ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน : 10000000-4103

สํานักการโยธา : (2563)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงข่ายถนนที่เชื่อมระหว่างถนนพระราม 2,ถนนพุทธบูชา กับถนนอนามัยงานเจริญ,ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล,ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนด้านใต้ ซึ้งสภาพปัจจุบัน ถนนมีระดับต่ำ และไม่มีระบบท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง เป็นปัญหาต่อการจราจร

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัย ภูมิทัศน์เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-09-21)

75.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.24/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-09-03)

74.00

3/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-08-20)

74.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-08-05)

73.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-07-20)

73.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-07-08)

73.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ที่ 1 อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 29 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-06-19)

73.00

19/6/2563 : - อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายอายุสัญญา (สัญญาเลขที่่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-05)

72.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-05-05)

69.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-04-20)

69.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-04-01)

69.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 1 (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.50 (2020-03-17)

65.50

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-02)

65.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-02-19)

64.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา(สัญญาเลขที่ สนย. 35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-02-04)

63.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-01-20)

63.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-01-06)

63.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย. 35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-12-19)

63.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-12-03)

63.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-11-20)

62.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-11-08)

61.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-21)

60.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง (สัญญาเลขี่ สนย.35/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บริหารสัญญา (ส่งมอบงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา(ตรวจรับงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4103

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4103

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
65.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **