รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

03. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่มขึ้นต่อปี : 2300-0835

ค่าเป้าหมาย ล้านคน : 17.2000

ผลงานที่ทำได้ ล้านคน : 7.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
6.00
100.0000
100 / 100
4
7.30
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนราชการได้ประสานส่งข้อมูลสถิติประจำเดือนให้กองนโยบายและแผนงาน แบ่งเป็น ศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 703,528 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,358 คน และเดือนพฤศจิกายน 2562 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 217,408 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน) กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) เดือนตุลาคม จำนวน 1,112,068 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,138,543 คน เดือนธันวาคม จำนวน 1,112,549 คน เดือนมกราคม จำนวน 1,147,935 คน เดือนกุมพันธ์ จำนวน 1,145,884 คน รวม 5,656,979 คน 1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน 1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ 2,930 คน สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนต.ค.62 – มี.ค.63 รวมทั้งสิ้น 5,718,002 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของศูนย์เยาวชน สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตามโครงการโครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน) กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน) เดือนตุลาคม จำนวน 1,112,068 คน เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,138,543 คน เดือนธันวาคม จำนวน 1,112,581 คน เดือนมกราคม จำนวน 1,148,000 คน เดือนกุมพันธ์ จำนวน 1,145,961 คน เดือนมีนาคม จำนวน 510,634 คน เดือนเมษายน จำนวน – คน (ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) เดือนพฤษภาคม จำนวน 54,676 คน ///////รวมเดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 6,222,463 คน (หมายเหตุ : ยอดสถิติมีการแก้ไขเนื่องจากส่วนนันทนาการรวมยอดผิดพลาด) 1. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน 1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ 2,930 คน สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 6,283,486 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- 1. การจัดเก็บสถิติจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6,865,143 คน 2. โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมขั้นพื้นฐาน 1.1) ด้านกีฬาและนันทนาการ (ขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ) ได้แก่ ว่ายน้ำ ฟุตซอล แบดมินตัน บาสเกตบอล โยคะ ห้องฟิตเนส เทเบิลเทนนิส เปตอง เทนนิส แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลีลาศ เพื่อสุขภาพ เคนโด้ โยคะเพื่อสุขภาพ ไท้เก็ก ไม้พลองเพื่อสุขภาพ เทควันโด มวยไทย-สากล ประกวดแข่งขัน สังคมสงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ 1.2) ด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย-สากล โขน ดนตรีไทย-สากล เปียโน-คีย์บอร์ด กีต้าร์โปร่ง แจ๊สแดนซ์ ขับร้องเพลง ฝึกสอนรวมวงดนตรีสากลแนวสตริง 1.3) ด้านช่างฝีมือ ได้แก่ ศิลปะ หัตถกรรม งานประดิษฐ์ ทำอาหาร-ขนม 1.4) ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา- ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมอำลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2. กิจกรรมพิเศษ 2.1) กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข 2.1.1) กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ แอโรบิกในน้ำ โยคะผู้สูงอายุ โยคะในน้ำ ไม้พลอง กิจกรรมเข้าจังหวะ เปตอง ไลน์แดนซ์ กายภาพบำบัด ลีลาศ ขับร้องเพลง นาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค รำมวยไทย รำมวยจีน เต้นซูมบ้า แจ๊สแดนซ์ สอนขิม สอนนวดเพื่อสุขภาพ ดนตรีพื้นบ้าน คหกรรม ศิลปะ นันทนาการ ธรรมมะผู้สูงอายุ ธรรมมะบำบัด สวดมนต์ ฝึกสมาธิ คอมพิวเตอร์ 2.1.2) กิจกรรมฝึกสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3. งดการจัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน ทุกกิจกรรมเนื่องจากปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 4. เริ่มเปิดศูนย์เยาวชนเพื่อให้บริการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยยกเว้นการดำเนินกิจกรรมบางประเภท และเปิดบริการทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ยกเลิก และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ - กิจกรรมบันเทิงเริงลีลาศ - กิจกรรมทัศนศึกษา - กิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 - กิจกรรมพิเศษวันสำคัญ ได้แก่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันแม่ 3. โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน 3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 776 คน - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 584 คน - ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 386 คน 3.2 กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสรรค์ในวันว่าง ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 188 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, การให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประดิษฐ์, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล, สาธิตการเล่นวู้ดบอลจากสมาชิกชมรมวู้ดบอล, การทายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรมห้องสมุด และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดินสอหรรษา การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมมวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์สากล (ฮิปฮอป), ชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบสากล กิจกรรมบันเทิงบนเวที และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 4 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 298 คน กิจกรรมประกอบด้วยศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์สร้อยข้อมือ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ การแสดงความสามารถของสมาชิกดนตรีสากล (เปียโน ไวโอลิน) และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 315 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศิลปะระบายสี, ศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้วาเลนไทน์ กิจกรรมบันเทิงบนเวที การทำขนมวาฟเฟิลจากผู้ปกครองชมรมนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสากล (ฟรีสไตล์) การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรมเทควันโด ชมรมมวยไทย และเกมนันทนาการ ครั้งที่ 5 – ครั้งที่ 10 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 3.3 กิจกรรมประกวดแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาม) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 446 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา รวม 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วู้ดบอล และแบดมินตัน จัดการประกวดกิจกรรมนันทนาการ รวม 3 ชนิด ได้แก่ เต้นประกอบเพลง ประติมากรรม (ปั้นดินน้ำมัน) และเล่านิทาน 3.4 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 - จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4,545 คน 3.5 กิจกรรมค่ายกลางวันภาคฤดูร้อน กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกฯ บุตรหลาน ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อายุระหว่าง 7 – 12 ปี จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) และงดการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีกิจกรรมที่ทำการเรียนการสอน ดังนี้ 1. เทควันโดพื้นฐาน 2. ศิลปะะ ร้อง เต้น เล่นละคร 3. กีฬาพื้นฐาน 4. หรรษาภาษานิทาน 5. ผจญภัยในจินตนาการ 3.6 กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรีบริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล – หน้าธนาคารออมสิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - เก็บขยะ - ทำความสะอาดล้านพื้นถนนมิตรไมตรี บริเวณหน้ากองโรงงานช่างกล – หน้าธนาคารออมสิน - ทาสีประตู 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) 3.7 กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะ จำนวน 2 รุ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เสร็จเรียบร้อย ทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 105 คน 3.8 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 3.9 กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว 3.10 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา 3.11 กิจกรรมสมาชิกศูนย์ไทยห่างไกลยาเสพติด 3.12 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท - ลำดับที่ 3.8 – 3.12 งดการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 4. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 4.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22,825 คน เป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งเน้นให้ “เด็ก กทม. รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองดี” ภายใต้แนวคิด “วันเด็ก ปลอดขยะ” ในรูปแบบของเกมนันทนาการ ทักษะทางวิชาการ การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การมอบของขวัญของรางวัล ฯลฯ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิด 4.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 แห่ง จำนวน ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35,268 คน ประกอบด้วย - ศูนย์เยาวชนระดับ มิติใหม่ จำนวน 12 แห่ง 1. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ 2. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง 3.ศูนย์เยาวชนหนองจอก4. ศูนย์เยาวชนจตุจักร 5. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 6. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง 7.ศูนย์เยาวชนลุมพินี 8. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) 9.ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน 10. ศูนย์เยาวชนคลองสามวา 11. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย 12. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ - ศูนย์เยาวชนระดับ A จำนวน 12 แห่ง 13. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ 14. ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา 15. ศูนย์เยาวชนจอมทอง 16. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ 17. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม18. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ 19. ศูนย์เยาวชนคลองเตย 20. ศูนย์เยาวชนบางนา 21. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง22. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี 23. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 24. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 - ศูนย์เยาวชนระดับ B จำนวน 11 แห่ง 25. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส 26.ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ 27.ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย28. ศูนย์เยาวชนบางเขน 29.ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช 30. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 31. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ 32. ศูนย์เยาวชนอัมพวา 33.ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง 34. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ 35. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ 5. โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล เปตอง ชักเย่อ และประกวดกิจกรรมนันทนาการ 4 กิจกรรม ได้แก่ ปั้นดินน้ำมัน ศิลปะประดิษฐื เต้นประกอบเพลง Dance Freestyle และเล่านิทาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกของศูนย์เยาวชน 35 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 แห่ง และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 15 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2,930 คน 1. ศูนย์เยาวชน ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ศูนย์เยาวชนสะพานสูง ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ศูนย์เยาวชนหลักสี่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนลุมพินี ศูนย์เยาวชนจตุจักร ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนบางเขน ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนคลองเตย ศูนย์เยาวชนวัดธาติทอง ศูนย์เยาวชนเทเวศน์ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 2. ศูนย์กีฬา ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬารามอินทรา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ 3. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางซื่อ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้คลองสามวา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน สรุปคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนาการ โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563 ได้แก่ - รางวัลคะแนนรวมด้านนันทนาการ ได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง - รางวัลคะแนนรวมด้านกีฬา ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) - รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  จัดกิจกรรมวันเด็กพิพิธภัณฑ์เด็ก 1 จำนวน 8,716 คน  จัดกิจกรรมวันเด็กพิพิธภัณฑ์เด็ก 2 จำนวน 2,033  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000 คน  โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จำนวน 569 คน  ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ (ศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 146,413 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ที่มาใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในสถานที่ต่าง ๆ ที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดขึ้นหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการปี 2563 ลบด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการปี 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด