ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง ช่วงจากคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขตกรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง : 10000000-4259

สํานักการโยธา : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายนรา หรัญรัตน์ 0809045188

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนมีระดับต่ำประกอบกับเป็นเส้นทางหลักที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนได้หลายเส้นทาง

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.หนา 0.25 เมตรเนื้อที่ประมาณ 43,600 ตร.ม. ปรับปรุงคันหินและทางเท้าเนื้อที่ประมาณ 8,250 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-02)

90.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-19)

85.00

19/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-08-04)

78.00

04/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-07-05)

72.00

05/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-06-21)

68.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-04)

60.00

04/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-19)

45.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-05-05)

34.00

05/05/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-04-20)

31.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-04-05)

26.00

05/04/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-19)

23.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-03-03)

19.00

03/03/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-02-19)

18.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-02-04)

13.00

04/02/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นฐานหินคลุก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-01-20)

12.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการจัดทำทางเบี่ยง เพื่อเบี่ยงการจราจรในการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-01-04)

11.00

04/01/2564 : อยู่ระหว่างรอรื้อพื้นทางเท้าและขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างรื้อพื้นทางเท้าและขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-14)

9.00

14/12/2563 : รอ บชน.ประชุมเรื่องการจราจร วันที่ 4 ธ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-18)

8.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-05)

7.00

5/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา
:1%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายและปรับระดับ
:11%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
: ปรับปรุงชั้นพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.
:1%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
: ปรับปรุงชั้นพื้นฐานด้วยหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม.
:3%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
: ปรับปรุงคันหินหล่อในที่ พร้อมรางตื้นในเกาะกลางถนน หนา 0.25 ม.
:3%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
: ปรับปรุงคันหินหล่อในที่ พร้อมรางตื้นในทางเท้าหนา 0.25 ม.
:1%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
: ปรับปรุงช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก
:48%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
: ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
:3%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
: ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
:3%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
: ปรับปรุงชั้นพื้นฐานทางเท้าด้วยทรายถมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 ม.
:1%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
: ปรับปรุงกำแพงกันดิน
:6%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
: ปรับปรุงทางเท้าซีเมนต์ ขนาด 0.40 X 0.40 X 0.035 ม.
:0%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
: ปรับปรุงคอกต้นไม้พร้อมปูเทิร์ฟสโตน
:0%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
: ปรับปรุงขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 X 0.80 ม.
:3%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 16
: ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่
:1%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1011

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **