ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50340000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) (1) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ (2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชนพื้นที่เขตประเวศ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(1) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ
(2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการจัดกิจกรรมทิ้งของเหลือใช้ในชุมชนพื้นที่เขตประเวศ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :63.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
63.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ อ่อนนุช 80 แขวงประเวศ จำนวน 200 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 100 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2560 หมู่บ้านภัทรา แขวงประเวศ จำนวน 250 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ จำนวน 430 หลังคาเรือน เดือนพฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนร่มเย็น แขวงหนองบอน (150 หลังคาเรือน) -วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ แขวงดอกไม้ (150 หลังคาเรือน) -วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ (100 หลังคาเรือน) -วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20 แขวงหนองบอน (250 หลังคาเรือน) -วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 แขวงหนองบอน -วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ แขวงประเวศ (120 หลังคาเรือน) -วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ แขวงประเวศ (130 หลังคาเรือน) -วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบล่าง แขวงประเวศ (100 หลังคาเรือน) ธันวาคม 2561 จำนวน 7 แห่ง รายละเอียดดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ จำนวน 70 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงหนองบอน จำนวน 100 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 หมู่บ้านมัณฑณา 1 แขวงดอกไม้ จำนวน 25 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ชุมชนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน แขวงประเวศ จำนวน 50 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 ชุมชนหลัง สน. ประเวศ จำนวน 60 หลัง เป้าหมาย 60 ครั้ง ดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม - ธันวาคม 2561 รวม 29 แห่ง ปริมาณมูลฝอย 6,700 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จำนวน 14 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงประเวศ จำนวน 150 หลัง 2.วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 4 แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 3.วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 หมู่บ้านอิมพิเรียลปาร์ค แขวงดอกไม้ จำนวน 200 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่บ้านนิรันดร์สิริ แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง 6.วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่บ้านชมเดือน แขวงประเวศ จำนวน 200 หลัง 7.วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ริมคลองประเวศ แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง 8.วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่บ้านเลควิลล์ปาร์ค แขวงดอกไม้ จำนวน 90 หลัง 9.วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 หมู่บ้านมิตรภาพ 2 แขวงหนองบอน จำนวน 200 หลัง 10.วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ แขวงประเวศ จำนวน 19 หลัง 11.วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 หมู่บ้านมิตรภาพ 3 แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง 12.วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 หมู่บ้านสุธาทิพย์ แขวงประเวศ จำนวน 20 หลัง 13.วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 หมู่บ้านปาร์คอเวนิว แขวงหนองบอน จำนวน 80 หลัง 14.วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงหนองบอน จำนวน 70 หลัง รวมปริมาณมูลฝอยชิ้นใหญ่ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จำนวน 13,100 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จำนวน 14 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 หมู่บ้านคันทรีวิลล่า แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลัง 2.วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 190 หลัง 3.วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ชุมชนมิตรภาพ 6 แขวงหนองบอน จำนวน 100 หลัง 4.วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 หมู่บ้านกรองทอง แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง 5.วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 หมู่บ้านชวนชื่น อุดมสุข จำนวน 150 หลัง รวมปริมาณมูลฝอยชิ้นใหญ่ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 3,400 กิโลกรัม การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 หมู่บ้านสวนสวย แขวงหนองบอน จำนวน 150 หลังคาเรือน 2.อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 190 หลังคาเรือน 3.วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม2562 วัดทุ่งลานนา แขวงหนองบอน จำนวน 30 หลังคาเรือน 4.วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 หมู่บ้านกัลปพฤษ์ แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลังคาเรือน รวมปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,400 กิโลกรัม การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ หมู่บ้านโกลเด้นนีโอ แขวงประเวศ จำนวน 80 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2562 พลัสซี้ตี้พาร์ค แขวงหนองบอน จำนวน 200 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 วัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ จำนวน 120 หลัง -วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 หมู่บ้านเศรษฐสิริ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลัง รวมปริมาณมูลฝอย จำนวน 3,400 กิโลกรัม รวมปริมาณมูลฝอยชิ้นใหญ่ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 จำนวน 14 แห่ง ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 9,200 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัทสยามได้กิ้น จำกัด แขวงประเวศ จำนวน 1 แห่ง -วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ แขวงประเวศ จำนวน 200 หลังคาเรือน -วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ จำนวน 1 แห่ง -วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 หมู่บ้านริมสวน แขวงหนองบอน จำนวน 120 หลังคาเรือน รวมปริมาณมูลฝอย 7,500 กิโลกรัม การดำเนินการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ -วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ หมู่บ้านพฤษาทาวน์เน็กซ์ แขวงประเวศ จำนวน 400 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 หมู่บ้านพฤษาพรีเว่ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ จำนวน 120 หลังคาเรือน -วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 หมู่บ้านนาราทาวน์ แขวงประเวศ จำนวน 300 หลังคาเรือน รวมปริมาณมูลฝอย 5,000 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.19


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.27

100 / 100
2
2.43

100 / 100
3
3.33

100 / 100
4
5.19

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากครัวเรือน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2.จัดทำแผนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะอันตราย 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.เข้าร่วมประชุมร่วมกับประธานชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อขอความร่วมมือตั้งจุดพักร่วมขยะอันตรายในชุมชน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน ในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ทุก 15 วัน 5.จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาดมินิ ให้กับประธานชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกและเป็นตัวอย่างในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งกับมูลฝอยทั่วไป 7.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในชุมชนคลองมอญ ชุมชนกระทุ่มเสือปลา ชุมชนเกาะมุสลิม ชุมชนเคหะนคร 3 ชุมชนชอุ่ม 2 ชุมชนมิตรภาพ ซอย 6 ชุมชนจระเข้ขบล่าง ชุมชนสุเหร่าเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ชุมชนบ้านม้า 8.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการการกับสำนักงานเขตประเวศ 9.ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและตั้งถังรองรับมูลฝอยอันตราย ภายในสำนักงานเขตทั้ง 10 ฝ่ายและขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง 10.ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้านเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บมูลฝอยอันตรายแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยนำส่งจุดพักขยะอันตรายทุกวัน เพื่อรอรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 11.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อขอความร่วมมือตั้งจุดพักขยะอันตรายในชุมชน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน ในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ทุก 15 วัน 12.จัดประกาศของสำนักงานเขตประเวศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 13.ประชาสัมพันธ์ของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและตั้งถังรองรับมูลฝอยอันตรายภายในสำนักงานเขตทั้ง 10 ฝ่าย และขอความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำทิ้ง 11.ลงพื้นที่สาธิตการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป ณ วิทยาลัยดุสิตธานี และโรงพยาบาลสิรินธร ปริมาณมูลฝอยอันตรายตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 รวม 7.21 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากครัวเรือน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2.จัดทำแผนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะอันตราย 3.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และพนักงานกวาด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย 4.เข้าร่วมประชุมร่วมกับประธานชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อขอความร่วมมือตั้งจุดพักร่วมขยะอันตรายในชุมชน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน ในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ทุก 15 วัน 5.จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาดมินิ ให้กับประธานชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกและเป็นตัวอย่างในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งกับมูลฝอยทั่วไป 7.ลงพื้นที่รณรงค์ แบบเคาะประตูบ้าน จัดรถประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บริเวณหมู่บ้านนิรันดร์สิริ หมู่บ้านชมเดือน ริมคลองประเวศบุรีรมย์ หมู่บ้านเลควิลล์ปาร์ค หมู่บ้านมิตรภาพ 2 หมู่บ้านมิตรภาพ 3 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ และหมู่บ้านคันทรี่วิลล่า 8.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการการกับสำนักงานเขตประเวศ 9.ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและตั้งถังรองรับมูลฝอยอันตราย ภายในสำนักงานเขตทั้ง 10 ฝ่ายและขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง 10.ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้านเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บมูลฝอยอันตรายแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยนำส่งจุดพักขยะอันตรายทุกวัน เพื่อรอรวบรวมนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 11.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อขอความร่วมมือตั้งจุดพักขยะอันตรายในชุมชน และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน ในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ทุก 15 วัน 12.จัดประกาศของสำนักงานเขตประเวศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 รวม 6.56 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้าง ร้าน สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ ทุกอาทิตย์และทุกวันที่ 1 หรือ 15 ของทุกเดือน และจากรถเก็บขนมูลฝอยที่คัดแยกรายคันทุกวัน 2.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การนัดเวลาการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนทุกสัปดาห์ 3.จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเป็นตัวอย่างในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งกับมูลฝอยทั่วไป 4.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบประธานชุมชนเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขยะอันตราย 5.ลงพื้นที่พบผู้ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ เพื่อจัดเก็บขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ กระป๋องสี และแนะนำการัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยสำหรับชุมชนเพื่อคัดแยกทั่วไปกับขยะอันตราย 7.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยะอันตรายภายในสำนักงานเขตและ จุดพักรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตประเวศ ปริมาณมูลฝอยอันตรายตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 รวม 5.04 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้าง ร้าน สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ ทุกอาทิตย์และทุกวันที่ 1 หรือ 15 ของทุกเดือน และจากรถเก็บขนมูลฝอยที่คัดแยกรายคันทุกวัน 2.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การนัดเวลาการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนทุกสัปดาห์ 3.จัดทำประกาศสำนักงานเขตประเวศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเป็นตัวอย่างในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งกับมูลฝอยทั่วไป 4.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบประธานชุมชนเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บขยะอันตราย 5.ลงพื้นที่พบผู้ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถ เพื่อจัดเก็บขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ กระป๋องสี และแนะนำการัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป 6.สนับสนุนถังรองรับมูลฝอยสำหรับชุมชนเพื่อคัดแยกทั่วไปกับขยะอันตราย 7.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยะอันตรายภายในสำนักงานเขตและ จุดพักรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตประเวศ ปริมาณมูลฝอยอันตรายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 รวม 10.55 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.91


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.98

100 / 100
2
6.16

100 / 100
3
9.63

100 / 100
4
12.91

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 2 แห่ง คือ -บริษัทซอสามสาย ซอยอ่อนนุช 53 แยก 1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน -ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2.การผลิต 2.1รวบรวมเปลือกผลไม้ จำพวกเปลือกส้ม เปลือกสับปะรด จำนวน 30 ตัน ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ทั้งสิ้น 6,00 ลิตร 2.2รวบรวมเศษผักเปลือกผลไม้ เช่น แตงโม มะละกอ แคนตาลูป นำมาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์วันละประมาณ 1,200 กิโลกรัม จำนวนทั้งสิ้น 36 ตัน ผลิตปุ๋ยหมักได้ 12 ลูกบาศก์เมตร 2.3รวบรวมเปลือกสับปะรด, เปลือกข้าวโพด, เปลือกขนุน, เปลือกกล้วย, เศษผักกินใบ, ชานอ้อย ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว วันละประมาณ 500 กิโลกรัม จากตลาดสดในพื้นที่เขตประเวศ รวมทั้งสิ้น 15 ตัน 2.4รวบรวมเศษอาหารจากร้านอาหาร, โรงงาน, สถานประกอบการผลิตอาหารสำเร็จรูป ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร วันละ 4,000 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 120 ตัน 2.5ประสานรวบรวมเศษอาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหาร, ศูนย์อาหาร, ตลาดสด, ตลาดนัด, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรมและวัดในพื้นที่เขตประเวศ ประมาณ 12,000 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 360 ตัน 2.6เก็บรวบรวมเศษกิ่งไม้+ใบไม้เปลือกมะพร้าวจากสถานที่ว่างในพื้นที่เขตประเวศ นำมาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์วันละประมาณ 2,500 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 45 ตัน 3.การนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3.1ใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ผสมดินปลูกแปลงทานตะวันริมถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 10,000 กิโลกรัม 3.2ใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำโรยต้นไม้ จำนวน 2,000 ลิตร 3.3แจกจ่ายประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกรแปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 1,000 ลิตร 3.4ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ เทลงแหล่งน้ำ จำนวน 5,000 ลิตร 3.5ใช้ผลิตปุ๋ยหมักและราดกองปุ๋ยหมักใบไม้บด จำนวน 1,500 ลิตร รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 รวม 1,888 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมแปรรูปขยะเศษอาหาร สาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพไว้ในครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพมาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ทำความสะอาดทั่วไป โดยจัดกิจกรรมที่ชุมชนบ้านม้า แขวงประเวศ 2.จัดกิจกรรมแลกขยะร่วมกับร้านศูนย์บาท ศูนย์สตางค์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เช่น น้ำยาล้างจานชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ดินหมักพร้อมปลูกสูตรชีวอินทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการสู่หน่วยงานภายนอก 3.ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ใช้วัตถุดิบประเภทเศษผลไม้ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้เปลือกส้มปริมาณ 3,000 กิโลกรัม ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในงานสวนสาธารณะ บำบัดน้ำในแหล่งน้ำ แจกจ่ายประชาชน และสำรองไว้ใช้ในงานราชการ 2.เก็บรวบรวมเปลือกผลไม้, เศษผัก เศษอาหาร นำมาผลิตปุ๋ยหมัก 4.จัดทำกองปุ๋ยหมักสาธิตเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้บริเวณริมทางคู่ขนานกาญจนาภิเษก และนำไปใช้ปรับปรุงดินบริเวณแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 รวม 2,014 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมแปรรูปขยะเศษอาหาร สาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพไว้ในครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพมาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ทำความสะอาดทั่วไป โดยจัดกิจกรรม ณ โครงการป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 2.ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ใช้วัตถุดิบประเภทเศษผลไม้ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้เปลือกส้มปริมาณ 4,500 กิโลกรัม ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในงานสวนสาธารณะ บำบัดน้ำในแหล่งน้ำ แจกจ่ายประชาชน และสำรองไว้ใช้ในงานราชการ 3.จัดทำปุ๋ยหมักและนำไปใช้ปรับปรุงดินบริเวณแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม และสวนสาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รวม 2,198 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 แห่ง คือ -บริษัท เมโทรซิสเต็ม จำกัด แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3R การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหาร นำมาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากการใช้น้ำหมักชีวภาพ นำมาผลิตเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 2.การผลิต 2.1 รวบรวมเปลือกผลไม้ ประเภทเปลือกส้ม เปลือกแตงโม เปลือกสับปะรด เปลือกแคนตาลูป 2.2รวบรวมเศษผัก เศษผลไม้ประเภทต่างๆ เช่น เปลือกมะพร้าว, ใบตองในตลาดสด และสถานประกอบการอาหารนำมาหมักรวมกับกิ่งไม้ใบไม้บด 2.3รวบรวมเปลือกสับปะรด, เปลือกข้าวโพด, เปลือกกล้วย, ร้านปาท่องโก๋, โรงงานผลิตบะหมี่ ประสานให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงโคขุน แพะ 2.4รวบรวมเศษอาหารจากร้านอาหารทั่วไป, นิคมอุตสาหกรรม ,ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, โรงงาน, สถานประกอบการผลิตอาหารสำเร็จรูป, ตลาดนัดและร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตประเวศ ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงหมูและเลี้ยงปลา รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 รวม 2,081 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :82.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
82.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม-27 ธันวาคม 2561 ซ่อมแซมไฟฟ้าได้จำนวน ๑๒6 ดวง (เป้าหมายตามแผนฯ 200ดวง ) 2.ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม-27 ธันวาคม 256 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ดวง (เป้าหมายตามแผนฯ 100ดวง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม-27 มีนาคม 2562 ซ่อมแซมไฟฟ้าได้จำนวน 758 ดวง (เป้าหมายตามแผนฯ 200ดวง ) 2.ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม-27 มีนาคม 2562 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ดวง (เป้าหมายตามแผนฯ 100ดวง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตั้งแต่เดือน 1 เมษายน -27มิถุนายน 2562 ซ่อมแซมไฟฟ้าได้จำนวน 758 ดวง(เป้าหมายตามแผนฯ 200ดวง ) 2.ตั้งแต่เดือน 1 เมษายน -27มิถุนายน 2562 ดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ดวง (เป้าหมายตามแผนฯ 100ดวง )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2562 ซ่อมแซมไฟฟ้าได้จำนวน 758 ดวง(เป้าหมายตามแผนฯ 200ดวง ) 2.ตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2562 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 64 ดวง (เป้าหมายตามแผนฯ 100ดวง ) 64%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 720 ครั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โครงการเทศกิจอาสาจราจาพาน้องข้ามถนน ประจำเดือนตุลาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 968 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 968 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 792 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 672 ครั้ง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 3 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โครงการเทศกิจอาสาจราจาพาน้องข้ามถนน ประจำเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 968 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 836 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนมีนาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 528 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนเมษายน 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 720 ครั้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 720 ครั้ง โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือนเมษายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ โครงการเทศกิจอาสาจราจาพาน้องข้ามถนน ประจำเดือนเมษายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 180 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 480 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 912 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 744 ครั้ง ประจำเดือนกันยายน 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด ผลการดำเนินการสามารถทำได้ จำนวน 720 ครั้ง สรุป ผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2561 พบว่าในการออกตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในจุดเสี่ยงภัยที่กำหนด 8 จุด ทำได้รวม 8,760 ครั้ง เฉลี่ย 3 ครั้ง/วัน/จุด โครงการเทศกิจอาสาจราจาพาน้องข้ามถนน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 24 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 960 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 24 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 960 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) ประจำเดือนกันยายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามจุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา บริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด วันละ 2 ครั้ง จำนวน 24 คน ผลดำเนินการสามารถทำได้ 504 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) สรุป จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงตามแผน จำนวน 20 จุด และดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจด้านการจราจร จำนวน 12 จุด รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV ) จำนวน 20 จุด เฉลี่ย วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด ตามเอกสารแนบท้าย ผลการดำเนินงานตามโครงการฯในการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงเรียน/สถานศึกษา และจุดที่มีปัญหาจราจรในพื้นที่เขต รวมทั้งสิ้น 12 จุด โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน/จุด (250 ครั้ง/คน/ปี) ในช่วงเวลาเช้าและเย็น (เฉพาะวันทำการ) จำนวน 184 วันทำการ รวมทั้งปี 4,416 ครั้ง ร้อยละความสำเร็จ 368 ครั้ง/คน/ปี และร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน ครู ผู้สัญจรที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาจราจรหรือเทศกิจจราจร เป้าหมายร้อยละ 80 สามารถทำได้ ร้อยละ 94.91 โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 2 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประจำเดือนกันยายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 จุด ผลการปฏิบัติงานพบว่า มีประชาชนใช้บริการ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ สรุปผลการดำเนินงานให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 21.00 น.-24.00น. ในเส้นทางถนนซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อให้บริการประชาชนหรือสุภาพสตรีที่พบรถสายตรวจฯสามารถเรียกได้ทันที ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 เป้าหมาย 2 เส้นทาง/เดือน สามารถทำได้ 2 เส้นทาง/เดือน และมีผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 16 ราย หัวข้อ การปรับ แก้ไข แก้ไข เพิ่มเติมสภาพแวดล้อม การตรวจติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากฝ่ายโยธา สรุปผลการดำเนินการ บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด พบว่าทั้ง 8 จุด เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ จึงไม่ต้องดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด การดูแลตัดต้นไม้ การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานดังกล่าวทั้งการดูแลตันต้นไม้และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฯ นอกจุดเสี่ยง ตามเอกสารปรากฎรายละเอียดแนบท้าย เรื่องกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฝ่ายเทศกิจ ได้กำหนดจุดกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้า จำนวน 2 จุด และจ้ดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าและที่สาธารณะถนนสายหลักและถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00น. กำหนดค่าปรับขั้นต่ำ 1,000 บาท ปรับสูงสุด 5,000 บาท และเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนให้พ้นทางเท้าแลประชาสัมพันธ์ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 สรุปผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ปรับในสำนักงานเขต จำนวน 59 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 68,000 บาท และปรับนอกสำนักงานเขต จำนวน 67 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 93,000 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการอนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและจัดประชุมคณะทำงาน อยส.เขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 มีการจัดประชุมคณะทำงานในส่วนต่างๆ เพื่อมอบนโยบายและติดตามความความหน้าของโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการขอยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 คือ การเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 คือ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (รายเดิม) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตประเวศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) จำนวนสถานประกอบการที่พนักงานได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ มีผลการตรวจปกติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนสถานประกอบการที่พนักงานได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ มีผลการตรวจปกติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.เสนอขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน 3.ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 16 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 24 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 28 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 16 แห่ง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(8) ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา งบประมาณปี 61 จำนวน 2 รายการ และงบประมาณประจำปี 62 ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามสัญญา งบประมาณปี 61 จำนวน 2 รายการ และงบประมาณประจำปี 62 แล้วเสร็จ 6 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ทุกรายการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ 2.ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งแล้ว 3.ดำเนินการทำความสะอาดคูคลอง และรักษาสภาพคูคลองในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 16 คลอง 4.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ 2.ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งแล้ว 3.ดำเนินการทำรักษาสภาพคูคลองในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 16 คลอง แล้วเสร็จตามแผนในเดือน พฤษภาคม 2562 4.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จตามแผนในเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ 2.ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งแล้ว 3.ดำเนินการทำความสะอาดคูคลอง และรักษาสภาพคูคลองในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 16 คลอง 4.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ผลการดำเนินการของเดือนตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 1. ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน 3 ครั้ง 2. ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า 20 ครั้ง 3. จับสัตว์เลื้อยคลาน 10 ครั้ง 4. อำนวยการจราจร 2 ครั้ง 5. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 4 ครั้ง 6. กำจัดรังแตน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการดำเนินการของเดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 1. ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า 33 ครั้ง 2. ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน 3 ครั้ง 3. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 5 ครั้ง 4. จับสัตว์เลื้อยคลาน 2 ครั้ง 5. กำจัดรังแตน 1 ครั้ง 6. พัฒนาล้างลานทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอัลอิศลาฮีม 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินการของเดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 1. ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า 41 ครั้ง 2. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 9 ครั้ง 3. ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน 7 ครั้ง 4. เพลิงไหม้ตลาด 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการดำเนินการของเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 1. ดับเพลิงไฟไหม้หญ้า 12 ครั้ง 2. ดับเพลิงไฟไหม้บ้าน 2 ครั้ง 3. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 8 ครั้ง 4. อำนวยจราจร 2 ครั้ง 5. จับสัตว์เลื้อยคลาน 6 ครั้ง 6. เหตุเพลิงไหม้รถยนต์ 1 ครั้ง 7. ต้นไม้ล้ม 2 ครั้ง 8. ค่าปูนตกหล่นบริเวณถนน 1 ครั้ง 9. ร่วมพัฒนาศาสนสถาน 3 ครั้ง 10. เหตุไฟฟ้าลัดวงจร 1 ครั้ง 11. ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชน 1 ครั้ง 12. แก้สหุงต้มรั่วไหล 1 ครั้ง 13. แก๊สรั่วไหลภายในบ้าน 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) ร้อยละของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.เสนอขออนุมัติโครงการ 2.จัดกิจกรรมการป้องก้นโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่นการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประขุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว จำนวน 8 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม จัดกิจกรรมการป้องก้นโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่นการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประขุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว จำนวน 14 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน จัดกิจกรรมการป้องก้นโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่นการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประขุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว จำนวน 13 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน จัดกิจกรรมการป้องก้นโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่นการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประขุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการรับแจ้งข่าว จำนวน 8 ชุมชน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.เสนอขอนุมัติโครงการ 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 3.ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมีในอาหารในสถานประกอบการจำนวน 35 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 1.ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมีในอาหารในสถานประกอบการจำนวน 90 แห่ง 2.จัดทำโอทีค่าอาหารนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 1.ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมีในอาหารในสถานประกอบการจำนวน 46 แห่ง 2.ทำโอทีค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และค่าทำการนอกเวลา 3.จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาตลาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และสารเคมีในอาหารในสถานประกอบการจำนวน 30 แห่ง 2.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการสุขาภิบาลในโรงเรียน 3.ตั้งเบิกฎีกาค่าวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการสุขาภิบาลในโรงเรียนและค่าอาหารว่าง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต) - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้บริการลานกีฬา (ผลผลิต)
- ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :24.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
24.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ปรับปรุงลานกีฬา สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ปรับปรุงลานกีฬา สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆประจำเดือนธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ปรับปรุงลานกีฬา สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 จำนวน 3 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากการใช้บริการลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ปรับปรุงลานกีฬา สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 จำนวน 3 ครั้ง - รายงานผลการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิก) จำนวน 12 ครั้ง - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการลานกีฬา จำนวน 200 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.27

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(15) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
95.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประจำเดือนตุลาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน - ราย 1.2 จับกุมดำเนินคดี จำนวน - ราย 1.3 ปรับเป็นเงิน จำนวน - บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศ ใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และบริเวณหมู่บ้านเสรี ซอยอ่อนนุช 70/1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕61 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน - ราย 1.2 จับกุมดำเนินคดี จำนวน - ราย 1.3 ปรับเป็นเงิน จำนวน - บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศ ใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 1.1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน - ราย 1.2 จับกุมดำเนินคดี จำนวน - ราย 1.3 ปรับเป็นเงิน จำนวน - บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศ ใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์และบริเวณหมู่บ้านเสรี ซอยอ่อนนุช 70/1 1.1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประจำเดือนมกราคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้กระทำความผิดและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2ครั้ง 1.ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1.ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประจำเดือนเมษายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้กระทำความผิดและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2ครั้ง 1.ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1.ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนอ่อนนุช 2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้กระทำความผิดและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1.ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ถนนรามคำแหง 2 2.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1.ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ถนนรามคำแหง 2 2.ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ประจำเดือนกันยายน 2562 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับฯ พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิวฯให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง 1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณเจโม ถนนสุขาภิบาล 2 อ่อนนุช 2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 พบว่ามีการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 1 จุด คือ จุดเบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ รวม 12 ครั้ง/จุด/ปี และจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตเดือนละ 2 ครั้ง รวมเป็น 24 ครั้ง/จุด/ปี และเพื่อเป็นการประเมินว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับฯ ในพื้นที่สาธารณะว่ามากน้อยเพียงใด ทางฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับฯ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรบริเวณในพื้นที่เป้าหมาย โดยการนำแบบสอบถามฯ จำนวน 100 ชุด พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจฯ ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(16) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. การสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกข้างหมู่บ้านบุราสิริ ขนาดพื้นที่ 66 ไร่ รหัสพื้นที่ 16346 2.2 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานเชื่อมถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพื้นที่ 100 ตร.ว. รหัสพื้นที่ 16347 2.3 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกใกล้กับทางลัดถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รหัสพื้นที่ 16348

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลงนามสัญญญาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของ 2. การสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างริมคลองตะเข้ขบติดกับถนนกาญจนาภิเษก เชื่อมทางลงถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ รหัสพื้นที่ 16558 2.2 ที่ว่างใต้สะพานถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก) ทิศทางไปบางปะอิน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน รหัสพื้นที่ 16559 2.3 ที่ว่างใต้สะพานถนนกาญจนาภิเษก ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รหัสพื้นที่ 16560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง คือบริเวณเกาะกลางถนนพัฒนาการใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถนนกาญจนาภิเษก และปรับปรุงพื้นที่สีเขียวซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 2. การสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกข้างหมู่บ้านบุราสิริ ขนาดพื้นที่ 66 ไร่ รหัสพื้นที่ 16346 2.2 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานเชื่อมถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา รหัสพื้นที่ 16347 2.3 ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกใกล้กับทางลัดถนนสุขาภิบาล 2 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รหัสพื้นที่ 16348

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้ 1. สวนหย่อมหน้าศูนย์การค้าพาราไดส์ พาร์ค พื้นที่ 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร) 2. สวนหย่อมโรงเรียนอนุบาลพงษ์สถิต พื้นที่ 1 งาน (400 ตารางเมตร) 2. การสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ประจำไตรมาสที่ 4 จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 2.1 ที่ว่างด้านซ้ายปั๊ม ปตท. ถนนศรีนครินทร์ (ฝั่งซ้าย) ขนาดพื้นที่ 14 ไร่ รหัสพื้นที่ 16575 2.2 ที่ว่างด้านข้างสปิริตคอนโด ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ รหัสพื้นที่ 16577 2.3 ที่ว่างหน้าโรงเรียนนราธร ขนาดพื้นที่ 2 งาน รหัสพื้นที่ 16580

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(17) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสำรวจอาคารและตอบแบบอาคารครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รอเอกสารเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ จาก สยป.และ สนย.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบอาคารและส่งแบบตรวจเช็คให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมใบประมาณราคา ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่สำรวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดเลือก นางศิริพร นิยมศิริวนิช อายุ 62 ปี ภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้านเครื่องแขวนไทย ประเภทหัตถกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมเอกสารผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการการคัดเลือกและการดำเนินการตามโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต)
- ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :62.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
62.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยความพิการประจำเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 12 ครั้ง - ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จำนวน 12 ครั้ง - ดำเนินการรับคำร้อง ตรวจสอบ ส่งคำร้องขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ พร้อมออกเยี่ยม จำนวน 38 ครั้ง - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 200 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.73

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(20) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :61.38

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
61.38

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 16 ครั้ง เพื่อให้ความรู้การออมเงิน การบริหารเงิน และหนี้สิน แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจติดตามผู้ผ่านการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมเอกสารการติดตามผู้ผ่านการอบรมในการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย จากกลุ่มเป้าหมาย 800 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการสำรวจติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ จำนวน 491 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :21.67


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
21.67

100 / 100
4
21.67

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่สำรวจความต้องการฝึกอบรมของชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ และจัดทำแผนการจัด กิจกรรมตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กำหนดอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างวันที่ 6-28 เม.ย.62 จำนวน 10 วิชา ๆ ละ 2 ครั้ง รวม 20 ครั้ง ณ ชุมชน ในพื้นที่เขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย มีผู้ผ่านการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 65 คนจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 300 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 65 คน จากผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 21.67 (65 คน คูณ 100 หารด้วย 300 คน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(22) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :95.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
95.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน ดำเนินการตามแนวทางของกิจกรรม และดำเนินการติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการศึกษา ประสานแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน รายงานการเข้าเรียนของนักเรียน ตามแบบสำรวจของโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,595 คน ศึกษาต่อ ม.1 จำนวน 1,098 คน ศึกษาต่อ ม.4 จำนวน 422 คน ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 0 คน ติดต่อไม่ได้ จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 95.29%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามสัญยาแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ และ 1 รายการอยู่ระหว่างส่งมอบงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 6 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศเพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศเพิ่มขึ้น (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษา มอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ 16 โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561- วันที่ 9 ธันวาคม 2561 (ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. จำนวน 10 วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ครูจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม แบบ PLC ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ รวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถติวให้เพื่อนๆครู สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนต่อได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันที่ 15 มกราคม 2562 และวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สอบย่อยที่ 9 ประเวศ ดำเนินการจัดสอบO-NET ประจำปีการศึกษา 2561 และประกาศผลการสอบภายในปลายเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนความสำเร็จรายวิชา 7.41 คะแนนพัฒนาการรายวิชา 1.00 คะแนนระดับเขต 8.41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนความสำเร็จรายวิชา 7.75 คะแนนพัฒนาการรายวิชา 1.50 คะแนนระดับเขต 9.25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนความสำเร็จรายวิชา 7.12 คะแนนพัฒนาการรายวิชา 1.00 คะแนนระดับเขต 8.12 คะแนนรวมระดับเขต 8.59 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ เพิ่มขึ้น(ตามเกณฑ์ที่กำหนด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลสำเร็จ ร้อยละ 85.93

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน

หน่วยนับ :ร้อยละ 80

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ทุกโรงเรียนดำเนินการเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ -ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน -ติดต่อวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ติดต่อประสานงาน และทำหนังสือเชิญวิทยากร -โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน ดำเนินการตามแบบการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน และฝ่ายการศึกษาออกติดตาม ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการตามกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรม -โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประกาศผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเรียบร้อย คณะครูได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี และการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(26) จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ท่าน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วัดทุ่งเศรษฐี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนพัฒนาภิรมย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ 5 พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดทุ่งเศรษฐี กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ กิจกรรมที่ 7 พิธีเททองหล่อพระและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดทุ่งเศรษฐี - รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 7 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(27) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ท.ร.900 ,จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามคำสั่งฝ่ายทะเบียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 274 หลัง (118 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 118 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 452 หลัง (100 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 100 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 322 หลัง (107 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 107 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 488 หลัง (85 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 85 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(28) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :62.79

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
62.79

100 / 100
4
62.79

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ครั้ง - จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน เช่น ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านอนามัย ด้านจิตใจและด้านอื่น ๆ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมเอกสารข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน จำนวน 27 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินสำรวจความต้องการ สภาพปัญหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 27 ชุมชน จากจำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 43 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 62.79 - ส่งแผนพัฒนาชุมชนให้สำนักพัฒนาสังคม - รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 1. สถานีเติมความสุขตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ราม 2 ไนท์พลาซ่า 2. ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ 3. ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนปลูกป่าตามศาสตร์ประราชา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน 4. สัปดาห์ยุติความรุนแรงและวันเอดส์โลก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลสิรินธร 5. จัดซุ้มเล่นเกม ตอบคำถามและมอบของขวัญ วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนพัฒนาภิรมย์ 6. สภาเด็กและเยาวชนสัญจรพบน้องเติมสุข วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ๖ โรงเรียนสุเหร่า จรเข้ขบ 7. สภาเด็กและเยาวชนแต่งแต้มสีสันเพื่อน้อง วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะมุสลิม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) - ร้อยละของจำนวนชุมชนได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
- ร้อยละของจำนวนชุมชนได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :83.72


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
76.74

100 / 100
3
76.74

100 / 100
4
83.72

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2561 จำนวน 32 ชุมชน ยอดเงิน 382,712.- บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้กับชุมชน จำนวน 33 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 61-เดือนพฤษภาคม 2562 ให้กับชุมชน จำนวน 33 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.74

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 61-เดือนกันยายน 2562 ให้กับชุมชน จำนวน 36 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 83.72

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :38.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
29.00

100 / 100
3
36.00

100 / 100
4
38.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการครอบครัวรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 1,2,8,9,15,16 ธันวาคม 2561 ณ บ้านหนังสือและชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 20 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยบ้านหนังสือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต จำนวน 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยบ้านหนังสือ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต จำนวน 7 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยบ้านหนังสือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขต จำนวน 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(32) - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ผลผลิต)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :19.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
19.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ - อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ กำหนดการ และประสานชุมชน และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตประเวศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พ.ค.62 จัดกิจกรรมที่หมู่บ้านเสรี ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิ.ย.62 ชมรมผู้สูงอายุสิรินธร - เยี่ยมและให้ความรู้ด้านเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง - เยี่ยมและให้ความรู้ด้านเกษตรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ณ แบมะฟาร์ม - ประสานโรงเรียนในพื้นที่เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ศึกษาดูงานด้านกลุ่มเกษตรกร ถ่ายทอดทักษะความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 19 ครั้ง - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน โดยวิธีทอดแบบสอบถาม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 89.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

(33) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.38

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.46

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.38

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้อำนวยการมีบัญชาในที่ประชุมข้าราชการลูกจ้างเป็นประจำทุกครั้งถึงเรื่องการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผู้อำนวยการเขตได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน และได้แจ้งผลความพึงพอใจฯ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.580 และที่ได้คะแนนน้อยสุด คือ ด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสำนักงานเขต 4.374

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- นิด้าได้มาดำเนินการทอบแบบสำรวจครั้งที่ 2 จำนวน 250 แบบเป็นที่เรียบร้อย ผู้อำนวยการมีบัญชาในที่ประชุมข้าราชการลูกจ้างเป็นประจำทุครั้งถึงเรื่องการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ครั้งที่ 2/2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.289 - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.375

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(34) ตัวชี้วัด 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ตัวชี้วัด 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กองบัญชี ตามบันทึก กท 7308/10707 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามบันทึก กท 7308/10703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กองบัญชี ตามบันทึก กท 7308/10707 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามบันทึก กท 7308/10703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กองบัญชี ตามบันทึก กท 7308/10707 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามบันทึก กท 7308/10703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กองบัญชี ตามบันทึก กท 7308/10707 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2.จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามบันทึก กท 7308/10703 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(35) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.51

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.83

100 / 100
2
93.75

100 / 100
3
94.38

100 / 100
4
93.51

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศที่ 626/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสำนักงานปกครองและทะเบียนได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน เป็นเงิน 340,200 บาท และโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต เป็นเงิน 378,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 718,200 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงิน 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2561 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจรวมได้ 14,074 คะแนน คิดเป็นความ พึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการบริการดี ไม่มีวันหยุด ระหว่างวันที่ 5-27 มกราคม 2562 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 รวมเป็นเงิน 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจรวมได้ 14,062 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93.75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รวมเป็นเงิน 179,550 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจรวมได้ 14,157 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 94.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 รวมเป็นเงิน 154,350 บาท และทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียนและจุดบริการด่วนมหานคร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 รวม 300 ฉบับ คะแนนความพึงพอใจรวมได้ 14,027 คะแนน คิดเป็นความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93.51

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 100 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 100 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 100 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 100 ชุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(37) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
59.00

100 / 100
3
96.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำเดือน 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 267,000,000 บาท จัดเก็บได้ 16,685,435.78 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5,800,000 บาท จัดเก็บได้ 229,284.86 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีป้าย 25,500,000 บาท จัดเก็บได้ 681,206.20 บาท เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 298,300,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 17,595,926.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.90 จากยอดรวมประมาณการภาษีที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 1 ต.ค. -31 ธันวาคม 61 -ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 922,303.87 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 104,154.64 บาท -ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 140,403.90 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 9,574.40 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2561 มียอดรวม 1,062,707.77 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 113,729.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70 ของยอดรวมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 267,000,000 บาท จัดเก็บได้ 161,544,894.05 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5,800,000 บาท จัดเก็บได้ 2,772,311.73 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีป้าย 25,500,000 บาท จัดเก็บได้ 11,667,290.54 บาท เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 298,300,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 175,984,496.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.78 จากยอดรวมประมาณการภาษีที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 1 ต.ค. -31 มี.ค.62 -ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 922,303.87 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 138,344.56 บาท -ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 140,403.90 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 28,252.60 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2561 มียอดรวม 1,062,707.77 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 166,597.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.68 ของยอดรวมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 267,000,000 บาท จัดเก็บได้ 259,247,514.09 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5,800,000 บาท จัดเก็บได้ 5,281,394.42 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีป้าย 25,500,000 บาท จัดเก็บได้ 21,965,3733.44 บาท เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 298,300,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 286,4944,281.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.04 จากยอดรวมประมาณการภาษีที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 1 ต.ค. -30 มิ.ย.62 -ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 922,303.87 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 780,178.87 บาท -ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 140,403.90 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 60,960.30 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2561 มียอดรวม 1,062,707.77 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 841,139.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.15 ของยอดรวมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1 ต.ค. 61 - 25 ก.ย. 62 -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 267,000,000 บาท จัดเก็บได้ 269,211,311.94 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5,800,000 บาท จัดเก็บได้ 6,003,816.23 บาท -เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีป้าย 25,500,000 บาท จัดเก็บได้ 25,516,335.21 บาท เป้าประมาณการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 298,300,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท รวม 300,731,463.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.82 จากยอดรวมประมาณการภาษีที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 1 ต.ค. -25 ก.ย.62 -ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 922,303.87 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 835,309.11 บาท -ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 140,403.90 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 71,006.70 บาท บัญชีลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2561 มียอดรวม 1,062,707.77 บาท เร่งรัดจัดเก็บได้ 906,315.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.28 ของยอดรวมลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(38) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ปิดบัญชีในทะเบียนคุมรายจ่ายและทะเบียนคุมรายได้ทุกสิ้นเดือน 2. ปิดบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน 3. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเสนอผอ.เขตเป็นประจำทุกเดือน 4. จัดทำงบทดลอง และจัดทำงบรับ-จ่ายเงินประจำเดือน เสนอป.กทม., สตน. และสตง. 5. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน ณ 30 ก.ย. ทุกปี 6. จัดทำงบเงินรับ-จ่ายประจำปี 7. ส่งงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองบัญชี ภายใน 30 พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปิดบัญชีในทะเบียนคุมรายจ่ายและทะเบียนคุมรายได้ทุกสิ้นเดือน 2. ปิดบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน 3. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเสนอผอ.เขตเป็นประจำทุกเดือน 4. จัดทำงบทดลอง และจัดทำงบรับ-จ่ายเงินประจำเดือน เสนอป.กทม., สตน. และสตง. 5. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน ณ 30 ก.ย. ทุกปี 6. จัดทำงบเงินรับ-จ่ายประจำปี 7. ส่งงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองบัญชี ภายใน 30 พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปิดบัญชีในทะเบียนคุมรายจ่ายและทะเบียนคุมรายได้ทุกสิ้นเดือน 2. ปิดบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน 3. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเสนอผอ.เขตเป็นประจำทุกเดือน 4. จัดทำงบทดลอง และจัดทำงบรับ-จ่ายเงินประจำเดือน เสนอป.กทม., สตน. และสตง. 5. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน ณ 30 ก.ย. ทุกปี 6. จัดทำงบเงินรับ-จ่ายประจำปี 7. ส่งงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองบัญชี ภายใน 30 พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ปิดบัญชีในทะเบียนคุมรายจ่ายและทะเบียนคุมรายได้ทุกสิ้นเดือน 2. ปิดบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน 3. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเสนอผอ.เขตเป็นประจำทุกเดือน 4. จัดทำงบทดลอง และจัดทำงบรับ-จ่ายเงินประจำเดือน เสนอป.กทม., สตน. และสตง. 5. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน ณ 30 ก.ย. ทุกปี 6. จัดทำงบเงินรับ-จ่ายประจำปี 7. ส่งงบการเงินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองบัญชี ภายใน 30 พ.ย. 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(39) - ร้อยละของผู้มาติดต่อยื่นแบบเพื่อขอชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือนรายใหม่แล้ว (ผลผลิต) - ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีเชิงรุก (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
- ร้อยละของผู้มาติดต่อยื่นแบบเพื่อขอชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือนรายใหม่แล้ว (ผลผลิต)
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีเชิงรุก (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.71

100 / 100
2
54.86

100 / 100
3
55.43

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งหนังสือเตือนให้ประชาชนเมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยยื่นแบบชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน (รายใหม่) ตั้งแต่ 1 ต.ค - 31 ธ.ค.61 ได้รับการติดต่อขอยื่นแบบฯ ทั้ง 3 ภาษี จำนวน 95 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 26 ราย -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2 ราย -ภาษีป้าย จำนวน 27 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 จากปริมาณการแจ้งเตือนผู้ยังไม่เคยยื่นแบบภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน จำนวน 350 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งหนังสือเตือนให้ประชาชนเมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยยื่นแบบชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน (รายใหม่) ตั้งแต่ 1 ต.ค 61 - 31 มี.ค.62 ได้รับการติดต่อขอยื่นแบบฯ ทั้ง 3 ภาษี จำนวน 192 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 29 ราย -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 95 ราย -ภาษีป้าย จำนวน 68 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 จากปริมาณการแจ้งเตือนผู้ยังไม่เคยยื่นแบบภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน จำนวน 350 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งหนังสือเตือนให้ประชาชนเมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยยื่นแบบชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน (รายใหม่) ตั้งแต่ 1 ต.ค 61- 30 มิ.ย.62 ได้รับการติดต่อขอยื่นแบบฯ ทั้ง 3 ภาษี จำนวน 248 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 55 ราย -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 111 ราย -ภาษีป้าย จำนวน 82 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 จากปริมาณการแจ้งเตือนผู้ยังไม่เคยยื่นแบบภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน จำนวน 350 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการส่งหนังสือเตือนให้ประชาชนเมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยยื่นแบบชำระภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน (รายใหม่) ตั้งแต่ 1 ต.ค 61 - 30 ก.ย.62 ได้รับการติดต่อขอยื่นแบบฯ ทั้ง 3 ภาษี จำนวน 350 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 83 ราย -ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 151 ราย -ภาษีป้าย จำนวน 106 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 จากปริมาณการแจ้งเตือนผู้ยังไม่เคยยื่นแบบภาษีทั้ง 3 ประเภทมาก่อน จำนวน 350 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.71

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด