ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ : 10000000-4102

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นงานปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ ช่วงจากถนนสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเขตทุ่งครุ เนื่องจากสภาพทางเท้า ทางลาดคนพิการ ขอบบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ ช่องรับน้ำหน้าคันหิน คันหิน และคอกต้นไม้ ชำรุดแตกร้าว และทรุดตัว

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนสัญจรบนทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ภูมิทัศน์ของถนนสายนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-15)

100.00

15/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-21)

98.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 สุดท้าย (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-03)

97.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-20)

97.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-05)

96.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-20)

95.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-08)

90.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-19)

85.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-06-05)

82.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-05-05)

79.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-04-20)

79.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 2 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-04-01)

74.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-03-17)

73.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-02)

70.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-02-19)

69.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-02-04)

66.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-20)

65.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.50 (2020-01-06)

64.50

6/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย. 23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2019-12-19)

64.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง (สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-12-03)

63.00

3/12/2562 : อยุ๋ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันี่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-11-20)

62.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-11-08)

61.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(25) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-21)

60.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บริหารสัญญา (ส่งมอบงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา(ตรวจรับงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4102

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4102

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **