ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :66.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
51.00

0 / 0
4
66.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านเปรมฤทัย ล๊อค 17 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 200 -วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) -วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ (250 หลัง) 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หมู่บ้านดีวัน แขวงประเวศ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี แขวงประเวศ -วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ จำนวน 200 หลัง / 3.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 4 แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน 80 หลัง รวมการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 13 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 4.วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงหนองบอน (100 หลัง) ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 แขวงประเวศ จำนวน 250 หลัง 3.วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แฟลตประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 7 ตึก 4.วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 5.วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนันทวัน แขวงประเวศ (300 หลัง) ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 แขวงประเวศ จำนวน 200 หลัง 2..วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 หมู่บ้านมัณฑนา 2 วงแหวน-อ่อนนุช แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน จำนวน 50 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 หมู่บ้านชวนชื่นพัฒนาการ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 5.วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 หมู่บ้านพลัสซี้ตี้พาร์ค แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลัง 6.วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คลิก แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 9.วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง รวมการดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 33 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จำนวน 18 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อัพ 3 แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 หมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ จำนวน 300 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านคันทรีวิลล่า แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิริ แขวงดอกไม้ จำนวน 100 หลัง 6.วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองมอญ แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (120 หลัง) 9.วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านปาร์คอเวนิว แขวงหนองบอน (120 หลัง) 10.วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทสยามไดกิ้น แขวงประเวศ (1 แห่ง) 11.วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 1 แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 12.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน 13.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จำนวน 1 แห่ง 14.วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ 1 แห่ง 15.วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านเซนโทร แขวงประเวศ (60 หลัง) 16.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ (20 หลัง) 17.วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (200 หลัง) 18.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านวโรดมเพลล์ แขวงหนองบอน (100 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านพงษ์นิมิตร แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง 2.วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน 3.วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซอยสุภาพงษ์ 6 แขวงหนองบอน จำนวน 1 แห่ง 4.วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านธนาคารกรุงเทพ แขวงหนองบอน 112 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (100 หลัง) 6.วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2563 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ แขวงประเวศ ( 120 หลัง) ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง 3.วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ จำนวน 1 แห่ง 4.วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราโฮม แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาราทาวน์ แขวงดอกไม้ จำนวน 140 หลัง 6.วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 90 แห่ง 7.วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองมะขามเทศ แขวงประเวศ จำนวน 40 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านแสงอรุณ แขวงดอกไม้ จำนวน 30 หลัง 9.วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านบารเมษฐ์ แขวงประเวศ จำนวน 90 หลัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 5 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :250.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,672.00

100 / 100
2
2,106.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 132 ครั้ง (อยู่ระหว่างปิดเทอม) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 792 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 748 ครั้ง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 จำนวน 1,672 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 132 ครั้ง (อยู่ระหว่างปิดเทอม) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 792 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 748 ครั้ง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,672 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม) 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม) 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม) รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 760 ครั้ง 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 924 ครั้ง 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 880 ครั้ง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 4 จำนวน 2,564 ครั้ง *จุดเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยทางถนนที่สำนักงานเขตสำรวจ มี 11 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราเฉพาะวันทำการ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด) รวมทั้งปี 6,084 ครั้งหาร จำนวน 22 คน คิดค่าเฉลี่ยได้ 139 ครั้ง/คน/ปี และคิดเป็นจำนวนวัน = 139 วัน/ปีและคิดได้ผลรวมของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ปฏิบัติงานได้ทั้งหมด 22 คน รวม 6,084 ครั้ง หาร 22 คน คิดเฉลี่ยต่อคนทั้งปี 276.54 ต่อมาได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรและโครงการเทศกิจ School Care จากการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สามารถรวบรวมแบบสำรวจได้จำนวน 200 ชุด ที่สามารถคิดคะแนนจาการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากแบบสำรวจที่เก็บรวบรวมได้ มีคะแนนความพึงใจ รวม 9,491 คะแนน สรุปความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 94.91

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(4) ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

0 / 0
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มกราคม 63 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มีนาคม 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือนเมษายน 63 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มิถุนายน 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กรกฎาคม 63 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน สิงหาคม 63 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กันยายน 63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1)จัดทำแผนประจำปี 2563 2)ดำเนินการสำรวจคู คลอง 3)ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคูคลองคลองตาสาด คลองตาเปีย คลองปักหลัก คลองหนองบอน 4) ได้จำนวนปริมาณวัชพืชและผักตบชวา 7.9 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน มกราคม 2563 :ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ คลองอาจารย์พร จากคลองปากนั้ำถึงคลองต้นตาล เป็นระยะทางความยาว 2,550 เมตร เดือน กุมภาพันธ์ 2563 : ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 2 แห่ง คือ 1) คลองโรงแถว จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองแยกคลองอาจารย์พร เป็นระยะทางความยาว 2,300 เมตร 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทางความยาว 1,200 เมตร เดือนมีนาคม 2563 : ดำเนินกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา ขยะและวัชพืชในคูคลอง จำนวน 2 แห่ง คือ 1) ลำรางแยกคลองสองห้องจาก คลองสองห้อง ถึง สุดระยะที่กำหนด เป็นระยะทางความยาว 720 เมตร 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทางความยาว 1,200 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 8 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 12 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 12 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 12 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต) - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต)
- ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
17.00

0 / 0
4
25.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมกีฬาสีชุมชน ประชุมสโมสรกีฬาเขตประเวศ กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมแข่งเรือ กิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ตรวจลานกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมกีฬาวันเด็ก การแข่งขันฟุตซอลสโมสรกีฬาเขตประเวศ กิจกรรมแอโรบิค ตรวจลานกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมแอโรบิค สำรวจการใช้บริการลานกีฬา และประชาสัมพันธ์การปิดบริการลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมแอโรบิค สำรวจการออกกำลังกาย ประชุมคณะกรรมการสโมสรกีฬาเขตประเวศ มอบอุปกรณ์กีฬา - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการลานกีฬา จำนวน 200 คน ผู้ใช้บริการลานกีฬามีความพึงพอใจใน ระดับมากต่อการใช้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 85.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(8) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต)
- ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :62.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
47.00

0 / 0
4
62.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ลงทะเบียนและเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 - ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินและออกเยี่ยมผู้ยื่นขอความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต ตั้งแต่เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนที่มาใช้บริการจำนวน 200 คน ผลสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 94.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(9) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและรวบรวมจำนวนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศระดับช้ันป.6 ่จำนวน 1,145 คน ได้ศึกษาต่อในระดับ ม.1 จำนวน1,142 คน คิดเป็นเปอเซนต์ 99.73% -โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศระดับช้ันม.3 ่จำนวน 492 คน ได้ศึกษาต่อในระดับ ม.4 จำนวน476 คน คิดเป็นเปอเซนต์ 96.74%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงนามสัญญาไปแล้วจำนวน 4 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 7,14,21 ธันวาคม 2562 ณ บ้านหนังสือพื้นที่เขต จำนวน 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 4,11 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือพื้นที่เขต จำนวน 4 แห่ง บ้านหนังสือแฟลต กทม.ประเวศ จำนวน 5 ครั้ง บ้านหนังสือแฟลต กทม.อ่อนนุช 86 จำนวน 5 ครั้ง บ้านหนังสือศูนย์กีฬาอ่อนนุช จำนวน 5 ครั้ง บ้านหนังสือชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (อุดมสุข) จำนวน 5 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสอบการใช้บริการบ้านหนังสือตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(12) - ร้อยละของจำนวนชุมชนได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
- ร้อยละของจำนวนชุมชนได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :90.91

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.45

100 / 100
2
70.45

100 / 100
3
84.09

0 / 0
4
90.91

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งเเต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 31 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งเเต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จำนวน 31ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จำนวน 37 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 40 ชุมชน - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนที่มาใช้บริการจำนวน 600 คน ผลสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 84.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(13) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.45

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.37

100 / 100
2
93.93

100 / 100
3
93.44

0 / 0
4
93.45

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 635/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 14,006 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 93.37 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 14,090 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 150 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 7,008 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน และจุดบริการด่วนมหานคร เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวม 250 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 11,681 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด