รายงานร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 : ณ วันที่ 03/08/2020 จำนวน 77 หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเจรจา ระดับตัวชี้วัด สถานะตัวชี้วัด (แล้วเสร็จ) สถานะตัวชี้วัด (กำลังดำเนินการ)
ทั้งหมด เชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ เป้าประสงค์ มาตรการ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
1 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 43 12 31 4 0 43 43 100.00 0 0.00
2 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 23 6 17 5 0 23 15 65.22 8 34.78
3 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 35 5 30 5 0 35 28 80.00 7 20.00
4 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 16 2 14 2 1 15 15 93.75 1 6.25
5 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 26 11 15 5 0 26 26 100.00 0 0.00
6 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 21 17 4 6 21 0 21 100.00 0 0.00
7 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 24 9 15 8 9 15 22 91.67 2 8.33
8 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 19 6 13 2 0 19 12 63.16 7 36.84
9 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 30 19 11 2 0 30 18 60.00 12 40.00
10 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 21 7 14 6 0 21 0 0.00 21 100.00
11 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 29 10 19 8 0 29 29 100.00 0 0.00
12 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 24 5 19 5 0 24 2 8.33 22 91.67
13 สำนักการแพทย์ 38 24 14 9 0 38 2 5.26 36 94.74
14 สำนักอนามัย 71 48 23 9 0 71 40 56.34 31 43.66
15 สำนักการศึกษา 46 26 20 10 5 41 30 65.22 16 34.78
16 สํานักการโยธา 51 28 23 12 0 51 35 68.63 16 31.37
17 สํานักการระบายน้ำ 27 13 14 10 0 27 26 96.30 1 3.70
18 สํานักการคลัง 28 14 14 12 0 28 16 57.14 12 42.86
19 สํานักเทศกิจ 48 29 19 10 3 45 16 33.33 32 66.67
20 สํานักการจราจรและขนส่ง 48 19 29 9 1 47 5 10.42 43 89.58
21 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 31 17 14 11 0 31 18 58.06 13 41.94
22 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 34 29 5 10 3 31 26 76.47 8 23.53
23 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 22 5 17 9 10 12 21 95.45 1 4.55
24 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 31 15 16 4 1 30 20 64.52 11 35.48
25 สํานักสิ่งแวดล้อม 65 30 35 10 1 64 28 43.08 37 56.92
26 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 43 32 11 5 15 28 28 65.12 15 34.88
27 สํานักพัฒนาสังคม 41 35 6 7 0 41 2 4.88 39 95.12
28 สำนักงานเขตพระนคร 27 11 16 11 0 27 25 92.59 2 7.41
29 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 40 21 19 10 0 40 40 100.00 0 0.00
30 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 36 28 8 12 0 36 33 91.67 3 8.33
31 สำนักงานเขตบางรัก 41 19 22 10 0 41 39 95.12 2 4.88
32 สำนักงานเขตปทุมวัน 26 26 0 2 0 26 2 7.69 24 92.31
33 สำนักงานเขตยานนาวา 40 18 22 10 0 40 26 65.00 14 35.00
34 สำนักงานเขตดุสิต 31 14 17 13 1 30 31 100.00 0 0.00
35 สำนักงานเขตพญาไท 28 15 13 10 1 27 22 78.57 6 21.43
36 สำนักงานเขตห้วยขวาง 38 17 21 9 1 37 33 86.84 5 13.16
37 สำนักงานเขตพระโขนง 48 25 23 12 0 48 34 70.83 14 29.17
38 สำนักงานเขตบางกะปิ 47 20 27 9 1 46 40 85.11 7 14.89
39 สำนักงานเขตบางเขน 38 29 9 11 0 38 36 94.74 2 5.26
40 สำนักงานเขตมีนบุรี 40 19 21 10 1 39 23 57.50 17 42.50
41 สำนักงานเขตลาดกระบัง 31 16 15 9 0 31 22 70.97 9 29.03
42 สำนักงานเขตหนองจอก 33 25 8 10 0 33 5 15.15 28 84.85
43 สำนักงานเขตธนบุรี 31 9 22 9 0 31 24 77.42 7 22.58
44 สำนักงานเขตคลองสาน 36 11 25 11 0 36 1 2.78 35 97.22
45 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 39 18 21 11 2 37 38 97.44 1 2.56
46 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 40 23 17 12 23 17 34 85.00 6 15.00
47 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 51 34 17 11 0 51 47 92.16 4 7.84
48 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 34 23 11 10 0 34 28 82.35 6 17.65
49 สำนักงานเขตหนองแขม 41 15 26 10 0 41 16 39.02 25 60.98
50 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 27 13 14 11 0 27 12 44.44 15 55.56
51 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 49 30 19 14 3 46 14 28.57 35 71.43
52 สำนักงานเขตดอนเมือง 36 21 15 11 2 34 30 83.33 6 16.67
53 สำนักงานเขตจตุจักร 36 10 26 10 0 36 34 94.44 2 5.56
54 สำนักงานเขตลาดพร้าว 12 11 1 11 1 11 8 66.67 4 33.33
55 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 32 11 21 0 0 32 32 100.00 0 0.00
56 สำนักงานเขตสาทร 34 15 19 12 0 34 34 100.00 0 0.00
57 สำนักงานเขตบางคอแหลม 39 16 23 11 6 33 16 41.03 23 58.97
58 สำนักงานเขตบางซื่อ 47 19 28 9 0 47 47 100.00 0 0.00
59 สำนักงานเขตราชเทวี 27 10 17 9 0 27 24 88.89 3 11.11
60 สำนักงานเขตคลองเตย 30 11 19 11 0 30 0 0.00 30 100.00
61 สำนักงานเขตประเวศ 49 27 22 10 13 36 43 87.76 6 12.24
62 สำนักงานเขตบางพลัด 37 12 25 11 0 37 21 56.76 16 43.24
63 สำนักงานเขตจอมทอง 40 22 18 13 1 39 34 85.00 6 15.00
64 สำนักงานเขตดินแดง 46 20 26 14 4 42 22 47.83 24 52.17
65 สำนักงานเขตสวนหลวง 38 24 14 9 0 38 36 94.74 2 5.26
66 สำนักงานเขตวัฒนา 52 51 1 10 0 52 52 100.00 0 0.00
67 สำนักงานเขตบางแค 39 35 4 11 0 39 38 97.44 1 2.56
68 สำนักงานเขตหลักสี่ 37 22 15 11 0 37 35 94.59 2 5.41
69 สำนักงานเขตสายไหม 30 17 13 9 0 30 28 93.33 2 6.67
70 สำนักงานเขตคันนายาว 35 14 21 9 9 26 32 91.43 3 8.57
71 สำนักงานเขตสะพานสูง 29 12 17 9 0 29 29 100.00 0 0.00
72 สำนักงานเขตวังทองหลาง 39 18 21 10 0 39 27 69.23 12 30.77
73 สำนักงานเขตคลองสามวา 40 11 29 1 0 40 34 85.00 6 15.00
74 สำนักงานเขตบางนา 43 21 22 9 0 43 33 76.74 10 23.26
75 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 31 15 16 11 0 31 31 100.00 0 0.00
76 สำนักงานเขตทุ่งครุ 36 21 15 12 1 35 24 66.67 12 33.33
77 สำนักงานเขตบางบอน 30 12 18 10 4 26 28 93.33 2 6.67
รวม ->77 หน่วยงาน 2771 1430 1341 695 144 2627 1941 0 830 0.00