ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์ 17,361,000 บาท : 22000000-4023

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

เป้าหมายของโครงการ

โครงการปรับปรุงสวนวารีภิรมย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-28)

100.00

28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-30)

80.00

30/3/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - เบิกจ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6-8 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - นัดตรวจรับงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ความก้าวหน้าของงานรวม 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้ารวม 72% 1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน 1.1 งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานหลังคา และงานราวกันตก 1.2 งานก่อผนังอาคาร 2. งานก่อสร้างท่าน้ำ 2.1 จัดเตรียมวัสดุกระเบื้องปูพื้นลานท่าน้ำ 3. งานก่อสร้างลานแอโรบิค 3.1 งานก่อสร้างลานแอโรบิค - งานถมดิน (ถมดินแล้วเสร็จ 100%) และปั้นรูปเนินดิน 3.2 งานก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ - งานก่อสร้างผนังอาคาร และงานเดินท่อระบบประปาภายในอาคารแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-26)

18.00

26/12/2562 : – ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมางวดที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้ารวม 62% 1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน 1.1 งานจัดเตรียมชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานหลังคา และงานราวกันตก 1.2 งานเทคอนกรีตหล่อในที่งานหลังคา และ Slap แล้วเสร็จ 100% 2. งานก่อสร้างท่าน้ำ 2.1 งานติดตั้งราวกันตกเหล็กรูปพรรณ ท่าน้ำทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ 2.2 จัดเตรียมวัสดุกระเบื้องปูพื้นลานท่าน้ำ 3. งานก่อสร้างลานแอโรบิค 3.1 งานก่อสร้างลานแอโรบิค - งานทำความสะอาดพื้นที่และเตรียมพื้นที่สำหรับเตรียมผิวอะคริลิคเคลือบแข็ง 3.2 งานก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ - งานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ - งานก่อสร้างผนังอาคาร และงานเดินท่อระบบประปาภายในอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : – ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 3 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ความก้าวหน้ารวม 55% 1. งานอาคารสุขาและส่วนให้บริการประชาชน 1.1 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ 70% 1.2 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ 100% 1.3 งานเทคอนกรีตหล่อในที่ และ topping พื้นอาคาร แล้วเสร็จ 100% 1.4 งานติดตั้งถังบำบัด และถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารสุขาและส่วนบริการประชาชน แล้วเสร็จ 100% 2. งานก่อสร้างท่าน้ำ 2.1 งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ลานท่าน้ำ ทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ 100% 3. งานก่อสร้างลานแอโรบิค 3.1 งานก่อสร้างพื้นลานแอโรบิค รางระบายน้ำ และทางเดินออกกำลังกาย แล้วเสร็จ 100% 3.2 งานเดินระบบท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าส่งสว่าง แล้วเสร็จ 100% 3.3 งานหล่อฐานเสาไฟ แล้วเสร็จ 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : – ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด เป็นเงิน 19,561,000.-บาท สัญญาเลขที่ สสล.119/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 3 - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4023

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4023

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0965

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 7

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 7.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.91

100 / 100
2
6.96

100 / 100
3
6.98

100 / 100
4
7.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **