ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนเลียบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขต-ลาดกระบัง : 10000000-4281

สํานักการโยธา : (2564)

33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33

นายยงยุทธ บัวดำ 0813997705

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ถนนเลียบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ความยาวช่วงที่จะปรับปรุง 5,000 เมตร สภาพถนนปัจจุบันมีสภาพชำรุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขัง ผิวจราจรในช่วงหน้าฝนเป็นประจำ จึงทำให้โครงสร้างของถนนเกิดความเสียหายและไม่เคยได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 2 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจร 3 ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงถนนเลียบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขตลาดกระบัง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เนื้อที่ประมาณ 34,643 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-10-20)

33.00

20/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นทรายบดอัดแน่น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-09-02)

30.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงคันทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-08-19)

28.00

19/08/2564 : อยู่ระหว่างเสริมคันทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-08-04)

25.00

04/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับพื้นเดิม บดอัดผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-07-05)

17.00

05/07/2564 : อยู่ระหว่างรื้อพื้นเดิม บดอัดผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-06-21)

15.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างรื้อพื้นเดิม บดอัดผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-06-04)

14.00

04/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-05-19)

12.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-05-05)

12.00

05/05/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-04-20)

12.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-04-05)

12.00

05/04/2564 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-03-19)

12.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะวันที่ 17 มี.ค.64 อยู่ระหว่างรออุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-03-03)

12.00

03/03/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนรายงานผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-19)

11.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนรายงานผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-04)

11.00

04/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนรายงานผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-01-20)

11.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนผลการพิจารณาผลตามที่สำนักเลขาทักท้วง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-04)

10.00

04/01/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-21)

10.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-14)

10.00

14/12/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-11-18)

9.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-05)

7.00

5/11/2563 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำราคากลาง + TOR
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประกวดราคา (e-bidding)
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:บริหารสัญญา
:85%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1011

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
83.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **