ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ : 23000000-3657

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน โทร. 0 2246 8079

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่ออาชีพเป็นการดำเนินงานอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมุ่งกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการกีฬามากขึ้น ทักษะกีฬาขั้นสูง และเทคนิคการกีฬาต่างๆ ซึ่งนักกีฬาอาชีพแสดงความสามารถออกมาในสนามแข่งขันช่วยเพิ่มมาตรฐานทางการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนต้องการเลียนแบบและหันมาเล่นกีฬา นอกจากนี้รายได้จากการแข่งขันยังเป็นแรงจูงใจอย่างสูงให้ประชาชนสนใจการฝึกกีฬา และสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าร่วมฝึกกีฬาอย่างจริงจัง เป็นการต่อยอดทางการกีฬาจากกีฬาขั้นพื้นฐานสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่ออาชีพ ตามลำดับ ในส่วนด้านบุคลากรทางการกีฬาทั้งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่อื่นๆ แพทย์ประจำทีม นักกายภาพบำบัด เป็นต้น ย่อมได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่สูงขึ้นตามไปด้วย กีฬาเพื่ออาชีพจึงนับได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศาสตร์ทางการกีฬา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกสาขา

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างทีมนักกีฬาของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกซ้อมและส่งเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนของกรุงเทพมหานครร่วมชมกีฬาและติดตามเชียร์ทีมกีฬา ของท้องถิ่น 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษให้นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันและเป็นส่วนสำคัญที่ชักจูงใจให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สนใจร่วมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันการกีฬาเพื่ออาชีพเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 5. เพื่อเป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในกิจกรรมการกีฬาเพื่ออาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิง ไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” 2. จัดส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ไทยวีเมน พรีเมียร์ลีก 2020” 3. จัดส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน "ฟุตซอลลีกดิวิชั่น1"

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มการแข่งขันประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 รอผลการประชุมวันที่ 18 เมษายน 2563 ว่าจะดำเนินการจัดการแข่งขันหรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด 19 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้วรอผลการประชุมวันที่ 18 เมษายน 2563 ว่าจะดำเนินการจัดการแข่งขันหรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด 19 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มแข่งขันประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 รอผลการประชุมวันที่ 18 เมษายน 2563 ว่าจะดำเนินการจัดการแข่งขันหรือไม่เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 อาจทำให้กิจกรรมเลื่อนหรือยกเลิกการจัดการแข่งขัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มการแข่งขันประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มแข่งขันประมาณเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมหุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-27)

12.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1” กำหนดการแข่งขันรอหนังสือแจ้งจากสมาคมหุตบอลแห่งประเทศไทย อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1”

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 4
:ประกาศรายชื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม
:45%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0841

ตัวชี้วัด : 09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 17.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **