รายงานร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 : ณ วันที่ 28/02/2021 จำนวน 77 หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเจรจา ระดับตัวชี้วัด สถานะตัวชี้วัด (แล้วเสร็จ) สถานะตัวชี้วัด (กำลังดำเนินการ)
ทั้งหมด เชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ เป้าประสงค์ มาตรการ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
1 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 9 6 3 5 0 9 0 0.00 9 100.00
2 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 13 7 6 5 0 13 0 0.00 13 100.00
3 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 23 13 10 5 2 21 0 0.00 23 100.00
4 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 8 8 0 5 5 3 0 0.00 8 100.00
5 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 7 4 5 0 11 0 0.00 11 100.00
6 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 5 6 5 0 11 0 0.00 11 100.00
7 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 13 10 3 6 0 13 0 0.00 13 100.00
8 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 9 5 4 5 0 9 0 0.00 9 100.00
9 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 23 20 3 5 0 23 0 0.00 23 100.00
10 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 8 3 5 0 11 0 0.00 11 100.00
11 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 14 12 2 5 7 7 0 0.00 14 100.00
12 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 5 6 5 0 11 0 0.00 11 100.00
13 สำนักการแพทย์ 23 18 4 5 0 23 0 0.00 23 100.00
14 สำนักอนามัย 45 41 4 5 0 45 0 0.00 45 100.00
15 สำนักการศึกษา 19 15 4 6 7 12 0 0.00 19 100.00
16 สํานักการโยธา 26 22 4 5 0 26 0 0.00 25 96.15
17 สํานักการระบายน้ำ 25 23 2 5 0 25 0 0.00 23 92.00
18 สํานักการคลัง 22 18 4 5 0 22 0 0.00 22 100.00
19 สํานักเทศกิจ 26 25 1 5 0 26 0 0.00 26 100.00
20 สํานักการจราจรและขนส่ง 33 21 12 5 2 31 0 0.00 33 100.00
21 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 27 19 8 5 0 27 0 0.00 27 100.00
22 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27 13 14 5 0 27 0 0.00 27 100.00
23 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 8 5 3 4 4 4 0 0.00 8 100.00
24 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 30 26 4 5 4 26 0 0.00 21 70.00
25 สํานักสิ่งแวดล้อม 37 33 4 5 0 37 0 0.00 37 100.00
26 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 21 18 3 5 13 8 0 0.00 21 100.00
27 สํานักพัฒนาสังคม 31 31 0 6 0 31 0 0.00 28 90.32
28 สำนักงานเขตพระนคร 18 14 4 6 0 18 0 0.00 18 100.00
29 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 25 21 4 3 0 25 0 0.00 8 32.00
30 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 9 8 1 6 1 8 0 0.00 9 100.00
31 สำนักงานเขตบางรัก 22 18 4 6 18 4 0 0.00 20 90.91
32 สำนักงานเขตปทุมวัน 17 11 6 0 0 17 0 0.00 17 100.00
33 สำนักงานเขตยานนาวา 20 14 1 5 0 20 0 0.00 20 100.00
34 สำนักงานเขตดุสิต 10 9 1 3 0 10 0 0.00 10 100.00
35 สำนักงานเขตพญาไท 15 14 1 3 6 9 0 0.00 7 46.67
36 สำนักงานเขตห้วยขวาง 18 17 1 8 0 18 0 0.00 18 100.00
37 สำนักงานเขตพระโขนง 12 11 1 2 0 12 0 0.00 12 100.00
38 สำนักงานเขตบางกะปิ 19 18 1 6 0 19 0 0.00 19 100.00
39 สำนักงานเขตบางเขน 16 12 4 6 1 15 0 0.00 16 100.00
40 สำนักงานเขตมีนบุรี 23 18 5 6 0 23 0 0.00 23 100.00
41 สำนักงานเขตลาดกระบัง 8 7 1 0 0 8 0 0.00 8 100.00
42 สำนักงานเขตหนองจอก 15 12 3 6 7 8 0 0.00 15 100.00
43 สำนักงานเขตธนบุรี 10 6 4 5 0 10 0 0.00 10 100.00
44 สำนักงานเขตคลองสาน 10 6 4 6 0 10 0 0.00 10 100.00
45 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 14 10 4 6 6 8 0 0.00 13 92.86
46 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10 10 0 6 2 8 0 0.00 10 100.00
47 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 15 13 2 6 3 12 0 0.00 15 100.00
48 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 21 17 4 6 0 21 0 0.00 20 95.24
49 สำนักงานเขตหนองแขม 18 15 3 5 1 17 0 0.00 18 100.00
50 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 13 12 1 5 0 13 0 0.00 13 100.00
51 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 24 19 5 7 3 21 0 0.00 21 87.50
52 สำนักงานเขตดอนเมือง 14 13 1 6 1 13 0 0.00 14 100.00
53 สำนักงานเขตจตุจักร 10 6 4 5 4 6 0 0.00 6 60.00
54 สำนักงานเขตลาดพร้าว 19 17 2 6 0 19 0 0.00 17 89.47
55 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 15 11 4 6 0 15 0 0.00 10 66.67
56 สำนักงานเขตสาทร 21 15 6 5 2 19 0 0.00 21 100.00
57 สำนักงานเขตบางคอแหลม 19 16 3 6 0 19 0 0.00 19 100.00
58 สำนักงานเขตบางซื่อ 15 14 1 5 0 15 0 0.00 15 100.00
59 สำนักงานเขตราชเทวี 20 14 4 5 7 13 0 0.00 20 100.00
60 สำนักงานเขตคลองเตย 16 15 1 6 0 16 0 0.00 16 100.00
61 สำนักงานเขตประเวศ 33 19 11 6 2 31 0 0.00 32 96.97
62 สำนักงานเขตบางพลัด 18 17 1 6 0 18 0 0.00 18 100.00
63 สำนักงานเขตจอมทอง 43 29 14 8 3 40 0 0.00 42 97.67
64 สำนักงานเขตดินแดง 12 8 4 4 0 12 0 0.00 12 100.00
65 สำนักงานเขตสวนหลวง 20 19 1 6 6 14 0 0.00 20 100.00
66 สำนักงานเขตวัฒนา 21 21 0 6 0 21 0 0.00 21 100.00
67 สำนักงานเขตบางแค 21 17 4 8 0 21 0 0.00 21 100.00
68 สำนักงานเขตหลักสี่ 15 11 4 5 0 15 0 0.00 15 100.00
69 สำนักงานเขตสายไหม 19 18 1 6 0 19 0 0.00 19 100.00
70 สำนักงานเขตคันนายาว 13 9 4 6 0 13 0 0.00 13 100.00
71 สำนักงานเขตสะพานสูง 19 18 1 6 0 19 0 0.00 19 100.00
72 สำนักงานเขตวังทองหลาง 10 4 4 9 0 10 0 0.00 10 100.00
73 สำนักงานเขตคลองสามวา 12 11 1 3 0 12 0 0.00 12 100.00
74 สำนักงานเขตบางนา 21 20 1 5 0 21 0 0.00 21 100.00
75 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 10 6 4 6 0 10 0 0.00 10 100.00
76 สำนักงานเขตทุ่งครุ 25 21 4 5 1 24 0 0.00 24 96.00
77 สำนักงานเขตบางบอน 12 8 4 5 0 12 0 0.00 12 100.00
รวม ->77 หน่วยงาน 1411 1123 275 405 118 1293 0 0 1350 0.00