ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ : 10000000-4048

สํานักการโยธา : (2563)

34.3

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 34.3

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนราชพฤกษ์ เป้าหมายปี 63 ร้อยละ 30

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.30 (2020-09-25)

34.30

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.งานสกัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานเสาเข็ม 0.35 m. บริเวณโซน22.งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 m. จำนวน 1 ต้น ตำแหน่ง b165 3.งานผูกเหล็กเสริมเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทำให้ไม่สามารถก่อสร้าง D - wall ได้บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กปน. ได้มีหนังสือแจ้งเริ่มการทำงานแล้ว (NTP) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรื้อย้ายปัญหาอุปสรรคในจุดเร่งด่วนก่อนและจัดทำแผนงานก่อสร้างงานประปาให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างทางลอด เพื่อจะเร่งรัดการรื้อย้ายต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.95 (2020-08-21)

33.95

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.​ งานผูกเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะขนาด​ 0.80​ ม. 2. งานขุดเจาะดิน​ ลงเหล็กเสริม​ และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ​ ขนาด​ 0.80​ ม.​ ตำแหน่ง​ b224 3.ติดตั้งแบริเออร์, เคลียพื้นที่และสกัดเปิดผิวสำหรับงานเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ม.​โซน​ 1

** ปัญหาของโครงการ :มีสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทาให้ไม่สามารถก่อสร้างบางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กปน. ได้มีการทาสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563ขณะนี้อยู่ ระหว่างผู้รับจ้าง กปน. จัดทาแผนการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างทางลอดก่อนเริ่มงาน และจะเร่งรัดการรื้อย้ายต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.96 (2020-07-21)

30.96

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานขุดเจาะดิน​ เตรียมการลงเหล็กเสริม​และเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะขนาด​ 0.80​ ม.​ โซน​ 4​ ตำแหน่ง B255 2.​ งานเทคอนกรีต​ Cap​ beam​ ตำแหน่ง​ L127-L128 3.​ งานสกัดรื้อผิวจราจรเดิม​ ปรับพื้นที่สำหรับเตรียมงาน​ Cap​ Beam​ ตำแหน่ง​ L121​ -​ L125 4.​ งานขุดเจาะดินเพื่อก่อสร้าง​ D-Wall​ ตำแหน่ง​ L78 5.​ งานรื้อ​ Stop​ end​ D-Wall​ แผงที่​ L77

** ปัญหาของโครงการ :มีสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดินกีดขวางการก่อสร้าง มีท่อประปาขนาด 800 มม. ตลอดแนวเกาะกลางทางลอด และท่อประปาขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยกทาให้ไม่สามารถก่อสร้าง บางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมด -กปน. ได้มีการทาสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563ขณะนี้อยู่ ระหว่างผู้รับจ้าง กปน. จัดทาแผนการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างทางลอดก่อนเริ่มงาน และจะเร่งรัดการรื้อย้ายต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.35 (2020-06-08)

28.35

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.80 เมตร - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :1.ท่อประปาขนาด 800 มม.และ 1000 มม. - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน.ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 2. ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของทีโอทียังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.39 (2020-05-12)

27.39

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้าง Cap Beam - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :1.ท่อประปาขนาด 800 มม.และ1000 มม. - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน.ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 2. ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของทีโอทียังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.68 (2020-04-07)

25.68

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้าง Cap Beam - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :1.ท่อประปาขนาด 800 มม. - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน.ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 2. ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน - กฟน.ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้ว ยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนจัดการจราจรต่อไป 3. ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของทีโอทียังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.20 (2020-03-10)

24.20

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้าง Cap Beam - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 หลังจากนั้นจะทำการรื้อย้ายต่อไป - กฟน. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดการจราจรต่อไป - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ ทีโอที ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.84 (2020-02-05)

20.84

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานขยายผิวจราจรชั่วคราว - ดำเนินการเตรียมงาน Cap Beam

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้น จะทำการรื้อย้ายต่อไป - กฟน. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดการจราจรต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.71 (2020-01-13)

18.71

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานเทคอนกรีต - ดำเนินงานขยายผิวจราจรชั่วคราวฝั่งซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ : -ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.93 (2019-12-09)

15.93

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานเทคอนกรีต - ดำเนินงานขยายผิวจราจรชั่วคราวฝั่งซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.64 (2019-11-11)

12.64

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานเสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.80 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.47 (2019-10-09)

8.47

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างผนัง D- Wal - ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานเตรียมงาน+ค่าใช้จ่ายพิเศษ
:3%
เริ่มต้น :2018-09-28 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-28 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2018-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานรองพื้นทางและพื้นทาง
:1%
เริ่มต้น :2019-07-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานโครงสร้างทางลอด
:36%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:งานโครงสร้างอื่นๆ
:2%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:งานเบ็ดเตล็ด
:3%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:งานระบบสำหรับถนนและทางลอด
:4%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:งานจัดทำโครงสร้างชั่วคราว
:1%
เริ่มต้น :2018-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4048

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4048

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0981

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **