รายงานสรุปจำนวนโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 : ณ วันที่ 03/08/2020 จำนวน 61 หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ สถานะอื่นๆ
งบฯ ที่ได้รับ งบฯ ที่ขอเบิกจ่าย แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ กำลังดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ยังไม่รายงาน ชะลอ ขอยกเลิก ไม่ได้งบประมาณ
1 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0 0 0
2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1 349,200.00 349,200.00 1 100.00 0 0.00 0 0 0 0
3 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 4 500,700.00 500,700.00 4 100.00 0 0.00 0 0 0 0
4 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0 0 0
5 สำนักอนามัย 17 40,384,686.20 28,054,686.20 16 94.12 1 5.88 0 0 0 0
6 สำนักการศึกษา 34 93,112,780.00 74,723,780.00 34 100.00 0 0.00 0 0 0 0
7 สํานักการโยธา 61 4,724,269,207.63 3,614,671,297.46 48 78.69 13 21.31 0 0 0 0
8 สํานักการระบายน้ำ 121 1,402,887,373.82 1,520,701,012.02 73 60.33 34 28.10 0 0 0 14
9 สํานักการคลัง 1 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0 0 0
10 สํานักเทศกิจ 3 0.00 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0 0 0
11 สํานักการจราจรและขนส่ง 2 50,943,706.00 25,943,706.00 1 50.00 1 50.00 0 0 0 0
12 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 1 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0 0 0
13 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 41 1,458,357,651.08 1,448,567,651.08 40 97.56 0 0.00 0 0 1 0
14 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2 2,400.00 2,400.00 2 100.00 0 0.00 0 0 0 0
15 สํานักสิ่งแวดล้อม 2 1,714,430.00 1,714,430.00 2 100.00 0 0.00 0 0 0 0
16 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 3 0.00 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0 0 0
17 สํานักพัฒนาสังคม 16 1,346,248,657.69 1,344,714,857.69 15 93.75 0 0.00 0 0 1 0
18 สำนักงานเขตพระนคร 70 75,347,944.00 15,279,044.00 69 98.57 1 1.43 0 0 0 0
19 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 409,000.00 57,000.00 4 100.00 0 0.00 0 0 0 0
20 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 10 3,230,523.00 3,230,523.00 10 100.00 0 0.00 0 0 0 0
21 สำนักงานเขตบางรัก 25 986,423.00 944,923.00 24 96.00 0 0.00 0 0 1 0
22 สำนักงานเขตปทุมวัน 19 4,629,440.55 4,629,440.55 19 100.00 0 0.00 0 0 0 0
23 สำนักงานเขตยานนาวา 40 55,276,288.00 36,175,825.00 38 95.00 2 5.00 0 0 0 0
24 สำนักงานเขตดุสิต 6 2,150,000.00 2,150,000.00 6 100.00 0 0.00 0 0 0 0
25 สำนักงานเขตพญาไท 34 11,147,006.82 6,007,806.82 34 100.00 0 0.00 0 0 0 0
26 สำนักงานเขตห้วยขวาง 13 3,250,770.00 3,088,470.00 13 100.00 0 0.00 0 0 0 0
27 สำนักงานเขตพระโขนง 8 937,196.00 937,196.00 8 100.00 0 0.00 0 0 0 0
28 สำนักงานเขตบางกะปิ 82 73,073,069.69 71,703,251.69 80 97.56 2 2.44 0 0 0 0
29 สำนักงานเขตบางเขน 35 24,460,547.50 24,460,547.50 35 100.00 0 0.00 0 0 0 0
30 สำนักงานเขตมีนบุรี 7 2,841,982.17 2,841,982.17 7 100.00 0 0.00 0 0 0 0
31 สำนักงานเขตลาดกระบัง 27 24,869,300.00 326,500.00 27 100.00 0 0.00 0 0 0 0
32 สำนักงานเขตธนบุรี 1 0.00 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0 0 0
33 สำนักงานเขตคลองสาน 6 1,764,476.00 1,764,476.00 6 100.00 0 0.00 0 0 0 0
34 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 17 5,971,794.00 5,971,794.00 17 100.00 0 0.00 0 0 0 0
35 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 6 101,400.00 101,400.00 6 100.00 0 0.00 0 0 0 0
36 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 43 55,867,685.40 55,867,685.40 43 100.00 0 0.00 0 0 0 0
37 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 16 7,910,535.00 7,910,535.00 16 100.00 0 0.00 0 0 0 0
38 สำนักงานเขตหนองแขม 5 5,237,404.00 5,237,404.00 5 100.00 0 0.00 0 0 0 0
39 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 3 0.00 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0 0 0
40 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 73 21,051,520.79 21,051,520.79 73 100.00 0 0.00 0 0 0 0
41 สำนักงานเขตดอนเมือง 38 41,058,508.92 41,058,508.92 38 100.00 0 0.00 0 0 0 0
42 สำนักงานเขตลาดพร้าว 16 16,640,872.26 10,113,742.26 15 93.75 1 6.25 0 0 0 0
43 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 3 528,000.00 528,000.00 3 100.00 0 0.00 0 0 0 0
44 สำนักงานเขตสาทร 10 25,020,000.00 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0 0 0
45 สำนักงานเขตบางคอแหลม 12 795,050.00 795,050.00 12 100.00 0 0.00 0 0 0 0
46 สำนักงานเขตคลองเตย 4 38,596.00 38,596.00 4 100.00 0 0.00 0 0 0 0
47 สำนักงานเขตประเวศ 40 43,395,117.67 43,395,117.67 40 100.00 0 0.00 0 0 0 0
48 สำนักงานเขตบางพลัด 6 1,249,960.00 1,249,960.00 4 66.67 2 33.33 0 0 0 0
49 สำนักงานเขตจอมทอง 46 33,320,122.87 33,320,122.87 46 100.00 0 0.00 0 0 0 0
50 สำนักงานเขตดินแดง 6 388,400.00 388,400.00 6 100.00 0 0.00 0 0 0 0
51 สำนักงานเขตสวนหลวง 76 50,143,682.38 32,349,682.38 76 100.00 0 0.00 0 0 0 0
52 สำนักงานเขตวัฒนา 11 666,712.00 666,712.00 11 100.00 0 0.00 0 0 0 0
53 สำนักงานเขตบางแค 3 0.00 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0 0 0
54 สำนักงานเขตหลักสี่ 9 8,120,000.00 147,000.00 9 100.00 0 0.00 0 0 0 0
55 สำนักงานเขตสายไหม 5 3,450,400.00 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0 0 0
56 สำนักงานเขตสะพานสูง 12 27,999,721.00 27,999,721.00 12 100.00 0 0.00 0 0 0 0
57 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2 0.00 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0 0 0
58 สำนักงานเขตคลองสามวา 69 87,365,182.00 87,190,182.00 69 100.00 0 0.00 0 0 0 0
59 สำนักงานเขตบางนา 9 3,676,759.00 3,676,759.00 9 100.00 0 0.00 0 0 0 0
60 สำนักงานเขตทุ่งครุ 11 728,485.00 728,485.00 11 100.00 0 0.00 0 0 0 0
61 สำนักงานเขตบางบอน 3 875,154.00 875,154.00 3 100.00 0 0.00 0 0 0 0
รวม ->61 หน่วยงาน 1,253 9,844,745,821.44