รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา ค่าเป้าหมาย : 5027-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
80.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยา บ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 121 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนลาดปลาเค้า(แยกวังหิน-หน้าวัดลาดปลาเค้า) 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(หน้าศูนย์มาสด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยาบ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 201 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการดังนี้ 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว-วังหิน 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม(ระหว่างประดิษฐ์มนูธรรม15-17 และหน้าร้าน 76 สเตชั่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยาบ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 555 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการโดย 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งตะวันตก(แยกลาดพร้าว71-โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง) 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม(หน้าห้างคริสตัล หน้าศูนย์ฮอนด้า และหน้าร้านคาราโอเกะซิตี้)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เสี่ยง วันละ3ครั้ง จำนวน3จุด ได้แก่ บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2ฯ,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 หน้าบ้านเลขที่ 63/107 ซอย 122,บริเวณหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2(องค์พระหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ2 ไม่พบผู้เหตุผิดปกติ 2.จัด จนท.เทศกิจออกตรวจกวดขันผู้ทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษเป็นประจำทุกวันตั้งแต่หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.โชคชัย4ซอย19ถึงร้านยาบ้านเวชภัณฑ์ ถ.โชคชัย4ซอย25 ไม่พบผู้กระทำผิด 3.จัด จนท.เทจกิจอำนวยการจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กทม.ทุกวัน 4.สำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ 100% 5.ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ จำนวน 903 ดวง เกินเป้าหมายตามแผนติดตั้ง/ซ่อมแซม 150 ดวง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการโดย 1.ดูแลตัดต้นไม้บริเวณถนนนาคนิวาส ถนนสุคนธสวัสดิ์ 2.ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางถนนประดิษฐ์มนูธรรม(ประดิษฐ์มนูธรรม25 ,27 และหน้าโรงเรียนลอยสาย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (รวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ) จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน และ ท่าเทียบเรือ การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การปรับ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม เช่น การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง ฯลฯ ครบทุกรายการตามสภาพพื้นที่ การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต มีการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน และท่าเทียบเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง 3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนน และบนทางเทา้ เ ช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจการจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ 4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเ รือ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตรา จุดเสี่ยงภัย x 100 หาร ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับ การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามแผน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สำนักเทศกิจ 1.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวน 1 ชุด 1.2 ออกแบบรายงานผลการดำเนินงาน 1.3 ให้คะแนนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต ตามข้อ 2 และข้อ 3 2. การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย (ร้อยละ 40) สำนักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) ประสานฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 2.1 การดูแลตัดต้นไม้ โดย ฝ่ายรักษาความสะอาด (7 คะแนน) 2.2 การติดตั้งไฟฟ้า โดย ฝ่ายโยธา (7 คะแนน) 2.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม โดย ฝ่ายเทศกิจ (7 คะแนน) 2.4 ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง โดย ฝ่ายรักษาความสะอาด (7 คะแนน) 2.5 รวบรวมผลการดำเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ตามข้อ 2.1 – 2.4 รายงาน ให้ผู้บริหารและสำนักเทศกิจทราบ (12 คะแนน) 3. การเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย (ร้อยละ 60) สำนักงานเขต (ฝ่ายเทศกิจ) มีการจัดทำแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ดังนี้ 3.1 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม มีการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน) 3.2 จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข (15 คะแนน) 3.3 ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้อง ข้ามถนนและอาสาจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด (15 คะแนน) 3.4 ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต  หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า ร้อยละ 100 (15 คะแนน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด