ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :51.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
51.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านเปรมฤทัย ล๊อค 17 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 200 -วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) -วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ (250 หลัง) 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หมู่บ้านดีวัน แขวงประเวศ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรี แขวงประเวศ -วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ จำนวน 200 หลัง / 3.ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิสลาม 4 แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน 80 หลัง รวมการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 13 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 4.วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงหนองบอน (100 หลัง) ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 แขวงประเวศ จำนวน 250 หลัง 3.วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แฟลตประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 7 ตึก 4.วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ (100 หลัง) 5.วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนันทวัน แขวงประเวศ (300 หลัง) ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 แขวงประเวศ จำนวน 200 หลัง 2..วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 หมู่บ้านมัณฑนา 2 วงแหวน-อ่อนนุช แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 3.วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน จำนวน 50 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 หมู่บ้านชวนชื่นพัฒนาการ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 5.วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 หมู่บ้านพลัสซี้ตี้พาร์ค แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลัง 6.วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คลิก แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์ แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 9.วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง รวมการดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 33 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จำนวน 18 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 หมู่บ้านเดอะคอนเนค อัพ 3 แขวงประเวศ จำนวน 100 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 หมู่บ้านภัสสร แขวงประเวศ จำนวน 300 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 หมู่บ้านคันทรีวิลล่า แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิริ แขวงดอกไม้ จำนวน 100 หลัง 6.วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ชุมชนคลองมอญ แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (120 หลัง) 9.วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 หมู่บ้านปาร์คอเวนิว แขวงหนองบอน (120 หลัง) 10.วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทสยามไดกิ้น แขวงประเวศ (1 แห่ง) 11.วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 1 แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 12.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แขวงประเวศ จำนวน 1 โรงเรียน 13.วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช จำนวน 1 แห่ง 14.วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ 1 แห่ง 15.วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านเซนโทร แขวงประเวศ (60 หลัง) 16.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ (20 หลัง) 17.วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ (200 หลัง) 18.วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 หมู่บ้านวโรดมเพลล์ แขวงหนองบอน (100 หลัง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนเส้นทางให้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 5 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :250.00

ผลงาน :2,106.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,672.00

100 / 100
2
2,106.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 132 ครั้ง (อยู่ระหว่างปิดเทอม) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 792 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 748 ครั้ง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 จำนวน 1,672 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 132 ครั้ง (อยู่ระหว่างปิดเทอม) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 792 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 748 ครั้ง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,672 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม) 2. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม) 3. ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม) รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 3 จำนวน - ครั้ง (อยู่ระหว่างโรงเรียนปิดเทอม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(4) ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :9.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มกราคม 63 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มีนาคม 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือนเมษายน 63 2. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน พฤษภาคม 63 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของอปพร.เขตประเวศ ประจำเดือน มิถุนายน 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(5) ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตประเวศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 8 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 12 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว โดยได้ดำเนินการ 12 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต) - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต)
- ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
12.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมกีฬาสีสามัคคีชุมชนครั้งที่12 วันที่15 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำรวจการใช้บริการประชาสัมพันธ์การใช้บริการและกฎระเบียบในการใช้ลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจการใช้บริการประชาสัมพันธ์การใช้บริการและกฎระเบียบในการใช้ลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำรวจการใช้บริการลานกีฬา และ ประชาสัมพันธ์การปิดบริการลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(7) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต)
- ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :15.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานข้อมูลผู้สูงอายุเเละผู้พิการ รับลงทะเบียนและตรวจเยี่ยมผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานข้อมูลผู้สูงอายุเเละผู้พิการ รับลงทะเบียนและตรวจเยี่ยมผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รายงานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ รับลงทะเบียนและตรวจเยี่ยมผู้ขอรับสวัสดิการต่าง ๆ - ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(8) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและรวบรวมจำนวนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงนามสัญญาไปแล้วจำนวน 4 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 7,14,21 ธันวาคม 2562 ณ บ้านหนังสือพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน วันที่ 4,11 มกราคม 2563 ณ บ้านหนังสือพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ จำนวน 20 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(11) - ร้อยละของจำนวนชุมชนได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
- ร้อยละของจำนวนชุมชนได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :84.09

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.45

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
84.09

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งเเต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 จำนวน31ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งเเต่เดือนะธันวาคม2562-กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน31ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 37 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(12) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.45

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.37

100 / 100
2
93.93

100 / 100
3
93.44

0 / 0
4
93.45

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 635/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 จำนวน 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 14,006 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 93.37 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 14,090 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 150 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 7,008 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเดือนเกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน และจุดบริการด่วนมหานคร เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 รวม 250 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจได้ 11,681 คะแนน คิดเป็นคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด