ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรายงานพื้นที่สีเขียวให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม : 50480000-3406

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอภิชา ล้อจงเฮง โทร. 5524

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตทวีวัฒนา จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความสวยงามร่มรื่นและขจัดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศของสำนักงานเขตทวีวัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นการลดสภาวะโลกร้อน

50480600/50480600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรายงานตามแบบ สสล.01-1 ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการ 1 เดือน/ครั้ง รวม 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 รายงานครั้งที่ 12 1. ที่ว่างข้างศูนย์รวมรถยนต์ศรีชาภัณฑ์ จำนวนพื้นที่ 6-0-75.24 ไร่ 2. สวนหย่อมถนนอุทยาน จำนวนพื้นที่ 60-0-17.00 ไร่ 3. สวนหย่อมถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตั้งแต่ถนนอุทยานถึงคลองบางเชือกหนัง จำนวนพื้นที่ 11-0-81.00 ไร่ 4. สวนหย่อมเดอะกรีนเรสซิเด้นซ์ ติดคลองทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-3-45.25 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : เดือน สิงหาคม 2563 รายงานครั้งที่ 11 - ที่ว่างฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเขมรัฐ พื้นที่ จำนวน 7-3-29.30 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-27)

80.00

27/07/2563 : เดือน กรกฎาคม 2563 รายงานครั้งที่ 10 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 ติดกับหมู่บ้านลดาวัลย์ ซอย 11 จำนวนพื้นที่ 2-1-68.67ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : เดือน มิถุนายน 2563 รายงานครั้งที่ 9 1. ที่ว่างข้างบรมราชชนนี ซอยบรม 119 จำนวนพื้นที่ 4-3-45.24 ไร่ 2. สวนหย่อมร้านกาแฟ วัลลิเพส พุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-40.26 ไร่ 3. สวนหย่อมร้านวราภรณ์ ซาลาเปา จำนวนพื้นที่ 0-1-33.70 ไร่ 4. สวนหย่อมหมู่บ้าน The Palazzo ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-0-61.05 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รายงานครั้งที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 - ที่ว่าง ฝั่งตรงข้าม อุทยาน ซอย 1 จำนวนพื้นที่ 4-2-25.41 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2563 รายงานครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2563 – ที่ว่างฝั่งตรงข้ามแยกไฟแดง ถนนอุทยานพุทธมณฑลสาย 3 จำนวน 15-0-98.22 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 - ที่ว่างริมคลองขุด ข้าง ๆ หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอยบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 1-2-35.20 ไร่ - สวนหย่อมกูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาดีไซต์ วิลล่าพุทธมณธฑล ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-1-32.18 ไร่ - สวนหย่อมวิลลี่เพลส์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-58.78 ไร่ - สวนหย่อมเรือนแม่หลุย ถนนสวนผักพุทธมณฑล สาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-2-14.18 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 31 จำนวนพื้นที่ 8-3-7.79 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2563 - ที่ว่างตรงข้ามถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/1 จำนวนพื้นที่ 28-0-20.23 ไร่ และอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 - ที่ว่างติดสะพานข้ามคลองบางพรมฝั่งตรงข้ามวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 8-1-92.53 ไร่ - สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านศุภลัย สาย 3 จำนวนพื้นที่ 4-2-0 ไร่ - สวนหย่อมในวัดโกมุท จำนวนพื้นที่ 0-1-0 ไร่ - สวนหย่อมในร้านแสงตะวันฟาร์ม เมล่อน สาย 4 จำนวนพื้นที่ 1-1-0 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-25)

18.00

25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 - ที่ว่างติดคลองบางตาลถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 5-0-67.06 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนและสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต รายงานครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 แห่ง - ที่ว่างตรงข้ามพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 24 จำนวนพื้นที่ 5-0-49.57 ไร่ รหัสข้อมูล 17175

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เป้าหมาย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานพื้นที่ว่างในระบบ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมในระบบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0792

ตัวชี้วัด : 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 104.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
104.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **