รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

08. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี : 2300-0840

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 50
4
1.00
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และศูนย์กีฬา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงรหัส ประมวลผล และสรุปผลกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม ขณะนี้ ดำเนินการประมวลผลแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล และอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผล จำนวน 43 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กองนโยบายและแผนงานสรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 48 แห่ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมวาดรูป รองลงมาคือ แบดมินตัน และหมากกระดาน 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล หรือฟุตบอล \ 15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง 17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 23. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ อังกะลุง 24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 26. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยูยิตซู 27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำวงผู้สูงอายุ 28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์แดนซ์ 29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกษตรก้าวหน้า 33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การทำอาหารว่าง 34. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 35. ศูนย์เยาวชนบางเขน กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 37. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ บาสโลป 38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ผ้าบาติก หรือผ้ามัดย้อม 39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ E - Sport 40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ศิลปะบำบัด 43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ฮูลาฮูป 44. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้า 45. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ รำพัดจีน 46. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ปลูกพืชผักสวนครัว 47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน และกองนโยบายและแผนงาน ได้เวียนผลการสำรวจให้สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว เพื่อให้แจ้งไปยังศูนย์เยาวชนในสังกัดจัดกิจกรรมตามผลการสำรวจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กองนโยบายและแผนงานสรุปผลการสำรวจความต้องการจัดกิจกรรมในศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 48 แห่ง โดยมีสรุปผลการสำรวจความต้องการกิจกรรมที่ต้องการให้ศูนย์จัดเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) คือ กิจกรรมชีวิตและสุขภาพ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) คือ โยคะผู้สูงอายุ 3. ศูนย์กีฬารามอินทรา คือ มวยเพื่อสุขภาพ 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) คือ แชร์บอล 5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช คือ เกทบอล 6. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ คือ กิจกรรมวาดรูป 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คือ โยคะ 8. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ คือ หมากกระดาน 9. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน คือ มวย 10. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน คือ Sup Board (Stand up Paddle Board) 11. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี คือ แชร์บอล 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ คือ โรลเลอร์สเก็ต 13. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา คือ ฟิตเนส 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม คือ การแต่งหน้า-ทำผมเพื่อการแสดง หรือการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหรือฟุตบอล 15. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ คือ ว่ายน้ำ (แบบใช้ฟิน) 16. ศูนย์เยาวชนจอมทอง คือ ร้องเพลง 17. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ คือ สวดมนต์ฝึกสมาธิ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง คือ กีฬามหาสนุกผู้สูงวัย 19. ศูนย์เยาวชนลุมพินี คือ คีตมวยไทย/มวย/มวยไทย 20. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน คือ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง คือ โยคะสำหรับผู้สูงวัย 22. ศูนย์เยาวชนคลองเตย คือ ไลน์แดนซ์ 23. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา คือ อังกะลุง 24. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง คือ เปตอง 25. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) คือ นาฏศิลป์หุ่นละครเล็ก 26. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ คือ ยูยิตซู 27. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 คือ รำวงผู้สูงอายุ 28. ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช คือ ไลน์แดนซ์ 29. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา คือ หิ้วปิ่นมากินกัน 30. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ คือ ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 31. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ คือ แชร์บอล 32. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า 33. ศูนย์เยาวชนหนองจอก คือ การทำอาหารว่าง 34. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี คือ ยางยืดเพื่อสุขภาพ 35. ศูนย์เยาวชนบางเขน คือ รำพัดจีน 36. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ คือ การเตะเป้า (มวยไทย) 37. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง คือ บาสโลป 38. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ คือ ผ้าบาติก หรือผ้ามัดย้อม 39. ศูนย์เยาวชนจตุจักร คือ E - Sport 40. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 คือ การใช้โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุ 41. ศูนย์เยาวชนอัมพวา คือ ฮูลาฮูป 42. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย คือ ศิลปะบำบัด 43. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ คือ ฮูลาฮูป 44. ศูนย์เยาวชนบางนา คือ สอนแต่งหน้า 45. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส คือ รำพัดจีน 46. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี คือ ปลูกพืชผักสวนครัว 47. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 48. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย คือ ร้องเพลงพื้นบ้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้น หมายถึง การจัดกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยจัดมาก่อนและเกิดจากการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ภายใต้ศักยภาพของศูนย์แต่ละแห่งที่สามารถดำเนินการได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา และวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปรายงาน 2. แจ้งผลการสำรวจความต้องการไปยังศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. ศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาดำเนินการจัดกิจกรรมตามความต้องการของประชาชน/สมาชิก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนกิจกรรมที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่ได้จากการสำรวจในปีงบประมาณ 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากการจัดกิจกรรมที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่ได้จากการสำรวจในปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด