ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) : 50490000-3380

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

50490300/50490300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงโรงประกอบอาหารและทานอาหาร 1 เทคอนกรีตปรับระดับพื้นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมขัดหยาบ พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 2 ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 X 0.40ม. พร้อมปูนทราย พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 3 รื้อเหล็กดัดเดิมพร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. 4 ติดตั้งหน้าต่างโครงอลูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.80 X 3 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.1) จำนวน 4 ขด 5 ติดตั้งหน้าต่างโครงอลูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.80 x 3.0 0ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.2) จำนวน 3 ชุด 6 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 3.00 X 3.80 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป1) จำนวน 2 ชุด 7 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.40 X 3.00 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป2) จำนวน 1 ชุด 8 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2 X 3 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป3) จำนวน 1 ชุด 9 ติดตั้งเหล็กดัด ขนาด 3.80 X 2.00 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 จำนวน3 ชุด 10 ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีด้านเดียว พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม. 11 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. 12 ติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2 X 18 วัตต์ แบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย หลอด LED ขนาด 30 X 120 ซม. จำนวน 16 ชุด 13 รื้อหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 14 ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 15 ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 X 200 X 3050 มม. ยาวประมาณ 66 ม. 16 ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 42 ม. 17 ติดตั้งครอบสันหลังคา ยาวประมาณ 21 ม. 18 ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน พีวีซี 4 นิ้ว จำนวน 8 จุด 19 ทาสีน้ำอะครีลิครองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. ครุภัณฑ์ 20 ติดตั้งพัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ เบอร์ 22(ลูกโดม) จำนวน 3 ชุด 21 ติดตั้งหัวเตาแก๊ส พร้อมขาเตาแก๊สเหล็กหล่อสูง 0.60 ม. จำนวน 3 ชุด 22 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 14 ช่อง จำนวน 1 ชุด 23 ติดตั้งปล่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-25)

100.00

25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-05-31)

98.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เทคอนกรีตปรับระดับพื้นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมขัดหยาบ พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 2 ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 0.40 X 0.40ม. พร้อมปูนทราย พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 3 รื้อเหล็กดัดเดิมพร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. 4 ติดตั้งหน้าต่างโครงอลูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 3.80 X 3 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.1) จำนวน 4 ขด 5 ติดตั้งหน้าต่างโครงอลูมิเนียมติดกระจกใสบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.80 x 3.0 0ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (น.2) จำนวน 3 ชุด 6 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 3.00 X 3.80 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป1) จำนวน 2 ชุด 7 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.40 X 3.00 ม. ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป2) จำนวน 1 ชุด 8 ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2 X 3 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 (ป3) จำนวน 1 ชุด 9 ติดตั้งเหล็กดัด ขนาด 3.80 X 2.00 ม.ตามแบบ ยธ.บม.1/63 จำนวน3 ชุด 10 ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสีด้านเดียว พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม. 11 ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. 12 ติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2 X 18 วัตต์ แบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย หลอด LED ขนาด 30 X 120 ซม. จำนวน 16 ชุด 13 รื้อหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 14 ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 15 ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 X 200 X 3050 มม. ยาวประมาณ 66 ม. 16 ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 42 ม. 17 ติดตั้งครอบสันหลังคา ยาวประมาณ 21 ม. 18 ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน พีวีซี 4 นิ้ว จำนวน 8 จุด 19 ทาสีน้ำอะครีลิครองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.ครุภัณฑ์ 20 ติดตั้งพัดลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ เบอร์ 22(ลูกโดม) จำนวน 3 ชุด 21 ติดตั้งหัวเตาแก๊ส พร้อมขาเตาแก๊สเหล็กหล่อสูง 0.60 ม. จำนวน 3 ชุด 22 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 14 ช่อง จำนวน 1 ชุด 23 ติดตั้งปล่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างตรวจรับเนื้องานที่เสร็จแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเหล็กดัดเดิมพร้อมขนกองตามจุดที่กำหนด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ตัวผู้รับจ้าง -นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-28)

53.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **