ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ : 23000000-3619

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางสาวจันทร์จิรา เตชสำราญทรัพย์ โทร. 0-2245-3360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีแหล่งโบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนและอาหารการกินที่หลากหลาย ประชาชนมีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเป็นประตูเข้าออกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ด้วยศักยภาพดังกล่าวจึงทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับการโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร Travel & Leisure ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่สุดในโลก เป็นระยะเวลา ๔ ปีซ้อน ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำ หรือบอกต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินกิจกรรมเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 3. เพื่อให้มีจำนวนผู้ถูกใจเฟสบุ๊คแฟนเพจเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างฐานการรับรู้ต่อไปในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

1. เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร อาทิ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว งานเทศกาล การเดินทาง ของดีกรุงเทพฯ เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ อย่างน้อย 60 โพสต์ ในปีงบประมาณ 2563 2. มีจำนวนผู้ถูกใจเฟสบุ๊คแฟนเพจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๖ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) และการส่งเสริม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 65 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 26. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 27.ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 28.ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 29.ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน 30.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง 31.ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม 33.เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลอง ที่กัมปงในดงปรือ 34.ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” 35.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 41 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 26. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 27.ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 28.ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 29.ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน 30.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง 31.ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม 33.เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลอง ที่กัมปงในดงปรือ 34.ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” 35.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ 36.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานที่เที่ยวย่านลาดกระบัง – หนองจอก 37.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวกิจกรรมล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเล บางขุนเทียน 38.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว “พัฒน์พงศ์ มิวเซียม” 39.ประชาสัมพันธ์รถเมล์ sthttle bus ฟรีเชื่อมรถไฟฟ้า “BMA Feeder” โดยกรุงเทพมหานคร 40.แชร์ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 41.ประชาสัมพันธ์ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแก่นักประชาสัมพันธ์ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 42. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหลัง 43. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหน้า และแนะนำสถานที่สำคัญในปัจจุบัน 44. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังสราญรมย์ 45. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงสตรีทอาร์ท (Street Art) 46. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธสิหิงค์ 47. ประชาสัมพันธ์การงดจัดงานสงกรานต์ เนื่องจาก COVID-19 48. ให้ความรู้เรื่องซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ 49. ให้ความรู้เรื่องศาลหลักเมือง 50. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ที่วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 51. ให้ความรู้เรื่อง หอกลอง 52. ให้ความรู้เรื่องศาลเจ้าเกียนอันเกง 53. ให้ความรู้เรื่องวัดราชโอรสฯ 54. ให้ความรู้เรื่องวัดมหาบุศย์และศาลแม่นาคพระโขนง 55. ให้ความรู้เรื่องสถานีรถไฟธนบุรี และแนะนำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 56. ให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน 57. ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน 58. แนะนำศูนย์กีฬาทางน้ําบึงหนองบอน เขตประเวศ 59. ประชาสัมพันธ์แจ้งเรือด่วนเจ้าพระยางดให้บริการ 60. ให้ความรู้เรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 61. พาเที่ยวออนไลน์ไปที่ วัดโบสถ์สามเสน 62. แนะนำสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่มีลวดลายแบบขนมปังขิง 63. เล่าเรื่องโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม 64. พาเที่ยวออนไลน์ไปวัดบวรนิเวศฯ 65. แนะนำเส้นทางปั่นจักรยานรอบเมืองเก่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 55 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 26. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 27.ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 28.ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 29.ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน 30.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง 31.ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม 33.เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลอง ที่กัมปงในดงปรือ 34.ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” 35.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 41 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 26. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 27.ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 28.ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 29.ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน 30.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง 31.ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม 33.เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลอง ที่กัมปงในดงปรือ 34.ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” 35.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ 36.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานที่เที่ยวย่านลาดกระบัง – หนองจอก 37.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวกิจกรรมล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเล บางขุนเทียน 38.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว “พัฒน์พงศ์ มิวเซียม” 39.ประชาสัมพันธ์รถเมล์ sthttle bus ฟรีเชื่อมรถไฟฟ้า “BMA Feeder” โดยกรุงเทพมหานคร 40.แชร์ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 41.ประชาสัมพันธ์ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแก่นักประชาสัมพันธ์ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 42. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหลัง 43. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหน้า และแนะนำสถานที่สำคัญในปัจจุบัน 44. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังสราญรมย์ 45. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงสตรีทอาร์ท (Street Art) 46. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธสิหิงค์ 47. ประชาสัมพันธ์การงดจัดงานสงกรานต์ เนื่องจาก COVID-19 48. ให้ความรู้เรื่องซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ 49. ให้ความรู้เรื่องศาลหลักเมือง 50. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ที่วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 51. ให้ความรู้เรื่อง หอกลอง 52. ให้ความรู้เรื่องศาลเจ้าเกียนอันเกง 53. ให้ความรู้เรื่องวัดราชโอรสฯ 54. ให้ความรู้เรื่องวัดมหาบุศย์และศาลแม่นาคพระโขนง 55. ให้ความรู้เรื่องสถานีรถไฟธนบุรี และแนะนำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 41 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 26. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 27.ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 28.ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 29.ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน 30.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง 31.ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม 33.เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลอง ที่กัมปงในดงปรือ 34.ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” 35.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ 36.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานที่เที่ยวย่านลาดกระบัง – หนองจอก 37.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวกิจกรรมล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเล บางขุนเทียน 38.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว “พัฒน์พงศ์ มิวเซียม” 39.ประชาสัมพันธ์รถเมล์ sthttle bus ฟรีเชื่อมรถไฟฟ้า “BMA Feeder” โดยกรุงเทพมหานคร 40.แชร์ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 41.ประชาสัมพันธ์ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแก่นักประชาสัมพันธ์ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 35 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 26. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 27.ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 28.ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 29.ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน 30.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง 31.ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 32.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม 33.เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลอง ที่กัมปงในดงปรือ 34.ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” 35.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 25 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562 13.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ 14.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77 Community” 15.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 16.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 17.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว 10 ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ 18.ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว 1 วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” 19.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู 20.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย 21. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 ระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2563 22.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม 2563 23.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง 24. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร 25.เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 12 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี 7.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม 8.ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 9.เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก จัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 10.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร 11.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 12.ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม พิธีเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กและดำเนินการโพสต์ไปแล้ว จำนวน 6 โพสต์ ประกอบด้วย 1.ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม 8 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ 3.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 4.ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม 5.ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 6.ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำเนื่้อหาและภาพประกอบเรื่อง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบคอนเทนต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลการจัดทำกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0815

ตัวชี้วัด : 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **