รายงานร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 : ณ วันที่ 31/10/2020 จำนวน 78 หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเจรจา ระดับตัวชี้วัด สถานะตัวชี้วัด (แล้วเสร็จ) สถานะตัวชี้วัด (กำลังดำเนินการ)
ทั้งหมด เชิงยุทธศาสตร์ งานประจำ เป้าประสงค์ มาตรการ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 13 13 0 9 0 13 0 0.00 13 100.00
2 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 9 6 3 5 0 9 0 0.00 9 100.00
3 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 13 7 6 5 0 13 0 0.00 13 100.00
4 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 22 13 9 5 2 20 0 0.00 22 100.00
5 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 8 8 0 5 5 3 0 0.00 8 100.00
6 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 7 4 5 0 11 0 0.00 11 100.00
7 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 10 8 2 0 0 10 0 0.00 10 100.00
8 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 13 10 3 6 0 13 0 0.00 13 100.00
9 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 9 5 4 5 0 9 0 0.00 9 100.00
10 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 23 20 3 5 0 23 0 0.00 23 100.00
11 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 8 3 5 0 11 0 0.00 11 100.00
12 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 14 12 2 5 7 7 0 0.00 14 100.00
13 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 11 5 6 5 0 11 0 0.00 11 100.00
14 สำนักการแพทย์ 23 18 3 5 0 23 0 0.00 23 100.00
15 สำนักอนามัย 45 44 1 3 0 45 0 0.00 45 100.00
16 สำนักการศึกษา 19 15 4 6 7 12 0 0.00 19 100.00
17 สํานักการโยธา 27 23 4 6 0 27 0 0.00 27 100.00
18 สํานักการระบายน้ำ 23 19 4 5 0 23 0 0.00 23 100.00
19 สํานักการคลัง 12 8 4 1 0 12 0 0.00 12 100.00
20 สํานักเทศกิจ 28 27 1 5 0 28 0 0.00 28 100.00
21 สํานักการจราจรและขนส่ง 33 21 12 5 2 31 0 0.00 33 100.00
22 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 26 19 7 5 0 26 0 0.00 26 100.00
23 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27 13 14 5 0 27 0 0.00 27 100.00
24 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 9 6 3 4 5 4 0 0.00 9 100.00
25 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 23 20 3 5 2 21 0 0.00 23 100.00
26 สํานักสิ่งแวดล้อม 37 33 4 5 0 37 0 0.00 37 100.00
27 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 21 18 3 5 13 8 0 0.00 21 100.00
28 สํานักพัฒนาสังคม 29 29 0 6 0 29 0 0.00 29 100.00
29 สำนักงานเขตพระนคร 18 14 4 6 0 18 0 0.00 18 100.00
30 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8 6 2 3 0 8 0 0.00 8 100.00
31 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 10 9 1 6 1 9 0 0.00 10 100.00
32 สำนักงานเขตบางรัก 20 16 4 6 16 4 0 0.00 20 100.00
33 สำนักงานเขตปทุมวัน 10 9 1 0 0 10 0 0.00 10 100.00
34 สำนักงานเขตยานนาวา 20 14 1 5 0 20 0 0.00 20 100.00
35 สำนักงานเขตดุสิต 10 9 1 3 0 10 0 0.00 10 100.00
36 สำนักงานเขตพญาไท 7 6 1 3 0 7 0 0.00 7 100.00
37 สำนักงานเขตห้วยขวาง 18 17 1 8 0 18 0 0.00 18 100.00
38 สำนักงานเขตพระโขนง 11 10 1 2 0 11 0 0.00 11 100.00
39 สำนักงานเขตบางกะปิ 19 18 1 6 0 19 0 0.00 19 100.00
40 สำนักงานเขตบางเขน 16 12 4 6 1 15 0 0.00 16 100.00
41 สำนักงานเขตมีนบุรี 23 17 6 6 0 23 0 0.00 23 100.00
42 สำนักงานเขตลาดกระบัง 8 7 1 0 0 8 0 0.00 8 100.00
43 สำนักงานเขตหนองจอก 16 13 3 6 8 8 0 0.00 16 100.00
44 สำนักงานเขตธนบุรี 11 7 4 6 0 11 0 0.00 11 100.00
45 สำนักงานเขตคลองสาน 10 6 4 6 0 10 0 0.00 10 100.00
46 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 13 10 3 6 6 7 0 0.00 13 100.00
47 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 10 10 0 6 2 8 0 0.00 10 100.00
48 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 15 13 2 6 3 12 0 0.00 15 100.00
49 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 21 17 4 6 0 21 0 0.00 21 100.00
50 สำนักงานเขตหนองแขม 18 15 3 5 1 17 0 0.00 18 100.00
51 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 13 12 1 5 0 13 0 0.00 13 100.00
52 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 29 23 6 4 5 24 0 0.00 29 100.00
53 สำนักงานเขตดอนเมือง 14 13 1 6 1 13 0 0.00 14 100.00
54 สำนักงานเขตจตุจักร 9 8 1 5 4 5 0 0.00 9 100.00
55 สำนักงานเขตลาดพร้าว 19 17 2 6 0 19 0 0.00 19 100.00
56 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 1 1 0 0 0 1 0 0.00 1 100.00
57 สำนักงานเขตสาทร 20 14 6 5 2 18 0 0.00 20 100.00
58 สำนักงานเขตบางคอแหลม 19 16 3 6 0 19 0 0.00 19 100.00
59 สำนักงานเขตบางซื่อ 15 14 1 5 0 15 0 0.00 15 100.00
60 สำนักงานเขตราชเทวี 20 14 4 3 7 13 0 0.00 20 100.00
61 สำนักงานเขตคลองเตย 8 7 1 6 0 8 0 0.00 8 100.00
62 สำนักงานเขตประเวศ 32 18 11 6 2 30 0 0.00 32 100.00
63 สำนักงานเขตบางพลัด 18 17 1 6 0 18 0 0.00 18 100.00
64 สำนักงานเขตจอมทอง 34 21 13 8 2 32 0 0.00 34 100.00
65 สำนักงานเขตดินแดง 15 9 6 4 0 15 0 0.00 15 100.00
66 สำนักงานเขตสวนหลวง 21 20 1 6 6 15 0 0.00 21 100.00
67 สำนักงานเขตวัฒนา 21 21 0 6 0 21 0 0.00 21 100.00
68 สำนักงานเขตบางแค 21 17 4 8 0 21 0 0.00 21 100.00
69 สำนักงานเขตหลักสี่ 15 11 4 5 0 15 0 0.00 15 100.00
70 สำนักงานเขตสายไหม 19 18 1 6 0 19 0 0.00 19 100.00
71 สำนักงานเขตคันนายาว 13 9 4 6 0 13 0 0.00 13 100.00
72 สำนักงานเขตสะพานสูง 19 18 1 6 0 19 0 0.00 19 100.00
73 สำนักงานเขตวังทองหลาง 10 4 4 9 0 10 0 0.00 10 100.00
74 สำนักงานเขตคลองสามวา 18 17 1 3 0 18 0 0.00 18 100.00
75 สำนักงานเขตบางนา 21 17 4 5 0 21 0 0.00 21 100.00
76 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 10 6 4 6 0 10 0 0.00 10 100.00
77 สำนักงานเขตทุ่งครุ 23 19 4 5 1 22 0 0.00 23 100.00
78 สำนักงานเขตบางบอน 12 8 4 5 0 12 0 0.00 12 100.00
รวม ->78 หน่วยงาน 1350 1079 257 394 111 1239 0 0 1350 0.00