รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ : 5034-0895

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 65.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 66.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00
100.0000
100 / 100
2
33.00
100.0000
100 / 100
3
51.00
0.0000
0 / 0
4
66.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านเปรมฤทัย ล๊อค 17 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 200 -วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) -วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ (250 หลัง) 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หมู่บ้านดีวัน แขวงประเวศ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี แขวงประเวศ -วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ จำนวน 200 หลัง / 3.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 4 แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน 80 หลัง รวมการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 13 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 4.วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงหนองบอน (100 หลัง) ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 แขวงประเวศ จำนวน 250 หลัง 3.วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แฟลตประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 7 ตึก 4.วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 5.วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนันทวัน แขวงประเวศ (300 หลัง) ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 แขวงประเวศ จำนวน 200 หลัง 2..วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 หมู่บ้านมัณฑนา 2 วงแหวน-อ่อนนุช แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน จำนวน 50 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 หมู่บ้านชวนชื่นพัฒนาการ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 5.วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 หมู่บ้านพลัสซี้ตี้พาร์ค แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลัง 6.วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คลิก แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 9.วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง รวมการดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 33 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จำนวน 18 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อัพ 3 แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 หมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ จำนวน 300 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านคันทรีวิลล่า แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิริ แขวงดอกไม้ จำนวน 100 หลัง 6.วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองมอญ แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (120 หลัง) 9.วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านปาร์คอเวนิว แขวงหนองบอน (120 หลัง) 10.วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทสยามไดกิ้น แขวงประเวศ (1 แห่ง) 11.วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 1 แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 12.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน 13.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จำนวน 1 แห่ง 14.วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ 1 แห่ง 15.วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านเซนโทร แขวงประเวศ (60 หลัง) 16.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ (20 หลัง) 17.วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (200 หลัง) 18.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านวโรดมเพลล์ แขวงหนองบอน (100 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง 2.วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน 3.วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซอยสุภาพงษ์ 6 แขวงหนองบอน จำนวน 1 แห่ง 4.วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ แขวงหนองบอน 112 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (100 หลัง) 6.วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ แขวงประเวศ ( 120 หลัง) ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง 3.วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ จำนวน 1 แห่ง 4.วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราโฮม แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราทาวน์ แขวงดอกไม้ จำนวน 140 หลัง 6.วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 90 แห่ง 7.วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองมะขามเทศ แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านแสงอรุณ แขวงดอกไม้ จำนวน 30 หลัง 9.วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านบารเมษฐ์ แขวงประเวศ จำนวน 90 หลัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ หมายถึง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ ที่ไม่สามารถทิ้งของเหลือใช้กับรถมูลฝอยประจำวันได้ - ชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ คือ หมู่บ้าน นิติบุคคล คอนโด อพาร์ทเมนท์ รวมถึงชุมชนที่ได้รับจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร - ความพึงพอใจ หมายถึง ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชนพื้นที่เขตประเวศ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในแบบสอบถามจะประกอบด้วยคำถาม จำวน N ข้อ แต่ละข้อกำหนดระดับคะแนนตามระดับความพึงพอใจ ดังนี้ พอใจมาก = 5 คะแนน พอใจ = 4 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน น้อยที่สุด = 1 คะแนน ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ราย คะแนนปรากฏ ดังนี้ ผู้ตอบเลือก พอใจมาก = จำนวน A ข้อ ผู้ตอบเลือก พอใจ = จำนวน B ข้อ ผู้ตอบเลือก ปานกลาง = จำนวน C ข้อ ผู้ตอบเลือก น้อย = จำนวน D ข้อ ผู้ตอบเลือก น้อยที่สุด = จำนวน E ข้อ = (Ax5) + (Bx4) + (Cx3) + (Dx2) + (Ex1) หาร (Nx5) = ผลคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจ คูณ 100 หาร คะแนนรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด = ความพึงพอใจ (ร้อยละ)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จำนวนครั้งในการดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ - แบบสำรวจความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)