพัฒนา 6 (ตรงข้าม UPD )คลองสามวาEB-KW-1213.836653100.71239232020-06-042020-06-04
975977 ปากซอยพระยาสุเรนทร์ 30คลองสามวาEB-KW-1313.8343100.69778232020-06-042020-06-04
976978 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30คลองสามวาEB-KW-1413.834305100.69805422020-06-042020-06-04
977979หน้าทางเข้ามัสยิด ยามีอุลนาดียะห์คลองสามวาEB-KW-1513.843059100.69625222020-06-042020-06-04
978980ปากซอยชุมชนลำกระโหลกตรงข้ามมัสยิด ยามีอุลนาดียะห์คลองสามวาEB-KW-1613.842939100.69640622020-06-042020-06-04
979981ปากซอยนิมิตใหม่ 53คลองสามวาEB-KW-1713.903852100.73570232020-06-042020-06-04
980982ปากซอยนิมิตใหม่ 57 จุดที่ 1 (ทางโค้ง) คลองสามวาEB-KW-1813.906632100.73631522020-06-042020-06-04
981983ปากซอยนิมิตใหม่ 57 จุดที่ 2 คลองสามวาEB-KW-1913.906637100.7360222020-06-042020-06-04
982984ปากซอยนิมิตใหม่ 7/1คลองสามวาEB-KW-2013.835769100.73591932020-06-042020-06-04
983985ปากซอยข้างคลองเกาะขุนเณร จุดที่ 1คลองสามวาEB-KW-2113.859518100.780422020-06-042020-06-04
984986ปากซอยข้างคลองเกาะขุนเณร จุดที่ 2คลองสามวาEB-KW-2213.859602100.78048922020-06-042020-06-04
985987หลังมัสยิดนูรุ้สยะกีนหนองจอกEB-NC-0113.845668100.89796732020-06-042020-06-04
986988หลังมูลนิธิอนุสรณ์อดีรี หนองจอกEB-NC-0213.845945100.89740232020-06-042020-06-04
987989สุสานกลางมุสลิมประจำ กรุงเทพมหานคร จุดที่ 1หนองจอกEB-NC-0313.822101100.90454422020-06-042020-06-04
988990สุสานกลางมุสลิมประจำ กรุงเทพมหานคร จุดที่ 2หนองจอกEB-NC-0413.822947100.90508522020-06-042020-06-04
989991ปากซอยสังฆสันติสุข 8หนองจอกEB-NC-0513.853385100.87095232020-06-042020-06-04
990992เชื่อมสัมพันธ์ 21หนองจอกEB-NC-0613.857212100.86783532020-06-042020-06-04
991993ซอยหลวงพ่อคูณสี่แยก 1 จุด 1หนองจอกEB-NC-0713.923129100.86170122020-06-042020-06-04
992994ซอยหลวงพ่อคูณสี่แยก 1 จุด 2หนองจอกEB-NC-0813.923129100.86170122020-06-042020-06-04
993995หลังตลาดไทยทองสุขหนองจอกEB-NC-0913.855112100.86377922020-06-042020-06-04
994996สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยมหานคร จุดที่ 1หนองจอกEB-NC-1013.84273100.85611122020-06-042020-06-04
995997สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยมหานคร จุดที่ 2หนองจอกEB-NC-1113.842666100.85629222020-06-042020-06-04
996998สุวินทวงศ์ 74 แยก 1หนองจอกEB-NC-1213.809583100.84564132020-06-042020-06-04
997999ปากซอยสังฆสันติสุข 2หนองจอกEB-NC-1313.819787100.85239132020-06-042020-06-04
9991001ทางเข้าที่กลับรถยนต์ปากซอยสุวินทวงค์ 33 หนองจอกEB-NC-1513.806594100.84401222020-06-042020-06-04
10001002ปากซอยสุวินทวงค์ 33หนองจอกEB-NC-1613.806835100.84419822020-06-042020-06-04
10011003หมวดทางหลวงร่มเกล้า หน้าตลาดหนองจอกEB-NC-1713.805882100.84676422020-06-042020-06-04
10021004ใต้สะพานลอยหมวดทางหลวงร่มเกล้า (ขาออก)หนองจอกEB-NC-1813.806383100.84661922020-06-042020-06-04
10031005ซอยสุวินทวงค์ 37 หนองจอกEB-NC-1913.808387100.85114922020-06-042020-06-04
10041006ปากซอยสุวินทวงค์ 82หนองจอกEB-NC-2013.80509100.85485622020-06-042020-06-04
10051007หอนาฬิกาหนองจอก-ถนนบุรีภิรมย์ หนองจอกEB-NC-2113.85636100.8632622020-06-042020-06-04
10061008หน้าหอประชุมสำนักงานเขตหนองจอก หนองจอกEB-NC-2213.855717100.8629322020-06-042020-06-04
10071009บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวาฝั่งตลาดเก่ามีนบุรีมีนบุรีEB-MB-0113.812532100.7296222020-06-042020-06-04
10081010ในซอยราษฎร์อุทิศ 68/4 ถ.ราษฎร์อุทิศ มีนบุรีEB-MB-0213.844868100.80004132020-06-042020-06-04
10091011ชุมชนบึงพระยา ปากซอยซอยราษฎร์อุทิศ 1/1มีนบุรีEB-MB-0313.8205202100.751332332020-06-042020-06-04
10101012ชุมชนบึงพระยา ปากซอยซอยราษฎร์อุทิศ 1/8มีนบุรีEB-MB-0413.8219894100.754210632020-06-042020-06-04
10111013หน้า 7/11 ติด พาเหรด มาร์เก็ต มีนบุรีEB-MB-0513.8124295100.727022222020-06-042020-06-04
10121014หน้าประตูทางเข้าออกของสำนักงานเขตมีนบุรีมีนบุรีEB-MB-0613.81286100.7315932020-06-042020-06-04
10131015ใต้สะพานลอยไกล้ปากซอยร่มเกล้า 5มีนบุรีEB-MB-0713.79408100.7456522020-06-042020-06-04
10141016ใต้สะพานลอยไกล้ปากซอยร่มเกล้า 18มีนบุรีEB-MB-0813.7775751100.74651322020-06-042020-06-04
10151017บริเวณหมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์ 3 และ 4 ถนนคุ้มเกล้ามีนบุรีEB-MB-0913.80493100.7836522020-06-042020-06-04
10161018ในซอยราษฎร์อุทิศ 68/1มีนบุรีEB-MB-1013.83905100.796322020-06-042020-06-04
10171019หน้าหมู่บ้านประภาวรรณโฮม2 ซอยสุวินทวงค์ 28มีนบุรีEB-MB-1113.80471100.770522020-06-042020-06-04
10181020แยกไฟฟ้าเขตลาดกระบังมีนบุรีEB-MB-1213.81644100.7448432020-06-042020-06-04
10191021แยกร่มเกล้า จุดที่ 1 มุมด้านถนนรามคำแหงใกล้ไทยวัสดุมีนบุรีEB-MB-1313.81195100.7363522020-06-042020-06-04
10201022แยกร่มเกล้า จุดที่ 2 มุมฝั่งตรงข้ามไทยวัสดุมีนบุรีEB-MB-1413.8128624100.736422832020-06-042020-06-04
10211023แยกไปรษณีย์ (ถนนนิมิตรใหม่ตัดสุวินทวงศ์)มีนบุรีEB-MB-1513.8200827100.742319832020-06-042020-06-04
10221024 หน้าปะปามีนบุรีEB-MB-1613.8149683100.74129822020-06-042020-06-04
10231025ซอยลาดบัวขาว (รามคำแหง 172)มีนบุรีEB-MB-1713.7993578100.715841522020-06-042020-06-04
10241026ปากซอยสุวินทวงศ์ 8 มีนบุรีEB-MB-1813.818355100.725890422020-06-042020-06-04
10251027แยกหทัยราษฎร์หน้าพาณิชมีนบุรี (เดิม) ถ.สุวินทวงศ์มีนบุรีEB-MB-1913.81698100.72222020-06-042020-06-04
10261028ปากซอยสุวินทวงศ์ 22 (คลองโตนด)มีนบุรีEB-MB-2013.81429100.7593422020-06-042020-06-04
10271029ปากซอยสุวินทวงศ์ 1 (ซอยไพศาล)มีนบุรีEB-MB-2113.81295100.7178722020-06-042020-06-04
10281030ปากซอยสุวินทวงศ์ 34มีนบุรีEB-MB-2213.81165100.7885422020-06-042020-06-04
10291031ถนนราษฎร์อุทิศตัดถนนสุวินทวงศ์มีนบุรีEB-MB-2313.815528100.75163632020-06-042020-06-04
10301032ในซอยเสรีไทย 46 (สุเหร่าแดง)คันนายาวEB-NY-0113.789725100.68869922020-06-042020-06-04
10311033หน้า B.QUICKคันนายาวEB-NY-0213.7906582100.68009622020-06-042020-06-04
10321034ปากซอยเสรีไทย 56 แยกไฟแดงคันนายาวEB-NY-0313.7990661100.700183332020-06-042020-06-04
10331035ปากซอยเสรีไทย 87คันนายาวEB-NY-0413.8013875100.705134332020-06-042020-06-04
10341036บริเวณทางเลียบคลองหน้าคอนโดทองประกาย ซอยเสรีไทย 83 แยก 7คันนายาวEB-NY-0513.80288100.6979732020-06-042020-06-04
10351037สวนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านเลิศอุบล จุดที่ 3คันนายาวEB-NY-0613.81015100.6866932020-06-042020-06-04
10361038หน้าคอนโด SIAMEASEคันนายาวEB-NY-0713.8186668100.679706322020-06-042020-06-04
10371039ตรงข้ามคอนโด SIAMEASEคันนายาวEB-NY-0813.8191054100.679471822020-06-042020-06-04
10381040ซอยรามอินทรา 68 แยก 7คันนายาวEB-NY-0913.8184049100.682545632020-06-042020-06-04
10391041ซอยรามอินทรา 97 แยก 1คันนายาวEB-NY-1013.8313249100.679089232020-06-042020-06-04
10401042สวนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านเลิศอุบลคันนายาวEB-NY-1113.81316100.6852222020-06-042020-06-04
10411043สวนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านเลิศอุบล จุดที่ 2คันนายาวEB-NY-1213.81119100.686322020-06-042020-06-04
10421044ซอยสวนสยาม 9 แยก 5คันนายาวEB-NY-1313.80211100.6924822020-06-042020-06-04
10431045สวนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านเลิศอุบล จุดที่ 1คันนายาวEB-NY-1413.81234100.6858132020-06-042020-06-04
10441046หน้าคอนโดลุมพินีถนนนวมินทร์คันนายาวEB-NY-1513.8364712100.661631322020-06-042020-06-04
10451047ปากซอยสวนสยาม 10 คันนายาวEB-NY-1613.8113688100688396922020-06-042020-06-04
10461048ซอยสวนสยาม 1คันนายาวEB-NY-1713.813629100.68605522020-06-042020-06-04
10471049ปากซอยสวนสยาม 6คันนายาวEB-NY-1813.8125592100.68757732020-06-042020-06-04
10481050ปากซอยสวนสยาม 2คันนายาวEB-NY-1913.8134917100.686905422020-06-042020-06-04
10491051ฝั่งตรงข้ามจุดกลับรถถนนประเสริฐมนูกิจหน้าโชว์รูมโตโยต้าคันนายาวEB-NY-2013.8117123100.669359422020-06-042020-06-04
10501052ปากซอยนวมินทร์100คันนายาวEB-NY-2113.8355262100.66132322020-06-042020-06-04
10511053หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ จุดที่ 1คันนายาวEB-NY-2213.816554100.65907622020-06-042020-06-04
10521054หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ จุดที่ 2คันนายาวEB-NY-2313.817071100.65905722020-06-042020-06-04
10531055ปากซอยมอเตอร์เวย์ 5สะพานสูงEB-SS-0113.736944100.66948232020-06-042020-06-04
10541056ซอยชัยพฤกษ์ 9สะพานสูงEB-SS-0213.766324100.68794632020-06-042020-06-04
10551057ปากซอยหมู่บ้าน ไอคอน วงแหวน-พระราม9สะพานสูงEB-SS-0313.733577100.69936632020-06-042020-06-04
10561058ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก4สะพานสูงEB-SS-0413.756514100.7058432020-06-042020-06-04
10571059ทางตัดใหม่กรุงเทพกรีฑาร่มเกล้า เชื่อมมอเตอร์เวย์ สะพานสูงEB-SS-0513.751996100.70077632020-06-042020-06-04
10581060ซอยรามคำแหง 118 แยก 73สะพานสูงEB-SS-0613.755937100.68581332020-06-042020-06-04
10591061ซอยรามคำแหง 118 แยก 79 สะพานสูงEB-SS-0713.754638100.68539632020-06-042020-06-04
10601062สะพานลอย ถนนรามคำแหงหน้าหมู่บ้านเกศรีสะพานสูงEB-SS-0813.781115100.6810822020-06-042020-06-04
10611063บ.มหาจักรฯ ถนนรามคำแหงสะพานสูงEB-SS-0913.784984100.68763922020-06-042020-06-04
10621064ปากซอยรามคำแหง 140 สะพานสูงEB-SS-1013.785013100.68867122020-06-042020-06-04
10631065สะพานลอย ถนนรามคำแหงหน้า ม.คลองจั่นวิลล่า4 จุดที่1สะพานสูงEB-SS-1113.786033100.69007122020-06-042020-06-04
10641066สะพานลอย ถนนรามคำแหงหน้า ม.คลองจั่นวิลล่า4 จุดที่2 สะพานสูงEB-SS-1213.785763100.68962522020-06-042020-06-04
10651067ปากซอยกรุงเทพกรีฑา 15/1 สะพานสูงEB-SS-1313.745172100.66998322020-06-042020-06-04
10661068สะพานลอย ถนนรามคำแหงหน้าหมู่บ้านธารารมณ์ จุดที่ 1สะพานสูงEB-SS-1413.788272100.69367722020-06-042020-06-04
10671069สะพานลอย ถนนรามคำแหงหน้าหมู่บ้านธารารมณ์ จุดที่ 2สะพานสูงEB-SS-1513.78796100.69374822020-06-042020-06-04
10681070สะพานลอย ถนนรามคำแหงหน้าบริษัทมิสทีน จุดที่ 1 สะพานสูงEB-SS-1613.793153100.70272222020-06-042020-06-04
10691071หน้าร้านมีไซส์ ถนนรามคำแหง สะพานสูงEB-SS-1713.791968100.70105622020-06-042020-06-04
10701072ปากซอย ราษฎร์พัฒนา 31 สะพานสูงEB-SS-1813.768259100.69755932020-06-042020-06-04
10711073สะพานปูนคลองวังใหญ่(ท้าย ม.พฤกษชาติ คิวสองแถว) สะพานสูงEB-SS-1913.755478100.68325632020-06-042020-06-04
10721074สะพานปูนคลองวังใหญ่(หน้าโรงเรียนเตรียมนวมินทร์)สะพานสูงEB-SS-2013.755874100.67973822020-06-042020-06-04
10731075สะพานปูนคลองวังใหญ่(ท้ายหมู่บ้านสุวรรณพฤกษ์)สะพานสูงEB-SS-2113.754471100.68529422020-06-042020-06-04
10741076ซอยรามคำแหง 118 แยก 49สะพานสูงEB-SS-2213.762816100.68744322020-06-042020-06-04
10751077หน้าร้านอาหารปังยิ้มถนนประเสริฐมนูกิจบึงกุ่มEB-BK-0113.814993100.64312422020-06-042020-06-04
10761078ปากซอยประเสริฐมนูกิจ 45บึงกุ่มEB-BK-0213.80949100.65992432020-06-042020-06-04
10771080ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร บึงกุ่ม จุดที่ 1บึงกุ่มEB-BK-0413.79009100.66816422020-06-042020-06-04
10781081ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร บึงกุ่ม จุดที่ 2บึงกุ่มEB-BK-0513.788682100.6692522020-06-042020-06-04
10791082แยกประเสริฐมนูกิจตัดรัชดา-รามอินทรา จุดที่ 1บึงกุ่มEB-BK-0613.816158100.64196532020-06-042020-06-04
10801083แยกประเสริฐมนูกิจตัดรัชดา-รามอินทรา จุดที่ 2บึงกุ่มEB-BK-0713.815396100.6431832020-06-042020-06-04
10811084หมู่บ้านสินธานีบึงกุ่มEB-BK-0813.800119100.64881622020-06-042020-06-04
10821085หมู่บ้านเสริมมิตร จุดที่ 1บึงกุ่มEB-BK-0913.806552100.65507622020-06-042020-06-04
10831086หมู่บ้านเสริมมิตร จุดที่ 2บึงกุ่มEB-BK-1013.805205100.65438622020-06-042020-06-04
10841087หมู่บ้านกรุงทอง5บึงกุ่มEB-BK-1113.806827100.64743132020-06-042020-06-04
10851088ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ จุดที่ 1บึงกุ่มEB-BK-1213.805872100.66256622020-06-042020-06-04
10861089ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ จุดที่ 2บึงกุ่มEB-BK-1313.808126100.66079722020-06-042020-06-04
10871090ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ จุดที่ 3บึงกุ่มEB-BK-1413.805377100.66146822020-06-042020-06-04
10881091ในซอยนวมินทร์ 163 จุดที่ 1บึงกุ่มEB-BK-1513.831418100.64999522020-06-042020-06-04
10891092ในซอยนวมินทร์ 163 จุดที่ 2บึงกุ่มEB-BK-1613.834774100.65600522020-06-042020-06-04
10901093ในซอยนวมินทร์ 163 จุดที่ 3บึงกุ่มEB-BK-1713.835396100.65652622020-06-042020-06-04
10911094ถนนนวลจันตัดถนนรัชดา-รามอินทราบึงกุ่มEB-BK-1813.817298100.64524832020-06-042020-06-04
10921095ซอยหมู่บ้านสินธานี 3บึงกุ่มEB-BK-1913.815733100.64590722020-06-042020-06-04
10931096ปากซอยนวมินทร์ 68บึงกุ่มEB-BK-2013.808581100.64968832020-06-042020-06-04
10941097ปากซอยนวลจันทร์ 1 บึงกุ่มEB-BK-2113.813249100.64701932020-06-042020-06-04
10951098ปากซอยนวมินทร์ 56บึงกุ่มEB-BK-2213.799928100.64929932020-06-042020-06-04
10961099หน้าสถานีไฟฟ้าย่อยประเวศ(ข้ามทางรถไฟ)ประเวศEB-PW-0113.73143100.69878222020-06-042020-06-04
10971100หน้า สน.ประเศประเวศEB-PW-0213.724411100.69778932020-06-042020-06-04
10981101ปากซอย ออนนุช 74/2ประเวศEB-PW-0313.717477100.6625532020-06-042020-06-04
10991102 แนวถนนพัฒนาการไกล้วงแหวนประเวศEB-PW-0413.677822100.64691522020-06-042020-06-04
11001103ปากซอยอ่อนนุช88/2ประเวศEB-PW-0513.721274100.69859422020-06-042020-06-04
11011104เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9 แยก 1ประเวศEB-PW-0613.679777100.65127332020-06-042020-06-04
11021105เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 11 แยก 1ประเวศEB-PW-0713.678766100.65253132020-06-042020-06-04
11031106เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9 แยก 2ประเวศEB-PW-0813.679463100.65189922020-06-042020-06-04
11041107เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9ประเวศEB-PW-0913.678577100.65160822020-06-042020-06-04
11051108ท้ายชุมชนหมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ จุด 1 (สนามเด็กเล่น)ประเวศEB-PW-1013.68238100.65535432020-06-042020-06-04
11061109ท้ายชุมชนหมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ จุด 2 (ประปา)ประเวศEB-PW-1113.682647100.65521722020-06-042020-06-04
11071110ตรงข้ามปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 9ประเวศEB-PW-1213.677447100.65139832020-06-042020-06-04
11081111ตรงข้ามปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 39ประเวศEB-PW-1313.679196100.66371832020-06-042020-06-04
11091112ตรงข้ามปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 61ประเวศEB-PW-1413.699737100.68090732020-06-042020-06-04
11101113ปากซอย 01 กาญจนาภิเษก ซอย 30ประเวศEB-PW-1513.707537100.69952622020-06-042020-06-04
11111114สามแยก เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30ประเวศEB-PW-1613.685838100.66734622020-06-042020-06-04
11121115สามแยก เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 จุดที่ 1ประเวศEB-PW-1713.685187100.6669622020-06-042020-06-04
11131116สามแยก เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 จุดที่ 2ประเวศEB-PW-1813.685516100.66715722020-06-042020-06-04
11141117สามแยก รามคำแหง ๒ ซอย 8ประเวศEB-PW-1913.669816100.68404722020-06-042020-06-04
11151118ถนนนัมเบอร์วัน-ราม2ประเวศEB-PW-2013.665258100.68932922020-06-042020-06-04
11161119ปากซอยอ่อนนุช76 (ป้ายรถเมย์)ประเวศEB-PW-2113.718321100.66637922020-06-042020-06-04
11171120สามแยกถนนนัมเบอร์วัน-ราม 2 จุดที่2ประเวศEB-PW-2213.662657100.69547122020-06-042020-06-04
11181121ถนนกาญจนาภิเษกซอย 39ประเวศEB-PW-2313.684019100.69988122020-06-042020-06-04
11191122เคหะร่มเกล้า 24ลาดกระบังEB-LB-0113.769358100.73250622020-06-042020-06-04
11201123เคหะร่มเกล้าซอย6 แยก 5ลาดกระบังEB-LB-0213.773342100.73212822020-06-042020-06-04
11211124เคหะร่มเกล้าซอย 6 แยก 6ลาดกระบังEB-LB-0313.773225100.73242322020-06-042020-06-04
11221125เชิงสะพานคลองกาหลงลาดกระบังEB-LB-0413.694446100.8595122020-06-042020-06-04
11231126แนวถนนเจ้าคุณทหารตัดใหม่ จุดที่ 3 หน้าตลาดคุ้มเกล้า 1ลาดกระบังEB-LB-0513.753289100.77240722020-06-042020-06-04
11241127แนวถนนเจ้าคุณทหารตัดใหม่ จากถนนร่มเกล้าถึงถนนฉลองกรุง จุดที่ 2ลาดกระบังEB-LB-0613.753087100.77149222020-06-042020-06-04
11251128สามแยกทางเข้านิคมอุตสหกรรมตัดฉลองกรุง จุดที่ 3 ลาดกระบังEB-LB-0713.755709100.79779432020-06-042020-06-04
11261129แยกพลมานีย์ จุดที่ 2 (ป้อมตำรวจ)ลาดกระบังEB-LB-0813.719603100.79634432020-06-042020-06-04
11271130ในซอยแยกวัดพลมานีย์ จุดที่ 1ลาดกระบังEB-LB-0913.723589100.79801322020-06-042020-06-04
11281131ใต้สะพานข้ามคลองหัวตะเข้ลาดกระบังEB-LB-1013.722035100.78981122020-06-042020-06-04
11291132ใต้สะพานลอย โรงเรียนแสงหิรัญลาดกระบังEB-LB-1113.713607100.81283122020-06-042020-06-04
11301133ชุมชนคลองหนึ่ง จุดที่ 1ลาดกระบังEB-LB-1213.735889100.72533332020-06-042020-06-04
11311134ชุมชนคลองหนึ่ง จุดที่ 2ลาดกระบังEB-LB-1313.737286100.72529522020-06-042020-06-04
11321135ซอยร่มเกล้า 27 แยก 5ลาดกระบังEB-LB-1413.726035100.74904722020-06-042020-06-04
11331136ปากซอยลาดกระบัง 16ลาดกระบังEB-LB-1513.722049100.71756332020-06-042020-06-04
11341137หน้าวัดสังฆราชา(ตลาดน้ำใหม่)ลาดกระบังEB-LB-1613.724069100.73847632020-06-042020-06-04
11351138แนวถนนข้างวัดสังฆราชาลาดกระบังEB-LB-1713.725839100.73647122020-06-042020-06-04
11361139สามแยกเข้านิคมอุตหสกรรมฉลองกรุง จุดที่ 1ลาดกระบังEB-LB-1813.755625100.79773622020-06-042020-06-04
11371140สามแยกเข้านิคมอุตหสกรรมฉลองกรุง จุดที่ 2ลาดกระบังEB-LB-1913.755709100.79779432020-06-042020-06-04
11381141แนวถนนเจ้าคุณทหารตัดใหม่ จุดที่ 4 หน้าตลาดคุ้มเกล้าจุดที่ 2ลาดกระบังEB-LB-2013.70961100.82410832020-06-042020-06-04
11391142แนวถนนเจ้าคุณทหารตัดใหม่ จุดที่ 5 ป้ายรถเมย์ลาดกระบังEB-LB-2113.753061100.77436832020-06-042020-06-04
11401143หน้า สน ร่มเกล้าลาดกระบังEB-LB-2213.753398100.77187722020-06-042020-06-04
11411144แนวถนนเจ้าคุณทหารตัดใหม่ จากถนนร่มเล้าถึงถนนฉลองกรุง จุดที่ 1ลาดกระบังEB-LB-2313.765863100.73193722020-06-042020-06-04
11421079ปากซอยประเสริฐมนูกิจ 46บึงกุ่มEB-BK-0313.807063100.65535132020-06-042020-06-04