ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ : 50130000-3439

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ส้วมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูผุ รั่ว ผนังสีหม่นหมอง - สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโดมสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร - พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง - รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

50130700/50130700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส้วมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูผุ รั่ว ผนังสีหม่นหมอง - สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโดมสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร - พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง - รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง 2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม 3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซิ่นฮาร์ดคอร์ท 4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล. 5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยืดหยุ่นได้ 6. พัดคมโคจรแบบแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 16"

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-04-25)

100.00

25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เลขที่ กท 5203/1266 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561 2. สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เม.ย. 62 3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15 มีนาคม 2562 4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง *รื้อถอนวัสดุห้องน้ำเดิม 4 ห้อง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. 60 ตร.ม. *บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 0.20 x 0.40 ม. 207 ตร.ม. *สุขภัณฑ์นั่งราบแบบสองชิ้น อุปกรณ์ครบชุด 20 ชุด *สายฉีดชำระ 20 ชุด *โถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด *อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด *อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด *ก๊อกสนามล้างพื้นพร้อมสายยางยาว 4 ม. 4 ชุด *มินิบอลวาล์ว 56 ชุด *กระจกเงา 4 ชุด *ฝาตะแกรงดักกลิ่นหน้าแปลน 3.5 นิ้ว สำหรับท่อ 2" 24 ชุด *ซ่อมหน้าต่างเหล็กเดิม 8 ชุด *ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้นโครงทีบาร์เหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค 60 ตร.ม. *ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โคมตะแกรงฝังฝ้า ขนาด 2x16 w พร้อมอุปกรณ์ เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ 16 ชุด *ติดตั้งสวิตซ์ เปิด-ปิดไฟฟ้า 12 ชุด *เปลี่ยนท่อน้ำดี,ท่อน้ำเสีย,ท่อน้ำโสโครก ตามแบบ 2 งาน *เปลี่ยนประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 24 ชุด - ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด 2. ครุภัณฑ์ - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ - ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-03-25)

80.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-02-25)

55.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-25)

50.00

25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-12-25)

45.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-30)

40.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-25)

10.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:ประกาศประมูล (e-bidding) – ยื่นเอกสาร
:10%
เริ่มต้น :2018-11-16
สิ้นสุด :2018-11-16
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา-อนุมัติจ้าง-ขอเงินงวด-ลงนามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-09-15
สิ้นสุด :2019-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3439

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3439

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0838

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.05

100 / 100
3
91.05

100 / 100
4
91.05

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **